S. DİLek yalçin çELİk prof. DrDownload 6.46 Mb.
Sana28.06.2017
Hajmi6.46 Mb.

S. DİLEK YALÇIN ÇELİK

Prof.Dr.
Telefon: (0312) 297 7398

E-posta: sdilek@hacettepe.edu.tr

Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800Eğitim Durumu

Lisans: 1984 – 1988 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans: 1990 – 1993 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi: Haldun Taner’in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği

Doktora: 1993 – 1998 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi: XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman

İş Deneyimi

1989 – 1998 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

1998 – 2005 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yard. Doç.Dr.

2006 – (…) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doç.Dr.

İdari Görevler

2006 – 2008 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı

2009 – (…) Hacettepe Üniversitesi Proje Değerlendirme Komisyonu Üyesi

2010 – (…) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yardımcısı

2010 – (…) Hacettepe Üniversitesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi

Yurt dışı Çalışmaları

1999 – 2000 Department of Central Asia, Pusan University of Foreign Language, Korea

2007 – 2008 Department of Elementary School Education (Turkish), Faculty of Education (Fakulteti I Edukimit), University of Prishtina (Universiteti I Pristinës), Prizren / Kosova

Yabancı Dil

İngilizce

Yayınlar

Kitaplar

YALÇIN, Sıddıka Dilek (1995): Haldun Taner’in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, Bilgi Yayınevi, Ankara.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2005): Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ Yayınevi, Ankara.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2008): Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı (1951-2008), Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği Yayınları, Prizren / Kosova.
Makaleler

YALÇIN, Sıddıka Dilek (1996): “Allegro Ma Non Troppo: Kemanın Susturduğu Yürek”, Littera (Edebiyat Yazıları). Sayı: 7, sf: 76-87.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (1996): “Bir Düşe Yolculukta İlk Durak: Haldun Taner’in Eller’i”, Frankofoni, Sayı: 8, sf: 103-114.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (1997): “Narla İncire Gazel: Gazel Formunda Postmodern Bir Anlatı”, Frankofoni, Sayı: 9, sf: 35-52.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (2000): “Şeyh Bedrettin ya da Tarihsel Gerçeklikten Kurgusal Söyleme”, Türkbilig (Türkoloji Araştırmaları), Sayı: 1, sf: 158-177.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (2000): “Güney Kore’de Türkoloji Eğitimi”, Türk Dili, Sayı: 583, sf: 59-66.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (2000): “Sözlü Anlatı Formundan Yazılı Anlatım Formuna Dönüşüm Sürecinde Bir Yaşar Kemal Metni Çözümlemesi: Köroğlu’nun Meydana Çıkışı”, Journal of Korean-Turkish Academic Society, Sayı: 3, sf: 183-209.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (2001): “Türk Romanının Doğuşu ve Fransız Popüler Romanları”, Frankofoni, Sayı: 13, sf: 211-230.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2002): “Türk Edebiyatında Kısa Hikâye Hakkında Yapılan Çalışmalar”, Türkbilig, Sayı: 3, sf: 106-129.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2002): “Fransızcadan Türkçeye Çevrilen Romanlar I”, Frankofoni, Sayı: 14, sf: 205-222.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2003): “Fransızcadan Türkçeye Çevrilen Romanlar II”, Frankofoni, Sayı: 15, sf: 479-498.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2003): “Nâbizâde Nâzım’ın Eleştirmen Kimliği ve Eleştiri Yazıları”, Türkbilig, Sayı: 6, sf: 127-143.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2003): “Ay Bedir Hâlindeydi, Zafer Kazanıldı... Mehmet Âkif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri”, Bilig, Sayı: 27, sf: 85-106.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2004): “Ilias Venezis’in Perspektifinden Öteki Kavramı ve Türk İmajı”, Türkbilig, Sayı: 7, sf: 137-146.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2004): “Lâle Devri: Bir Lâle Muamması, Masal Diyarı Şiir Gibi Bir Aşk”, Doğu Batı, Sayı: 26, sf: 227-246.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2004): “Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz Adlı Şiir Kitabında Musikinin Tema Olarak İşlendiği Şiirlerin Üslûp Bakımından İncelenmesi”, Arayışlar (İnsan Bilimleri Araştırmaları), Sayı: 12, sf: 73-119.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2005): “The Creation of A New Tradition with Technological Developments in Literature: Popular Novel in the Late XIX.th Century Turkish-Ottoman Novel”, The International Association of Central Asian Studies, Sayı: 10-1, sf:111-118.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (2007): “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Tarihî Roman Anlayışı ve Türk Edebiyatında Tarihî Roman Geleneği İçerisindeki Yeri”, Erdem, Sayı: 49, sf: 35-48.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Kosova’da Türkoloji Eğitimi”, International Journal of Central Asian Studies, v. 13, sf: 149-163.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2008): “1980 Sonrası Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları”, Hece, Sayı: 138-139-140 (Haziran-Temmuz-Ağustos 2008), sf: 343-356.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Nurullah Ataç’ın Söyleşi, Deneme ve Eleştiri Yazıları Bağlamında Divan Edebiyatı Üzerine Görüşlerin Değerlendirilmesi”, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları) Cem Dilçin Armağanı II. Sayı: 33/II, sf: 319-349.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Eleştiri Tanımlanabilir mi?” Eylülce, Sayı: 3, Mayıs-Haziran, sf: 28-32.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2010): “Mengen’de Özel Gün Yemekleri”, Milli Folklor Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 86, Yaz, sf: 127-139. (A&HCI, MLA, CSA, EBSCO, IBSS, TA ve TÜBİTAK/ULAKBİM SBTV tarafından taranmaktadır)

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2010), “Türk Edebiyatında Lâtin Edebiyatı Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Frankofoni, Sayı: 22, sf: 81-94.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2010), “Şinasi’nin Düzyazılarında Devrin Eğitim ve Kültür Anlayışına Bir Bakış”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, c: 27, Sayı: 2, sf: 149-164.

ŞAHİN Hafize ve Sıddıka Dilek YALÇIN ÇELİK (2010): “Gündelik Yaşam ve Toplumsal Hayat Perspektifinden Bir Mikro Tarih Denemesi: Şinasi’nin Kaleminden XIX. Yüzyılda İstanbul Sokakları”, Erdem, Sayı: 58, sf: 291-312.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2011): “Ortak Kültürlerden Ortak Tatlar: Kosova Mutfağı”, Milli Folklor Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, (A&HCI, MLA, CSA, EBSCO, IBSS, TA ve TÜBİTAK/ULAKBİM SBTV tarafından taranmaktadır)

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2011): “Sanat Nesnesinin Algılanma Sürecine Dair Bir Çözümleme Denemesi: Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi İsimli Romanında Yer Alan İnci Küpelerin Gizi”, Baskıda
Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2004): “1980 Sonrası Dönemde Popüler İslamî Roman”, KIBATEK Roman Sempozyumu, 5-6 Nisan, Ankara, Türkiye.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2005): “Mehmet Akif Ersoy’un Yaşamı”, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni. 27 Aralık 2005 Salı, Saat: 14.00. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Yeşil Salon Sıhhıye.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2007): “Kosova’da Türkoloji Eğitimi”, Uluslarası Sempozyum, Balkanlarda Türk Dilinde Eğitim, 21 Aralık, Üsküp, Makedonya.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “How Can We Use Creative Writing Methods In Educational Systems?”, 12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, 25-27 June, Ohrid, Makedonya.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Koçyiğit Köroğlu: Köroğlu Hikâyelerinin Tiyatro Formunda Bir Üst Metin Olarak Yeniden Kurgulanışı”, Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu, 17-18 Ekim 2009, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAMER).

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Salâh Bey Tarihi’nden İstanbul Manzaraları”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Konulu 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 5-10 Ekim 2009, Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Mehmet Âkif Ersoy”, Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşının Kabulü Paneli, 12 Mart 2010, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bedrettin Cömert Salonu

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2011): “Safahat I. Kitap’ta Mekân ve Zaman Algısı”, Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sampozyumu, 11-13 Mart 2011, Balıkesir: (Düzenleyenler: Balıkesir Valiliği, Balıkesir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ile Balıkesir Kültür Sanat Araştırmaları Derneği)
Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Tam Metni Basılmış Bildiriler

YALÇIN, Sıddıka Dilek (1998): “1980 Sonrası Türk Romanında Tarihin Postmodern Kurguda Ses Vermesi: Beyaz Kale”, IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, 5-6 Kasım 1998, Antalya.

IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildirileri, Ankara, sf: 117-133.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (1998): “Yazma Eğitiminde Yeni Bir Araştırma Alanı: Yaratıcı Yazarlık”, Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi TÖMER Gaziantep Şubesi, 5-6 Haziran 1998.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (2006): “Tarihin Romantik Duyarlıkta Metinselleştiği Roman: Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 10-12 Nisan 2006, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

(2007): Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 155, sf: 609-625.
YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2007): “Türk Edebiyatında Voltaire Üzerinde Yapılmış İncelemeler”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15 Eylül 2007, Ankara, Türkiye (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

Bildiri Özetleri Kitabı, sf: 1175-1176.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (2007): “Haldun Taner’in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Osmanlı Tiyatrosunun Modern Tiyatro Söylemine Taşınması”, Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, 12 Mart 2007, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü.

Nevin Önberk Armağanı, Ankara: 2008, sf: 65-87.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (2007): “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Tarihî Roman Anlayışı ve Türk Edebiyatında Tarihî Roman Geleneği İçerisindeki Yeri”, Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Ulusal Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2007, Ankara: TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Atatürk Kültür Merkezi

Erdem, Sayı: 49, sf: 35-48.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2008): “Oğuz Atay’ın Romanları Üzerine Bir Değerlendirme”, III. Oğuz Atay Etkinliği, 19-20 Aralık, Kastamonu, Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, sf: 145-152.

İnebolu Sokaklarında Büyümüş İki Çocuk: Orhan Şaik Gökyay, Oğuz Atay. (Yayına Hazırlayanlar: Musa Kaya ve Davut Yılmazer), İnebolu: İnebolu Belediyesi Kültür Yayınları, sf: 22-40.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Postmodern Hikâyede Geleneğin Kullanımı (Murathan Mungan Hikâyeleri Örnekleminde)”, (caft) International Congress of Comparative Literature and The Teaching of Literature and Language (Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi) 29 Nisan - 1 Mayıs, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongre Kitabı, Ankara, sf: 179-184.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Millî Mücadele Döneminde Batı Cephesinin Türk Edebiyatına Yansımaları”, Kuva-yı Milliye’nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu, 6-8 Eylül 2009, İzmir: İzmir Büyük Şehir Belediyesi.

Kuva-yı Milliye’nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyum Kitabı (2010), Haz. Oktay Gökdemir, I. Kitap, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, sf: 266-280.

DOĞAN, Mehmet Medeni ve YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2010): “Türk Romanında (1870-1950) Hastalıktan Sağlığa: İstanbul’da Bulunan Hastaneler ve Hava Değişimi İçin Önerilen Merkezler”, Avrupa Kültür Başkenti 2010, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık Uluslararası Kongresi. İstanbul 3-6 Kasım 2010.

Avrupa Kültür Başkenti 2010, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık Uluslararası Kongre Kitabı (2010), İstanbul, Nobel Yayım Dağıtım, sf: 529-546
Ansiklopedi Maddeleri

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2002), “Popüler Roman”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara. c: 15, sf: 195-203.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2006): “Replik”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, C: 5, sf: 149.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2006): “Skeç”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, C: 5, sf: 330.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2006): “Tahlil”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, C: 6, sf: 9-10.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2006): “Tema”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, C: 6, sf: 84-85.
Kitap Bölümleri

YALÇIN, Sıddıka Dilek (1995): “XIX. Yüzyılın Sonunda Türk Romanına Yansıyan Kadın İmajı (1870-1900)”, Evrenselliğe Yolculuk (Prof. Dr. Emel Doğramacı Armağanı) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

YALÇIN, Sıddıka Dilek (2001), “Oğuz Atay”, Kastamonulu İki Yazar: Oğuz Atay ve M. Atâ Anbarcıoğlu, Kasçetvak Yayınları, sf: 4-22, Ankara.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2006): “Popüler Roman”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, C: 3, sf: 359-392, Ankara.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2006): “1980 Sonrası Dönemde Popüler Kültür Ortamında Türk Şiiri”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, C: 4, sf: 121-133, Ankara.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2006): “Yaraya Tuz Basmak Adlı Romanda Birey, Toplum, Kore Savaşı ve 27 Mayıs İhtilâli İzlekleri Bağlamında Özne - İktidar Çatışması”, Attila İlhan Armağanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, sf: 318-338, Ankara.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2007): “1970 Sonrası Türk Edebiyatında ‘Hikâye”, Çağdaş Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, sf:117-133, Eskişehir.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2007): “Mustafa Necati Sepetçioğlu Romanlarında Yıldırım Bayezid ve Şeyh Bedreddin: Kültürel Çözümleme Bağlamında Özne-İktidar-Gelenek Karşılaştırması”, Mustafa Necati Sepetçioğlu Armağanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, sf: 324-337, Ankara.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2007): “Turkish Poetry in Popular Culture in Post-1980 Period”, Turkology of Turkey (Selected Papers),(Ed: László Károly). Szeged, sf. 485-504 (Macaristan).

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2008): “Yahya Kemal Beyatlı’nın Eğil Dağlar Kitabı Bağlamında Milli Mücadele Hareketi ve Yeni Türk Kimliği İnşası Meselesine Bakış”, Yahya Kemal Beyatlı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, sf. 376-391, İstanbul.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2010): “Düzyazıları Bağlamında Yahya Kemal’in Sanatının ve Düşünce Dünyasının Temelini Oluşturan Değerler ve İkilik Problemi”. Bilge Ercilasun Armağanı. Pagem Yayınları, sf: 177-196, Ankara.
Tanıtma Yazıları

YALÇIN, Sıddıka Dilek (1996): “Uzbek Literary Politics”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 2, sf: 476-486.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2002): “Árpád Berta; Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları”, Türk Dili, Sayı: 611, sf: 968-972.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2003): “Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi”, Türkbilig, Sayı: 5, sf: 191-194.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2003): “Gonca Gökalp-Alpaslan, XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri”, Türkbilig, Sayı: 6, sf: 189-192.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2004): “Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar”, Bilig, Sayı: 31, sf: 243-247.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2007): “İnci Enginün (2006) Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923)”, Bilig, Sayı: 43 (Güz), sf: 211-220.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2008): “Daver Krasniç (2007) “Çevren” Dergisi’nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebî Etkinlikleri (1973-1991)”, BAL-TAM Türklük Bilgisi, Sayı: 9 (Eylül), sf: 266-269.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2008): “Cem Topsakal ve Bedrettin Koro (2007) Kosova’da Yaşayan Türkçe Eğitim”, 6. Uluslararası Sanatla Uyanmak Şöleni, 9-17 Mayıs 2008, Prizren / Kosova

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek “Şerif Aktaş (2009) Şiir Tahlili (Teori-Uygulama)”, Bilig, Sayı: 54 (Yaz), sf: 269-274.
Seminerler

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Nisan 2009, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009): “Dil Yanlışları”, Merkez Bankası, 15 Aralık 2009, Ankara: Hizmet İçi Eğitim Binası.
Soruşturmalar

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2008): “Şehirlerin Dili”, Hece (Medeniyet, Edebiyat ve Kültür Bağlamında Şehirlerin Dili Özel Sayısı), Sayı: 150-151-152 (Haziran-Temmuz-Ağustos), sf: 507-509.
Editörlükler

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2010): Prof. Dr. Bilge Ercilasun Armağanı, Pegem Yayınları (Kitap Editörü), Ankara.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2010): Basınç Ülserlerinin Önlenmesi, Hızlı Başvuru Kılavuzu, Haz: Türkiye’de Yara Ostonomi İnkontnanas Hemşireleri Derneği, (http://www.epuap.org)

Akademik Çalışmaları

Yönetilen Tezler


Yüksek Lisans

Tuğba ÇELİK Alev Alatlı’nın Romanlarında Modernizm ve Postmodernizm Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

Gülderen ÖZTÜRKER Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Erkek (1923-1938), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.


Emel ASLAN Sinema ve Edebiyat Estetiği Açısından Çalıkuşu Uyarlamaları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Başak SİPAHİOĞLU 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Fantastik Roman, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Ömer E. YARAMIŞ, Türk Edebiyatında Çocuk Tiyatrosu (1950-2000), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Şenay TAŞ, Türk Eleştiri Geleneğinde Asım Bezirci, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Ümran ÖZÇELİK Muazzez Tahsin Berkand’ın Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Esra KARLIDAĞ İhsan Oktay Anar’ın Romanlarının Çözümlenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Tarkan M. AKKAYA 1990-2000 Yıllarında Türk Öyküsünde Postmodernist Algı Biçimlerinin İzleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Mehmet M. DOĞAN, Giyim Kuşam ve Kültür İncelemeleri Üzerine Türk Romanı (1870-1940), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Verilen Dersler

Lisans

TDE 119 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

TDE 120 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

TDE 219 Yeni Türk Edebiyatı I

MTB 205 Çağdaş Türk Edebiyatı I

TDE 220 Yeni Türk Edebiyatı II

TDE 341 Modern Eleştiri Kuramları I

TDE 342 Modern Eleştiri Kuramları II

TDE 437 Yaratıcı Yazarlık I

TDE 438 Yaratıcı Yazarlık II

TDE 439 Dil ve Edebiyat Öğretimi I

TDE 440 Dil ve Edebiyat Öğretimi II

TDE 445 1950 Sonrası Türk Edebiyatı I

TDE 446 1950 Sonrası Türk Edebiyatı II
Yüksek Lisans

TDE 600 Özel Konular

RES 611 Metin Okuma I

RES 612 Metin Okuma II

TDE 663 Batı Edebiyatlarının Yeni Türk Edebiyatına Etkileri I

TDE 664 Batı Edebiyatlarının Yeni Türk Edebiyatına Etkileri II

TDE 665 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I

TDE 666 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II

TDE 667 Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikaye I

TDE 668 Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikaye II

TDE 672 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II

TDE 673 Yaratıcı Yazarlıkla İlgili Çalışmalar I
Doktora

TDE 700 Özel Konular

TDE 763 Karşılaştırmalı Türk Romanı I

TDE 764 Karşılaştırmalı Türk Romanı II

TDE 777 Toplumsal Hayat ve Edebiyat I

TDE 778 Toplumsal Hayat ve Edebiyat II

Projeler

1. Türk Dili ve Edebiyatı İçin Web Sayfası Düzenleme

(http://www.dilimiz.gen.tr ), FORSNET A.Ş. Projesi,

Proje Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın, 2001.

2. TDE 445-01/TDE 446-01 Kodlu 1950 Sonrası Türk Edebiyatı Dersinde Yapılan Çalışmaların Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Projesi, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik, 2010.

(http://www.turkoloji.hacettepe.edu.tr adresinde)

3. Dünya Türkolojileri İçin Türk Edebiyatı Tarihi Projesi. (Devam ediyor)

Proje sorumlusu ve editör Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu. Kitabı yayımlayacak kurum: Türk Tarih Kurumu. Yayım Yeri: Ankara

Proje devam ediyor. Proje içerisindeki paylaşım: Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi ve 1940 Sonrası Türk Romanı bölümlerinin hazırlanması.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (SSCI, MLA, CSA, IBSS, SCOPUS ve TÜBİTAK/ULAKBİM SBTV tarafından taranmaktadır)

Erdem / Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (TÜBİTAK/ULAKBİM SBTV tarafından taranmaktadır)

Gazi Türkiyat / Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (Hakemli Dergi)

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (MLA, TÜBİTAK/ULAKBİM SBTV, EBSCO tarafından taranmaktadır)

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Dergisi / Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MLA, TÜBİTAK/ULAKBİM SBTV tarafından taranmaktadır)

Journal of Arts and Sciences / Çankaya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (Hakemli Dergi)

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi / Science Journal of Turkish Military Academy (Ulusal Hakemli Dergi)

Millî Folklor / Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi (A&HCI, MLA, CSA, EBSCO, IBSS, TA ve TÜBİTAK/ULAKBİM SBTV tarafından taranmaktadır)

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları (MLA, DOAJ, EBSCO tarafından taranmaktadır)

Üniversite Dışı Görevleri

Radyo Programları

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek, “Sizin İçin Kitap”, TRT Ankara Radyosu Tiyatro ve Eğlence Yayınları Müdürlüğü, Geceden Sabaha (Gece Yolculuğu Programı), 1 Ocak 2005- 1 Ocak 2007 (haftada bir)

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek, “Haldun Taner Hikâye Yarışması Ödülleri Hakkında”, Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR), Yeni Gün Programı, 3 Kasım 2009

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek, “Elektronik Kitap”, Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR), Yeni Gün Programı, 1 Aralık 2009

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek, “Demirtaş Ceyhun”, Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR), Yeni Gün Programı, 15 Aralık 2009

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek, “Haldun Taner”, TRT 1 (Radyo), Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Programı, 15.04.2010 (Yapımcı: Murat Örem).

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek, “Kosova Türkleri”, TRT 1 (Radyo), Nereden Nereye, 24 Kasım 2010 Çarşamba, saat: 14.30-15.00 (Yapımcı: Filiz Erdekli).

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, TRT 1 (Radyo), Dil Tarih Coğrafya, 24 Kasım 2010 Çarşamba, saat: 19.30-20.00 (Yapımcı: Ferruh Bakır).
Televizyon Programları

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek, “Kurmaca Dünyanın İpliğinde Bir Koza: Oğuz Atay”, (TRT Televizyonu Belgesel), Gösterimi: Birinci Bölüm, 23 Eylül 2009; İkinci Bölüm, 30 Eylül 2009
Değerlendirme Jürileri

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (8 Mart 2006), “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öykü Yarışması”, Altındağ Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Programı.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (8-14 Mayıs 2006), “Ben Bir Vakıf Kursam Konulu Kompozisyon Yarışması”, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Medeniyeti 2006 Etkinlikleri.

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (24 Mayıs 2006), “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrenci Sempozyumu”

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2009), “Genç Nesillere Barış Fikrinin Aşılanması Kompozisyon Yarışması”, Uluslararası Lions 118-U Yönetim Çevresi Federasyonu .

YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (Ekim 2009), “Trafik Güvenliği Konulu Slogan Yarışması”, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Başkanlığı.

Download 6.46 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat