«sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyatiDownload 0.91 Mb.
Pdf ko'rish
bet38/39
Sana22.09.2019
Hajmi0.91 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
380

1-ilovaning davomi

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisob-kitobiga 7-son ilova

Hisobot (soliq) davri uchun soliq solinadigan foydani kamaytiradigan,

investitsiyaga (modernizatsiyalash, o‘z ishlab chiqarishini texnik va

texnologik qayta jihozlashga, ushbu maqsadlar uchun berilgan kreditlarni

uzishga va lizing obyekti qiymatini qoplashga)

yo‘naltiriladigan mablag‘lar summasi hisob-kitobi 

Ko‘rsatkich nomi

Satr


kodi

Hisobot (soliq) davri

1

chorak


9

oylik


yil

yarim


yillik

O‘tgan soliq davrlarida investit-

siya uchun mablag‘larning qop-

lanmagan qoldig‘i – jami (0101-

satr + 0102-satr + 0103-satr)

shu jumladan:

__________ yil uchun

__________ yil uchun

__________ yil uchun

Tegishli hisobot (soliq) davrida

hisoblangan amortizatsiya sum-

masi


Mablag‘larning investitsiyalarga

sarflanishi — jami (0301-satr +

0302-satr)

shu jumladan:

modernizatsiyalashga

ishlab chiqarishni texnik va tex-

nologik qayta jihozlashga — ja-

mi (03021-satr + 03022-satr +

03023-satr)

ulardan:


xarid qilingan yangi texnologik

jihoz (ishlab chiqarishga joriy

soliq davrida joriy etilgan)

investitsiya uchun olingan kre-

ditni uzish

lizing obyekti qiymatini qoplash

Investitsiyalarning hisoblangan

amortizatsiya summasidan orti-

shi (010-satr + 030-satr – 020-

satr)


010

0101


0102

0103


020

030


0301

0302


03021

03022


03023

040


381

Hisoblangan soliq solinadigan

foyda

[Yuridik shaxslardan olinadiganfoyda solig‘i hisob-kitobining

(090-satr – 1001-satr)] –

[Yuridik shaxslardan olinadigan

foyda solig‘i hisob-kitobiga

5-son ilovaning (020-satr +

030-satr)]

Soliq solinadigan bazaning in-

vestitsiyalar summasiga kamay-

tirilishi (040-satr, biroq 050-

satrdan yuqori emas)

Hisobot soliq davrida investit-

siyalar uchun mablag‘larning

qoplanmagan qoldig‘i

(040-satr – 060-satr)

050

060


070

Ko‘rsatkich nomi

Satr

kodi


Hisobot (soliq) davri

1

chorak9

oylik


yil

yarim


yillik

1-ilovaning davomi

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisob-kitobiga 7-son ilova

X

XX

Izoh: 010-satrda o‘tgan soliq davrida mablag‘larning qoplanmagan qoldig‘i

ko‘rsatiladi. Mazkur qoldiq soliq davri davomida o‘zgartirishsiz ko‘rsati-

ladi.


Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisob-kitobiga 8-son ilova

Hisobot (soliq) davridagi soliq solinadigan foydani kamaytiradigan

o‘tgan yil (o‘tgan yillar) zarari yoki zararning bir qismi summasining

hisob-kitobi 

Summa

Satr


kodi

Ko‘rsatkichlar

010

020


Soliq solinadigan davrning boshiga o‘tkazilmagan

zarar qoldig‘i – jami 

(020—060 satrlar yig‘indisi)

shu jumladan:

2005-yil 1-yanvardan so‘ng olingan zarar 

(Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisob-

kitobining 090-satri):

________________ yil uchun382

Summa


Satr

kodi


Ko‘rsatkichlar

________________ yil uchun

________________ yil uchun

________________ yil uchun

________________ yil uchun

Hisoblangan soliq solinadigan foyda 

(Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisob-

kitobiga 7-son ilovaning 050-satri – 060-satri)

Soliq davrida soliq solinadigan foydani kamaytiradi-

gan zarar yoki zararning bir qismi summasi

(010-satr, biroq 070-satr x 50% dan oshmagan

holda)


Soliq davrining oxiriga o‘tkazilmagan zararning qol-

dig‘i jami 

(010-satr – 080-satr)

shu jumladan:

________________ yil uchun

________________ yil uchun

________________ yil uchun

________________ yil uchun

________________ yil uchun

030


040

050


060

070


080

090


100

110


120

130


140

Summa


Satr

kodi


Ko‘rsatkichlar

010


020

030


Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisob-kitobiga 9-son ilova

Plastik kartochkalar qo‘llanilib to‘langan ko‘rsatilgan xizmatlardan

olingan foydaning hisob-kitobi

Tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilish-

dan olingan sof tushum («Moliyaviy natijalar to‘g‘-

risida hisobot» — 2-sonli shaklning 010-satri)

shu jumladan, plastik kartochkalar qo‘llanilib to‘lan-

gan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi

Tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilish-

dan olingan sof tushumda plastik kartochkalar qo‘l-

lanilib to‘langan ko‘rsatilgan xizmatlar tushumining

salmog‘i, % da 

(020-satr / 010-satr x 100)

1-ilovaning davomi383

Izoh:


Realizatsiyaning umumiy hajmi deganda faoliyatning barcha turlaridan

olingan sof tushum summasi tushuniladi. Bunda eksport ulushi o‘sib bo-

ruvchi yakun bilan aniqlanadi.

Eksport ulushini hisoblashda o‘zi ishlab chiqargan xomashyo tovarlari –

paxta tolasi, ip kalava, paxta linti, xom neft, gaz kondensati, neft mahsu-

lotlari, tabiiy gaz, elektr energiyasi, qimmatbaho, rangli va qora metallar,

rangli va qora metallar prokati, siniqlari va chiqindilarini realizatsiya qi-

lishga doir eksport hajmi hisobga olinmaydi.

Yuridik shaxsdan olinadigan foyda solig‘i stavkasiga eksport ulushiga

bog‘liq holda tuzatish kiritish savdo-vositachilik korxonalari tomonidan

amalga oshirmaydi.

Agar soliq to‘lovchi yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘ining belgi-

langan stavkasiga eksport ulushiga bog‘liq holda tuzatish kiritmasa, 060-

satrda 050-satrda belgilangan stavka ko‘rsatiladi.

Summa

Satr


kodi

Ko‘rsatkichlar

1-ilovaning davomi

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisobotiga 10-son ilova

Eksport ulushiga qarab foyda solig‘i stavkasiga tuzatish kiritish

Tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilish-

dan olingan sof tushum («Moliyaviy natijalar to‘g‘-

risida hisobot» — 2-sonli shaklning 010-satri)

shu jumladan:

o‘zi ishlab chiqargan tovarlarning (ishlarning, xiz-

matlarning) EAVga eksportidan, shu jumladan:

o‘zi ishlab chiqargan tovarlarning (ishlarning, xiz-

matlarning) EAVga eksportidan (mazkur ilova izohi-

da ko‘rsatilgan xomashyo tovarlar hisobga olinmay-

di)

o‘zi ishlab chiqargan tovarlarning (ishlarning, xiz-matlarning) EAVga eksportidan tushumining tovar-

larni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan

olingan sof tushumdagi ulushi, % da

(030-satr / 010-satr x 100)

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘ining bel-

gilangan stavkasi

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘ining tu-

zatish kiritilgan stavkasi

010

020


030

040


050

060


384

010


020

030


040

3%

050060

070


Summa

Satr


kodi

Ko‘rsatkichlar

1-ilovaning davomi

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisobotiga 11-son ilova

Nogironlar mehnatidan foydalanadigan korxonalar uchun

foyda solig‘ining tuzatish kiritilgan summasi 

Xodimlarning umumiy soni

shu jumladan, nogironlar

Xodimlarning umumiy sonida nogironlarning ulushi,

% da


Ishga joylashtirilgan nogironlarning belgilangan

me’yori, % da

Belgilangan me’yordan ortishi, % da

(030-satr – 040-satr)

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i summasi 

(Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisob-

kitobining 140-satri)

Nogironlar mehnatidan foydalanadigan korxonalar

uchun foyda solig‘iga tuzatish kiritilgan summasi 

(060-satr x 050-satr)

Summa

(so‘m)


Satr

kodi


Ko‘rsatkichlar

Soliq agentlari tomonidan dividendlar va foizlar ko‘rinishidagi

daromadlardan to‘lov manbaida ushlab qolinadigan yuridik shaxslardan

olinadigan foyda solig‘i hisob-kitobi

I. Dividend ko‘rinishidagi daromadlar

Hisobot (soliq) davrida aksiyadorlarga (ishtirokchi-

larga) hisoblangan dividendlar — jami

Hisobot (soliq) davrida aksiyadorlarga  (ishtirokchi-

larga) to‘langan dividendlar jami – soliq solinadigan

baza (0201-satr + 0202-satr)

shu jumladan:

O‘zbekiston Respublikasi norezidentlariga to‘langan

dividendlar

O‘zbekiston Respublikasi rezidentlariga to‘langan

dividendlar

Soliq solinadigan bazani kamaytirish — jami

(0301-satr + 0302-satr + 0303-satr)

010


020

0201


0202

030


385

1-ilovaning davomi

shu jumladan:

ular olingan yuridik shaxsning ustav fondiga (ustav

kapitaliga) yo‘naltirilgan

investitsiya fondlariga ularning investitsiya portfelida

turgan xususiylashtirilgan korxonalar aksiyalari

uchun to‘langan

boshqa imtiyozlar – jami (03031—030... — satrlar

yig‘indisi)

shu jumladan:

Kamaytirishlarni hisobga olgan holda soliq solinadi-

gan baza (020-satr — 030-satr)

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i stavkasi,

% da

Budjetga to‘lanishi lozim bo‘lgan yuridik shaxslardanolinadigan soliq summasi (040-satr x 050-satr)

II. Foizlar ko‘rinishidagi daromadlar

Hisobot (soliq) davrida hisoblangan foizlar —jami

Hisobot (soliq) davrida to‘langan foizlar jami – soliq

solinadigan baza (0801-satr + 0802-satr)

shu jumladan:

O‘zbekiston Respublikasi norezidentlariga to‘langan

foizlar


O‘zbekiston Respublikasi rezidentlariga to‘langan

foizlar


Soliq solinadigan bazani kamaytirish — jami

(0901-satr + 0902-satr + 0903-satr)

davlat obligatsiyalari va davlatning boshqa qimmatli

qog‘ozlari bo‘yicha

O‘zbekiston Respublikasi budjetdan tashqari Pen-

siya jamg‘armasining vaqtinchalik bo‘sh mablag‘lari-

ni moliya bozorlarida joylashtirish

boshqa imtiyozlar – jami (09031-090... satrlar

yig‘indisi)

0301


0302

0303


03031

03032


030...

040


050

060


070

080


0801

0802


090

0901


0902

0903


Summa

(so‘m)


Satr

kodi


Ko‘rsatkichlar

10%


13—4777

386

Shu jumladan:

Kamaytirishlarni hisobga olgan holda soliq solinadi-

gan baza (080-satr – 090-satr)

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i stavkasi,

% da


Budjetga to‘lanishi lozim bo‘lgan yuridik shaxslardan

olinadigan foyda solig‘i summasi

(100-satr x 110-satr)

1-ilovaning oxiri

Summa

(so‘m)


Satr

kodi


Ko‘rsatkichlar

10%


09031

09032


090...

100


110

120


* STIR O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari bo‘yicha ko‘rsatiladi.

Jami daromad summasi va to‘lov manbaidan ushlab qolingan yuridik

shaxslardan olinadigan foyda solig‘ining umumiy summasi to‘g‘risida

ma’lumotnoma

T/r

Yuridik shaxsning(daromad oluvchi-

ning) nomi

STIR*

Hisoblangan sanaTo‘lov sanasi

Daromad turi

Yuridik shaxslardan

olinadigan foyda

solig‘i stavkasi

To‘langan daromad

summasi

Ushlab qolinganyuridik shaxslardan

olinadigan foyda

solig‘i summasi

Imtiyozlar summasi

(mavjud bo‘lgan

taqdirda)

Imtiyozlarni qo‘l-

lash uchun asos

1

2

34

5

67

8

910

11

12...

Jami


yuridik

shaxslar


bo‘yicha

X

XX

387

Summa


Satr

kodi


Ko‘rsatkichlar

2-ilova


Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i bo‘yicha 

joriy to‘lovlarni hisoblash uchun 

MA’LUMOTNOMA

Izoh: Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i hisob-kitoblari o‘sib

boruvchi yakun bilan tuzilishini hisobga olib, tuzatish koeffitsientini

hisoblab chiqarish uchun ma’lumotlar hisob-kitob bo‘yicha 1-chorak, 2-

chorak (1-yarim yillik ayiruv 1-chorak) va hokazo uchun aniqlanadi.

Hisobot davrida yuridik shaxslardan olinadigan foyda

solig‘ini to‘lagunga qadar taxmin qilinayotgan foyda

summasi


Taxmin qilinayotgan foydaning tuzatish koeffitsienti

(110-satrning oldingi chorakda foyda solig‘i hisob-

kitobining 010-satriga nisbati x100), % da

Hisobot davridagi taxmin qilinayotgan soliq solish

bazasi (010-satr x 020-satr)

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i uchun

belgilangan stavka, %

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i summasi

(030-satr x 040-satr)

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i bo‘yicha

joriy to‘lovlar summasi 

(050-satr / 3)

010

020


030

040


050

060


388

Ko‘rsatkichlar

3-ilova

Yagona soliq to‘lovi hisob-kitobiJami

Satr


kodi

Shu jumladan, yagona soliq

to‘lovi to‘lovchisi to‘g‘risida

ma’lumotda ko‘rsatilgan

faoliyat turlari bo‘yicha

(01-varaq)

asosiy

fao-


liyat

turi-1


2

3

45

6

Tovar (ish, xizmat)larnirealizatsiya qilishdan sof

tushum


Faoliyat turlari bo‘yicha

tushumning tovar (ish,

xizmat)larni realizatsiya

qilishdan jami

tushumdagi salmog‘i,

%da


Boshqa daromadlar

(Yagona soliq to‘lovi

hisob-kitobi 1-ilovasi-

ning 010-satri)

Soliqqa tortiladigan

yalpi tushum (010-satr

+ 030-satr)

Imtiyozlar — jami

(0501-sao + 0502-satr)

shu jumladan:

soliq solish obyekti

sifatida qaralmaydigan

daromadlar

(Yagona soliq to‘lovi

hisob-kitobi 2-ilovasi-

ning 010-satri)

soliq solinadigan yalpi

tushumni kamaytirish

(Yagona soliq to‘lovi

hisob-kitobi 3-ilovasi-

ning 010-satri)

Soliqqa solinadigan

baza – jami (040-satr –

050-satr)

010

020


100

030


X

X

XX

X

040050

0501


X

X

XX

X

0502060

389

Ko‘rsatkichlar

Jami

Satr


kodi

Shu jumladan, yagona soliq

to‘lovi to‘lovchisi to‘g‘risida

ma’lumotda ko‘rsatilgan

faoliyat turlari bo‘yicha

(01-varaq)

asosiy

fao-


liyat

turi-1


2

3

45

6

shu jumladan, hisoblan-gan:

plastik kartochkalar

qo‘llanib ko‘rsatilgan

xizmatlar hajmidan

olingan tushumdan 

(Yagona soliq to‘lovi

hisob-kitobi 5-ilovasi-

ning 030-satri x 060-

satr)

0601-satr bo‘yicha olin-gan tushum chegirilgan

holdagi tushumdan

(060-satr – 0601-satr)

Yagona soliq to‘lovining

belgilangan stavkasi

Yagona soliq to‘lovining

tuzatilgan stavkasi:

eksport qiluvchi kor-

xonalar uchun eksport

ulushiga nisbatan,%da

(Yagona soliq to‘lovi

hisob-kitobi 6-ilovasi-

ning 060-satri)

xizmat ko‘rsatish sohasi

korxonalari uchun plas-

tik kartochkalar

qo‘llanib to‘langan

ko‘rsatilgan xizmatlar

hajmidan olingan

tushumga nisbatan, %da

[0801-satr – (0801-satr

x 10%)]


Yagona soliq to‘lovi

summasi – jami (0901-

satr + 0902-satr)

0601


0602

3-ilovaning davomi

070

X

080X

0801


X

0802


X

090


390

Ko‘rsatkichlar

Jami

Satr


kodi

Shu jumladan, yagona soliq

to‘lovi to‘lovchisi to‘g‘risida

ma’lumotda ko‘rsatilgan

faoliyat turlari bo‘yicha

(01-varaq)

asosiy

fao-


liyat

turi-1


2

3

45

6

3-ilovaning davomishu jumladan, hisoblan-

gan:


0601-satrda ko‘rsatilgan

tushumdan (0601-satr x

0802-satr)

0602-satrda ko‘rsatilgan

tushumdan (0602-satr x

0801-satr)

Budjetga to‘lanadigan

qo‘shilgan qiymat solig‘i

summasi 

(Qo‘shilgan qiymat

solig‘i hisob-kitobining

030-satri)

Yagona soliq to‘lovi

summasini kamaytiradi-

gan qo‘shilgan qiymat

solig‘i summasi

(100-satr, biroq 090-satr

x 50 foizdan ko‘p emas)

Hisob-kitob bo‘yicha

hisoblangan yagona

soliq to‘lovi summasi 

(090-satr – 110-satr)

O‘zbekiston yoshlarining

«Kamolot» ijtimoiy

harakatini rivojlantirish

jamg‘armasiga chegiril-

gan holdagi yagona soliq

to‘lovi summasi [120-satr

– (120-satr x 5%)]

Avvalgi davr uchun

hisob-kitob bo‘yicha

yagona soliq to‘lovining

hisoblangan summasi

(130-satr)

0901

0902


100

X

XX

X

XX

110


X

X

XX

X

X120

X

XX

X

XX

130


X

X

XX

X

X140

X

XX

X

XX

391

Umumbelgilangan

soliqlar bo‘yicha qayta

hisob-kitob qilishdagi

qo‘shimcha to‘lanadigan

yagona soliq to‘lovi

O‘zbekiston yoshlarining

«Kamolot» ijtimoiy

harakatini rivojlantirish

jamg‘armasiga o‘tkazi-

ladigan yagona soliq

to‘lovi summasi

[(120-satr – (140-satr /

95%)) x 5%]

Ko‘rsatkichlar

Jami


Satr

kodi


Shu jumladan, yagona soliq

to‘lovi to‘lovchisi to‘g‘risida

ma’lumotda ko‘rsatilgan

faoliyat turlari bo‘yicha

(01-varaq)

asosiy


fao-

liyat


turi-1

2

34

5

63-ilovaning oxiri

150


X

X

XX

X

X160

X

XX

X

XX

Izoh:


1. 070-satr amalga oshirilayotgan faoliyat turiga qarab yagona soliq to‘lovi

stavkasi ko‘rsatiladi.

2. Qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lovchisi bo‘lmagan yuridik shaxslar 100 va

110-satrlarga «0» qo‘yadi.

3. 130 va 160-satrlar O‘zbekiston yoshlarining «Kamolot» ijtimoiy haraka-

tini rivojlantirish jamg‘armasi mahalliy bo‘limlari bilan o‘zaro qo‘llab-quv-

vatlash to‘g‘risida shartnomalar tuzgan soliq to‘lovchilar (savdo va umu-

miy ovqatlanish korxonalari, xususiy amaliyot bilan shug‘ullanuvchi nota-

riuslar, lotereyalar tashkil qilish bo‘yicha faoliyatni amalga oshirish

doirasidagi yuridik shaxslar bundan mustasno) tomonidan to‘ldiriladi.392

Ko‘rsatkichlar

Jami

Satr


kodi

Shu jumladan, yagona soliq

to‘lovi to‘lovchisi to‘g‘risida

ma’lumotda ko‘rsatilgan

faoliyat turlari bo‘yicha

(01-varaq)

asosiy

fao-


liyat

turi-1


2

3

45

6

4-ilovaTovar (ish, xizmat)larni realizatsiya qilishdan sof tushumda plastik

kartochkalar qo‘llanib ko‘rsatilgan xizmatlardan olingan tushum salmog‘i 

hisob-kitobi

Tovar (ish, xizmat)larni

realizatsiya qilishdan sof

tushum 


(Yagona soliq to‘lovi

hisob-kitobining 010-

satri)

shu jumladan:plastik kartochkalar

qo‘llanib ko‘rsatilgan

xizmatlardan olingan

tushum


Tovar (ish, xizmat)larni

realizatsiya qilishdan sof

tushumda plastik

kartochkalar qo‘llanib

ko‘rsatilgan xizmatlar-

dan olingan tushum

salmog‘i, %da

(010-satr x 100 / 020-

satr )

010


020

030


Izoh: Mazkur ilova plastik kartochkalar qo‘llanib xizmatlar ko‘rsatgan

savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari, xizmat ko‘rsatish sohasi kor-

xonalari tomonidan to‘ldiriladi.


393

Summa


Satr

kodi


Ko‘rsatkichlar

5-ilova


Qo‘shilgan qiymat solig‘i hisob-kitobi

1

23

Hisobot davrida hisobga olinadigan qo‘shilgan qiy-

mat solig‘i (QQS) summasi (2-ilovaning 050-satri)

Avvalgi soliq davrida eksportga realizatsiya qilingan

tovarlar bo‘yicha tushum joriy soliq davrida kelib

tushishi munosabati bilan hisobga olinadigan QQS

summasi (3-ilovaning 050-satri)

Hisobga olinadigan jami QQS summasi (010-satr +

020-satr)

Tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilish

oboroti bo‘yicha QQS summasi (4-ilovaning 010-satr

4-ustun)


Budjetga to‘lanadigan (kamaytiriladigan) QQS sum-

masi (040-satr – 030-satr)


Download 0.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat