Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 16 GotlandDownload 1.69 Mb.
Sana10.09.2017
Hajmi1.69 Mb.

Svenska Transportarbetareförbundet

Avdelning 16 GotlandSvenska Transportarbetareförbundet
Avdelning 16 GotlandVerksamhetsberättelse 2016 http://www.transport.se/global/logotypes/trplogga300_270.jpg c:\users\chso\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\7a6z4kzj\bild.jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg
Innehållsförteckning

SidanSidan

Innehållsförteckning

1
Avdelningens verksamhet

11


Arbetslöshetsersättningen

11

Dagordning

2
Bolagsstyrelserepresentation

11
Bild, Paret Lindley

4
Samhällsrepresentation

12


Representation i vänorganisationer

12

Styrelsens sammansättning

5


Verkställande Utskottet

5
Förhandlingsverksamheten

13
Revisorer

6
Arbetsmiljöverksamheten

14

Ledamöter i förbundsrådet

6


Ledamöter i A-kassans föreningsstämma

6
Fackliga studieverksamheten

15

Valberedning

6
Studiekommitté/studieansvariga

15

Pensionärsanslutna medlemmar

6S-föreningens verksamhetsberättelse

16

Konfliktkommitté

7


Arbetsmiljökommitté

7
Förvaltningsberättelse

18

Försäkringsfrågor

7


Försäkringsrådgivare

7
Resultaträkning

19

Avtalsdelegation

7


Ungdomskommitté

7
Balansräkning

20
Medlemsantalet

8
Tilläggsupplysningar

22
Medlemsavgifter

9
Inventarieförteckning

25
Avdelningsexpeditionen

10
Revisionsberättelse

26

Personal på avdelningen

10


Mötesverksamheten

10
Slutord

27

imagesfor6qj8c
Förslag till dagordning vid årsmöte med
Svenska Transportarbetareförbundet, avdelning 16 Gotland

Dag: Torsdag den 17 mars 2016

Tid: Klockan 18:00

Plats: Arbetarrörelsens hus i Visby

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Kallelse och dagordning
§ 3:1 Godkännande av kallelse
§ 3:2 Godkännande av dagordning
§ 4. Val av mötesfunktionärer
§ 4:1 Val av mötesordförande
§ 4:2 Val av mötessekreterare
§ 4:3 Val av två (2) protokolljusterare
§ 4:4 Val av två (2) rösträknare
§ 5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 2016
§ 6 Behandling av den ekonomiska berättelsen 2016
§ 7 Behandling av revisorernas berättelse 2016
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
§ 9 Val av styrelseledamöter
§ 9:1 Val av sekreterare på två (2) år
§ 9:2 Val av en (1) styrelseledamot på två (2) år
§ 9:3 Val av tre (3) styrelsesuppleanter på två (2) år
§ 9:4 Fördelning av personliga styrelsesuppleanter

§ 10 Val av revisor/ suppleanter


§ 10:1 Val av en (1) ordinarie revisor på två (2) år
§ 10:2 Val av revisorsersättare på ett (1) år
§ 10:3 Val av sammankallande på ett (1) år
§ 11 Val av fanbärare En (1) ordinarie och en (1) ersättare på ett (1) år
§ 12 Val av skolinformatör på ett (1) år
§ 13 Val av studieorganisatör på två (2) år
§ 14 Val av studiekommitté

§14:1 Val av ordförande studiekommitté på två (2) år

§14:2 Val av två (2) ledamöter studiekommitté på två (2) år
§ 13 Val av valberedning
§ 13:1 Tre (3) ledamöter på ett (1) år

§ 13:2 Val av valberedningens sammankallande


§ 14 Val av ombud till nedanstående på ett (1) år
§ 14:1 Gotlands NTF, en (1) ordinarie och en (1) ersättare
§ 14:2 ABF, s halvårs- och årsmöte, en (1) ordinarie och en (1) ersättare
§ 14:3 LO Distriktet Gotlands representantskap, två (2) ordinarie och en (1) ersättare
§ 14:4 Fonus, en (1) ordinarie och en (1) ersättare
§ 14:5 Unga Örnars årsmöte, en (1) ordinarie och en (1) ersättare
§ 14:6 SSU Gotlands årsmöte, en (1) ordinarie och en (1) ersättare
§ 15 Genomgång samt godkännande av Val & Arbetsordning
§ 16 Rapporter
§ 17 Skrivelser
§ 18 Frågor att hänskjuta till styrelsen
§ 19 Gästen har ordet
§ 20 Uppvaktningar och avtackningar
§ 21 Avslutning


elin och charles lindley

Transports grundare Charles Lindley och hans fru Elin.

Elin Lindley var en tongivande feminist och hade en egen politisk karriär.

Bland annat var hon drivande vid bildandet av det socialdemokratiska kvinnoförbundet.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016.


Styrelsen för Svenska Transportarbetareförbundet, avdelning 16 Gotland, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016.Styrelsens sammansättning


Ordinarie
Ordförande Håkan Kraby Åkerichaufför
Vice ordförande Leif Lunnan Åkerichaufför
Sekreterare Patrik Gardelin Tidningsbud
Vice Sekreterare Björn Lundström Miljöarbetare
Kassör Thomas Gahnström Ombudsman/RSO

Ersättare Sven-Ove Westberg Åkerichaufför
Roger Medbom Miljöarbetare
Adrian Medbom Miljöarbetare

Josefin Norrby Åkerichaufför


Tommy Söderlund Väktare


Avdelningsstyrelsens Verkställande Utskott:

Ordförande Håkan Kraby


Sekreterare Patrik Gardelin
Kassör Thomas Gahnström
Ersättare Leif Lunnan


Avdelningens revisorer


Ordinarie
Åke Hoas Tidningsbud

Olof Nyström Åkerichaufför

Jürgen Schärström Åkerichaufför Sammankallande
Ersättare
Peter Carlsson Åkeri

Ledamöter i Förbundsrådet

Ordinarie Ledamot Thomas Gahnström

Ersättare Tommy Söderlund

Ersättare Åke Hoas
Ledamöter i A-kassans föreningsstämma

Ordinarie ledamot Thomas Gahnström


Ersättare Tommy Söderlundhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gctuxyopxwofxisexvskundpoma902gpewskq0cvopjrshrzf-gb
Ersättare Åke Hoas


Valberedning

Sammankallande Thomas Gahnström


Roger Medbom
Oskar Snickars
Pensionärsanslutna medlemmar


Avdelningens pensionärsmedlemmar inbjöds att närvara vid avdelningens årsmöte samt budgetmötet som hölls i december månad.
Konfliktkommitté

I händelse av konflikter

på arbetsmarknaden

så är det avdelningsstyrelsen

som är konfliktkommitté.

Detta är reglerat i avdelningens

Val & Arbetsordning.

Arbetsmiljökommitté

Avdelningsstyrelsen har inte utsett någon arbetsmiljökommitté. Avdelningens interna arbetsmiljöfrågor sköts av avdelningens VU och avdelningsstyrelsen.Försäkringsfrågor

De så kallade försäkringsinformatörer, där alla medlemmar skall erbjudas en grundlig genomgång av sitt försäkringsskydd, sköts av avdelningens utsedda försäkringsinformatörer.


Försäkringsinformatörer

Patrik Gardelin

Thomas Gahnström

Josefin Norrby

Tommy Björklund

Jessica Wikström


Avtalsdelegation

Många avtal omförhandlades under 2016. Det var dock endast i transportavtalet som avdelningen hade en person i avtalsdelegationen. Precis som de andra LO-förbunden skrev Transport ettåriga avtal.
Ungdomskommitté

All ungdomsverksamhet sker i samarbete med LO Distriktet Gotland och dess Regionala UngKommitté. Åldersstrukturen i avdelningen visar på att det finns ett bra underlag för ungdomsverksamhet.
Medlemsantalet
Medlemsantalet

2016-01-01

Medlemsantalet

2016-12-31

Kvinnor

47

Kvinnor

45

Män

312

Män

308

Totalt

359

Totalt

353
Skillnad:


Kvinnor

-2Män

-4Totalt

-6

transport_logga
Medlemsavgifter

Medlemsavgiften består av tre delar, dels en avgift till förbundet, en till avdelningen samt en till a-kassan


Avgiften till a-kassan är fastställd av a-kassans styrelse, däremot till förbundet och avdelningen är den uppdelad i klasser beroende på vilken inkomst medlemmen uppbär. Det största antalet medlemmar återfinns i klasserna 3 och 4.
Avdelningens avgift beslutas på avdelningens budgetmöte och baseras på avdelningens budget och medlemsantal.

Medlemsavgiften ska täcka kostnader för den verksamhet som avdelningen bedriver.
Medlemsavgiften 2017

Observera att medlemsavgiften i tabellen nedan är exklusive arbetslöshetsavgiften.
Klass

Lägsta inkomst månad

Högsta inkomst månad

Avgift

1

>28 001 kr

ecblank

564 kr

2

26 001 kr

28 000

541 kr

3

24 001 kr

26 000

520 kr

4

22 001 kr

24 000 kr 

498 kr

5

20 001 kr

22 000 kr

462 kr

6

18 001 kr

20 000 kr

423 kr

7

16 001 kr

18 000 kr

385 kr

8

13 001 kr

16 000 kr

328 kr

9

10 001 kr

13 000 kr

264 kr

10

7 501 kr

10 000 kr

237 kr

11

4 501 kr

7 500 kr

174 kr

12

0 kr

4 500kr

101 kr

13

Pensionärer

ecblank

139 kr


Avdelningsexpeditionen

Avdelningsexpeditionen är belägen i Arbetarrörelsens hus i Visby.


Huset ägs av bostadsrättsföreningen Stenhuggaren. Avdelningen innehar en andel som består av tre kontorsrum med tillhörande personalutrymmen.
För avdelningens mötesverksamhet finns det tillgång till gemensamma samlingslokaler där såväl styrelsemöten som medlemsmöten hålls.

Personal på avdelningen

Thomas Gahnström: avdelningens ombudsman, kassör och Regionala skyddsombud.


Gunilla Glifberg: är anställd av förbundet och ingår i gruppen som sköter förbundets växel, Gunilla är även avdelningens kontorist.
Håkan Kraby: avdelningens Ordförande.

Mötesverksamheten

Under året har avdelningens hållit tre medlemsmöten enligt följande:


Årsmöte den 17 mars 2016.
Medlemsmöte hölls den 11 oktober och budgetmöte hölls den 7 december.
Avdelningsstyrelsen har enligt plan hållit 6 ordinarie möten.
Innan styrelsemöten har avdelningens Verkställande Utskott sammanträtt för att förbereda styrelsemötena.Avdelningen har bl.a. deltagit i följande under åretAvdelningsstyrelsen deltog enligt traditionen i 1:a majdemonstrationen som avgick från Korpens område till Bingebyparken där tal och andra aktiviteter genomfördes.

Under Almedalsveckan deltog representanter från avdelningen på en rad seminarier där bl.a. transportnäringen i framtiden diskuterades.


Ordförande och ombudsman har varit vid Christoffer Polhemsgymnasiet och informerat om betydelsen av att vara med i facket.
Arbetsplatsbesök och besök på Transport- tekniska gymnasiet är ett arbete som fortgår under hela året.
I samarbetet med Facket Gotland genomfördes en konferens för skyddsombud under två dagar.
Nya ordförande Håkan Kraby har lagt kraft på uppsökeri som har genererat nya medlemmar och många försäkringsärenden, eventuellt en kamratklubb på Gotlands Bilfrakt.


Arbetslöshetsersättningen

All handläggning av a-kassans ärenden sker numera med centralt anställda handläggare, det innebär att avdelningen endast förmedlar inkomna a-kassahandlingar samt där så är möjligt besvarar frågor angående a-kassan.


Arbetslösheten bland avdelningens medlemmar är dock liksom tidigare år mycket säsongsbetonad. Det är de deltidsarbetslösa som är den absolut största gruppen.


Bolagsstyrelserepresentation
Gotlands Bilfrakt AB

Ordinarie

Fredrik Lindqvist


Samhällsrepresentation

Uppdraget att representera Svenska Transportarbetareförbundet, avdelning 16 Gotland inom län, kommun och övriga organisationer och företag har under året innehafts av följande personer.
FONUS

Årsstämma

Thomas Gahnström

Sven-Ove Westberg, ersättareKlinte bygdegårdsförening

Årsstämma

Tommy Söderlund

Gotlands NTF
Björn Lundström

Thomas Gahnström ersättareRepresentation i vän organisationer
ABF Gotland

Hel- och halvårsmöten

Håkan Kraby, ordinarie

Thomas Gahnström, ersättareSocialdemokraterna Gotland

Representantskap

Leif Lunnan, ordinarie

Roger Medbom, ordinarie

Bertil Eriksson, ersättare

Thomas Gahnström, ersättareSocialdemokraterna Gotland

Gotlands västra S-förening

Vice ordförande


Tommy SöderlundLO Distriktet Gotland

Representantskap

Roger Medbom, ordinarie

Sven-Ove Westberg, ordinarie

Thomas Gahnström, ersättare


LO Distriktet Gotland

LO-folksam kommittén

Thomas Gahnström

Unga Örnar

Årsmöte

Lars Fransson

Håkan Kraby, ersättareSSU Gotland

Årsmöte

Håkan Kraby, ordinarie

Thomas Gahnström, ersättareFörhandlingsverksamheten 2016


Förhandlingar
Den stora händelsen under året var konkursen i ett av de större åkerierna på Gotland. Många medlemmar blev av med jobbet även om de flesta idag, med hjälp av kollektivavtalets omställningsprogram, har hittat ett annat arbete.
Om man blickar framåt så ser det även ljust ut för kommande år med många projekt som är på gång och då behövs det transporter av material, bl.a. är en ny kryssningskaj och utbyggnad av Visborgsområdet.
Inom petroleumbranschen är det ovisst då allt fler bensinstationer blir någon form av obemannade pumpstationer.

Vid enklare ärende försöker vi i samförstånd med medlemmar och arbetsgivare hålla möten för att diskutera och komma med lösningar för att reda ut problem på arbetsplatserna.


Avtalskontroller

Då avdelningen på ett förebyggande sätt informerar arbetsgivarna om avtalsändringar och andra viktiga beslut inom Transports olika avtalsområden och även för en dialog med arbetsgivarna så har vi ganska bra kontroll vad gäller avtalsefterföljd. Dock händer det att vi måste gå in och göra avtalskontroller vilket även skett under året. Vi har efter genomförd kontroll fått fram att medlemmar erhållit felaktig lön och förhandlat så att rätt lön har blivit utbetald.


Samrådsgrupper

Vid Gotlands Bilfrakt AB och NTM Distribution AB har företagen och Transport sedan tidigare bildat samrådsgrupper vilka har haft ett antal möten under året för att på ett tidigt stadium komma till rätta med eventuella problem.
Thomas Gahnström

Ombudsman


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqqguhw0inmirj1qqo77suhrzq13xwln33nfyways2rumrqc0dc
Arbetsmiljöverksamheten

Arbetsmiljöverksamhetens arbetsredskap är Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordning och Arbetsmiljöverkets cirka 160 föreskrifter. Utöver dessa kommer all annan lagstiftning. Det regionala skyddsombudet har som uppgift att organisera så att det finns skyddsombud på arbetsplatserna. För tillfället finns det sju Skyddsombud i avdelningen.


Där det finns flera skyddsombud på en arbetsplats är en utsedd till huvudskyddsombud och på de mindre arbetsplatserna så bevakas arbetsmiljöarbetet av det regionala skyddsombudet som även deltar i Skyddskommittéer bildade på fem av avdelningens arbetsplatser.
Skyddsombuden har att vaka över skyddet mot olycksfall och ohälsa på arbetsplatserna, här är det mycket viktigt att alla skyddsombud får utbildning och den ska vara fyllig i sitt omfång och förlagd i närtid till när skyddsombuden blir valda. Pam 1och Pam 2 är en bra start. Vi genomförde även en skyddsombudskonferens tvärfackligt under två dagar som gav ett mycket bra resultat och utbyte av erfarenheter. Där kom fram att vi skall fortsätta tvärfackligt men man ville ha mera utbildning om det psykosociala i arbetslivet.
Detta är viktigt och nödvändigt för att skyddsombuden skall kunna vara drivande i företagens arbetsmiljöarbete. Det är bra att skyddsombuden även kan företräda inhyrd personal på sin arbetsplats, till detta måste kopplas rätten till betald ledighet även för detta uppdrag. En kraftfull kompetenshöjning behövs.

Somliga av våra arbetskamrater drabbas tyvärr av sjukdom eller skada, ett fungerande system för rehabilitering behövs. Försäkringskassan är i dag den myndighet som tvingas hantera detta, tyvärr med för lite medel, och helt fel inriktning. Vi behöver ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket för att säkerställa att det arbetas med rehabiliteringar ur ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt, utifrån individens förutsättningar.


2016 har varit ett bra år för arbetsmiljö samarbete med Arbetsmiljöverket. Uppsökeri under hela 2015 har genererat till ett gott samarbete under 2016 med ett flertal åkerier som har förstått att vi inte motarbetar dom. Att vi i stället finns till hands med verktyg som underlättar deras arbete. AFA har däremot blivit svårare att samarbeta med även om dom säger att det finns massor av pengar att hämta.

Thomas Gahnström

Regionalt Skyddsombud avd. 16 Gotland

skyddsombud 100 år

Fackliga studieverksamheten

2016 var ett betydligt bättre studieår än 2015. Håkan Kraby och Thomas Gahnström gick Arbetsrätt steg två, en central LO utbildning som hölls lokalt i Visby med lärare från Runö-skolan. Håkan och Thomas gick även förhandlingsombudsutbildning, en vecka på Runö.

Håkan Kraby deltog i transports ”Ordförande och studiekonferens” Leif Lunnan har deltagit i Facklig-politisk Aftonskola och även Transports utbildning för ”politiska motorer”
Mycket av studiearbetet sker i Facket Gotlands studieråd och grundutbildningar för medlemmar hålls tvärfackligt. Detta har också gjort att man lyckats få flertalet centrala LO-utbildningar att hållas lokalt på Gotland med många deltagare.


Studie- och Informationskommitté

Studie- och informationskommitténs sammansättning:

Håkan Kraby

Tommy Söderlund

Lars Fransson


j0299125

socialdemokraternahttp://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.26c?openelement&fieldelemformat=jpg


Verksamhetsberättelse

Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 16 Gotlands Fackliga socialdemokratiska förening under namnet:

Tran(S)ports fackliga S-förening.
Medlemmar
Tran(S)ports fackliga S-förening hade 2016-12-31, 14 stycken medlemmar.

Styrelsens sammansättning
Föreningen årsmöte hölls den 3 mars 2016 i Arbetarrörelsens hus Visby

Efter konstituering har styrelse haft följande utseende:


Ordförande: Leif Lunnan vald till årsmötet 2018

Sekreterare: Bertil Eriksson vald till årsmötet 2017

Ledamot: Tommy Söderlund vald till årsmötet 2017
Suppleanter: Roger Medbom vald till årsmötet 2017

Thomas Gahnström vald till årsmötet 2018

Leif Molthon vald till årsmötet 2017
Ombud vid Socialdemokraterna Gotlands representantskap:

Ordinarie: Leif Lunnan och Roger Medbom

Suppleanter: Thomas Gahnström och Bertil Eriksson

Mötesverksamhet
Styrelsen har under året hållit 3 protokollförda styrelsesammanträden.

18 februari, 26 april och 15 september


Däremellan har kontakt hållits via E-mail.

Frågor som behandlats är bland annat: Planering inför medlemsmöten, rapporter och diskussioner om olika aktiviteter styrelsens ledamöter deltagit i.


Medlemsmöten

Årsmötet: 3 mars

Medlemsmöte: 17 oktober: Inbjuden gäst var Erik Fransson, politisk chefredaktör vid Gotlands folkblad


Övrigt

Bertil Eriksson och Leif Lunnan deltog på arbetarekommunens årsmöte 16 april.


Leif Lunnan har deltagit i fortsatt politisk motor utbildning 22 – 24 november i Bommersvik. Patrik Gardelin är anmäld till nästa utbildning. Leif Lunnan har också ingått i Transport avd. 16 styrelse.

 

Bertil Eriksson har informerat om föreningen vid Transport avdelning 16 s budgetmöte 2016.

Han har varit kassör i Gotlands sydöstra S förening.
Styrelsen nominerade Håkan Kraby till Socialdemokraternas kongress 2017. Tyvärr blev han inte vald.
Bertil Eriksson skrev motion till Socialdemokraternas kongress 2017, vilken inte antogs av partistyrelsen Gotland.
Bertil Eriksson skrev motion till Transportarbetareförbundets kongress 2017 vilken inte antogs av styrelsen avdelning 16.
Tommy Söderlund har varit aktiv i Gotlands västra S förening.
Föreningen gick under 1:a maj demonstrationen under avdelningens fana.

Vänorganisationer

Bertil Eriksson har deltagit vid LO distriktets årsmöte april 2016


Tommy Söderlund har varit vice ordförande i Gotlands västra S förening samt ingått i Transport avdelning 16 styrelse.
Thomas Gahnström har varit ombudsman och regionalt skyddsombud i Transport avdelning 16.

Information

Information om S föreningen har under året funnits på avdelningens hemsida.www.transport.se


Slutord

Det har varit mycket svårt att engagera medlemmarna och därmed få in förslag till verksamhet. Styrelsen har i huvudsak varit verksamma i andra S föreningar och där försökt att informera och engagera sig i de frågor som berör Transport.

Den enda medlemmen förutom styrelsen och suppleanter som engagerat sig är Håkan Kraby som varit avdelningens ordförande.

Vi vill tacka de som bidragit till verksamheten.Styrelsen i februari 2017
Leif Lunnan Bertil Eriksson Tommy Söderlund
Roger Medbom Thomas Gahnström Leif Molthon


Inventarieförteckning för svenska Transportarbetareförbundet avdelning 16 Gotland
Antal

Inventarie- Sort- Namn

Plats
Räknemaskiner
1

Citizen

GG Kontor

1

Citizen

TG Kontor

Telefoner
1

Polycom bordstelefon

Förråd

2

Iphone 6s

CS TG

3

Jabra headset

CS TG GG

Kontorsmöbler
3

Skrivbord med hurtsar

HK TG GG

3

Kontorsstolar

HK TG GG

4

Fasta brevkorgar

TG GG

7

Besöksstolar

5 kontor

1

Skrivbordslampor

GG

3

Bokhyllor HK 1, TG 1, GG 1

Kontor

3

Höga förvaringsskåp, vita

2 HK, 1 GG

1

Dokumentskåp, plåt

TG kontor

1

Hängmappskåp

TG kontor

1

Kassaskåp

Förråd

Datautrustning
2

PC Dell optiplex 9020 med platta skärmar och tillbehör

TG GG

1

Skrivare HP

Kontor

1

Server

Serverrum/förråd

1

Bärbar PC med docka och skärm

HK

1

Scanner Fujitsu

GG

Övriga inventarier
1

Brevvåg

Kontoret

3

Fackföreningsfanor en arkiverad 2 Förråd

Kontoret

6

Tavlor

Kontor/kafferum

2

Reliefer Per-Albin Hansson, Ernst Vigfors

Förråd

1

Orrefors glasprydnad (gåva från förbundet)

TG kontor

1

Dalahäst (gåva från förbundet)

HK kontor

2

Väggur

Kafferum, GG

1

Filmduk

Förråd

1

Transporttält

Förråd

1

Takbox

Förråd

2

Skyltställ

Förråd

2

Ordförandeklubbor

HK

1

Videokonferensanläggning

TG kontor

1

Del i kaffeautomat

Förråd


Revisionsberättelse för Svenska Transportarbetareförbundet, avdelning 16 Gotland, avseende verksamhetsåret 2016.

Organisationsnummer: 834000 4525Revisorernas utlåtande.

Undertecknade revisorer utsedda att granska Svenska Transportarbetareförbundet, avdelning 16 Gotland, under år 2016 förda räkenskaper får efter fullgjort arbete avge följande utlåtande:

Avdelningens bokföring och räkenskaper har granskats, utgifter och inkomster vederbörligen styrkta med verifikationer, allt överensstämmande med bokföringen, banktillgodohavanden och kontanter överensstämmer med inventarium och balansräkning av den 31 december 2016, vilket vi härmed vitsordar.

Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Då ingen anmärkning mot förvaltningen förekommit föreslår vi,

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret och den tid revisionen omfattar.

Visby i mars månad 2017.

Jürgen Schärström Olof Nyström

Revisor Revisor

Revisor


Slutord

Denna redovisning av verksamheten som bedrivits i avdelningen under verksamhetsåret 2016 visar på att avdelningen varit involverad i en rad frågor och i många organisationer.


För att försöka bringa ordning inom transportnäringen vad gäller löne- och anställningsvillkor har avdelningen genomfört namninsamling för Fair Transport Europe. Avdelningen har även haft flertalet insändare i ämnet publicerade i de gotländska tidningarna.
Samarbetet inom Facket Gotland fortsätter och det har bl.a. medfört att vi genomför medlemsutbildningar tvärfackligt. Facket Gotland här även haft en facklig-politisk aftonskola som transportmedlemmar deltagit i.
Under året har vi försökt öka vår synlighet, både på arbetsplatserna och i media.
Det har varit ett händelserikt år med stora förändringar på avdelningen med delvis ny organisation med ny ombudsman och ny ordförande. En konkurs av en av avdelningens största arbetsgivare gjorde många medlemmar arbetslösa, även om många idag åter har jobb så bytte många bransch eller arbetsort vilket gjorde att avdelningen förlorade en del medlemmar, dock har avdelningen genom sitt rekryteringsarbete hämtat tillbaka tappet.
Även om avdelningen genomgått stora förändringar under året så vill styrelsen med den här redovisningen av verksamheten visa att vi inte gett upp utan arbetar vidare med att förbättra villkoren för våra medlemmar och samarbetar med våra närstående organisationer så att vi kan få fler och välutbildade medlemmar på arbetsplatserna.
Vi vill härmed tacka alla som på olika sätt deltagit i avdelningens arbete under verksamhetsåret.
Till sist önskar vi nyvalda och kvarvarande ledamöter lycka till med kommande arbete i avdelningen.

Transport för din skull!

Visby i mars månad 2017


Håkan Kraby Thomas Gahnström


Björn Lundström Leif Lunnan

Patrik Gardelinhttp://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/7405ebd7ff36ff1ec1256c38002eb3e8/56aa56415ef7df2bc1256c38002e9140/body/0.212?openelement&fieldelemformat=jpghttp://www.igama.net/visby/bilder/murut/o12.jpg
Svenska Transportarbetareförbundet

Avdelning 16 Gotland

Arbetarrörelsens Hus

621 53 VISBY
Telefon. 010-480 30 16

E-post transport.16@transport.se

Hemsida www.transport.se

Verksamhetsberättelse 2016.


Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik