Qiyinlilik darajasi


Qanday oraliqlar uchun fonarning eni 12 m qabul qilinadi?Download 0.63 Mb.
bet9/9
Sana18.09.2019
Hajmi0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Qanday oraliqlar uchun fonarning eni 12 m qabul qilinadi?

24, 30 va 36 m

36 m dan katta bo’lgan

24 m dan katta bo’lgan

18,24, 30 m

346

2

Qanday oraliqlar uchun fonarning eni 6 m qabul qilinadi?

12 va 18 m

12 m

9 va 12 m

18 va 24 m

347

1

Fonarning asosiy turlarini ko’rsating.

yoritish va shamollatish,

yoritish-shamollatishshamollatish

havo almashuvchi

sun’iy yoritish uchun

348

1

Bir qavatli sanoat binolarining yon devorlari qanday ta’sirlar ostida bo’ladi?

shamol bosimi


tom yopmaning yuk ko’taruvchi konstrukstiya og’irligi

hech qanday yuk yoki bosim ta’sirida bo’lmaydi

kranlar yuki

349

3

9 m li oraliqqa mo’ljallangan unifikastiyalashgan rigelning balandligi nechaga teng?

800 mm

450 mm

750 mm

600 mm

350


2

Kesimi to’g’ri burchak bo’lgan rigel qanday hollarda qo’llaniladi?

xonaning balandligi nisbatan katta bo’lgan hollarda

uncha katta bo’lmagan yukni ko’targanda

xonaning balandligi uncha katta bo’lmagan hollarda

katta yuk ko’targanda

351

2

To’sinsiz yopmalarni qo’llash binoning nimasiga ta’sir qiladi?

bino hajmining oshishiga

bino hajmining kamayishiga

orayopma plitalarining qisqarishiga

orayopma plitalarining uzayishiga

352

2

Quyida sanab o’tilgan to’sinsiz yopma elementlarining qaysi biri to’sin kabi ishlaydi?

kapitellar

oraliqni yopuvchi qovurg’ali plitalar

ustun ostidagi plitalar

oraliqni yopuvchi g’ovakli plitalar

353

3

Qanday sharoitda sanoat binosining stakanli poydevori ostiga shag’al yostiq o’rnatiladi?

asos quruq gruntlardan iborat bo’lsa

asos namli gruntlardan iborat bo’lsa

poydevorning o’lchamlari kichik bo’lsa

poydevorning o’lchamlari yirik bo’lsa

354

2

Tosh pollar qanday asosga o’rnatiladi?

qumli asosga

beton asosga

shag’alli asosga

sementli-qumli asosga

355

1

Qanday sharoitda sanoat binosining stakanli poydevori ostiga beton yostiq o’rnatiladi?

asos namlik gruntlardan iborat bo’lsa

asos yopishqoq gruntlardan iborat bo’lsa

asos shag’aldan iborat bo’lsa

poydevor o’lchamlari yirik bo’lsa

356

1

Yog’ochdan ishlangan deraza bloklari qanday sanoat binolarida qo’llaniladi?

kislotali agressiv sexli

xo’l sexli

agressiv moddalari bo’lgan sexli

issiq sexli

357
Yuqori darajadagi kapital binolarda qanday romlar o’rnatiladi?

metal-yog’ochli

yog’och

po’lat

temir–beton

358

2

Sanoat binolaridagi pardadevorlar qanday materiallardan hosil qilinadi?

G’isht, mayda blok, shishablok, temir beton panel, po’lat profill list va asbestostement listlardan.

Po’lat profill list va asbestostement listlardan.

Metal listlardan.

G’isht, mayda blok, shishablok, temir beton panel.

359

2

Sanoat binolarida qaysi vaqtda to’sin osti to’sini ishlatiladi

Bir biriga parallel ustunlar qatorida ustunlar qadami xar xil bo’lsa

Ustunlarning o’lchamlari xar xil bo’lsa

Xar xil balandlikdagi fermalar ishlatilsa

Ko’prikli kranlar bo’lsa

360

1

Temir beton karkasli sanoat binolarida qanday yopma plitalar qo’llaniladi

qovurg’ali

ko’p g’ovakli

isitilgan

g’ovakli

361

2

Temirbeton karkasning bo’ylama yo’nalishidagi mustaxkamligi va chidamliligi qanday ta’minlanadi?

ko’ndalang rama tizimi bilan

yopmani qattiq diski bilan

aloqa tizimi bilan

kollonna bilan

362

1

Temirbeton panellarning pardadevorlari biriktiriladi…

faxverkali ustunga

stropil konstruktsiyaga

kran osti to’singa

ustunlar bog’lami bo’yicha

363

3

Temirbeton perepletlarning salbiy xossalari

material sarfining yuqoriligi va murakkabligi

korroziyalanish darajasi pastligi

darzga moyillik va yuqori darajadagi past xaroratni yo’qotilishi

estetik kurinishini pastligi va yuqori narxligi

364

2

To’sinsiz karkas orayopmalarida ustun usti panellari tayanadi

kapitali

rigel

ustunlar

poydevor balkalari

365

3

Tom qoplamasidagi suv yig’uvchi karnaklarni soni nimaga bog’liq?

tom nishabligiga

tom balandligiga

ishlab chiqarish jarayoniga

suv yig’uvchi karnaklarni o’lchamiga

366

2

Turar joy tumanlariga nisbatan zararli chiqindilarni ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari…joylashtiriladi

albatta shamol esayotgan tarafga qarshi

shamol esayotgan tarafdan

parallel

shaxmat yo’sinida

367

2

Bo’ylama yo’nalishdagi faxverk ustunlarning yuqori qismi qaysi konstruksiyaga maxkamlanadi?

to’sin osti to’siniga yoki yopma plitaga

To’singa

Asosiy ustunga

maxkamlanmaydi

368

3

Ustunda temirbeton stropilali balkaning balandligi qanchani tashkil etadi?

300mm

600mm

500mm

1000mm

369

1

.. ustunlar bilan po’latfermalar yordamida biriktiriladi

tayanch usti tirgaklari

birlashtiruvchi plastinalar

mixlar

burama mixlar

370

1

Metallurgiya sanoatining issiq sexlarida qanday pollar qo’llaniladi?

cho’yan va po’lat pollar

beton pollar

taxta pollar

asfaltobeton pollar

371

1

Vazifasiga ko’ra fonarlar bo’linadi

yorug’lilik uchun, shamollatish uchun va yorug’lilik-aeratsion

yuqori va past

sanoat va fuqoro

oynali va oynasiz

372

2

Xarorat choklari… bo’linadi?

barcha er usti konstruktsiyalarda vertikal bo’ylab

barcha er osti konstruktsiyalari vertikal bo’ylab

barcha konstruktsiyalarga

barcha konstruktiv elementlarda gorizontal bo’ylab

373

2

Yo’l ko’cha kiyimlari qo’yiladigan shkaf bo’laklarining eni nimaga bog’liq?

qurilishning iqlimiy hududiga

ishlab chiqarish jarayonlarining guruhlariga

jovoning o’lchamlariga

shkafning joylashish sxemasiga

374

1

Ko’ndalang yo’nalishdagi faxverk ustunlarning yuqori qismi qaysi konstruksiyasiga maxkamlanadi?

to’singa

yopma plitalarga

to’sin osti tosinga

asosiy ustunlarga

375

1

Faxverk ustunlarning quyi qismi qanday biriktiriladi?

bikr biriktiriladi

sharnerli biriktiriladi

yumshoq xolda biriktiriladi

biriktirilmaydi

376

2

Yong’in zinalari parapet balandligi …. dan ortiq binolarda ko’zda tutiladi

10m

5m

20m

30m

378

2

Yopmani to’suvchi qismi …. bo’lishi mumkin

issiqlik qoplamali yoki issiqlik qoplamasiz

to’q yoki och

gorizontal yoki vertikal

yuk ko’taruvchi

379

3

Yorug’lik–aeratsion fonarning yuk ko’taruvchi o’zagini …. tashkil etadi

po’lat karkas

yog’och panjara

temirbeton yopma

terma g’isht

380

2

Yuk ko’tarish qobiliyati 125 t dan ortiq bo’lgan og’ir ko’prikli kranlari bor inshoatlarda po’latustunlarning qaysi turini qo’ llash maqsadga muvofik bo’ladi?

alohidagi turini

ikki tarmoqli turini

yaxlit o’zgaruvchi kesimli

yaxlit doimiy kesimli

381

2

Fexverk ustunlarning yuqori qismi qanday biriktiriladi

sharnerli biriktiriladi

bikr biriktiriladi

yumshoq xolda biriktiriladi

biriktirilmaydi

382

3

Zenit fonarlari qanday joylashtiriladi

nuqtili va panelli

to’g’riburchakli

bukri va yassi

ustqurilmali va tekis

383

2

tom qoplamasini qadami 500mm bo’lgan yog’och rekalardan yotqiziladi

asbestsementli

po’lat

ruberoid

yog’och

384
Sanaot binolarida deformatsiyali choklar qanday bo’lishi mumkin?

xarorat, cho’kma, zilzilaga qarshi

tsementli, betonli, po’latli

planli, plansiz

monolit, yig’ma

385

1

Sanitar zararligi va yong’in hafi yuqori bo’lgan ob’ektlarni joylashtirish tavsiya etiladi?

sanoat tugunlarini chetida

sanoat tugunlarini markazida

sanoat xududiga kiraverishda

sanoat xududidan tashqarida

386

1

Sanoat binolar qurishdagi smetasi …tekshiriladi

ishchi xujjatlarda

ishgi loyixada

tushuntirish xatida

qurilish tugaganda

387

2

Sanoat binolari ustunlarni tutashgan joyi?

orayopma satxidan 600x800 mm balandlikda

pol satxida

orayopma satxida

pol satxida 2m balandlikda

388

1

Fonuslarning balandliklari necha m dan qilib loyihalanadi?

1.25; 1.50 ; 1.75; 2.40; 3.40

1.0; 2.0; 3.0; 4.0

2.0; 4.0; 6.0; 4.5

1.5; 2.5; 3.0; 4.5

389

1

Sanoat binolarida oynalarning yarus balandligi

0,6; 1,2; 1,8 va 2,4m

3 ва 6m

1m

2; 4; 6 va 8m

390

3

Sanoat binolaridagi zinalar…

asosiy, yordamchi, yongin va favquotdagi xolatlar uchun mo’ljallangan

asasiy va ikkilamchi

asosiy va qo’shimcha

biriktirilgan va aloxida turuvchi

391

2

Sanoat binolarinig devor panellari sifatida

karkasli va karkassiz

T vai Sh ko’rinishli

umumiy va xususiy

mayda va yirik elementli

392

2

Sanoat binolarining hajmiy rejaviy yechimlari ko’p jihatdan…bog’liq:

qabul qilingan ko’tarish transport omallarini tashkil qilishiga

qurilishning iqlimiy mintaqasiga

ishchilar soniga

shamol yo’nalishiga

393

1

Fonuslar yon devorlariga qancha m yetmay loyihalanadi?

6 yoki 12 m

1 yoki 2 m

2 yoki 4 m

8 yoki 10 m

394

2

Sanoat binolarining tomida fonarlar nima uchun o’rnatiladi?

shamollatish va yorug’likni ta’minlash uchun

yuklarni taqsimlash uchun

fasadni bezatish uchun

tom qoplamasini mustaxkamlash uchun

395

2

Xizmat zinalarning qiyaligi necha gradus loyihalanadi?

45-60

80-90

30-35

70-75

396

2

Sanoat binolarning asbestotsement listli devorlarini pastki hismini tayyorlanadi yog’och shitlardan issiqlik qoplamalaridan

temirbeton panelladanr

po’lat varoqlardan

yog’och shitlardan

issiqlik qoplamalaridan

397

2

Sanoat binosini nimaga nisbatan joylashishi kerak?

shamol yo’nalishi bo’yicha

shamolga qarshi yo’nalishida

chap tomonda

o’ng tomonda

398

3

Sanoat binosini barpo qilishda kim buyurtmachi bo’ladi?

xalq xo’jaligining tegishli sohasi

qurilish tashkiliti

loyihalovchi firma

texnologik xizmat

399

3

Sanoat binosining issiq tom qoplamasi ostida temirbeton to’shama va tom yopmasidan tashqari nimalar kiradi?

issiqlik qoplamasi va paroizolyatsiya

ruberoid va bitum

tsement-qumli qorishma hamda panjara taxtasi

tayanch va stropila

400

2

Sanoat inshoatlaridagi to’siqlar…turlarga bo’linadi

ajratuvch va bo’luvchi

monolit va yig’ma

po’lat va yog’och

yaxlit

Download 0.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat