S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidanDownload 0.73 Mb.
bet21/26
Sana11.01.2017
Hajmi0.73 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

+ tenglashtiruvchi,paradoksal,tormozlovchi.

- porodoksal,tenglashtiruvchi,tormozlovchi

- tormozlovchi,tenglashtiruvchi,porodoksal

- tenglashtiruvchi,tormozlovchi,porodoksal

458.Sezuvchanlikni pasayishi bu:

- anastoziya

- parasteziya

- gipersteziya

+ giposteziya.

- falajlik

459.Jaroxatlovchi agent ta’sirida kaysi nerv jaraenlari bu-

ziladi:


- utkazuvchanlik va kuzgaluvchanlik

+ tormozlanish va kuzgalish.

- labillik va kuzgaluvchanlik

- utkazuvchanli va labillik

460.kaysi ferment nerv xujayralarida kuzgaluvchanligini bu-

zadi ?


+ natriy - kaliy nasosini buzilishi.

- tormozlovchi va kuzgaluvchi sinapslarni jaroxatlanishi

- effektordagi buzilish

- xamma javob tugri

461.Orka miya reflekslari kuchayadi:

- narkozda

+ orka miya va bosh miyalarda buzilishida.

- orka miya shoxida

- orka miyada kon aylanishini buzilishida

462.Patologiya bulmaganda refleks bu:

- buzilgan refleks

- reflektor kontraktura

+ Danini-Ashnor.

- Babinskiya


463.Sezgini buzilishiga nima kirmaydi ?

- ogrik

- anesteziya- parasteziya

+ parez.


464.urta miya funksiyasini buzilishi xisoblanadi:

- paralich

- parez

- giperkinez+ detserebral rigidlik.

465.Vegetativ nerv sistemasi funksiyasini buzilganligini

belgisi bu:

+ falajlik va parez.

- gipotalamus jaroxatlanishi

- simpatik va parasimpatik inulsatsiyasini jaroxatlanishi

- emotsional stress

466.kuzgaluvchanlikni ortishi bilan kechadigan nevrozni xarak-

terlab beradi:

+ agrasiv,jaxl chikish.

- apatiya,kizikishi bulmasligi,bushashish

- ijodiy tasavurni bulmasligi

- xamma javob tugri
467.Orka miya jaroxatlanishida kanday paralich sodir buladi ?

- gemiplegiya

- paraplegiya

- tetraplegiya

+ periferik paralich.

468.Parez bu xarakatni tuxtashi

- tulik

+ kisman.- kiska muddatga

- xammasi tugri

- xammasi notugri

469.Giperesteziya-bu:

- sezgini yukolishi

- sezgini susayishi

+ sezgini ortishi.

- gayri tabiiy sezgini paydo bulishi


470.kaysi kasalliklarda tonik tirishish bilan klonik tirishish

almashinadi

- parkinson kasalligida

+ epilepsiyada.

- polinevritda

- xoreyada

- xammasi tugri

471.Meningit bu-:

- bosh miya tukimasini yalliglanishi

+ bosh miya pustlogini yalliglanishi.

- miya kobigini yalliglanishi

- xammasi tugri

- xammasi notugri


472.Oliy nerv sistemasining kaysi tipida nevroz keltirib

chikarish oson kechadi?

- flegmatik

- sangvinik

+ melanxolik.

- xolerik

473.Ogrik tuygusi paydo bulganda kuzatiladi?

- giperglikemiya va yurak kiskarish chastotasining ortishi

+ gipoglikemiya va yurak kiskarish chastotasining sekinlashuvi.

- gormonlarning ajralishining kamayishi

- xamma javob notugri

474.Xoreya xarakterlanadi:

+ yuz va kulni tez va notekis kiskarishi.

- sust tutkanokli xarakat

- xammasi notugri

- xammasi tugri

475.xayvonda miya olib tashlanganda kuzatiladi:

- simpatik nerv sistemasini susayishi

- parasimpatik nerv sistemasini susayishi

- pay reflekslarini kuchayishi

+ xarakat koordinatsiyasining susayishi.

476.Gipotalamusni ichki medial kismini jaroxatlanishi kuyida-

gi buzilishga olib keladi:

- oksil almashinuvi

- eg almashinuvi

- uglevod almashinuvi

+ xammasi tugri.

477.bosh miya pustlogi olib tashlangandan sung shartli refleks-

lar:


- tiklanadi

- kisman tiklanadi

+ tiklanmaydi.

- xammasi tugri

- xammasi notugri

478.Meningit etiologiyasi:

+ infeksiya.

- zaxarlar

- shkastlanish

- modda almashinuvini buzilishi

- xammasi notugri

479.Oliy nerv sistemasini kaysi tipi kuzgalishga osonrok

ta’sirlanadi:

- medanxolik,sangvinik

- sangvinik,flegmatik

+ xolerik,melanxolik.

- flegmatik,xolerik

- xammasi tugri

480.Gipotalamusning oldingi yadrolari jaroxatlanganda kuza-

tiladi:


- sulak ajralishni ortishi

- eg almashinuvini buzilishi

- kortikoidlarni ajralishini tormozlash

- uglevod almashinuvining buzilishi

+ xamma javob tugri.

481.kaysi belgi simpatik nerv sistemasi tonusining oshishiga

xos ?

+ taxikardiya.- oksidlash jaraenlarining kuchayishi

- bradikardiya

- gipotenziya

- xammasi tugri

482.kaysi belgi parasimpatik nerv sistemasi tonusining oshi-

shiga xos ?

- kon bosimining oshishi

+ bradikardiya.

- tomirlar torayishi

- giperglikemiya

- xammasi tugri

483.Teri ostiga allergen yuborgandan sung teri allergiyasi

paydo bulish vakti?

- bir necha soat

- 28 soat

- 24-28 soat

+ bir necha minut.

- 20-24 soat

484.Allergenlar bu

- fakat odamlarda allergiya chakiruvchi modda

+ odam va xayvonlarda sezuvchanlikni oshishini keltirib chikaruvchi modda.

- ximiyaviy faol modda

- vitaminlar,leykotsitlar

- odam va xayvonni changdan saklovchi modda

485.Ekzoallergenlar organizmga kanday yul bilan kiradi?

- Nafas yuli orkali

- teri ostiga ukol kilishdan

- muskul orasiga ukol kilishdan

- teri va xazm yuli orkali

+ xammasi tugri.

486.Gaptenlar-bu?

- bakterial ekzoallergenlar

+ etilmagan allergenlar.

- etilgan allergenlar

- bakterial ekzoallergenlarni bir turi

- autoallergenlarni bir turi

487.Aktiv sensibilizatsiya paydo buladi:

+ allergenni teri ostiga,muskul orasiga,tovonga,korin bushligiga yuborganda.

- allergenni xavo orkali yuborganda

- allergenni teri ostiga va nafas orkali yuborganda

- kasal xayvon zardobini sog xayvonga yuborganda

- allergenni muskul orasiga yuborganda va kasal xayvon

zardobini sog xayvonga yuborganda

488.Odamlarda sensebilizatsiya saklanishi mumkin:

- 2 oy

- 10-14 kun+ 1 necha oydan to 1 necha yillargacha.

- 15-20 kun

- 1 xafta

489.Allergik reaksiyani paydo bulishida kaysi boskchlar fark-

lanadi?

- Immunli reaksiya boskichi va patoximik buzilish+ Immunli reaksiya boskichi va patoximik va patofiziologik buzilish.

- sensibilizatsiya ,anafilaktik shok,desenbilizatsiya

- sensibilizatsiya,patoximik buzilish

- immunli reaksiya boskichi,anafilaktik shok

490.Itni koniga geparin kuyilsa nima buladi?

- kon tomirlar kengayadi

+ kon ivishi sekinlashadi.

- tomirlarga tikiladi

- arteriolalar tonusi pasayadi

- uyku buziladi

491.Odam terisi orkali allergenlar organizmga kirishi mum-

kinmi?


- yuk

- mumkin,fakat jaroxatlangan teri orkali

+ mumkin.

- kichik molekulyar ogirliklari kirishi mumkin

- oz mikdordagisi

492.Gistamin spazm chakiradi?

- bronxospazm

- oshkozonda

+ sillik muskulda.

- ichakda

- kundtargil muskulda

493.Anafilaktik shok bilan ulgan dengiz chuchkasini erganda

nima kuzatiladi?

- upkada shish

+ ung yurakda kon dimlanishi.

- ichakda kon kuyilishi

- jigarda kon dimlanishi

- upka enfizemasi

494.Anafiilaktik shok tushunchasini kaysi olim kiritgan?

- GPSaxarov

+ AMBezredko.

- Kokk


- Rish va Pert

- SHuls


495.kuen terisi ostiga kancha ot zardobidan yuboriladi(Artyus

fenomenida)?

+ 0,5-1 ml.

- 0,05-0,1 ml

- 0,02-0,05 ml

- 0,03-0,07 ml

- 0,2-0,3 ml

496.Allergik reaksiyaga timusni ta’siri:

- juda tez allergiyani paydo bulishiga kumaklashadi

+ sekin allergiyani paydo bulishiga kumaklashadi.

- limfotsitlarni timinni yutishini keltiradi

- limfotsiitlarni bulinishini faollaydi

- teri yalliglanishini chakiradi

497.Kechikuvchi allergiyada kaysi xujayralar katnashadi?

- gaptenlar

+ limfoid kator xujayralar.

- trombotsitlar

- eritrotsitlar

- gistotsitlar

498.Antiteloni asosan nima tashiydi?

- trombotsitlar

- gistotsitlar

+ limfotsitlar.

- eritrotsitlar

- bulutli xujayralar

499.Tanadagi oksillardan autoallergenlar xosil bulishini

ta’minlovchi faktorlar kaysilar?

- sovuk temperatura

- issik temperatura

- tarkaluvchi ionlar

+ yukoridagilarning xammasi.

- tugri javob yuk

500.Pallinoz yana kanday nomlanadi?

- orxit


- konyuktivit

- pichan isitmasi

+ rinit.

- tireoidit


501.Pretsipitinlar nimaga chidamli?

- kislotaga

+ yukori temperaturaga.

- past temperaturaga

- ultrabinafsha nurga

- tokga

502.xayvon organizmiga allergenni kanday yuborganda aktivsensibilizatsiya kelib chikadi ?

- muskul orasiga

- teri ostiga

- oek tovoniga

- korin bushligiga

+ xammasi tugri.


503.xujayralarni allergik jaroxatlanishi urganilgan:

- eritrotsitlarda

- trombotsitlarda

- leykotsitlarda

- gistotsitlarda

+ yukoridagilarning xammasida.

504.Aktiv teri anafilaksiyasini xosil kilish uchun dengiz chuch-

kasining terisi ostiga kaysi allergenni yuborish kerak?

- virus


- kuzikorin

+ shaxsiy oksil.

- bakteriya

- antitelo

505.Bronxial astmada nima kuzatiladi?

- bronxni shillik kavatining shishi

- bronxospazm

- shillik bezlarning gipersekretsiyasi

- bronxlarni epishkok sekret bilan berkilishi

+ yukoridagilarning xammasi.

506.kanday xayvonlar poykiloterm deb ataladi?

+ sovukkonli.

- issikkonli

- sodda xayvonlar

- xordalilar

- xamma xayvonlar

507.kanday xayvonlar gomoyoterm deb ataladi?

- sovukkonli

+ issikkonli.

- sodda xayvonlar

- xordalilar

- xamma xayvonlar


508.Issiklik boshkarilishi nerv sistemasiga boglikmi?

- boglik emas

- yuk


- bir kancha nerv xujayralariga

- orka va bosh miyaga boglik bulsa kerak

+ MNSning termoregulyasiya boshkarish bulagi bilan boglik.

509.Kimlarda isitma kuzatiladi?

+ odam va maymunda.

- dengiz chuchkasi va bakalarda

- baliklar va odamlarda

- maymun va emgir chuvalchangida

- xammasi tugri

510.Kim issikni engil utkazadi?

+ bolalar,kuchuk bolasi.

- katta odalar,itlar

- 1 eshgacha bulgan bolalar

- 5 eshgacha bulgan bolalar

- farki yuk

511.Kim sovuk kotishni engil utkazadi?

- bolalar,kuchuk bolasi

+ katta odamlar,itlar.

- 1 eshgacha bulgan bolalar

- 5 eshgacha bulgan bolalar

- farki yuk

512.Asosiy avtomatik termoregulyasiya markazini kursating:

+ gipotalamus.

- gipofiz

- epifiz

- uzunchok miya

- oralik miya

513.kachon gomoyoterm xayvonlar poykilotermga aylanali?

- gipotalamus butkul buzilganda

- gipotalamus tagidan miya stvoli tulik kirkilganda

- gipotalamus tagidan miya stvoli chala kirkilganda

+ gipotalamusni tulik buzilsa xamda miya stvolini gipotalamus tagidan kirkilsa.

- gipotalamusni chala kirkilsa

514.Orka miya kukrak bulimi kirkilsa nima buladi?

- ximiyaviy termoregulyasiya buziladi

- oksidlanish jaraeni tuxtaydi

- tana xarorati kutariladi

+ ximiyaviy termoregulyasiya buzilmaydi,fizikaviy esa sunadi.

- xech narsa bulmaydi

515.Orka miyani buyin kismi kirkilsa nima buladi?

+ kimeviy va fizikaviy termoregulyasiya buziladi.

- tana xarorati ortadi

- tana xarorati pasayadi

- paralich kelib chikadi

- xech narsa bulmaydi

516.Organizmda kaysi gormon oksidlanish jaraenini va tukima-

da issiklik xosil bulishini kuchaytiradi?

- buyrak usti bezi garmoni

+ tiroksin.

- adrenalin

- steroidlar

- gipofiz garmoni

517.Kimda isitma juda sust rivojlanadi?

- bolalarda

+ gipofiz bezi olib tashlangan xayvonlarda.

- katta odamlarda

- fakat xayvonlarda

- gipofiz bezi olib tashlangan barcha yashovchi xayvonlarda

518.Muskullarda teploregulyasiya nimani xisobiga oshadi?

- oksidlanish jaraenini kuchayishi xisobiga

- kup mikdorda energiya ajralishi xisobiga

- muskullar ishini kuchayishi xisobiga

+ muskul tonusini oshishi va muskulda titrashni paydo bulishi xisobiga.

- oksidlanish jaraenini tormozlanishi xisobiga

519.Isitma boshlanishida xarakterli belgi:

- yukori xarorat

+ muskullarda titrashni paydo bulishi.

- pastki bosim

- tirishish

- alaxlash

520.Teri xarorati pasayganda nima buladi?

+ sovukni sezuvchi retseptorlar kuzgaladi va impulslar gipotalamusga boradi.

- issikni sezuvchi retseptorlar kuzgaladi

- tana xarorati ortadi va impulslar gipotalamusga keladi

- gipotalamusni orka kismi kuzgaladi

- tana temperaturasi pasayadi

521.Issiklik chikarishni ishga tushishiga boglik:

+ periferik tomirlarni kengayishi va gipotalamusdagi para-

simpatik nerv markazini kuzgalishi.

- kon tomirlarni torayishi

- gipotalamusni simpatik nerv sistemasi markazini kuzga-

lishiga


- parasimpatik nerv sistemasini gipotalamusdagi markazini tormozlanishiga

- simpatik nerv sistemasining gipotalamusdagi markazi

tormozlanishiga

522.Temperaturani tez pasayishi nimaga olib keladi?

+ utkir yurak-tomir sistemasini etishmovchiligiga.

- ulimga


- oksidlanish jaraenini susayishiga

- xaroratni ortishiga

- yukoridagilarni xammasiga

523.Isitmani III-boskichi nima bilan xarakterli?

- issiklik xosil bulishi bilan issiklik chikarishni bir-biriga tengligi

- issiklik chikarishdan issiklik xosil bulish ustunligi bi-

lan

+ issiklik xosil bulishidan issiklik chikarish ustunligi bilan.- tana xarorati ortishi bilan

- tana xarorati pasayishi bilan

524.Kollaps nima?

+ tomirlar tonusini kamayishidan paydo bulgan kon aylanishini utkir tomir etishmovchiligi.

- tomir tonusini pasayishidan kon aylanishini buzilishi

- kon aylanishining utkir tomir etishmovchiligi

- kon-tomirlarni torayishi

- xammasi tugri

525.Subfebril isitma nima?

+ xaroratni 38 gradusgacha oshishi.

- xaroratni 38 gradusdan 39 gradusgacha oshishi

- organizmda xaroratni meerda saklanishi

- xaroratni 38 gradusdan 40 gradusgacha oshishi

- xaroratni 37 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

526.YUkori isitma nima?

- xaroratni 38 gradus oshishi

- xaroratni 38 gradusdan 39 gradusgacha oshishi

- xaroratni 38 gradusdan 40 gradusgacha oshishi

+ xaroratni 38 gradusdan 41 gradusgacha oshishi.

527.urtacha isitma nima?

- xaroratni 38 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

+ xaroratni 38 gradusdan 39 gradusgacha oshishi.

- xaroratni 38 gradusdan 40 gradusgacha oshishi

- xaroratni 39 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

- xaroratni 37 gradusdan 39 gradusgacha oshishi

528.xaddan tashkari isitma nima?

- xaroratni 40 gradusgacha oshishi

- xaroratni 40 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

+ xaroratni 41 gradus va undan yukoriga oshishi.

- xaroratni 37 gradusdan 39 gradusgacha oshishi

- xaroratni 39 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

529.Xarorat 1 gradusga oshganda yurak urishi:

+ 1 minutda 8-10 taga tezlashadi.

- uzgarmaydi

- 1 minutda 6-7 taga kamayadi

- 1 minutda 2-3 taga oshadi

- 1 minutda 5-8 taga oshadi

530.Isitmada oshkozon shirasini ajralishi:

+ kamayadi

- oshadi


- uzgarmaydi

- shira ajralishi tuxtaydi

- xammasi notugri

531.Sovukkonlilar ta’sirlovchilarga kanday reaksiya kiladi?

- muskullarida titrash paydo buladi

- yurak urishi tezlashadi

- tana xarorati uzgaradi

+ organizmda modda almashinuvi jaraenlari intensivligi ka-

Mayadi.

532.Pirogen moddalar xaroratga kanday ta’sir kiladi?- ta’siri yuk

+ xaroratni oshiradi.

- 10-15 minutdan sung xaroratni oshiradi

- pasaytiradi

- 10-15 minutdan sung pasaytiradi

533.CHukur efirli narkozda isitma:

+ tez pasayadi.

- sekin oshadi

- tez oshadi

- aytarlik pasaymadi

- biroz ortadi

534.Maymun va itlarning gipotalamusini urta va orka yadrosi

ta’sirlanganda xarorat kanday uzgaradi?

+ oshadi.

- pasayadi

- uzgarmaydi

- oshadi va natijada xayvon uladi

- biroz kamayadi

535.Muskul titrashining paydo bulish mexanizmi:

- gumoral

- simpatik nerv ta’sirlanishidan

- parasimpatik nerv ta’sirlanishidan

+ reflektor.

- gumoral va reflektor

536.Necha xarorat issiklikda issiklik urishi mumkin?

+ 42 gradusdan yukorida.

- 41,5 gradus

- 39 gradus

- 42 gradus

- 40 gradus

537.Sutkada xarorat 1 gradusdan 2 gradusga uzgarib turishi

kaysi isitmaga xarakterli?

- doimiy

- almashinib turuvchi

- pasayib boruvchi

- kaytalanuvchi

+ bushashtiruvchi.

538.kuyidagi doimiy gomoyotermli xayvonlarda isitma jaraeni

kuzatiladi?

- odam


- it

- dengiz chuchkasi

- mushuk

+ xamma yukoridagilarda.


539.Endokrin sistemasinin buzilishini asosiy mexanizmini

kursating ?

+ endokrin bezlarining funksiyalarini buzilishi.

- endokrin bezlarning xajmini kamayishi

- endokrin bezlarning kattalashib ketishi

- endokrin bezlarni funksiyasini uzgarmasligi

- xammasi tugri

540.Endokrin bezlarning markaziy idora etilishi buzilishi me-

xanizmlarini tugri toping ?

+ ichki sekretsiya bezlarning funksiyalarini gipofizar va paipofizar idora etilishini buzilishi.

- gormonlarning gipersekretsiyasi

- gormonlar aktivligining giposekretsiyasi

- bezlardagi kon aylanishining buzilishi

- gormonlarning tasir etmasligi

541.Endokrin sistemani buzilishini asosiy mexanizmini kursa-

ting ?

- bezlarni idora etuvchi markaziy mexanizmlarni buzilishi- bezning ichidagi patologik jaraenlar

- gormon aktivligini periferik mexanizmlarni buzilishi

+ xamma javob tugri.

- xamma javob notugri

542.Gipofizning oldingi bulagida kaysi gormon ajralib chik-

maydi ?


+ ADG.

- somatotropin

- gonadotrop

- tireotrop gormon

- xammasi notugri

543.Simonds kasalligini vujudga kelishi sababi ?

+ gipofiz bezining tulik etishmasligida.

- gipofiz bezining giperfunksiyasi

- gipofizning gipofunksiyasi

- gipotalamusni orka bulagini buzilishida

- kalkonsimon bez gormoni etishmasligida

544.Somototrop gormonining giperfunksiyasi kachon kuzatiladi

+ gipofizning eozinofil adenomasida.

- gipofiz urta bulimini buzilishida

- gipofizni orka bulimini buzilishida

- tugri javob yuk

- xamma javob tugri

545.Akromegaliya kasalligini kelib chikishiga sabab:

- katta eshdagi odamlarda STG etishmasligi

- esh bolalarda STG etishmovchiligi

+ katta eshdagi odamlarda esa STG gormoni ajralishini ortib ketishi.

- esh bolalarda STG gormonni ajralishini ortib ketishi


546.Nanizm kasalligi bu:

+ somatotrop gormonini etishmovchiligi.

- somatotrop gormonini ortib kelishi

- tireotrop gormonini etishmovchiligi

- tireotrop gormonini ortib ketishi

- oksitotsin etishmovchiligi

547.Gipofizar kaxeksiya nima ?

+ somatotrop va kortikasteroid gormonlarining etishmovchi-

Ligidan.

- paratgormonning etishmovchiligidan kelib chikadigan kasal-

lik

- tireotrop gormonlar etishmovchiligidan kelib chikkan ka-sallik

- oshkozon osti bezi gormoni etishmasligidan

- xamma javob tugri

548.ADG ni kup ajralishi nimaga olib keladi ?

- poliuriyaga

+ oligouriyaga.

- proteinuriya

- uremiyaga

549.Tireotrop gormonini ortishi kanday uzgarishga olib keladi

+ gipertireoz va tireotoksikoz.

- gipotireoz va tireotoksikoz

- kritinizm,nanizm

- nanizm,gigantizm

550.Itlarda oshkozon osti bezi olib tashlansa kandli diabet

rivojlanadimi ?

- yuk rivojlanmaydi

- kisman rivojlanadi

+ kandli diabet keskin rivojlanib ketadi.

- xamma javob tugri

551.Oksitotsii gormon nimaga ta’sir kursatadi ?

+ bachadonni sillik muskullarini kiskartiradi.

- ichki organlarni ish faoliyatini idora etadi

- ichak peristaltikasiga ta’sir etadi

- oshkozon matorikasini idora etadi

552.Buyrak usti bezi olib tashlansa kanday kasallik kelib

chikadi ?

- beri-beri

+ adison.

- akromegaliya

- nanizm


- gigantizm

553.Adinamiya nima ?

+ muskullarni bushashib ketishi.

- muskullarni kiskaruvchanligini ortishi

- muskul tolalarining kalinlashib ketishi

- muskullar ish faoliyatini buzilishi

- xammasi tugri

554.Itsenko-Kushing kasalligini kelib chikishi sababi

- AKTG ning buyrak usti bezini stimulab uning gipperfunk-

siyasini chakirishi

- suv va mineral tuzlarni almashinuvini buzilishi

- uglevod almashinuvini buzilishi

- eg almashinuvini buzilishi

+ xamma javob tugri.


555.Adreno-genital sindrom bu:

+ buyrak usti bezining pust kavatidan ajralib chikadigan

androgen gormonlarining sekretsiyasini ortishi.

- androgen va estrogenlarni sekretsiyasini kamayib ketishi

- mineral-kortikosteroidlarni etishmovchiligi

- mineralo kortikosteroidlarni ortib ketishi

556.kalkonsimon bezining giperfunksiyasida kanday kasallik

kelib chikadi ?

+ Bazedov kasalligi.

- meksidema

- kritinizma

- gigantizm

- kandli diabet

557.Tiroksin xujayraning kaysi organellasida oksidlanish va

fosforlanish jaraeni kuchayishiga olib keladi ?

+ mitoxondriya.

- mezosomada

- sitoplazmada

- ribosomada

- lizosoma

558.Terioid gormonlar oksil almashinuviga kanday ta’sir kur-

satadi ?

+ katabolik ta’sir kursatib,manfiy azot balansi olib keladi.

- ammiakni ajralishi kamayadi

- fosfor,azot,kaliylarni siydik bilan ajralib chikishi ka-

mayadi

- xamma javob tugri559.Giperteriozda kasallar nima sababdan ozib ketadi ?

- simpatik nerv uchlarini eg tukimalarini sensibilizatsiya

xisobiga depodan eg mobilizatsiyalanadi

- jigarda eg oksidlanishi kuchayadi

- uglevodlarni egga utishi tormozlanadi

+ xamma javob tugri.

560.Gipoterioz bu:Download 0.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik