Self evaluation report


List of Scentific conferences, symposiums and seminarsDownload 5.91 Mb.
bet21/28
Sana08.09.2017
Hajmi5.91 Mb.
TuriReport
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

3. List of Scentific conferences, symposiums and seminars

Prof. Assoc. Merita Berisha

 1. Pjesemarrje me prezentim ne punetorine e organizuar me Shkollat e shëndetit publik, Tirane, 2-4 dhjetor 2011, Metanet-projekt

 2. Pjesemarrje me prezentim ne punetorine per menaxhimin e sëmundjeve kronike ne Lausagne, Zvicer, shtator 2011

 3. Pjesemarrje ne viziten studimore ne Institute di superiori di sanita, Roma, Itali, per regjistrin e semundjeve te rralla, qershor 2011

 4. Pjesemarrese (observship) ne Seminarin e organizuar ne Bordeaux, France, EpiReg, ne cilesin e profesorit vizitor me ftese te Universitetit te Bordeaux dhe Shkolles se shendetit publik, ISPED, prej 6-10 qershor 2011

 5. Pjesëmarrëse ne trajnimin e organizuar ne Prevalle nga OBSH, zyra e Gjeneves, per Adolescent friendly health services, 21-24 nentor 2010, Kosove

 6. Pjesemarrje ne grupin punues per hartimin e kritereve te edukatoreve shendetsor per edukimin joformal, shtator tetor 2010, Prishtine

 7. Pjesemarrje ne konferencen e shendetit publik rural ne Tirane, 22-25 shtator 2010

 8. Pjesemarrje ne kursin e gjuhes frenge, 2010, 2011, Prishtine

 9. Pjesëmarrje ne tryezat e organizuara për duhanin dhe promovimin e programeve kombëtare te kancerit, dhe semundjeve te rrala ne Prishtine

 10. Pjesemarrëse dhe prezentuese e punimeve në Geneva, 11-15 July 2010, World Conference on Health promotion, IUHPE

 11. Pjesëmarrje në Konferencën e onkologjisë dhe prezantim i punimit, 21-22 maj 2010, Prishtine

 12. Pjesëmarrje dhe realizimi i hulumtimit për Njohuritë e femrave te moshës 40+ për shëndetin e tyre ne bashkëpunim IKSHPK me AIHA, 2010, Prishtine

 13. Pjesëmarrje dhe realizimi i hulumtimit për semundjet kardiovaskulare, STEPs, ne bashkëpunim IKSHPK me OBSH dhe Ambasaden Franceze, 2010, Prishtine

 14. Pjesëmarrje dhe realizimi i hulumtimit për shendetin e personave 65+, IKSHPK me Mastricht University, 2010, Prishtine

 15. Pjesëmarrje ne hartimin dhe ne promovimin e udhëzuesit për diabet, qershor 2010, Prishtine

 16. Pjesëmarrja në Konferencën P2P ne Bruksel, P2P, 21-26 mars 2010

 17. Pjesemarrëse dhe prezentuese e punimeve, “First Asia Pacific Conference on Health Promotion and Education” korrik 2009, Tokyo, Japoni

 18. Pjesemarrëse dhe prezentuese e punimit, Konferenca e parë për diabet, 14 nëntor 2008, Prizren,

 19. Pjesëmarrëse në trajnimin “Përgatitja e projekteve sipas BE”, Prishtinë, 2008, 2009

 20. Pjesëmarrëse në punëtori për studimet e doktoratës të organizuara nga UP dhe Universiteti Stafordshire, UK, 2008, Prishtinë;

 21. Pjesëmarrje në Konferencën për kujdesin antenatal, Bonstill, Ferizaj, 2009

 22. Trajnere në trajnimin e arsimtarëve për shëndetin riprodhues në modulin Aftësitë për jetë, Kosovë, 2009

 23. Trajnere në trajnimin e punëtorëve shëndetësor për IST, HIV/AIDS, Kosovë, 2008

 24. Trajnere në trajnime me RAE komunitete, Edukimi dhe promovimi shëndetësor për amësinë e sigurt, Kosovë, 2008;

 25. Pjesëmarrëse dhe prezentim në First satelite symposium, The open medical institute, Telemedicine, Prishtinë, 2008;

 26. Pjesëmarrëse në trajnimin “Menaxhimi i ciklit të projekteve”, maj 2008 Ohër,

 27. Vizitë pune, Komisioni parlamentar i shëndetësisë, Sofje, 1-4 dhjetor 2009,

 28. Vizita pune, Master Health Management, në Universitetin e Mjekësisë në Vjenë, nëntor, 2009 dhe shkurt 2010

 29. Vizitë studimore Instituti i shëndetit publik, Paris, prill, 2008 dhe Amsterdam, maj 2009;

 30. Pjesëmarrëse dhe prezentim në “Konferenca perinatale” 10 prill 2008, Prishtinë,

 31. Pjesëmarrëse dhe prezentim në Konferencën Ndërkombëtare: “Children with genetic disorders” International Children Center, 21-22 February 2008, Tirana

 32. Pjesemarrëse në Konferencën Ndërkombëtare: “Parandalimi i vetevrasjeve te te rinjte”, Prishtinë, 2007

 33. Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare: “Politikat Kombëtare për Integrim në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë”, 23-24 mars, 2007, Prishtinë;

 34. Pjesëmarrëse dhe prezentim në: Simpoziumi i II-të Ndërkombëtar i Dermatologjisë në Kosovë, maj, 2007;

 35. Vizitë studimore në Fakultetin e Mjekësisë në Zagreb, Shkolla:”Andrija Stampar” Tempus, prej 13-17 nëntor, 2006;

 36. Pjesëmarrëse në trajnim nga UP, Qendra për përsosshmëri në mësimdhënie, Prishtinë, 2006: “Strategji aktuale në mësimdhënie”, 48 orë, Prishtinë;

 37. Pjesëmarrje në Trajnimin bazik për SPSS, 14-22 qershor, 2006, Prishtinë;

 38. Pjesëmarrje në workshop për gripin e shpendëve, dhjetor 2006, Prishtinë, WHO,

 39. Pjesëmarrje në takim profesional: “2006 Brest Cancer Conference”, October 2, 2006, Prishtinë;

 40. Pjesëmarrje në Seminarin për ECTS në kuadër të UVP, qershor 2006, Prizren;

 41. Pjesëmarrje në Seminarin: “Information and Monitoring of Health Policy”, 19-20 June, 2006, Brussels;

 42. Takim pune: “Parandalimi i sëmundjeve të sistemit kardiovaskular”, 15.04.2006, Prishtinë;

 43. Takim pune: “Rishqyrtim kolegial – Peer review”, 16.04.2006, Prishtinë;

 44. Pjesëmarrje në workshop: “Preparedness for Reproductive Health in Emergencies”, 2006, Prishtinë;

 45. Participation in training course: “Evidence based maternal and newborn care”, 12-16 shtator, 2005, Prishtinë;

 46. Information Technology and Telemedicine Alliance, mars, 2005, Prishtinë, pjesëmarrje në trajnimin: “Microsoft Access XP”;

 47. Pjesëmarrje në takim pune në Trieste: Institute for Child Health, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, Italy, December, 2005

 48. Simpoziumi i Dytë Shkencor Ndërkombëtar: “Përdorimi i drejtë i antimikrobikëve në spitale dhe komunitet”, 11-12 tetor, 2005, Prishtinë;

 49. Pjesëmarrje në Telekonferencën e tretë mes Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë dhe Dartmouth Medical School me temë: “Vlerësimi i studentëve në lëndët klinike”, 7 shtator 2005, Prishtinë;

 50. Pjesëmarrje në: “Best Practice for Better Health, 6-th European Conference on Effectiveness and Quality of Health Promotion: Evidence for Practice”, 1-4 June, 2005, Stockholm, Sweden;

 51. Pjesëmarrje në Takim pune me temë: “Përpilimi i Strategjisë së Shëndetit Riprodhues”, 4 nëntor, 2004, Prishtinë;

 52. Pjesëmarrje në: “Konferenca e Mjekësisë Familjare”, 22 qershor, 2004, Prishtinë;

 53. Pjesëmarrje në: World Conference of IUHPE, April, 2004, Melbourne, Australia

 54. Pjesëmarrje në Takim pune: “Njohja me metodologjinë më të re të mësimdhënies dhe të të mësuarit, Mësimi i Bazuar në Probleme (PBL), Sistemi Evropian i Transferimit të Kredive (ECTS) dhe format e vlerësimit”, 11-12 shkurt, 2004, Prishtinë;

 55. Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare: “Përmirësimi i cilësisë së Kujdesit Parësor Shëndetësor në Kosovë: Mësimi nga përvojat Gjilan-Dartmouth”, 10.12.2003, Prishtinë;

 56. Pjesëmarrje në: “Simpoziumi i Parë Ndërkombëtar i Dermatovenerologëve të Kosovës”, 5-6 shtator, 2003, Prishtinë;

 57. Pjesëmarrje në: “VI-th European Conference on Health Promotion and Education”, 18-21 June, 2003, Perugia, Italy;

 58. Trajnimi mbi konceptet, planifikimin dhe zhvillimin e Programit Shkollat Promovuese të Shëndetit, 19-22 mars, 2003, Kosovë;

 59. Pjesëmarrje në Konferencë ndërkombëtare me temë: “Perinatologjia dhe Neonatologjia”, 16 tetor, 2002, Prishtinë;

 60. Pjesëmarrje në Konferencë ndërkombëtare me temë: “Sëmundjet infektive”, 16 tetor, 2002, Prishtinë;

 61. Pjesëmarrje në trajnimin për trajner: “Mbrojtja në punë nga HIV/AIDS dhe luftimi i stigmës ndaj të të infektuarve me HIV dhe të sëmurëve nga AIDS-i”, Prishtinë,

 62. Pjesëmarrja në trajnimin e organizuar në Prishtinë nga OBSH, me temën: “Metodat dhe menaxhimi në promovimin shëndetësor” në nëntor të vitit 2001; Prishtinë;

 63. Trajnere në trajnimin 5 ditor për promovuesit e shëndetit, Prishtinë, mars, 2001, i organizuar nga OBSH dhe IKSHPK;

 64. Trajnere në trajnimin “Të rinjët për të rinjët për parandalimin e HIV/AIDS-it dhe SST, Prishtinë, i filluar në mars të vitit 2001, i organizuar nga PSI dhe IKSHPK;

 65. Trajnere në trajnimin për avokimin për shëndetin riprodhues, Prishtinë, qershor, 2001, i organizuar nga PSI dhe IKSHPK;

 66. Pjesëmarrja në trajnimin për kompjuter nga Asociacioni Kanadez i Shëndetësisë Publike, korrik 2001, Prishtinë: “M. Access 2000 Fundamentals, Epi Info v6 & Epidata v 1.5”;

 67. Pjesëmarrëse në trajnimin e mbajtur në Ankara, në Universitetin e Bilkentit, në qershor të vitit 2000, me temën “Menaxhimi i shëndetit riprodhues në situata të krizës”, të organizuar nga ICC dhe UNFPA;

 68. Trajnere në trajnimin dyjavor të trajnerëve për edukim shëndetësor, Prishtinë, nëntor, 1999, i organizuar nga IKSHPK;

Prof. Ass. Ilir Begolli

 1. The Quality of Arterial Hypertension Treatment in Ambulatory Patients followed by cardiologists. Macedonian Cardiology Congress. 02-05/07/2010 Ohrid

 2. Son mammography as image method in diagnosing of breast diseases. 2-nd Kosova International Oncology Congress. Book Of Abstracts. 15-18 October 2008

Prof. Ass. Hasime Qorraj-Bytyqi

02 – 05 April 2003 European Pediatric Orthopaedic Society , Annual Meeting– London

31.03 – 3 April 2004: European Pediatric Ortopaedic Society, Annual Meeting- Geneva

02 October 2004 Scientific conference Pharmaceutical Week in Kosova

06 – 09 April 2005: European Pediatric Orthopaedic Society, Annual Meeting- Palma de Mallorca

29 - 30 September 2006 Obstructive syndrome and respiratory infections

II International Pediatrics Conference , Prishtina

11-14 April 2007: EPOS-IFPOS Combined meeting

Annual Meeting-Sorrento, Italy

20 - 22 September 2007: Congress of the European Bone and Joint Infection Society Corfu, Greece

05 - 08 April 2008: EPOS Annual Meting Warsaw. Poland

08-11 October 2008: ISMUS International Society for musculoskeletal Ultrasound 9 th Congress, Antalya, Turqi


Prof. Dr. Natyra Karahoda-Gjurgjeala

1.Hoxha R., Jakupi M., Karahoda N., Haxhiu A.M.: The effect of aminophilin and calcium blocker upon diaphragm contractilility. The 9-th Congress of Yug. Pharmacol.Soc and 4-th Congress of the Yu. Toxicology So.Belgrade. XIII Congres of UYPS. Skopje. 1985, 11-14, Sep.

2. Karahoda-Gjurgjeala N., Jakupi, M., Islami H.: The effect of verapamil on cardiopulmonary respons to ascaris antigen. The Congress of the Hungarien Physiol. Soc. And IUPS sponsored Satellite Simposia. Budapest. 1985, 18-21, Sep.

3. Dreshaj I., Karahoda-Gjurgjeala N., Gashi A., Haxhiu AM.: The role of Is areas of ventral surface of medulla on respiratory and cardiovascular responses to vagal input. XIII Congres of UYPS. Skopje, 1985, 1-7, July.

4. Dreshaj I., Karahoda-Gjurgjeala N., Haxhiu AM.: The role of Is areas of ventral surface of medulla on respiratory and cardiovascular responses to vagal input. XIII Congres of UYPS. Skopje. 1985, 18-21, Sep

5. Jakupi M., Karahoda-Gjurgjeala N., Moračić V., Gashi A., Haxhiu AM.: The effect of gabaergic drugs on cardiovascular response to activation of histaminergic receptors of VMS. 9th Congress of Yug. Pharmacol. Soc. And 4th Congress of Yug. Tox. Society. 1985, 18-21, Sep. 1985, Belgrade

6. Jakupi M., Ðokić T. Karahoda-Gjurgjeala N., Žuškin E., Haxhiu AM.: Mechanisms of the effects of the ethanol on isolated airway smooth muscle tone. (Abstract book) XIV Congres of UYPS with international participation.

Acta biologica Jugoslavica. VIII Kongres Alergologa i Klinickih Imunologa Jugoslavije sa Internacionalnim ucescem, International Symposium Rheumatology updates 2. 1988, Belgrade

7. G. Minci-Bejtullahu., H. Daka., N. Karahoda-Gjurgjeala.: The effect of calcium-blockers on the reractibility of the skin and total concentracion of immunoglobulines E in sera of patients with Bronchial Asthma and Urticaria. International Symposium Rheumatology updates2, Banja e Kllokotit, June 28, 2002

8. Ganimete Minci-Bejtullahu., H. Daka., Natyra Karahoda-Gjurgjeala.: Uticaj kalcijum-blokatora u modulaciju imuno-reaktivnosti kod atopijskih ispitanika. International

9. Minci-Bejtullahu.G. Rexhepi.S. Izairi.R. Karahoda-Gjurgjeala.N. Latifi-Pupovci.H. Lokaj.V.:Roli i antigjenit HLA-B27 në spondiloartropatitë (Spondilitin ankilizant-M.Bechterewi). Symposium Rheumatology updates2, Banja e Kllokotit, June 28, 2002

10. Minci-Bejtullahu.G. Karahoda-Gjurgjeala. N. Rexhepi.S. Izairi.R.: The role of effectore cells in the immune system of Rheumatoid Arthritis.

11. L. Neziri-Ahmetaj., N Karahoda-Gjurgjeala.: Drug hypersensitivity- A case report. 1st South Eastern Europian Imunology School (SEEIS2009)Dr. Sc. Shaip Krasniqi, Ass.

1.Performance Liquid Chromatography for Therapeutic Monitoring of Carbamazepine and Phenytoine. PhD-Symposium Vienna, Austria. June 16-17, 2010.

2. Antipsychotic Utilization at the Psychiatric Clinic of University Clinical Center of Kosova. PhD-Symposium Vienna, Austria. June 17-19, 2009.

3. Behavioral and Emotional Problems among Albanian Children ages 2 -5. PhD-Symposium Vienna. PhD-Symposium Vienna, Austria. June 17-19, 2009

4. Suicide Prevalence in Kosova for period 2007-2008. PhD-Symposium Vienna, Austria. PhD-Symposium Vienna, Austria. June 17-19, 2009 Incidenca dhe rendësia Klinike e Ndërveprimit të 5. Barnave në Pediatri Takimi i tretë vjetor i Institutit Alb-Shkenca; Tirana Albania. 2008.

6. Use of antibiotics at Orthopedic Clinic of University Clinical Center of Kosova: Comparison between two times periods. Proceedings of the 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2007:133-7


Download 5.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat