Qishloq xo`jalik ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi ta`limy o`nalishi talabalari uchun mutaxassislik fanlaridan dak savollari III. Umumkasbiy fanlarDownload 40.86 Kb.
Sana29.08.2021
Hajmi40.86 Kb.

5410400 – Qishloq xo`jalik ekinlari seleksiyasi va urug`chiligi ta`limy o`nalishi talabalari uchun mutaxassislik fanlaridan DAK savollari

III. Umumkasbiy fanlar

3.10. Umumiy seleksiya va urug‘chilik. 1 – 40

3.15. Yopiq grunt sabzavot ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi. 41 – 60

3.16. Moyli ekinlar seleksiyasi va urug‘chiligi. 61 - 75
IV. Ixtisoslik fanlar

4.1. Donli, don-dukkakli ekinlar seleksiyasi va urug‘chiligi. 76 – 121

4.2. G‘o‘za seleksiyasi va urug‘chiligi. 122 - 166

4.3. Meva -sabzavot ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi. 167 - 211

4.4. Qishloq xo‘jalik ekinlari urug‘shunosligi. 212 - 250

4.5. Dala ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi. 251 - 300


 1. Seleksiya va urug‘chilik fanining predmeti, vazifalari.

 2. Seleksiya fanining rivojlanish tarixiy bosqichlari.

 3. Seleksiya va urug‘chilik fanlarining genetika va boshqa fanlar bilan bog‘liqligi.

 4. Urug‘chilikning asosiy vazifalari va maqsadi.

 5. Eksperimental mutagenez va undan seleksiyada foydalanish.

 6. Qishloq xo‘jalik ekinlarining vegetatsiya davri davomiyligini baholash.

 7. Qishloq xo‘jalik ekinlari navlari oldiga qo‘yiladigan asosiy talablar.

 8. Boshlang‘ich material haqida tushuncha va uning turlari.

 9. Ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan makkajo‘xori duragaylarining, tiplari.

 10. Qishloq xo‘jalik ekinlarini davlat nav sinovi.

 11. Qishloq xo‘jalik ekinlarining navdorlik belgilari.

 12. Yaratilish usullariga qarab seleksion navlarning guruhlanishi.

 13. Poliplodidiya haqida tushuncha.

 14. Uzoq formalarni duragaylashda duragaylarning pushtsizligini engish usullari.

 15. Navlarning kelib chiqishi va yaratilishiga ko‘ra klassifikatsiyasi.

 16. Ota – ona juftlarini tanlash prinsiplari, duragaylash tartibi.

 17. Navlarning tezpisharligini baholash.

 18. O‘zbekistonda seleksion markazlar va ularning ishlari.

 19. O‘simliklarda chatishtirish o‘tkazish uchun ota-ona juftlarini tanlash prinsiplari.

 20. Seleksion materialni baxolash usullari.

 21. Yakka tanlash usullari va uning axamiyati.

 22. Elita urug‘ini yaratish tartibi.

 23. Madaniy o‘simliklarning kelib chiqish markazlari.

 24. Duragaylashda qo‘llaniladigan sun’iy changlatish usullari.

 25. Seleksiya jarayonining tartibi.

 26. Ommaviy tanlashning afzalliklari va kamchiliklari.

 27. Bir r martali, ko‘p martali ommaviy tanlash.

 28. O‘zbekiston Respublikasining “Seleksiya yutuqlari to‘g‘risida”gi qonunning maqsadi.

 29. Madaniy o‘simliklarning kelib chiqishi markazlari.

 30. Duragaylashda chatishmaslikni engishda I.V.Michurin ishlari.

 31. Nav sinashlarda hosilni yig‘ish va hisoblash usullari.

 32. Mashhur (yirik) seleksionerlarning ishlari va yutuqlari.

 33. Seleksion materialni baholash usullari.

 34. Uzoq formalarni daragaylash.

 35. Donli ekinlarda aprobatsiya o‘tkazish tartibi.

 36. O‘zbekistonda ayrim ekinlar seleksiyasining yutuqlari.

 37. Ekinlari navlarini qishloq xo‘jalik samaradorligini oshirishdagi ahamiyati.

 38. Seleksion materialga sun’iy sharoitida baho berish.

 39. O‘simliklarni duragaylashda changlatish usullari.

 40. Bug`douda chatishtirish tartibi.

 41. Yopiq grunt sabzavot ekinlari seleksiyasining jarayoni.

 42. Yopiq grunt seleksiyasi va urug‘chiligining holati va istiqbollari.

 43. Yopiq grunt uchun etishtiriladigan sabzavot ekinlari navlari oldida quyiladigan talablar.

 44. Yopiq grunt uchun mos navlarni yaratish seleksiyasi.

 45. Yopiq grunt seleksiyasining asosiy yo‘nalishlari.

 46. Yopiq grunda yetishtiriladigan yangi nav va duragaylarni davlat reyestriga kiritish tartibi.

 47. Yopiq gruntda yetishtiriladigan asosiy ekinlarning morfo – biologik belgi va xususiyatlari.

 48. Yopiq grunt sabzavot ekinlarida o’tkaziladigan fenologik kuzatishlar, belgilarni baxolash usullari.

 49. Yopiq grunt sabzavot ekinlarida o’tkaziladigan chatishtirish usullari, texnikasi va changlatish xillari.

 50. Yopiq gruntdada yetishtiriladigan sabzavot ekinlari seleksiyasi uchun dastlabki material yaratish usullari.

 51. Himoyalangan gruntda yetishtiriladigan sabzavot ekinlari nav va duragaylariga yetishtirish texnologiyasi va tashqi muxit ta’siri.

 52. Yopiq gruntda duragay urug’liklar hosil qilish usullari.

 53. Yopiq gruntdada yetishtiriladigan sabzavot ekinlari uruglarining nav va ekish sifatlari.

 54. Yopiq gruntda yetishtiriladigan pomidor va bodring seleksiyasi va urug’chiligi.

 55. Yopiq gruntda yetishtiriladigan shirin qalampir va boyimjon seleksiyasi va urug’chiligi.

 56. Yopiq gruntda yetishtiriladigan ko`katlar seleksiyasi va urug’chiligi.

 57. Yopiq gruntda geterozis duragaylarni yetishtirishning ahamiyati.

 58. Yopiq gruntda yetishtiriladigan pomidor navlari va ularning tavsifi.

 59. Yopiq gruntda yetishtiriladigan bodring navlari va ularning tavsifi.

 60. Yopiq grunt sabzavot ekinlari seleksiyasi uchun dastlabki (boshlang‘ich) material, uni yaratish usullari va manba’lari.

 61. Maxsarning xalq xo‘jalik ahamiyati, ekiladigan navlar va ularga qo‘yilgan talablar.

 62. Moyli zig‘ir va kunjut navlarining nav belgilari.

 63. Soyada duragaylash o`tkazish tartibi.

 64. O‘zbekstonda soya seleksiyasining yo‘nalishlari va yaratilgan navlari. Kungaboqar va maxsar aprobatsiyasi.

 65. Urug‘chilikning asosiy vazifalari va maqsadi.

 66. Moyli ekinlarning kelib chiqish markazlari.

 67. VIR jahon kolleksiyasi madaniy o’simliklarining xillari.

 68. O`simliklarning belgi va xususiyatlari, ularning tanlashdagi ahamiyati.

 69. Moyli ekinlar seleksiyasining asosiy yo`nalishlari.

 70. Moyli ekinlar seleksiyasining asosiy yutuqlari.

 71. Seleksiya jarayonining tartibi.

 72. Navlarning ifloslanish sabablari.

 73. Xalq seleksiyasining mahsuli bo‘lgan mahalliy navlar va ularning ta’rifi.

 74. Seleksiyada dala tajribalarini o‘tkazishning asosiy qoidalari.

 75. O‘simliklar seleksiyasida geterozisning xillari va ahamiyati.

 76. O`zbekistonda donli ekinlari seleksiyasining axamiyati, hozirgi axvoli, vazifasi, istiqbollari.

 77. O`zbekistonda donli ekinlari seleksiyasining asosiy yo`nalishlari.

 78. O`zbekistonda donli ekinlar seleksiyasining asosiy yutuqlari.

 79. O`zbekiston Respublikasining “Seleksiya yutuqlari to`grisida”gi va “Urug`chilik to`grisida”gi qonunlarining axamiyati.

 80. Bugdoy seleksiyasida duragaylashning asosiy usullari.

 81. Makkajo`xori seleksiyasining yo`nalishlari.

 82. O`zbekistonda bug`doy seleksiyasi bilan shug`ullanadigan ilmiy markazlar.

 83. Bugdoyning kalta poyali seleksiyasi yo`nalishi.

 84. Javdar navlarining farqli nav belgilari.

 85. O`zbekistonda makkajo`xori, jo`xori seleksiyasi bilan shug`ullanuvchi ilmiy markazlarning faoliyati haqida.

 86. Bugdoy seleksiyasi jarayonining tartibi.

 87. Makkajo`xorining tezpishar navlarini yaratish seleksiyasi.

 88. O`zbekistonda sholi seleksiyasi va urug`chiligi bilan shug`ullanuvchi ilmiy tadqiqot inistitutlari.

 89. Makkajo`xorining geterozisli duragaylarini yaratish usullari.

 90. Bug`doy donining un, non pishirish sifatlarini baholash.

 91. Makkajo`xori navlarining farqli nav belgilari.

 92. Sugoriladigan yerlar uchun yaratilgan bug`doy navlari.

 93. Arpa sistematikasi.

 94. Kuzgi bug`doyning intensiv navlariga qo`yiladigan talablar.

 95. Javdar seleksiyasining asosiy yo`nalishlari.

 96. Boshoqli don ekinlari seleksiyasida dastlabki material yaratish usullari.

 97. Suli seleksiyasining asosiy yo`nalishlari.

 98. O`zbekistonda qattiq bug`doy seleksiyasining asosiy yo`nalishlari.

 99. Tritikale seleksiyasi.

 100. O`zbekistonda arpa seleksiyasi yutuqlari.

 101. Bug`doyda chatishtirish tartibi.

 102. O`zbekistonda lalmikor yerlar uchun arpa seleksiyasi usullari.

 103. Sholi navlari doniga qo`yiladigan talablar.

 104. Boshoqli don ekinlarining urug`chilik tizimi.

 105. Bugdoyning farqli nav belgilari.

 106. Bugdoy sistematikasi.

 107. Sholi sistematikasi.

 108. Javdar sistematikasi.

 109. Sugoriladigan yerlar uchun yumshoq bug`doy seleksiyasi uchun dastlabki material.

 110. Sintetik seleksiya usuli va uning boshoqli don ekinlarida qo`llanilishi.

 111. Boshoqli don ekinlari elita urug`ini yetishtirish tartibi.

 112. Arpa seleksiyasida foydalaniladigan dastlabki material.

 113. Boshoqli don ekinlarida foydalaniladigan analitik seleksiya usullari.

 114. Makkajo`xori sistematikasi.

 115. Lalmikorlikda bug`doy va arpa seleksiyasi yo`nalishlari.

 116. Makkajuxorining geterozisli duragaylarini yaratish usullari.

 117. Donli ekinlrning mahalliy va seleksion navlari va ularning tavsifi.

 118. Buq`doyning kelib chiqish markazlari.

 119. Bug`doy seleksiyasi uchun boshlang`ich manba, uning xillari, sun`iy barpo etish usullari.

 120. Arpa seleksiyasi uchun boshlang`ich manba, uning xillari, sun`iy barpo etish usullari.

 121. Sholining kelib chiqish markazi va tur xillari.

 122. G’o’zaning tezpishar navlarini yaratilish tartibi va ahamiyati.

 123. G`o`zaning kelib chiqish markazlari.

 124. G’o’za seleksiyasida turlararo duragaylashning ahamiyati va g’o’za genofondining boyitilishi.

 125. G’o’zaning shoxlanish tiplari.

 126. G’o’za seleksiyasida sun’iy mutagenezdan foydalanishning ahamiyati.

 127. G’o’zaning Sulton va Omad navlarining tavsifi.

 128. G’o’zada yakka tanlash tartibi.

 129. G’o’za navlarining tezpisharligini baholash usullari.

 130. G’o’zaning Toshkent-I navini yaratilish usuli.

 131. G’o’za navlarining buzilish sabablari va ularni oldini olish.

 132. G’o’za seleksiyasida uzoq formalarni duragaylash.

 133. Paxtachilikda birinchi nav almashtirish.

 134. G’o’za urug’chiligi sistemasi.

 135. G’o’zada aprobatsiya o`tkazish tartibi.

 136. G’o’za seleksiyasida geterozisdan foydalanish.

 137. G’o’zaning kelib chiqish markazi. Afrika o’simliklari dunyosi va qadimiy dehqonchilik fanining rivojlanish tarixiy bosqichlari.

 138. G’o’zaning tur-xillari va turkumlari.

 139. G’o’za klassifikasiyasi va undan seleksiyada foydalanish, g`o`za genetikasi.

 140. Boshlang`ich material yaratishda yovvoyi formalarnin ahamiyati.

 141. G’o’za seleksiyasi yutyqlari.

 142. Allopoliploidiya, avtopoliploidiya, amfidiploid tritikaleni olish usuli.

 143. Seleksion materialni kasallilarga chidamliligi bo`yicha baxolash.

 144. Yakka oilaviy va oilaviy guruxlab tanlash.

 145. O`simliklar introduksiyasining yangi navlarni yaratishdagi axamiyati.

 146. O’simliklarning fiziologik, biokimyoviy va texnologik xususiyatlari.

 147. Yangi navlarni yaratishda maxalliy navlarning axamiyati.

 148. VIR kolleksiyasining yaratilishi, turlarning genetik guruhlari.

 149. Akademik P.M.Jukovskiy va Vavilovning ta’limoti bo’yicha madaniy o’simliklarning kelib chiqish va shakllanish markazlari.

 150. Boshlang`ich material yaratish usullari.

 151. Yakka tanlash va uning ommaviy tanlashdan farqi va afzalliklari.

 152. O‘zidan changlanuvchi o‘simliklarda yakka tanlash.

 153. Tabiatda tayyor holdagi dastlabki material xillari.

 154. Tanlash metodlarining klassifikatsiyasi.

 155. O‘zbekistonda g`o`za seleksiyasining asosiy yo`nalishlari.

 156. G`o`za yandi navlarini yaratishda dastlabki materialning ahamiyati.

 157. G`o`za seleksiyasida biotexnologik usullardan foydalanish.

 158. G’o’zaning kasallik va zararkunandalarga bardoshli navlar yaratishda bardoshli donorlardan foydalanish.

 159. G’o’zaning o’rgachakkana, ko’sak qurti, karadrina kabi zararkunadalariga bardoshli navlar yaratish da olib borilayotgan seleksiya ishlari.

 160. Turlararo duragaylash tufayli g’o’za seleksiyasidagi yutuqlari.

 161. G’o’za seleksiyasida sun’iy mutagenezdan foydalanib yaratilgan navlar va faoliyat ko’rsatgan olimlar.

 162. Seleksion ekinzorlarda paxtani oilalar bo`yicha terish.

 163. G’o’zaning gullash biologiyasi va duragaylash tartibi.

 164. Nav ichida chatishtirmasdan elita urug’i yetishtirish.

 165. N.Nazirov, Sh. Ibragimovlarning G’o’za seleksiyasidagi ishlari. (usullari, yaratgan navlari

 166. Paxtachilikda бешинчи nav almashtirish. (Muddati, ekilgan navlar, va maydoni xosildorlik.

 167. Sabzavot ekinlarining kelib chiqish markazlari.

 168. Meva va rezavor ekinlari seleksiyasi. Uning bog`dorchilikda tutgan o`rni va jadallashtirishdagi ahamiyati.

 169. Meva ekinlari navshunosligi asoslari. Navshunoslikning qishloq xo`jaligi ishlab chikarishidagi ahamiyati.

 170. Meva ekinlari seleksiyasi uchun dastlabki material yaratish usullari.

 171. Duragay ko`chatlarni olish va yetishtirish tartibi.

 172. Urug`li meva ekinlari seleksiyasi.

 173. Danakli meva ekinlari seleksiyasi.

 174. Rezavor meva ekinlari seleksiyasi.

 175. Yong`oq meva ekinlari seleksiyasi.

 176. Meva ekinlarini biologik va xo`jalik belgilariga qarab guruxlari.

 177. O`zbekistonda etishtirilagan meva va rezavor meva ekinlarining asosiy navlarini ta`rifi.

 178. Sabzavot ekinlari seleksiyasining ta­rixi, asosiy yo`nalishlari va yutuqlari.

 179. Sabzavot ekinlari sistematikasi. Nav haqida tushuncha.

 180. Sabzavot ekinlari seleksiyasida mutagenezdan foydalanish.

 181. Sabzavot ekinlari seleksiyasida geterozisning ahamiyati.

 182. Sabzavot ekinlari seleksiyasida tanlash usullari.

 183. Sabzavot ekinlari seleksiyasi jarayonini tashkil etish.

 184. Sabzavot ekinlari yangi navlarini Davlat nav sinoii. Yangi navlarni Davlat reestriga kiritish.

 185. Sabzavot ekunlari urug`larining nav va ekish sifatlari.

 186. Sabzavot ekinlari urug`lari sifatini buzilish sabablari.

 187. Sabzavot ekinlarida nav va urug` nazorati.

 188. Sabzavot ekinlari seleksiyasida poliploidiyadan foydalanish.

 189. Meva ekinlari navlarini yaratishda klon seleksiyasidan foydalanish.

 190. Meva ekinlari seleksiyasida gaploidiyaning ahamiyati.

 191. Chastishtirish uchun ota-ona juftlarini tanlash prinsiplari.

 192. Meva va sabzavot ekinlari seleksiyasida I.V.Michurin, R.R.Shreder va N.I.Vavilov ishlarining ahamiyati.

 193. Sabzavot ekinlarining belgilari.

 194. Sabzavot ekinlarining chetdan changlanish sabablari.

 195. Chatishtirish tartibi, texnikasi va izolyasiya usullari.

 196. Sabzavot ekinlari urug‘larining pishish fazalari.

 197. Sabzavot ekinlari urug‘lari sifatlarining har xil bo‘lishining sabablari.

 198. Sabzavot ekinlari urug‘larining urug‘lik material xujjatlari.

 199. Meva va rezavor meva ekinlarining biologik belgilari.

 200. Meva ekinlarining pomologik belgilari.

 201. Meva va rezavor meva ekinlarining belgilarini o‘zgarishiga olib keluvchi omillar.

 202. Meva va rezavor meva ekinlari aprobatsiyasi.

 203. Chang donachasi sifatini aniqlash usullari, uning ahamiyati.

 204. Duragay urug‘larni ajratib olish.

 205. Duragay o‘simliklarni tanlash va baholash.

 206. Olma seleksiyada foydalanish mumkin bo‘lgan asosiy turlari.

 207. Sabzavot ekinlarida geterozis urug`larini etishti­rish usullari.

 208. Yangi navlarni Davlat nav sinoviga qabul qilish tartibi va navlarga qo`yiladigan talablar.

 209. Yangi navlarni yaratishda seleksiya usullarining samaradorligi.

 210. Davlat nav sinov shaxobchalari turlari va maydonini tashkil etish.

 211. Sabzavot ekinlarida maxsus entomo – fitopatologik nav sinash va agrotexnik tadbirlar bo`yicha navsinash shaxobchalari.

 212. Urug‘larning ekinboplik sifati – uning ekishga yaroqlilik xususiyatlari majmuasi.

 213. Urug‘larning navdorlik sifatini aniqlash usuli.

 214. Urug‘larning ekinboplik va hosildorlik sifatlariga ekologik hamda agrotexnik omillar ta’siri.

 215. Urug‘larning ekinboplik sifatlariga ekish me’yorlarining ta’siri.

 216. Davlat standarti tomonidan urug`larga qo`yiladigan talablar.

 217. Urug‘lik partiyasidan o‘rtacha namuna olish tartibi.

 218. Konditsion urugga beriladigan xujjatlar.

 219. Urug‘ sifatini arbitraj tahlil qilish.

 220. Urug‘larning ekishga yaroqliligini ko‘rsatuvchi asosiy mezonlari.

 221. Urug‘larning laboratoriya unuvchanligini aniqlash.

 222. O‘sish energiyasi va uni aniqlash usuli.

 223. Urug‘larning o‘sish kuchi va uni aniqlash usuli.

 224. Urug‘larning yashovchanligi va uni aniqlash usuli.

 225. Urug‘larning yashovchanligi va uni aniqlash usullari.

 226. Urug‘larning namligi va uni aniqlash usullari.

 227. Donli ekinlarda 1000 urug‘ massasini aniqlash.

 228. Urug‘larning ekishga yaroqliligi va uni aniqlash usullari.

 229. Donli ekinlarda don hosil bo‘lish fazalari.

 230. Urug‘larning hosil yig‘ishtirilgandan keyin pishib etilishi jarayoni.

 231. Dala unuvchanligini aniqlash usullari.

 232. Urug‘shunoslikning maqsadi va vazifalari.

 233. Urug`larnin ekishga yaroqliligini aniqlash.

 234. Urug‘larning rivojlanishi va hayoti, muhit omillariga talabi.

 235. Yuqori sifatli urug‘larni etishtirish va ularni ekishga tayyorlash.

 236. Urug‘shunoslikda ekologik va agrotexnik omillarning urug‘ sifatiga ta’siri.

 237. Urug‘ morfologiyasi, biologiyasi, fiziologiyasi va biokimiyosi.

 238. Urug`larning shakllanish, to‘lish va pishish fazalari.

 239. Urug`larning xayotchanligini aniqlash

 240. Urug‘ larda arbitraj tahlil o`tkazishning maqsadi.

 241. Davlat nav sinovining vazifalari, ularni tashkil qilish.

 242. Nav va duragaylarni immunologik baxolash.

 243. Yangi navlarni qishga va sovuqqa chidamliligi bo`yicha baxolash.

 244. Urug’liklarni sertifikatlash va ularning sifatini nazorat qilish.

 245. Navdor urug’larni sifat ko’rsatkichlari.

 246. Kungaboqar urug`chiligi.

 247. Ko`p yillik o`tlarda aprobasiyani o`tkazish va uni rasmiylashtirish tartibi.

 248. Urug`chilik bilan shug`ullanuvchi shaxslarning vazifalari.

 249. “Urug`chilik to`g`risida”gi qonunda keltirilgan asosiy terminlar.

 250. “Urug`chilik to`g`risida”gi qonunning beshinchi moddasi mazmuni.

 251. Tariq seleksiyasi uchun boshlang`ich manba, seleksiya yutuqlari.

 252. Beda seleksiyasi uchun boshlang`ich manba, seleksiya yutuqlari.

 253. No`xot seleksiyasi uchun boshlang`ich manba, seleksiya yutuqlari.

 254. Zig`ir seleksiyasi uchun boshlang`ich manba, seleksiya yutuqlari.

 255. Mosh seleksiyasi uchun boshlang`ich manba, seleksiya yutuqlari.

 256. Rayonlashtirilgan no`xot navlari tavsifi va navdorlik belgilari.

 257. Dala ekinlari urug`lik maydonlarida aprobasiya o`tkazish tartibi.

 258. Rayonlashtirilgan soya navlari tavsifi va navdorlik belgilari.

 259. Rayonlashtirilgan tamaki navlari tavsifi va navdorlik belgilari.

 260. Rayonlashtirilgan masxar navlari tavsifi va navdorlik belgilari.

 261. Beda seleksiyasining asosiy yo`nalishlai.

 262. Mosh seleksiyasining asosiy yo`nalishlai.

 263. Tariq seleksiyasining asosiy yo`nalishlai.

 264. Marjumak seleksiyasi seleksiyasining vazifalari va yo`nalishlari.

 265. Ko`p yillik o`tlar urug`chiligi.

 266. Meva ekinlarining pomologik belgilari.

 267. No`xat seleksiyasining asosiy yo`nalishlari.

 268. Soya seleksiyasining yo`nalishlari va vazifalari.

 269. Mosh seleksiyasiing asosiy yo`nalishlari.

 270. Zig`ir seleksiyasining vazifalari va asosiy yo`nalishlari.

 271. Ko`p yillik o`tlar seleksiyasi.

 272. Tamaki seleksiyasi va urug`chiigi.

 273. Marjumak seleksiyasining vazifalari va yo`nalishlari.

 274. Tariq seleksiyasining vazifalari va yo`nalishlari.

 275. Rayonlashtirilgan zig`ir navlarining tavsifi va navdorlik belgilari.

 276. Dala ekinlarida o`suv davri davomiyligini aniqlash.

 277. Dala ekinlari seleksiya jarayonidagi pitomniklar xillari va ularda bajariladigan ishlar.

 278. Dala ekinlarida ekishga yaroqlilik va ekish me`yorlarini aniqlash.

 279. Rayonlashtirilgan kungaboqar navlari tavsifi va navdorlik belgilari.

 280. Rayonlashtirilgan tariq navlari tavsifi va navdorlik belgilari.

 281. Rayonlashtirilgan kanop navlari tavsifi va navdorlik belgilari.

 282. Rayonlashtirilgan loviya navlari tavsifi va navdorlik belgilari.

 283. Dala ekinlari seleksiyasi uchun dastlabki material yaratish usullari.

 284. Dala ekinlari seleksiyasida poliploidiyadan foydalanish.

 285. Dala ekinlari yangi navlarining Davlat nav sinovi.

 286. “Urug’chilik to’g’risidagi” O’zbekiston Respublikasi qonunining mohiyati.

 287. Seleksiya ishining vazifasi, amaliy ahamiyati va rivojlanish bosqichlari.

 288. Soyaning xalq xo`jaligidagi ahamiyati, turlari, morfologik xususiyatlari.

 289. No`xotning xalq xo`jaligidagi ahamiyati, turlari, morfologik xususiyatlari.

 290. Zig`irning xalq xo`jaligidagi ahamiyati, turlari, morfologik xususiyatlari.

 291. Bedaning xalq xo`jaligidagi ahamiyati, turlari, morfologik xususiyatlari.

 292. Tariqning xalq xo`jaligidagi ahamiyati, turlari, morfologik xususiyatlari.

 293. Tamakining xalq xo`jaligidagi ahamiyati, turlari, morfologik xususiyatlari.

 294. O‘zbekistonda dala ekinlar seleksiyasining asosiy yo`nalishlari.

 295. Dala ekinlari urug`larini ko`paytirish koyeffisiyentini oshirish usullari.

 296. Tariqning xalq xo`jaligidagi axamiyati, sistematikasi va kelib chiqishi, morfologik xususiyatlari, seleksiyasining vazifalari va yo`nalishlari.

 297. Marjumakning xalq xo`jaligidagi axamiyati, sistematikasi va kelib chiqishi, morfologik xususiyatlari, seleksiyasining vazifalari va yo`nalishlari.

 298. Tamakining xalq xo`jaligidagi axamiyati, sistematikasi va kelib chiqishi, morfologik xususiyatlari, seleksiyasining vazifalari va yo`nalishlari.

 299. Marjumak seleksiyasi uchun boshlang`ich manba, seleksiya yutuqlari.

 300. Tamaki seleksiyasi uchun boshlang`ich manba, seleksiya yutuqlari.

Download 40.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
samarqand davlat
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
bilan ishlash
fanining predmeti
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
Ishdan maqsad
haqida umumiy
nomidagi samarqand
fizika matematika
sinflar uchun
fanlar fakulteti
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
ta'lim vazirligi
moliya instituti
universiteti fizika
Ўзбекистон республикаси
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
Toshkent axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Buxoro davlat