Sh. MerajovaDownload 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/13
Sana20.09.2019
Hajmi1.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 32. .

2

sinsin

1

14

x

e

x

e

e

t

t

x

x

t 

33.  

.

2cos

cos


sin

3

2x

e

t

t

e

xt

t

t

 34. .

3

cos2

sin


2

2

92

x

t

t

e

x

t

  

35. .3

cos


1

3

1cos

1

51

3

52

x

e

x

e

t

x

t

t  36. .3

2

11

2

12

  

,)

1

2cos(

1

61

2

12

1

)1

2

(6

2

12

2

2kk

C

x

k

e

k

C

x

t

x

k

k

t

k

k 37.   ,

sin


1

4

)1

(

14

2

22

2

2k

t

k

k

x

x

k

e

k

C

e

t

x

 

.

12

agar  


     

,

32

1

12

1

12

2

12

agar      

 

                    

,

0m

n

m

m

m

m

n

C

k 6-bo‘lim 

1. Agar 

2 bo‘lsa, yechim yo‘q. Agar 2 bo‘lsa, u holda .2

1

2)

(

x

x

 

 

48 


2. Agar 

1, bu yerda 1

1

21e

 bo‘lsa, u holda 11

2

e

e

x

bo‘ladi. 1 da yechim yo‘q.  3. Agar 

2

 va 

6 bo‘lsa, u holda 

26

6

4224

12

22

x

x

2 va 6 da tenglama yechimga ega emas.  4. Agar 

2

3 

va 2

5 bo‘lsa, u holda 

4

22

5

72

7

5x

x

. Agar 

2

3 bo‘lsa, 4

2

725

x

x

Cx, bu yerda 

C

 - ixtiyoriy doimiy. 

2

5 da tenglama yechimga ega emas. 5. Agar 

12

5  bo‘lsa, u holda23

2

61

6

55

12

2x

x12

5da tenglama yechimga ega emas. 6. Agar 2

5 va 


2

1 bo‘lsa, u holda 

2

4

)2

5

(3

)

32

(

5x

x

. Agar 

2

1 bo‘lsa, 

4

23

6

5x

x

Cx, bu yerda 

C

 - ixtiyoriy doimiy. 

2

5 da tenglama yechimga ega emas. 7. Agar 

2

5 va 


2

1 

bo‘lsa, u holda 3

7

21

20

42

x

x. Agar 

2

5 bo‘lsa, Cx

x

x2

43

50

37

, bu yerda C

 - ixtiyoriy doimiy. 

2

1 

da tenglama yechimga ega emas. 8. Agar 2

3 bo‘lsa, u holda 3

)

23

(

5)

2

5(

3

xx

. Agar 

2

3 bo‘lsa, 2

3

51

Cx

x

x  , 

bu yerda C

 - ixtiyoriy doimiy. 

2

3 da tenglama yechimga ega emas. 9. Agar 8

1

1

 va 


2

1 bo‘lsa, u holda x

C

2

31

. Agar 8

5

2

 bo‘lsa, x

x

C

2

3)

1

3(

2

2, bu yerda 2

1

,CC

 - ixtiyoriy doimiylar. 

8

3

3

 da tenglama 

yechimga ega emas. Agar 

i3,

2

,1i

 bo‘lsa, u holda 8

3

3)

(

x

x

10. Agar 

4

3 va 


2

3 bo‘lsa, u holda x

x

2

2sin

4

312

. Agar 


2

3 bo‘lsa, x

C

x

x

2

cos2

sin


2

2

, bu yerda 

C

 - ixtiyoriy doimiy. 

4

3 da 


tenglama yechimga ega emas. 11. Agar 

4

3

 va 

2

3

 bo‘lsa, u holda 

x

x

2

cossin

)

32

(

23

. Agar 4

3 bo‘lsa, 

x

C

x

x

cos


sin

4

32

cos
,  bu yerda 

C

 - ixtiyoriy doimiy. 

2

3 da tenglama yechimga ega emas. 12. Agar 2

2

3

 bo‘lsa, u holda 

x

x

x

2

sin2

3

2cos

2

98

3

sin2

. Agar 


2

2

3

 bo‘lsa, tenglama yechimga ega 

emas. 13.  ning barcha qiymatlarida 

x

x

cos


3

sin


2



14. Agar 2

1 bo‘lsa, u holda x

x

cos


)

1

2(

6

21

2. Agar 

2

1 bo‘lsa, 

Cx

x

cos


8

2

34

2

,  bu yerda C

 - ixtiyoriy doimiy. 

2

1 da tenglama yechimga ega emas. 15. Agar 2

 va 4 bo‘lsa, u holda 



21

4

cos x. Agar 4

 bo‘lsa, x

C

x

C

x

2

sin2

cos


1

4

cos2

1,  bu yerda 2

1

,CC

 - ixtiyoriy doimiylar. 2 da tenglama yechimga ega emas. 16. 

Agar 

1

 bo‘lsa, u holda x

3

cos. Agar 1

 bo‘lsa, x

C

x

C

x

2

coscos

3

cos2

1,  bu yerda 

2

1

,CC

 - ixtiyoriy 

doimiylar. 17. Agar 1

 va 21

 bo‘lsa, u holda 

1cos x

. Agar 


21

 bo‘lsa, x

C

x

2

sincos

2,  bu yerda 

C

 - 


 

49 


ixtiyoriy doimiy. 1

 da tenglama yechimga ega emas. 18. Agar 1 va 


31

 bo‘lsa, u holda 

1sin x

. Agar 


31

 bo‘lsa, x

C

x

2

cossin

2

3,  bu yerda C

 - ixtiyoriy doimiy. 1 da tenglama yechimga ega emas. 19. 11

x

x

cos


sin

,1; 12

x

x

sin


cos

20. 21

11; 2

2

x

2

cos

2

3x

2

sin21. 

45

1

2

32x

8

4521

152x

22. 

8

315

25

2

3

xx

23

2

5

2

52

3

x

x

23. 21

x

x

3

sinsin

; 22 x

x

3

sin2

sin
xx

4

sinsin

24. 12a

, 

12b, 

2

12

12

Cx

C

x, bu yerda 

2

1

,CC

- ixtiyoriy 

doimiylar. 25. 

3

15

a,  

xx

x

x

C

3

115

1

315

4

2

, bu yerda C

- ixtiyoriy doimiy 26. Har qanday 

parametr uchun ushbu tenglama yechimga ega: 2

0)

(

)(

)

2cos(

)

(x

f

dy

y

f

y

x

x

  27. Agar 

2

1 bo‘lsa, u holda b

ax

b

x

a21

2

sin)

2

1(

12

3. Agar 

2

1 da, 0b

a

 bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama yechimga ega bo‘lib, 

yechim: 

2

1cos

)

(C

x

C

x,  bu yerda 

2

1

,CC

- ixtiyoriy doimiylar. 28. Agar 2(b

a,

-ixtiyoriy) bo‘lsa, u holda bx

b

asin


2

2

22 da ixtiyoriy b

a,

 larning qiymatida tenglama yechimga ega: x

C

b

x

b

a

x

cos


sin

2

4)

(

1, bu yerda 

1

C

- ixtiyoriy doimiy; 2da 0

4

b

a

 bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama yechimga ega bo‘lib, yechim: 

x

C

b

x

sin


)

(

2

,  bu  yerda 

2

C

- ixtiyoriy doimiy. 29. Agar 

2

1va 2

3 

(c

b

,

,

-ixtiyoriy) bo‘lsa, u holda 2

2

33

)

21

(

33

2

axx

b

c

a2

1 da 0

3

c

a

 bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama 

yechimga ega bo‘lib,  

1

22

3

)(

C

ax

bx

x, bu yerda 1

C

- ixtiyoriy doimiy; 

2

3da 


0b

 bo‘lsa, va faqat shu holda 

tenglama yechimga ega bo‘lib, yechim: x

C

c

a

ax

x

2

2)

(

21

)

(

,  bu  yerda 2

C

- ixtiyoriy doimiy. 30. Agar 

2

15 (b

a,

-ixtiyoriy) bo‘lsa, u holda 32

2

22

4

155

)

35

(

44

15

)3

5

(2

bx

ax

x

b

a

x

b

a

2

15 da 0

3

5

ba

 

bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama yechimga ega bo‘lib,   
x

x

C

x

x

a

x

2

13

3

53

5

)(

, bu yerda 1

C

- ixtiyoriy 

doimiy; 

2

15

da 

0

35b

a

 bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama yechimga ega bo‘lib, yechim: 



 


2

23

3

53

5

)(

x

x

C

x

x

a

x

,  bu  yerda 2

C

- ixtiyoriy doimiy. 31. Agar 

3

 va 

5 (

ba,

-ixtiyoriy) 

bo‘lsa, u holda b

x

b

x

a25

3

53

3

3 da 

0a

 bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama yechimga ega bo‘lib,  

1

2

12

5

)(

C

x

b

x, bu yerda 1

C

- ixtiyoriy doimiy; 

5

da 

0b

 bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama yechimga ega  

50 


bo‘lib, yechim: 

ax

x

C

x

2

3)

(

22,  bu  yerda 

2

C

- ixtiyoriy doimiy. 32. Agar 

6

1 (

ba,

-ixtiyoriy) bo‘lsa, u holda ax

x

b

a3

1)

6

1(

7

7306

1 da 0

7

5

ba

 bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama yechimga ega bo‘lib,  

3

2

23

1

15

7

)(

x

C

x

C

bx

x

, bu yerda 

1

C

 va 

2

C- ixtiyoriy doimiylar. 33. Agar 2

 va 

4

2 (

b

a,

-ixtiyoriy) 

bo‘lsa, u holda 

2

)4

(

22

2

)4

(

2bx

x

b

a

2 da 

0

)4

(b

a

 bo‘lsa, va faqat shu holda 

tenglama yechimga ega bo‘lib,  

C

bx

x

x2)

2

(2

)

(

, bu yerda 

C

- ixtiyoriy doimiy; 

4

2da tenglama 

yechimga ega emas. 34. Agar 

3

5

21 (

cb

,

,

-ixtiyoriy) bo‘lsa, u holda bx

ax

b

a

x

c

b

a2

22

3

12

12

57

35

3028

12

521

42

3614

53

5

21 da 

0

)(

5

73

15

ca

b

 bo‘lsa, va 

faqat shu holda tenglama yechimga ega bo‘lib,  

53

)

(3

1

12

x

C

c

bx

ax

x

, bu yerda 1

C

- ixtiyoriy doimiy; 

3

5

21da 


0

)

3(

5

73

15

ca

b

 bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama yechimga ega bo‘lib, yechim: 5

3)

(

31

1

2x

C

c

bx

ax

x

,  bu  yerda 2

C

- ixtiyoriy doimiy. 35. Agar 

8

15 va 2

3 (

ba,

-ixtiyoriy) 

bo‘lsa, u holda 

)

23

)(

815

(

)1

(

362

3

38

15

)1

(

302

2

2

b

x

a

x

b

815 da 


1b

 bo‘lsa, va faqat shu holda tenglama 

yechimga ega bo‘lib,  

)

1

(20

1

217

)

(2

x

C

a

ax

x

, bu yerda C

- ixtiyoriy doimiy; 

2

3 da 


0b

a

 bo‘lsa, va 

faqat shu holda tenglama yechimga ega bo‘lib,  

2

1)

(

Cx

C

x, bu yerda 

1

C

 va 


2

C

- ixtiyoriy doimiylar. 36.1. 

,

2

31Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik