S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidanDownload 0.73 Mb.
bet22/26
Sana11.01.2017
Hajmi0.73 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

+ organizmda tireoid gormonini etishmasligi.

- organizmda teriod gormonini ortib ketishi

- teriotrop gormonlarining ortib ketishi

- organizmda parat gormonlarining ortib ketishi

561.Katta eshdagi odamlarda tireoid gormonlari etishmovchiligi

kanday kasallikka olib keladi ?

+ meksidema.

- kretinizma

- singa kasalligi

- kandli diabet

562.esh bolalarda tireoid gormon etishmasligi kanday kasal-

likka olib keladi ?

- meksidima

+ kretinizm.

- kandli diabet

- kandsiz diabet

- gigantizm

563.Gipoteriozda energetik almashinuvi buzilishida nima sodir

buladi ?


+ oksidlanish jaraenini intensivligini kamayishi asosiy al-

mashinuvni susaytiradi.

- oksidlanish jaraenini intensivligi ortadi

- asosiy almashinuv kuchayadi

- oksidlanish jaraenini intensivligi ortadi,asosiy almashi-

nuv kuchayadi

564.Gipoteriozda giperxolesterinemiya nimani rivojlanishiga

olib keladi ?

+ aterosklerozni rivojlanishiga.

- gipoktonemiya rivojlanishiga

- fosfolipazani aktivligini ortishi

- asosiy almashinuvini kuchayishiga

565.Endemik bukok nima ?

+ kalkonsimon bezning kattalashib ketishi.

- kalkonsimon bezning kichrayib ketishi

- kalkonsimon bezning giperfunksiyasi

- kalkonsimon bezning gipofunksiyasi

566.Glyukagen ta’siri asosida kanday mexanizmlar etadi ?

+ konda glyukozani mikdorini oshiradi.

- glyukozani kuchaytiradi

- fosfotazani tormozlantiradi

- glikoneogenez aktivligi ortiradi


567.Pankreatik insulin etishmovchiligiga kaysi javob tugri

keladi ?

+ oshkozon osti bezini buzilishi.

- insulinazani aktivligini oshishi

- surunkali yalliglanish kasalliklrida protealitak fermentlar konsentratsiyasini ortishi

-insulinni tashuvchi oksil bilan boglik

568.Nopankreatik kandli diabetga nima xarakterli ?

- oshkozon osti bezining jaroxatlanishi

+ insulinaza fermentini aktivligini oshishi.

- protealitik fermentlarni aktivligini ortishi

- insulinni tashuvchi oksil bilan boglik

569.Gipoglikemiyani sodir kiluvchi sabablar:

+ jigar xujayralarini jaroxatlanishi.

- glikogenolizni ortishi

- glikokinezlarni aktivlanishi

- fosfotazani tormozlanishi

570.kaysi gormonlar giperglikemik ta’sir kursatadi ?

- vazopresin

- insulin

+ glyukagon.

- aldosteron

- glyukokortikoidlar

571.kaysi gormonlar gipofizni urta kismidan ajralib chikadi

- ADG (vozopresin)

- oksitotsin

+ intermedin.

- tireotron

- samo totrop

572.Samototrop gormonining giperfunksiyasi natijasida kanday

kasalliklar kelib chikadi ?

- nanizm,kritinizm

- kritinizm,gigantizm

+ gigantizm,akromegaliya.

- akromegamiya,kritinizm

- nanizm,akromogamiya

573.Akromegaliyada kupincha uglevod almashinuvi buzilishi kuza-

tiladi,bu kupincha kanday diabet shaklida namoen bula-

di,bu buzilishi mexanizmlar kaysi faktorlarni uz ichiga

oladi ?


+ STG glyukogen sekretsiyasini aktivlanishi xisobiga jigardan

Glyukoza chikishini aktivlantiradi,insulin ajralishi ortadi.

- oshkozon osti bezidagi kon tomirlarini toraytiradi

- insulinaza fermentini aktivligini susaytiradi

- insulin gormoni ajralishini susaytiradi

574.Itsenko-Kushing sindromi xarakterlanadi:

+ kasallar kornining en tomonida sonlarida kukimtir izlar

paydo bulib gavda va yuzlarida eg katlamlari xosil bula-

di.

- kasallarning kul va oeklari xaddan tashkari semirib ke-tadi

- kasallarda korin ishib ketishi

- kasallarda kaxepsiya xolati kuzatiladi

- kasallarning yuzida atsil zaiflik xolat kuzatiladi


575.Vazopressin gormon etishmovchiligida kanday kasallik ku-

zatiladi ?

+ kandsiz diabet.

- kandli diabet

- meksidema

- bronza kasalligi

- bazedov kasalligi

576.Buyrak usti bezlarining pustlok kismini birlashtiruvchi

xujayralarida kanday gormonlar ajralib chikadi ?

+ mineralokortikoidlar.

- tireotrop

- esterogenlar

- androgenlar

- katexolaminlar

577.Buyrak usti bezining surunkali etishmovchiligida kanday

kasallik rivojlanadi ?

+ adisson kasalligi.

- kritinizm kasalligi

- bazedov

- meksidema

- nanizm


578.Verilizm kasalligi kachon sodir buladi ?

+ buyrak usti bezining etishmovchiligida.

- kalkonsimon bez giperfunksiyasida

- kalkonsimon oldi bezi gipofunksiyasida

- gipofizning gipofunksiyasida

- ayrisimon bezlarda jroxatlanishi natijasida

579.Mineralokortikoidlarga kaysi gormonlar kiradi ?

- kortikosteron,kortizon

+ aldosteron,dezoksikortikosteron.

- kortikosteron va androgenlar

- progesteron,dezoksikortikosteron

- al’dosteron,progesteron

580.Glyukokortikoidlardan dori modda urnida foydalanish mum-

kinmi ?


+ xa.

- yuk


- xar doim emas

- xa juda extietlik bilan


581.Gipofiz bezining ogirligi kancha va kaerda joylashadi ?

- ogirligi 1,0g, bosh miya ostida

- ogirligi 0,8g, oldingi miyada

- ogirligi 0,3g,urta miyada

+ ogirligi 0,4-0,6 oralik miyaning usimtasida,turk egarida.

- ogirligi 0,2-0,3g gipotalamus ichida

582.Gipofizda necha bulaklarni fark kilamiz ?

+ oldinga,urta,orka bulaklarni.

- oldinga,urta,orka va dumbokchali kismlarni

- oldingi, va orka bulaklarni

- ordinga,orka va dumbokcha bulaklarni


583.Gipofizni oldingi bulagida kanday gormonlar ishlanadi ?

- somatotrop,kortikotrop,intermedin,aptidiuretie gormon

- tireotron,samatotrop,oksitotsin

- proloktin,antidiuretik,laktoron

+ gonadotrop,adrenokortikotrop,tireotrop,somatotrop,lak-

Totrop.

584.Gipofizni orka bulagida kanday gormonlar ishlanadi ?- somatotrop,tireotrop,adrenokortikotrop

+ oksitotsit,vazopressin.

- laktotrop,intermedin,antidiuretik

- gonadotrop,somatotrop,laktotrop


585.Katta odamda gipofizning somatotrop gormonni kup ishlan-

sa,organizmda kanday uzgarishlar buladi ?

- gigantizm kelib chikadi,oek-kullar uzun buladi

+ akromegaliya kelib chikadi,barmoklar,panjalar,burun,pastki jag,til kaltalashadi.

- kretinizm kelib chikadi,tana proporsiyasi buziladi

- pakanalik kelib chikadi,oek-kullar kalta buladi

586.Gipofizning gonodotrop gormonlariga kaysi gormonlar ki-

radi ?

- progesteron,esterogen,prolaktin+ testosteron,gonodotrop.

- lyuteinlovchi,prolaktin,follikullarni stimullovchi gormon-

lar

- adrenokartikotrop va tireotrop gormonlari587.Gipofizning urta bulagida kanday gormon ishlanadi ?

- oksitotsin

- antidiuretik

- al’dosteron

+ melanotropin.

588.kalkonsimon bez kaerda joylashgan ?

- kukrak kafasida

- buyin soxasida

+ kalkonsimon togayni va trexeyani oldida.

- xikildok ichida

589.kalkonsimon bez kanday tuzilishlardan iborat ?

- bulak va pufakdan

- bulakcha va atsinuslardan

+ bulakcha va follikklalardan.

- bulakcha va vakuolyar tuzilmadan

590.kalkonsimon bez gormonlariga kaysi gormonlar kiradi ?

- paratgormon, tireokalsitonin

- tireotronin,gonadotrop

+ triyodtironin,tetrayodtironin,tirokalsitonin.

- tireotrop,gonadotrop


591.Tiroksin va triyodtironin nimalarga ta’sir etadi ?

- oksidlanish jaraenini pasaytiradi

- asosiy modda almashinuvini susaytiradi

- energiya sarflanishini kamaytiradi

+ energiya sarflanishini kuchaytiradi.

- xamma javob tugri

592.kalkonsimon bezga gipofiz kanday ta’sir kursatadi ?

- ta’sir kilmaydi

+ tireotron gormoni orkali ta’sir kursatadi.

- rilizin - faktor orkali ta’sir kursatadi

- gipotalamus orkali ta’sir kursatadi

593.Gipertireoz kanday belgilar bilan xarakatlanadi ?

- kalkonsimon bez kichiklashadi

+ yurak urishi tezlashadi,terlash,ozish.

- uykusizlik,tana temperaturasi kutariladi

- modda almashinuvi pasayadi

- xamma javob tugri

594.Kalkonsimon oldi bezi kaerda joylashgan ?

- buyin soxasida

+ kalkonsimon bezning enida.

- kalkonsimon bezning kapsulasi ostida

- kalkonsimon bezning ostida

595.Kalkonsimon oldi bezining gormoni kanday nomlanadi ?

- tiroksin

- triyodtironin

+ paratgormon.

- paratiraksin

596.Kalkonsimon bezning gormoni kanday jaraenni boshkaradi ?

- organizmda kaliy va natriy mikdorini boshkaradi

+ organizmda kalsiy va fosfor mikdorini boshkaradi.

- organizmda mineral tuzlar almashinuvini boshkaradi

- organizmda modda almashinuvini boshkaradi

597.Paratireoidektomiyada xayvon organizmida kanday uzgarish-

lar ruy byradi ?

- konda kalsiy mikdorini kamayadi

+ skelet muskullari tortilib tetaniya yuz beradi.

- nafas muskullari kiskarib,nafasolish buziladi

- nerv sistemasining faoliyati buziladi

- xamma javob tugri

598.Ayrisimon bez kaerda joylashgan ?

+ tush suyagi orkasida.

- kukrak kafasida

- upka ildizida

- buyin soxasida

- xamma javob tugri

599.Ayrisimon bez kaysi davrda yaxshi rivojlangan buladi ?

+ bolalarda.

- balogat eshida

- katta odamlarda

- keksa odamlarda

- xamma javob tugri


600.Buyrak usti bezining magiz kavatida kanday gormonlar

ishlab chikariladi ?

+ adrenalin,noradrenalin.

- glyukokortikoidlar,minerolokortikoidlar

- adrenalin,androgenlar

- noradrenalin,glyukokortikoidlar

601.Gistidin aminokislotasi organizmda etishmasa:

+ gemoglabinni mikdori kamayadi.

- urugdonda spermatogenezni borishi buziladi

- organizmni ozishi,keratozlar,usishni tuxtashi kuzatiladi

- kon plazmasidagi oksillar mikdori kamayadi

- organizmda oksil sintezi buziladi

602.Aminokislotalarni dekarboksillanishi natijasida xosil

buladi:

+ biogen aminlar.- gormonlar

- ferentlar

- vitaminlar

- zaxarli moddalar

603.Irsiy fenilalanin aminokislotasini almashinuvini buzili-

shi kanday nomlanadi:

+ fenilalaninni uzlashtirolmasligi (fenilketonuriya).

- fenilalanin etishmasligi

- fenilalaninni sintezini buzilishi

- gistidinni sintezini buzilishi

- gistidinni sintezini buzilishi

604.Irsiy fenilpirouzum oligofreniyada kanday moddalar alma-

shinuvi buziladi ?

+ fenilalaninni tirozinga aylanishi.

- fenilalaninni tiroksinga aylanishi

- tirozinni fenilalaninga aylanishi

- tirozinni tiroksinga aylanishi

- tirozinni meloninga aylanishi

605.Fenilketonuriyada kaysi sistema kuprok zararlanadi ?

+ nerv sistemasi.

- endokrin sistema

- muskullar

- xazm sistema

- jinsiy sistema

606.Fenilketonuriyani kanday davolash mumkin ?

+ fenilalanin tutgan ozik moddalarni bermaslik lozim.

- fenilketonlarni neytrallaydigan dori berish zarur

- fenilketonlarni parchalaydigan dori berish zarur

- fenilalanin tutgan ozik moddalarni berish zarur

- xammasi tugri

607.Albinizm kanday kasallik ?

+ irsiy (tugma).

- orttirilgan

- xam irsiy,xam orttirilgan

- xammasi tugri

608.Albinizmga kanday belgilar xos emas ?

+ soch va tirnoklarni tushib ketishi.

- teri va sochni okarishi

- rangli pardani eruglanishi

- nistagm,eruglikdan kurkib

- xammasi tugri

609.Ammiak kanday yul bilan xosil buladi ?

+ aminokislotalarni dezaminlanishidan.

- aminokislotalarni oksidlanishidan

- aminokislotalarni dekarboksillanishidan

- aminokislotalarni parchalanishidan

- xammasi tugri

610.Mochevina kaysi a’zoda xosil buladi ?

+ jigarda.

- buyraklarda

- talokda

- upkada


- xazm yulida

611.Siydik kislotasi kanday moddalarni oxirgi maxsuloti xi-

soblanadi ?

+ gemoglabinni.

- pirimidin birikmalarini

- sitozin va timinni

- adenin va guanin

- mioglobinni

612.Podagrada kanday modda almashinuvi buziladi ?

+ ammiakni.

- nuklein kislotalarini

- aminokislotalarni

- siydik kislotasini

- pirouzum kislotasini

613.Podagra tugunchalari kaysi a’zolarda xosil bulishi mumkin

+ terida.

- buyraklarda

- muskullarda

- togay va paylarda

- xammasi tugri

614.Glikogenoz nima ?

+ glikogenni a’zolarda xaddan tashkari kamayib ketishi.

- glikogenni a’zolarda xaddan tashkari kup yigilishi

- glikogenni tezda parchalanishi

- glikogenni kuchli oksidlanishi

- glikogendan eglarni xosil bulishi

615.giperglikemiya bu:

+ kondagi kand mikdorini oshishi.

- konda glikogenni mikdorini oshishi

- kandni konda kamayishi

- siydikda kand mikdorini oshishi

- xammasi tugri

616.Alimentar giperglkemiya bu:

+ katta mikdorda (100-150 gr) kand iste’mol kilganda kondagi kand mikdorini oshishi.

- yaxshi ovkatlangandan keyin konda kand mikdorini oshishi

- mevalarni iste’mol kilganda kondagi kand mikdorini oshi-

shi

- gormon ta’sirida kondagi kand mikdorini kamayishi- insulin etishmovchiligida konda kand mikdorini oshishi

617.Emotsional giperglikemiya bu:

+ psixik omillar asosida gormonlar erdamida kondagi kand mikdorini oshishi.

- yaxshi ovkatlangandan keyin kand mikdorini oshishi

- katta mikdorida (100-150 gr) kand iste’mol kilganda kondagi kand mikdorini oshishi

- katta mikdorda shirin mevalarni iste’mol kilganda kondagi kand mikdorini oshishi

- insulin etishmovchiligida konda kand mikdorini oshishi

618.Kandli diabet kaysi xolatlarda kelib chikadi ?

+ oshkozon osti bezining faoliyati buzilganda.

- insulinni xosil bulishi eki tezda parchalanishidan (nsulinaza fermenti orkali)

- Langergan orolchalarini funksiyasi kuchayganda

- konda kand mikdori xaddan tashkari kuchayganda

- xammasi tugri

619.Insulinaza kanday funksiyalar bajaradi ?

+ insulinni parchalaydi.

- intuzinni sintezlaydi

- glyukozani sintezida katnashadi

- glyukozani oksidlanishida katnashadi

- glyukozani egga aylanishida katnashadi

620.Kandli diabet xujayralarning shikastlanishidan kelib chi-

kadi ?

+ Langergans orolchalarini V-xujayralarini.- Langergans orolchalarining D-xujayralarini

- Langergans orolchalarini A-xujayralarini

- Langergans orolchalarini S-xujayralarini

- Langergans orolchalarini barcha xujayralarini

621.Insulyar apparatni etishmovchiligi kachon vujudga keladi?

+ xammasi tugri.

- oshkozon osti bezini usmaligida

- oshkozon osti bezini tuberkulezida

- oshkozon osti bezini aterosklerozida

- oshkozon osti bezini kon tomirlarini spazmida

622.Insulinaza fermenti kaysi a’zoda xosil buladi ?

+ jigarda.

- buyraklarda

- kon tomirlarida

- upkada

- barcha a’zolarda

623.Kandli diabetda jigarda glikogen xosil bulishi kanday

uzgaradi ?

+ keskin pasayadi.

- kuchayadi

- biroz pasayadi

- keskin kuchayadi

- uzgarmaydi

624.Konda kand mikdorini oshishi kanday nomlanadi ?

+ giperglikemiya.

- giperglikozuriya

- glyukozuriya

- giperpoliuriya

- giperproteinuriya

625.kandli diabetda kondagi kand mikdorin kanchaga teng

buladi ?

+ yukoridagilarni xammasi.

- 200 mg%

- 300 mg%

- 400 mg%

- 500 mg%

626.kandli diabetda nima sababdan ateroskleroz rivojlanadi

- oksillar sintezi buzilgani uchun

- eglar sintezi buzilgani uchun

+ kon tomirlar devorida glyukoza-,mukoproteidlar kamaygani uchun.

uchun

- xammasi tugri627.kandli diabetda sutkalik siydik ajralishi kanday uzgara-

di ?


+ kuchayadi.

- kamayadi

- uzgarmaydi

- kunduzi kuchayib,kechasi kamayadi

- kunduzi kamayib,kechasi kupayadi

628.Polidipsiya nima ?

+ kup mikdorda suv iste’mol kilish.

- kup mikdorda ovkat itste’mol kilish

- kup mikdorda kand iste’mol kilish

- kup mikdorda siydik istemol kilish

- kup mikdorda kand paydo bulishi

629.Gipoglikemiya nima

+ konda kand mikdorini kamayishi.

- konda kand mikdorini me’erda saklanishi

- konda kand mikdorini oshishi

- konda oksillar mikdorini kamayishi

- siydikda kand paydo buladi

630.Gemeralopiya eki shabkurlik nima ?

+ kuzning gira-shirada utkirligini buzilishi.

- kuzning eruglikni sezishi

- kuzning shox pardasini kurib kolishi

- kuz gavxarini tinikligi buziladi

- xammasi tugri

631.Kseroftalmiya nima ?

+ kuz konyuktivasini va shox pardasini kurib kolishi.

- kuzning eruglikni sezish kobiliyatini buzilishi

- gira-shirada kuzning utkirligini buzilishi

- kuz sokkasi shaklini uzgarishi

- kuz gavxari tinikligini buzilishi

632.Raxit kasalligi kaysi vitamin etishmasligida kelib chikadi ?

+ vitamin D.

- vitamin A

- vitamin S

- vitamin V

- vitamin RR

633.Raxit kasalligida kaysi sistema kuprok shikastlanadi ?

+ skelet.

- mushaklar

- xazm sistemasi

- nafas yullari

- endokrin sistema

634.Raxit kasalligida kaysi modda almashinuvi buziladi ?

+ kalsiy-fosfor almashinuvi.

- suv almashinuvi

- uglevod almashinuvi

- eg almashinuvi

- mochevina almashinuvi

635.Raxit kasalligida organizmni usish kanday uzgaradi ?

+ tuxtaydi.

- sekinlashadi

- kuchayadi

- uzgarmaydi

- xammasi tugri

636.K vitamini etishmasligida konning kanday xossasi buzila-

di ?

+ kon ivishi.- oksillarni tashish

- kislorodni transport kilish

- konning gumoral funksiyasi

- xammasi tugri

637.V vitamini etishmasligida kaysi kasallik kelib chikadi?

+ beri-beri.

- singa

- raxit


- podagra

- xammasi tugri


638.V1 vitamin (tiamin difosfat) organizmda kanday moddalarning tarkibi uchun zarur ?

+ fermentlar.

- oksillar

- uglevodlar

- gormonlar

- eglar

639.Milklardan kon ketishi,tishlarni tushib ketishi kaysi kasa-lik uchun xarakterli ?

+ singa.


- podagra

- polinevrit

- raxit

- poliomielit


640.Kalsiyning zaxirasi kaysi a’zolarda buladi ?

+ suyak tukimasida.

- nerv tukimasida

- muskul tukimasida

- xazm nayida

- ayiruv a’zolarida

641.konda kalsiy mikdorini oshishi kanday xolatlarga sabab

buladi ?

+ xammasi tugri.

- giperkalsiemiyaga

- kalsiuriyaga

- buyrak-tosh kasaligiga

- suyak tukimasining yumshab kolishi (osteoporoz)

642.Ateroskleroz nima ?

+ kon tomirlar devorida xolesterinni tuplanishi.

- parenximatoz a’zolarda xolesterinni yigilishida

- biriktiruvchi tukimada sarik rangli tugunlarni xosil bulishida

- xammasi tugri

643.Tish kariesida kaysi moddalarning almashinuvi buzilgan

buladi ?

+ kalsiy-fosfor almashinuvi.

- natriy-kaliy almashinuvi

- temir va mis almashinuvi

- suv va tuz almashinuvi

- xammasi tugri

644.Giper kapniyada kuzatiladi:

+ xammasi tugri.

- miokardning kiskarishini buzilishi

- nerv-muskulning kuzgaluvchanligini oshishi

- tetaniya

645.Gipokaliemiyada kuzatiladi:

+ xammasi tugri.

- nerv-muskulning kuzgaluvchanligini pasayishi

- ATF sintezini buzilishi

- natriy-kaliy nasosini buzilishi

- muskullarni xoldan toyishi,charchashi
646.Odam organizmining bir sutkalik suvga bulgan extieji

kanchaga teng ?

+ 1,5-2 l.

- 0,5-1 l

- 2,5-3 l

- 5-7 l


- 7-10 l

647.kaysi gormon buyraklarda suvning kayta surilishini ta’-

minlaydi ?

+ antidiuretik gormon.

- tiroksin

- insulin

- paratgormon

- testosteron

648.konning ivishida kaysi ion ishtirok etadi ?

+ kalsiy.

- kaliy

- natriy


- fosfor

- magniy


649.Suyak tarkibida kaysi elementlarning tuzlari kuprok bu-

ladi ?


+ kalsiy,fosfor,magniy.

- kaliy,natriy

- temir,mis,rux

- marganets

- xammasi tugri

650.Boldir, panjadagi shishlar kaysi kasalliklarda paydo bu-

ladi ?

+ yurak kon tomir etishmasligida.- toksik

- travmatik

- nefrotik

- kaxeksik

651.Irsiy apparati nimani belgilaydi ?

+ genetik axborotni saklash va uni avlodga uzatish.

- oksil mitotik bulinishi

- xujayrani mitotik bulinishi

- immunitetni koordinatsiyalovchi apparat

- fagotsitozni kuchayishi

652.Etiologiya nimani urganadi ?

+ kasallikni keltirib chikaradigan sabab va okibatni.

- kasallik rivojlanish mexanizmini

- kasallikni kechishini

- kasallikni okibatini

- kasallikning klinikasini

653.Patogenez nimani urganadi ?

+ rivojlanish mexanizmi,kechishi va kasallik okibatini urga-

Nish.

- kasallik sharoitini urganish- kasallik sababini urganadi

- kasallik okibatlarini,maxaliy va umumiy ta’sirini urganadi

- infeksion jaraenni tarkalish yulini
654.Rezistentlik nima ?

+ patologik faktorlar ta’siriga organizmni chidamligi.

- organizmning kasallik tarkatuvchi faktorlar ta’siriga

javob berish

- organizmning reaktivlik xolati

- turli xil faktorlar ta’siriga organizmning reaksiyasini

ortishi

- sezgirlikni sunishi655.Sabab-okibat bogliklik nimani anglatadi ?

+ birlamchi ta’siridan vujudga keladigan ketma-ket yuz be-

ruvchi uzgarishlar.

- etologik omillarning kiska ta’sirini

- etiologik omil ta’sirining uzok davom etishi

- kasallik okibatlarini

- shikastlanishning boshlanishini

656.Elektrotravmada nima tasir ettirilsa yurak tuxtamaydi ?

+ atropin.

- adrenalin

- ut kislotalari

- aldosteron

- niroglitserin

657.Ekssudatsiya nima?

+ konning suyuk kismining yalliglangan tukimaga chikishi.

- yalliglangan tukimaga kon elementlarining chikishi

- yalliglangan tukimaga eritrotsitlarning chikishi

- tukimaga mikroelementlarning chikishi

- tukimaga uglevodlarning chikishi

658.Ekssudat deb nimaga aytiladi?

+ tukimaga chikkan suyuklikka.

- nekrozlangan tukimaga

- tukimaga chikkan mediatorlarga

- tukimaga chikkan eritrotsitlarga

- kon tomir shikastlanishiga

659.YAlliglangan tukimada nima kuzatiladi?

+ yalliglangan tukimaga plazma,xamda leykotsitlarning chikishi va uning xajmini oshishi.Download 0.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat