Tasdiqlayman” O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor A. TuychiyevDownload 61.5 Kb.
Sana24.07.2021
Hajmi61.5 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
TASDIQLAYMAN”

Oquv ishlari boyicha prorektor

______________ A.Tuychiyev

2020 yil “__”___________
BYUDJET HISOBI VA GAZNACHILIK ISHI” KAFEDRASI
BYUDJET HISOBI” FANIDAN
MUSTAQIL ISH MAVZULARI

RO‘YXATI


Kafedra yigilishining

__” ___________ 2020 yil_4/1___-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan. Kafedra mudiri:

_____________PhD. D.Sholdarov
Tuzuvchi:__________

O’qituvchi A.S. Ramazonov


T OSHKENT-2020

Byudjet hisobi fanidan mustaqil ish mavzulari


 1. Byudjet tashkilotlarida tovar moddiy zahiralar hisobi.

 2. Byudjet tashkilotlarida hisobvaraqlardagi byudjet mablag‘lari hisobi.

 3. Byudjet tashkilotlari smetani tuzish hamda rasmiylashtirish

 4. “Byudjet hisobi”ni tashkil etish va uning huquqiy asoslari.

 5. Byudjet hisobining standartlari va ularning mazmuni.

 6. Byudjet tashkilotlarida byudjet hisobining tashkiliy-uslubiy jihatlari.

 7. Byudjet tashkilotlarida smetalar hamda shtatlar jadvalini tuzish, tasdiqlash va taqdim etish tartibi.

 8. Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar hisobini tashkil etish.

 9. Byudjet tashkilotlarida nomoddiy aktivlar hisobi.

 10. Byudjet tashkilotlarida tovar (ish, xizmat)lar ishlab chiqarish va sotish hisobi.

 11. Byudjet tashkilotlarida hisobvaraqlardagi byudjetdan tashqari mablag‘lari hisobi.

 12. Byudjet tashkilotlarida kassa va kassa operatsiyalari hisobi.

 13. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy qo‘yilmalar va boshqa pul mablag‘lari hisobi.

 14. Byudjet tashkilotlarida turli debitor va kreditorlar bilan hisoblashuvlar hisobi.

 15. Byudjet tashkilotlarida xodimlar va stipendiya oluvchilar bilan hisoblashuvlar hisobi.

 16. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy natijalar hisobi.

 17. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy hisobotlar.

 18. Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari byudjeti ijrosi hisobining tashkiliy - uslubiy jihatlari.

 19. Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari byudjetlari pul mablag‘lari hisobi.

 20. Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari byudjeti daromadlari ijrosi hisobi.

 21. Byudjet tashkilotlari xarajatlar smetasini tuzish hamda rasmiylashtirish

 22. Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari byudjetlari xarajatlari ijrosi hisobi.

 23. Byudjetlararo munosabatlar hamda qarzlar hisobi.

 24. Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari byudjetlari ijrosi natijalari hisobi va hisobotlar.

 25. Byudjet tashkilotlarida nazoratni tashkil etishning predmeti va metodi

 26. Davlat byudjeti ijrosini amalga oshirishda byudjet nazoratining o‘rni va ahamiyati

 27. Byudjet nazorati organlarining vakolatlari

 28. Byudjet tashkilotlarida nazoratni rejalashtirish va ularni o‘tkazishning xususiyatlari

 29. Byudjet tashkilotlarida nazoratning turlari, usullari va yo‘nalishlari

 30. Byudjet tashkilotlarida daromadlar va xarajatlar smetalari hamda shtatlar jadvalini tuzishni, tasdiqlashni va taqdim etishni nazorat qilish

 31. Byudjet tashkilotlari xarajatlar smetalarini tuzish hamda rasmiylashtirishning nazorati

 32. Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar hamda nomoddiy aktivlar hisobi nazoratining maqsadi, vazifalari va manbalari

 33. Tovar moddiy zahiralar hisobining maqsadi, vazifalari va manbalari

 34. Byudjet tashkilotlarda xarajatlar smetasi ijrosi nazorat qilinishi

 35. Byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha daromadlar va xarajatlar smetalarini tuzish hamda rasmiylashtirishning ijrosi hisobi va nazorati

 36. Byudjet tashkilotlarida shtatlar jadvali va ularni tuzishning xususiyatlari

 37. Byudjet mablag‘lari bo‘yicha xarajatlar smetasini tuzish va ijro etish tartibi

 38. Byudjet tashkilotlari smetalar hamda shtatlar jadvalini tasdiqlash, ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi

 39. Asosiy vositalar hamda nomoddiy aktivlarni analitik va sintetik hisobining nazorati

 40. Tovar moddiy zahiralar analitik va sintetik hisobini tashkil etish

 41. Asosiy vositalar hamda nomoddiy aktivlar saqlanish holatining nazorati

 42. Byudjet tashkilotlarida tovar-moddiy zahiralar hisobi

 43. Tovar moddiy zahiralarning saqlanishi va inventarizatsiya

 44. Moliya organlari, g‘aznachilik va uning xududiy bo‘linmalari, davlat maqsadli jamg‘armalarni taqsimlovchi organlarda byudjet hisobida qo‘llaniladigan hisobvaraqlar va buxgalteriya balansining tuzilishi.

 45. G‘azna ijrosi sharoitida davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari byudjeti daromadlari va xarajatlarining kassa ijrosi hisobi.

 46. G‘aznachilik bo‘linmalarida moliyalashtirishni xujjatlashtirish va buxgalteriya yozuvlarida aks ettirish.

 47. Byudjet ssudalarini xujjatlashtirish va hisob registrlarida aks ettirish.

 48. Berilgan va olingan mablag‘lar bo‘yicha byudjet ijrosi davrida yuzaga keladigan o‘zaro hisoblashishlarning hisobi.

 49. Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari byudjeti ijrosi bo‘yicha davriy hisobotlarni shakllantirish.

 50. Byudjet tashkilotlarida yuritiladigan hisob shakllari.

 51. Byudjet tashkilotlarida daromadlar va xarajatlar smetasi va ularni tuzish tartibi.

 52. Byudjet tashkilotlarida shtatlar jadvalini tuzishning hususiyatlari.

 53. Byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha daromadlar va xarajatlar smetasini tuzish va ular ijrosi hisobining xususiyatlari.

 54. Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalarni baholanishi va buxgalteriya hisobida aks ettirilishi.

 55. Byudjet tashkilotlarida material qiymatliklarning tarkibi, tayinlanishi va hisobining vazifalari.

 56. Byudjet tashkilotlarida material qiymatliklarning sotib olinishi va sarflanishi hisobi.

 57. Byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha shaxsiy hisobvaraqlarni ochish va yuritish tartibi.

 58. Shaxsiy hisobvarqlardagi byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘larning analitik va sintetik hisobi.

 59. Byudjet tashkilotlarida kassa muomalalari hisobini tashkil etish.

 60. Kassa operatsiyalari bo‘yicha hisob xujjatlarini yuritish va kassa hisobotini shakllantirish.

 61. G‘azna ijrosi sharoitida byudjet tashkilotlarining yuridik va moliyaviy majburiyatlarini g‘aznachilik organlarida ro‘yxatdan o‘tkazish.

 62. Byudjet tashkilotlarida mol etkazib beruvchilar va xaridorlar bilan hisoblashuvlar hisobi.

 63. Byudjet tashkilotlarida mehnat va unga tenglashtirilgan to‘lovlar hisobi.

 64. Moliya organlarida byudjetlarni tuzish va tasdiqlash nazoratining asoslari

 65. Stipendiya to‘lovlari, pensiya va nafaqalar bo‘yicha to‘lovlar hisobi.

 66. Byudjet tashkilotlarida mehnat va unga tenglashtirilgan to‘lovlarni to‘lash bo‘yicha soliq va majburiy ajratmalarning yuzaga kelishi va to‘lanishi hisobi.

 67. Ish haqiga nisbatan majburiy ushlanmalar hisobi.

 68. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy natijalarni aniqlashning zarurligi va davriyligi.

 69. Byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalarni aniqlash va ularni hisobda aks ettirishning xususiyatlari.

 70. Yakuniy moliyaviy natijalarni buxgalteriya hisobvaraqlari va hisob registrlarida aks ettirish.

 71. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy hisobotlar, ularni tuzish, tasdiqlash hamda taqdim qilish tartibi.

 72. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya balansini tuzish.

 73. Xarajatlar smetasi ijrosi haqida hisobotni tuzish tartibi.

 74. Davlat byudjeti ijrosini amalga oshirishda byudjet nazoratining o‘rni va ahamiyati.

 75. Byudjet nazoratini o‘tkazishning usullari.

 76. Byudjet nazoratining sub’ektlari va ob’ektlari.

 77. Byudjet tashkilotlarida nazorat-taftish ishlarini tashkil etishni o‘rni, ahamiyati va usullari.

 78. Byudjet tashkilotlarida nazorat va taftish o‘tkazishning axborot manbalari.

 79. Byudjet tashkilotlarida smetalarni tuzish va ijrosi hisobi nazoratining maqsadi va vazifalari.

 80. Byudjet tashkilotlarida smetalarni tuzish va ijrosi hisobi nazoratining axborot manbalari va usullari.

 81. Shtatlar jadvalini tuzish, tasdiqlash, ro‘yhatdan o‘tkazish hamda ijrosining nazorati.

 82. Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar nazoratining usullari va axborot manbalari.

 83. Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalarni balansga kirimi va hisobdan chiqalishi va qayta baholash va eskirish hisoblashni hujjatli taftish asosida tekshirish.

 84. Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarning saqlanish xolatining nazoratini tashkil etish va nazorat natijalarini umumlashtirish.

 85. Byudjet tashkilotlarida tovar moddiy zaxiralar nazoratini tashkil etish va nazorat natijalarini umumlashtirish.

 86. Hisob varaqlardagi byudjet mablag‘lari hisobi yuzasidan nazoratni tashkil qilish.

 87. Hisob varaqlardagi byudjetdan tashqari mablag‘lar hisobi bo‘yicha xujjatli taftish o‘tkazish.

 88. Byudjet tashkilotlarida mol etkazib beruvchilar bilan hisoblashuvlarning nazorati.

 89. Hisobdor shaxslar bilan hisoblashuvlar bo‘yicha nazorat va taftish o‘tkazish.

 90. Byudjet tashkilotlarida mehnat va unga haq to‘lash hisobining qonunchilik talablari asosida tashkil etilishini tekshirish.

 91. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy natijalar nazoratining maqsadi va vazifalari.

 92. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy natijalar nazoratining usullari va axborot manbalari.

 93. Byudjet tashkilotlarida byudjet mablag‘lari va byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalarning nazorati.

 94. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy hisobotlar nazoratining usullari va axborot manbalari.

 95. Xarajatlar smetalari ijrosi to‘g‘risidagi hisobotlarning nazorati.

 96. Byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi va nomoliyaviy aktivlar harakati to‘g‘risidagi hisobotlarni tuzish va ularning nazoratini tashkil etish.

 97. Byudjet tashkilotlarida ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar bo‘yicha nazorat va taftish o‘tkazish

 98. Debitor va kreditorlik qarzlar to‘g‘risidagi hisobotni tuzish va uning nazoratini tashkil etish.

 99. Byudjet tashkilotlarida moliyaviy hisobotlar nazoratini umumlashtirish.

 100. Byudjet tashkilotlarida nazorat va taftish natijalarini umumlashtirish va rasmiylashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari.

Download 61.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat