Savollar kitobi fevral oyi uchun immitatsion testDownload 348 Kb.
bet1/2
Sana11.09.2021
Hajmi348 Kb.
  1   2

SAVOLLAR KITOBIFEVRAL OYI UCHUN IMMITATSION TEST

Test vaqti:28.02.2021 yil

Majburiy bloklar:

Ona tili: 1-15 savollar

Matematika: 16-30 savollar

O’zbekiston tarixi: 31-45 savollar

Asosiy bloklar:

Biologiya: 46-75 savollar

Ona tili va adabiyot: 76-90 savollar


V-2

ONA TILI (2-v)


1. Qaysi so’z faqat sirg’aluvchi undoshlardan tuzilgan?

A) kerakli B) zaruriy C) bola D) uxlang

2. Qaysi so’z labning ishtirokiga ko’ra bir guruhga mansub unlilardan iborat?

A) bolani B) qo’lidan C) kuldi D) kerakli

3. Qanday go’zal bu olam!

Yuqoridagi gapning sintaktik vazifasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

A) aniqlovchi+ega+aniqlovchi+kesim.

B) aniqlovchi+kesim+aniqlovchi+ega.

C) hol+kesim+aniqlovchi+ega.

D) hol+ega+aniqlvochi+kesim.

4. Jarangli-jarangsiz undoshlar juftligi nechta?

A) 8 B) 7 C) 8 D) 6

5. qayerdagi? qaysi gap bo’lagining so’rog’i?

A) sifatlovchi aniqlovchi B) o’rin holi

C) vositali to’ldiruvchi D) sabab holi

6. Qaysi javobda vositasiz to’ldiruvchi bor?

A) U do’sti bilan maktabga ketdi.

B) Keladigan mehmonlar biz uchun qadrlidir.

C) Men har kuni ko’p kitob o’qiyman.

D) Unga sening gaping yoqmadi.

7. Quyidagi so’zlardan nechtasi xato yozilgan?

hayol, fikr, shafqat, kulgi, sumbul, savob.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

8. i…siz yo’qolmoq birikmasida ko’p nuqta o’rniga qanday tovush qo’yish kerak?

A) jarangli, sirg’aluvchi, til oldi

B) jarangli, portlovchi, til orqa

C) jarangsiz, sirg’aluvchi, til oldi

D) jarangsiz, portlovchi, til oldi

9. Qaysi so’zda burun undoshi bor?

A) keragi B) bolamga C) shiddatli D) qaradi

10. Qaysi so’z jarangsiz jufti yo’q tovushlardan tuzilgan?

A) kuzatmoq B) qarashdi C) mungli D) barobar

11. Portlovchi lab undoshlari nechta?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3

12. Qaysi javobda miqdor-daraja holi ishtirok etgan?

A) Yig’ilishga ko’p odam keldi.

B) Bu senga o’n marta aytganman.

C) Ertadan topshiriqlarni vaqtida bajarib boramiz.

D) A va B

13. Fors-tojikchadan o’zlashgan undoshlar qaysi?

A) f, dj B) v, f, z C) dj, sh, s D) f, s

14. x va h undoshlari qaysi xususiyatiga ko’ra bir-biridan farq qiladi?

A) portlovchi sirg’aluvchigiga ko’ra

B) jarangli-jarangsizligiga ko’ra

C) tarkibiga ko’ra

D) hosil bo’lish o’rniga ko’ra

15. Qaysi so’z faqat lab undoshlaridan tuzilgan?

A) fursat B) vahima C) bobom D) zararli


MATEMATIKA (1-V)
16. ni hisoblang.

A) 1200 B) 1000 C) 1500 D) 1250

17. 3456…565758 ifoda necha xonali son?

A) 105 B) 58 C) 116 D) 109

18. ni hisoblang.

A) B) 2 C) 1 D)

19. Qaysi birining ulushi kam?

A) B) C) D)

20. 1234… ketma-ketlikning 78-xonasidagi raqamini toping.

A) 5 B) 3 C) 7 D) 4

21. ni hisoblang.

A) B) C) D)

22. 674904 soni necha xil raqamdan tuzilgan?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 3

23. ifodada ayirish amali nechanchi bo’lib bajariladi?

A) 6 B) 5 C) 2 D) 4

24. ni hisoblang.

A) 17748 B) 17738 C) 16738 D) 18738

25. Qaysi birining ulushi katta?

A) B) C) D)

26. Qisqarmas kasrni toping.

A) B) C) D)

27. Berilgan rasmga ko’ra keying 3 ta katakni toping.

A) B)

C) D)

28. ni hisoblang.

A) B) C) D)

29. bo’lsa, ni a orqali ifodalang.

A) B) C) D)

30. a ni ; ; sonlariga bo’lganda ifoda butun bo’ladigan a ning eng kichik natural qiymatini toping.

A) 10 B) 20 C) 8 D) 30
TARIX (4-V)
31. . Buxoroda mang'itlar sulolasi hukmronlik qilgan davrni aniqlang?

A) 1756-1960-yillarda B) 1765-1920-yillarda

C) 1758-1785-yillarda D) 1756-1920-yillarda

32. Xalq tomonidan 'amiri ma'sum'(begunoh amir) unvoniga sazovor bo'lgan amirni belgilang?

A) Amir Shohmurod B) Doniyolbiy otaliq

C) Nasrullo D) Abdulazizxon

33. Miyonqolda qachon qo’zg’olon bo’lib o’tdi?

A)1821 yil B)1852 yil C)1822 yil D)1825 yil

34. Shayboniyxon tomonidan pul islohoti o'tkazilgan sanani aniqlang.

A) 1505-yilda B) 1510-yilda C) 1507-yilda D) 1506-yilda

35. Shayboniylar davrida qaysi hududlarni sug'orish uchun 10 dan ortiq kanallar bunyod etilgan edi?

A) Kesh viloyatini B) Buxoro viloyatini

C) Marv viloyatini D) Samarqand viloyatini

36..«Piramidalar matnlari», «Marhumlar kitobi» matnlarida qaysi xalq tarixi haqida yozilgan?  


A) yahudiylar   B) O’rta Osiyo xalqi  

C) misr xalqi   D) hind xalqi 

37. Odamni o’rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga ishonish fanda qanday ataladi?  
A) sexrgarlik   B) totemizm   C) animism  D) fetishism

38.. O’rta Osiyoda sug’orma dehqonchilik qachon vujudga keldi?  
A) mil.avv.6-mingyillikda   B) mil.avv.2-mingyillikda  
C) mil.avv.3-mingyillikda   D) mil.avv.4-mingyillikda  

39. ..Bronza davriga oid Zamonbobo manzilgohi qayerdan topilgan?  


A) Buxoro viloyati Qorako’l tumani  
B) Farg’ona viloyati Selung’ur manzili  
C) Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidan  
D) Toshkent viloyati Ohangaron vodiysi  

40.. “Xorazm Ma‟mun akademiyasini qaytadan tashkil etish to'g‟risidagi” Ozbekiston Respublikasi  
presidenti Farmoni e‟lon qilingan sana aniqlang.  
A) 1997 yil 18 yanvarda   B) 1997 yil 11 noyabrda  
C) 2000 yil 26 avgustda   D) 1998 yil 10 oktabrda

41.. Amir Temur va Amir Husaynning birlashgan qo'shinlari qachon Ilyosxo'janing qo'shinlariga  
qarshi "loy janggi" da kurash olib borishgan edi?  
A) 1365 yil 22 may   B) 1365 yil 22 iyul  
C) 1365 yil 25 mart   D) 1366 yil 22 aprel  

42.. 870 yilda atoqli hadisshunos Imom al-Buxoriy vafot etdi.Ammo shu yili yana bir buyuk  
islomshunos olim dunyoga keldi.Mazkur allomani aniqlang.  
A) Abu Nasr Forobiy  

B) Abu Sahl Masihiy  
C) Abu Iso Muhammad at-Termiziy  
D) Abu Mansur al-Moturudiy

43..O’zbekistonda qachon temiryo’llar aksiyadorlik konpaniyasiga asos solingan?

A)1998 B)1996 C)1994 D)1992

44.. XIV asrning 50 - 60 yillarida Movaraunnahr nechta mustaqil bekliklarga bo‟linib ketgan edi?  


A) 15 ta   B) 20 taga yaqin   C) 8 ta   D) 10 taga yaqin

45.. Kichik Osiyoda xettlar temir metaldan qachon foydalana boshlaganlar?  


A) mil.avv.XII-XI asrlardan  
B) mil.avv.XIV-XIII asrlardan  
C) mil.avv.XVI-XV asrlardan  
D) mil.avv.XV-XIV asrlardan 
ONA TILI VA ADABIYOT (V-1)
46. Qaysi gapda sifat+ot qolipidagi ot aniqlovchi vazifasida kelgan?

A) Bizning shirinsuxan do’stlarimiz ko’p.

B) Bu yil daraxtlar negadir kamhosil.

C) Biz har kuni bog’imizdan ko’ksulton teramiz.

D) Oqqirov kasalligi bahorda go’za bargida bo’ladi.

47. Quyidagi so’zlardan nechtasidan omonim qo’shimcha orqali ot yasash mumkin?

Och, paxta, jirkan, ish, porla, nam, a’lo

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

48. Biz Xorazmiyning zuryodimiz,

Mir Alisherning avlodimiz.

Yurtga tikib hayotimiz,

Asragaymiz vatanimizni!

Yuqoridagi misralarni ismlarning munosabat shakllari necha o’rinda qatnashgan?

A) 12 B) 11 C) 8 D) 10

49. Qaysi gapda egalik qo’shimchasi qo’shilganda tarkibida o’zaro omonimlik birliklar hosilishi mumkin bo’lgan so’z berilgan?

A) Bizning qishlog’imiz juda ham chiroyli.

B) Do’stlarimning maslahati menga juda ham muhim hisoblanadi.

C) Bizning yoshlarimiz bilimga chanchoqdirlar.

D) O’ymakor va g’ishtin devorlar oralab hovliga kirib bordik.

50. Odil Yoqubovning qissalari berilgan javobni toping.

A) “Yurak yonmog‘i kеrak”, “Olma gullaganda”

B) “Ikki muhabbat”, “Larza”

C) “Qanot juft bo’ladi”, “Qaydasan, Moriko”

D) “Izlayman”, “Oqqushlar, oppoq qushlar”
51. Sеndеk mеngа bir yori jаfоkоr tоpilmаs,
Меndеk sеngа bir zоri vаfоdоr tоpilmаs.

Bobur qalamiga mansub yuqoridagi misrada qanday she’riy san’atlar qo’llangan?

A) husni ta’lil, tashbeh, tazod

B) ishtiqoq, tardi aks, tazod

C) tanosub, tazod, anafora

D) tardi aks, tazod, tarse’

52. Qul Bilol obrazi qaysi asarda uchraydi?A) “Turkiylar”

B) “Jangda o’lgan emas biror bahodir”

C) “Dorilomon kunlar keldi”

D) “Eng so’nggi xazina”

53. Qaysi gapda so’zning tartibi o’zgarishi orqali gapda uslubiy o’zgarish yuz beradigan so’z berilgan?

A) Bu ko’zlarda men o’zimni ko’raman.

B) Bizning o’qiganimiz foyda berdi.

C) Bormi senda bizim kabi insonlar.

D) Mening akalarim har kuni kitob o’qiydilar.

54. Ushbu gapdagi tagiga chizilgan so’zda ma’no ko’chish turini aniqlang.


Download 348 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat