Pedagogika, innovatsiya, integratsiyaDownload 7.45 Mb.
Pdf ko'rish
bet17/320
Sana15.07.2021
Hajmi7.45 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   320
Ill 
BOB.  DIDAKTIKA 
DIDAKTIKANING PREDMETI  VA UNING VAZIFALARI
D idaktikaning  predmeti  ta ’lim -tarbiya  m uassasasi  sharoitida  m uallim - 
ning rahbarligi ostida  am alga oshadigan  o ‘quv jarayonidir.  D idaktikada ana 
shu jarayonn ing  qonuniyatlari  tadqiq  qilinadi,  har xil  tipdagi ta ’lim -tarbiya 
m uassasalarida  u  yoki  bu  darajada  beriladigan  ta ’lim  m azm unini  belgi- 
lashning ilm iy  asoslari, 
0
‘qitish vositalari va m etodlarining sam aradorligini 
oshirish y o 'lla ri  ham da ta ’limning tashkiliy shakllari  ishlab chiqiladi.
D idaktika  pedagogikaning  ta ’lim  va  o 'q itish   nazariyasini  ishlab 
chiqadigan  tarm og'idir.
D idaktika  yunoncha  «didaktikos»  so'zid an  kelib  chiqqan  bo'lib, 
o 'q itish ,  o'rg an ish   m a ’nosini  bildiradi.  Yaqin  va  O 'rta   Sharqda  Xorazmiy, 
Kindiy,  Forobiy,  Beruniy,  Ibn  Sino, U m ar X ayyom   kabi m utafakkirlar ilmiy 
didaktikaga asos solgan bo'Isalar, Am os Kom enskiy, shveysariyalik pedagog
I.  G.  Pestalossi,  nem is  pedagogi  A.  D isterveglar  Yevropada  didaktikaning 
rivojlanishiga katta hissa qo'shdilar.
Xorazm iy,  Kindiy,  Forobiy,  Beruniy,  Ibn  Sino,  U m ar X ayyom , Tusiy va 
ularning  izdoshlari  qarashlarining  muhim  xususiyati  shundan  iborat  ediki, 
m azkur  olim lar  doim o  predm etning  qiyofasi  inson  ongida  m avhum lashuvi 
jarayoniga  m ana  shu  predm etning  m ohiyati  va  o 'z ig a   xosligini  tushunish 
sodir  bo'lish i  ham da  shakllanishiga  e ’tibor  berganlar.  U lar  bilishning 
predm eti  va  m anbalariga,  bilish  jarayoni  qanday  bosqichlardan  tarkib 
topishiga,  bilish  faoliyati  bilan  am aliy  faoliyat  o'rtasidag i  m unosabatlarga 
qiziqqanlar.
X orazm iy  shaxsning  uzluksiz  kam ol  topishi  nazariyasini  rivojlantirish 
borasida  m uhim   xizm at  qildi,  induktiv  va  deduktiv  tafakkurdagi  alohidalik 
ham da um um iylikning birligi prinsipini  m uayyanlashtirdi.
19


K indiy  substansiyani  barcha  ilm iy  bilim lam ing  bosh  predm eti  sifatida 
k o ‘rib  chiqishda,  eng avvalo,  m iqdor va sifatni hissiy idrok etish  zarurligini 
tasdiqladi.  K im ki  m iqdor va  sifatni  bilm asa,  u  substansiyani  bilishdan  ham  
m ahrum ligini uqtirdi.  Olim  o ‘zining didaktik g ‘oyalarida hissiy va ratsional 
bilishni  ifodaladi.  H issiy  bilish  -   yakka  narsalarni  bilishdan  iborat  b o ‘lsa, 
oqilona  bilish -  um um iy  narsalarni  bilish ekanini ta ’kidladi. U ning fikricha, 
hissiy  bilish faqat aql  uchun  m aterial  beradi.
Sabablar haqiqatni bilishda va o ‘zining ana shu haqiqatga m uvofiq xatti- 
harakatlarini  anglashda  insonning  aqliga  k o ‘m aklashadi.  «H aqiqat,  -   deb 
yozgan  edi  Kindiy,  -  har qanday  narsani  va  uning  barqarorligini  bilishning 
sababidir,  binobarin,  hayotdagi  m avjud  ham m a  narsa  haqiqiyligi  bilan 
m avjuddir.  H aqiqatni  bilish  zarur va  shunga  k o ‘ra  m avjud  narsalarni  bilish 
m um kin »1.
F orobiy  o ‘qitish  m etodlarining  tasnifini  ishlab  chiqqan.  U larni  am aliy 
va nazariy m etodlarga ajratgan,  shu tariqa o ‘qitishning am aliy y o ‘nalishi va 
kishilarning  hayoti  ham da  kundalik  faoliyati  bilan  b o g ‘liqligi  g ‘oyalarini 
o lg ‘a  surgan.  Olim  o ‘qitishning  tajriba  k o 'rsatm ali,  induktiv  va  deduktiv, 
am aliy m etodlariga alohida e ’tibor bergan.  B archa m etodlam i  o ‘quvchining 
hayotiy tajribasiga, m an tiqiytafak kurigatayan gan  holda birlashtirgan. 0 ‘quv 
jaray o n in i  tashkil  etishga  q o ‘yiladigan  talablarni  ishlab  chiqishda  deduktiv 
m etodni  ustun  q o ‘yib,  o ‘quvchilarga  m aterialni  tu shuntirishda  nim alarga 
alohida e ’tibor berish haqida,  eng m uhim  narsalarni fanga ishonchli  bilim lar 
beradigan  va  shubhalantirm aydigan  dalillar  bilan  yoritish  va  hokazolar 
b o ‘yicha o ‘qituvchilar uchun qim m atli tavsiyalarini  bayon qilgan2.
Forobiy  m atem atika  fani  m isollari  asosida  o ‘qitishning  ilm iylik, 
k o ‘rsatm alilik,  tushunarlilik  va  izchillik  prinsiplarini  ishlab  chiqqan. 
B ilish jarayon i  va  fandagi  bilim  shakllarining  m ohiyatini  yoritgan.  Uning 
fikricha,  ana  shu  jaray o n lar  qonunlar  sifatida  shakllanadi  va  ularga  rioya 
qilish fikrlashni takom illashtiradi ham da m urakkab bilish jaray o n id a q o ‘pol 
xatolarning  oldini  oladi.  Bilish  jarayoni  fikrlash  m antiqi  orqali  am alga 
oshadi.  M antiq  obyektni  anglashga  qaratilgan  va  aql  yetadigan  m ohiyatlar 
tahlil etiladigan fikrlash jaray onining to ‘g ‘riligini  belgilashga xizm at qiladi. 
M antiq  quroldir va  u  narsalarni  aniq  bilishga yordam   beradi.
Forobiy  bilish  faoliyatini  tashkil  etish  m asalalari  b o ‘yicha  ham 
anchagina  m ufassal  tavsiyalarni  ishlab  chiqqan.  U ning  yozishicha,  yaxshi 
nazariyotchi b o ‘lish uchun nazariya qaysi fanga taalluqli b o ‘lsa-da, quyidagi 
uchta shartga rioya qilishi  shart:
1  И збранные  произведения  мыслителя  Ближнего  и  Среднего  Востока  IX-IIV 
веков. -  М .,  1961  г.

Download 7.45 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   320
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим