«tasdiqlayman»Download 55.12 Kb.
bet3/3
Sana11.01.2017
Hajmi55.12 Kb.
1   2   3

3 55-70 qoniqarli «3» Talaba mavzuning umumiy mohiyatini tushunadi, muloqotda qatnashmaydi, mavzuni aytib berishda qiynaladi. Mavzu mohiyatini tushunadi, biroq bilimini o’qituvchi yordamida qo’llay oladi. Nazorat savollarini 70 % gacha o’zlashtirgan.

4 0- 54 qoniqarsiz

«2» Talaba mavzuni bilmaydi, mavzu mohiyatini aytishda qiynaladi, aniq tasavvurga ega emas . Nazorat savollarini 50 % gacha o’zlashtirgan.
TMTning baholash mezoni
Toshkent Tibbiyot Akademiyasida fanlardan talabaning mustaqil ishi O’ZBEKISTON Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligining buyrug’iga binoan, tibbiyot akademiyasining «Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi to’g’risida Na'munaviy nizom» asosida tashkil etiladi.

1-ijtimoiy fanlar kafedrasida o’qitiladigan fanlarning umumiy soati davolash fakulteti, tibbiy profilaktika va oliy ma'lumotli hamshira fakultetlari quyidagi soatlarni tashkil etadi, bu soatlar maksimal 100 % hisoblansa shundan 5 % i talabaning mustaqil ishi uchun beriladi(0.05 koeffitsent)


Umimiy o’quv soati

Auditoriya mashg’ulotlari turlari bo’yicha o’quv yuklamasining taqsimoti

(soatda)Mustaqil ta'lim

Jami Ma'ruzalar Seminarlar

116 64 28 36 52
Talabalarning mustaqil ish bo’yicha bajargan ishlari (referat, ko’rgazmali jadvallar, rasmlar, videofilmlar, kompyuter disk va disketlari) kafedra arxivida ruyxatga olinib, bir yil mobaynida saqlanadi.
Talaba mustaqil ishini nazorat qilish va baholash.

1. 1-ijtimoiy fanlar kafedrasida o’qitiladigan fanlar bo’yicha talaba mustaqil ishiga raxbarlik qilish yuklamasi ishchi o’quv rejasining tashkiliy - uslubiy bo’limida (1540 soat doirasida) qayd etilgan.

2. Talaba mustaqil ishiga rahbarlik qilish, kafedrada tuzilgan va o’quv bo’limi tomonidan tasdiqlangan reja asosida, mashg’ulotlarni bevosita olib boruvchi o’qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

3. Talabaning mustaqil ishi mavjud fanlarning ishchi dasturida ajratilgan davolash fakulteti va tibbiy profilaktika hamda OMX fakultetlari uchun ajratilgan soatga mos reyting ballari bilan baholanadi va natijasi o’qitilayotgan fanlar bo’yicha talabaning umumiy reytingiga kiritiladi.

4. Kafedra tomonidan talaba mustaqil ishini nazorat qilish turlari va uni baholash mezonlari Ilmiy kengashda tasdiqlangan. Mustaqil ishlarni baholash mezonlari talabalarga o’quv yili (semestri) boshlanishi oldidan metodik materiallar bilan birga tarqatiladi.

5. Mustaqil ish bo’yicha belgilangan maksimal reytingining 55% dan kam ball to’plagan talaba barcha ijtimoiy fanlar bo’yicha YaN ga qo’yilmaydi.

6. Talabalarning mustaqil ishlari bo’yicha o’zlashtirishi muntazam ravishda talabalar guruhlarida, kafedra yig’ilishlarida muhokama qilinadi.

7. Talabaning mustaqil ishi kafedra arxivida ro’yxatga olinadi va o’quv yili mobaynida saqlanadi.


Ijtimoiy fanlardantalabalarning mustaqil ishini baholashning namunaviy mezonlari
№ Ball Baho Talabaning bilim darajasi

1. 86 - 100 A'lo «5» Mustaqil ish shakli -prezentatsiya. Talaba mavzuni chuqur o’zlashtirgan, materialni slaydlar shaklida tayyorlagan, ularni ko’rsatib tushuntirib bera oladi, internetdan foydalangan, munozalarda faol qatnashadi, mantiqan fikrlay oladi.

2. 71 – 85,9 Yaxshi «4» Mustaqil ish shakli- ma'ruza. Talaba mavzuni o’zlashtirgan, internetdan foyda-langan, munozalarda faol qatnashadi, mantiqan fikrlay oladi.

3. 55 – 70,9 qoniqarli «3» Mustaqil ish shakli - referat. Talaba mavzuni tushunadi, munozaralarda qatnashi-shi, mantiqan fikrlashi sust.

4. 0 – 54,9 Ќoniќarsiz

«2» Mavzu bo’yicha materialni bilmaydi, mus-taqil ish xech qanday shaklda bajarilmagan.

Yakuniy nazoratning baholash mezoni
Ijtimoiy fanlar bo’yicha YaB da talabaning bilim, ko’nikma va malakalari fanning umumiy mazmuni doirasida baxolanadi. YaB fan bo’yicha o’quv mashg’ulotlari tugaganidan so’ng Ilmiy Kengash qarori bilan kafedrada yozma shaklida va test markazida test shaklida o’tkaziladi.

JB, TMI ga ajratilgan umumiy ballarning har biridan saralash balini to’plagan talabaga YaB ga ishtirok etish xuquqi beriladi. Talaba JNdan ijobiy baho olgandan keyin Akademiya qoshidagi test markazida test sinovlari bo’yicha yoki yozma imtihon topshirishiga ruxsat beriladi.


TALABA BILIMINI BAhOLASh TARTIBI
1. Kafedrada o’qitiladigan fanlar bo’yicha talabalarning saralash bali 55 ballni tashkil qiladi. JB va YaB(yozma yoki test markazi) turlarida fanni o’zlashtira olmagan (55% dan kam ball to’plagan) yoki uzrli sabab bilan baholash turlarida ishtirok eta olmagan talabalarga quyidagi tartibda qayta baholashdan o’tishga ruxsat beriladi:

- qoldirilgan amaliy mashg’ulot kelgusi darsga qadar guruh o’qituvchisiga qayta topshirish va maslahat kunida topshiriladi. 3 ta mashg’ulot qoldirgan talaba fakultet dekani ruxsati bilan qayta topshiradi. qayta topshirish bali 0,8 koeffitsient bilan aniqlanadi va qayta topshirish jaridasida qayd qilinadi;

- amaliy mashg’ulotda 55% dan kam ball olgan talaba mavzuni qayta topshirmaydi. Agar joriy baholashda to’plangan ballarning o’rtacha qiymati 55% dan kam bo’lsa, talaba dekanat ruxsati bilan «0» guruhda qayta topshiradi;

- talaba, JB va YaB(yozma yoki test markazi) turlarining har bir bosqichida talaba 55% dan ortiq ball yig’ishi shart, semestr yakunida fan bo’yicha saralash balidan kam ball to’plagan talabaning o’zlashtirishi qoniqarsiz (akademik qarzdor) hisoblanadi.

- akademik qarzdor talabalarga semestr tugaganidan keyin dekan ruxsatnomasi asosida qayta o’zlashtirishi uchun 2 xafta muddat beriladi. Shu muddat davomida o’zlashtira olmagan talaba belgilangan tartibda rektorning buyrug’i bilan talabalar safidan chetlashtiriladi (birinchi kurs talabalariga nisbatan o’kuv yili yakunlari bo’yicha amalga oshirish maqsadga muvofiqdir).

2. Talabalar YaB natijalari bo’yicha apellyatsiya komissiyasiga murojaat etishlari mumkin. Apellyatsiya komissiyasi 3 a'zodan kam bo’lmagan tarkibda rektor buyrug’i bilan tashkil etiladi. Talabalar appelatsiya komissiyasiga fan bo’yicha YaB natijalari e'lon qilingan vaqtdan boshlab 1 kun davomida ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Appelatsiya komissiyasi talabalarning arizalarini ko’rib chiqib, shu kunning o’zida xulosasini beradi.


7. Axborot-uslubiy ta'minot

Fanni o’zlashtirishda darslik, o’quv va uslubiy qo’llanmalar, ma'ruza matnlari,tarqatma materiallar, elektron materiallardan foydalaniladi. Ma'ruza vaamaliy mashg’ulotlar fanning mavzulariga mos ravishda ilg’or pedagogiktexnologiyalari asosida olib boriladi.

8.Adabiyotlar

Asosiy:

1.1. O’ZBEKISTON Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2009. – 39 b.1.2. Karimov I.A. O’ZBEKISTON: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 1996. – 364 b.

1.3. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 1996. – 382 b.

1.4. Karimov I.A. Vatan sajdogoh kabi muqaddasdir. T.3. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 1996. – 367 b.

1.5. Karimov I.A. Bunyodkorlik yo’lidan. T.4. - Toshkent: O’ZBEKISTON, 1996. – 351 b.

1.6. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davri talabi. T.5. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 1997. – 384 b.

1.7. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lidan. T.6. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 1998. – 429 b.

1.8. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. T.7. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 1999. – 410 b.

1.9. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. T.8. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2000. – 525 b.

1.10. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. T.9. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2001. – 432 b.

1.11. Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T.10. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2002. – 430 b.

1.12. Karimov I.A. Biz tanlagan yo’l demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo’li. T.11. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2003. – 319 b.

1.13. Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz o’z kuch-qudratimizga, hamjihatligimiz va qat'iy irodamizga bog’liq. T.12. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2004. – 400 b.

1.14. Karimov I.A. o’zbek xalqi hech kimga, hech qachon qaram bo’lmaydi. T.13. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2005. – 446 b.

1.15. Karimov I.A. Inson, uning huquq va erkinliklari oliy qadriyat. T.14. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2006. – 277 b.

1.16. Karimov I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma'naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T.15. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2007. – 318 b.

1.17. Karimov I.A. Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo’lida. T.16. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2007. – 366 b.

1.18. Karimov I.A. Vatanimizning bosqichma - bosqich va barqaror rivojlanishini ta'minlash - bizning oliy maqsadimiz. T.17. - Toshkent: O’ZBEKISTON, 2009. -277 b.

1.19. Karimov I.A. Jahon inqirozining oqibatlarini engish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko’tarish sari. T.18. - Toshkent: O’ZBEKISTON, 2010. - 278 b.

1.20. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2009. – 176 b.

1.21. Karimov I.A. O’ZBEKISTON mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: O’ZBEKISTON, 2011. – 440 b.


qo’shimcha:

1. Azizxujaev A.A. Demokratiya - xalq xokimiyati demakdir - T.: 1996.

2. Mirzo Ulug’bek. To’rt ulus tarixi. - T.: 1993.

3. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. - T.: Abdulla qodiriy nomidagi "Xalq merosi" nashriyoti, 1993.

4. Nizomulmulk. Siyosatnoma yoki Siyar ul - mulk. Toshkent: Adolat, 1996.

5. Temur tuzuklari. Toshkent.: "Sharq" 2005.

6. Sharofuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. - T.: " Sharq", 1997.

7. Levitin L. O’ZBEKISTON tarixiy burilish pallasida. - T: "O’ZBEKISTON", 2001. 368-6.

8. o’zbekisitonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. Darslik. T.: "Akademiya" 2005.

9. Yangi O’ZBEKISTONning 7 zafarli yili. - T.: Sharq", 1999.

10. F. Musaev. Demokratik davlat qurishniningfalsafiy - huquqiy asoslari. T: "O’ZBEKISTON". 272 - 6.

11. Otamurodov S va boshqalar. Politologiya.o’kuv qo’llama. T: "O’ZBEKISTON", 1999.

12. Politiologiya. Ma'ruzalar matni. Toshkent 2000.

13. M.N. Nishanov, K.V. Djavakova. Politologiya (rus tilida) T.: "Yangi asr avlodi" 2005.

14. Gulomov S., Usmonov K. Asrlarga teng yillar. - T.: "UABNT", 2001. 5 - 15, 23 - 35 - betlar.

15. Konstitutsiya va qonunlarning ustunligi - O’ZBEKISTON taraqqiyotining kafolati. - T.: "Adolat", 2000.

17. Ergashev I. Siyosat falsafasi. - T.: "Akademiya", 2004.

18. qodirov A., Begmatov A. Kuchli ijtimoiy siyosat – ijtimoiy hamkorlik va millatlararo totuvlik omili. - Toshkent: 2007. – 76 b.

19. qo’chqorov V. Milliy o’zlikni anglash va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar. -Toshkent: Akademiya, 2007. - 155 b.

20. Mamashokirov S., Tog’aev Sh. Erkin va farovon hayot qurilishining g’oyaviy-mafkuraviy masalalari. –Toshkent: Ma'naviyat, 2007. – 80 b.

21. Ma'naviyat. Asosiy tushunchalar va izohli lug’at. – Toshkent: g’.g’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009.

22. Otamuradov S. Globallashuv va millat (siyosiy-falsafiy tahlil). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008. – 201 b.

23. Otamurotov S. Mustaqillik va ijtimoiy-falsafiy qarashlar taraqqiyoti // Falsafa, fan, ta'lim. – Toshkent: Noshir, 2010. – 229 b.
Internet saytlari

1. www.ref.uz

2. www.zuyo.edu.uz

3. www.gov.uz

4. www.google.uz

5. www.yandex.ru6. www.referat.ru


Katalog: uum2 -> uum-omh-gumanitar-fanlar -> Демократик%20жамият -> 4-Лотинча -> 2-Меъёрий%20ҳужжатлар
4-Лотинча -> O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish fanining predmeti
4-Лотинча -> Reja: O’zbekiston jahon hamjamiyatining to’laqonli sub'ektiga aylanishi
4-Лотинча -> Reja: Nodavlat notijorat tashkilotlari tushunchalarining mazmun va mohiyat
4-Лотинча -> O’zbekistonda demokratik jamiyaT qurish nazariyasi va amaliyoTI
4-Лотинча -> Reja: Iqtisodiyot va demokratik jamiyatning o’zaro bog’liqligi
4-Лотинча -> Demokratikjamiyatqurishnazariyasivaamaliyoti” fanidantestlar “Demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining nazariy asoslarini aniqlang
4-Лотинча -> Reja: Mahalliy o’zini o’zi boshqarishning demokratik tamoyillari
4-Лотинча -> Karimov I. A. O’zbekiston xx1 asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shaotlari va taraqqiyot kafolatlari

Download 55.12 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat