Taqvim-mavzu rejaDownload 334.5 Kb.
Sana29.01.2017
Hajmi334.5 Kb.


Fizika fanidan o‘quv dasturi asosidagi

TAQVIM-MAVZU REJA


6-SINF I-CHORAK UChUN

TAQVIM – MAVZU REJA


( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )


Darslar tartibi

Bo‘lim va mavzular

Soat
I ChORAKI. Kirish
1-dars

Fizika nimani o‘rganadi? Fizika taraqqiyoti tarixidan ma’lumotlar

1

2-dars

Jamiyat rivojlanishida fizikaning ahamiyati. O‘zbekistonda fizika taraqqiyoti. Fizik kattaliklar va ularni o‘lchash.

1
II. Modda tuzilishi haqida dastlabki ma’lumotlar
3-dars

Modda tuzilishi haqida Demokrit, Ar-Roziy, Beruniy va ibn Sino ma’lumotlari

1

4-dars

Molekulalar va ularning o‘lchamlari.

1

5-dars

Molekularning o‘zaro ta’siri va harakati. Broun harakati

1

6-dars

Turli muhitlarda diffuziya hodisasi

1

7-dars

Qattiq jism, suyuqlik va gazlarning molekular tuzilishi. Laboratoriya ishi: Suyuqliklarda diffuziya hodisasini o‘rganish (uyda bajariladi.)

1

8-dars

1-NAZORAT IShI

1
III. Mexanik hodisalar
9-dars

Jismlarning mexanik harakati. Traektoriya. Jismlarning bosib o‘tgan yo‘li va unga ketgan vaqt. Bosib o‘tilgan yo‘l (masofa va vaqtning birliklari.)

1

10-dars

Tekis va notekis harakat haqida tushuncha. Tezlik va uning birliklari.

1

11-dars

Massa va uning birliklari

1

12-dars

Laboratoriya ishi: “Shayinli tarozi yordamida jism massasini o‘lchash”.

1

13-dars

Zichlik va uning birliklari. Beruniy va Xozinning zichlikni aniqlash usullari. Masala yechish

1

14-dars

Laboratoriya ishi: Qattiq jism zichligini aniqlash

1

15-dars

Jismlarning o‘zaro ta’siri haqida ma’lumotlar. Kuch.

1

16-dars

Laboratoriya ishi:Dinamometr yordamida kuchlarni o‘lchash

1

17-dars

Masalalar yechish

1

18 -dars

2-NAZORAT IShI

1
II ChORAK
19 -dars

Bosim va uning birliklari. Paskal qonuni va uning qo‘llanilishi

1

20-dars

Tinch holatdagi gaz va suyuqlikda bosim

1

21-dars

Atmosfera bosimi. Torrichelli tajribasi

1

22-dars

Arximed qonuni va uning qo‘llanilishi

1

23-dars

Harakatlanuvchi suyuqlik va gazlarning jismga ta’siri

1

24-dars

Masalalar yechish

1

25-dars

3-NAZORAT IShI

1

26-dars

Ish va energiya haqida tushuncha

1

27-dars

Energiya turlari. Quvvat

1
IV. Jismlarning muvozanati. Oddiy mexanizmlar
28-dars

Jismlarning massa markazi va uni aniqlash. Muvozanat turlari

1

29-dars

Kuch momenti. Richag va uning muvozanat sharti

1

30-dars

Masalalar yechish

1

31-dars

Oddiy mexanizmlar blok, qiya tekislik, vint, pona va chig‘iriqning qo‘llanilishi

1

32-dars

4-NAZORAT IShI

1
III ChORAK
33-dars

Mexanizmlardan foydalanishda ishlarning tengligi

1

34-dars

Mexanikaning oltin qoidasi. Foydali ish koeffitsienti

1

35-dars

Laboratoriya ishi: Richagning muvozanat

da bo‘lish shartini o‘rganish.1
V . Issiqlik hodisalari
36-dars

Issiqlikni hosil qiluvchi manbalar. Issiqlikni qabul qilish

1

37-dars

Jismlarning issiqlikdan kengayishi

1

38-dars

Qattiq jism, suyuqlik va gazlarda issiqlik uzatilishi. Issiqlik o‘tkazuvchanlik. Konveksiya

1

39-dars

Nurlanish. Turmushda va texnikada issiqlik uzatilishidan foydalanish

1

40-dars

Issiqlik hodisalari haqida Farobiy, Beruniy va ibn Sino fikrlari

1

41-dars

Temperatura. Termometrlar. Jismlarning temperaturasini o‘lchash.

1

42-dars

Laboratoriya ishi: Termometr yordamida havo va suyuqlik temperaturasini o‘lchash

1

43-dars

5-NAZORAT IShI

1

44-dars

Ichki energiya va uni o‘zgartirish usullari

1

45-dars

Ichki yonuv dvigatellari. Bug‘ turbinasi

1

46-dars

Reaktiv dvigatel. Issiqlik mashinalari va tabiatni muhofaza qilish

1
VI. Yorug‘lik hodisalari
47-dars

Yorug‘likning tabiiy va su’niy manbalari.

1

48-dars

Yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishi. Soya va yarim soya.

1

49-dars

Quyosh va Oy tutilishi. Yorug‘likning tezligi.Yorug‘likning qaytishi va sinishi

1

50-dars

Yorug‘lik hodisalari haqida Beruniy va ibn Sinoning fikrlari.

1

51-dars

Masalalar yechish

1

52-dars

6-NAZORAT IShI

1
IV ChORAK
53-dars

Yassi ko‘zgu
54-dars

Linzalar haqida tushuncha

1

55-dars

Shisha prizmada yorug‘likning tarkibiy qismlarga ajralishi. Kamalak.

1

56-dars

Laboratoriya ishi: Yassi ko‘zgu yordamida yorug‘likning qaytishini o‘rganish

1

57-dars

Laboratoriya ishi: Shisha prizma yordamida yorug‘likning spektrga ajralishini o‘rganish.

1

58-dars

Masalalar yechish

1

59-dars

7-NAZORAT IShI

1
VII. Tovush hodisalari
60-dars

Tovush manbalari va uni qabul qilgichlar.

1

61-dars

Tovushning turli muhitlarda tarqalishi

1

62-dars

Tovush kattaliklari

1

63-dars

Tovushning qaytishi. Aks-sado

1

64-dars

Musiqaviy tovushlar va shovqinlar. Tovush va salomatlik.

1

65-dars

Masalalar yechish

1

66-dars

6-sinf bo‘yicha umumlashtiruvchi takrorlash darsi

1

67-dars

8-NAZORAT IShI

1

68-dars

Ekskursiya

1

7-SINF I- ChORAK UChUN

TAQVIM - MAVZU REJA

( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )


Darslar tartibi

Bo‘lim va mavzular

Soat
Kinematika asoslari
1-dars

Kirish. Jismlarning harakati. Fazo va vaqt

1

2-dars

Kinematikaning asosiy tushunchalari

1

3-dars

To‘g‘ri chiziqli harakat haqida tushuncha

1

4-dars

To‘g‘ri chiziqli harakat tezligi. Harakatning grafik tasviri.

1

5-dars

Masalalar yechish

1

6-dars

Notekis harakatda tezlik

1

7-dars

Tekis o‘zgaruvchan harakatda tezlanish

1

8-dars

Masalalar yechish

1

9-dars

1-NAZORAT IShI

1

10-dars

Tekis o‘zgaruvchan harakat tezligi

1

11-dars

Tekis o‘zgaruvchan harakatda bosib o‘tilgan yo‘l

1

12-dars

Masalalar yechish

1

13-dars

Laboratoriya ishi: Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash

1

14-dars

Jismlarning erkin tushishi

1

15-dars

Masalalar yechish

1

16-dars

Moddiy nuqtaning aylana bo‘ylab tekis harakati

1

17-dars

Masalalar yechish

1

18-dars

2-NAZORAT IShI

1
II ChORAK
19-dars

Aylana bo‘ylab harakatni tavsiflaydigan kattaliklar orasidagi munosabatlar

1

20-dars

Aylanma harakatdagi tezlanish
21-dars

Masalalar yechish

1
Dinamika asoslari
22-dars

Nyutonning birinchi qonuni — inersiya qonuni

1

23-dars

Jismlarning o‘zaro ta’siri. Kuch

1

24-dars

Jism massasi

1

25-dars

Masalalar yechish

1

26-dars

Nyutonning ikkinchi qonuni

1

27-dars

3-NAZORAT IShI

1

28-dars

Laboratoriya ishi:Jism tezlanishining massaga va qo‘yilgan kuchga bog‘liqligini o‘rganish

1

29-dars

Nyutonning uchinchi qonuni

1

30-dars

Harakat qonunlarining aylanma harakatga tatbiqi

1

31-dars

Masalalar yechish

1

32-dars

4-NAZORAT IShI

1
III ChORAK
33-dars

Elastiklik kuchi

1

34-dars

Laboratoriya ishi: Prujina bikrligini aniqlash

1

35-dars

Butun olam tortishish qonuni

1

36-dars

Og‘irlik kuchi

1

37-dars

Masalalar yechish

1

38-dars

Jism og‘irligi

1

39-dars

Yuklama va vaznsizlik

1

40-dars

Yerning tortishish kuchi taosirida jismlarning harakati

1

41-dars

Yerning sun’iy yo‘ldoshlari

1

42-dars

Masalalar yechish

1

43-dars

5-NAZORAT IShI

1

44-dars

Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish

1

45-dars

Sirpanish ishqalanishi. Dumalanish ishqalanishi

1

46-dars

Masalalar yechish

1

47-dars

Laboratoriya ishi: Sirpanish ishqalanishi koeffitsientini aniqlash

1

48-dars

Tabiatda va texnikada ishqalanish

1

49-dars

Impuls

1

50-dars

Impulsning saqlanish qonuni

1

51-dars

Masalalar yechish

1

52-dars

6-NAZORAT IShI

1
IV ChORAK
53-dars

Reaktiv harakat. Raketaning tuzilishi va ishlash prinsipi

1

54-dars

Mexanik ish

1

55-dars

Laboratoriya ishi: Jismni ko‘tarishda va shu masofaga gorizontal ko‘chirishda bajarilgan ishni hisoblash

1

56-dars

Masalalar yechish

1

57-dars

Kinetik energiya

1

58-dars

Potensial energiya

1

59-dars

Masalalar yechish

1

60-dars

7-NAZORAT IShI

1

61-dars

Mexanik energiyaning saqlanish va aylanish qonuni

1

62-dars

Laboratoriya ishi: Mexanik energiyaning saqlanish qonunini o‘rganish

1

63-dars

Quvvat. Masalalar yechish

1

64-dars

Energiyaning aylanishi va undan mashinalarda foydalanish

1

65-dars

Masalalar yechish

1

66-dars

7-sinf bo‘yicha umumlashtiruvchi takrorlash darsi

1

67-dars

8-NAZORAT IShI

1

68-dars

Ekskursiya

1


8-SINF I- ChORAK UChUN

TAQVIM - MAVZU REJA

( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )


Darslar tartibi

Bo‘lim va mavzular

SoatElektr zaryadlar. Elektr maydoni.

1-dars

Kirish. Jismlarning elektrlanishi. Elektr hodisalari haqida Beruniy fikrlari.

1

2-dars

Elektroskop va Elektrometr. O‘tkazgichlar va izolyatorlar

1

3-dars

Elektr zaryadi

1

4-dars

Elektr zaryadlarining o‘zaro ta’siri.Kulon qonuni

1

5-dars

Masalalar yechish

1

6-dars

Elektr maydoni. Elektr maydon kuchlanganligi

1

7-dars

Masalalar yechish

1

8-dars

1-NAZORAT IShI

1

9-dars

Kondensatorlar

1

10-dars

Masalalar yechish

1

11-dars

O‘tkazgichlarda elektr zaryadlarining taqsimlanishi.

1

12-dars

Tabiatdagi elektr hodisalar.

1
Elektr toki. Elektr zanjir
13-dars

Elektr toki haqida ma’lumotlar

1

14-dars

Tok manbalari

1

15-dars
Metallarda elektr toki.

1

16-dars

Elektr kuchlanish va uni o‘lchash

1

17-dars

Masalalar yechish

1

18-dars

2-NAZORAT IShI

1
II ChORAK
19-dars

Tok kuchi va uni o‘lchash

1

20-dars

Masalalar yechish

1

21-dars

Laboratoriya ishi: Elektr zanjirini yig‘ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o‘lchash

1

22-dars

Elektr qarshiligi. Solishtirma qarshilik

1

23-dars

Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni.

1

24-dars

Masalalar yechish

1

25-dars

3-NAZORAT IShI

1

26-dars

Laboratoriya ishi: O‘tkazgich qarshiligi

ni ampermetr va voltmetr yordamida aniqlash1

27-dars

Rezistorlar. Reostatlar. Potensiometrlar

1

28-dars

Laboratoriya ishi: Tok kuchini reostat yordamida rostlash.

1

29-dars

O‘tkazgichlarni ketma-ket ulash.

1

30-dars

O‘tkazgichlarni parallel ulash.

1

31-dars

Masalalar yechish

1

32-dars

4-NAZORAT IShI

1
III ChORAK
33-dars

Laboratoriya ishi: O‘tkazgichlarni ketma-ket ulash va parallel ulashni o‘rganish.

1

34-dars

Elektr tokining bajargan ishi.Elektr energiyasi va uni hisoblash.

1

35-dars

Elektr tokining quvvati

1

36-dars

Tokning issiqlik ta’siri va uning amalda qo‘llanilishi.Joul-Lens qonuni

1

37-dars

Masalalar yechish

1

38-dars

Elektr isitich asboblari.

1

39-dars

Xonadonning elektr zanjiri. Qisqa tutashuv

1

40-dars

Xonadon elektr zanjiridagi ulashlar

1

41-dars

Elektr asboblari bilan ishlashda xavfsizlik choralari

1

42-dars

5-NAZORAT IShI

1
Turli muhitlarda elektr toki
43-dars

Suyuqliklarda elektr toki

1

44-dars

Faradey qonunlari.

1

45-dars

Masalalar yechish

1

46-dars

Elektrolizdan turmushda va texnikada foydalanish.

1

47-dars

Gazlarda elektr toki.

1

48-dars

Gazlarda elektr tokidan turmushda va texnikada foydalanish

1
Magnit maydoni
49-dars

Magnetizm haqida boshlang‘ich tushunchalar.

1

50-dars

Tokning magnit maydoni. Ersted tajribasi

1

51-dars

Elektromagnitlar

1

52-dars

6-NAZORAT IShI

1
IV ChORAK
53-dars

Laboratoriya ishi: Eng oddiy elektromagnit qurilmasini yig‘ish va ishlashini sinab ko‘rish.

1

54-dars

Elektromagnit rele

1

55-dars

Elektromagnit relening ishlashini o‘rganish

1

56-dars

Magnit maydonning tokka ta’siri

1

57-dars

O‘zgarmas tok elektr dvigateli

1

58-dars

Laboratoriya ishi : O‘zgarmas tok elektr dvigatelini o‘rganish (modelda)

1

59-dars

7-NAZORAT IShI

1Elektromagnit hodisalar

60-dars

Induksion tokni hosil qilish


1

61-dars

O‘zgaruvchan tok. Mikrofon. Karnay

1

62-dars
O‘zgaruvchan tok generator

1

63-dars

Elektrostansiyalar

1

64-dars

Transformatorlar

1

65-dars

Laboratoriya ishi: Transformatorning tuzilishi va ishlashini o‘rganish

1

66-dars

Elektr energiyani uzatish

1

67-dars

8-NAZORAT IShI

1

68-dars

Ekskursiya

1


FIZIKA FANIDAN 9-SINF I-ChORAK UChUN

TAQVIM - MAVZU REJA

( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )


Darslar tartibi

Bo‘lim va mavzular

Soat
I ChORAK


Molekular fizika va termodinamika asoslari

1-dars

Molekular-kinetik nazariya haqida tushuncha

1

2-dars

Molekulalarning o‘lchami va massasi

1

3-dars

Modda miqdori. Molar massa

1

4-dars

Ideal gaz molekular-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi

1

5-dars

Masalalar yechish

1

6-dars

Temperatura. Temperaturaning molekular talqini

1

7-dars

Gaz molekulalarining harakat tezligi

1

8-dars

Masalalar yechish

1

9-dars

1-NAZORAT IShI

1

10-dars

Ichki energiya va ish

1

11-dars

Issiqlik miqdori. Solishtirma issiqlik sig‘imi

1

12-dars

Yoqilg‘ining solishtirma yonish issiqligi

1

13-dars

Masalalar yechish

1

14-dars

Laboratoriya ishi: Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash

1

15-dars

Ideal gaz holatining tenglamasi. Izojarayonlar

1

16-dars

Termodinamikaning birinchi qonuni

1

17-dars

Masalalar yechish

1

18-dars

2-NAZORAT IShI

1
II ChORAK
19-dars

Laboratoriya ishi: Turli haroratli suvlarni aralashtirganda issiqlik miqdorini taqqoslash

1

20-dars

Suyuqliklarning xossalari. Sirt taranglik

1

21-dars

Laboratoriya ishi: Suvning sirt tarangligini aniqlash

1

22-dars

Masalalar yechish

1

23-dars

Ho‘llash. Kapillyar hodisalar.

1

24-dars

Laboratoriya ishi: Suyuqlikning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash

1

25-dars

3-NAZORAT IShI

1

26-dars

Kristall va amorf jismlar

1

27-dars

Masalalar yechish

1

28-dars

Qattiq jismlarning mexanik xossalari

1

29-dars

Erish va qotish

1

30-dars

Bug‘lanish va kondensatsiya .Qaynash
31-dars

Atmosferadagi hodisalar (Tabiatda shudring, qirov, tuman, bulut va yong‘inlarning hosil bo‘lishi)

1

32-dars

4-NAZORAT IShI

1
III ChORAK OPTIKA
33-dars

Yorug‘likning tarqalishi, qaytishi va sinishi

1

34-dars

To‘la ichki qaytish

1

35-dars

Laboratoriya ishi: Shishaning nur sindirish ko‘rsatkichini aniqlash

1

36-dars

Linzalar

1

37-dars

Yupqa linza yordamida tasvir yasash

1

38-dars

Masalalar yechish
39-dars

Laboratoriya ishi: Linzalarda tasvir hosil qilish

1

40-dars

Optik asboblar

1

41-dars

Ko‘zning optik xossalari

1

42-dars

5-NAZORAT IShI

1

43-dars

Yorug‘lik tezligini aniqlash

1

44-dars

Yorug‘likning kimyoviy va biologik ta’siri. Fotografiya. Fotosentez va uning ahamiyati

1

45-dars

Geliotexnika. O‘zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish va uning istiqbollari

1

46-dars

Masalalar yechish

1
Atom va yadro fizikasi asoslari
47-dars

Atom tuzilishi haqida tushuncha

1

48-dars

Atom yadrosining tuzilishi. Protonlar, neytronlar

1

49-dars

Yadro energiyasi va undan foydalanish

1

50-dars

O‘zbekistonda yadro fizikasi taraqqiyoti

1

51-dars

Masalalar yechish

1

52-dars

6-NAZORAT IShI

1
IV ChORAKKoinot tuzilishi haqida tasavvurlar
53-dars

Yulduzlar.Quyosh

1

54-dars

Oy-Yerning tabiiy yo‘ldoshi

1

55-dars

Vaqtni o‘lchash. Taqvimlar


1

56-dars

Quyosh sistemasidagi sayyoralar. Kepler qonunlari.

1

57-dars

Masalalar yechish

1

58-dars

Kometalar, Meteorlar va Meteoritlar

1

59-dars

Galaktika. Koinot tuzilishi va rivojlanishi haqidagi hozirgi zamon dunyoqarashlar


1

60-dars

7-NAZORAT IShI


1

61-dars

Astronomik tadqiqotlar. Ulug‘bekning astronomiya maktabi va uning faoliyati


1

62-dars

Masalalar yechish


1
Olamning fizik manzarasi
63-dars

Olamning yagona fizik manzarasi

1

64-dars

Fizika va texnika taraqqiyoti. O‘zbekistonda fizika sohasidagi tadqiqotlar

1

65-dars

Masalalar yechish

1

66-dars

9-sinf bo‘yicha umumlashtiruvchi takrorlash darsi

1

67-dars
8-NAZORAT IShI

1

68-dars

Ekskursiya

1
Download 334.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat