S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidanDownload 0.73 Mb.
bet19/26
Sana11.01.2017
Hajmi0.73 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

- musbat azotli balans

- giperprotenemiya

- gipervitaminoz

- imunetitning ortishi


236.Eksperimentda xazm organlarini etishmovchiligini kim kashf kilgan ?

+ ELLondon.

- IPPavlov

- IIMechnikov

- ADado

- VVPashutin


237.kanday funksiyalar buzilganda xazm etishmovchiligi kuzatiladi ?

+ xamma javob tugri.

- motor

- sekretor- suruvchi

- evakuator


238.xazm etishmasligiga manfiy emotsiyalar ta’sir kursatadimi

+ xa.


- yuk

- kisman


- ta’sir etmaydi

- xamma javob tugri


239.Tugri tanlang:

1 anoreksiya

2 bulemiya

3 paroreksiya

4 polidipsiya

a) ishtaxani kuchayishi

b) ishtaxani buzilishi

v) kuchli chankov

g) ishtaxani pasayishi

+ 1g,2a,3g,4v.

- 1a,2b,3v,4g

- 1v,2g,3a,4b

- 1b,2v,3g,4a

- 1v,2b,3a,4g


240.Tishlar jaroxatlanganda chaynash bosimi kanday uzgaradi?

+ pasayadi.

- ortadi

- uzgarmaydi

- ortadi eki pasayadi

- kisman uzgaradi


241.Ogiz bushligini yalliglanishiga nima sabab buladi ?

+ lizotsim etishmovchiligi.

- lizotsim ortib ketishi

- ptialin etishmovchiligi

- amilaza etishmovchiligi

- maltozani oshib ketishi


242.kanday patologik xolat reflektor yutish fazasini buzili-

shiga sabab buladi ?

+ xammasi tugri.

- til parezi

- ruxiy uzgarishlarda

- anginada

- uzunchok miyaning jaroxatlanishi
243.kaysi nervlar patologiyasida yutish akti buziladi ?

+ til xalkum,til osti, adashgan.

- til osti,adashgan

- adashgan,til xalkum

- til xalkum,til osti

- til osti yuz


244.kanday funksiyani buzilishi me’dada xazmni buzlishiga olib keladi ?

+ xammasi tugri.

- rezervuar

- sekretor

- xarakatlantiruvchi

- suruvchi


245.kaysi muskullar kiskarganda kekirish sodir buladi ?

+ me’da,diafragma,korin pressi.

- me’da va diafragma

- me’da korin pressi

- miyada va korin pressi

- korin pressi


246.kayt kilish sodir buladi:

+ me’da chikish kismini berkilganda va kardial sfinkterni ochilganda.

- me’da chikish kismini berkilganda

- me’da chikish kismini ochikligida

- kardial sfinkterni ochilganda va me’da chikish kismini

ochilganida

- kardial sfinkter ochilganda
247.kayt kilishda rivojlanadi:

+ suvsizlanishi.

- atsidoz

- shish


- xamma javob tugri

- giposalivatsiya


248.ut suyukligi etishmovchiligi natijasida surilish susayadi:

+ xamma javob tugri.

- eg kislotalarni

- xolesterinni

- egda eriydigan vitaminlarni

- fermentlar inaktivlashadi


249.Ozik-ovkat moddalarini parchalanmagan eg bilan uralib olinganda fermentlarni ta’siri ?

+ kiyinlashadi.

- kuchayadi

- kuchayadi va kiyinlashadi

- uzgarmaydi

- kisman kuchayadi


250.Agar xayvon organizmiga aktiv bulmagan pankreatin shira yuborilsa arterial bosim kanday uzgaradi ?

+ uzgarmaydi.

- ortadi

- kamayadi

- ortadi eki kamayadi

- xammasi tugri


251.CHakaloklarda ichak shirasini sekretsiyasini buzilishi etishmovchiligi natijasida sodir buladi ?

+ laktazani sintezi buziladi.

- amilazani surilishi buziladi

- lipazani sintezi buziladi

- maltazani surilishi buziladi

- xamma javob tugri


252.Ichakda surilishni kuchayishi boglik:

+ ichak devorlari utkazuvchanligiga.

- tomir parezga

- ichak ishemiyasiga

- enteritlarda

- rezeksiya kilingan medaga


253.Ich ketishini etiologiyasi:

+ axiliya.

- ichak tonusini pasayishi

- peristaltikani susayishi

- emon oziklanish

- xamma javob tugri


254.Girshprung kasalligi uchun nima xarakterli:

+ kabziyat.

- meteorizm

- kayt kilish

- ich ketish

- xamma javob tugri


255.Atonik kabziyat kuzatiladi:

+ axlat kumaloklarini xosil bulishi.

- ichakni torayishi

- peristaltikani tezlashishi

- xamma javob tugri

256.Meteorizm paydo buladi:

+ atoniya va karbonat angidrid tuplanganda.

- ichak atoniyasida

- ichak gipertoniyasida

- karbonat angidrid tuplanganda

- gipertoniya va karbonat angidrid tuplanganda

257.CHirish va bijgish jaraenlari kuchayadi:

+ peristaltika susayishi.

- peristaltika kuchayganda

- ichak sekretsiyasi ortganda

- xamma javob tugri

258.Aminlar kaerda xosil buladi:

+ jigarda.

- buyrakda

- ichakda

- talokda

- oshkozon osti bezi


259.Ichak zaxarlanishda sodir buladi:

+ bosh miya pustlogini tormozlanishi.

- arterial bosimni ortishi

- yurak kiskarishini kuchayishi

- nafas kuchayishi
260.Ichak zaxarlanishi ogirrok kechadi:

+ chakaloklarda.

- usmirlarda

- katta eshli odamlarda

- kariyalarda

- xamma javob tugri


261.Xayvonlarda me’daning kardial bulimi olib tashlansa olib keladi:

+ bulemiyaga.

- anoreksiyaga

- paroreksiyaga

- polidipsiyaga

- paroreksiya va polidipsiya

262.Me’dani tubini olib tashlasa kanday funksiyani buzilishiga olib keladi ?

+ rezervuar va sekretor.

- sekretor va motor

- motor va rezervuar

- sekretor,motor,rezervuar

- tugri javob yuk


263.Me’da rezeksiyasi bulgan kasallarda ovkat iste’mol kilgandan sung rivojlanadi:

+ xamma javob tugri.

- zaiflik

- kungil aynish

- taxikardiya

- bosh aylanish


264.Gepatit etiologiyasi:

+ xamma javob tugri.

- bakteriyalar,viruslar

- sanoat zaxarlari

- ba’zi dori moddalar
265.Jigar funksiyasini juda tez ta’sirlanishiga nima olib keladi ?

+ xamma javob tugri.

- egli ovkat

- spirtli ichimliklar

- oksil etishmovchiligi

- mikro elementlari etishmovchiligi


266.Jigar funksiyasi buzilishida kaysi uzgarishlar ikkilamchi xarakterga ega ?

+ jigar xujayralarini uzgarishi.

- kon aylanish

- ut ajratish

- amiloidoz

- xamma javob tugri

267.Jigarning tulik olib tashlanishi:

1 etap


2 etap

a) darvoza venasi boglab kuyiladi

b) pastki kovak venasi boglab kuyiladi

+ 1b,2a.


- 1a,2b

- 1a,2b


- 1v,2a

- 1v,2b
268.Jigar olib tashlangandan sung kanday yul bilan vaktincha gipoglikemiyani oldini olish mumkin ?

+ xar soatda glyukoza yuborib turib.

- xar soatda insulin yuborib turib

- 1 sutkada 1 marta insulin yuborib turib

- 1 sutkada 1 marta glyukoza yuborib turib

- kuniga 3 marta glyukoza yuborish

269.Jigarni olib tashlash nimaga olib keladi ?

+ biluribinni ortishiga.

- aminokislotalarni kamayishiga

- mochevinani ortishiga

- albuminni ortishiga

- biluribinni kamayishi

270.Jigar olib tashlangandan sung organizmni toksin moddalar bilan zaxarlanishi kancha vaktdan sung sodir buladi ?

+ 20-40 soat.

- 1-2 soat

- 5-10 soat

- 60-100 soat

- 40-50 soat
271.Jigar olib tashlansa ulim nimadan sodir buladi ?

+ nafas markazlarini falajlanishi.

- yurakning tuxtashidan

- MNS ni buzilishi

- zaxarlanishi

- bosh miya pustlogini tormozlanishi


272.Jigar olib tashlangandan sung ulim oldida nima kuzatiladi ?

+ CHeyn-stoks nafasi.

- bradikardiya

- biot nafasi

- kon bosimini ortishi

- xamma javob tugri

273.kisman jigar olib tashlangandan sung 1 necha soatlarda

nima sodir buladi ?

+ gligogen mikdori kamayadi.

- glikogen mikdori ortadi

- gliyukozani utilizasiyasi ortadi

- geksokinaza aktivligi ortadi

- xamma javob tugri
274.EKK fistulasi kuyilgandan sung xayvonlarda kon okimi 1 necha soatlarda kanday uzgaradi ?

+ 50% kamayadi.

- 10% ortadi

- 60% ortadi

- 20% kamayadi

- 30% kamayadi


275.Jigar parenximasi jaroxatlangan konda sodir buladi:

+ amiakni ortishi.

- amiakli azotni ortishi

- mochevinani ortishi

- xamma javob tugri

- amiakni kamayishi


276.ut chikishining turib kolishi mexanizmi nimaga boglik ?

+ ut pufagi bushashib,bosim pasayadi.

- ut pufagi bushashib, bosim ortadi

- ut pufagi tonusi ortadi,bosim pasayadi

- ut pufagi tonusi ortadi,bosim xam ortadi

- ut pufagi kattalashadi,bosim uzgarmaydi


277.kachon teri sargayishi kurinarli bulib koladi ?

+ 2 mg% ortishi.

- 5 mg% ortishi

- 0,5 mg% ortishi

- 3 mg% ortishi

- 10 mg% ortishi


278.Eng avvalo ut pigmentlari bilan shimiladi:

+ shillik parda.

- suyak tukimalari

- shox parda

- nerv tukimasi

- muskul tukima


279.ariklik turlari:

1 mexanik

2 parenximatoz

3 gemolitik

a) ut chikishi kiyinlashishi

b) eritrotsitlar gemolizi

v) xujayralar jaroxatlanishi

+ 1a,2v,3b.

- 1b,2a,3v

- 1v,2b,3a

- 1v,2a,3b

- 1b,2v,3a


280.Xolemiya simptomlari:

+ bradikardiya.

- arterial bosimni ortishi

- tomirlarni torayishi

- xamma javob tugri

- taxikardiya


281.Gemolitik sariklikda konda ut kislotasi va xolestirinni

tuplanishi sodir buladimi ?

+ kisman.

- xa


- yuk

- xamma javob tugri

282.Jigar funksiyasini etishmovchiligini namoEn buladi:

+ xamma javob tugri.

- modda almashinuvida

- ut xosil bulishida

- barer funksiyasida

- kon tarkibi va xossasida


283.Jigarni olib tashlash nimaga olib keladi (notugri javobni toping) ?

+ konda mochevinani ortishi.

- konda mochevinani kamayishi

- kon zardobida albumin,fibrinogen,protrombinni kamayishi

- konda xamma aminokislotalar va bilurubinni ortishi

284.Jigar olib tashlangan xayvonlarda kanday simptomlar kuzatiladi ? (notugri javobni toping)

+ kon bosimini pasayishi.

- CHeyin-Stoks nafasi

- kon bosimini ortishi

- taxikardiya

285.Jigar parenximasi jaroxatlanganda kuzatiladi:

+ glikogen xosil bulishi va yigilishi kamayadi

- glikogen xosil bulishi va yigilishi ortadi

- glikoliz ortishi

- glikogeogenezni ortishi

286.Siydikning sutkadagi mikdori uzgarishi kuzatiladi:

1 anuriyada

2 oligouriyada

3 poliuriyada

a) kamayadi

b) ortadi

v) tuxtaydi

+ 1g,2a,3b.

- 1b,2v,3a

- 1g,2b,3v

- 1a,2b,3v

- 1v,2b,3a
287.Siydikda kuyidagilar paydo bulishi kuzatiladi:

1 eritrotsitlar a) protienuriya

2 oksillar b) gemotouriya

3 yiringlar v) gliuriya

4 konlar g) glyukozuriya

+ 1b,2a,3v,4g.

- 1a,2v,3b,4g

- 1g,2b,3a,4v

- 1v,2g,3v,4a

- 1v,2g,3v,4a


288.1 sutkada siydik ajralishi mikdori:

1 katta eshli odamda a) 500 ml

2 1 eshli bolada b) 1,5 l

3 8 eshli bolada v) 1 l

+ 1b,2a,3v.

- 1a,2v,3b

- 1v,2b,3a

- 1a,2b,3v

- 1a,2v,3b
289.Kuchli muxit travmada siydik ajralishi kanday uzgaradi:

+ tuxtaydi.

- kamayadi

- ortadi


- uzgarmaydi

290.SHartli reflektor yul bilan diurezni uzgartirish mumkinmi?

+ xa.

- yuk


- kisman

291.Gipofiz va gipotalamus jaroxatlanishi natijasida diurez kanday uzgaradi ?

+ ortadi eki kamayadi.

- uzgarmaydi

- kisman uzgaradi

- ortadi


- kamayadi
292.Bitta buyrakning jaroxatlanishi vaktincha kuyidagi reflektor uzgarishni vujudga keltirishi:

+ anuriyani.

- poliuriyani

- oligouriyani

- uremiyani

- xamma javob tugri

293.Ogrik reflektor anuriyani patogenezi bu:

+ nerv va gumoral.

- nerv ta’siri

- gumoral ta’sir

- xamma javob tugri

294.Ogir anuriya mexanizmida kanday garmonlar ishtirok etadi

+ ADG,adrenalin.

- ADG


- adrenalin

- aldosteron

- ADG,aldosteron
295.kuchirib uztkazgan buyrakda diurezni kamayishi kanday buzilishlar bilan boglik ?

+ filtratsiyani.

- reabsorbsiyani

- sekretsiyani

- xamma javob tugri

296.ultrafiltratsiya kaerda sodir buladi ?

+ koptokchalarda.

- distal kanallarida

- yiguvchi naylarda

- proksimal kanalda

- distal va proksimal kanallarda
297.koptokchalar filtratsiyasini kamayishi boglik:

+ arterial bosimning pasayishigi.

- arterial bosimning ortishiga

- onkotik bosimning pasayishi

- buyrak arteriyasining kengayishi

- osmotik bosim pasayadi


298.koptokchalar filtratsiyasini ortishi boglik:

+ arterial bosimning ortishi.

- arterial bosimning kamayishi

- buyrak arteriyasining torayishi

- koptokchalar mikdorini kamayishi

- xamma javob tugri


299.Olib keluvchi arteriolaarni tonusini ortishi koptokchalarda gidrostatik bosimni kanday uzgartiradi ?

+ pasaytiradi.

- ortadi

- orttiradi eki kamaytiradi

- uzgartirmaydi

- xamma javob tugri


300.Onkotik bosim ortganda filtratsiya kanday uzgaradi ?

+ kamayadi.

- uzgarmaydi

- ortadi


- ortadi eki kamayadi

- xamma javob tugri


301.uzok muddat siydik chikishiga tusiklik kilish kanday uzgarishlarga olib keladi ?

+ buyrak ichi bosimini ortishi.

- arterial bosimni pasayishiga

- buyrak ichi bosimini kamayishi

- kon bosimini ortishi

- poliuriya


302.iltratsiyalovchi membranani jaroxatlanishi nima bilan bog

lik ?


+ xamma javob tugri.

- bazal membranasini kalinlashishi

- koptokchalar sklerozi

- proliferatsiya


303.koptokchalar filtratsiyasini ortishi kuzatiladi:

+ onkotik bosimni pasayishi.

- olib keluvchi arteriolalar tonusini pasayishi

- olib keluvchi arteriolalar tonusini ortishi

- onkotik bosimning ortishi

- xamma javob tugri

304.koptokchalar filtratsiyasini pasayishi kuzatiladi:

+ olib keluvchi arteriolalar tonusini ortishi.

- olib keluvchi arteriolalar tonusini pasayishi

- onkotik bosimni ortishi

- onkotik bosimni pasayishi

- reabsorbsiyani kamayishi

305.Oxirga siydik tarkibida oksil buladimi ?

+ yuk.


- xa

- kisman


- past molekulali

- yukori molekulali

306.Buyrak kasaliklarida antibiotiklarni kullash kerakmi ?

+ extietkorlik bilan.

- xa

- yuk


- ba’zan

- notugri javobni toping

307.Siydik ajralishni kuchaytiradigan dorilar kaliy sekretsiya-

siga kanday ta’sir kursatadi?

+ kuchaytiradi.

- tormozlaydi

- ta’sir etmaydi

- kisman tormozlanadi

- tugri javob yuk

308.Fosfatlar yukolishida kaysi sistemada uzgarish sodir bu-

ladi ?

+ suyak.


- nerv

- nafas


- muskul

- tomir


309.Buyrak etishmovchiligida organizmda azot moddalar kaysi

yul bilan tashkariga chikariladi ?

+ xamma javob tugri.

- teri


- sulak

- xazm organlarini shillik kobigidan

- xamma javob notugri

310.giperkaliemiya nimaga olib keladi ?

+ yurakning tuxtashi.

- titrash

- shish

- xansirash- eritrotsitlar gemolizi

311.Buyrak etishmovchiligida rivojlanadi:

+ anemiya,gipertoniya.

- anemiya

- gipertoniya

- gipotenziya

- enemiya gipotoniya

312.Buyrak gipertoniya patogenezi organizmiga nima kirishi

bilan boglik ?

+ rinin.


- aldosteron

- ADg


- adrenalin

- tiroksin

313.uremiya uchun kanday belgilar xarakterli ?

+ xamma javob tugri.

- titrash

- xansirash

- apatiya

- uykuchanlik

314.Eksperimental glomerulonefritni kim topgan ?

+ IIAnichkov.

- VLindeman

- Masugi


- IIMechnikov

- Ado


315.xayvonlar buyragidagi uzgarishlarni nimalar yuborish nati-

jasida vujudga keltirish mumkin ?

+ bakteriyalar toksinlaridan in’eksiya orkali.

- gamma-globulin eki albumin

- bakterial infeksiyalar

- xamma javob notugri

316.kanday uzgarishlar buyrak funksiyasini buzilishiga olib

keladi ?


+ xamma javob tugri.

- nerv va endokrin idora etilishi

- buyrak kon bilan ta’minlanishi

- infeksiya

- polikistoz

317.1 sutkada ajralgan siydik mikdorini kamayishi:

+ oliguriya.

- anuriya

- poluriya

- uremiya

- gematuriya

318.Siydik ajralishini tulik tuxtashi:

+ anuriya.

- poliuriya

- uremiya

- olguriya

- gematuriya

319.Siydik xosil bulishini ortishi:

+ poluriya.

- oligouriya

- protoporpiriya

- anuriya

- uremiya

320.Siydik tarkibida eritrotsitlar bulishi,

+ gematuriya.

- piuriya

- uremiya

- silindruriya

- oliguriya

321.Yiring va leykotsitlar bulgan siydik ajralishi:

+ piuriya.

- proteinuriya

- oliguriya

- uremiya

- anuriya

322.Siydik bilan oksil ajralib chikishi:

+ proteinuriya.

- gematuriya

- silinduriya

- uremiya

- anuriya

323.kon siyishi:

+ gematuriya.

- uremiya

- anuriya

- piuriya

- oligouriya

324.uremiya uchun nima xarakterlidir ?

+ xamma javob tugri.

- bosh ogrish

- apatiya

- lanjlik

- xansirash

325.Bosh miya pustlogini kuzgalishi olib keladi:

+ poliuriya.

- anuriya

- oligouriya

- diurez uzgarmaydi

- xamma javob tugri

326.Pustlok xujayralarining tormozlanishini olib keladi:

+ oligouriya.

- poliuriya

- anuriya

- diurez uzgarmaydi


327.ADG sekretsiyasini ajralishini susayishi olib keladi:

+ poliuriya.

- anuriya

- oligouriya

- diurez uzgarmaydi

- xamma javob tugri

328.kalkonsimon bezining giperfunksiyasida kuzatilinadi:

+ Diurez ortishi.

- diurez kamayishi

- diurez uzgarmaydi

- xamma javob tugri

329.koptokcha filratsiyasining utkazuvchanligi nimaga boglik ?

+ xamma javob tugri.

- kapilyarlar endotoniyasiga

- bazal membranaga

- epitelial xujayralariga
330.Filtratsiyaning ortish kachon kuzatiladi

+ xamma javob tugri.

- olib ketuvchi tomirlar tonusini tushganda

- olib keluvchi tomirlar tonusi ortganda

- onkotik bosimni pasayishi

331.usma nima ?

+ xujayra va tukimalarni atipik usishi.

- xujayralarni bulinishi

- xujayra va tukimalarni gipotrofiyasi

- xujayra va tukimalarni gipertrofiyasi

- xujayra va tukimalarni atrofiyasi

332.usmalar necha xil buladi ?

+ sifatli va emon sifatli.

- sifatli va sifatsiz

- tartibli va tartibsiz

- tipik va atipik

- katta va kichik

333.Metastaz nima ?

+ usmani boshka a’zolarga tarkalishi.

- usmani kattalashadi

- usmani turgun xolda usadi

- usmani avtonom xolda usadi

- usmani kichrayishi

334.Sifatli usmalar kanday usadi ?

+ ekspansiv yul bilan.

- infiltrativ yuli bilan

- diffuzion yul bilan

- ildizlar erdamida

- shoxlanib usadi

335.emon sifatli usmalar kanday usadi ?

+ infiltrativ yul bilan.

- ekspansiv yul bilan

- diffuzion yul bilan

- ildizlar erdamida

- shoxlanib usadi

336.Infilrativ usish kanday boradi?

+ usma tukimasi a’zolarni surib,ezib,xam ichiga usib kiradi.

- usma tukimasi a’zolarini ichiga usib kiradi

- usma tukimasi a’zolarni surib,ezib usadi

- Usma tukimasi a’zolarni emirib usadi

337.usma kaysi tukimalarda uchraydi ?

+ barcha tukimalarda.

- epiteliy va muskul tukimasida

- nerv va biriktiruvchi tukimada

- fakat epiteliy tukimada

- muskul tukimada

338.usma kanday tuzilgan ?

+ parenxima va stromadan iborat.

- fakat parenximadan iborat

- kapsula va stromadan iborat

- pust va magiz moddadan iborat

- periferiya va markazdan iborat

339.usmani parenximasi epiteliy tukimadan tuzilgan bul-

sa,bunday usma kanday nomlanadi ?

+ rak.

- xondroma- sarkoma

- nevroma

- mioma

340.usmani parenximasi eg tukimasidan iborat bulsa,kandaynomlanadi ?

+ lipoma.

- mioma

- nevroma- epitelioma

- sarkoma

341.Tukimani usmaga aylanishi kanday nomlanadi ?

+ malignizatsiya.

- differensirovka

- atipiklanish

- alteratsiya

- spetsilizatsiya

342.usma tukimasida kanday oralik moddalar kup buladi ?

+ xammasi tugri.

- aminokislotalar

- sut kislotasi

- ammiak

- mochevina

343.usmani usishi davrida oksil sintezi kanday kechadi ?

+ sintezi kuchayib,parchalanishi sustrok buladi.

- sintez bilan parchalanishi teng buladi

- parchalanishi kuchayib,sintez sustrok boradi

- xammasi tugri

344.kanday xolatlar rak oldi xolat deb karaladi ?

+ surunkali jaraenlar.

- utkir yalliglanishlar

- dimlanish va shishlar

- gipertrofiya va atrofiyalar

- yukumli jaraenlar

345.kaysi xastaliklar rak oldi deb karaladi ?

+ bachadon buyni eroziyasi,oshkozon yarasi,ichak,siydik pufagi poliplari.

- 12 barmokli ichak yarasi,gepatit,enterit

- gepatit,meningit,artrit

- poliomielit,dizenteriya

- ensefalit,bronxit

346.Nerv sistemasining buzilishi usmaga kanday ta’sir etadi

+ usmani rivojlanishini kuchaytiradi.

- xech kanday ta’sir etmaydi

- usmani rivojlanishini susaytiradi

- xammasi tugri

347.Nerv sistemasini kaysi tipda usma metastazi kuprok ri-

vojlanadi ?

+ nerv sistemasi kuchsiz va kuzgaluvchanlik tipda.

- kuchli muvozanatlashgan tipida

- xamma tiplarida

- nerv sistemasining tipi rol uynamaydi

- xammasi notugri

348.usma rivojlanishida endokrin sistemaning gormonlari rol

uynaydimi ?

+ usma kelib chikish moxiyatini oshiradi.

- rol uynamaydi

- xamma javob tugri

- usma kelib chikish moxiyatini kamaytiradi

349.Rak kaxeksiyasiga nima sabab buladi ?

+ usma butun organizm buylab tarkalishi,organik moddalar-

ning tez parchalanishi.

- usma tukimasini usib ketishi

- usma tukimasini parchalanishdan xosil bulgan moddalar bilan organizmni zaxarlanishi

- usma tukimasida modda almashinuvi kuchayishi

350.Rak xastaligida bemorlarda kanday xollar kuzatiladi ?

+ anemiya,a’zolarni funksiyasini buzilishi,umumiy xolsizlanish ,ogriklar.

- tanani eg bosishi,umumiy xolsizlik

- tanada shishlar paydo bulishi,ogriklar

- a’zolarni gipertrofiyasi,funksiya buzilishlari

- a’zolarni yaliglanishi,gipertrofiya

351.usma kelib chikishiga eshning axamiyati bormi ?Download 0.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat