S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidanDownload 0.73 Mb.
bet24/26
Sana11.01.2017
Hajmi0.73 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
NAZORAT UCHUN SAVOLLAR:

1. Patologiya fani, metodlari, vazifalari, tarkibiy qismlari. Etiologiya va patogenez xaqida tushuncha.

2. Arterial giperemiya etiologiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari.

3. Animiyaning ta'siri, post gemorragik animiya. Qon yo’qotishlar.

4. Etiologiya xaqida umumiy tushuncha, etiologik omillar.

5. Staz kelib chiqishi sabablari, turlari, patogenezi oqibatlari.

6. Karbon suvlar almashinuvining buzilishi. Qandli diabet kasalligi, etiologiyasi, patogenezi belgilari.

7. Ishemiya etiologiya, belgilari, turlari, oqibatlari. Kollaterial qon aylanishi.

8. Termaregulyatsiya etiologiyasi, patogenezi. Isitma bosqichlari.

9. Oq qon tanachalarining patologiyasi. Leykotsitlarning turlari. Leykotsitoz va leykopeniya.

10. Allergiya sabablari. Allergiyalarning tasnifi. Anafiloksiya. Anafilaktik shok.

11. Yallig’lanish tasnifi, etiologiyasi, patogenezi, belgilari. Eksudat turlari. Eksudantni transudatdat farqi.

12. Sunusli ekstrasistaliya. Yurak blokadasi etiologiyasi turlari.

13. Emboliya, turlari asoratlari.

14. Isitma, etiologiyasi, patogenezi, isitma bosqichlari, isitmada organizmda bo’ladigan organizmlar.

15. Tons tomirlar etishmovchiligi etiologiyasi, yurak paroklari.

16. Patologik rivojlanishida shart-sharoitlarning axamiyati.

17. Arterial gipermiya etiologiyasi, patogenezi turlari, belgilari oqibati.

18. Oshqazon sekrktor va xarakat funksiyalarining buzilishi.

19. Kasallik va uning davrlari. Sog’ayish mexanizmlari.

20. Yallig’lanishda qon aylanishining buzilishi, leykotsitlar emigritsiyasi. Yallig’lanish mediatori.

21. Tashqi nafas sistemasi patologiyasi. Agelektoz, Pnevmatoroks, Emerizema, Asoriksiya, xansirash, Branxial astma.

22. Allergiyaning sabablari, Allergiyalarning tasnifi va tavsifi. Allergik reaksiyalarning turlari.

23. Isitma etiologiyasi, patogenezi, bosqichlari, isitmada organizmda bo’ladigan o’zgarishlar.

24. Jigar patologiyasi. Sariqliklarning patofidziologiyasi, turlari.

25. Yallig’lanishda qon aylanishining buzilishi, leykotsitlar emigratsiyasi. Eksudat turlari.

26. Oqsil almashinuvining buzilishlari. Padagra kasalligi.

27. Ingichka mchakda ovqat xazm bo’lishining buzilishi, sekretor, xarakat funksiyalarining buzilishi.

28. Kasallik uning davrlari, oqibatlari. O’lim turlari, bosqichlari.

29. Tromboz etiologiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari.

30. Buyraklar asosiy faoliyatining buzilishi, etiologiyasi. Siydik miqdori va tarkibiy o’zgarishlari.

31. Yallig’lanish tasnifi, etiologiyasi, patogenezi, belgilari. Yallig’lanishda qon aylanishini buzilishi. Eksudat turlari.

32. Yog’ almashinuvining buzilishi. Semirish va oriqlash. Xolesterin almashinuvining buzilishi. Ateroskleroz.

33. Gipofiz faoliyatining buzilishi.

34. Irsiyat va konstitutsiya patologiyada tutgan o’rni. Organizm reaktivligi va uning patologiyada axamiyati.

35. Qalqonsimon va qalqonsimon yon bezlari faoliyatining buzilishlari.

36. Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarning axamiyati.

37. To’qima o’sishining patologiyasi. Atrofiya, distrafiya. O’sma. O’smani keltirib chiqaruvchi omillar.

38. Karbon suvlar almashinuvining buzilishi. Qandli diabet kasalligi etiologiyasi, patogenezi, belgilari.

39. Qon umumiy miqdorining o’zgarishlari, gipervolemiya, gipovolemiya. Qon yo’qotishlar etiologiyasi, patogenezi.

40. Giperglikemiya. Kelib chiqish sabablariga ko’ra giperlikemiyaning turlari. Qandli diabet.

41. qon yoqotishlar, belgilari, kompensator mexanizmlari.

42. Markaziy nerv tizimi buzilishida xarakat faoliyatining buzilishlari. Parez, Paralich etiologiyasi, patologiyasi.

43. Periferik qon aylanishining buzilishi. Qyenoz gipermiya etiologiyasi, belgilari, oqibatlari.

44. Yuoak ishi faoliyatining buzilishi, avtomatizm buzilishi oqibatida ro’y beruvchi aritmiyalar (sinus taxikardiya, bradikardiya, sinusli aritmiyasi va nafas aritmiyasi)

45. Gipovitaminoz S, RR, A, D, E, K, B.

46. Irsiyat va patologiyadagi roli, organizm reaktivligi va uning patologiyadagi roli. Xromasoma kasalligi.

47. Ishemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibati. Kollateral qon aylanishi.

48. Sezuvchanlikning neyrogen buzilishlari. Nevrozlar sistriyasi.

49. Kasallik kelib chiqishida shart-sharoitlarning axamiyati.

50. Venoz giperemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibatlari.

51. Anemiya ta'siri, gemolitik anemiyalar, irsiy va toksik gemolitik anemiyalar.

52. Xujayrani shikastlovchi omillar, mexanizmi, asosiy ko’rinishlari.

53. Suv almashinuvining buzilishi, suvsizlanish organizmda suvning ushlanib qolishi.

54. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi. Giper va nipotireozni asosiy ko’rinishlarini ta'riflari.

55. O’smalar patologiyasi. Etiologiya va patogenezi. Faqat xafli o’smalarga xos bo’lgan xususiyatlar.

56. Oqsil almashinuvining buzilishlari. Oqsillar so’rilishi va sintezlanishining buzilishlari..

57. Buyrak usti bezi faoliyatining giper va gipo funksiyasi.

58. Kasallik va unin davrlari. Patologik reaksiya, patologik jarayon va patologik xolat xaqida tushuncha .

59. Aplastik anemiya, temir-defiriya anemiya, perpitsioz anemiya.

60. Yurak ritmining buzilishi. Yurak qo’zg’aluvchanligi va o’tkazuvchanligini buzilishi.

61. Gipokchiya etiologiyasi, patogenezi, leykotsitoz, leykopeniya, leykoz.

62. Oq qon tanachalarining patologiyasi, leykotsitoz, leykopeniya, leykoz.

63. Og’iz bo’shlig’i va me'dada ovqat xazm bo’lishining buzilishi. Gastrit, me'da va 12 barmoq ichak yara kasalligi, pankreatit, enterit, kolit.

64. Suv elektrolitlar almashinuvining buzilishlari.

65. Oqlik va uning turlari.

66. Yurak faoliyatining etishmovchiligi. Stenokardiya. Infarkt miokard. Yurak paroklari etiologiyasi patogenezi.

67. Tromboz etiologiyasi patogenezi, oqibatlari.

68. Jigar patologiyasining eksperimental modellari. Gepotitlar, jigar sirrozi.

69. Gipovitaminoz V1 V2 V6 V12 S, R, A, K.

70. Etiologiya xaqida tushuncha, etiologik omillar. Kasallik uning davrlari.

71. Gipoksiya, turlari, klinik ko’rinishlari, gipoksiyada kompensator mexanizmlari.

72. Sinusli ekstrasistoliyasi. Yurak blokadasi etiologiyasi, turlari.

73. Yallig’lanish mikrotsirkulyatsiyani o’zgarishi. Leykotsitlar emigratsiyasi.

74. Emboliya turlari asoratlari.

75. Gipofiz va epifiz faoliyatining buzilishlari.

76. Tashqi nafas sistemasi patologiyasi giperventilyatsiya. O’pkaning surfaktant sistemasi.

77. Arterial va venoz giperemiya etiologitya, patogenezi, belgilari oqibatdlari.

78. Isitma etiologiyasi. Isitmaning organizm uchun axamiyati. Isitma turlari.

79. Anemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibati.

80. Kislota-ishqoriy muvozanat buzilishining asosiy ko’rinishlari.

81. Buyrak usti bezi faoliyatini giper va gipofunksiyasi: Itsenko- qushning sindromi, aldosteronizm, adrenogenital sinlromlar.

82. Patofiziologiya fani, metodlari, vazifalari va tarkibiy qismlari.

83. Yog’ almashinuvini ng oraliq buzilishlari, xolesterin almashinuvining buo’hzilishi. Ateroskleroz.

84. Gemolitik anemiyalar, irsiy va toksik gemolitik anemiyalar.

85. Tromboz, sabablari, patogenezi, asoratlari axamiyati.

86. Karbon suvlar almashinuvining buzilishi. Qandli diabet kasalligi etiologiyasi, patogenezi, belgilari.

87. Jigar patologiyasining eksperimental madellari (EKK va EKK- Pavlov fistulasi.)

88. Etiologiya xaqida umumiy tushuncha, etiologik omillar.

89. O’t ajralishining buzilishlari. Me'da osti bezi tashqi sekretsiyasining buzilishlari.

90. Markaziy nerv tizimi buzilishida xarakat faoliyatining buzilishlari. Parez. Paralich etiologiyasi, patogenezi.

91. Kasallik va uning davrlari. O’lim xaqida tushuncha.

92. Ingichka ichak bo’shlig’ida ovqat xazm bo’lishi va so’rilishining buzilishlari. Ichak devorida ovqat xazm bo’lishining buzilishi.

93. Asosiy buyrak kasalliklari: glomerula nefrit, piyelonefrit, buyrak tosh kasalligi, nefrotik sindromi.

94. Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarining axamiyati.

95. Gepotitlar va jigar sirrozi va ularning etiologiyasi, patogenezi.

96. Yurak ritmininig buzilishlari. Avtomatizm buzilishi oqibatida ro’y beruvchi aritmiyalar.

97. Arterial gipermiya etiologiyasi, ratogenezi, belgilari oqibati.

98. Ichak xarakat fungksiyasining bo’zilishlari, ichak o’tkazuvchanligining bo’zilishi. Defekatsiyaninig buzilishi. Metiorizm. Ichak autointoksikatsiya.

99. Gipoksiya xaqida tushuncha, tasnifi, etiologiyasi va patogenezi, turlari.

100. O’smalar patofiziologiyasi va atipira xaqida tushuncha, etiologiyasi, faqat xafli o’smalarga xos bo’lgan xususiyatlar.

101. Anemiya xaqida tushuncha. Aplastik anemiya, temir-defitsiti anemiya, pernitsioz anemiya,.

102. Arterial gipertenziyalar xaqida ma'lumot.
UMUMIY SAVOLLAR:

1. Patologiya fani, metodlari, vazifalari, tarkibiy qismlari. Etiologiya va patogenez xaqida tushuncha.

2. Arterial giperemiya etiologiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari.

3. Animiyaning ta'siri, post gemorragik animiya. Qon yo’qotishlar.

4. Etiologiya xaqida umumiy tushuncha, etiologik omillar.

5. Staz kelib chiqishi sabablari, turlari, patogenezi oqibatlari.

6. Karbon suvlar almashinuvining buzilishi. Qandli diabet kasalligi, etiologiyasi, patogenezi belgilari.

7. Ishemiya etiologiya, belgilari, turlari, oqibatlari. Kollaterial qon aylanishi.

8. Termaregulyatsiya etiologiyasi, patogenezi. Isitma bosqichlari.

9. Oq qon tanachalarining patologiyasi. Leykotsitlarning turlari. Leykotsitoz va leykopeniya.

10. Allergiya sabablari. Allergiyalarning tasnifi. Anafiloksiya. Anafilaktik shok.

11. Yallig’lanish tasnifi, etiologiyasi, patogenezi, belgilari. Eksudat turlari. Eksudantni transudatdat farqi.

12. Sunusli ekstrasistaliya. Yurak blokadasi etiologiyasi turlari.

13. Emboliya, turlari asoratlari.

14. Isitma, etiologiyasi, patogenezi, isitma bosqichlari, isitmada organizmda bo’ladigan organizmlar.

15. Tons tomirlar etishmovchiligi etiologiyasi, yurak paroklari.

16. Patologik rivojlanishida shart-sharoitlarning axamiyati.

17. Arterial gipermiya etiologiyasi, patogenezi turlari, belgilari oqibati.

18. Oshqazon sekrktor va xarakat funksiyalarining buzilishi.

19. Kasallik va uning davrlari. Sog’ayish mexanizmlari.

20. Yallig’lanishda qon aylanishining buzilishi, leykotsitlar emigritsiyasi. Yallig’lanish mediatori.

21. Tashqi nafas sistemasi patologiyasi. Agelektoz, Pnevmatoroks, Emerizema, Asoriksiya, xansirash, Branxial astma.

22. Allergiyaning sabablari, Allergiyalarning tasnifi va tavsifi. Allergik reaksiyalarning turlari.

23. Isitma etiologiyasi, patogenezi, bosqichlari, isitmada organizmda bo’ladigan o’zgarishlar.

24. Jigar patologiyasi. Sariqliklarning patofidziologiyasi, turlari.

25. Yallig’lanishda qon aylanishining buzilishi, leykotsitlar emigratsiyasi. Eksudat turlari.

26. Oqsil almashinuvining buzilishlari. Padagra kasalligi.

27. Ingichka mchakda ovqat xazm bo’lishining buzilishi, sekretor, xarakat funksiyalarining buzilishi.

28. Kasallik uning davrlari, oqibatlari. O’lim turlari, bosqichlari.

29. Tromboz etiologiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari.

30. Buyraklar asosiy faoliyatining buzilishi, etiologiyasi. Siydik miqdori va tarkibiy o’zgarishlari.

31. Yallig’lanish tasnifi, etiologiyasi, patogenezi, belgilari. Yallig’lanishda qon aylanishini buzilishi. Eksudat turlari.

32. Yog’ almashinuvining buzilishi. Semirish va oriqlash. Xolesterin almashinuvining buzilishi. Ateroskleroz.

33. Gipofiz faoliyatining buzilishi.

34. Irsiyat va konstitutsiya patologiyada tutgan o’rni. Organizm reaktivligi va uning patologiyada axamiyati.

35. Qalqonsimon va qalqonsimon yon bezlari faoliyatining buzilishlari.

36. Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarning axamiyati.

37. To’qima o’sishining patologiyasi. Atrofiya, distrafiya. O’sma. O’smani keltirib chiqaruvchi omillar.

38. Karbon suvlar almashinuvining buzilishi. Qandli diabet kasalligi etiologiyasi, patogenezi, belgilari.

39. Qon umumiy miqdorining o’zgarishlari, gipervolemiya, gipovolemiya. Qon yo’qotishlar etiologiyasi, patogenezi.

40. Giperglikemiya. Kelib chiqish sabablariga ko’ra giperlikemiyaning turlari. Qandli diabet.

41. qon yoqotishlar, belgilari, kompensator mexanizmlari.

42. Markaziy nerv tizimi buzilishida xarakat faoliyatining buzilishlari. Parez, Paralich etiologiyasi, patologiyasi.

43. Periferik qon aylanishining buzilishi. Qyenoz gipermiya etiologiyasi, belgilari, oqibatlari.

44. Yuoak ishi faoliyatining buzilishi, avtomatizm buzilishi oqibatida ro’y beruvchi aritmiyalar (sinus taxikardiya, bradikardiya, sinusli aritmiyasi va nafas aritmiyasi)

45. Gipovitaminoz S, RR, A, D, E, K, B.

46. Irsiyat va patologiyadagi roli, organizm reaktivligi va uning patologiyadagi roli. Xromasoma kasalligi.

47. Ishemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibati. Kollateral qon aylanishi.

48. Sezuvchanlikning neyrogen buzilishlari. Nevrozlar sistriyasi.

49. Kasallik kelib chiqishida shart-sharoitlarning axamiyati.

50. Venoz giperemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibatlari.

51. Anemiya ta'siri, gemolitik anemiyalar, irsiy va toksik gemolitik anemiyalar.

52. Xujayrani shikastlovchi omillar, mexanizmi, asosiy ko’rinishlari.

53. Suv almashinuvining buzilishi, suvsizlanish organizmda suvning ushlanib qolishi.

54. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi. Giper va nipotireozni asosiy ko’rinishlarini ta'riflari.

55. O’smalar patologiyasi. Etiologiya va patogenezi. Faqat xafli o’smalarga xos bo’lgan xususiyatlar.

56. Oqsil almashinuvining buzilishlari. Oqsillar so’rilishi va sintezlanishining buzilishlari..

57. Buyrak usti bezi faoliyatining giper va gipo funksiyasi.

58. Kasallik va unin davrlari. Patologik reaksiya, patologik jarayon va patologik xolat xaqida tushuncha .

59. Aplastik anemiya, temir-defiriya anemiya, perpitsioz anemiya.

60. Yurak ritmining buzilishi. Yurak qo’zg’aluvchanligi va o’tkazuvchanligini buzilishi.

61. Gipokchiya etiologiyasi, patogenezi, leykotsitoz, leykopeniya, leykoz.

62. Oq qon tanachalarining patologiyasi, leykotsitoz, leykopeniya, leykoz.

63. Og’iz bo’shlig’i va me'dada ovqat xazm bo’lishining buzilishi. Gastrit, me'da va 12 barmoq ichak yara kasalligi, pankreatit, enterit, kolit.

64. Suv elektrolitlar almashinuvining buzilishlari.

65. Oqlik va uning turlari.

66. Yurak faoliyatining etishmovchiligi. Stenokardiya. Infarkt miokard. Yurak paroklari etiologiyasi patogenezi.

67. Tromboz etiologiyasi patogenezi, oqibatlari.

68. Jigar patologiyasining eksperimental modellari. Gepotitlar, jigar sirrozi.

69. Gipovitaminoz V1 V2 V6 V12 S, R, A, K.

70. Etiologiya xaqida tushuncha, etiologik omillar. Kasallik uning davrlari.

71. Gipoksiya, turlari, klinik ko’rinishlari, gipoksiyada kompensator mexanizmlari.

72. Sinusli ekstrasistoliyasi. Yurak blokadasi etiologiyasi, turlari.

73. Yallig’lanish mikrotsirkulyatsiyani o’zgarishi. Leykotsitlar emigratsiyasi.

74. Emboliya turlari asoratlari.

75. Gipofiz va epifiz faoliyatining buzilishlari.

76. Tashqi nafas sistemasi patologiyasi giperventilyatsiya. O’pkaning surfaktant sistemasi.

77. Arterial va venoz giperemiya etiologitya, patogenezi, belgilari oqibatdlari.

78. Isitma etiologiyasi. Isitmaning organizm uchun axamiyati. Isitma turlari.

79. Anemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibati.

80. Kislota-ishqoriy muvozanat buzilishining asosiy ko’rinishlari.

81. Buyrak usti bezi faoliyatini giper va gipofunksiyasi: Itsenko- qushning sindromi, aldosteronizm, adrenogenital sinlromlar.

82. Patofiziologiya fani, metodlari, vazifalari va tarkibiy qismlari.

83. Yog’ almashinuvini ng oraliq buzilishlari, xolesterin almashinuvining buo’hzilishi. Ateroskleroz.

84. Gemolitik anemiyalar, irsiy va toksik gemolitik anemiyalar.

85. Tromboz, sabablari, patogenezi, asoratlari axamiyati.

86. Karbon suvlar almashinuvining buzilishi. Qandli diabet kasalligi etiologiyasi, patogenezi, belgilari.

87. Jigar patologiyasining eksperimental madellari (EKK va EKK- Pavlov fistulasi.)

88. Etiologiya xaqida umumiy tushuncha, etiologik omillar.

89. O’t ajralishining buzilishlari. Me'da osti bezi tashqi sekretsiyasining buzilishlari.

90. Markaziy nerv tizimi buzilishida xarakat faoliyatining buzilishlari. Parez. Paralich etiologiyasi, patogenezi.

91. Kasallik va uning davrlari. O’lim xaqida tushuncha.

92. Ingichka ichak bo’shlig’ida ovqat xazm bo’lishi va so’rilishining buzilishlari. Ichak devorida ovqat xazm bo’lishining buzilishi.

93. Asosiy buyrak kasalliklari: glomerula nefrit, piyelonefrit, buyrak tosh kasalligi, nefrotik sindromi.

94. Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarining axamiyati.

95. Gepotitlar va jigar sirrozi va ularning etiologiyasi, patogenezi.

96. Yurak ritmininig buzilishlari. Avtomatizm buzilishi oqibatida ro’y beruvchi aritmiyalar.

97. Arterial gipermiya etiologiyasi, ratogenezi, belgilari oqibati.

98. Ichak xarakat fungksiyasining bo’zilishlari, ichak o’tkazuvchanligining bo’zilishi. Defekatsiyaninig buzilishi. Metiorizm. Ichak autointoksikatsiya.

99. Gipoksiya xaqida tushuncha, tasnifi, etiologiyasi va patogenezi, turlari.

100. O’smalar patofiziologiyasi va atipira xaqida tushuncha, etiologiyasi, faqat xafli o’smalarga xos bo’lgan xususiyatlar.

101. Anemiya xaqida tushuncha. Aplastik anemiya, temir-defitsiti anemiya, pernitsioz anemiya,.

102. Arterial gipertenziyalar xaqida ma'lumot.

103. Allergik reaksiyalarning turlari va rivojlanish mexanizmlari.

104. Oq qon tanachalarining patologiyasi. Leykotsitoz, leykopeniya. Leykoz.

105. Buyrakning ajrashuv, filtrlanish va ekskretor jarayonining buzilishi.

106. Gipertrofiya, giperplaziya, regeneratsiya. Atrofiya.

107. Oshqozonda ovqat xazm bo’lishining buzilishlari. Gastritlar etiologiyasi, patogenezi.

108. Qalqonsimon bez va qalqonsimon yon bezlarining faoliyatining buzilishlari.

109. Og’iz bo’shlig’ida ovqatga ishlov berishninig va uning qizilo’ngach orqali o’tishining buzilishi.

110. Qon umumiy miqdorining o’zgarishlari, gipervolemiya, gipovolemiya, pormovolemiya.

111. Gipofiz va epifiz faoliyatining buzilishi.

112. Ochlik turlari.

113. Ingichka ichak bo’shlig’ida ovqat xazm bo’lishi va so’rilishining buzilishlari. Ichak devorida ovqat xazm bo’lishining buzilishi.

114. Sezuvchanlikning neyrogen buzilishlari, nevrozlar, isteriya.

115. Yallig’lanish o’chog’ida moddalar almashinuvining va qon aylanishining buzilishlari.

116. Tlns tomirlar etishmovchiligi etiologiyasi. Yurak paroklari.

117. Me'da osti bezi va jinsiy bezlar faoliyatining buzilishlari.

118. Ishemiya va staz etiologiyasi, patogenezi, belgilari, turlari,oqibatlari.

119. Oqsil almashinuvining buzilishlari. Oqsillar so’rilishi va sintezlanishining buzilishlari.

120. Gepatitlar va jigar sirrozi etiologiyasi, patogenezi.

121. Venoz giperemiyasi etiologiyasi, belgilari, asoratlari.

122. Anemiyaning tasnifi, postgemorragik anemiya. Qon yo’qotishlar.

123. Buyrak usti bezi va jinsiy bezlar faoliyatini buzilishi.

124. Tromboz va emboliya etiolgiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari.

125. Yog’ almashinuvining buzilishi. Semirish, oriqlash. Xolesterin almashinuvining buzilishi.

Ingichka ichak bo’shlig’ida ovqat xazm bo’lishi va so’rilishining buzilishlari. Ichak devorida ovqat xazm bo’lishining buzilishi.

126. Asosiy buyrak kasalliklari: glomerula nefrit, piyelonefrit, buyrak tosh kasalligi, nefrotik sindromi.

127. Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarining axamiyati.

128. Gepotitlar va jigar sirrozi va ularning etiologiyasi, patogenezi.

129.. Yurak ritmininig buzilishlari. Avtomatizm buzilishi oqibatida ro’y beruvchi aritmiyalar.

130. Arterial gipermiya etiologiyasi, ratogenezi, belgilari oqibati.

131 Ichak xarakat fungksiyasining bo’zilishlari, ichak o’tkazuvchanligining bo’zilishi. Defekatsiyaninig buzilishi. Metiorizm. Ichak autointoksikatsiya.

132. Gipoksiya xaqida tushuncha, tasnifi, etiologiyasi va patogenezi, turlari.

133. O’smalar patofiziologiyasi va atipira xaqida tushuncha, etiologiyasi, faqat xafli o’smalarga xos bo’lgan xususiyatlar.

134. Anemiya xaqida tushuncha. Aplastik anemiya, temir-defitsiti anemiya, pernitsioz anemiya,.

135. Arterial gipertenziyalar xaqida ma'lumot.

136. Allergik reaksiyalarning turlari va rivojlanish mexanizmlari.TARQATMA MATERIALLAR:

Ma’lumotlarni ko’rgazmali taqdim etish usuli.1 “ B.BO.BX” , 2 –“ Insert”jadvali.

1. “B. BO. BX” usulini o’tkazish tartibi. Buning uchun biz B. BO. BX usuli asosida bilimlarni sinash uchun tarqatma materiallar tarqatamiz. Talabalar shu tarqatma materiallarga o’zlari bilgan, bilishni xohlagan fikrlarini bayon qilib ,, +” belgisini qo’yib chiqishadi. Masalan:Tushuncha

Bilaman

Bilib oldim

Bilshni xohlayman

Patologiya fani


Patologiya fani usullari


Patologiya fani vazifalari


Sog’lik va kasallik


Etiologik omillar


Patogenez tushunchasi


Irsiyat tushunchasi


2. 10 minut o’tgandan so’ng tarqatma materiallar yig’ib olinadi. O’qituvchi dars davomida topshiriqlar to’g’ri, to’la, tartib bilan bajarishini tekshiradi. 4. Javoblar varag’ida o’qituvchi ballar va imzo qo’yadi, talabalar bilishni xohlagan mavzularni tushuntirib beradi. 5. Darsni joriy baholashda talabalarni olgan ballari va aktiv ishtiroki e’tiborga olinadi.

2. “Insert” usuli. Insert – samarali o’qish va fikrlash uchun belgilashning interfaol tizimi hisoblanib, mustaqil o’qib o’rganishda yordam beradi. Bunda mavzular va boshqa materiallar oldindan talabaga vazifa qilib beriladi. Uni o’qib chiqib , ,,V ; +; - ; ? “ belgilari orqali o’z fikrini ifodalaydi.

Insert jadvali mustaqil o’qish jarayonida olinadigan ma’lumotlarni bir tizimga кeltirishga imkoniyat beradi. Oldindan olingan ma’lumotni yangisi bilan o’zaro bog’lash qobiliyatini shakllantirishga imkon beradi. Talabalar jadval tarkibi va uni to’ldirish qoidasi bilan tanishishadi. Shaxsan uni rasmiylashtirishadi.

Matnni belgilash tizimi: ( V ) – men bilgan narsani tasdiqlaydi. (+) - yangi ma’lumot. (-) - men bilgan narsaga zid. ( ? ) – meni o’ylantirdi. Bu borada menga qo’shimcha ma’lumot zarur. Masalan: Insert jadvali

Tushunchalar

V

+

-

?

Reaktiv jarayonlar

Kompensotor reaksiya

Tiklanish

Nozologiya

Organizmning reaktivligi

Etiopаtogenez


Ma’lumotlarni tahlil qilish usuli. “Kaskad” sxemasi.

Yakka (juftlikda) sxema tuziladi. Juftlarga birlashiladi, sxemalarini taqqoslashadi va qo’shimchalar kiritishadi. Kaskad sxemasi u yoki bu holatni qayta mushohada qilishga imkon beradi. Yakka holda yoki juftlikda sxema tuziladi, asosiy muammo kichik muammolar yoziladi, keyin muammo yoki masalaning ikkinchi darajali jihatlarini yozish davom ettiriladi. Buning natijasida bitta g’oya rivojlanishining barcha tomonlari yetarlicha chuqur o’rganib chiqiladi. Talabalar juftlarga birlashiladi O’z sxemalarini taqqoslaydilar va qo’shimchalar kiritadilar. Umumiy sxemaga jamlaydilar.Masalan:Toifalash usuli. T-jadvali:

T-jadval bitta konsepsiyani ma’lumotlarini ikkala tomoni afzalliklari va kamchiliklarini solishtirib chiquvchi universal grafikli organayzer hisoblanadi. Bu solishtirish jadvalidir. T-jadval individual to’ldiriladi.

Masalan:

Arterial giperemiya

Ahamiyati

Asoratlari

1 A’zo faoliyatining kuchayishi

1 Qon quyilishi
2Venoz giperemiya

Ahamiyati

Asoratlari

1Mikroorganizmlar rivojlanmaydi.

1 To’qima gipoksiyasi
’’Insert‘‘ jadvali.


Tushunchalar

V

+

--

?

1

Arterial giperemiya

2

Venoz giperemiya

3

Periferik qon aylanishi

4

Ishemiya

5

Eritrositlar diapedezi

6

Sianoz

7

Gipoksemiya

Ma’lumotlarni tahlil qilish usuli “Baliq skeleti” sxemasi:

Muammoning butun doirasini ifoda etish va uning yechimini topishga imkoniyat beradi.

Tizimli, ijodiy, tahliliy mushohada qilish ko’nikmalarini rivojlantiradi

“Suyak” yuqori qismiga muammo ichidagi muammo yo`ziladi, pastki qismiga esa ushbu muammo ichidagi muammo amalda mavjud ekanligi tasdiqlovchi faktlar yoziladi.
Yallig’lanishEtiologiyasi patogenezi mediatorlari belgilari

Fizik Alterasiya Gumoral Qizarish

Kimyoviy Proliferasiya Plazmatik Og’riq

Biologik Ekssudasiya Gistamin Shish

Nima uchun?” sxemasi.

Yakka tartibda muammo shakllantiriladi, ya`ni kasallik yoziladi. “Nima uchun ?” so`rog`i bilan strelka chiziladi va ushbu savollarga javob yoziladi. Ushbu jarayon muammoni keltirib chiqargan ildiz yashiringan sabab o`rnatilmaguncha davom ettiriladi.Masalan:


Ekssudatsiya


Тomir o’tkazuvchanligining buzilishi

Nima uchun ?

Leykotsitlar emmigratsiyasi


Nima uchun ?

Ma’lumotlarni tahlil qilish va solishtirish usuli ’’Venna‘‘ diagrammasi.

Talabalar 3 guruhga bo’linadilar, guruhlar nomlanadi. Doskaga 3ta doira chiziladi, guruhlarga quyidagi topshiriqlar beriladi; mavzuning o’xshash va farqli tomonlari aniqlanadi. Ma’lum kasallikda uchraydigan belgilarni 1 qismga, 2-kasallikda uchraydigan belgilarni 2-qismga, 3-kasallikda uchraydigan belgilarni 3- qismga va har uchala kasallikda o’xshash bo’lgan belgilarni 1-2va 3 doiralar kesishmasidan hosil bo’lgan joyga yoziladi.

Guruhlar jamoada vazifa bajarib bo’lishgach sardorlar tanlanadi. Sardorlar talabalar bildirgan fikrni diagrammaga to’ldiradilar.

Masalan :


Seroz ekssudat Gemorragik ekssudat

Yiringli ekssudat


Shish,

Ekssudatsiya

Tiniq, oqsil

kam,


Oqsil ko’p

Ma’lumotlarni tahlil qilish usuli , “Baliq skeleti” sxemasi.

Muammoning butun doirasini ifoda etish va uning yechimini topishga imkoniyat beradi.

Tizimli, ijodiy, tahliliy mushohada qilish ko’nikmalarini rivojlantiradi

“Suyak” yuqori qismiga muammo ichidagi muammo ichidagi muammo yoziladi, pastki qismiga esa ushbu muammo ichidagi muammo amalda mavjud ekanligini tasdiqlovchi faktlar yoziladi.


Masalan :


Isitmada organizmda bo’ladigan o’zgarishlar
Qon aylanish Nafas tizimi Hazm tizimi


Taxikardiya Taxipnoye GipersalivasiyaAsalari to’dasi” usuli

  1. Asalari to’dasiish o’yinini o’tkazish usuli:

Ish uchun zarur:

  1. Situatsion masala va savollar to’plami yozilgan alohida variantlar. ,,Jerebyovka’’ uchun nomerlangan qog’oz bo’lakchalari.

  2. Toza qog’oz varag’i va ruchka.

Ishni bajarish tartibi:

1 Hamma talabalar 4 tadan bo’lib alohida guruhlarga bo’linadi.

2 Guruhlar alohida , stol atrofiga o’tiradi va toza oq qog’oz ruchka tayyorlanadi.

3 Qog’ozga sana va guruh soni, fakultet, talabalar soni, sharifi va o’yin nomi yoziladi.

4 Guruhdan bittadan talaba konvertdan topshiriq variantini oladi.

5 Guruh talabalari o’zaro savollarni tahlil qilishadi va 1 ta talaba varaqqa yozadi.

6 Topshiriqni yechish uchun 15 min vaqt beriladi.

7 O’qituvchi topshiriqni bajarilishini kuzatib boradi.

8 Vaqt tugashi bilan ish o’yinlari yig’ib olinadi.

9 O’qituvchi va talabalar birgalikda natijalarni tahlil qilishadi, eng aniq to’g’ri javob bergan variant uchun yuqori maksimal ball beriladi. 2 chi o’rindagi variantga 85.9. 3 chi o’rindagi guruxga 70.9 ball belgilanadi.

10 Javob variantlari yozilgan varaqqa o’qituvchi ball va imzo qo’yadi.

11 Jaridaga ish o’yinining nomi gurux sardori imzo qo’yadi.

12 Talabalar olgan ballari joriy baholashda hisobga olinadi.

Ish o’yinini o’tkazish uchun savollar:


  1. Azotemiya, uning turlari sabablari va rivojlanish mexanizmlari va asoratlari.

  2. Gipoglikemik koma.

  3. Karbonsuvlar almashinuvining buzilishlari.

Venna” diagrammasi

Masalan:

Qandli diabet Podagra


Karbonsuvlar Moddalar

almashinuvining almashinuvi

buzilishi buzilishi

Oqsillar

almashinuvining

buzilishi

Qanday” ierarxik diagrammasi:

Muammo haqida butunligicha umumiy taassurot olish imkonini beradi. Ijodiy, tahliliy mushohada qilish ko’nikmalarini rivojlantiradi. Juftlikda diagramma tuziladi, to’ldiriladi. Juftlar diagrammalarni taqqoslaydi va qo’shimchalar kiritadi.

Diagrammani grafik ko’rinishda, daraxt yoki kaskad ko’rinishida to’ldirishingiz mumkin.Masalan:

Avitaminozlar

ProfilaktikasiQanday?Rasional ovqatlanish


Qanday ? Qanday ?Sog’lom turmush tarzi

Qanday ? Qanday?

Qanday?

Qanday ? Qanday?Gastritni davolash

Qanday ? Qanday? Ichak mikroflorasini

Disbakteriozni davolash tiklash

B. BO. BX” usulini o’tkazish tartibi:

1.Buning uchun biz B. BO. BX usuli asosida bilimlarni sinash uchun tarqatma materiallar tarqatamiz. Talabalar shu tarqatma materiallarga o’zlari bilgan, bilishni hohlagan fikrlarini bayon qilib ,, +” belgisini qo’yib chiqishadi:Masalan:Tushunchalar

B

BO

BX

1

Immunitet


2

Timus


3

Anafilaksiya


4

Allergiya


5

Antigen


6

IKS –hujayralar


7

T- limfotsit


8

B - limfotsit


9

Tezkor rektsiyalar


1.Insert –usuli.

Insert – samarali o’qish va fikrlash uchun belgilashning inter faol tuzilishi hisoblanib mustaqilo’qib o’rg anishda yordam beriladi.Uni o’qib“V”; +; -; ?” belgilari orqali o’z fikrlarini ifodalaydi.

Insert jadvali mustaqil o’qish jarayonida olinadigan ma’lumotlarni bir tizimga eltirishga imkoniyat beradi. Oldindan olingan ma’lumotni yangisi bilan o’zaro bog’lash qobiliyatini shakllantirishga imkon beradi. Talabalar jadval tarkibi va uni to’ldirish qoidasi bilan tanishishadi. Shaxsan uni rasmiylashtirishadi

Matnni belgilash tizimi:

(V) – men bilgan narsani tasdiqlaydi.

(+) – yangi ma’lumot.

(-) – men bilgan narsaga zid.(?) – meni o’ylantirdi . Bu borаda menga qo’shimcha ma’lumot zaruz.

Masalan :

Tushunchalar

V

+

-

?

Antitanalar

B – hujayralar subsistemasi

Immunoglobulinlar

Suppresorlar

Gumoral immunitet

Fagotsitar yetishmovchilik

Cheydyak –Xigasi sindromi.

Fabritsius qopchasi

Antigenlar

Peyer tugunlari

Kumbs reaksiyasi

Kvinke shishi

Konseptual jadval

Konseptual jadval talabalarga o’rganilayotgan tushuncha, qarash, mavzulari ikki va undan ortiq jihat bo’yicha taqqoslash imkonini beradi. Talabalarda tizimli mushohada qilish, ma’lumotlarni tarkiblashtirish va tizimlashtirish ko’nikmasini rivojlantiradi. Taqqoslanadigan narsa aniqlanadi,taqqoslash amalga oshiriladigan tavsiflar ajratiladi. Jadvalning vertikali bo’yicha taqqoslash talab etiladigan narsalar joylashtiriladi. Gorizontali bo’yicha taqqoslashni amalga oshirishdagi har xil tavsiflar joylashtiriladi.Masalan:

Konseptual jadvalKasal-

liklar

Belgilar

Leykotsitoz

Eozinofiliya

Neytrofiliya

Bazofiliya

Limfotsitoz

Yallig’lanish
Bronxial astma
Appenditsit
Allergiya
Gijja kasalliklari
Sil kasalligi
Intoksikatsiyalar

M-N: Miokard infarkti:IshemiyaMiokard nima uchun ? nima uchun?

infarkti

nima uchun ?
Gipoksiya

Hujayralar distrofiyasi

nima uchun ? nima uchun?


Baliq skeleti” sxemasi

Baliq skeleti sxemasi muammoning butun doirasi ifoda etish va uning yechimini topishga imkoniyat beradi

Tizimli ijodiy tahliliy mushohada qilish ko’nikmalarini rivojlantiradi.

Talabalar mini guruhlarga birlashadilar. O’z shemalarini taqqoslaydilar va qo’shimcha ma’lumotlar kiritadilar. Umumiy sxema jamlaydilar

“Suyak” yuqori qismiga muammo ichidagi muammo yoziladi, pastki qismiga esa ushbu muammo ichidagi muammo amalda mavjud ekanligini tasdiqlovchi faktlar yoziladi.

Masalan: Aritmiyalar

Sinusli tahikardiya Sinusli bradikardiya Ekstrasistoliya
Aritmiya


3. “Stol o’rtasida ruchka” o’yini:

Har bir talaba bitta qog’ozga javoblar variantini yozib olib uni qo’shnisiga uzatadi va o’zini ruchkasini stol o’rtasiga so’radi. O’qituvchi guruh ishini va u yerda har bir talabani qatnashishini nazorat qilib turadi. Javoblarni tahlil qilib chiqqach daftarga to’g’ri javobni yozishni taklif etadi.

Ish o’yini uchun savollar:

1.Ateroskleroz etiopatogenezi.

2.Aritmiya kassifikasiyasi

3.Stenokardiyaning simptomlari4.Miokard infarktining profilaktikasi
GLOSSARIY (Lug’at).
.Anuriya- siydikning butunlay to’xtab qolishi.

.Appaziya- ma’lum bir to’qima yoki organning tug’ulishidan bo’lmasligi.

.Apnoe- bir necha marta chuqur nafas olingandan so’ng nafas pasayib uning bir necha sekundga yo’qolishi yoki mutlaq to’xtab qolishi.

.Apnevmiya- bir yoki ikkala o’pkaning tug’ma bo’lmasligi.

.Aponevroz- serbar muskullarning suyaklar va boshqa to’qimalar bilan tutashtiradigan burchagi to’qima qavati.

.Atlant- birinchi bo’yin umurtqasi.

.Asistoliya- sistolaning bo’lmasligi.

.Atelektaz- o’pka biror qismining havosiz qolib bujmayishi.

.Autopsiya- murdani yorib tekshirish.

.Axalaziya- me’dani kirish va o’n ikki barmoq ichakka o’tish qismining siqilishi, torayishi.

.Bazofiliya- hujayra, to’qima va gistologik tuzilmalarning ishqoriy bo’yoqlar bilan bo’yalish xususiyati.

.Ballistiokardiogramma- ballistikardiograff yordamida yozib olingan tasvir.

.Balneologiya- turli mineral suvlar va shifobaxsh balchiqlarning bemorlarga ta’sirini o’rganuvchi fan.

. Barbiturati- barbitur kislota unumlari hisoblanib, ularning ba’zilari uxlatuvchi, tinchlantiruvchi behush qiluvchi va tutqanoqqa qarshi modda sifatida qo’llaniladi.

. Biodinamika- tirik organizmlardagi hayotiy harakatlar.

. Biodoza- biologik doza, nur bilan davolashda ultrabinafsha nurlarning kuchini belgilash uchun ishlatiladigan shartli o’lchov birligi.

. Biodozimetr- biodozani o’lchash uchun ishlatiladigan asbob.

. Biokatalizator- fermentlar, tirik organizimlardagi himoyaviy jarayonlarni boshqaradigan fermentlar, vitaminlar va gormonlarni anglatuvchi umumiy tushuncha.

. Biopsiya- miroskopik tekshirish maqsadida tirik odam va hayvonlarning to’qima yoki bir qismini kesib olish.

. Biostimulyator- biologik yo’l bilan kelib chiqadigan stimulyatorlar.

. Blastogenez- organizmlarning vujudga kelishi, o’sishi, taraqqiy etishi, rivojlanishi.

. Bradikardiya- yurak urishining sekinlashuvi.

. Braxitsefaliya- kalta boshlik, bosh shaklining ko’ndalangiga qaraganda uzunasiga kaltaroq bo’lishi.

. Bronxoektaz- patologik kengaygan bronx.

. Bronxospazm- bronxning qisqarishi, siqilishi.

. Gastralgiya- organik o’zgarish bo’lmay turib, qorinda qattiq og’riq paydo bo’lishi.

. Gastrograf- me’da harakatini yozib oladigan asbob.

. Vagotoniya- parasimpatik qismiga spetsifik ta’sir ko’rsatishi.

. Vaskulyarizatsiya-birorta organ bilan tomirlar orqali ta’minlash.

. Vazodilatatsiya- qon tomirlarning kengayishi.

. Vazodilatator- tomirlarni kengaytiruvchi moddalar va nervlar, masalan nitratlar papaverin va boshqalar.

. Vazokonstriktor- tomirlarni toraytiruvchi vositalar, ta’sirlar.

. Vazoparez- tomirlar devorini harakatlantiruvchi muskul nervlarning qisman falajlanishi, natijada tomirlar kengayib, tonusi pasayadi.

. Vazosektsiya- qon tomiri devorini kesib unga qon yoki dori qo’yish.

. Venepunktsiya- igna bilan teri orqali qontomirini teshish.

. Venostaz- ma’lum sharoitlarda vena tomirlarida qonning yurishmasligi, to’xtab qolishi.

. Ventrikulometriya- miya qorinchalarining hajmini o’lchash.

. Veziko- qovuq “siydik” pufagiga tegishli,

. Vezikula- teri toshmalarining birlamchi morfologik elementlaridan biri, ichida suyuqlik (ekssudat) bo’lgan kichkina pufakchalar

. Virulentnost- muayyan yuqumli agentning kasallik darajasi.

. Gastroduodenostomiya-oshqozonning o’n ikki barmoq ichakka o’tish qismi torayib qolganda oshqozon bilan o’n ikki barmoq o’rtasida suniy yo’l ochib tutashtirib qo’yish uchun qilinadigan operatsiya.

. Gemiparez- muskullarning bir tomonlama chala falajlanishi.

. Gemiplegiya- tana yarmidagi muskullarning falaj bo’lishi.

. Gemopoez- qon ishlab chiqaruvchi organ tomonidan qon tanachalarining yaratilishi.

. Gemorragia- qon oqishi, qonash.

. Gemosiderin-gemoglobinning parchalanishidan hosil bo’ladigan modda.

. Gidrotsefaliya- miya qorinchalarida orqa miya suyuqligining ko’payishi bilan ta’riflanadigan kasallik.

. Giperlogiya- sergaplik, ko’pgapirish, ezmalik. Asosan ruhiy kasallarga xos.

. Giperkeratoz- teri tashqi qavatining qazg’oqlanib po’st tashlashi.

. Giperpatiya-sezgirlikning normadan ortib ketishi.

. Giperfagiya- ochko’zlik, badnafslik.

. Giperuremiya- qonda siydikchil miqdorining ortib ketishi ( % mg dan ko’p b/shi), buyrak kasalliklarida, yomon sifatli o’smalarda, kamqonlikda va boshqa kasalliklarda.

. Girudin- zulukning og’iz bezlarida ishlanadigan modda. Qonning ivish xususiyatini kamaytiradi.

. Girsutizm- ayollarda ortiqcha jun o’sishi.

. Goniotomiya- ko’zning rangdor mug’uz pardalaridagi chandiqlarni kesish operatsiyasi.

. Dekompensatsiya- tiklanish qobilyatining yo’qolishi.

. Dementsiya-aqlning, zehnning pasayishi.

. Depressiya- ruhiy tushkunlik, harakatning susayishi.

.Dermatoskleroz- terining qalinlashib, zichlashib qolishi, elastikligi yo’qolishi.

. Diareya- ich ketishi, ketma-ket ich ketishi.

. Diafanoskop- burun, ko’z, oshqozon kabi organlari ichini yoritib ko’ruvchi asbob.

. Inkapsullatsiya- o’lgan to’qima yoki organizmga yot narsalar atrofida biriktiruvchi to’qima o’sib, o’rab olishi.

. Intubatsiya- og’iz, bo’g’iz orqali nafas olish yo’llariga yasalgan naycha kirgizib nafas olishni tiklash, narkoz berish.

. Iridodializ-ko’z rangdor pardasining ko’chishi.

. Iridoplegiya- ko’z qorachig’ini kengaytiruvchi muskulning falajlanishi.

. Yodopsin- ko’z to’r pardasi qadahchalari ko’ruv pigmentlarining umumiy nomi.

. Kaverna- a’zolardagi bo’shliq, kovak to’qimaning o’lishi va nekrotik moddani chiqib ketishidan hosil bo’ladi.

. Kampimetr- oftalmologiyada ko’rish maydonini o’lchaydigan asbob.

. Kardiospazm-yurakning spazmi, torayib qolishi.

. Kifoskolioz-umurtqa pog’onasining oldinga va yonga qarab egilib qolishi.

. Koarktatsiya- qon tomirining tug’ma qisilishi.

. Konvergensiya- o’xshashlik, yaqinlik.

. Krikostomiya- uzuksimon tog’ay orqali kekirdakni qirqish va nafas olish yo’llariga havo kirishini ta’minlash.

. Limfopoez-limfa hosil bo’lishi.

. Melanuriya- pigmentlarning siydik bilan ajralib chiqishi.

. Menopauza- ayollarda hayz ko’rishning to’xtashi.

. Menorragiya- hayz qonining o’z vaqtida kelib uzoq vaqtga cho’zilib ketishi.

. Miasteniya- muskullarning kasallikka xos tarzda tez toliqib qolishi.

. Morfogenez- organik tuzilishlarning rivojlanish jarayoni.

. Morfologiya- odam va hayvon tanasidagi organlar va to’qimalar shakli hamda tuzilishini o’rganadigan fan.

. Mutatsiya- hayot sharoiti o’zgarishi natijasida organizmlar belgilari va xususiyatlarining to’satdan o’zgarishi.

. Neyrosifilis- markaziy nerv sistemasining zaxmi.

. Neyrofarmokologiya- farmokologiyaning nerv sistemasiga ta’sir qiluvchi dori vositalarining o’rganadigan qismi.

.Neyroendokrinologiya- endokrinologiyaning hayot jarayonlarini boshqarishda markaziy nerv sistemasi bilan endokrin sistema rivojlanadigan o’zaro aloqalarini o’rganadigan bo’lim.

. Neytrofiliya- periferik qonda neytrofillar sonining ko’payishi.

. Neofobiya- yangilikdan o’rinsiz qo’rqish.

. Ovariotsentez- tuxumdonni teshish. Tuxumdonda suyuqlik yig’ilib qolsa nina bilan teshib suyuqlikchi quritib yuboriladi.

. Ovarioektomiya- tuxumdonni olib tashlash.

. Opistotonus- isterik tutqanoq vaqtida yoki strixnindan zaxarlanganda orqa muskullarining tortishib odamning kamalakka o’xshab egilib qolishi.

. Paramneziya- xotiraning buzilishi.

. Paraplegiya- qo’l yoki oyoqning butunlay falajlanishi.

. Paraspazm- tananing chap va o’ng tomonidagi ayrim gruppa muskullarining bir vaqtda tortishishi.

. Paratrixos- sochning o’z o’rnidan boshqa joyda o’sishi.

. Proktologiya-gastroenterologiya kasalliklarini ularning diagnostika davolash va profilaktikasini o’rganadigan fan.

. Proktotomiya- to’g’ri ichakni operatsiya bilan kesish.

. Psixokinez- ixtiyoriy harakatning boshqa shaxsga bevosita tasir ko’rsatishi yoki ongning jismoniy kuch ishtirokisiz narsalarga ta’siri.

. Psixopatiya- ma’lum bir psixik kasallik bo’lmay ayrim shaxslarda psixikaning buzilib turishi.

. Raxiometr- umurtqa ustunning egilganligini o’lchaydigan asbob.

. Reanimatsiya- organizm so’nayotgan yoki endigina so’ngan, hayot uchun zarur faoliyatini tiklashga qaratilgan davolash tartiblari majmuasi.

. Revaktsinatsiya- qayta emlash.

. Rektoskop- to’g’ri ichakni tekshirish, ko’rish uchun ishlatiladigan asbob.

. Rektostomiya- bitib qolgan to’g’ri ichakning ikki qismini xirurgiya yo’li bilan ochish.

. Rinomikoz- burun bo’shlig’i shilliq pardasining zamburug’ kasalligi.

. Rinonekroz- burun to’qimalari nekrozi.

. Retraksiya- tish qatorlarining g’ayritabiiy tarzda orqaga surilib qolishi.

. Reproduksiya- voyaga yetgan organizmlarning nasl berishi.

. Splenomegaliya- taloqning kattalashuvi.

. Splenopatiya- taloqning ayrim kasalliklari.

. Spongioz- to’qima yallig’langanda yoki undan o’sma yuzaga kelganda hujayralar orasida zardob to’planib, shish paydo bo’lishi.

. Spondilit- umurtqaning yallig’lanishi.

. Staz- ayrim kapillyarlar, mayda arteriya va venalarda qon to’xtab qolishi.

. Supinatsiya- qo’l va oyoq kaftining tashqariga buralishi.

. Talassoterapiya- bemorlarni dengiz havosi, vannalari va sayohatlar bilan davolash.

. Tanotogenez- o’lish jarayonida kuzatiladigan klinik, bioximik va morfologik o’zgarishlar dinamikasi.

. Tanatologiya- o’lim sababini, sharoitlarini va murda o’zgarishlarini tibbiyot nuqtai nazaridan tekshiruvchi fan.

. Taxilaliya- bidirlab tez-tez gapirish odati.

. Talassemiya- gemoglobin tarkibiga kiradigan oqsil-globin sintezining irsiy buzilishi bilan ifodalanadigan gemolitik kamqonlik.

. Taxifagiya- ba’zi ruhiy kasalliklarda uchraydigan holat, shoshib-pishib ovqatlanish.

. Termoplegiya- issiq urishi, oftob urishi, termik isitma.

. Tetraparez- qo’l oyoqlar yarim falaji.

. Traxoma- ko’z shilliq pardasining yuqumli kasalligi.

. Turgor- hujayralarning po’stlog’i bilan hujayra ichidagi moddaning

bir-birini bosishi natijasida hosil bo’ladigan taranglik.. Urosepsis- siydik yo’li organlari kasalligi natijasida vujudga kelgan sepsis.

. Urofobiya- noqulay sharoitda siyish extimoli tug’ilishidan qo’rqib turish.

. Faringoplastika- yutqinning plastik operatsiyalari.

. Faringospazm- yutqin muskullarining spazmi.

. Xeylit- lablarning yallig’lanishi.

. Xemoz- ko’z soqqasi shilliq pardasining shishib chiqishi.

. Chirey- soch ildizi xaltachasi va yog’ bezining o’tkir yiringli yallig’lanishi, ko’pincha stafilakokkdan kelib chiqadi.

. Shizofreniya- uzluksiz yoki alohida hurujlar shaklida shaxsning o’zgarishi bilan kechadigan ruhiy kasallik.

REFERAT MAVZULARI

Farmatsiya, klinik farmatsiya va kasbiy ta’lim yo‘nalishi uchun patologiya fanidan mustaqil tayyorlanish uchun mavzular


O‘quv xaf

tasi

Mustaqil ish mavzulari

Mustaqil ta’limga oid topshiriq, tavsiyalar

Soat

1

Irsiy kasalliklar.


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

2

Regional mikrosirkulyatsiyaning buzilishi.


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

3

Yallig’lanish mediatorlari.


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

4

Issiq urishi. Gipertermik sindrom.


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

5

Yog’li infiltratsiya va distrofiya.


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

6

Kislota – ishqor buzilishining asosiy ko’rinishlari.


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

7

Immunodefitsit holat OITS.


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

8

O’smalarni paydo qiluvchi sabablar

Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

9

Irsiy gemolitik anemiyalar.


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

10

Toj tomirlar arterosklerozi


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

11

Bronxial astma.


Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar, devoriy ko‘rgazmalar

4

12

Vabo kasalligi.

Internet ma’lumotlari, referat, slaydlar,

5Adabiyotlar ro’yxati:
1.I. A. Karimov. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”. Toshkent-1997yil.

2. B.Xodiyev; L Golish “Mustaqil o’quv faoliyatini tashkil etish usul va vositalari, Toshkent – 2010-yil

3.Абдуллахужаева М.С., Основы патологии человека. Том-1,2. Т., изд–во “Ибн Сино”, 1997г.

4.Abdullaev N.X., Karimov X.E. Patofiziologiya. T., “Ibn Sino” nashriyoti.,1998 y.

5. Abdullaev I.X., Karimov X.E.., Iriskulov B.O‘., Mirtursunova S.Z. Patologik fiziologiya asoslari. T., “Fan” nashriyoti, 2008 y.

6. Karimov X.Y., Saidov.S.A. Patologiya. T., SH.SH. Bobojonova. Patologiya. T., “Tafakkur qanoti”, 2014y.

7.Abdullaev N.X., Patofiziologiya. T., 1998 y.

8.Чертеков К., Умумий патология. Т., 2013 й. 230 бет.
Download 0.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat