S: Algoritmda ko‘rsatilgan buyruq yoki ko‘rsatmalarni bajara oladigan abstrakt yoki real (texnik yoki biologik) sistema bu ?Download 37,73 Kb.
Sana21.06.2021
Hajmi37,73 Kb.
#72279
Bog'liq
DASTURLASH INFORMATIKA
1, Alisher Navoiy. Lisonut-tayr (nasriy bayoni), KORXONA (1), Mezolit davri arxeologiyasi, Zardushtiylik - Vikipediya, 2014-xolmominov-ekologiya-huquqi-lot, 10, Elektroliz. Elеktroliz qonunlari, Elektroliz. Elеktroliz qonunlari, PARDAYEV SHERZOD, Elektronika (2), Тарих, Mavzu 2, Вазиятли масала 9

I:

S:Algoritmda ko‘rsatilgan buyruq yoki ko‘rsatmalarni bajara oladigan abstrakt yoki real (texnik yoki biologik) sistema bu - ?

+: Algoritm ijrochisi.

-:Algoritm.

-:Algoritm tuzuvchisi.

-:Algoritm sistemasi.

I:

S:Ijrochi bajara olishi mumkin bo’lgan ko'rsatma yoki buyruqlar to‘plami nima deyiladi?

+: ijrochining ko‘rsatmalar sistemasi

-:ijrochining buyruqlar sistemasi

-:algoritmning ko‘rsatmalar sistemasi

-:algoritmning buyruqlar sistemasi

I:

S:Paskal tili kim tomonidan o’ylab topilgan ?

+: Niklas Virt tomonidan

-:Blez Paskal tomonidan

-:Robert Broun tomonidan

-:Toms Jonson tomponidan

I:

S:Paskal tilining xalqaro standarti qachon taklif etilgan.+: 1981-yilda

-:1969-yilda

-:1972-yilda

-:1967-yilda

I:

S:Paskal tilida ramzli o ‘zgarmas nima?+: Bu tutuq (') ichida yozilgan shaxsiy kompyuter ixtiyoriy belgisidir

-:Bu qo’shtirnoq (“) ichida yozilgan shaxsiy kompyuter ixtiyoriy belgisidir

-:Bu tutuq (') ichida yozilgan shaxsiy kompyuter maxsus belgisidir

-:Bu qo’shtirnoq (“) ichida yozilgan shaxsiy kompyuter maxsus belgisidir

I:

S:Paskal tilida REAL — haqiqiy ma’lumotlar necha baytni egallaydi?+: 6 baytni

-:8 baytni

-:4 baytni

-:5 baytni

I:

S:Paskalda butun sonli bo'lish to’g’ri ko’rsatilgan javobni ko’rsating!+: Div

-:Mod


-:/

-:%


I:

S:BCPL tili 1967-yili kim tomonidan yaratilgan.

+: Martin Richard tomonidan yaratilgan.

-:Denis Ritchi tomonidan yaratilgan.

-:Jek Petrson tomonidan yaratilgan.

-:Byer Stroustrop tomonidan yaratilgan.

I:

S:C++ tilida mantiqiy tip to’g’ri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating!+: Bool

-:Char


-:wbooll

-:Wchar


I:

S:C++ tilida int tipi necha bitni tashkil qiladi?

+: 32 bitni

-:16 bitni

-:8 bitni

-:24 bitni

I:

S:Quyidagilardan qaysi biri dasturning majburiy elementi bo‘lib, qavslar orasida ko‘rsatilgan modullar kutubxonasini ishga tushirishga ko‘rsatma beradi?+: # include

-:

-:int main()

-:{ … }


I:

S:C++ tilida if operatorining umumiy ko’rinishi to’g’ri yozilgan qatorni ko’rsating?

+: if (mantiqiy ifoda) {1 -buyruqlar } else { 2 -buyruqlar}

-:if (mantiqiy ifoda); {1 -buyruqlar } else { 2 -buyruqlar}

-:if (mantiqiy ifoda) {1 -buyruqlar }; else { 2 -buyruqlar};

-: (mantiqiy ifoda) if {1 -buyruqlar } else { 2 -buyruqlar}

I:

S:Bitta dastur tarkibida uchraydigan ma’lumotlarni bir-biridan farqlash uchun nomlash lozim bo‘ladi va bunday nomlar nima deb ataladi?+: identifikator

-:operator

-:Massiv

-:element

I:

S:Pascalda o’n oltilik son qanday belgisi bilan keladigan o’n oltilik raqamdan iborat?+: $

-:@


-:#

-:©


I:

S:Turbo Paskalda quyidagilardan additiv amallari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang!

+: ”+” , —, or, xor

-:not, @


-:*, /, div, mod, and, shl, shr

-:= , <> , <, >, < = , > = , in

I:

S:Turbo Paskalda quyidagilardan multurlikativ amallari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang!+: *, /, div, mod, and, shl, shr

-:= , <> , <, >, < = , > = , in

-:not, @

-:“+” , —, or, xor

I:

S:Turbo Paskalda quyidagilardan munosabatlar amallari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang!+: = , <> , <, >, < = , > = , in

-:*, /, div, mod, and, shl, shr

-:not, @

-:“+” , —, or, xor

I:

S:C++da turli turlar maksimal va minimal qiymatlari qaysi fayldagi konstantalarda saqlanadi?+: < limits.h >

-:< stdio.h >

-:< stdlib.h >

-:< iostream >

I:

S:“((EMAS 3 juft) VA 4 juft) VA 5 toq YOKI -9 natural YOKI bu yil 2017-yil” natijani toping!+: ROST

-:YOLG’ON

-:Natijaga ega emas

-:Barchasi to’gri

I:

S:Perfakartaga kim asos solgan?+: Jozef Mari Jokkard

-:Charlz Bebbij

-:Ada Bayron

-:Lavleys

I:

S:Assembler tillari da buyruqlar qisqartirilgan so'zlar yoki so'zlar majmuidan iborat bo'Iib, ular nimalar deb ham yuritiladi.+: Mnemokodlar

-:Maxmokodlar

-:Minomokodlar

-:Alfakodlar

I:

S:Turbo Paskalda rezerv so ‘zlar keltirilgan qotorni belgilang!+: and, end, nil,

-:absolute, fa, near

-:else, mod, forward

-:external, shl, xor

I:

S:Turbo Paskalda Identifikatorlar ixtiyoriy uzunlikka ega bo‘lishi mumkin, lekin uning faqat dastlabki qancha belgisigina ma’noga ega bo‘ladi.+: 63 ta

-:67 ta


-:61 ta

-:65 ta


I:

S:Dasturlash tillarida massivlar o'zgaravchilar kabi tavsiflanishi zarur. Buning uchun BASIC ning DIM, PASCAL va DELPHIning qaysixizmatchi so‘zi qo'llaniladi.

+: Array

-:Void


-:Cin

-:Cout


I:

S:Dasturlash tilida o‘nli kasrlarning butun va kasr qismini ajratish uchun nimadan foydalaniladi?

+: Nuqta

-:Vergul


-:Nuqtali vergul

-:Ikki nuqta

I:

S:Konstantalar (o'zgarmaslar)…..+: dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

-:arifmetik amallar bilan bog’langan o‘zgarmaslar, o ‘zgaruvchiiar va funksiyalar

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

I:

S:O‘zgaruvchilar….+: dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

-:arifmetik amallar bilan bog’langan o‘zgarmaslar, o ‘zgaruvchiiar va funksiyalar

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

I:

S:Algebraik ifodalar…+: arifmetik amallar bilan bog’langan o‘zgarmaslar, o ‘zgaruvchiiar va funksiyalar

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

I:

S:Operatorlar…+: dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

-:arifmetik amallar bilan bog’langan o‘zgarmaslar, o ‘zgaruvchiiar va funksiyalar

I:

S:Funksiya va protseduralar….+: o’z nomiga ega bo‘lgan alohida dastur qismlari (bloklari). Uiarga asosiy dasturdan murojaat etiladi;

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o ‘zgaradigan miqdorlar;

I:

S:Nishonlar….+: dasturda boshqarish uzatilayotgan operatorni ko'rsatadi.

-:o ‘z nomiga ega bo‘lgan alohida dastur qismlari (bloklari). Uiarga asosiy dasturdan murojaat etiladi;

-:dasturlash tilining biror tugallangan amalini berish uchun mo‘ijallangan buyaig'i, operatorlar BASIC da ≪:≫ bilan, PASCAL va DELPHI da ≪;≫ bilan ajratiladi;

-:dastur ishlashi davomida qiymati o‘zgarmaydigan miqdorlar;

I:

S:Qachon amerikalik Jon Mouchli dasturlashda 8 ta va 10 ta raqamli sanoq sistemalaridan foydalanmaslik taklifi bilan chiqdi?+: 1949

-:1947


-:1952

-:1969


I:

S:Yuqori darajadagi dastlabki dasturlash tili nima deb nomlangan?

+: Plankalkyul

-:Remporjant

-:Mashiklyun

-:Ertimkallin

I:

S:Yuqori darajadagi dastlabki dasturlash tili kim tomonidan yaratilgan?+: Konrad Suzi

-:Jon Mouchli

-:Blez Paskal

-:Jon Luzz

I:

S:Smalltalk dasturlash tili qachon yaratilgan?+: 1980

-:1982


-:1987

-:1983


I:

S:Algol 68 dasturlash tili qachon yaratilgan?

+: 1968

-:1969


-:1970

-:1971


I:

S:Dasturlash tillarini shartli ravishda necha guruhga ajratishimiz mumkin?

+: 3 guruhga

-:4 guruhga

-:5 guruhga

-:6 guruhga

I:

S:Algoritmikada keyingi qadamni avvalgi qadamga bog'laydigan usul qanday usuli deb ataladi?+: Iteratsiya

-:Integratsiya

-:Negaratsiya

-:Kasimtazatsiya

I:

S:Inkapsulatsiyalash….+: Ma’lumotlarning va shu ma’lumot ustida ish olib boradigan kodlarning bitta obektda birlashtirilishi

-:Ma’lumotlarning va shu ma’lumot ustida ish olib boradigan kodlar

-:Ma’lumotlarning va shu ma’lumot ustida ish olib borishdagi jarayon

-:Ma’lumotlarning va shu ma’lumot ustida ish olib boorish

I:

S:Sinf-…


+: Bu maxsus tur bo’lib o’zida maydon, usullar va xossalarni mujassamlashtiradi

-:Bu maxsus tur bo’lib o’zida maydon va grafiklarni mujassamlashtiradi

-:Bu maxsus tur bo’lib o’zida maydon va yacheykalarni mujassamlashtiradi

-:Bu maxsus tur bo’lib o’zida maydon va ustunlarni mujassamlashtiradi

I:

S:Samarali inkapsulatsiyalashning nechta o’ziga xos belgisi bor?+: 3

-:4


-:5

-:6


I:

S:Kuchsiz bog’langan kod….

+: Bu boshqa kompanentlarning joriy qilinishiga bog’liq bo’lmagan kod

-:Bu boshqa kompanentlarning joriy qilinishiga bog’liq bo’lgan kod

-:Bu boshqa kompanentlarning joriy kodi

-:Bu boshqa kompanentlarni joriy qilishdagi kod

I:

S:C++ tilida konsol rejimida ishlash jarayonida ma’lumotlarni ekranga chiqarish formati to’g’ri ko’rsatilgan javobni ko’rsating!+: cout<<

-:cin>>

-:cout>>

-:Cout >>:

I:

S:C++ tilida konsol rejimida ishlash jarayonida berilganlarni o’qish formati to’g’ri ko’rsatilgan javobni ko’rsating!+: cin>>

-:cout<<

-:cout>>

-:cin<<

I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi?+: float a=1234; cout<

-:12.34


-:12

-:34


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int a=6789; cout<

+: 67

-:6789


-:67.89

-:89


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int a=4657; cout<

+: 46

-:45


-:57

-:46.57


I:

S:C++ tilida Identifikator sifatida foydalanish mumkin bo’lmagan javobni ko’rsating.

+: Int

-:A


-:Pi

-:A7


I:

S:C++ tilida Identifikator sifatida foydalanish mumkin bo’lmagan javobni ko’rsating.

+: Float

-:Kichik


-:Abc

-:A3


I:

S:C++ tilida quyidagi amallar bajarilganda javob nechchi chiqadi? int c=25/3;

+: 8

-:8.3


-:8.(3)

-:9


I:

S:C++ tilida x=2, u=5 va z=6 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << "x = " << x << ", y = " << y << ", z = " << z;

+: x=2, u=5, z=6

-:x=22, u=55, z=66

-:x=52, u=56, z=6

-:x=2 u=5 z=6

I:

S:C++ tilida x=2, u=5 va z=6 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << "x + y = " << x + y;+: x + y = 7

-:x + y = 11

-:7

-:11


I:

S:C++ tilida x=13, u=2 va z=11 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << x + z % y;

+: 14

-:15


-:13

-:0


I:

S:C++ tilida x=13, u=2 va z=11 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << (x + z) % y;

+: 0

-:1


-:2

-:112


I:

S:C++ tilida x=13, u=2 va z=11 ga teng bo’lsa, Quyidagi amallar ketma-ketligini bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout << (x % y) % z;

+: 1

-:2


-:3

-:0


I:

S:C++ tilida short turidagi o’zgaruvchining qabul qiladigan qiymatlar oralig’i?

+: -32768...32767

-:0..65535

-:0…256

-:0..32767

I:

S:C++ tilida double turidagi o’zgaruvchilar xotirada qancha joy egallaydi?+: 8bayt

-:6bayt


-:4bayt

-:32bayt


I:

S:C++ tilida Identifikator sifatida foydalanish mumkin bo’lmagan javobni ko’rsating.

+: While

-:Katta


-:Abc

-:Kichik


I:

S:C++ tilida Identifikator sifatida foydalanish mumkin bo’lgan javobni ko’rsating.

+: dastur

-:Char


-:Int

-:Float


I:

S:C++da operatorlar qanday belgi bilan ajratiladi?

+: ;

-:“ “(probel)-::

-:,


I:

S:C++ tilida 32 razryadli tizimda int turi kompyuter xotirasidan qancha joy egallaydi?

+: 4 bayt

-:2 bayt


-:6 bayt

-:8 bayt


I:

S:C++ tilida Qaysi toifa formatdagi qiymat kompyuter xotirasidan eng katta joy egallaydi?

+: long double

-:Int


-:Double

-:Float


I:

S:C++ tilida butun son turidagi o’zgaruvchilar qaysi kalit so’z yordamida aniqlanadi?

+: Int

-:Float


-:Char

-:Void


I:

S:C++ tilida belgi turidagi o’zgaruvchilar qaysi kalit so’z yordamida aniqlanadi?

+: Char

-:Int


-:Bool

-:String


I:

S:S++ da quyidagi operatorlar ketma-ketligi bajarinishi natijasida ekranga nima chiqadi? cout<< "3 / 2 + 5.5 = " << 3 / 2 + 5.5 <

+: 3 / 2 + 5.5 =6.5

-:6.5


-:7

-:8


I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping. num2 = 4 * 5 - 11; cout<< "num2 = " << num2 <

+: num2 =9

-:9=9


-:num2 =19

-:4 * 5 – 11=9

I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping! num2 = 4 % 5 + 5%4; cout<< num2 <

+: 5

-:4


-:0

-:3


I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping!num2 = 4 / 5 – 4 % 5; cout<< num2 <

+: -4

-:-5


-:0

-:4


I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping. num2 = 4 *3 + 7 / 5 – 25.5; cout<< num2 <

+: -12.5

-:12.5


-:10

-:12


I:

S:Quyidagi dastur kodining natijasini toping. num = 6; num = num + 2; cout<< num <

+: 8

-:6


-:4

-:7


I:

S:Quyidagi ifodalarning ichidan xato ifodani aniqlang.

+: q = % a + b + c + d / 4;

-:c = (a % b) * 6;

-:d = c / b;

-:e = (a + b + c + d) / 4;

I:

S:С++ da quyidagi operatorlar ketma-ketligi bajarinishi natijasida ekranga nima chiqadi? int a=5; cout<< a++ <

+: 5

-:6


-:4

-:7


I:

S:C++ da quyidagi operatorlar ketma-ketligi bajarinishi natijasida ekranga nima chiqadi? int a=5; int b=2+ (++a); cout<< b <

+: 7

-:7.0


-:0.9

-:9.0


I:

S:S++ da quyidagi operatorlar ketma-ketligi bajarinishi natijasida ekranga nima chiqadi? int a=5; int b=a+ (++a); cout<< b <

+: 11

-:12


-:13

-:154


I:

S:C++ tilida konsol rejimda ishlash jarayonida berilganlarni standart oqimdan o’qish formati to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

+: cin>>

-:cout<<

-:cin<<

-:cout>>

I:

S:C++ tilida konsol rejimda ishlash jarayonida ma’lumotlarni standart oqimga (ekranga)chiqarish uchun to’g’ri format keltirilgan javobni toping.+: cout<<

-:cin<<

-:cout>>

-:cin>>

I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi? #include int main (){ int a=10, b; b=a%10; cout<

+: 0

-:1


-:10

-:100


I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi? #include int main (){ int a=10, b; if (a%2==0) b=a*a; else b=-a; cout<

+: 100

-:10


-:-10

-:0


I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi? #include int main (){ int a=10, b=23; switch(a){ case 1: c=a+b; break; case 2: c=a*b; break; default: c=(a+b)*b; break; } cout<

+: 759

-:33


-:230

-:Xatolikni xabar

I:

S:C++ tilida char turidagi o’zgaruvchilarning qabul qiladigan qiymatlar oralig’i to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang!+: 0…255

-:-247…248

-:0…32

-:-127…128I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a=4, b=8, y; y=a>b?a:b; cout<

+: 8

-:4


-:12

-:5


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a = 7, b = 8; if (a == b++) a += a; else if(a % 2 == 0) a += b * b; else a += b; cout<

+: 16

-:15


-:14

-:72


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a=1, b=2, s=4; if (a+b==fabs(a-b)) s=s+a; if (a-b==fabs(a-b)) s=s-a; cout << s;

+: 4

-:3


-:2

-:1


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int k=8786, s,b=10,b1=1000; if(k%b+k%b1>10) s=(k%b+k/b1)/2; else s=10-k%b;

+: 7

-:8


-:6

-:3


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a; bool t = true, T = false; if(t && T) a = 100; else a =200; cout <

+: 200

-:100


-:20

-:10


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a; bool t = false, T = true; if(t || T) a = 500; else a =800; cout <

+: 500

-:800


-:300

-:50


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? #include int main (){ int a=10, b; b=a%10; cout<

+: 0

-:1


-:2

-:10


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? #include int main (){ int a=10, b; if (a%2==0) b=a*a; else b=-a; cout<

+: 100

-:--10


-:10

-:1


I:

S:C++ tilida CHeksiz takrorlashdan qaysi operator yordamida chiqib ketish mumkin?

+: Break

-:Continue

-:Return

-:Switch


I:

S:C++ tilida int n=10; while(n-=1, n2=n*n, n>0); Dastur kodida takrorlashni to’xtashiga ta’sir qiluvchi shartini toping?

+: n>0

-:n-=1


-:n2=n*n

-:n-=1, n2=n*n

I:

S:C++ tilida cheksiz takrorlash while operatori yordamida qanday tasvirlanadi?+: while(1)

-:while(0)

-:while()

-:while(false )

I:

S:C++ tilida oldin operatorni yoki blokni bajarib, keyin shartni tekshiruvchi operator qaysi?+: do-while

-:while

-:for

-:switch

I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? I nt i, s=0; for(i = 0; i < 6; i++) { s *= i; } cout << s ;+: 0

-:120


-:720

-:124


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int n=123,a; a=n%100; cout << a;

+: 23

-:1


-:13

-:12


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a=24, b=18; while (a != b) if (a > b) a -= b; else b -= a; cout << a << endl;

+: 6

-:8


-:42

-:-6


I:

S:C++ tilida Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int s = 0, a = 100, b = 120; bool t = true; do{ if(a > b){ t = false; s = a + b; } else b = a/2; } while(t); cout <

+: 150

-:250


-:200

-:100


I:

S:C++ dasturlash tili alifbosiga qaysilar kiradi?

+: Raqamlar, maxsus simvollar,lotin alifbosi,ko`rinmaydigan simvollar

-:Sonlar,xarflar,ko`rinmaydigan simvollar

-:Raqamlar, maxsus simvollar

-:lotin alifbosining katta kichik xarflari

I:

S:C++ dasturlash tilida identifikatorlar qaysi belgidan boshlanadi?+: Lotin harfi yoki ostki chiziq

-:Ostki chiziq

-:Raqamlar

-:lotin alifbosining katta kichik xarflari

I:

S:C++ dasturlash tili xotira turlarini ko`rsating?+: Auto, registr, static, extern

-:Extern, seziof

-:Static, return

-:Registr, entry, auto, seziof

I:

S:C++ dasturlash tili obeyktining xususiy xoli qaysi?+: O`zgaruvchilar

-:O`zgarmaslar

-:Raqamlar

-:Lotin xarflari

I:

S:C++ dasturlash tilida har bir yacheyka qancha o`lchovga ega?+: 1 Bayt

-:1 Kbayt

-:1 Bit

-:1 Mbayt

I:

S:C++ dasturlash tilida konstanta bu-?+: O`zgartirish mumkin bo`lmagan qiymat

-:O`zgartirish bo`lmagan qiymat

-:Qiymatlar to`plami

-:Sonlar yig`indisi

I:

S:C++ dasturlash tilida belgili o`zgarmaslar nechta belgini saqlaydi?+: 256

-:128


-:524

-:1024


I:

S:C++ dasturlash tilida yagona arifmetik bo`lmagan konstantani ko`rsating?

+: NULL

-:Mantiqiy Qo`shish

-:Mantiqiy ko`paytirish

-:Qoldiqli bo`lish

I:

S:C++ dasturlash tilida mantiqiy konstantalar qanday qiymatlarni oladi?+: True va false

-:Musbat

-:False

-:Yuqoridagi barcha qiymatlarni

I:

S:C++ dasturlash tilida chiqish operatori ko`rsating?+: Return, entry

-:Auto, return

-:Union, static

-:Registr, extern

I:

S:C++ dasturlash tilining faylidagi konstantalarda qanday qiymatlar saqlanadi?+: Turli turlar maksimal va minimal qiymatlari

-:Haqiqiy turdagi qiymatlarni

-:Butun turdagi qiymatlarni

-:O` zgarmas turdagi qiymatlarni

I:

S:C++ dasturlash tilida formatli kiritish qaysi modulda joylashgan?+: Scanf funksiyasi stdio.h

-:Printf funksiyasi stdio.h

-:#Include stdio.h

-:Int main ()

I:

S:C++ dasturlash tilida razryadli inkor amali qaysi amalga kiradi?+: Unar amaliga

-:Binar amaliga

-:Amallarga kirmaydi

-:Unar va binar amaliga

I:

S:C++ dasturlash tilida unar amali bu-?+: Bitta operandga qo`llaniladigan amal

-:Ikkita operandga qo`llaniladigan amal

-:Matiqiy amal

-:Bir nechta operandga qo`llaniladigan amal

I:

S:C++ dasturlash tilida nisbat amallari qayerlarda qo`llaniladi?+: Arifmetik turdagi operandlarga yoki ko`rsatkichlarga

-:Ko`rsatkichlarga

-:Mantiqiy amallarda

-:Shartli amallarda

I:

S:C++ dasturlash tilida shartli amal nima deb nomlanadi?+: Ternar amali

-:Imlo belgilar amali

-:Razryadli amal

-:Nisbat amali

I:

S:C++ dasturlash tilida funksiyaga parametrlar nima? Bu funksiyaga parametrlar nima bo’yicha uzatiladi?+: Qiymat bo’yicha

-:Operatorlar bo’yicha

-:O`tish operatori bo’yicha

-:Tanlash operatori bo’yicha

I:

S:C++ dasturlash tilida rekursiv funksiya bu-?+: O`z – o`ziga murojaat qiluvchi funksiya

-:O`ziga qaytarmaydigan funksiya

-:O`ziga murojaat qilmaydigan

-:O`z – o`ziga natijani qaytarmaydigan

I:

S:C++ dasturlash tilida maska bu-?+: Tanlangan bitlari 1 ga teng qolganlari bitlari 0 ga teng son

-:Tanlangan bitlari qiymat olmaydigan soxa

-:256 belgilar yig`indisi

-:Lotin xarflari

I:

S:C++ dasturlash tilida operand sifatida ko`rsatilgan obektning baytlarda xotiradagi hajmini hisoblash qaysi amalda amalga oshiriladi?+: Sizeof

-:Mantiqiy

-:Nisbat

-:Shartli

I:

S:C++ dasturlash tilida darhol siklni bajarilishini to’xtatib va boshqaruvni keyingi operatorga uzatadigan operator bu-?+: Break

-:Go to

-:While

-:For


I:

S:C++ dasturlash tilida sikl qadamini to’xtatib va for va while ko`rsatgan shartni tekshiruvchi operator bu-?

+: Continue

-:Break

-:Go to

-:For


I:

S:C++ dasturlash tilida o` tish operatorining ko`rinishi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni ko`rsating?

+: Goto

-:Goto

-:goto

-:goto….

I:

S:C++ dasturlash tilida birlashmalar qaysi xizmatchi so`z bilan kiritiladi?+: Union

-:Return

-:Include

-:Int main

I:

S:C++ dasturlash tilida xotira uyasining unikal adresini saqlaydigan o`zgaruvchi bu-?+: Ko`rsatkich

-:Massiv

-:Funksiya

-:Arifmetik amallar

I:

S:C++ dasturlash tilida ko`rsatkichning ifodalanishi?+: *=

-: *

-: *

-: **

I:

S:C++ dasturlash tilida funsiyada bitta struktura turidagi o`zgaruvchini qiymatini o`zgartirish mumkin emas, lekin massiv elementlarini qiymatini o`zgartirish mumkinmi?+: O`zgartirish mumkin

-:O`zgartirish mumkin emas

-:Maxsus operatorlar orqali

-:Arifmetik amallar orqali

I:

S:C++ dasturlash tilida belgili ma`lumotlar uchun qanday tur qabul qilingan?+: Char

-:Float

-:Int

-:Boolean

I:

S:C++ dasturlash tilida belgili axborotlarni taqdim etishda qanday simvollar qabul qilingan?+: Belgilar, simvolli o`zgaruvchilar, matnli konstantalar

-:Raqamlar,maxsus belgilar

-:Lotin alifbosining katta kichik xarflari

-:O`zgarmas konstantalar

I:

S:C++ dasturlash tilida keyingi shartli do-while operatorining umumiy ko`rinishini ko`rsating?+: Do operator while (ifoda)

-:Do ifoda while

-:(Ifoda1) do (ifoda2) while

-:Do


I:

S:Matn kompyuter tilida yozilgach nima deb ataladi?

+: Dastur

-:Algoritm

-:Funksiya

-:Dasturlash tillari

I:

S:Assembler «Edsak» dasturlash tili nechanchi yil yaratilgan+: 1950

-:1946


-:1958

-:1953


I:

S:Yuqori darajadagi dastlabki dasturlash tili "Plankalkyul” deb nomlanib, 1946- yili kim tomonidan tuzildi?

+: Konrad Suzi

-:Jon Muchli

-:Greys Holler

-:Ada Bayron

I:

S:Mantiqiy amallarni ko’rsating?+: And, or, not

-:=(teng), <>(teng emas),<=(kichik emas),>=(kata emas)

-:+(qo’shish),-(ayirish),*(ko’paytirish),/(bo’lish)

-:!(undov),%(foiz),&(ampersant),$(dollar),

I:

S:Mantiqiy o‘zgarmaslarni ko’rsating?+: True(rost), False(yolg’on)

-:And(va), Or(yoki), Not(emas)

-:@, &, $

-:/, %, #

I:

S:C++ tilida quyidagi programma qismi ishlaganda ekranga qanday natija chiqadi? int a=234; for (;a>10;) a/=10; cout<

+: 2

-:3


-:4

-:0


I:

S:C++ tilida quyidagi programma qismi ishlaganda ekranga qanday natija chiqadi? int i; for (i=1;i<10;i++) ; cout<

+: 10

-:1dan 9gacha bo’lgan raqamlar ketma-ketligi-:1dan 10gacha bo’lgan raqamlar ketma-ketligi

-:1


I:

S:C++ tilida quyidagi programma qismi ishlaganda ekranga qanday natija chiqadi? int i,s=0; for (i=1;i<10;i++){ s+=i; i++; } cout<

+: 25

-:45


-:1

-:10


I:

S:C++ tilida xy ifoda qanday yoziladi?

+: pow(x,y)

-:pow(y,x)

-:fmod(x,y)

-:hypot(x,y)

I:

S:Fayl ko’rsatkichini fayl bo’shlanishiga olib keladigan funksiya qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?+: rewind();

-:strlen();

-:sizeof();

-:puts();

I:

S:getc() makrosi nima vazifani bajaradi?+: tayinlangan oqimdan navbatdagi belgini qaytaradi va kirish oqimi ko’rsatkichini keyingi belgni o’qishga moslagan holda oshiradi

-:tayinlangan oqimdan navbatdagi belgini qaytaradi

-:kirish oqimi ko’rsatkichini keyingi belgni o’qishga moslagan holda oshiradi

-:tayinlangan oqimdan navbatdagi satrni qaytaradi va kirish oqimi ko’rsatkichini keyingi satrni o’qishga moslagan holda oshiradi

I:

S:Funksiya argumentda qiymat qaytarishi uchun mos argument ... bo‘lishi kerak+: ko‘rsatkich yoki murojaat

-: void turida

-: asosiy turda

-: int turida

I:

S:Haqiqiy turdagi argumentga ega haqiqiy qiymat qaytaruvchi f funksiyaga ko‘rsatgich to‘g‘ri e’lonini ko‘rsating.+: float (*f)(float);

-:f(float *)(float);

-:float (*float )(f);

-:float (f *)(float);

I:

S:Haqiqiy turdagi o’zgaruvchilar sonni xotirada qanday qolipda saqlaydi?+:

-:

-:

-:

I:

S:Haqiqiy turdagi o’zgaruvchilarga xotirada qancha joy ajratiladi+: 4 bayt

-:3 bayt


-:2 bayt

-:1 bayt


I:

S:Ifodani qiymati nimaga tеng? 24/(3*4)-24/3/4+24/3*4

+: 32

-:4


-:12

-:16


I:

S:int i=0, j=0;for (i=0, j++; i<10; i++); j--; cout<

+: 10 0

-:11 1


-:10 10

-:11 11


I:

S:Buyruq satridagi gauss.exe < fayl_1.txt > fayl_2.txt nimani anglatadi?

+: gauss.exe programmasi berilganlari fayl_1.txt faylidan o‘qiladi va natijalar fayl_2.txt fayliga chiqariladi.

-: gauss.exe programmasi berilganlari fayl_2.txt faylidan o‘qiladi va natijalar fayl_1.txt fayliga chiqariladi.

-: gauss.exe programmasi bajarilganlan keyin fayl_1.txt va fayl_2.txt fayllari chop etiladi.

-: gauss.exe programmasi berilganlari fayl_1.txt va fayl_2.txt fayllaridan o‘qiydi va ekranga chop etadi.

I:

S:C++ tilida adres olish amali qaysi belgi yordamida ifodalanadi+: &

-:^


-:$

-:%


I:

S:C++ tilida dinamik massivlarga xotiradan joy ajratish uchun mo’ljallangan funskiyalar va opratorlar to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

+: malloc(), calloc() funksiyalari va new opretori

-:malloc(), free() funksiyalari va new opretori

-:free() funksiyasi va delete opretori

-:malloc() funksiyasi va new, delete opratorlari

I:

S:C++ tilida haqiqiy o’zgarmaslar necha xil formatda berilishi mumkin?+: 2

-:3


-:4

-:5


I:

S:C++ tilida quyidagi programma qismi ishlaganda ekranga qanday natija chiqadi? int a=123456,d=0,c=1; do { int i=a%10; if(i%2==0) d+=i; else c*=i; }while(a>0,a/=10); cout<

+: 12;15

-:21;720


-:15;12

-:720;21


I:

S:Nol-terminator (‘\0’) tugaydigan satrlar qanday nomlanadi?

+: ASCIIZ satrlar

-:Satrlar

-:Belgilar ketma-ketligi

-:Bo’sh satr

I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 12>>3|6<<3^5+3+: 57

-:56


-:54

-:11


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 12>>2|6<<1&5+3

+: 11

-:12


-:10

-:1


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 18&14|15-4>>1

+: 7

-:8


-:9

-:10


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 13|10^14+5<<2

+: 79

-:78


-:75

-:72


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 23^21|11+3>>2

+: 3

-:2


-:1

-:4


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 13&11^10-6>>2

+: 8

-:7


-:6

-:5


I:

S:Quyidagi ifodaning qiymati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping: 25|20^11-3<<2

+: 61

-:60


-:23

-:24


I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi?#include int main (){int a=10, b; if (a%2==0) b=a*a; else b=-a; cout<

+: 100

-:-10


-:10

-:0


I:

S:Quyidagi programma ishlashi natijasida ekranda qanday qiymat aks etadi? #include int main (){ int a=10, b=23; switch(a){ case 1: c=a+b; break; case 2: c=a*b; break; default: c=(a+b)*b; break; } cout<

+: 759

-:33


-:230

-:xatolik haqida habar beradi

I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 1; for(int i = 0; i < 6; i ++) { s*=(i+1); i++; } s++; cout << s ;+: 16

-:15


-:0

-:1


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 1; for(int i = 0; i <= 12; i++) { if(i % 3 == 0) s++; } cout << s + 1;

+: 7

-:5


-:6

-:4


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int k = 0,s=0; for(int i = 0; i <= 7; i++) { if(i % 3 != 0)break; s++; } cout << s;

+: 1

-:0


-:7

-:3


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s= 0; for (int i = 1; i <= 10; i++) switch ( i % 5 ) { case 0: s += i; break; default : s++; } cout << s << endl;

+: 23

-:43


-:24

-:21


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0; for (i = 1; i <= 10; i++) switch ( i % 10 ) { case 0: case 2: case 4: case 6: case 8: s += i; break; }

+: 30

-:34


-:35

-:40


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0, i = 0, n=10; dastur_uz : i++; s += i; if (i != n) goto dastur_uz; else s *= 2; cout << s << endl;

+: 110

-:120


-:125

-:250


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int n=321, s=0; s = 0; while (n > 0) { s += n % 10; n /= 10; } cout << s << endl;

+: 6

-:3


-:2

-:5


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int n=10, s = 0, i = 0; while (1 > 0) { i++; s += i; if ( i >= n ) break; } cout << s << endl;

+: 55

-:45


-:0

-:Cheksiz takrorlanib qoladi

I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int a=24, b=18; while (a != b) if (a > b) a -= b; else b -= a; cout << a << endl;+: 6

-:2


-:12

-:1


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int i = 0, j = 0; bool b = true; while(b){ i += 2; if (i == 10) b = false; j = j + i; } cout << j << endl;

+: 30

-:40


-:50

-:20


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0, a = 100, b = 120; bool t = true; do { if(a > b){ t = false; s = a + b; } else b = a/2; } while(t); cout <

+: 150

-:200


-:250

-:100


I:

S: Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0, a = 20; bool t = true; for(;t;){ s++; a -=2; if(a == 10) t = false; } cout <

+: 5

-:12


-:454

-:22


I:

S: Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int s = 0, a = 20; bool t = true; for(;t;){ s ++; if(s > a) t= !t;} cout <

+: 21

-:24


-:43

-:54


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int a = 20; bool t = false; if(t) a = 200; else a =100; cout <

+: 100

-:20


-:300

-:150


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int i = 0, s = 0; bool t = false, T = true; while(t||T){i+=50; s += i; if (i > 500) T = t;} out <

+: 3300

-:1200


-:2000

-:600


I:

S:Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi? int i = 0, s = 0; bool t = false, T = false; while(t||T){ i+=100; s += i; if (i > 1000) T = t;} cout <

+: 0

-:100


-:3300

-:1000


I:

S:Scanf va printf formatli o’qish va yozish funksiyalari qaysi sarlavha faylida berilgan?

+: stdio.h

-:stdlib.h

-:math.h

-:conio.h

I:

S:Sizeof amali nima vazifa bajaradi?+: Berilganlarning o’lchamini aniqlaydi

-:Berilganlarning xotiradagi adresini aniqlaydi

-:Berilganlarning ishorasini aniqlaydi

-:Berilganlarning qiymatini aniqlaydi

I:

S:Standart C++ tili necha xildagi belgilar majmuasini qo’llab quvvatlaydi?+: 2

-:3


-:4

-:5


I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? char s1[]="BAB", s2[]="ABC", s3[]="CBA"; if (s1[0]==s1[1] && s3[0]) cout<

+: ABC

-:CBA


-:BAC

-:ACB


I:

S:C++ tilida *a bir o’lchamli dinamik massiv uchun xotiradan ajritilgan joyni o’chirish to’g’ri ko’rsatilgan javobni tanlang?

+: delete[]a;

-:delete [];

-:delete a;

-:delete [a];

I:

S:Quyidagi programma qismi ishlashi natijasida ekranga qanday qiymat chiqadi? int a = 3, b = 3; if (pow(a++, b) == 65) a += b*4; else a *= ++b; cout<

+: 16

-:15


-:26

-:19


I:

S:C++ tilida matn faylini faqat o’qish uchun ochish ifodasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

+: FILE *f=fopen(“D:\\fayllar\\matn.txt”, “rt”)

-:FILE f=fopen(“D:\\fayllar\\matn.txt”, “rt”)-:FILE *f=fopen(“rt”, “D:\\fayllar\\matn.txt”)

-:FILE *f=fopen(“D:\\fayllar\\matn.txt”)

Download 37,73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
respublikasi axborot
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti