Quyidagi talablardan qaysi biri pte talablari emasDownload 498 Kb.
Sana15.05.2021
Hajmi498 Kb.

Qaysi trigger kirishidagi ma’lumotni bitta taktga saqlab turadi?

 1. sinxron D – triggеr

 2. RS triggеr

 3. JK triggеr

 4. T triggеr

Ответ: 1

Triggеr nеcha bit axborotni saqlashga mo’ljallngan? 1. 1

 2. 0,2

 3. 0,3

 4. 0,4

Ответ: 1

Agar mantiqiy VA ning biron bir kirishiga mantiqiy 0 berilsa, u holda chiqishida qanday qiymat chiqadi? 1. 0

 2. 1

 3. 2

 4. 4

Ответ: 1

Agar mantiqiy YOKI ning biron bir kirishiga mantiqiy 1 berilsa, u holda chiqishida qanday qiymat chiqadi? 1. 1

 2. 0

 3. 2

 4. 4

Ответ: 1

“АЦП” nimani anglatadi 1. analog - raqamli o’zgartirgich

 2. batareya

 3. arifmometr

 4. analog protsessor

Ответ: 1

“ЦАП” nimani anglatadi 1. raqamli-analog o’zgartirgich

 2. raqamli qurilma

 3. arifmometr

 4. markaziy post

Ответ: 1

Analog qurilmalarning raqamli qurilmalar bilan o'zaro ta'siri uchun qanday qurilmalardan foydalaniladi? 1. analog - raqamli o’zgartirgich

 2. analog konvertor

 3. registr

 4. deshifratorlar

Ответ: 1

Raqamli qurilmalarning analog qurilmalar bilan o'zaro ta'siri uchun qanday qurilmalardan foydalaniladi 1. raqamli-analog o’zgartirgich

 2. analog konvertor

 3. registr

 4. deshifratorlar

Ответ: 1

Qaysi qurilma demultiplekser deb ataladi? 1. bitta kirishli va bir nechta chiqishga ega bo’lgan, ketma-ket ulanish uchun mo’ljallangan maxsus qurilma

 2. ko’paytrgich

 3. ketma-ket ma'lumotni ko’paytrgich

 4. generator

Ответ: 1

Quyidagilar mantiqiy operatsiyalar buyruqlarini bajaradi: 1. mantiqiy operatsiyalar VA, YOKI

 2. sonlarni ko'paytirish

 3. raqamlar bilan operatsiyalar

 4. xarf operatsiyalari

Ответ: 1

Mantiqiy elementlar quyidagilarni bajaradi: 1. ikkilik ma'lumotlar bilan mantiqiy operatsiyalarni

 2. signal ortishini

 3. arifmetik operatsiyalarni

 4. signal filtrlashni

Ответ: 1

Eng oddiy bulen (булевы операции) operatsiyalarini sanab bering 1. konyunksiya, dizyunksiya, inversiya va inkor dizyunksiya

 2. konyunksiya, dizyunksiya, inversiya

 3. konyunksiya, dizyunksiya

 4. dizyunksiya, inversiya

Ответ: 1

Kiritish kombinatsiyasi birlikka teng bo'lganda, qurilma har bir soat tsiklida tezlashadi va chiqish signallari ularning maqsadlarini o'zgartiradi. Ushbu qurilmaning nomi va turi qanday? 1. asinxron RS trigger

 2. deshifrator

 3. multipleksor

 4. sinxrofazotron

Ответ: 1

Mantiqiy elementlarning prinspial sxemalari o'z ichiga olmaydi: 1. boshlang'ich transformatorlarni

 2. qarshilik

 3. diodlar

 4. tranzistorlar

Ответ: 1

Trigger qancha bit saqlashga qodir? 1. 1

 2. 0,2

 3. 0,3

 4. 0,4

Ответ: 1

Сколько битов дискретной информации можно сохранить с помощью одного триггера

1 бит

2 бит


1 байт

4 бит


Ответ: 1
Bitta trigger bilan necha bit diskret ma'lumotni saqlash mumkin?

 1. 1 bit

 2. 2 bit

 3. 1 bayt

 4. 4 bit

Ответ: 1

Tristabil elementlar nechta xolatga ega? 1. 3

 2. 0

 3. 2

 4. 1

Ответ: 1

Triggerlar bu 1. ikkita barqaror holatga ega elektron qurilma

 2. mexanik qulflash moslamasi

 3. to’g’irlagich ko'prigi

 4. uch tomonlama takrorlagich

Ответ: 1

Tristabil elementlar 1. uchta chiqish holatiga ega elektron qurilma: 0, 1, yopiq

 2. uchta transformatorga ega qurilmalar

 3. uchta tranzistorga ega qurilmalar

 4. uchta stabilizatorga ega qurilmalar

Ответ: 1

Kirish signallarini va ushbu signallar yechilganida ham eslab qoladigan qurilma: 1. trigger, xotira yacheykasi

 2. multipleksor

 3. kodlovchi

 4. dekoder

Ответ: 1

Deshifrator qanday qurilma 1. ikkilik kodni unitar ikkilik kodga aylantirish uchun mo’ljallangan qurilma

 2. arifmetik amallarni bajarish uchun qurilma

 3. ikkilik ma'lumot saqlash qurilmasi

 4. ikkilik sonni ko'paytiruvchisi

Ответ: 1

Shifrator qanday qurilma? 1. ikkilikdan o'nlik raqamlar tizimiga o'tishni ta'minlaydigan qurilma

 2. yorug'lik oqimi qurilmasi

 3. xotira qurilmasi

 4. o'nlik raqamlarni saqlash moslamasi

Ответ: 1

Ikkilik hisoblagich qanday qurilma? 1. ikkilik ma'lumotni saqlash va ularda arifmetik mikro operatsiyalarni bajarish

 2. taymer

 3. xotira

 4. ikkilik sonni ko'paytirish moslamasi

Ответ: 1

Quyidagi talablardan qaysi biri PTE talablari emas? 1. boshqaruv apparatida peregonlarning, strelkalarning barcha blok bo'limlarining holati va bandligini nazorat qilish, shuningdek kirish, marshrut va chiqish svetoforlarining barcha ko'rsatkichlarini takrorlash.

 2. bir qator peregon stantsiyalarining strelkalari va signallari yordamida bir nuqtali boshqarish

 3. peregonlarni, stansiyalarda va unga tutashgan uchastkalarda yo'llarning holati va ishlashini boshqarish moslamalarini boshqarish, shuningdek kirish, marshrut va chiqish svetoforlarining ko'rsatkichlarini takrorlash.

 4. amalga oshirilgan poezdlar harakati jadvalini avtomatik ravishda qayd etish

Ответ: 1

Kodli qurilmalar O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘llaridan texnik foydalanish qoidalariga (TFQ) muvofiq quyidagilarni ta’minlashi kerak: 1. barcha javoblar to’g’ri

 2. bir punktdan bir qancha stansiyalardagi strelka va signallarni boshqarish

 3. boshqarish apparatida nazorat etilayotgan strelka holati va bandligi, peregonlar, stansiyalar yo‘llari va ularga tutashgan blok – uchastkalarning bandligini hamda kirish, marshrut va chiqish svetoforlarining ko‘rsatkichlarini takrorlash;

 4. stansiyalarni, strelka va signallar ishlarini boshqarish, poyezdlarni qabul qilish va jo‘natish hamda manyovr ishlarini bajarish uchun zaxira boshqaruvga uzatish yoki manyovr ishlarini bajarish maqsadida strelkalarni mahalliy boshqaruvga uzatish imkoniyatini

Ответ: 1

Quyidagilardan qaysi biri faqat boshqarish ob'ektlari hisoblanadi? 1. PDS telefonlari, ulov akustik qo'ng'irog'i

 2. yo'l va strelkali uchastkalar (rels zanjirlari)

 3. strelkalar

 4. mos bo'lmagan yo'nalishlar guruhi

Ответ: 1

Quyidagi ob'ektlardan qaysi biri faqat nazorat ob'ektlari hisoblanadi? 1. yo'l va strelkali uchastkalar (rels zanjirlari)

 2. PDS telefonlari, ulov akustik qo'ng'irog'i

 3. strelkalar

 4. mos bo'lmagan yo'nalishlar guruhi

Ответ: 1

Bir pozitsiyali boshqarish ob'ektlari: 1. PDS telefonlari, ulov akustik qo'ng'irog'i

 2. yo'l va strelkali uchastkalar (rels zanjirlari)

 3. strelkalar

 4. mos bo'lmagan yo'nalishlar guruhi

Ответ: 1

Bir pozitsiyali nazorat ob'ektlari: 1. yo'l va strelkali uchastkalar (rels zanjirlari)

 2. PDS telefonlari, ulov akustik qo'ng'irog'i

 3. strelkalar

 4. mos bo'lmagan yo'nalishlar guruhi

Ответ: 1

Uch pozitsiyali nazorat ob'ektlari: 1. strelkalar

 2. yo'l va strelkali uchastkalar (rels zanjirlari)

 3. PDS telefonlari, ulov akustik qo'ng'irog'i

 4. mos bo'lmagan yo'nalishlar guruhi

Ответ: 1

Ko’p pozitsiyali nazorat ob'ektlari: 1. mos bo'lmagan yo'nalishlar guruhi

 2. strelkalar

 3. yo'l va strelkali uchastkalar (rels zanjirlari)

 4. PDS telefonlari, ulov akustik qo'ng'irog'i

Ответ: 1

Boshqaruv buyruqlari sonini aniqlashda mahalliy boshqaruv moslamalari strelkalar guruhini quyidagidek hisobga olish kerak: 1. bir pozitsiyali ob'ekt

 2. ikki pozitsiyali ob'ekt

 3. uch pozitsiyali ob'ekti

 4. ko'p pozitsiyali ob'ekt

Ответ: 1

Boshqaruv buyruqlari sonini aniqlashda strelkani quyidagidek hisobga olish kerak: 1. uch pozitsiyali ob'ekti

 2. bir pozitsiyali ob'ekt

 3. ikki pozitsiyali ob'ekt

 4. ko'p pozitsiyali ob'ekt

Ответ: 1

Boshqaruv buyruqlari sonini belgilashda o'zaro qarama-qarshi yo'nalishlarni to’suvchi svetoforlar guruhini quyidagidek hisobga olish kerak 1. uch pozitsiyali ob'ekti

 2. bir pozitsiyali ob'ekt

 3. ikki pozitsiyali ob'ekt

 4. ko'p pozitsiyali ob'ekt

Ответ: 1

Boshqaruv buyruqlari sonini aniqlashda mos kelmaydigan marshrutlar guruhini quyidagidek hisobga olish kerak 1. ko'p pozitsiyali ob'ekt

 2. bir pozitsiyali ob'ekt

 3. ikki pozitsiyali ob'ekt

 4. uch pozitsiyali ob'ekti

Ответ: 1

Har qanday matematik ob'ekt yozilishi mumkin bo'lgan shartli belgilar soni quyidagicha ataladi: 1. kod asosi

 2. kod uzunligi

 3. kod sig'imi

 4. kod ma'lumotlari sig'imi

Ответ: 1

Bir meyoriy kodda, bitta kod so’zidagi belgilarning umumiy soni: 1. kod uzunligi

 2. kod asosi

 3. kod sig'imi

 4. kod ma'lumotlari sig'imi

Ответ: 1

Mumkun bo’lgan maksimal buyruqlar soni (kod so’zlar) bu 1. kod sig'imi

 2. kod uzunligi

 3. kod asosi

 4. kod ma'lumotlari sig'imi

Ответ: 1

Muayyan turdagi kod tomonidan boshqariladigan yoki nazorat qilinadigan ikki pozitsiyali ob'ektlarning maksimal soni bu 1. kod ma'lumotlari sig'imi

 2. kod sig'imi

 3. kod uzunligi

 4. kod asosi

Ответ: 1

Ob'ektlarning joylashgan maydoni haqida ma'lumotni o'z ichiga olgan telemexanik signalning qismi quyidagicha ataladi 1. tanlov

 2. operativ

 3. hizmat

 4. himoya

Ответ: 1

Ob'ektni tanlash va uning buyrug'ini aniqlashga imkon beradigan ma'lumotni o'z ichiga olgan telemexanik signalning qismi quyidagicha ataladi 1. operativ

 2. tanlov

 3. hizmat

 4. himoya

Ответ: 1

Telemexanik (kodli) tizimni boshqarish uchun zarur bo'lgan telemexanik signalning qismi quyidagicha ataladi 1. hizmat

 2. tanlov

 3. operativ

 4. himoya

Ответ: 1

Ma'lum qonunga muvofiq qurilgan va xabardagi xatolarni aniqlashga imkon beradigan telemexanik signalning qismi quyidagicha ataladi 1. himoya

 2. hizmat

 3. tanlov

 4. operativ

Ответ: 1

Barcha kombinatsiyalar (so'zlar) bir xil miqdordagi belgilar (raqamlar) ni o'z ichiga olgan kod quyidagicha ataladi 1. meyoriy

 2. nomeyoriy

 3. ajratiladigan

 4. ajralmaydigan

Ответ: 1

Barcha kombinatsiyalar (so'zlar) har xil miqdordagi belgilar (raqamlar) dan iborat bo'lgan kod quyidagicha ataladi 1. nomeyoriy

 2. meyoriy

 3. ajratiladigan

 4. ajralmaydigan

Ответ: 1

Himoya belgilarining joylashgan joyini ko'rsatishingiz mumkin bo'lgan kombinatsiyalar (so'zlar) dan iborat bo'lgan kod quyidagicha ataladi 1. ajratiladigan

 2. nomeyoriy

 3. meyoriy

 4. ajralmaydigan

Ответ: 1

Himoya belgilarining joylashgan joyini ko'rsatib bo'lmaydigan kombinatsiyalar (so'zlar) dan iborat bo'lgan kod quyidagicha ataladi 1. ajralmaydigan

 2. ajratiladigan

 3. nomeyoriy

 4. meyoriy

Ответ: 1

Bo'lishi kerak bo'lgan yoki sodir bo'lgan voqealar to'g'risidagi uzatiladigan va qabul qilinadigan ma'lumot quyidagicha ataladi 1. xabar

 2. axborot

 3. xabar tashuvchi

 4. signal

Ответ: 1

Qabul qiluvchiga avvaldan ma'lum bo'lmagan uzatiladigan va qabul qilinadigan ma'lumotlar quyidagicha ataladi 1. axborot

 2. xabar

 3. xabar tashuvchi

 4. signal

Ответ: 1

Fizik jarayonlar (energiya turi), bo’shliqda harakatlanish xususiyatiga ega va xabar manbai ta'siri ostida shakli yoki parametrlari o'zgaradigan quyidagicha ataladi 1. xabar tashuvchi

 2. axborot

 3. xabar

 4. signal

Ответ: 1

Xabar yuklatilgan fizik jarayon, quyidagicha ataladi 1. signal

 2. xabar tashuvchi

 3. axborot

 4. xabar

Ответ: 1

Telemexanik tizim kodi bu 1. aloqa kanali orqali uzatiladigan, oldindan belgilangan shartlarga mos keluvchi ma'lumot o'rtasidagi xabar va signal

 2. diskret xabarlarni bildiruvchi shartli signallar to'plami

 3. xabarlar uchun ishlatiladigan bir nechta kodli so’zlar

 4. diskret xabarlarni bir tildan boshqasiga bir yoki boshqa alfavit yordamida o'tkazish qoidalari

Ответ: 1

GOST 26.014 ga muvofiq, kod quyidagicha aniqlanadi 1. diskret xabarlarni bildiruvchi shartli signallar to'plami

 2. aloqa kanali orqali uzatiladigan, oldindan belgilangan shartlarga mos keluvchi ma'lumot o'rtasidagi xabar va signal

 3. xabarlar uchun ishlatiladigan bir nechta kodli so’zlar

 4. diskret xabarlarni bir tildan boshqasiga bir yoki boshqa alfavit yordamida o'tkazish qoidalari

Ответ: 1

O'zbekiston temir yo'llarining “Dialog” tizimida TU signalida stantsiya manzilini yuborish uchun quyidagi kod ishlatiladi: 1. simpleksli va keyinchalik elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan

 2. doimiy vazn bilan

 3. juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari (inversli) takrorlash bilan

 4. taqsimlovchi bilan

Ответ: 1

O'zbekiston temir yo'llarining “Dialog” tizimida TU signalida guruh manzilini yuborish uchun quyidagi kod ishlatiladi: 1. doimiy vazn bilan

 2. juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari (inversli) takrorlash bilan

 3. taqsimlovchi bilan

 4. korrelyatsion (elementlarning ikki baravar ko'payishi) bilan

Ответ: 1

O'zbekiston temir yo'llarining “Dialog” tizimida TU signalida operativ qismini yuborish uchun quyidagi kod ishlatiladi: 1. doimiy vazn va juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari (inversli) takrorlash bilan

 2. simpleksli va keyinchalik elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan

 3. taqsimlovchi bilan

 4. korrelyatsion (elementlarning ikki baravar ko'payishi) bilan

Ответ: 1

Meyoriy ikkilik kodli xabarlar uchun piramidal deshifratorlarni yaratishda quyidagi mantiqiy elementlardan foydalanib bo'lmaydi. 1. noaniqliklar

 2. va

 3. yoki

 4. yoki-yo'q

Ответ: 1

“Neva” tizimida TU signallarini qabul qilish registri elementlari sifatida quyidagi ishlatiladi 1. neytral rele

 2. qutbli rele

 3. qurama rele

 4. magnit blakirovkali rele

Ответ: 1

“Luch” tizimida TU signallarini qabul qilish registri elementlari sifatida quyidagi ishlatiladi 1. neytral rele

 2. qutbli rele

 3. qurama rele

 4. magnit blakirovkali rele

Ответ: 1

“Neva” tizimida TS signallarini qabul qilish registrining elementlari sifatida quyidagilar qo'llaniladi. 1. RS triggerlari

 2. Jk triggerlari

 3. D triggerlari

 4. T triggerlari

Ответ: 1

"Luch" tizimida TS signallarini qabul qilish registrining elementlari sifatida quyidagi qo’llaniladi 1. RS triggerlari

 2. Jk triggerlari

 3. D triggerlari

 4. T triggerlari

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimida TC signallarini qabul qilish registrining elementlari sifatida quyidagi qo'llaniladi 1. RS triggerlari

 2. Jk triggerlari

 3. D triggerlari

 4. T triggerlari

Ответ: 1

Kodli (seleksiya) tanlash usuli bilan ikki pozitsiyali ob'ektning holatini boshqarish yoki boshqarish buyrug'i qiymat bilan belgilanadi 1. ko'p taktli signalning barcha impulslarining belgilari

 2. ko'p taktli signalning faqat bitta impulsini aks ettiruvchi signal

 3. ko'p taktli signalning atigi bir nechta impulslarining belgilarlari

 4. ko'p taktli signalning ikkita impulslarining impuls belgilari

Ответ: 1

Taqsimlovchi (seleksiya) tanlash usuli bilan ikki pozitsiyali ob'ektning holatini nazorat qilish yoki boshqarish buyrug'i qiymat bilan belgilanadi 1. ko'p taktli signalning faqat bitta impulsining impuls belgisi

 2. ko'p taktli signalning atigi bir nechta impulslarining belgilarlari

 3. ko'p taktli signalning barcha impulslarining belgilari

 4. ko'p taktli signalning ikkita impulslarining impuls belgilari

Ответ: 1

Matematik ma'noda kod – bu matematik ob'ektlarning cheklangan to'plami shaklidagi 1. faqat musbat butun sonlar

 2. har qanday raqamlar

 3. har qanday butun sonlar

 4. faqat manfiy butun sonlar

Ответ: 1

Kodli bilan taqqoslaganda taqsimlovchi (seleksiya) tanlash usuli uchun qanday xususiyat xarakterlidir 1. Siklik aylana

 2. Tez xarakat

 3. Kamchiliklardan himoya qilish

 4. Yuqori sig'im

Ответ: 1

Taqsimlovchi bilan taqqoslaganda kod tanlash usuli uchun qanday xususiyat xarakterlidir 1. kamchiliklardan himoyani amalga oshirish imkoniyati

 2. siklik aylana

 3. shifr zanjirlarining soddaligi

 4. kopayib ketishdan himoyani amalga oshirish imkoniyati

Ответ: 1

Bir-biriga mos keladigan impuls belgilari o'z ichiga oladi 1. chastota va faza

 2. amplituda va chastota

 3. amplituda va vaqt

 4. amplituda va fazasi

Ответ: 1

Bitta kombinatsiya uchun ikkilik yagona kodning og'irligi 1. bitta kod so’zidagi "1" belgilarining umumiy soni

 2. bitta kod so’zida ishlatiladigan belgilar soni

 3. kodning bitta belgisini olishi mumkin bo'lgan qiymatlar soni

 4. bitta kod so’zidagi "0" belgilarining umumiy soni

Ответ: 1

Kod so’z og'irligi - bu 1. bitta kodli so’zdagi "1" belgilarining umumiy soni

 2. bitta kod so’zida ishlatiladigan belgilar soni

 3. kodning bitta belgisini olishi mumkin bo'lgan qiymatlar soni

 4. bitta kodli so’zidagi "0" belgilarining umumiy soni

Ответ: 1

Paritetni himoya qilish kodi 1. faqat toq ko'paytmaning xatolarini aniqlaydi

 2. xatolarni aniqlamaydi

 3. faqat bitta xatolarni aniqlaydi

 4. har qanday ko'paytmaning bir tomonlama xatolarini aniqlaydi

Ответ: 1

Doimiy vazn kodi 1. toq ko'paytmaning barcha xatolarini va juft ko'paytmalarning bir qismini aniqlaydi

 2. faqat bitta xatolarni aniqlaydi

 3. faqat toq ko'paytmali xatolarni aniqlaydi

 4. har qanday ko'paytmaning bir tomonlama xatolarini aniqlaydi

Ответ: 1

Taqsimlash kodi 1. toq ko'paytmaning barcha xatolarini va juft ko'paytmalarning bir qismini aniqlaydi

 2. faqat bitta xatolarni aniqlaydi

 3. faqat toq ko'paytmali xatolarni aniqlaydi

 4. har qanday ko'paytmaning bir tomonlama xatolarini aniqlaydi

Ответ: 1

Berger kodi 1. har qanday ko'paytmaning bir tomonlama xatolarini aniqlaydi

 2. xatolarni aniqlamaydi

 3. faqat bitta xatolarni aniqlaydi

 4. faqat toq ko'paytmali xatolarni aniqlaydi

Ответ: 1

Hemming kodi 1. bitta xatolarni aniqlaydi va tuzatadi

 2. har qanday ko'paytmaning bir tomonlama xatolarini aniqlaydi

 3. toq ko'paytmadagi barcha xatolarni va juft ko'paytmali ba'zi bir xatolarni aniqlaydi

 4. bitta va ikkita xatolarni aniqlaydi va aniqlangan bitta tuzatadi

Ответ: 1

Barcha kombinatsiyalar uchun kod 1. xatolarni aniqlamaydi

 2. faqat bitta xatolarni aniqlaydi

 3. faqat toq ko'paytmali xatolarni aniqlaydi

 4. har qanday ko'paytmaning bir tomonlama xatolarini aniqlaydi

Ответ: 1

Qo'shimcha juftlikka tekshirish bilan Hemming kodi 1. bitta va ikkitali xatolarni aniqlaydi va aniqlangan bittalik xatolarni tuzatadi

 2. har qanday ko'paytmaning bir tomonlama xatolarini aniqlaydi

 3. toq ko'paytmaning barcha xatolarini va juft ko'paytmalarning bir qismining xatolarini aniqlaydi

 4. yagona xatolarni aniqlaydi va tuzatadi

Ответ: 1

Bir-biriga mos kelmaydigan impuls belgilari o'z ichiga oladi 1. chastota va faza

 2. amplituda va fazasi

 3. chastota va vaqt

 4. amplituda va vaqt

Ответ: 1

Ikki kod kombinatsiyasi orasidagi minimal kodlararo masofani aniqlashda quyidagi operatsiyadan foydalaniladi 1. ikkita ikkilik raqamlarning modul 2 yordamida qo'shilishi va undan keyin oldingi summaning raqamlari qo'shilishi

 2. ikkita ikkilik raqamlarning qo'shilishi va undan keyin oldingi summaning raqamlari qo'shilishi

 3. ikkita ikkilik sonni ayirishdan keyin razryadlar farqi modul 2 bilan qo'shiladi

 4. ikkita ikkilik sonni ko'paytirish

Ответ: 1

Ortiqcha kodlarni tuzatish qobiliyati (r> S uchun) ifoda bilan tavsiflanadi (d-minimal Hamminglararo kod masofasi; r-aniqlangan xatolar soni; S-tuzatilgan xatolar soni) 1. d= r+S+1

 2. d=r+1

 3. d=S+1

 4. d=r+S

Ответ: 1

Bir me’yoriy kod, ortiqcha koeffitsienti (Kizb) bilan tavsiflanadi, u quyidagicha aniqlanadi (Nmax - kod birikmalarining maksimal mumkin bo'lgan soni; Nph - ishlatilgan kod birikmalarining haqiqiy soni) 1. Кизб= Nф/Nmax

 2. Кизб= Nmax+ Nф

 3. Кизб= Nmax- Nф

 4. Кизб= Nmax/ Nф

Ответ: 1

DM tizimlarining TS signallarining tuzilishi quyidagi shaklga ega (nac - stantsiya manzil kodining uzunligi; nag - guruh manzili kodining uzunligi; noch - operatsion qism kodining uzunligi) 1. nac+ naг+ nоч

 2. nоч+ nac+ naг

 3. naг+ nоч+ nac

 4. nac+ nоч+ naг

Ответ: 1

Chiziqli zanjir tuzilmalarning qaysi biri DM kod qurilmalarida foydalanish uchun eng mos keladi 1. xalqasimon

 2. radial

 3. zanjirsimon

 4. daraxtga o'xshash

Ответ: 1

Ikkilikdagi elementar signalni uzatish va qabul qilishda aloqa kanali simmetrikdir agar – 1. P11=P00

 2. P11=P10

 3. P11=P01

 4. P01=P00

Ответ: 1

Ikkilikdagi elementar signalni uzatish va qabul qilishda aloqa kanali simmetrikdir agar – 1. P10=P01

 2. P10=P00

 3. P11=P01

 4. P01=P00

Ответ: 1

Simmetrik aloqa kanali orqali ko'p taktli signalni uzatish va qabul qilishda qabul qilingan va uzatilgan signallar orasidagi xato vektori quyidagi operatsiya yordamida aniqlanadi 1. modul 2 qo’shish

 2. qo'shish

 3. bo’lish

 4. ko’paytirish

Ответ: 1

Dispetcherlik markazlashtirishning kodli tizimlarida asosiy ikkilik elementlar taqsimlovchisi quyidagi hisoblanadi 1. asinxron JK trigger

 2. asinxron RS trigger

 3. sinxron RS trigger

 4. sinxron JK trigger

Ответ: 1

Dispetcherlik markazlashtirilgan kodli tizimlarining kontaktsiz taqsimlovchilari quyidagi printsip asosida qurilgan 1. kombinatsiyalangan sifatli tanlov

 2. oddiy sifatli tanlov

 3. oddiy va kombinatsiyalangan sifatli tanlov

 4. sifatli tanlov

Ответ: 1

Dispetcherlik markazlashtirish kodli tizimlarida alifbo o’zgartirgich quyidagi o’zgartirish amalni bajaradi 1. marshrut (knopkali, ya’ni “boshi – oxiri”) alifbosini marshrut – signalga (marshrut, svetafor)

 2. alohidali (strelkalar, svetoforlar) alifbosini marshrutga (knopkali, ya’ni “boshi – oxiri”)

 3. marshrut-signalli (marshrut, svetafor) alifbosini alohidaliga (strelkalar, svetoforlar)

 4. marshrutli (knopkali, ya’ni “boshi – oxiri”) alifbosini alohidaliga (strelkalar, svetoforlar)

Ответ: 1

DM markaziy post boshqaruv apparatlarining eng qulay chiqish alifbosi 1. marshrut-signalli (yo'nalish, svetofor)

 2. alohidali (strelkalar, svetoforlar)

 3. alohidali (strelkalar, svetoforlar), signalli (svetofor)

 4. marshrutli (tugmachali, ya'ni "start-end")

Ответ: 1

Liniya stantsiyalarining strelkalari va barcha svetoforlari boshqaruvi DNS tomonidan amalga oshhiriladi, agar stansiya quyidagi boshqaruvda bo’lsa. 1. markaziy boshqaruv

 2. avtonom boshqaruv

 3. mavsumiy boshqaruv

 4. zaxiraviy boshqaruv

Ответ: 1

Liniya stantsiyalarining strelkalari va barcha svetoforlari (Chiqishdan svetoforlaridan tashqari) boshqaruvi DSP tomonidan amalga oshiriladi, agar stansiya quyidagi boshqaruvda bo’lsa. 1. mavsumiy boshqarish

 2. markaziy boshqaruv

 3. avtonom boshqaruv

 4. zaxiralarni boshqarish

Ответ: 1

Liniya stantsiyalarining strelkalari va barcha svetoforlari boshqaruvi DSP tomonidan amalga oshiriladi, agar stansiya quyidagi boshqaruvda bo’lsa. 1. zaxiraviy boshqarish

 2. markaziy boshqaruv

 3. avtonom boshqaruv

 4. mavsumiy boshqarish

Ответ: 1

Stantsiya avtonom boshqaruvda bo'lsa, DNS quyidagilarni amalga oshirishi mumkin: 1. faqat chiqish svetoforlarini ochish yoki yopishga ruxsat berishi (ruxsatni bekor qilish)

 2. faqat kirish svetoforlarini ochish yoki yopish

 3. faqat chiqish svetoforlarini ochish yoki yopish

 4. barcha svetoforni ochish yoki yopish.

Ответ: 1

Demodulyator quyidagi o’zgartirish uchun mo'ljallangan 1. chiziqli ko'p taktli signalni ketma-ket kodli so'zga

 2. chiziqli ko'p taktli signalni buyruqga

 3. chiziqli ko'p taktli signalni parallel kodli so’zga

 4. parallel kod so'zini buyruqlarga

Ответ: 1

Kanal deshifratori taqsimlagich bilan birgalikda quyidagi o’zgartirish uchun mo'ljallangan 1. ketma-ket kodli so'zni parallelga

 2. chiziqli ko'p taktli signalni buyruqga

 3. chiziqli ko'p taktli signalni ketma-ket kodli so'zga

 4. ketma-ket kodli so’zni buyruqga

Ответ: 1

Xabar shifratori quyidagi o'zgartirish uchun mo'ljallangan 1. buyruqlarni parallel kodli so'zlarga

 2. buyruqlarni chiziqli ko'p taktli signalga

 3. buyruqlarni ketma-ket kodli so'zlarga (o’zgarmas tok impulslarining ketma-ketligiga)

 4. parallel kodli so'zni ketma-ketlikka

Ответ: 1

Kanal shifratori taqsimlagich bilan birgalikda quyidagi o’zgartirishlar uchun mo'ljallangan 1. parallel kod so'zni ketma-ketlikka

 2. buyruqlarni chiziqli ko'p taktli signalga

 3. buyruqlarni ketma-ket kodli so'zlarga (o’zgarmas tok impulslarining ketma-ketligiga)

 4. buyruqlarni parallel kodli so'zlarga

Ответ: 1

Manipulyator (modulyator) impuls belgilari generatori bilan birgalikda quyidagilarni o’zgartirishga mo'ljallangan 1. ketma-ket kodli so'zni chiziqli ko'p taktli signalga

 2. buyruqlarni chiziqli ko'p taktli signalga

 3. buyruqlarni parallel kodli so'zga

 4. parallel kodli so'zni ketma-ketlikka

Ответ: 1

Xabar deshifratori quyidagini o’zgartirish uchun mo'ljallangan 1. parallel kodli so'zni buyruqga

 2. chiziqli ko’p taktli signalni buyruqga

 3. chiziqli ko’p taktli signalni ketma-ket kodli so'zlarga (o’zgarmas tok impulslarining ketma-ketligiga)

 4. chiziqli ko’p taktli signalni parallel kodli so’zga

Ответ: 1

Bir meyoriy ikkilik kodli matritsali xabar deshifratorlarini qurish uchun quyidagi mantiqiy elementlardan foydalanib bo'lmaydi 1. noaniq

 2. va

 3. yoki

 4. va – yo'q

Ответ: 1

«NEVA» tizimidagi ob'ektlarning holatini davriy nazorati quyidagi tamoyilga asoslanib tashkil etilgan: 1. taktli va guruhli taqsimlagichlar yordamida qat'iy navbatlilikda ob'ektlarning holatini nazorat qilish

 2. impuls so'rovini estafetali uzatish

 3. ko’p taktli so'rov signallarini avtomatik yuborish

 4. ko'p taktli so'rov signallarini noavtomatik (chaqiruv bo’yicha) yuborish

Ответ: 1

«ChDTs-66» tizimining TU kengaytmasida, uzatish va qabul qilish punktlarining taqsimlagichlarining sinxron harakati quyidagilardan foydalangan holda ta'minlanadi: 1. xabarlarni uzatish impulslariga sinxronizatsiya impulslarini, impuls belgilarining umumiy sonini ikki baravar ko'paytirish bilan bosqichma-bosqich qo’shish usuli

 2. ajratilgan sinxronizatsiya kanali bilan bosqichma-bosqich usul

 3. xabarlarni uzatish impulslarini va sinxronizatsiya impulslarini vaqt bilan ajratish bosqichma-bosqich usul

 4. sinxronizatsiya impulslarini xabarlarni uzatish impulslari bilan impuls belgilarining umumiy sonini bir martaga ko'paytirib birlashtirish, bosqichma-bosqich usul

Ответ: 1

«LUCH» tizimining TU kengaytmasida, uzatish va qabul qilish punktlarining taqsimlagichlarining sinxron harakati quyidagilardan foydalangan holda ta'minlanadi: 1. sinxronizatsiya impulslarini xabarlarni uzatish impulslari bilan impuls belgilarining umumiy sonini bir martaga ko'paytirib birlashtirish, bosqichma-bosqich usul

 2. ajratilgan sinxronizatsiya kanali bilan bosqichma-bosqich usul

 3. xabarlarni uzatish impulslarini va sinxronizatsiya impulslarini vaqt bilan ajratish bosqichma-bosqich usul

 4. xabarlarni uzatish impulslariga sinxronizatsiya impulslarini, impuls belgilarining umumiy sonini ikki baravar ko'paytirish bilan bosqichma-bosqich qo’shish usuli

Ответ: 1

“NEVA” tizimining kod qurilmalarida taqqoslash va amalga oshirish uchun funktsional tugun bu 1. kuzatilayotgan ob'ektlardan olingan xabarlarni oldingi siklda xuddi shu ob'ektlardan olingan xabarlar bilan, qabul qilish registrlari relelarining kontaktlarni yemirilishini kamaytirish maqsadida solishtiradi.

 2. TU kanalidagi boshqaruv ob'ektlariga yuborilgan xabarlarni TU signalidagi buzilishlarni aniqlash uchun TS kanalidan qabul qilingan xuddi shu ob'ektlardan kelgan xabarlar bilan taqqoslaydi.

 3. TS signalini qabul qilishning ishonchliligini oshirish uchun nazorat qilinayotgan ob'ektlardan olingan xabarlarni oldingi siklda xuddi shu ob'ektlardan olingan xabarlar bilan taqqoslaydi

 4. qabul qilingan ko'p taktli TS signalini buzilishlarini aniqlash uchun mos ravishda etalon bilan taqqoslaydi

Ответ: 1

“NEVA” tizimining kod qurilmalarida guruhli taqsimlagichlarning sinxron harakati quyidagilar yordamida amalga oshiriladi: 1. start-stopni takrorlash bilan bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usuli

 2. takrorlashsiz start-stop sinxronizatsiya usuli

 3. takrorlashsiz bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usuli

 4. bosqichma-bosqichni takrorlash bilan start-stop sinxronizatsiya usuli

Ответ: 1

"NEVA" tizimi TC kengaytmasida uzatish va qabul qilish punktlarining taqqoslagichlarining sinxron harakati quyidagilarning yordami bilan ta'minlanadi: 1. start-stop sinxronizatsiya usuli

 2. ma'lumot va sinxronizatsiya impulslarini kanallardan uzatishda vaqt bo'yicha ajratish bilan bosqichma-bosqich usul

 3. sinxronizatsiya impulslarini foydali ma'lumot impulslariga impuls belgilarining umumiy sonini ikki baravar ko'paytirib qo’shish orqali bosqichma-bosqich usul

 4. sinxronizatsiya impulslarini foydali ma'lumot impulslariga kiritish bilan impuls belgilarining umumiy sonini ko'paytirish orqali bosqichma-bosqich usul

Ответ: 1

Aloqa kanalidagi fluktuatsion xalaqtlar ta'sirida ikkilik elementar signalning impulsli belgilarini demodulyatsiya qilish quyidagicha amalga oshiriladi: 1. impuls belgisini "0" va "1" signallari namunalari bilan taqqoslash davri natijalari farqining energiyasini hisoblash bilan

 2. "1" signal namunasi bilan signalning pulsatsiya belgisini taqqoslash, keyin signalning umumiy energiyasini hisoblash

 3. Signalning impulsli belgisini "0" signal namunasi bilan taqqoslash, keyinchalik signal va namunaning umumiy energiyasini hisoblash bilan

 4. impuls belgisini "0" va "1" signallari namunalari bilan taqqoslash davri chiqishlarining umumiy energiyasini hisoblash bilan

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TU kengaytmasida, stantsiyaning manzil kodi chiziqli signalini deshifratsiyalash quyidagicha amalga oshiriladi. 1. maxsus qurilmada to'ldirilgan stantsiya manzili kodi bilan stantsiyaning manzil kodi chiziqli signalining kodi ketma ketligini solishtirish

 2. stantsiya manzil kodining chiziqli signalini keyinchalik deshifrlash bilan parallel kodga aylantirish

 3. stantsiya manzil kodining chiziqli signalini parallel kodga o’zgartirish (qo'shimcha modul 2 orqali) uni maxsus qurilmada saqlangan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (taqqoslash parallel kodda amalga oshiriladi)

Ответ: 1

«ChDTs-66» tizimining TU kengaytmasida TU signalining qismi guruh manzil kodi quyidagicha deshifrlanadi: 1. guruh manzili kodining chiziqli signalini keyinchalik kodni deshifrlash bilan parallel kodga aylantirish

 2. guruh manzili kodining chiziqli signalini parallel kodga aylantirish va keyinchalik uni maxsus qurilmada saqlanadigan kod bilan taqqoslash (2-moduli qo'shilishi bilan)(taqqoslash parallel kodda amalgam oshiriladi)

 3. guruh manzili kodining seriya kodini maxsus moslamada saqlanadigan tegishli kod bilan taqqoslash

Ответ: 1

DM kod tizimlarida himoya miqdori quyidagi nazoratga asoslangan: 1. ko'p taktli signalni uzluksiz qabul qilishda, taktlarini (impulslarini) hisboga yetmasligi va hisobdan kopayishiga

 2. taktlar hisobda yetmasligi va ko'p taktli signalni uzluksiz qabul qilishga

 3. qabul qilishning uzluksizligi va ko'p taktli signalda berilgan "1" belgilar soniga

 4. taktlarni hisobdan oshishi va ko'p taktli signalda berilgan "0" belgilar soniga

Ответ: 1

DM kod tizimlarida himoya sifati quyidagi nazoratga asoslangan: 1. qabul qilishning uzluksizligi va ko'p taktli signalda berilgan "1" belgilar soni

 2. taktlarni hisobda yetmasligi va ko'p taktli signalni uzluksiz qabul qilish

 3. taktlarni hisobdan ortiqligi va ko'p taktli signalda berilgan "0" belgilar soni

 4. har bir taktlarning davomiyligi, ko'p taktli signalning taktlarini (impulslarni) hisobda yetmasligi va hisobdan ortiqligi

Ответ: 1

Sporadik DM tizimlarida TU kanali quyidagidek ishlatiladi: 1. TU signallarini uzatishda, TU kanalini taqsimlovchilarning harakatini sinxronlashtirish va TS guruhli kanalidan foydalanish ketma-ketligini ta'minlash uchun.

 2. faqat TU signallarini uzatish uchun

 3. TU signallarini uzatish va TU kanal taqsimlovchilarning harakatini sinxronlashtirish uchun

 4. TU signallarini uzatish va TS guruh kanalidan foydalanish ketma-ketligini ta'minlash uchun

Ответ: 1

«NEVA» va «ChDTs-66» tizimlarida TU signalida stantsiya manzilini uzatish uchun quyidagi kod ishlatiladi: 1. doimiy vazn bilan

 2. juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari takrorlash bilan

 3. korrelyatsiya (elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan)

 4. taqsimlash

Ответ: 1

“NEVA” va “ChDTs-66” tizimlarida TU signalida guruh manzilini uzatish uchun ishlatiladigan kod: 1. simpleksli (juft – toq)

 2. doimiy vazn bilan

 3. taqsimlash

 4. korrelyatsiyali (elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan)

Ответ: 1

“NEVA” va “ChDTs-66” tizimlarida TU signalining operativ qismida quyidagi kod ishlatiladi: 1. doimiy vazn bilan

 2. taqsimlash

 3. simpleksli (juft – toq)

 4. simpleksli, keyinchalik elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan

Ответ: 1

“CHDK” tizimi nechta darajali boshqaruv tizimini ta'minlaydi? 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 4

Ответ: 1

“CHDK” tizimidagi peregon blok uchastkalarni va stansiya yo'llarini ishga tushirish sensori sifatida, nimadan foydalaniladi? 1. yo'l relesi kontaktlaridan

 2. svetaforlardan

 3. strelkalardan

 4. navbatchidan

Ответ: 1

“LUCH” tizimida TU signalida stantsiya manzilini yuborish uchun ishlatiladigan kod: 1. simpleks va keyinchalik elementlarning ikki baravar ko'payishi

 2. doimiy vazn bilan

 3. taqsimlash

 4. simpleks (juft – toq)

Ответ: 1

“LUCH” tizimida TU signalida guruh manzilini yuborish uchun ishlatiladigan kod: 1. doimiy vazn bilan

 2. juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari takrorlash bilan

 3. korrelyatsiya (elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan)

 4. simpleks, keyinchalik elementlarning ikki baravar ko'payishi

Ответ: 1

“LUCH” tizimida TU signalining operativ qismida quyidagi kod ishlatiladi: 1. doimiy og'irlik bilan va keyinchalik juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari takrorlash bilan

 2. taqsimlash

 3. korrelyatsiya (elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan)

 4. juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari takrorlash bilan

Ответ: 1

“NEVA”, “ChDTs-66” tizimlarida ko'p taktli TU signalini uzatish uchun quyidagi impuls belgisi ishlatiladi: 1. chastota

 2. faza

 3. nisbatan chastota

 4. nisbatan fazali (fazalar farqi)

Ответ: 1

“LUCH” tizimida ko'p taktli TU signalini uzatish uchun quyidagi impuls belgisi ishlatiladi: 1. nisbatan fazali (fazalar farqi)

 2. chastota

 3. faza

 4. nisbatan chastota

Ответ: 1

Ko'p taktli TS signalini "NEVA", "LUCH", "ChDTs-66" tizimlarida uzatish uchun quyidagi impuls belgisi ishlatiladi: 1. chastota

 2. faza

 3. nisbatan chastota

 4. nisbatan fazali (fazalar farqi)

Ответ: 1

"NEVA", "LUCH", "ChDTs-66" tizimlarida TU va TS kanallari 1. simpleks har xil yo'nalishda

 2. ikki tomonlama (dupleks)

 3. simpleks bir yo'nalishda

 4. TU uchun simpleks va TS uchun dupleks

Ответ: 1

“NEVA” tizimida bitta fizik liniya zanjirida TS kanallarining maksimal soni 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

Ответ: 1

“NEVA” va “LUCH” tizimlarida TU kanali quyidagilar uchun ishlatiladi: 1. TU signallarini uzatish, TU kanali taqsimlagichlarini va TS kanallarini guruhli taqsimlagichlarining harakatini sinxronlashtirish uchun

 2. TU signallarini uzatish va TU kanali taqsimlagichlarining harakatini sinxronlashtirish uchun

 3. TU signallarini va TS kanallarini taqsimlagichlarining sinxronizatsiya signallarini uzatish uchun

 4. TU kanal taqsimlagichlari va TS kanalining taqsimlagichlari harakatini sinxronlashtirish uchun

Ответ: 1

“NEVA” va “LUCH” tizimlarida turli guruhlaridagi ob'ektlarining nazorat TS signallari umumiy quyidagicha bo'linadi: 1. chastota, vaqt va jismoniy sohalarda

 2. faqat chastota sohasida

 3. faqat vaqt sohasida

 4. jismoniy va chastota sohasida

Ответ: 1

“LUCH” tizimining bitta fizik liniyasi zanjirida TS kanallarining maksimal soni 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. 5

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU ikkilik jismoniy kanalida "1" qiymatiga ega elementar signalning belgisi 500 Hz chastotasi bilan tebranish fazasining quyidagicha o'tishi bilan ko'rsatiladi: 1. A→B; B→C; C→A

 2. A→B; B→C; C→B

 3. A→C; C→B; B→A

 4. C→A; C→B; A→C

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU ikkilik fizik kanalida "0" qiymatiga ega elementar signalning belgisi 500 Hz chastotasi bilan tebranish fazasining quyidagicha o'tishi bilan ko'rsatilgan: 1. A→C; C→B; B→A

 2. A→B; B→C; C→A

 3. A→B; B→C; C→B

 4. C→A; C→B; A→C

Ответ: 1

“LUCH” tizimidagi jismoniy aloqa kanali orqali TU signalini uzatish uchun quyidagi chastota ishlatiladi: 1. 500

 2. 500,600

 3. 500,600,700

 4. 500,600,700,800

Ответ: 1

“NEVA” tizimidagi jismoniy aloqa kanali orqali TU signalini uzatish uchun quyidagi chastota ishlatiladi: 1. 500,600,700,800

 2. 500

 3. 500,600

 4. 500,600,700

Ответ: 1

“NEVA” va “ChDTs-66” tizimlarining TU ikkilik fizik kanalida “1” qiymatiga ega elementar signalning belgisi quyidagi chastotalardan (Hz) biri bilan ko'rsatiladi: 1. 500,700

 2. 500,600

 3. 500,800

 4. 600,800

Ответ: 1

“NEVA” va “ChDTs-66” tizimlarining TU ikkilik fizik kanalida “0” qiymatiga ega elementar signalning belgisi quyidagi chastotalardan (Hz) biri bilan ko'rsatiladi: 1. 600,800

 2. 500,600

 3. 500,700

 4. 500,800

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU signalida nechta impuls mavjud? 1. 19

 2. 18

 3. 22

 4. 30

Ответ: 1

LUCH tizimidagi TU signali nechta impulslarni o'z ichiga oladi? 1. 30

 2. 18

 3. 19

 4. 22

Ответ: 1

“NEVA”, “LUCH” tizimlarining TS signallari nechta impulslarni o'z ichiga oladi? 1. 22

 2. 18

 3. 19

 4. 30

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU signalida stantsiya manzili kodini yuborish uchun nechta taktlar mo'ljallangan? 1. 6

 2. 4

 3. 10

 4. 12

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU signalida stantsiya manzil kodini yuborish uchun nechta taktlardan foydalaniladi? 1. 12

 2. 4

 3. 6

 4. 10

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU signalida guruh manzili kodini uzatish uchun nechta taktlar ishlatiladi? 1. 4

 2. 6

 3. 10

 4. 12

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TS signalida guruh manzili kodini uzatish uchun nechta taktlar mo'ljallangan? 1. 6

 2. 4

 3. 12

 4. 10

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU signali operativ qismi kodlarini uzatish uchun qancha taktlar ishlatiladi? 1. 8

 2. 4

 3. 6

 4. 12

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU signali operativ qismi kodlarini uzatish uchun nechta taktlar mo'ljallangan? 1. 12

 2. 10

 3. 6

 4. 4

Ответ: 1

“LUCH” tiziminig TU signali nechta taktlardan iborat? 1. 31

 2. 19

 3. 20

 4. 22

Ответ: 1

Tsiklik nazoratga ega bo'lgan kodli tizimlarda tsikl vaqti quyidagicha aniqlanadi: 1. tabloda poezdning holatini, yo’l uchastkasining uzunligi va poezdning tezligini ko'rsatishda xatolik ehtimoli

 2. yo’l uchastkasining uzunligi, poezd uzunligi va tezligi

 3. tabloda poezdning holatini, yo'l uchastasining uzunligi va poezdning uzunligini ko'rsatishda xatolik ehtimoli

 4. tabloda poezdning holatini, poezdning uzunligi va tezligini ko'rsatishda xatolik ehtimoli

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TU ko'p taktli signalida stantsiya manzili kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TU ko'p taktli signalida guruh manzili kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TU ko'p taktli signalida operativ qisim kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TS ko'p taktli signalida operativ qisim kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU ko'p taktli signalida stantsiya manzili kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 4

 2. 1

 3. 2

 4. 3

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU ko'p taktli signalida guruh manzili kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU ko'p taktli signalida A buyruq kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 4

 2. 1

 3. 2

 4. 3

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU ko'p taktli signalida (B buyruq) kod belgisi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TS ko'p taktli signalida operativ qisim kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU ko'p taktli signalida stansiya adresi kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU ko'p taktli signalida guruh adresi kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU ko'p taktli signalida operativ qisim kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

c

“NEVA” tizimining TS ko'p taktli signalida operativ qisim kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

"LUCH" tizimidagi ob'ektlarning holatini tsiklik nazorat qilish quyidagi printsipni qo'llash orqali tashkil etilgan: 1. taktli va guruhli taqsimlagichlar yordamida ob'ektlarning holatini qat'iy ketma-ketlikda nazorat qilish

 2. so'rov impulsini estafetali uzatish

 3. kop taktli so'rov signallarini avtomatik yuborish

 4. ko'p taktli so'rov signallarini noavtomatik (chaqiruv bilan) yuborish

Ответ: 1

“Neva” tizimining TU kengaytmasida uzatish va qabul qilish punktlarining taqsimlagichlarini sinxron harakati quyidagilardan foydalangan holda ta'minlanadi: 1. sinxronizatsiya impulslarini xabarlarni uzatish impulslariga impuls belgilarining umumiy sonini ikki baravar ko'paytirish bilan qo’shishning bosqichma-bosqich usul

 2. asosiy tarmog'dan sinxronizatsiya bilan bosqichma-bosqich usul

 3. ajratilgan sinxronizatsiya kanali bilan bosqichma-bosqich usul

 4. xabarlarni uzatish impulslarini va sinxronizatsiya impulslarini vaqt bilan ajratish bilan bosqichma-bosqich usul

Ответ: 1

“Luch” tizimining kodlash moslamalarida taqqoslash va amalga oshirish uchun funktsional tugun bu: 1. nazorat qilinayotgan ob'ektlardan olingan xabarlarni oldingi siklda xuddi shu ob'ektlardan olingan xabarlar bilan, qabul qilish kontakt registrlari relelarining yemirilishini kamaytirish maqsadida solishtiradi.

 2. TU kanalidagi boshqaruv ob'ektlariga yuborilgan xabarlarni TS kanalida qabul qilingan TU signalidagi buzilishlarni aniqlash uchun xuddi shu ob'ektlardan kelgan xabarlar bilan taqqoslaydi.

 3. TS signalini qabul qilishning ishonchliligini oshirish uchun nazorat qilinayotgan ob'ektlardan olingan xabarlarni oldingi siklda xuddi shu ob'ektlardan olingan xabarlar bilan taqqoslaydi

 4. qabul qilingan ko'p taktli TS signalini qabul qilingan signalda buzilishlarni aniqlash uchun mos etalon bilan taqqoslaydi

Ответ: 1

“Luch” tizimining kodli qurilmalarida guruhli taqsimlagichlarning sinxron harakati quyidagilar yordamida amalga oshiriladi: 1. ikkilangan (dublli) start-stop bilan bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usuli

 2. start-stop sinxronizatsiya usuli ikkilanishsiz (dublsiz)

 3. ikkilanishsiz (dublsiz) bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usuli

 4. bosqichma-bosqich ikkilangan (dublli) bilan start-stop sinxronizatsiya usuli

Ответ: 1

“Luch” tizimining TS kengaytmasida, uzatish va qabul qilish punktlarining taqsimlagichlarining sinxron harakati quyidagilardan foydalangan holda ta'minlanadi: 1. start-stop sinxronizatsiya usuli

 2. asosiy tarmog'idan sinxronizatsiya bilan bosqichma-bosqich usul

 3. ajratilgan sinxronizatsiya kanali bilan bosqichma-bosqich usul

 4. xabarlarni uzatish impulslarini va sinxronizatsiya impulslarini vaqt bilan ajratish bilan bosqichma-bosqich usul

Ответ: 1

“Neva” tizimining TU kengaytmasida, chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 3. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 4. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik stantsiya manzil kodi bilan (modul 2 qo'shish bo’yicha) taqqoslash

Ответ: 1

“Luch” tizimining TU kengaytmasida, chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 3. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 4. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik stantsiya manzil kodi bilan (modul 2 qo'shish bo’yicha) taqqoslash

Ответ: 1

O'zbekiston temir yo'llaridagi “Dialog” tizimining TU kengaytmasida chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 3. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 4. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik stantsiya manzil kodi bilan (modul 2 qo'shish bo’yicha) taqqoslash

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TU kengaytmasida operativ qismning kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 3. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 4. chiziqli signaldagi parallel stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

Ответ: 1

“Neva” tizimining TU kengaytmasida guruh manzili kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 3. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 4. chiziqli signaldagi parallel stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

Ответ: 1

“Neva” tizimining TU kengaytmasida operativ qismi kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 3. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 4. chiziqli signaldagi parallel stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU kengaytmasida guruh manzili kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 3. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 4. chiziqli signaldagi parallel stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU kengaytmasida operativ qism kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 3. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 4. chiziqli signaldagi parallel stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

Ответ: 1

O'zbekiston temir yo'llaridagi “Dialog” tizimining TU kengaytmasida chiziqli signaldagi guruh manzil kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 3. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 4. chiziqli signaldagi parallel stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

Ответ: 1

O'zbekiston temir yo'llaridagi “Dialog” tizimining TU kengaytmasida chiziqli signaldagi operativ qism kodini deshifratsiyalash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi: 1. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va keyinchalik deshifratsiyalash

 2. chiziqli signaldagi stantsiyaning manzil kodini parallel kodga o’zgartirish va uni keyinchalik maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (modul 2 qo'shish bo’yicha)(taqqoslash parallel kodlarda amalgam oshiriladi)

 3. chiziqli signaldagi ketma-ket stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

 4. chiziqli signaldagi parallel stantsiyaning manzil kodini maxsus qurilmada saqlanadigan stantsiya manzil kodi bilan taqoslash

Ответ: 1

Sinxronizatsiyaning start-stop usulidan foydalanadigan temir yo'l kodli tizimlarida demodulyator quyidagilarga ega bo'lishi kerak 1. ikkita chiqish zanjiri

 2. bitta chiqish zanjiri

 3. uchta chiqish zanjiri

 4. to'rtta chiqish zanjiri

Ответ: 1

Xabarlarni va sinxronizatsiya kanallarini vaqt bo'yicha taqsimlash bilan bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usulidan foydalangan temir yo'l transporti kodli tizimlarida demodulyator quyidagilarga ega bo'lishi kerak. 1. uchta chiqish zanjiri

 2. bitta chiqish zanjiri

 3. ikkita chiqish zanjiri

 4. to'rtta chiqish zanjiri

Ответ: 1

Sinxronizatsiya impulslarini xabar impulslariga qo’shish bilan bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usulidan foydalangan temir yo'l kodli tizimlarida demodulator quyidagilarga ega bo'lishi kerak 1. to'rtta chiqish zanjiri

 2. bitta chiqish zanjiri

 3. ikkita chiqish zanjiri

 4. uchta chiqish zanjiri

Ответ: 1

Ikkilikli sifat almashtirish kodidan qo’llab amalgam oshiriladigan bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usulidan foydalangan temir yo'l transporti tizimlarida demodulyator quyidagilarga ega bo'lishi kerak. 1. uchta chiqish zanjiri

 2. bitta chiqish zanjiri

 3. ikkita chiqish zanjiri

 4. to'rtta chiqish zanjiri

Ответ: 1

Asosiy tarmog’dan yoki aloxida ajratilgan sinxronizatsiya kanalini qo’llab amalgam oshiriladigan bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usulidan foydalangan temir yo'l transporti tizimlarida demodulyator quyidagilarga ega bo'lishi kerak. 1. ikkita chiqish zanjiri

 2. bitta chiqish zanjiri

 3. uchta chiqish zanjiri

 4. to'rtta chiqish zanjiri

Ответ: 1

Zamonaviy DM tizimlarida elementar signal demodulyatsiyasining asosiy printsipi quyidagilardan iborat: 1. signal xususiyatlarini uning namunaviy xususiyatlari bilan taqqoslash

 2. signal kuchlanishini o'lchash

 3. signal vaqtini o'lchash

 4. signal energiyasini o'lchash

Ответ: 1

Chastotali demodulyatorining ishlash printsipi quyidagini taqqoslashdan iborat: 1. elementar signalning chastotalarini, o’zining parallel tebranuvchi LC konturidagi chastotasi bilan

 2. elementar signalning chastotasini, o’zining ketma-ket LC kontur chastotasi bilan

 3. elementar signalning fazasini, asosiy generatorning fazasi bilan

 4. elementar signalning xususiyatlarini, oldingi elementar signalning xarakteristikasi bilan

Ответ: 1

Fazali demodulyatorining ishlash printsipi quyidagini taqqoslashdan iborat: 1. elementar signalning fazasini, asosiy generatorning fazasi bilan

 2. elementar signalning chastotalarini, o’zining parallel tebranuvchi LC konturidagi chastotasi bilan

 3. elementar signalning chastotasini, o’zining ketma-ket LC kontur chastotasi bilan

 4. elementar signalning xususiyatlarini, oldingi elementar signalning xarakteristikasi bilan

Ответ: 1

Nisbiy demodulyatorining ishlash printsipi quyidagini taqqoslashdan iborat: 1. elementar signalning xususiyatlarini, oldingi elementar signalning xarakteristikasi bilan

 2. elementar signalning chastotalarini, o’zining parallel tebranuvchi LC konturidagi chastotasi bilan

 3. elementar signalning chastotasini, o’zining ketma-ket LC kontur chastotasi bilan

 4. elementar signalning fazasini, asosiy generatorning fazasi bilan

Ответ: 1

Qutbli demodulyatorining ishlash printsipi quyidagini taqqoslashdan iborat: 1. signal tomonidan hosil bo’lgan yo’nalish relesidagi magnit oqimini, doimiy magnit tomonidan hosil bo'lgan magnit oqimi bilan

 2. elementar signalning chastotalarini, o’zining parallel tebranuvchi LC konturidagi chastotasi bilan

 3. elementar signalning fazasini, asosiy generatorning fazasi bilan

 4. elementar signalning xususiyatlarini, oldingi elementar signalning xarakteristikasi bilan

Ответ: 1

Qutbli demodulyatorining ishlash printsipi quyidagini taqqoslashdan iborat: 1. *elektr zanjirning simlari orasidagi kuchlanish yo'nalishini elektrik ventilning (diod) yo’nalishi o’zgartirilgan kuchlanishining yo'nalishi bilan.

 2. elementar signalning chastotalarini, o’zining parallel tebranuvchi LC konturidagi chastotasi bilan

 3. elementar signalning fazasini, asosiy generatorning fazasi bilan

 4. elementar signalning xususiyatlarini, oldingi elementar signalning xarakteristikasi bilan

Ответ: 1

Neva tizimining kodli qurilmalari: 1. TU bo'yicha sporadik, ammo TSga ko'ra tsiklik

 2. TU ham, TS ham sporadik

 3. TU bo'yicha tsiklik, ammo TSga ko'ra sporadik

 4. TU ham, TS ham tsiklik

Ответ: 1

"ChDTs" tizimining kodli qurilmalari 1. TU ham, TS ham sporadik

 2. TU bo'yicha sporadik, ammo TSga ko'ra tsiklik

 3. TU bo'yicha tsiklik, ammo TSga ko'ra sporadik

 4. TU ham, TS ham tsiklik

Ответ: 1

"LUCH" tizimining kodli qurilmalari 1. TU bo'yicha sporadik, ammo TSga ko'ra tsiklik

 2. TU ham, TS ham sporadik

 3. TU bo'yicha tsiklik, ammo TSga ko'ra sporadik

 4. TU ham, TS ham tsiklik

Ответ: 1

Toshkent metropolitenida ishlatiladigan "SKTs" tizimining kodli qurilmalari 1. TU ham, TS ham sporadik

 2. TU bo'yicha sporadik, ammo TSga ko'ra tsiklik

 3. TU bo'yicha tsiklik, ammo TSga ko'ra sporadik

 4. TU ham, TS ham tsiklik

Ответ: 1

O'zbekiston temir yo'llarida ishlatiladigan ”Dialog” tizimining kodli qurilmalari 1. TU bo'yicha sporadik, ammo TSga ko'ra tsiklik

 2. TU ham, TS ham sporadik

 3. TU bo'yicha tsiklik, ammo TSga ko'ra sporadik

 4. TU ham, TS ham tsiklik

Ответ: 1

MPM da vagonlar talablariga va lokomotiv brigadalarining vaqt zahiralariga binoan stansiya yo'llarining uzunligi to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagi nim tizim tomonidan ta'minlanadi 1. normativ-ma'lumotnoma axboroti

 2. bayonnoma

 3. dialogl

 4. tashxis qo'yish

Ответ: 1

"Luch" tizimida bitta LP da joylashgan turli xil ob'ektlar guruhidan TS signallari quyidagicha ajratiladi 1. vaqt oralig'ida haqiqiy pauza bilan

 2. vaqt oralig'ida faol pauza bilan

 3. chastota oralig’i bilan

 4. fizik oraliq bilan

Ответ: 1

“Neva” tizimida bitta LP da joylashgan turli xil ob'ektlarning TS signallari quyidagicha ajratiladi 1. vaqt oralig'ida haqiqiy pauza bilan

 2. vaqt oralig'ida faol pauza bilan

 3. chastota oralig’i bilan

 4. fizik oraliq bilan

Ответ: 1

“Luch” tizimida turli guruh ob'ektlari uchun TU signallari quyidagicha ajratiladi. 1. vaqt oralig'ida haqiqiy pauza bilan

 2. vaqt oralig'ida faol pauza bilan

 3. chastota oralig’i bilan

 4. fizik oraliq bilan

Ответ: 1

“Neva” tizimida turli xil ob'ektlar guruhlari uchun mo'ljallangan TU signallari quyidagicha ajratiladi. 1. vaqt oralig'ida haqiqiy pauza bilan

 2. vaqt oralig'ida faol pauza bilan

 3. chastota oralig’i bilan

 4. fizik oraliq bilan

Ответ: 1

O'zbekiston temir yo'llarining “Dialog” tizimida turli xil ob'ektlar guruhlari uchun mo'ljallangan TU signallari quyidagicha ajratilgan 1. vaqt oralig'ida faol pauza bilan

 2. vaqt oralig'ida haqiqiy pauza bilan

 3. chastota oralig’i bilan

 4. fizik oraliq bilan

Ответ: 1

O'zbekiston temir yo'llarining “Dialog” tizimida bitta LPda joylashgan turli guruh ob'ektlarning TS signallari quyidagicha ajratiladi 1. vaqt oralig'ida haqiqiy pauza bilan

 2. vaqt oralig'ida faol pauza bilan

 3. chastota oralig’i bilan

 4. fizik oraliq bilan

Ответ: 1

Mikroprotsessorli markazlashtirish tizimida ob'ektlarning holati va ularni boshqarish to'g'risida ma'lumotlar olish quyidagi nim tizimi tomonidan amalga oshiriladi 1. boshqaruv va nazorat

 2. modellashtirish

 3. tashxislash

 4. bayonnomalash

Ответ: 1

Mikroprotsessorli markazlashtirish tizimida poyezdlar harakatining bajarilgan va kelajakda bajariladigan jadvallarini shakllantirish quyidagi nim tizimi tomonidan amalga oshiriladi. 1. modellashtirish

 2. boshqaruv va nazorat

 3. tashxislash

 4. bayonnomalash

Ответ: 1

Mikroprotsessorli markazlashtirish tizimida AT qurilmalarining nosozliklari to'g'risida ma'lumot quyidagi nim tizimi tomonidan taqdim etiladi 1. tashxislash

 2. boshqaruv va nazorat

 3. modellashtirish

 4. bayonnomalash

Ответ: 1

Mikroprotsessorli markazlashtirish tizimida, bajarilgan qatnov jadvalining ishonchli nusxasini yaratish va transport jarayonining borishi to'g'risida hisobot hujjatlarini shakllantirish quyidagi nim tizimi tomonidan amalga oshiriladi. 1. bayonnomalash

 2. normativ -ma'lumotnoma

 3. dialogli

 4. tashxislash

Ответ: 1

MPM da kelajakdagi ishlar jadvalini tuzatish va boshqaruv guruhlarini shakllantirish quyidagi nim tizimi tomonidan amalga oshiriladi 1. dialogli

 2. bayonnomalash

 3. normativ -ma'lumotnoma

 4. tashxislash

Ответ: 1
Download 498 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat