Qiyinlilik darajasi


Muvofiqlashtiruvchi o’qdan konstruktiv elementning chegarasigacha yoki geometrik o’qigacha bo’lgan masofa nima deyiladi?Download 0.63 Mb.
bet8/9
Sana18.09.2019
Hajmi0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Muvofiqlashtiruvchi o’qdan konstruktiv elementning chegarasigacha yoki geometrik o’qigacha bo’lgan masofa nima deyiladi?

bog’lovchi

xaqiqiy o’lcham

rejaviy o’lcham

konstruktiv o’lcham

298

3

Sanoat binolarida pol sathi yer planirovkasi sathidan necha mm baland bo’ladi?

150 ;

200 ;

100.

300 ;

299

3

Qanday binolarda ishlab chiqarishni modernizastiya qilish qulaylik tug’diradi?

universal tipdagi

zal tipidagi

oraliq tipidagi

yacheyka tipidagi

300

2

Sanoat binosining hajm-rejaviy yechimi nima asosida tanlanadi?

texnologik sxemalar

texnologik jihozlash

konstrukstiyaning olovbardoshliligi

ishchilar ro’yxatining tarkibi

301

302


1

Antresollar maydonlariga qaysi maydonlar kiradi?

ishchi maydoni

konstruktiv maydoni

qurilish maydoni

ishlab chiqarish binosining foydali maydoni

303

1

Qurilishga va uni ekspluatastiya qilishga eng kam miqdorda xarajat sarf etishni o’z ichiga oluvchi talabni belgilab bering?

Iqtisodiy;

Funkstional;

Texnik;

Me’moriy-badiiy.

304

2

Takrorlanuvchi strukturali ko’p qavatli binolarda ustunlar to’ri qaysi o’lchamlar asosida loyixalanadi?

6x6; 6x9 m

6x12; 12x12 m

12x18 m

9x9 m

305

2

Iqtisodiy sohada islohotlarni chuqurlashtirish va erkinlashtirish sanoat korxonalariga nima beradi?

Sanoat ishlab chiqarishning o’sishini;

Davlat boyishini;

Sarmoyalarning oshishini;

Mahsulot sifati takomillashuvini.

306

1

Shamol guli nima?

ustun shamolning yo’nalishi

shamol xarakatining davomiyligi

xududni shamollatishning shartli belgisi

aerastiyaga bo’lgan extiyojning shartli belgisi

307

1

Zavod ichidagi transport trassalari bo’ylab ko’kalamzorlashtirish eni kami bilan necha metr bo’lishi kerak?

2 m dan kam bo’lmasligi

2 m dan ko’p bo’lmasligi

1 m bo’lishi

3 m bo’lishi

308

2

Asosiy ishlab chiqirish binosidagi hojatxonalar chekish joylari va dam olish xonalarining ish joyidan uzoqligi necha metrdan ko’p bo’lmasligi kerak?

75 m

54 m

24 m

60 m

309

2

Yopiq dush kabinalarining (rejadagi) o’lchamlari nechaga teng?

1,8x0,9 m

0,9x0,9 m

0,6x0,9 m

1,8x0,6 m

310

2

Ko’p qavatli ishlab chiqarish binolarida xojatxonalar qavatlar bo’ylab qanday o’rnatiladi?

har qavatda

har ikki qavatdan keyin

har qavatdan keyin

birinchi va oxirgi qavatlarda

311

3

Quyidagi o’lchamlari berilgan shkaflarning qaysi biri IV iqlimiy zonada ko’cha va uy kiyimlarini saqlash uchun mo’ljallangan?

33x50x165 sm

40x50x165 sm

20x50x165 sm

25x50x165 sm

312

2

Yordamchi sanoat binolari necha qavat balandlikda loyihalanadi?

2-4 qavat

9 qavat

5 qavat

1 qavat

313

3

Yordamchi binolarda ikkita chiqish joyi oralig’idagi masofa necha metrdan ko’p bo’lmasligi kerak?

50 m

48 m

24 m

20 m

314

2

Yordamchi binolar umumiy maydonining necha % i sanitar-maishiy xizmat uchun ajratiladi?

65 %

55 %

70 %

50 %

315

1

Sanoat binosining tarzidagi bir xil arxitekturaviy shakllarning ma’lum qonuniyat asosida takrorlanishi nima deb ataladi?

ritm.

nisbat

masshtab

tektonika

316

3

Sanoat binolari arxitekturaviy kompozistiyasining bosh komponentlariga nimalar kiradi.

binoning asosiy kirish joyi va derazalari

binoning barcha yuk ko’taruvchi va to’suvchi konstrukstiyalari

binoning barcha to’suvchi konstrukstiyalari

binoning yoki inshootning tashqi hajmi va ichki fazosi

317

2

Sanoat binolaridagi xonalarni to’g’ri joylashtirish uchun dastlab nimani tuzish maqsadga muvofiqdir?

texnologik sxemani

markalar bo’yicha sxemani

xonalar eksplikastiyasini

hajmiy sxemani

318

2

6 m qadamli ustunlar uchun poydevor to’sining balandligi nechaga teng?

400 mm

600 mm

450 mm

700 mm

319

2

12 m qadamli ustunlar uchun poydevor to’sining balandligi nechaga teng?

600 mm

700 mm

450 mm

400 mm

320

2

Stakan tipidagi poydevor pog’onalarining balandligi nechaga teng?

0,3-0,45 m

0,60 m

0,4 m

0,15-0,2 m

321

3

Sanoat binolari, oraliqlar soniga qarab qanday turlarga ajratiladi?

Bir, ikki va ko’p oraliqli;

Bir oraliqli;

Ikki oraliqli;

Ko’p oraliqli;

322

1

Maxsus sanoat korxonasiga misol keltiring?

Gazgolder ,minoralar.

Shakarchilik sexlari;

Yonilg’i–moylash materiallari omborxonasi;

Marten pechi;

323

2

Sanitariya-texnik binosi deganda nimani tushunasiz?

Suv va kanalizastiya tarmoqlariga xizmat qiluvchi, atrof muhitni ifloslikdan muhofaza qilish va h.

Yordamchi ishlab chiqarish jarayonlarini joylashtirilishi;

Transport vositalarini joylashtirish va ularga xizmat ko’rsatish;

Ularda korxonalarning asosiy texnologik jarayonini joylashtirilishi;

324

2

Yordamchi ishlab chiqarish binosi deganda nimani tushunasiz?

Transport vositalarini joylashtirish va ularga xizmat ko’rsatish;

Yordamchi ishlab chiqarish jarayonlarini joylashtirish;

Ularda korxonalarning asosiy texnologik jarayonini joylashtirish;

Suv vakanalizastiya tarmoqlariga xizmat qiluvchi, atrof muhitni ifloslikdan muhofaza qilish va h.k.

325

3

Ishlab chiqarish binosi deganda nimani tushunasiz?


Ularda korxonalarning asosiy texnologik jarayonini joylashtirishini;

Yordamchi ishlab chiqarish jarayonlarini joylashtirish;

Transport vositalarini joylashtirish va ularga xizmat ko’rsatish;

Suv vakanalizastiya tarmoqlariga xizmat qiluvchi, atrof muhitni ifloslikdan muhofaza qilish va h.k.

326

2

Namunaviy ikki shoxli ustunlarning balandligi qanday oraliqda olinadi?

10,8-18 m

8,4-12,6 m

12,6-18 m

7,2-12,6 m

327

3

Faxverk ustun qanday vazifani bajaradi?

devor osilib turiladigan ustun

oraliqni to’ldirish

bikrlik elementi

egiluvchanlik elementi

328

2

Qanday balandlikdagi binolarda ustunlar orasidagi bog’lanishni bajarmasa ham bo’ladi?

9,6 m

ustunlar balandligi 6……..9 m bo’lganda

ustunlar balandligi 7……..8 m bo’lganda

8,4 m

329

3

Ko’p qavatli sanoat binolari ustunlarining asosiy turini aniqlang.

balandligi ikki qavat, kesimi 400x400 mm va 400x600 mm

balandligi bir qavat, kesimi 400x600 mm

balandligi bir qavat, kesimi 400x400 mm

balandligi bir qavat, kesimi 500x500 mm

330

1

Vazifasiga ko’ra ko’p qavatli ishlab chiqarish binolari qavatlarining balandligi nechaga teng bo’ladi?

4,8 ………… 6,0 m

3 ………… 7,2 m

4,2 ………… 5,4 m

4,8 ………… 7,2 m

331

2

18x18, 24x24 va undan ham yirik ustunlar ko’p xollarda qaysi binolarda ishlatiladi?

yacheykasimon binolarda

osma qurilmalar bilan jixozlangan binolarda

oraliqli binolarda

zalli binolarda

332

2

Ko’p qavatli sanoat binosining yig’ma to’sinli karkasidagi ustunlar to’rining unifikastiyalashgan gabaritlari nechaga teng?

6x6, 9x9, 12x12 m

6x6, 12x12 m

6x6, 6x9 m

6x6, 18x18, 12x12 m

333

3

Ustunlar qadami asosiy yuk ko’taruvchi tom konstrukstiyalari qadamidan keng bo’lgan hollarda qanday konstrukstiyalar qo’llaniladi?

to’sin osti to’sini konstrukstiyalar

katta oraliqli konstrukstiyalar

fazoviy konstrukstiyalar

vant konstrukstiyalar

334

2

O’z yukini ko’taruvchi panel devorlar qanday rejimli ishlab chiqarish binolarida qo’llaniladi?

normal harorat namlik rejimida ishlaydigan

quruq rejimda ishlaydigan

issiq rejimda ishlaydigan

xo’l rejimda ishlaydigan

335

1

Devor panellarining balandligi necha modulga karrali?

0.3 m

0.6 m

0,9 m

1,0 m

336

1

Sanoat binolarida devor panelining ustki sathi qanday masofada joylashadi?

to’sin tayanchi yoki tom fermasidan 600 mm pastda

to’sin tayanchi yoki tom fermasidan 300 mm pastda

to’sin tayanchi yoki tom fermasidan 600 mm yuqorida

to’sin tayanchi yoki tom fermasidan 300 mm yuqorida

337

1

24 m oraliqni yopuvchi kichik nishabli tomlar uchun ko’p hollarda qanday fermalar qo’llaniladi?

segmentli fermalar

ravoqli fermalar

havonsiz fermalar

uchburchak fermalar

338

2

Ko’p qavatli sanoat binolarining asosiy orayopmalari sifatida qanday plitalar qo’llaniladi?

1,5x6 m o’lchamdagi qovurg’ali plitalar

3,0x12 m o’lchamdagi qovurg’ali plitalar

3,0x6 m o’lchamdagi qovurg’ali plitalar

1,2x6 m o’lchamdagi ko’p teshikli plitalar

339

2

Qavatlararo yopiladigan qovurg’ali plitaning balandligi nechaga teng?

400 mm

450 mm

300 mm

500 mm

340

3

Temirbeton va yengil betonli devor panellarining balandligi qancha bo’ladi?

0.9; 1.2; 1.5; 1.8 m

0.5; 1.0; 1.5; 2.0m

1.0; 2.0; 3.0; 4.0 m

1.5; 2.5; 3.5; 4.5 m

341

1

Qiyaligi 20 % dan kam bo’lmagan tomlarda rulonli materiallarning qavatlar soni necha qatlam bo’lishi kerak?

2

4

3

5

342

2

To’g’riburchakli fonarlarga qanday oynalar qo’yiladi?

ikki qavatli oynalar

bir qavatli oynalar

organik shisha

shisha bloklar

343

1

Fonarning uzunligi necha metrdan oshmasligi kerak?

84 m

72 m

78m

96 m

344

2

Bir oraliqli binolarning quyish sexlaridagi fonarlar qanday maqsad uchun kerak?

sexning balandligini oshirish

aerastiya va yoritish

yoritish

aerastiya

345

2

Download 0.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik