«Tasdiqlayman» O’quv ishlari bo’yicha prorektor Prof. Teshayev O. R. 2015yil


Amaliy kunikma baxosi reyting baxoning 20%ini tashkil etadiDownload 1.19 Mb.
bet11/18
Sana08.09.2017
Hajmi1.19 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Amaliy kunikma baxosi reyting baxoning 20%ini tashkil etadi

Bilimlarni, kunikmalarni va bajarilgan ishlarni nazorat kilish shakli.

-ogzaki -yozma -vaziyatli masalalarni echish -ortirilgan amaliy kunikmalar namoyishi.Mashg’ulot xronologik kartasi:Mashg’ulot etaplari

Mashg’ulot shakli

Davomiyligi

1

O’qituvchining kirish suzi (mavzuni asoslash)
08.30-08.35

2

Bilimlarni faollashtirish, amaliy mashg’ulot mavzusi muxokamasi, yangi pedagogik texnologiyalarni kullagan xolda talabalarning boshlangich bilimlarini baxolash (kichik guruxlar, vaziyatli masalalar, ish uyinlari, atlas, videofilm va b.) (ilova № )


Surov, tushuntirish

08.40-09.20

3


Xulosa yasash, mustakil kurastiya
09.25-10.05

4

Amaliy kunikmalarni uzlashtirish, mustakil kurastiya (tematik bemorlar kurastiyasi)

Stastionarda ishlash

10.15-11.40

5


Katta tanaffus
11.40-12.20

6

Laborator va instrumental tekshiruv usullari bo’yicha olingan kursatkichlarni taxlil kiladi va baxolaydi. Kiyosiy tashxislash, davolash va soglomlashtirish rejasini tuzish, resteptlar yozish.

Kasalllik tarixi muxokamasi

12.20-13.00

7

Talabalar tomonidan uzlashtirilgan nazariy va amaliy bilimlarni muxokamasi. Kuyilgan maksadga erishilganlik darajasi bo’yicha gurux faoliyatini baxolaydi.

Yozma yoki ogzaki surov.

Amaliy kunikmalar nazorati, suxbatlar, disput13.05-14.00

8

Mashg’ulot bo’yicha o’qituvchining xulosasi, xar bir talabani 100 ballik sistema bo’yicha baxolash va ularni e’lon kilish. Talabalarga keyingi amaliy mashg’ulot va mustakil ish uchun vazifalar(tayyorgarlik uchun savollar )

Mustakil tayyorgarlik uchun savollar


14.00-14.30

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Kasalliklar profilaktikasi

2. Virusli kasalliklar klinik ko’rinishi

3. Virusli kasalliklar kiyosiy tashxisi

4. Ushbu kasalliklarning asosiy klinik belgilari.

5. Amaliy kunikmalar namoyishi.

6. Bemorni professional kuruv va surov.

7. Maxalliy davolash asoslari va usullari.

8. Shaxsiy gigiena koidalari. Professional zararli omillar nazorati. Ishga joylashish.

9. Profilaktik choralarni utkazish, erta va tegishli tashxisni kuyish, tegishli va uz vaktidagi davoni utkazish.5-mavzu bo’yicha joriy nazoratni baxolash kriteriylari:O’zlashtirish

(%) va ballardaBaho

Talabaning bilim darajasi

1.

96-100

A’lo «5»

Terining virusli kasalliklari: oddiy uchuk, urab oluvchi temiratki, sugallar, O’tkir uchli kondiloma ularning klinik tasnifi bo’yicha etarli darajada uz fikrni bayon eta oladi, be’morlarni mustakil tekshirib, xulosa bera oladi va tegishli qaror qabul qiladi, mavzu bo’yicha kasallik tarixini tuldira oladi va to’ldirishga o’z fikrini bayon eta oladi. Terining virusli kasalliklarini ijodiy fikrlay oladi va yangi materiallar bera oladi, mustaqil mushoxada yuritadi Vaziyatli masalalarni to’g’ri va ijodiy echish, javoblarni to’liq asoslab berish. Interaktiv o’yinlarda faol va ijodiy qatnashish va ularni echishda ijobiy xulosalar va tahlil qilish. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 7-10 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.2.

91-95%

A’lo «5»

Talabalar terining virusli kasalliklari: oddiy uchuk, urab oluvchi temiratki, sugallar, O’tkir uchli kondiloma bo’yicha bajarilishi kerak vazifani o’zlashtirib, amalda mustakil tekshirish va baxolash ishlarini amalga oshira oladi va amaliyotga qo’llay olish davomida o’qituvchining kerakli ko’rsatmasi kerak. Bayonnomalarni xulosasida o’qituvchining fikri kerak, talabalning aniq fikr buladi terining virusli kasalliklarini mohiyatini tushuntira olish, nazariy bilish darajasini aytib bera olishda, erkin tasavvurga ega bo’lish kerak bulganda o’qituvchi bilan uz fikrini almasha oladi. Interaktiv o’yinlarda faol va ijodiy qatnashish, to’g’ri qaror qabul qilish. Vaziyatli masalalarni to’g’ri va ijodiy echish, javoblarni to’liq asoslab berish. Interaktiv o’yinlarda faol va ijodiy qatnashish va ularni echishda ijobiy xulosalar va tahlil qilish. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 3-5 manbaidan va internet ma’lumotalaridan olingan referatlar tayyorlaydi. Javob berganda 1 xato, eki ayrim qilingan noanikliklar kuzatiladi.


3.

86-90%

Yaxshi «4»

Terining virusli kasalliklari bo’yicha bajarilishi kerak vazifani o’zlashtirib, amalda mustakil tekshirish va baxolash ishlarini amalga oshira oladi va amaliyotga qo’llay olish davomida o’qituvchining kerakli ko’rsatmasi kerak. Bayonnomalarni xulosasida o’qituvchining fikri kerak, talabalning aniq fikr buladi Mavzuni mohiyatini tushuntira oladi. Qo’yilgan savollarni to’liq erita oladi, lekin 1-2 qo’pol bo’lmagan xatoga yul qo’yilishi mumkin. Mustaqil taxlil qiladi, vaziyatli mamsallarni to’g’ri echadi, lekin ayrim noaniqlar , 2-3 garmmatik xato , javob berganda mavzu bo’yicha 1 xato kuzatiladi. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 3-5 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.


2.

81-85%

Yaxshi «4»

Mustaqil mushoxada yuritish davomida talabaga aniq fikrda o’zgarishlar kuzatiladi, javob berishda olgan nazariy va amaliy bilimini amalda qo’llay olishda ayrim sezilarsiz darajada xatolarga yo’l qo’yadi va o’qituvchining ishtirokida fikrni to’g’ri taxlil qila oladi, mavzuni mohiyatini etarli darajada yordam bilan tushuntira oladi, mavzuga etarli darajada bilimga ega bo’lib, o’qituvchi yordamida o’z fikrni aytib beradi. Vaziyatga baxo berishda xulosalarni o’rnini almashtirib yuborish xolatlari kuzatiladi.2-3 qo’pol bo’lmagan xatoga yo’l qo’yiladi. Vaziyatli masalalarni to’g’ri echib, javoblari to’liq yoritilmaydi. Interaktiv o’yinlarida faol qatnashadi, to’g’ri qaror qabul qiladi. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 3-5 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.


3.

76-80%

Yaxshi «4»

Terining virusli kasalliklarining mohiyatini tushunadi, tulik taxlil kilib bera olmaydi aniq bilish darajasi etarli emas, o’qituvchining qo’shimchalari zarur, bilish, aytib berish darajasi etarli darajada emas, terining virusli kasalliklari yuzasidan etarli darajada to’liq tasavvurga ega bo’lmaydi, fikrni boyitsa va yordamchi vositalardan keyin taxlil qilib boyitsa bo’ladi TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 1-2 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.


4.

71-75%

Yaxshi «4»

Savollar to’g’ri, lekin to’liq eritilmaydi. Interaktiv o’yinlarda faol qatnashadi, vaziyatli masalalrga to’liq javob bermaydi. Terining virusli kasalliklari ning mohiyatini tushunadi, etarli darajada tushuntirib beradi, to’liq taxlil qilib bera olmaydi, bilish darajasi past, o’qituvchining qo’shimchalari zarur, bilish, aytib berish darajasi etarli darajada emas, mavzu yuzasidan etarli darajada to’liq tasavvurga ega bo’lmaydi. Fikrni boyitsa va yordamchi vositalardan keyin taxlil qilib boyitish darajasi past, vaziyatli masallarga to’liq javob bermaydi. 2-3 grammatik xato, mavzu bo’yicha 3-4 xatoga yul qo’yadi. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 4-6 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyarlaydi.


5.

66-70%

Qoniqarli

«3»


Terining virusli kasalliklarini etarli darajada yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning usulublarini ajrata olmaydi. Talaba bilan doimiy dars davomida o’qituvchi ishlashi kerak. oldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi kerak. O’zi mustaqil ishlay olmaydi.Savollarga javob berilganada xatolarga yul qo’yiladi. Vaziyatli masallarni to’g’ri echish, lekin javoblar asoslab berilmasligi. kuzatiladi.

5.

61-65%

Konikarli «3»

Savollarning yarmi xatolarga yul qo’yilgan xolda eritiladi. Talabaning bilimi aniq tasavvurga ega emas, mavzu etarli darajada yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning usulublarini ajrata olmaydi. Talaba bilan doimiy dars davomida o’qituvchi ishlashi kerak. oldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi kerak. Tarqatma materiallar, vaziyatli masalalarni o’qituvchining to’liq ishtirokida ishlash tartibini bilishi mumkin. Vaziyatli masallarni echganda xatoga yul qo’yishi mumkin.

5.

55-60%

Konikarli «3»

Talabaning bilimi aniq tasavvurga ega emas, mavzu etarli darajada yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning uslublarini ajrata olmaydi. Talaba bilan doimiy dars davomida o’qituvchi ishlashi kerak. oldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi kerak. Tarqatma materiallar, vaziyatli masala-larni o’qituvchining to’liq ishtirokida ishlash tartibini bilishi mumkin. O’zi mustaqil ishlay olmaydi. Javobi noanik, mavzu bo’yicha bir muncha tasavvurga ega. Vaziyatli masalani echishda xatoga yul qo’yadi.

5.

50-54%

Konikarsiz

«2»


Savollarning 1/3 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, kup xatolarga yul qo’yilgan.

6.

46-49%

Konikarsiz

«2»


Savollarning 1/4 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, kup xatolarga yul qo’yilgan.

7.

41-45%

Konikarsiz

«2»


Savollarning 1/5 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, juda kup xatolarga yul qo’yilgan.

8.

36-40%

Konikarsiz

«2»


Savollarning 1/10 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, kup xatolarga yul qo’yilgan.

9.

31-35%

Konikarsiz

«2»


Savollarga javob bermadi. Vaziyatli masalalar echa olmadi, mavzuni anglay olmaydi, bilmaydi.

TMI: Kafedra tomonidan keltirilgan TMIning mavzulari:

4 kurs davolash, t-ped,t-prof fakulteti-1.0 soat

Kafedrada TMI talabalar tomonidan kuyidagi variantlarda kilinadi: prezentastiya (multimedia varianti), krossvordlar, referatlar, tarkatma materiallar

Jiberning pushti rangli temiratkisi

2-3- darajali testlar, vaziyatli masalalar tuzish

Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1.Fistpatrik T. Dermatologiya. Atlas-spravochnik. 1999y.

2.Skripkin Yu.K. Rukovodstvo po kojnыm i venericheskim boleznyam. Medistina, 2003y. 4 tom.

3.Vestnik dermatologii venerologii, tibbiyot jurnali.

4.Novosti dermatovenerologii i reproduktivnogo zdorovya, tibbiyot jurnali.

TAVSIYa ETILADIGAN ADABIYoTLAR

Asosiy:

1. Arifov S.S., Eshbaev E.X. Teri-tanosil kasalliklar. T.,1997y.

2. Vaisov A.Sh. Teri-tanosil kasalliklari. T., 2004y.

3. Vladimirov V.V., Zudin V.I. Kojnыe i venericheskie bolezni. Atlas. OUYu talabalari uchun ukuv kullanmasi.

.5 Skripkin Yu.K. Kojnыe i venericheskie bolezni. Tibbiyot oliygoxlari uchun kullanma. M.,1979., 1980,

6. Skripkin Yu.K. Rukovodstvo po kojnыm i venericheskim boleznyam. M.Medistina, 1995.

7. Pavlov S.T., Shaposhnikov O.K.. Samstov V.I., Ilin I.I. Kojnыe i venericheskie bolezni. L 1989g

8. Shadiev X.K., Axmedov. Teri-tanosil kasalliklar.T.1993.

9. Karimov A.M. Teri va tanosil kasalliklari 1995 y

10. Kapkaev R.A. « Spravochnik dermatoveenrologa» 1997g.

11. Skripkin Yu.K. Rukovodstvo po kojnыm i venericheskim boleznyam.M.Medistina, 2003 4 tomnik

12.Vestnik dermatologii venerologii Tibbiy jurnal.

13.Novosti dermatovenerologii i reproduktivnogo zdorovya Tibbiy jurnal.

Kushimcha :

1. Kalamkaryan A.A., Mordovstev V.N. ,Trofimova Klinicheskaya dermatologiya, M.1989

2.Somov B.A., Dolgov A.B. Professionalnыe zabolevaniya koji v veduщix otraslyax narodnogo xozyaystva. M.1976.

3.Studnistin A.A., Berenbeyn B.A. Differenstialnaya diagnostika ojnыx zabolevaniy. M.Med.,1989

4. Shaposhnikov O.K., Venericheskie bolezni. L.1991y.

Internet saytlari:

1) www tma uz

2)www .mediashhera aha.ru // dermatol// derm –mn htm

3)www . matrix ucdavis edu // DOJ . htm l

4)www.c.c. emory .edu //WHCL// medveb. Dermatology .html/

5)www I . Mosbycom // Mosbi // Periodicals // medicals // CPDM // dm / html

6)www. Skindex . com .,7)www amaassu/org//journals // standing // derm // dermhome .htm ,

8)www.crawford .com //epo // mmwz //world.html6-tema Pufakli dermatozlar. Akantolitik pursildok yarasi: etiopatogenz, klinik tasnifi, aniklash, dispanser nazoratiga olish. Dyuring uchuksimon dermatiti. Pufakli dermatozlarni takkoslash tashxisi. Chakaloklar epidemik pursildok yarasi. Dyuringning gerpessimon uchugining bolalik davrida kechishining uziga xosligi.

Puzыrnыe dermatozы. Akantoliticheskaya puzыrchatka. Epidemicheskaya puzыrchatka novorojdennыx. Dermatit Dyuringa, osobennosti techeniya u detey.

Hydatidiform dermatoses. Acantholysis pemphigus: etiopathogenesis, clinical features, diagnosis, clinical examination. Dermatitis herpetiformis Duhring.

O’quv vaqti: 6.0 (1,8 – bolalik yoshi, TMI – 1,0) soat

O’quv mashg’uloti tuzilmasi

  1. So’zboshi

  2. kirish qismi

  3. analitik qism

- innovastion texnologiyalar

- vazifalar

- o’yinlar

- testlar

4. Amaliy qism


O’quv mashg’uloti maqsadi: Ko’nikmalarni shakllantirish /bilimlarni chuqurlashtirish

Pedagogik vazifalar:

- mazkur kasalliklar etiopatogenezi to’g’risida tushuncha berish

- klinik namoyon bo’lishi, simptomlari, sindromlarini berish, bolalarda namoyon bo’lish xususiyatlari (bulleznыy epidermoliz)

- status localis bayonini berish

- xususiy resteptura namunalari bilan birga umumiy va mahalliy terapiya elementlari bo’yicha bilimini namoyish etish.


O’quv faoliyati natijalari:

Talaba quyidagilarni bilishi kerak: poliklinika sharoitida dastlabki va tegishli tashxis qo’yish (diagnostika) ni ta’minlash. Vaqtida va xavfsiz tibbiy aralashuvni amalga oshirish, bemorlarni tegishli tibbiyot muassasalariga yo’llash. Profilaktika tadbirlarini o’tkazish. VOP taktikasi. Bemorlarni reabilitastiya va dispanserizastiya qilish. Pufakli dermatozga yo’liqqan bemorlarni ko’zdan kechirish. Po’rsildoq yara va Dyuringning gerpetiform(shakl)li dermatitini poliklinika sharoitida kuzatish. Po’rsildoq yara va Dyuringning gerpetiform(shakl)li dermatitini poliklinika sharoitida profilaktika qilish. Toshma elementlarini aniqlash, Tstank to’qimalarini aniqlash uchun tadqiqot o’tkazish, GDD da eozinofiliya Toshma elementlarini aniqlash, issledovanie na kletki Tstanka, eozinofiliyu pri GDD, pufakchali dermatozlarda qiyosiy tashxis, ushbu dermatozlar rivojida ekzogen va endogen omillarning roli, kasalxonaga yotqizish uchun ko’rsatmalar, mehnatga layoqatlilikni aniqlash.

Talaba quyidagilarni bajara olishi kerak: teri va shilliq pardani ko’zdan kechirish, shikoyatlar ma’lumotlari va kasalliklar anamnezini tahlil qila olish, klinikasi, laboratoriya tadqiqotlari ma’lumotlariga ko’ra tashxis qo’ya bilish, taqqoslash (differenstiastiyalash)

quyidagilarni bajara olishi shart: shikoyatlar ma’lumotlari va kasalliklar anamnezini tahlil qila olish, pufakchali dermatozga yo’liqqan bemorlarni ko’zdan kechirish, kasallik tashxisini belgilash va kasalliklarning qiyosiy tashxisini o’tkazish, tahlil natijalari va laboratoriya-mikrobiologiya tahlillari ma’lumotlarini izohlash.

Ta’lim uslubi

«uch bosqichli intervyu», «romashka», «galereya bo’ylab tur» kabi uslublar ro’yobga chiqarish uslubi bo’lib kelishi mumkin

«Yumaloq stol» uslubidan foydalanish Bir varaq qog’iz quyidagi kasallikning barcha turlarini yozib qo’yish vazifasi bilan davra bo’ylab aylantiriladi puzыrchatok i ix klinicheskie proyavleniya. Har bir talaba o’z javob variantini yozib boradi. Zatem idet obsujdenie, nepravilnыe otvetы zacherkivayutsya, a po kolichestvu pravilnыx otvetov ostenivaetsya znaniya studentov.

«galereya bo’ylab tur» uslubidan foydalanish Talabalar juftliklarga bo’linadilar. 10 daqiqa davomida bir juftlik haqiqiy po’rsildoq yaraning namoyon bo’lishi va uni davolash to’g’risida yozsa, boshqasi – bargsimon po’rsildoq yarani, uchinchisi – seboreyali po’rsildoq yarani izohlaydi. So’ng ular o’z javob variantlarini almashadilar va bir-birining javoblarini baholab, o’z tuzatishlarini kiritadilar.


O’quv faoliyatini uyushtirish shakli

Guruhlarda jamoaviy ishlash, individual ishlash.

Ta’lim vositalari

Mashg’ulot Mashg’ulot poliklinika qabulxonasi, bog’lash xonasi va klinik laboratoriyaga tashrif buyurgan holda o’quv xonasida o’tkaziladi.

Ispolzuyutsya: Mulyajlar, atlas, flip-xaritalar, slaydlar,

ta’lim beruvchi testlar, kompyuter versiyasi, ta’lim beruvchi-nazorat qiluvchi dasturlar,

laboratoriya va boshqa tib. asboblar (mikroskop va b.), multimediynыe sredstva, TV video,Teskari aloqa usullari va vositalari

Blist-so’rov, testlash, prezentastiya rezultatov vыpolneniya uchebnogo zadaniya, «obdumay - razbeyte na parы - obmenyaytes mneniyami»

O’quv mashg’ulotining namunaviy texnologik xaritasi

Ish bosqichi, vaqti

405vby

Faoliyat mazmuni

o’qituvchi

talaba

1 bosqich

O’quv mashg’ulotiga kirish

(20min)

1.1. O’qituvchining kirish so’zi (mavzuni asoslash) mavzu, maqsadni e’lon qilib, o’quv natijalarini rejalashtiradi. Reja, o’quv mashg’uloti xususiyatlari bilan tanishtiradi.

1.2. Mashg’ulotda o’quv ishlarini baholashning ko’rsatkichlari va mezonlarini ma’lum qiladi (№ ilova )
Tinglaydilar, yozib oladilar, aniqlashtiradilar, savollar beradilar.

2 bosqich.

Asosiy

(268 daq)


2.1. Bilimlarni dolzarblashtirish, amaliy mashg’ulot mavzusini muhokama qilish, yangi pedagogik texnologiyalarni qo’llagan holda talabalar boshlang’ich bilimini baholash (kichik guruhlar, vaziyatga bog’liq vazifalar, ishbilarmonlik o’yinlari, atlas, videofilmlar va h.k.) (№ ilova)

2.2. Amaliy mashg’ulot tuzilmasiga binoan ta’lim jarayonini uyushtirish bo’yicha harakatlarni oldinma-ketin bayon etadilar.
Talabalar javob beradilar, guruhlarda ishlaydilar, guruh bo’lib ishlash natijalarini taqdim etadilar

3 bosqich

Yakuniy-natijaviy

(60 daq)

3.1 Muhokamani yakunlaydi, mavzu bo’yicha xulosalar qilib, talabalar e’tiborini asosiy narsalarga qaratadi, ishning bo’lajak kasb faoliyati uchun ahamiyatini ko’rsatib o’tadi.

3.2 guruhlar (alohida talabalar) faoliyatiga baho beradi, o’zaro baho berishni yakunlaydi. O’quv mashg’uloti maqsadiga erishish, amaliy ko’nikmalarni egallash darajasi, mustaqil kurastiyalarni (mavzu bo’yicha bemorlar kurastiyasi) tahlil qilib, unga baho beradi, laboratoriya, anstrumental tadqiqot uslublari bo’yicha olingan ma’lumotlarni tahlil qiladi. Qiyosiy diagnostika, bemorni davolash va sog’lomlashtirish rejasini tuzish, resteptlar yozib berish 3.3 Talabalarga navbatdagi amaliy mashg’ulotga mustaqil ish uchun vazifa beradi, uni baholash ko’rsatkichlari va mezonlarini ma’lum qiladi.O’z-o’ziga, hamda o’zaro baho beradilar.

Savollar beradilar.

Vazifani yozib oladilar.Download 1.19 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat