S. K. Ganiyev, M. M. Karimov, ica. Tashev


CONTENTS Chapter I. CONCEPT OF INFORMATION SECURITY AND ITS OBJECTIVESDownload 1,64 Mb.
bet267/267
Sana28.09.2021
Hajmi1,64 Mb.
#187525
1   ...   259   260   261   262   263   264   265   266   267
Bog'liq
AXBOROT Хавфсизлиги new
1 Kirish Dozalar, og‘irlik o‘lchovlari, 1 Kirish Dozalar, og‘irlik o‘lchovlari, 1 Kirish Dozalar, og‘irlik o‘lchovlari, 1 Kirish Dozalar, og‘irlik o‘lchovlari, Instructions, 1-мавзу назарий, 1-мавзу назарий, Назорат иши № 1, task 7page 9, task 7page 9, nider, summary , 20-darsga-1, 20-darsga-1, 20-darsga-1
CONTENTS

Chapter I. CONCEPT OF INFORMATION SECURITY
AND ITS OBJECTIVES


AXBOROT 1

XAVFSIZLIGI 1

1.2. Axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy vazifalari va 10

Nazorat savollari: 14

Nazorat savollari: 19

1.4.Axborot xavfsizligi arxitekturasi va strategiyasi 19

Nazorat savollari: 22

2.2.Axborot xavfsizligining zaifliklari 27

Nazorat savollari: 32

2.3.Axborotning mahflyligini, yaxlitligini va foydalanuvchanligini buzish usullari 32

3.1.Ах bo rot xavfsizligi sohasiga oid xalqaro standartlar 38

Nazorat savollari: 49

3.2.Axborot xavfsizligi sohasiga oid milliy standartlar 49

0‘z DSt 1105:2009 - “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Ma’lumotlarni shifrlash algoritmi”. 50

0‘z DSt 1106:2009 - “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Xeshlash funksiyasi”. 51

Nazox-at savollari: 52

3.3.Axborot xavfsizligi sohasiga oid me’yoriy hujjatlar 52

RH 45-215:2009 - Rah bar iy hujjat. Ma’lumotlar uzatish tarmog‘ida axborot xavfsizligini ta’minlash to‘g‘risida Nizom. 52

Nazorat savollari: 56

Nazorat savollari: 63

4.2.Bella-LaPadulaning mandatli modeli 63

IVazorat savollari: 65

4.3.Xavfsizlikning rolli modeli 65

Nazorat savollari: 69

Nazorat savollari: 82

5.2.Simmetrik shifrlash tizimlari 83

J 90

Nazorat savollari: 995.3.Asimmetrik shifrlash tizimlari 100

Nazorat uchun savollar: 107

5.4.Xeshlash funksiyasi 107

н 113


5.5.Elektron raqamli imzo 115

Nazorat savollari: 133

5.7.Kriptotahiil usullari 133

Nazorat savollari: 135

VIBOB. IDENTIFIKASIYA VA AUTENTTFIKATSIYA 135

6.1.Identifikasiya va autentifikatsiya tushunchasi 135

6.2.Parollar asosida autentiflkatsiyalash 142

Nazorat savollari: 147

6.3.Sertifikatlar asosida autentifikatsiyalash 147

6.4.Qat’iy autentifikatsiyalash 150

Nazorat savollari: 170

6.5.Foydalanuvchilarni biometrik identifikatsiyalash va autentifikatsiyalash 170

Biometrik autentifikatsiyalashning daktiloskopik tizimi. 171

Nazorat savollari: 176

VIIbob. KOMPYUTER VIRUS LARI VA ZARARKINANDA DASTURLAR BILAN KURASH1SH МЕХАNIZMLARI 177

7.1.Kompyuter viruslari va virusdan himoyalanish imiammolari 177

Nazorat savollaii: 185

7.2.Virusga qarshi dasturlar 186

8.1.Tarmoqlararo ekranlarning ishlash xususiyatlari 198

Nazorat savollari: 207

8.2.Tarmoqlararo ekranlaniing asosiy komponentlari 207

Nazorat savollari: 218

8.3.Tarmoqlararo ekranlar asosidagi tarmoq himoyasining 218

9.1.Operatsion tizim xavfsizligini ta’minlash muammolari 231

Nazorat savollari: 233

9.2.Operatsion tizimni himoyalash qismtiziniining arxitekturasi 233

Nazorat savollari: 235

9.3.Axborotni himoyalashda dasturiy ilovalarning qoMlanilishi 236

10.1.Axborot sirqib chiqadigan texnik kanallar va ularning 243

Nazorat savollari: 246

10.2.Axborot sirqib chiqadigan texnik kanallarni aniqlash usullari va vositalari 247

Nazorat savollari: 255

10.3.Obyektlarni injener himoyaiash va texnik qoriiqlash 255

Nazorat uchun savollar: 260

FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR 261

} 268


• 1,0,1,1,1,1,0,0, 269

. 1,1,1,1,0,0,0,1 269

} 271

{ 271


} 271

} 271


{ 271

} 271


{ 271

} 271


{ 271

} 272


I 272

{ 272


{ 272

{ 272


I 272

{ 272


{ 272

} 272


} 272

}; 278


}; 278

}; 278


}; 279

}; 280


}; 280

{ 280


} 314

} 315


} 315

} 315


{ 316

} 316


{ 316

} 316


} 316

{ 316


} 317

ATAMALARNENG RUS, 0‘ZBEK VA INGLIZ TILLAREDAGIIZOHLI LUG‘ATI 318

Генератор псевдослучайных последовательностей - 345

Политика безопасности (информации в организации) 383Chapter V. CRYPTOGRAPHIC PROTECTION OF
INFORMATION

AXBOROT 1

XAVFSIZLIGI 1

1.2. Axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy vazifalari va 10

Nazorat savollari: 14

Nazorat savollari: 19

1.4.Axborot xavfsizligi arxitekturasi va strategiyasi 19

Nazorat savollari: 22

2.2.Axborot xavfsizligining zaifliklari 27

Nazorat savollari: 32

2.3.Axborotning mahflyligini, yaxlitligini va foydalanuvchanligini buzish usullari 32

3.1.Ах bo rot xavfsizligi sohasiga oid xalqaro standartlar 38

Nazorat savollari: 49

3.2.Axborot xavfsizligi sohasiga oid milliy standartlar 49

0‘z DSt 1105:2009 - “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Ma’lumotlarni shifrlash algoritmi”. 50

0‘z DSt 1106:2009 - “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Xeshlash funksiyasi”. 51

Nazox-at savollari: 52

3.3.Axborot xavfsizligi sohasiga oid me’yoriy hujjatlar 52

RH 45-215:2009 - Rah bar iy hujjat. Ma’lumotlar uzatish tarmog‘ida axborot xavfsizligini ta’minlash to‘g‘risida Nizom. 52

Nazorat savollari: 56

Nazorat savollari: 63

4.2.Bella-LaPadulaning mandatli modeli 63

IVazorat savollari: 65

4.3.Xavfsizlikning rolli modeli 65

Nazorat savollari: 69

Nazorat savollari: 82

5.2.Simmetrik shifrlash tizimlari 83

J 90

Nazorat savollari: 995.3.Asimmetrik shifrlash tizimlari 100

Nazorat uchun savollar: 107

5.4.Xeshlash funksiyasi 107

н 113


5.5.Elektron raqamli imzo 115

Nazorat savollari: 133

5.7.Kriptotahiil usullari 133

Nazorat savollari: 135

VIBOB. IDENTIFIKASIYA VA AUTENTTFIKATSIYA 135

6.1.Identifikasiya va autentifikatsiya tushunchasi 135

6.2.Parollar asosida autentiflkatsiyalash 142

Nazorat savollari: 147

6.3.Sertifikatlar asosida autentifikatsiyalash 147

6.4.Qat’iy autentifikatsiyalash 150

Nazorat savollari: 170

6.5.Foydalanuvchilarni biometrik identifikatsiyalash va autentifikatsiyalash 170

Biometrik autentifikatsiyalashning daktiloskopik tizimi. 171

Nazorat savollari: 176

VIIbob. KOMPYUTER VIRUS LARI VA ZARARKINANDA DASTURLAR BILAN KURASH1SH МЕХАNIZMLARI 177

7.1.Kompyuter viruslari va virusdan himoyalanish imiammolari 177

Nazorat savollaii: 185

7.2.Virusga qarshi dasturlar 186

8.1.Tarmoqlararo ekranlarning ishlash xususiyatlari 198

Nazorat savollari: 207

8.2.Tarmoqlararo ekranlaniing asosiy komponentlari 207

Nazorat savollari: 218

8.3.Tarmoqlararo ekranlar asosidagi tarmoq himoyasining 218

9.1.Operatsion tizim xavfsizligini ta’minlash muammolari 231

Nazorat savollari: 233

9.2.Operatsion tizimni himoyalash qismtiziniining arxitekturasi 233

Nazorat savollari: 235

9.3.Axborotni himoyalashda dasturiy ilovalarning qoMlanilishi 236

10.1.Axborot sirqib chiqadigan texnik kanallar va ularning 243

Nazorat savollari: 246

10.2.Axborot sirqib chiqadigan texnik kanallarni aniqlash usullari va vositalari 247

Nazorat savollari: 255

10.3.Obyektlarni injener himoyaiash va texnik qoriiqlash 255

Nazorat uchun savollar: 260

FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR 261

} 268


• 1,0,1,1,1,1,0,0, 269

. 1,1,1,1,0,0,0,1 269

} 271

{ 271


} 271

} 271


{ 271

} 271


{ 271

} 271


{ 271

} 272


I 272

{ 272


{ 272

{ 272


I 272

{ 272


{ 272

} 272


} 272

}; 278


}; 278

}; 278


}; 279

}; 280


}; 280

{ 280


} 314

} 315


} 315

} 315


{ 316

} 316


{ 316

} 316


} 316

{ 316


} 317

ATAMALARNENG RUS, 0‘ZBEK VA INGLIZ TILLAREDAGIIZOHLI LUG‘ATI 318

Генератор псевдослучайных последовательностей - 345

Политика безопасности (информации в организации) 383367

AXBOROT 1

XAVFSIZLIGI 1

1.2. Axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy vazifalari va 10

Nazorat savollari: 14

Nazorat savollari: 19

1.4.Axborot xavfsizligi arxitekturasi va strategiyasi 19

Nazorat savollari: 22

2.2.Axborot xavfsizligining zaifliklari 27

Nazorat savollari: 32

2.3.Axborotning mahflyligini, yaxlitligini va foydalanuvchanligini buzish usullari 32

3.1.Ах bo rot xavfsizligi sohasiga oid xalqaro standartlar 38

Nazorat savollari: 49

3.2.Axborot xavfsizligi sohasiga oid milliy standartlar 49

0‘z DSt 1105:2009 - “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Ma’lumotlarni shifrlash algoritmi”. 50

0‘z DSt 1106:2009 - “Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Xeshlash funksiyasi”. 51

Nazox-at savollari: 52

3.3.Axborot xavfsizligi sohasiga oid me’yoriy hujjatlar 52

RH 45-215:2009 - Rah bar iy hujjat. Ma’lumotlar uzatish tarmog‘ida axborot xavfsizligini ta’minlash to‘g‘risida Nizom. 52

Nazorat savollari: 56

Nazorat savollari: 63

4.2.Bella-LaPadulaning mandatli modeli 63

IVazorat savollari: 65

4.3.Xavfsizlikning rolli modeli 65

Nazorat savollari: 69

Nazorat savollari: 82

5.2.Simmetrik shifrlash tizimlari 83

J 90

Nazorat savollari: 995.3.Asimmetrik shifrlash tizimlari 100

Nazorat uchun savollar: 107

5.4.Xeshlash funksiyasi 107

н 113


5.5.Elektron raqamli imzo 115

Nazorat savollari: 133

5.7.Kriptotahiil usullari 133

Nazorat savollari: 135

VIBOB. IDENTIFIKASIYA VA AUTENTTFIKATSIYA 135

6.1.Identifikasiya va autentifikatsiya tushunchasi 135

6.2.Parollar asosida autentiflkatsiyalash 142

Nazorat savollari: 147

6.3.Sertifikatlar asosida autentifikatsiyalash 147

6.4.Qat’iy autentifikatsiyalash 150

Nazorat savollari: 170

6.5.Foydalanuvchilarni biometrik identifikatsiyalash va autentifikatsiyalash 170

Biometrik autentifikatsiyalashning daktiloskopik tizimi. 171

Nazorat savollari: 176

VIIbob. KOMPYUTER VIRUS LARI VA ZARARKINANDA DASTURLAR BILAN KURASH1SH МЕХАNIZMLARI 177

7.1.Kompyuter viruslari va virusdan himoyalanish imiammolari 177

Nazorat savollaii: 185

7.2.Virusga qarshi dasturlar 186

8.1.Tarmoqlararo ekranlarning ishlash xususiyatlari 198

Nazorat savollari: 207

8.2.Tarmoqlararo ekranlaniing asosiy komponentlari 207

Nazorat savollari: 218

8.3.Tarmoqlararo ekranlar asosidagi tarmoq himoyasining 218

9.1.Operatsion tizim xavfsizligini ta’minlash muammolari 231

Nazorat savollari: 233

9.2.Operatsion tizimni himoyalash qismtiziniining arxitekturasi 233

Nazorat savollari: 235

9.3.Axborotni himoyalashda dasturiy ilovalarning qoMlanilishi 236

10.1.Axborot sirqib chiqadigan texnik kanallar va ularning 243

Nazorat savollari: 246

10.2.Axborot sirqib chiqadigan texnik kanallarni aniqlash usullari va vositalari 247

Nazorat savollari: 255

10.3.Obyektlarni injener himoyaiash va texnik qoriiqlash 255

Nazorat uchun savollar: 260

FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR 261

} 268


• 1,0,1,1,1,1,0,0, 269

. 1,1,1,1,0,0,0,1 269

} 271

{ 271


} 271

} 271


{ 271

} 271


{ 271

} 271


{ 271

} 272


I 272

{ 272


{ 272

{ 272


I 272

{ 272


{ 272

} 272


} 272

}; 278


}; 278

}; 278


}; 279

}; 280


}; 280

{ 280


} 314

} 315


} 315

} 315


{ 316

} 316


{ 316

} 316


} 316

{ 316


} 317

ATAMALARNENG RUS, 0‘ZBEK VA INGLIZ TILLAREDAGIIZOHLI LUG‘ATI 318

Генератор псевдослучайных последовательностей - 345

Политика безопасности (информации в организации) 383*serts -* u - har bir seans 5 uchun ushbu funksiya foydalanuv- chini aniqlaydi, bu foydalanuvchi tizim bilan ushbu seansni amalga oshiradi: ai«-co = i. ;

ro:es:Spm - har bir seans s uchun ushbu funksiya я to‘p- lamdan rollar to‘plamini aniqlaydi, bu rollardan foydalanuvchi bir vaqtda foydalanishi mumkin: roles (5> = fai к«»модф} « и*}.

Download 1,64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   259   260   261   262   263   264   265   266   267
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash