Soglikni saklash iktisodi fani buyicha Testlar. «Iktisodiyot»Download 64,5 Kb.
Sana09.04.2017
Hajmi64,5 Kb.
#6381
Soglikni saklash iktisodi fani buyicha Testlar.
1. «Iktisodiyot »so'zini quyidagilardan qaysi biri tulik anglatadi?

A) Kishilarning xujalik yuritish konunlari asosida faoliyat olib

borishi,

B) Ijtimoiy soxadagi iktisodiy munosabatlar

V) Tibbiy soxadagi iktisodiy munosabatlar

G) iktisodiy extiyojlar

D) talab va extiyoj

2. «Iqtisodiyot » so'zini quyidagilardan kaysi biri tulik anglatadi?

A) xujalik yuritish konunlari va ularni takomillashuvini urganish,

B) Ijtimoiy soxadagi iktisodiy munosabatlar

V) Tibbiy soxadagi xujalik munosabatlar

G) boshkaruv va tashkil etish

D) talab va extiyojni urganish

3. Sogliqni saqlash iqtisodiyoti fani metodlariga quydagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) aks ettirish va izoxlash,

B) sintez

V) deduktsiya i induktsiya

G) taxlil

D) ilmiy abstraktsiya

4. Sogliqni saqlash iqtisodi fani metodlariga quydagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) ilmiy modellashtirish,

B) deduktsiya i induktsiya

V) ilmiy abstraktsiya

G) vaziyat taxlil

D) analiz i sintez

5. Sogliqni saqlash iqtisodiyoti fani predmetiga quydagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) sog?liqni saqlash tizimini faoliyati rivojlanishi bilan bog?liq ishtirokchilari o'rtasidagi xuquqiy munosabatlarni o'rganish,

B) sog?liqni saqlashni iktisodiyoti nazariyasini rivojlantirish

V) sog?liqni saqlashni bozor munosabatlariga o'tishi milliy modelini ishlab chikish

G) sog?liqni saqlash tizimini ishtirokchilari o'rtasidagi iqtisodiy xuquqiy munosabatlarni o'rganish

D) sog?liqni saqlash tizimini rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy kontseptsiyasini ishlab chiqish

6. Sogliqni saqlash iqtisodiyoti – qaysi zamonoviy iqtisodiy bilimlar blokiga kiradi?

A) biologik fanlar bloki

B) aniq iqtisodiy fanlar bloki,

V) nazariy iqtisodiy fanlar bloki,

G) maxsus iqtisodiy fanlar bloki,

D) fundamental fanlar bloki

7. Iktisodiy fanlarning tarkibiy qismiga kuyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) maksiekonomika,

B) metoekonomika

V) mikroekonomika

G) makroekonomika

D) regional ekonomika

8. Makroekonomika tushunchasiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) Ayrim olingan xalk xujaligi tarmoqlari, tashkilotlar, firmalar, firmalar, ishlab chikaruvchi va iste'molchilar manfaatlarini qondirish,

B) yaxlit iqtisodiyotni ko'rsatib beruvchi iqtisodiy ko'rsatkichlar

V) mamalakat xalq xujaligi doirasida axamiyatga ega bo'lgan iqtisodiy jarayonlar, voqialar va boglikliklar

G) u bilan iqtisodiy rivojlanish, inqiroz, pul qadirsizlanishi ishsizlik va va ish bilan banlik muammmolari boglik

D) xalk xujaligining xamma tarmoqlari kiradi

9. Mikroekonomika tushunchasiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) Ayrim olingan xalk xujaligi tarmoqlari, tashkilotlar, firmalar, firmalar, ishlab chikaruvchi va iste'molchilar manfaatlarini qondirish

B) iqtisodiyotning ayrim olingan obekti bilan bog?liq iqtisodiy jarayonlar

V) ayrim olingan tashkilotlarning iqtisodiy kursatkichlarini yoritadi

G) mamlakat iqtisodiyotini yaxlit kursatkichi ,

D) makroiqtisodiyotning bir qismi

10. Mikroekonomika tushunchasiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) iqtisodiy rivojlanish, inqiroz, pul qadirsizlanishi ishsizlik va va ish bilan bandlik raqobat darajasi va uslublarini o'rganish,

B) ob'ekti bulib tibbiy xizmatlar bozori, tibbiy ximatlar talabi , taklifi va narxlari o'zgarishi xisoblanadi

V) bu ayrim olingan tashkilotlarning iqtisodi

G) shaxar kasalxonasida qancha bemorlar davolanganligini, tibbiyot xodimlarning ish xakki darajasini, dori-darmonlarning narxlarini o'rganish

D) ob'ekt bo'lib ayrim olingan tovar va xizmatlarning savdosi, ularning narxlari, ularga bulgan talab va taklifni o'rganish

11. Quyidagi javoblardan qaysi biri “Salomatlik ijtimoiy iqtisodiy kategoriya” tushunchasini tulik yoritadi?

A) Davlatning strategik maqsadi va mamalakat milliy xavfsizligi

sharti


B) jamiyatning iqtsodiy resursi va ish kuchi resurslarini qayta

ishlab chiqarish potentsialidir,

V) davlatning va axolining iqtisodiy va pul resurslarini asosiy

qismi sarflanadi

G) axolining turmush tarzi, darajasi va sifati kursatkichi

D) xamma javoblar to'g?ri

12. Quyidagi javoblardan qaysi biri “Axolii turmush darajasi iqtisodiy kategoriya sifatida ” tushunchasini tulik yoritadi?

A) oila va insonning daromadi darajasi

B) axoliga pulsiz kursatiladigan xizmatlar soni va tarkibi

V) axolini va oilani uy joy va moddiy ne'matlar bilan

ta'minlanishi darajasi,

G) axoli iste'molining darajasi va tarkibi, jaxon standrtlariga

nisbtan asosiy xayotiy extiyojlarini qondirilishi darajasi

D) xamma javoblar to'g?ri

13. Quyidagi javoblardan qaysi biri “Axolii turmush darajasi” tushunchasini tulik yoritadi?

A) umumlashtirilgan ijtimoiy- iqtisodiy kategoriya

B) ma'noviy extiyojlarni qondirilishi darajasi, qulay ma'noviy –ruxiy shart-sharoit,

xotirjamlik, kishilar bilan yaxshi munosabat

V) sog?liqni xolati va darajasi, umr ko'rish darajasi,

G) kishining sotsial statusi

D) ) xamma javoblar to'g?ri,

14. Sog?liqni saqlashda iqtisodiy resurslar tushunchasi o'ziga quyidagilani qaysi birini kiritadi?

A) tabbiy va mexnat resurslarini

B) ishlab chiqarish vositalari, asbob-uskunalar, dori-darmonlar, tashxis qo'yish kompyuter

dasturlari

V) iqtisodiy va tibbiy axborotlar

G) tadbirkorlik qobilyati

D) xamma javoblar to'g?ri,

15. Tibbiy xizmatlar bozori tushunchasini quyidagilardan qaysi biri

kirmaydi?

A) davolash-profilaktika va diagnostika xizmatlari

B) sanitar -epidemiologik va davolash xizmatlari

V) tez tibbiy yordam va maslaxat xizmatlari

G) dori-darmonlar va tibbiy asbob uskunalar,

D) xamma javoblar to'g?ri

16. Tibbiy xizmatlar bozori infrastrukturasi tushunchasini

quyidagilardan qaysi biri kiradi?

A) tibbiyot xodimlari mexnat bozori

B) tibbiy ta'lim bozori

V) tibbiy adabiyotlar bozori

G) tibbiyot soxasidagi ilmiy va loyixa ishlari bozori

D) xamma javoblar to'g?ri,

17. Sog?liqni saqlash tizimida bozor munosabtlarini cheklanganlik sabablarini ko'rsatin?

A) bemorlarga vrach yordamining juda individualligi

B) bemor va vrach urtasida tibbiy xizmatlar xaqidagi axboratlarni yaxshi almashmasligi,

ya'ni axborotlarnin assimetrik xususiyati

V) davolash-profilaktika yordamni ijtimoiy xarakteri va tibbiy xizmatlarga talabni shakillanishining o'ziga xosligi

G) tibbiyotda ishlab chikarish xarajatlari va tibbiy yordamning natijalarini bog?liq emasligi

D) xamma javoblar to'g?ri ,

18. Quyidagilardan qaysi biri tibbiy xizmatlarni tovar sifatidagi xususiyatlariga kirmaydi?

A) kishilarning ijtimoiy extiyojlarini qondiradi

B) sifati va foydalilik darajasini oldindan aniqlash mumkin emas

V) saqlash va transportirovka qilish mumkin emas

G) tibbiy xizmatlar uningishlab chiqaruvchisi bilan bog?liq

D) narxlarning xaqiqiy ekanligini aniqlash mumkin,

19. Quyidagilardan qaysi biri “Jamoat sog?lig?i saqlash tizim sifatida” tushunchasini anglatadi?

A) bu tibbiy ijtimoiy resurs va jamiyat imkonoyati bulib, mamlakat xavfsizligini ta'minlaydi

B) bu ijtimoiy, iqtisodiy, ruxiy va biologik omillarning kompleks ta'siri bilan bog?liq

V) A va B javoblari tug?ri

G) bu ijtimoiy resurslardan foydalangan xolda davlat nazorati ostida axolini sog?lig?ini

ta'minlash va yaxshilashni profilaktika, santar-gigiena va epidimiologiyaga qarshi chora-

tadbirlarni amalga oshirish,

D) bu davlat nazorati ostida profilaktika, santar-gigiena va epidimiologiyaga qarshi chora-

tadbirlarni amalga oshirish

20. Quyidagilardan qaysi biri “Jamoat sog?lig?i saqlash resurs sifatida” tushunchasini anglatadi?

A) bu tibbiy ijtimoiy resurs va jamiyat imkonoyati bulib, mamlakat xavfsizligini ta'minlaydi

B) bu ijtimoiy, iqtisodiy, ruxiy va biologik omillarning kompleks ta'siri bilan bog?liq

V) A va B javoblari tug?ri,

G) bu ijtimoiy resurslardan foydalangan xolda davlat nazorati ostida axolini sog?lig?ini

ta'minlash va yaxshilashni profilaktika, santar-gigiena va epidimiologiyaga qarshi chora-

tadbirlarni amalga oshirish

D) bu davlat nazorati ostida profilaktika, santar-gigiena va epidimiologiyaga qarshi chora-

tadbirlarni amalga oshirish

21. Tibbiy xizmatlarni kursatishdagi ishlab chiqarish omillari tushunchasi quyidagilardan qaysi birini o'ziga kiritadi?

A) tibbiyot xodimlarini bilim va malakalari

B) tibbiy asbob-uskunalar, jixozlar va ishlab chiqarish sharoitlari

V)dori-darmonlar va tibbiy materiallar

G) axborot va komunikatsiya

D) barcha javoblar to'g?ri,

22. Quyidagilardan qaysi biri “Tibbiy xizmatlarga talab” tushunchasini anglatadi?

A) tibbiy xizmatlarning turlari va ularga qo'yiladigan talab

B) ma'lum bir vaqtda axoli foydalanishi mumkin bo'lgan xizmatlar miqdori,

V) bu tibiy xizmatlarga bo'lgan extiyoj

G) bemorlarning daromadlari darajasi va tarkibi

D) bu vrachlarni ma'lum vaqt davomida ma'lum narxlarda ko'rsatishi mumkin bo'lan xizmatlaring

miqdori


22. Quyidagilardan qaysi biri “Tibbiy xizmatlarga taklifi” tushunchasini anglatadi?

A) tibbiy xizmatlarning turlari va ularga qo'yiladigan talab

B) ma'lum bir vaqtda axoli foydalanishi mumkin bo'lgan xizmatlar miqdori

V) bu tibiy xizmatlarga bo'lgan extiyoj

G) bemorlarning daromadlari darajasi va tarkibi

D) bu vrachlarni ma'lum vaqt davomida ma'lum narxlarda ko'rsatishi mumkin bo'lan xizmatlaring miqdori,

23. Quyidagilardan qaysi biri tibbiy xizmatlarga bulgan talabga ta'sir etmaydi?

A) axolini daromadlari darajasi

B) axoli tarkibi

V) axolining didlari va extiyojlaridagi xususiyatlari

G) tibbiy xizmatlarni ta'minlanganligi va sifati

D) tibbiy asbob-anjamlarning texnologiyasi,

24. Quyidagilardan qaysi biri tibbiy xizmatlarga bulgan taklifga ta'sir etmaydi?

A) axolini daromadlari darajasi

B) tibiy xodimlarning bilim darajasi

V) tibbiy asbob-anjamlarning narxi

G) davolash jarayoni texnologiyasi,

D) raqobat darajasi

25. Quyidagilardan qaysi biri “sog?likni saqlash marketingi” tushunchasini to'liq yoritib beradi?

A) bu- is'molchining talabi o'rganish asosida tibbiy xizmatlar taklifini shakllantirishning printsiplari, uslublari va chora tadbirlari kompleksi,

B) bu- axolini sogliqni saqlash xizmatlari va tovarlariga extiyojlarini qoedirishning yangi texnologiyasi

V) A va B javoblar to'g?ri

G) marketingni jarayon sifatida ixtisoslashtirish va uning yordamida tibbiy va formatsevtika maxsulotlarini realizatsiya qilish

D) B va G javoblar to'g?ri

26. Quyidagilardan qaysi biri “sog?likni saqlash marketingi” tushunchasini to'liq yoritib beradi?

A) bu- is'molchining talabi o'rganish asosida tibbiy xizmatlar taklifini shakllantirishning printsiplari, uslublari va chora tadbirlari kompleksi,

B) bu- kishining faoliyatining turi bo'lib, almashish orqali ularning extiyoji qondiriladi

V) bu- sog?liqni saqlashda davolash-diognostika xizmatlarini narxi aniqlash, realizatsiya jarayonini rejalashtirish, iqtisodiy asoslash va boshqarishni kompleks chora tadbirlari

G) tovar va xizmatlarni ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga etib borishni boshqaruvchi tadbirkorlik faoliyati

27. Quyidagilardan qaysi biri “marketing” tushunchasiga kirmaydi?

A) extiyoj va zaruriyat

B) talab va tovar

V) ayriboshlash, shartlashuv

G) bozor

D) mexnat unumdorligi,

28. Ixtiyoriy ayriboshlashni amalga oshirish shartlarga qaysi javob kirmaydi?

A) tomonlar kamida 2 ta bo'lishi kerak

B) ayriboshlash vaqti kelishib olinadi

V) xar bir tomon ikkinchi tomonga kerak bo'ladigan moddiy boylikka ega bo'lishi kerak

G) xar bir tomon muloqatga ega va o'z maxsulotini olib ketishi kerak,

D) javoblar A va B to'g?ri

29. Tibbiy xizmatlar kursatish jarayoning asosiy elementlariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) mexnat – xizmat ko'rsatish jarayonidagi tibbiyot xodimlarining jismoniy va aqliy qobilyatlaring yig?indisi

B) mexnat vositalari – tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida foydalaniladigan xammam narslar

V) bemorlar – tibbiy xizmatlardan foydlanuvchilar

G) mexnat natijasi – tibbiy xodim mexnati va mexnat vositalari qo'shilishi natijasida xosil bo'ladigan tovar,

D) javoblar A va B to'g?ri

30. Davolash –profilaktika muassasai iqtisodiy resurslariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) material resurslar

B) mexnat resurslari

V) tabbiy-xom ashyo resurslar,

G) intellektualno'e resurslar

D) moliyaviy resurslar

31. Davolash –profilaktika muassasai material resurslariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) ososiy fondlar

B) mexnat predmetlari

V) aylanma fondlar

G) ish kuchi,

D) javoblar A va V to'gri

32. DPMning mexnat resurslariga nimalar kiradi?

A) xodimning mexnat qila olish imkoniyati

B) maxsus mutaxasislikka ega bo'lgan xodim

V) xodimning bilimi, malakasi va xatti xarakatlari

G) DPMning xamma xodimlari (tibbiy xodimlar va xizmatchilar),

D) ) xamma javoblar to'g?ri

33. DPMning xodimlarini klassifikatsiya qilish belgilariga nimalar kiradi?

A) kasbi va ixtisosligi

B) tajribasi

V) mansabi va unvoni

G) A va B javob to'g?ri

D) xamma javoblar to'g?ri,
34. Tibbiyot xodimlarini kasbiy yaroqligini aniqlash belgilariga nimalar kiradi?

A) ish staji

B) bilimi darajasi

V) jismoniy xolati

G) psixologik xolati

D) ) xamma javoblar to'g?ri,

35. DPM mansablar yuriqnomasini ishlab chiqishda qanday me'yoriy xujjatlarga asoslaniladi?

A) sog?liqni saqlash tizimi xodimlarini mansablar bo'yicha tarif-kvalifikatsiya xarakteristikasi,

B) mansab majburiyatlari va malakasi ruyxati

V) tibbiyot xodimlarini xuquq va majburiyatlari ro'yxati asosida

G) mansab va ish xakki yuriqnomasi

D) tibbiyot xodimlarini javobgarligi ro'yxati asosida

36. Sog?liqni saqlashda mexnatni me'yorlash nimani anglatadi?

A) ish kunida jonli mexnat xarajatlarini me'yorini o'rnatish,

B) xar bir kishiga mexnat xarajatlarini me'yorini o'rnitish

V) aniq bir ish uchun sarflanishi mumkin bo'lgan ish vaqtining maksimal darajasini aniqlash

G) aniq bir ish uchun sarflanishi mumkin bo'lgan ish vaqtining minimal darajasini aniqlash

D) javoblar V, B va G to'g?ri

37. Sog?liqni saqlashda qanlay mexnatni me'yorlashtirish ko'rsatkichlaridan foydalniladi?

A) koyka listlar

B) shartli mexnat yuklamasi birligi

V) xona bilan ta'minlanish

G) ximatlarning miqdori

D) ) xamma javoblar to'g?ri,

38. DPMning menat resurslari dinamik ko'rsatkichlariga quyidagilardan qaysi bir kirmaydi?

A) stavkalarni to'laligi,

B) stavkalarni rejaviy soni

V) jismoniiy shaxslar bilan stavkalarni to'laligi

G) o'rindoshlik koeffitsienti

D) xodimlarning ketishi koeffitsienti

39. Tibbiy xizmatlar iqtisodiy kategoriya sifatida xususiyatlarig quyidagidan nima kirmaydi? ukazat neverno'y)

A) natija kishida mujasamlanadi

B) ximatlar shaxsiy xarakterga ega va moddiy v nomoddiy shaklda bo'lishi mumkin,

V) natija xarajatlar miqdori bilan bevosita bog?liq emas

G) xizmatlar qiymati o'sib boradi

D) natijasini darrov aniqlasa bo'ldi,

40. Tibbiy xizmatlarga bo'lgan extiyojlarni turlarniga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) umumiy extiyojlar

B) yagona extiyojlar,

V) guruxlarning extiyojlari

G) individual exttyojla

D) kollektiv extiyojlar

41. Tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabga ta'sir etuvchi narxlar bog?liq bo'lmagan omillarga qaysi biri kirmaydi?

A) resurslarning miqdori va soni,

B) extiyojlarning o'zgarishi

V) axolining daromadlari vauni taqsimlnishi

G) bozorni zarur axborotlar bilan ta'minlanishi

D) sifatni oshishi

42. Tibbiy xizmatlarni taklifiga ta'sir etuvchi narxlar bog?liq bo'lmagan omillarga qaysi biri kirmaydi? )

A) resurslarning miqdori va soni

B) extiyojlarning o'zgarishi

V) xizmatlarni mavsumiy xarakterga ega ekanligi

G) texnologiya darajasi,

D) soliqlar va subsidiyalar darajasi

43. Sog?liqni saqlashda ishlab chiqarish xarajatlri tarkibiga ko'rsatin?

A) egri ishlab chiqarish xarajatlar

B) doimiy chiqarish xarajatlar

V) o'zgruvchan chiqarish xarajatlar

G) umumiy chiqarish xarajatlar

D) javoblar B va V to'g?ri,


44. Uzbekiston Respublikasida Sog?likni saqlash tizimini islox qilish qaysi xujjat asosida boshlandi?

A) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qaroriga asosan

B) O'zR Prezidentining 2003 yil 26.02.dagi 3214soni Farmoniga

V) O'zR Prezidentining 1998 yil 10.10.dagi 2107 Farmoniga,

G) O'zR Prezidentining 2007 yil 19.09.dagi 3923soni Farmoniga

D) O'zR Prezidantining 2007 yil 2.10.dagi 700 soni Qarori

45. Ixtisoslashtirilgan tibbiy markaz qaysi xujjat asosida tashkil etilgan ?

A) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qaroriga asosan

B) O'zR Prezidentining 2003 yil 26.02.dagi 3214soni Farmoniga

V) O'zR Prezidentining 1998 yil 10.10.dagi 2107 Farmoniga,

G) O'zR Prezidentining 2007 yil 19.12.dagi 3923soni Farmoniga

D) O'zR Prezidantining 2007 yil 2.10.dagi 700 soni Qarori


46. «Yagona tashkiliy-uslubiy raxbarlikni xamda axoliga ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar sifati ustidan nazoratni ta'minlaydigan sogliqni saklashning zamonaviy tashkiliy tuzilmasini shakllantirish” degan qaror qaysi xujjat asosida qabul qilingan?

A) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

B) O'zR Prezidentining 2003 yil 26.02.dagi 3214soni Farmonida

V) O'zR Prezidentining 1998 yil 10.10.dagi 2107 Farmonida

G) O'zR Prezidentining 2007 yil 19.09.dagi 3923soni Farmonida,

D) O'zR Prezidantining 2007 yil 2.10.dagi 700 soni Qarorida

47. «Axoliga pullik tibbiy xizmatlar ko'rstuvchi (stomatologiya va kosmetologiya xizmatlaridan bundan mustasno) tibbiyot muassasalari tovarlar (ish, xizmatlar) sotish xajmidan tushadigan daromadlarni byudjetdan tashqari Pentsiya jamg?armasiga o'tkaziladigan majburiy ajratmalar va yagona ijtimoiy to'lovlardan tashqari, 5 yil muddatga barcha soliqlar v majburiy to'lovlardan ozod etilsin” degan qaror qaysi xujjatda qabul kilingan?

A) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

B) O'zR Prezidentining 2003 yil 26.02.dagi 3214soni Farmonida

V) O'zR Prezidentining 1998 yil 10.10.dagi 2107 Farmonida,

G) O'zR Prezidentining 2007 yil 19.09.dagi 3923soni Farmonida,

D) O'zR Prezidantining 2007 yil 2.10.dagi 700 soni Qarorida

48. «2013 yilning 1 yanvarigacha bo'lgan mudddatda mulkchilikning shaklidan qat'iy nazar tibbiyot muassasalari (stomatologiya va kosmetologiya xizmatlari bundan mustasno) Vazirlar Maxkamasi tomonidan tasdiqlangan ro'yxat bo'yicha olib kilinadigan yangi tibbiy jixozlar uchun bojxona to'lovlari(bojxona rasmiylashtiruvi yig?imlaridan tashqari) to'lashdan ozod qilinsin” degan qaror qaysi xujjatda qabul qilingan?

A) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

B) O'zR Prezidentining 2003 yil 26.02.dagi 3214soni Farmonida

V) O'zR Prezidentining 1998 yil 10.10.dagi 2107 Farmonida,

G) O'zR Prezidentining 2007 yil 19.09.dagi 3923soni Farmonida,

D) O'zR Prezidantining 2007 yil 2.10.dagi 700 soni Qarorida

49. «Tibbiyot xodimlarini ish xaqqi tizimini takomillashtirish xaqidagi” qaror kaysi xujjatda kabul qilingan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida,

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli Farmonida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Qarorida,

G) O'zR VMning 3 noyabrdagi2002 yildagi 344-sonli qarorida

D) Sog?liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug?ida

50. «O'zbekiston Respublikasi davlat muassasalari tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga ish xaqqi to'lashni Tarif setka” si qaysi xujjatda tasdiqlangan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida,

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Farmonida

G) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida,

D) Sog?liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug?ida

51. O'zbekiston Respublikasi davlat muassasalari tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga ish xaqqi to'lashni shartlari va tartibi” si qaysi xujjatda tasdiqlangan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Qarorida

G) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida,

D) Sog?liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug?ida

52. “Tibbiy muassasalarni modiy rag?batlantirish va rivojlantirish jamg?armasi mablag?larni sarflashning yo'nalishlari va normativlari” kaysi xujjjatda tasdiqlangan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Qarorida

G) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida,

D) Sog?liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug?ida

53. Axolining real extiyojlari – bu...

A) talab,

B) zaruriyat

V) tovar


G) surov

D) kursatiladigan xizmatlar

54. Axolini tibbiy xizmatlarga bo'lgan zaruriyati – bu...

A) talab,

B) zaruriyat

V) extiyoj

G) surov

D) tovar


55. O'zbekston Respublikasi Prezidentining «O'zbekstonda sog?liqni saqlash tizimini 1998-2005 yillar islox qilishning Davlat Dasturi” qachon qabul qilingan?

A) 8 dekabrya 1997 yil

B) 10 noyabrya 1999 yil

V) 12 dekabrya 1998 yil

G) 10 noyabrya 1998 yil,

D) 12 sentyabrya 1998 yil

56. «O'zbekstonda sog?liqni saqlash tizimini 1998-2005 yillar islox qilishning Davlat Dasturi” asosiy yo'nalishlariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) shoshilinch tez tibbiyo yordam markazini tashkil etish, xodimlarni tayyorlash, xususiy vrachlik amaliyotini tashkil etish, tibbiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etish

B) xususiy tibbiyotni shakllantirish, QVP va shaxar vrachlik punktini rivojlantirish, DPMda oliy ma'lumotli xamshmralar bo'limini ochish, 20% kafolatlangan tibbiy yordamni tashkil etish,

V) birinchi tibbiy yordam zvenosini mustaxkamlash, xamshiralar tayyorlashni islox qilish, QVPlarni tashkil etish

G)bemorlarni davolanish muddatlarini optimallashtirish, oilaviy tibbiyot tizimini shakllantirish, shoshilinch tez tibbiyo yordam markazini tashkil etish

57.Bozorni segmentlash – bu ...

A. Bozorni tuzuvchi mayda bo'laklarga ajratish demakdir.

B. Bozorni matematik usulda xisoblab o'rganish.

V. Bozorning mayda bo'laklarini yaxlit xolda o'rganish.

G. Xamma javoblar to'g?ri.

D. To'g?ri javob yo'q.

58. Tibbiy xizmatlar bozorining uziga xos xususiyatlarini toping.(notugri )

A)tibbiy xizmatlarga bulgan talabni tulik xisobga olish imkoniyati yukligi

B)tibbiy xizmatlar sifati uzgaruvchanligi

V)xizmatlar sifati doimiyligi

G)tibbiy xizmatlar samaradorligini aniklash cheklanganligi.

59.Tibbiy xizmatlar bozorida talabga ta'sir etuvchi omillar kaysi javobda berilgan?

A)axoli daromadlari va bemorlar didi

B)shifokorlar soni va rakobatchilar

v)ag'g javoblar tugri

G)axoli tarkibi va bemorlar soni

60. Taklifga ta'sir etuvchi omillarni kursating

A)tibbiy asboblar narxi va davolash texnologiyasi,shifokorlar soni,solik tulovlari

B)apparaturalar narxi ,axoli daromadlari va rakobatchilar

V)bemorlar didi va soni,daromadlari

G)davolash texnologiyasi vabemorlar soni

61. Mulk sub'ektlari tugri berilgan javob

A) shaxs,jamoa,mexnat korxonalari

B)fond,er uchastkalari ,tabiiy boyliklar

V)shaxs,ishlab chikarish vositalari,jamoa

G)pul ,valyuta,ishchi kuchi

62. .Mulk ob'ekti kaysi javobda berilgan?

A)er-suv,maydonlar,mexnat korxonalari

B)jamoalar,intellektual resurslar

V)oila,ishlab chikarish binolari

G)moddiy-ashyoviy boyliklar,pul,valyuta,kimmatbaxo kogozlar,ishchi kuchi

63. Mulk shakllari tulik berilgan javob?

A)davlat,xususiy,jamoa va shaxsiy mulk

B)davlat va jamoa mulki

V)nodavlat va davlat mulklari

G)shaxsiy,jamoa mulki,xususiy mulk

64. Jamoa mulki kaysi belgilariga kura guruxlarga ajratiladi?

A)ishlab chikarishga kura:oddiy va murakkab

B)mulkchilik shakliga kura:umumiy va xususiyV)teritorial belgisiga kura:xududiy va maxalliy

G) belgilarga kura guruxlarga ajratilmaydi
Katalog: syllabus -> JSSM -> Jamoat%20salomatligi%20va%20sogliqni%20saqlashni%20boshqarish -> 2%20Amaliy%20qism%20ЖСС
syllabus -> I кеys «Homiladorlik erta va kechki muddatlari diagnostikasi.» Kirish
syllabus -> 1. Kandidozli kolpitni davolashda qo’llaniladi
2%20Amaliy%20qism%20ЖСС -> Jamoat salomatligi va sog’liqni saqlashni boshqarish fanidan testlar to’plami
JSSM -> Sog’liqni saqlashni boshqarish (hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish)
JSSM -> Moliyaviy menejment va buxgalteriya xisobi fani bo'yicha testlar Mavzu bo'yicha testlar. Byudjet jarayoni – nima anglatadi?
2%20Amaliy%20qism%20ЖСС -> Salomatlikni mustaxkamlash, profilaktika, atrof muhit gigienasi fanining 2014/2015 o’quv yili uchun mo’ljallangan
JSSM -> Mavzu№1 Tibbiy faolik va salomatlik Sog’lom turmush tarzini shakllantirish Tibbiy faollik nima?

Download 64,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti