Te u osijeku ekonomski fakultet u osijekuDownload 8.11 Mb.
bet1/52
Sana03.05.2017
Hajmi8.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

OSIJEK

mr. sc. NIKOLA KARAMARKOBRANDING UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH PROIZVODA KAO PREDUVJET KONKURENTNOSTI HRVATSKOGA TURIZMA

DOKTORSKA DISERTACIJA

OSIJEK, 2009.

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

OSIJEK


mr. sc. NIKOLA KARAMARKO

BRANDING UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH PROIZVODA KAO PREDUVJET KONKURENTNOSTI HRVATSKOGA TURIZMA

DOKTORSKA DISERTACIJA

OSIJEK, STUDENI 2008.

Sadržaj:


1. UVOD 11

1.1 PROBLEM ISTRAŽIVANJA 13

1.2 SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA 16

1.3 OCJENE DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA 17

1.4 PRIMIJENJENE METODE 18

1.5 STRUKTURA DISERTACIJE 18

2. POJMOVNA RAZGRANIČENJA 21

3. KONKURENTNOST HRVATSKOGA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOG PROIZVODA 50

3.1 ISTRAŽIVANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI HRVATSKOGA TURIZMA 51

3.2 IDENTITET HRVATSKOGA TURIZMA I KONKURENTNOST 54

3.3 IDENTITET HRVATSKE HOTELSKE INDUSTRIJE KAO OPĆEGA PREDSTAVNIKA IDENTITETA I KONKURENTNOSTI TURIZMA HRVATSKE 60

3.3.1 KONVERZIJOM KAPACITETA PRIVATNOGA SMJEŠTAJA U MALE OBITELJSKE HOTELE DO PREPOZNATLJIVOGA IDENTITETA I KONKURENTNOSTI HRVATSKOGA TURIZMA 63

3.3.2 POZITIVNIM IDENTITETOM DO KONKURENTNOGA IMIDŽA HRVATSKOGA HOTELA S JEDIMSTVENIM MEĐUNARODNIM STANDARDOM POJMA HOTEL 67

3.4 TRENDOVI BRANDIRANJA HOTELA U HRVATSKOJ I KONKURENTNOST 69

3.4.1 USPOREDBA KLJUČNIH REZULTATA POSLOVANJA HRVATSKIH I EUROPSKIH HOTELA 69

3.4.2 HOTELSKI BRAND 73

3.4.3 AKTUALNI TRENDOVI BRANDIRANJA HOTELA PREMA FRANŠIZNIM UGOVORIMA I NAKNADAMA 77

3.4.4 TRENDOVI BRANDIRANJA HOTELA U HRVATSKOJ 85

3.4.5 REZULTATI ISTRAŽIVANJA TRENDOVA BRANDIRANJA HOTELA U HRVATSKOJ I PRIJEDLOZI ZA KONKURENTNOST 88

4. BRANDIRANJE HRVATSKIH HOTELA S OZNAKOM MARKE “Q” – QUALITY HOTELS" 92

4.1 USPOREDBA KLJUČNIH REZULTATA ISTRAŽIVANJA O POSLOVANJU HRVATSKIH I EUROPSKIH HOTELA 92

4.2 OPREDJELJENJE ZA RAZVOJ POSEBNE KVALITETE HRVATSKIH HOTELA S OZNAKOM "Q" I POSEBNIH STANDARDA HOTELA 95

4.3 BRANDING KAO PRISTUP POSEBNOJ KVALITETI HRVATSKIH HOTELA S OZNAKOM "Q" I POSEBNIM STANDARDIMA ZA POSEBNE VRSTE HOTELA 98

4.3.1 STANDARDI HOTELA S BRANDOM "Q" KAO PREDSTAVNIK POSLOVNE IZVRSNOSTI HRVATSKIH HOTELA 104

4.3.2 UPRAVLJANJE ZNANJEM KAO NOVA MENADŽERSKA PARADIGMA O UPRAVLJANJU HOTELSKIM PROIZVODOM I KONKURENTNOST 110

4.3.3 STANJE I RAZLIKE U UPRAVLJANJU ZNANJEM KOD BRANDIRANIH I NEBRANDIRANIH HOTELA U HRVATSKOJ 116

5. BRAND MENADŽMENT HOTELA I KONKURENTNOST BRANDA 120

5.1 POVIJESNO I SUVREMENO OZNAČAVANJE PROIZVODA BRANDOM KAO ZAŠTIĆENOM MARKOM PROIZVODA 120

5.2 ELEMENTI IDENTITETA BRANDA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOGA PROIZVODA 131

5.2.1 SUVREMENO HOTELIJERSTVO I RAZVOJ STANDARDA BRANDA 136

5.2.2 POTPUNA KVALITETA I POSLOVNA IZVRSNOST HOTELSKOGA BRANDA 139

5.2.3 STANDARDI HOTELA KAO PROIZVODA S BRANDOM 144

5.2.4 FRANŠIZA BRANDA KAO INTEGRALNI STANDARD ZAŠTITE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOGA PROIZVODA S BRANDOM 150

5.3 UPRAVLJANJE POSLOVANJEM I VLASNIŠTVO HOTELA 152

5.4 TURISTIČKA POLITIKA I POLITIKA MARKE TURISTIČKOGA PROIZVODA 155

5.5 UPRAVLJANJE RAZVOJEM NEKRETNINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOGA PROIZVODA HOTELA I ODLUKE VLASNIKA HOTELA 160

5.6 POGODNOSTI HOTELA S BRANDOM KAO ZAŠTIĆENOM MARKOM PROIZVODA 166

6. MARKETING HOTELSKOGA PROIZVODA S BRANDOM 171

6.1 UPRAVLJANJE MARKAMA HOTELA S BRANDOM 175

6.2 MEĐUNARODNI HOTELSKI BRANDOVI U HRVATSKOJ I EUROPI 178

6.3 BEST WESTERN HOTELI - PROFIL I KONKURENTNA PREDNOST 188

6.4 SOL MELIA BRAND – PROFIL I KONKURENTNOST 201

6.5 WORLD HOTELS – PROFIL I KONKURENTNOST STANDARDA BRANDA 223

6.6 PREDNOSTI I KORISTI, NEDOSTATCI I OPASNOSTI MEĐUNARODNIH HOTELSKIH BRANDOVA 228

7. BRANDING HOTELA S OGRANIČENOM I PUNOM USLUGOM I KONKURENTNOST HRVATSKOGA TURIZMA 231

7.1 POTREBA ZA VRAĆANJEM GARNI HOTELA I STVARANJE HRVATSKIH TURISTIČKIH PROIZVODA S BRANDOM 231

7.2 STANJE SVJETSKE, EUROPSKE I HRVATSKE PRAKSE U BRANDIRANJU HOTELA S OGRANIČENOM USLUGOM 233

7.3 OSNOVNA OBILJEŽJA HOTELA S OGRANIČENOM USLUGOM 237

7.4 BRANDOVI HOTELA S OGRANIČENOM USLUGOM 244

7.4.1 CHOICE HOTELS INTERNATIONAL I BRAND SLEEP INN 244

7.4.2 ACCOROVI HOTELSKI BRANDOVI FORMULE 1 I IBIS 246

7.4.3 SOCIETE DU LOUVRE I PREMIERE CLASSE HOTELI 250

7.4.4 HRVATSKA BEZ SVJETSKIH BRANDOVA U HOTELIMA S OGRANIČENOM USLUGOM 252

7.5 KONKURENTNE STRATEGIJE I BRANDIRANJE HOTELA 256

7.6 OPĆE KONKURENTNE STRATEGIJE I HOTELSKI BRANDOVI 260

7.7 STANDARDIZACIJA PROCESA UPRAVLJANJA HOTELSKOM TVRTKOM PREMA PROIZVODU S BRANDOM HOTEL I STANDARDIMA KNOW-HOWA BRANDA 262

7.8 SUSTAV BRANDIRANJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH PROIZVODA KAO PREDUVJET KONKURENTNOSTI PROIZVODA HRVATSKOGA TURIZMA 264

7.9 STRATEGIJA BRANDIRANJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOGA PROIZVODA I POSLOVNA USPJEŠNOST PROIZVODA S BRANDOM 273

7.9.1 MODEL SUVREMENOGA UPRAVLJANJA KVALITETOM I KONKURENTNOŠĆU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOGA PROIZVODA HOTEL S BRANDOM 279

7.9.2 MODEL SUVREMENOGA UPRAVLJANJA KONKURENTNOŠĆU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOGA PROIZVODA 283

7.9.3 MODEL BRANDIRANJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOGA PROIZVODA I UPRAVLJANJE ODRŽIVOM KONKURENTNOŠĆU TVRTKE I HOTELA S BRANDOM 286

7.9.4 MODEL OSOBNOGA UPRAVLJANJA ZAPOSLENIKA KVALITETOM I PROCESOM POBOLJŠANJA SPP-a BRANDA HOTELSKE TVRTKE 292

7.9.5 STANDARDNA PRAVILA I POSTUPCI BRANDA HOTELSKE TVRTKE KAO SUSTAV BAZE ZNANJA I ISKUSTAVA ZA KONKURENTNO UPRAVLJANJE POSLOVANJEM 296

7.9.6 MODEL KONKURENTNOGA UPRAVLJANJA ZAPOSLENIKA KVALITETOM I DOBITI HOTELSKOGA BRANDA 298

7.9.7 KONCEPT STVARANJA ORGANIZACIJE KOJA UČI I BRANDIRANJE UTP-a 310

7.9.8 MODEL STANDARDA STRUČNOGA USAVRŠAVANJA I NAPREDOVANJA ZAPOSLENIKA BRANDA HOTEL 319

7.9.9 MODEL STANDARDA PREOBLIKOVANJA POSLOVNIH PROCESA U HOTELSKOJ TVRTKI 323

8. ZAKLJUČAK 329

9. LITERATURA 352


Popis slika

Slika 3 1. Međunarodni turizam 2007*. godine prema međunarodnim turističkim dolascima i tržišnim udjelima u %/International Tourism, 2007* International tourist arrivals and market share (%) 54

Slika 3 2. Vodeće turističke destinacije na Mediteranu 2007. prema međunarodnim turističkim dolascima/Top Tourist Destinations in the Mediteran 2007. 56

Slika 3 3. Primitci od međunarodnoga turizma na Mediteranu 2007. u US$/International Tourism Receipts in US$ 56

Slika 5 4. Razvoj modela upravljanja kvalitetom ugostiteljsko-turističkoga proizvoda hotel prema poslovnoj izvrsnosti hotelskoga branda 140

Slika 5 5. Model poslovne izvrsnosti ugostiteljsko-turističkoga proizvoda s brandom hotel, poslovna izvrsnost ugostiteljsko-turističkoga proizvoda s brandom hotel 140

Slika 5 6 Model hijerarhijska razina ugostiteljsko-turističkih standarda u tvrtki s brandom hotel 148

Slika 5 7. Model upravljanja razvojem ugostiteljsko-turističkoga proizvoda, hotelskoga projekta, i točke odluka koje verificira vlasnik hotelske tvrtke 161

Slika 5 8. Model procesnoga upravljanja razvojem hotelskoga projekta i točke verifikacije vlasnika po fazama 162

Slika 6 9. Pregled jedinstvenoga znaka branda Best Western hotela 189

Slika 6 10. Grafičko rješenje hotelskih brandova Sol Melije 2008. godine 210

Slika 7 11. Podjela međunarodnoga europskog prometa putnika/Share of intra-European passenger traffic 236

Slika 7 12. Širenje niskotarifnih zrakoplovnih kompanija u Europi 2007. godine/Low-cost expansion in Europe 236

Slika 7 13. Hotelski brandovi Choice Hotels International (CHI) u 2008. godini 244

Slika 7 14. Primjer Inna godine – Najbolji od najboljih/Inn of the Year - Best of the Best 246

Slika 7 15. Razine hotelskih brandova Accor grupe 247

Slika 7 16. Automat za prodaju soba i poziv kućnim ljubimcima u hotelski brand Formule1 248

Slika 7 17. Oblici konkurentnosti prema ostvarenome financijskom rezultatu poslovanja 256

Slika 7 18. Pet konkurentnih sila koje određuju profitabilnost hotelske industrije 257

Slika. 7 19 Konkurentna prednost hotelskoga branda i raspon konkurentnosti – tri opće (generičke) strategije 259

Slika 7 20. Diferencijacija ugostiteljsko-turističkoga proizvoda hotel, raspon konkurentnosti i razine standarda brandiranja hotela 272

Slika 7 21. Razlike između brandiranih i nebrandiranih hotela u Hrvatskoj i Europi u 2001. i 2007. godini 273

Slika 7 22. Model suvremenoga upravljanja konkurentnošću UTP-a - upravljanje procesom poboljšanja konkurentne kvalitete i dobiti u tvrtki s brandom prema standardima USALI i SPP-ima tvrtke i hotela s brandom 283

Slika 7 23. Model brandiranja ugostiteljsko-turističkoga proizvoda i upravljanje održivom konkurentnošću hotelske tvrtke s know-howom branda 286

Slika 7 24. Model osobnoga upravljanja kvalitetom i proces poboljšanja SPP-a branda hotelske tvrtke 292

Slika 7 25. Konkurentno upravljanje zaposlenika kvalitetom i dobiti branda hotel - zaposlenik je proces 299

Popis tablicaTablica 3 1. Usporedni operativni pokazatelji poslovanja hotelske industrije 52

Tablica 3 2. Smještajni kapaciteti Hrvatske po vrstama objekata, stanje 31. kolovoza 2004. - 2007. 57

Tablica 3 3. Usporedba ključnih rezultata poslovanja hrvatskih i europskih hotela u 2001. i 2006. godini 71

Tablica 3 4. Skraćeni zbrojni rezultati kretanja franšiznih naknada nekih brandova po godinama 83

Tablica 3 5 Stanje brandiranih hotela u Hrvatskoj prema franšiznim ugovorima i zanimanju za hotelski brand u 2001. i 2004. godini 87

Tablica 4 6. Usporedba ključnih rezultata poslovanja hrvatskih i europskih hotela u 2001. - 2006. godini po raspoloživoj sobi u eurima 92

Tablica 4 7. Usporedba hotelskih proizvoda s brandom u Hrvatskoj 2003. i 2007. godine prema broju svih hotela i soba 116

Tablica 6 8. Ukupan broj i broj brandiranih hotelskih soba u Europi i Hrvatskoj u 2003. g. 181

Tablica 6 9. Hrvatska i 10 vodećih europskih zemalja prema brandiranim hotelskim sobama 2001. – 2003. i 2007. godina 183

Tablica 6 10. Vodeći hotelski brandovi u Europi s više od 10.000 soba 2001. – 2003. godine 185

Tablica 6 11. Deset vodećih hotelskih brandova u Španjolskoj 2001.-2003. godine 186

Tablica 6 12. Međunarodna klasifikacija hotelskih brandova prema franšiznim ugovorima uspoređena s hrvatskom kategorizacijom prema broju zvjezdica (približno točno) 187

Tablica 6 13. Usporedba ključnih rezultata poslovanja između Best Western hotela s brandom i hrvatskih hotela u 1999. god. 199

Tablica 6 14. Best Western Hoteli i sobe po europskim zemljama 1998. – 2001. godine bez hrvatskih hotela 200

Tablica 6 15. Sol Melijini brandovi – usporedba razvoja branda u 1996. i 2000. godini 206

Tablica 6 16. Sol Melijini hoteli po svjetskim regijama, zemljama i brandovima u 1998. i 2000. godini 207

Tablica 6 17. Sol Melijini hoteli podijeljeni prema tipu ugovora s brandom 2001. - 2003. god. 208

Tablica 6 18. Usporedba ključnih rezultata poslovanja hotela Sol Elite Koralj i Admiral u 2007. godini po raspoloživoj sobi/postelji 212

Tablica 6 19. Usporedba ključnih rezultata poslovanja grupe hotela s brandom Sol Melia i grupe nebrandiranih hotela LRH s 4 zvjezdice u 2007. godini po raspoloživoj sobi 215

Tablica 6 20. Usporedba ključnih rezultata poslovanja nebrandiranih hotela Sipar Umag i Imperial Opatija u 2007. godini po raspoloživoj sobi i ostvarenom noćenju 218

Tablica 6 21. Usporedba ključnih rezultata poslovanja nebrandiranoga Istraturistova hotela Sipar Umag s prosjekom hotela u Istri i na Kvarneru u 2006. godini po raspoloživoj sobi 219

Tablica 7 22. Prikaz većih europskih hotelskih kompanija i njihovih brandova 238

Tablica 7 23. Razlike između međunarodne klasifikacije hotelskih brandova i hrvatske kategorizacije hotela 239

Tablica 7 24. Usporedba standarda hotelskih brandova s ograničenom uslugom sa standardima branda Sleep Inn 2000. godine 240

Tablica 7 25. Ključni rezultati istraživanja konkurentnosti hrvatskih hotela s punom uslugom u kategoriji 2 zvjezdice i veličini hotela do 100 soba u 2006. godini u eurima po sobi 253

Download 8.11 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat