ÖzgeçMİŞ Adı SoyadıDownload 108 Kb.
Sana26.06.2017
Hajmi108 Kb.
ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Gülsüm Aydan (Çağlar) Genç

2.      Doğum Tarihi: 26 Temmuz 1969

3.      Unvanı: Doçent

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji

Hacettepe Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

1998

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : -

Doçentlik Tarihi : 03.01.2008

Profesörlük Tarihi : 02.10.2013

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

  1. 0-6 ay arasındaki bebeklerde ABR normalizasyonu. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı. Burak Öztürk (2007) (Ortak Danışman)

  2. İşitme kaybı riski taşıyan bebeklerde işitme taraması protokolü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı. Hatice Garabli (2008) (Ortak Danışman)

  3. Mukopolisakkaridoz Hastalığında Odyolojik Bulgular. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı. Handan Turan-Dizdar(2010)
  1. İşitme Engelinin Erken Tanısının Gelişim Alanlarına Etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Odyolojisi Yüksek Lisans Programı. Ankara, Elife Barmak (2010)
  1. Tek Taraflı İşitme Kayıplı Çocukların Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Odyolojisi Yüksek Lisans Programı. Ankara, Ergül Başaran (2011)
6.2.  Doktora Tezleri

1. Hiperbilirubinemili Yenidoğan Wistar Albino Rat Modelinde Elektrofizyolojik İşitsel Yanıtların Morfolojik Bulgularla Karşılaştırılması- 2013 Çağıl Gökdoğan, H.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Tezi.7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Atacan E., L. Sennaroğlu , A. Genç ve S. Kaya , “Benign paroxysmal positional vertigo after stapedectomy”, The Laryngoscope, 111: 1257-1259 (2001).
2. Sivri Kalkanoğlu H.S., G.A. Genc, L. Sennaroğlu , H.I. Aydin , A. Dursun , A. Tokatli, B. Wolf , E. Belgin ve T. Coskun, “Hearing loss in Biotinidase Deficiency: Preliminary results indicate genotype-phenotype correlation”, J Inherited Metab Dis, 29(suppl.1):105 (2006).

3. Genç G.A., H.S. Sivri-Kalkanoğlu, A. Dursun, H.İ. Aydın , A. Tokatlı, L. Sennaroğlu, E. Belgin, B. Wolf ve T. Coşkun, “Audiologic findings in children with biotinidase deficiency in Turkey” , Int.J.Pediatr. Otorhinolaryngol, 71: 333-339 (2007)

4. Alanay Y., F. Ünal, G. Turanlı, M. Alikaşifoğlu, D. Alehan, U. Akyol E. Belgin, C. Şener, D. Aktaş, K.Boduroğlu, E. Utine , B. Volkan-Salancı, Ş. Özusta, A. Genç , F. Başar, Ş. Sevinç ve E. Tunçbilek, “A multidisciplinary approach to the management of individuals with fragil X syndrome”, Journal of Intellectual Disability Research, 51: 151-161 (2007).

5. Kalkanoglu Sivri H.S., G.A.Genc, A. Tokatlı , A. Dursun, T. Coskun, H.I. Aydin, L. Sennaroglu, E. Belgin, K. Jensen ve B. Wolf, “Hearing loss in Biotinidase Deficiency: Genotype-Phenotype Correlation”, J Pediatr, 150:439-42 (2007).

6. Genç A. ve L. Sennaroğlu , “Is it possible to predict diffuse obliterative otosclerosis preoperatively by audiologic examination”, Int. J Audiol, 46: 203-207 (2007).

7. Ozmen O.A, A. Genc , S. Ozmen, E. M. Kulak Kayikci, S. Sarac, L. Sennaroglu, E. Turan, “ Successive medical treatment versus watchful waiting in chronic otitis media with effusion” Int.Adv.Otol., 6:11-17 (2010)

8. Garabli, H., A. Genc, M.E. Kulak Kayikci, M.D.Turkyilmaz, klkkkkşklkl

B. Oztürk, E.Karabulut, A. Korkmaz, E. Belgin, “Hearing screening protocols of babies with hearing loss risk factors in Turkey” Int.Adv.Otol., 6:216-222 (2010)9. Erturk, B.B., G.A. Genc, S.Ozkan, “Comparison of hearing screening protocols for universal newborn hearing screening in Turkey” Int.Adv.Otol., 6:223-230 (2010)

10. Konukseven O., A. Genc, M. Togay, M.Kulak Kayikci, D.Turkyilmaz, B. Oztürk, B.Gunduz, “Can automated auditory brainstem response be used as an initial stage screening test in newborn hearing screening programs” Int.Adv.Otol., 6:231-238 (2010)

11. Öztürk, B., G. A. Genç. Maturation of Auditory Brainstem Responses in Babies from Birth to 6 Months of Age. Turkiye Klinikleri J Med Sci., 32(3): 677-686 (2012).

12. Bolat, H., Genç, G.A. Türkiye Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Pogramı: Tarihçesi ve Prensipleri.(National Newborn Hearing Screening in Turkey: History and Principles) Turkiye Klinikleri J E.N.T.- Special Topics 5(2): 11-4 (2012)

13. Genç, G.A., Barmak, E. Yenidoğan İşitme Taramasının Konjenital İşitme Kayıplı Bebeğin Gelişimine Etkisi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 32(5):1284-94 (2012).

14. Konukseven, Ö., Dinçol İ., Genç G.A. Automated Auditory Brainstem Response: A proposal for an initial test for healty newborn hearing screening with a focus on the test time. Int.Adv.Otol., 8:419-425 (2012)

15. Turgut, M.D., Genç, G.A., Başar, F., Uzamış Tekçiçek, M. The effect of early loss of anterior primary tooth on speech production in preschool children. Turkish Journal of Medical Sciences, 42 (5)867-875 (2012).

16. Genç, G.A., N. Bayar Muluk, E. Belgin. The effects of tinnitus and/or hearing losson the Symptom Check List-90-Revised Test. Auris Nasus Larynx 40:154-161, 2013.

17. Genç, G.A., Konukseven, Ö., Bayar Muluk, N., Kırkım, G., Süren Başar, F., Tuncer, Ü., Kulak Kayıkçı, M., Bolat, H., Topçu,Ç., Turan Dizdar, H., Kaynar, F., Akar, F., Özdek, A., Şerbetcioğlu, B., Belgin, E. Features of unilateral hearing loss detected by Newborn Hearing Screening programme in different regions of Turkey. ANL 40: 251-259, 2013.

18. Eras, Z., Konukseven O., Tatar Aksoy H., Canpolat F.E., Genç, A., Durgut Sakrucu E., Develioğlu O., Dilmen, U. Postnatal risk factors associated with hearing loss among high-risk preterm infants: tertiary center results from Turkey. DOI: 10.1007/s00405-013-2653-3.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Belgin E., F. Akdaş , B. Böke B. ve A. Çağlar, “The children population with sensory-neural hearing loss in Turkey”. Proc. 2nd Int. Meeting in Audiology for the Mediterranean Countries, Thessaloniki, 914-919, 1991.

2. Belgin E., F. Akdaş ve A. Çağlar, “The children population with sensorineural hearing loss in Turkıye and educational approach”, Abstract book, 2nd Int. Meeting in Audiology, Thessaloniki, 181, 1991.

3. Belgin E., E. Ersoy ve A. Çağlar, “The comparision of the three dimensional visual perception abilities in children with hearing loss and normal hearing”, 3rd International Conference Rehabilitation of the Hard of Hearing the Deafened and Preligually Deaf People, Bad Berleburg, 224-231, Academia, Germany, 1993.

4. Böke B., A. Çağlar, E. Belgin ve A. Şahin, “The evaluation of trait anxiety in hearing handicapped”, 4th Int. Bad Berleburger Conference Rehabilitation of the Hard of Hearing, the Deafened and Born Deaf, Antalya, Vol.3, 95-98, Rendsburg,1996.

5. Belgin E., G. Sennaroğlu ve A. Çağlar, “Variation of sensorineural hearing loss in children throughout 10 years”, 4th Int. Bad Berleburger Conference Rehabilitation of the Hard of Hearing, the Deafened and Born Deaf, Antalya, Vol. 3, 115-118, Rendsburg, 1996.

6. Sennaroğlu G., A. Çağlar, E. Ersoy-Yücel ve E. Belgin, “Visual perception in hearing impaired children”, 4th Int. Bad Berleburger Conference Rehabilitation of the Hard of Hearing, the Deafened and Born Deaf, Antalya, Vol.3,119-123, Rendsburg, 1996.

7. Çağlar A., E. Ersoy-Yücel , G. Sennaroğlu ve E. Belgin, “Self-esteem in hearing impaired people”, 4th Int. Bad Berleburger Conference Rehabilitation of the Hard of Hearing, the Deafened and Born Deaf, Antalya, Vol.3,124-128, Rendsburg,1996.

8. Çağlar A. ve E. Belgin, “The comparison of biofeedback therapy and drug therapy in treatment of tinnitus”, Abstract Book, Politzer Society, Antalya, 37, 1998.

9. Çağlar A., D. Canatan ve E. Belgin, “Emotions and thougths of parents whose children are hearing impaired”, Abstract Book, XXIV. International Congress of Audiology, Buenos Aires, 14, Argentina, 1998.

10. Belgin E., F. Başar, B. Ertürk, B. Böke, A. Genç, Y. San ve E. Erkaya , “Neonatal hearing screening in Turkey”, Abstract Book, 2nd International Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention, Villa Erba(Como),50, Italy, 2002.

11. Belgin E., A. Genç, F. Başar, M.E. Kulak Kayıkçı, D. Canatan, Z. Tahincioğlu, Ö. Yiğit Duran, B. Böke ve Ö. Ulusoy, “Five years’ results of Hacettepe University newborn hearing screening program in Turkey”, Abstract Book, The International Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention, Villa Erba(Como),108, Italy, 2004.

12. Başar F., M.E. Kulak Kayıkçı, D. Canatan, Z. Tahincioğlu, A. Genç, Ö. Yiğit Duran ve E. Belgin, “Maternity anxiety about neonatal hearing screening”, Abstract Book, The International Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention, Villa Erba(Como),136, Italy, 2004.

13. Kulak Kayıkçı M.E., M. D. Türkyılmaz, A . Genç, F. Başar, Z. Fırat, Ö. Yiğit Duran, Ö. Ulusoy, B. Böke, E. Belgin ve U. Akyol, “ Hacettepe University newborn hearing screening protocols”, Abstracts, International Conference “ A Sound Foundation Through Early Amplification”, Chicago, 29, USA, 2004.

14. Turkyılmaz M.D., A. Genç, M.E. Kayıkçı, B. Öztürk, A. Delikanlı, Y. Bostan, Ö. Duran, G. Tekinalp, M. Yurdakök, Ş. Yiğit, A. Korkmaz, E. Belgin. “Outcomes of newborn hearing screening in University of Hacettepe”, Abstract Book, The International Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention, Villa Erba(Como),136, Italy, 2008.

15. Kulak Kayikci M.E., A. Genc, D. Turkyilmaz, B. Ozturk, E. Belgin, F.Akdaş, S. Külekçi, Y. Kemaloğlu, B. Gündüz, B. Serbetcioglu, B. Erturk, H. Bolat. “Newborn hearing screening in Turkey”, Abstract Book, The International Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention, Villa Erba(Como),136, Italy, 2008.

16. Genc A., Konukseven O., Kırkım G., Basar Suren F., Tuncer U., Kayıkcı M., Topcu C., Turan Dizdar H., Kaynar F., Akar F., Kaya S., Coskun H., Bayar Muluk N., Ozdek A., Serbetcioglu B., Belgin E. “Demographic characteristics of children with unilateral hearing loss: A multicenteric study in Turkey”. Abstract Book, NHS 2012- Beyond Newborn Hearing Screening. Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice. Cernobbio(Lake Como), 13, Italy, 2012.

17. Konukseven O., Genc A., Tuncer U., Kırkım G., Kaya S., Bolat H., Akar F., Dincol I., Bercin S., Serbetcioglu B., Belgin E., “The effect of consanguineous and non- consanguineous marriage on hearing loss in newborn hearing screening: A multicentric study in Turkey. Abstract Book, NHS 2012- Beyond Newborn Hearing Screening. Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice. Cernobbio(Lake Como), 31, Italy, 2012.

18. Konukseven O., Genc A., Bolat H. “ Newborn Hearing Screening Programme in Turkey”. Abstract Book, NHS 2012- Beyond Newborn Hearing Screening. Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice. Cernobbio(Lake Como), 38, Italy, 2012.

19. Bolat H., Konukseven O., Genc A., Tezel B., Ozbaş S., Köse MR. “How to follow up babies who failed: The web archieve & data management. Abstract Book, NHS 2012- Beyond Newborn Hearing Screening. Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice. Cernobbio(Lake Como), 75, Italy, 2012.

20. Konukseven O., Genc A., Muluk N., Basar Suren F., Kırkım G., Tuncer U., Kulakkayıkcı M., Karatas E., Bolat H., Akar F., Dincol I., Yorgun M., Kalcioglu T., Serbetcioglu B., Kiriş M., Belgin E. “Evidence based data with JCIH criteria for bilateral hearing loss: A multicentric study in Turkey” . Abstract Book, NHS 2012- Beyond Newborn Hearing Screening. Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice. Cernobbio(Lake Como), 76, Italy, 2012.

21. Basar Suren F., Kırkım G., Gunduz B., Kulakkayikçi M., Genc A., Konukseven O., Gökdoğan Ç., Guven AG. “ Aural atrezia in newborn hearing screening: A multicentric study in Turkey”. Abstract Book, NHS 2012- Beyond Newborn Hearing Screening. Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice. Cernobbio(Lake Como), 82, Italy, 2012.

22. Eras Z., Konukseven O., Genc A., Dincol I., Sungur VG., Belgin E., Dilmen U. “Risk factors associated with hearing loss in prematüre infants” Abstract Book, NHS 2012- Beyond Newborn Hearing Screening. Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice. Cernobbio(Lake Como), 116, Italy, 2012.

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çağlar A. ve E. Belgin, “Kekemelerde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin değerlendirilmesi”, KBB Bülteni, 6, 26-32 (1999).

2. Genç A., Ö. Tekin, A. Şahin ve E. Belgin, “Havaalanı gürültüsünün yarattığı stres faktörünün incelenmesi”, Otoskop, 3,91-99 (2002). (25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999 da tebliğ edilmiştir)

3. Genç A., “Psikojenik konuşma bozuklukları”, Türk ORL Klinikleri, 1, 137-142 (2002).

4. Genç A. ve E. Belgin, “Tinnituslu hastalarda biofeedback terapisi ve amitriptilin tedavisinin karşılaştırılması”, Otoskop, 3, 110-119 (2003). ( Politzer Society, Antalya, 1999 da tebliğ edilmiştir).

5. Genç G.A., B.B. Ertürk ve E. Belgin, “Yenidoğan işitme taraması:başlangıçtan günümüze”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48,109-118 (2005).

6. Genç G.A., F. Başar, M.E. Kayıkçı, D. Türkyılmaz, Z. Fırat, Ö. Duran, Ö. Ulusoy, E. Belgin, B. Budak, G. Tekinalp, M. Yurdakök, Ş. Yiğit ve A. Korkmaz, “Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48,119-124 (2005).

7. Genç G.A., “Okulöncesi dönemde artikülasyon bozuklukları”, Çoluk Çocuk Dergisi, 52,10-12 (2005).

8. Genç G.A., “Okulöncesi dönemde artikülasyon bozuklukları II”, Çoluk Çocuk Dergisi, 53, 8-10 (2005).

9. Genç G.A., “Okul öncesi ve okul çağı çocuklarında kekemelik”, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi’nde Güncel Yaklaşım, 2,16-18 (2006).

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Çağlar A., G. Sennaroğlu, Y. Gürsoy ve E. Belgin, “Multiple Sclerosis’de işitsel uyarılmış beyinsapı cevabı bulguları”, 23. Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 193-196, Antalya, 1995.

2. Sennaroğlu G., A. Çağlar, E. Belgin ve L. Sennaroğlu, “Presbiakuside BERA bulguları”, 23. Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 903-906, Antalya, 1995.

3. Genç E., L. Sennaroğlu, G. Sennaroğlu, A. Çağlar ve B. Gürsel, “Miringoplastide preoperatif sigara kağıdı ile alınan işitme sonuçlarının postoperatif işitme seviyeleri ile karşılaştırılması”, 23. Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 49-52, Antalya, 1995.

4. Yücel E., E. Belgin ve A. Çağlar, “İşitme engelli çocukların işitsel algı becerilerinin değerlendirilmesi”, 23. Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 591-594, Antalya, 1995.

5. Sennaroğlu G., A. Çağlar, A. Gürtekin ve B. Belgin, “Erişkin erkek kekemelerde Beier Cümle Tamamlama Testi sonuçları”, 12. Hacettepe Kulak Burun Boğaz Alumni Toplantısı, 55-59, Ankara,1996

6. Genç A. ve B. Böke, “Ses bozuklukları terapisinde temel prensipler”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999.

7. Böke B., F. Başar, A. Genç ve E. Belgin, “TEOAE ile yenidoğan işitme taraması”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999.

8. Genç A., Ö. Tekin, A. Şahin ve E. Belgin, “Havaalanı gürültüsünün yarattığı stres faktörünün değerlendirilmesi”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999.

9. Sarmadi H., S. Aksoy, G. Sennaroğlu, A. Genç ve S. Özkan, “Kekeme bireylerde işitsel uyarılmış potansiyel bulguları”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999.

10. Genç A., Y. Alanay ve F.Başar, “Down Sendromlu çocuklarda odyolojik bulgular”, 26. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2001.

11. Turgut M.D., M. Tekçiçek, A. Genç, F. Başar ve P.Ö. Geyik, “Çocuklarda erken ön süt diş kaybı ve protez kullanımının konuşmaya etkisi”, Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.

12. Yilmaz, S., G.A. Genc, M.D. Türkyılmaz, A. Köse, E. Karabulut, “Tinnituslu hastaların psikolojik eğilimleri” , I.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Gazimagosa, Bildiri kitabı, 40, 2010.

7.7.  Diğer yayınlar

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. Belgin E. ve A. Çağlar, İşitme Engelli Çocuklara Okul Öncesi Eğitimde Yaklaşım Prensipleri. Unicef Ankara Temsilciliği tarafından bastırılmıştır, Ankara, 1995.

2. Ataş A., A. Genç ve E. Belgin, “Odyoloji’de kullanılan temel kavramlar”, Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, ed. U. Akyol, Bölüm 6, 35-50, Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.

3. Genç A. ve E. Belgin, “Temel odyoloji”, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, ed. C. Koç, Bölüm 4.3, 73-87, Güneş Kitabevi, Ankara, 2004.

4. Genç A. ve M.E. Kulak Kayıkçı, “İşitme sağlığının izlemi”, Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması, ed. E. Belgin ve M. Çalışkan, Bölüm 5, 51-74, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, 2004.

5. Kulak Kayıkçı M.E. ve A. Genç, “Gürültünün insan sağlığı üzerine etkileri”, Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması. ed. E. Belgin ve M. Çalışkan, Bölüm 6, 75-82, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, 2004.

6. Öztürk B., A. Genç, D. Canatan, M. Kayıkç ve E. Belgin, “İşitme kayıpları”, Yenidoğan İşitme Taraması El Kitabı, Bölüm II, 11-14, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, Ankara, 2006.

7. Canatan D., M. Kayıkçı, B. Öztürk, A. Genç ve E. Belgin, “İşitme kaybının gelişim alanları üzerine etkisi”, Yenidoğan İşitme Taraması El Kitabı. Bölüm III, 15-17, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, Ankara, 2006.

8. Genç A., D. Canatan, M. Kayıkçı, B. Öztürk ve E. Belgin, “İşitme taraması”, Yenidoğan İşitme Taraması El Kitabı. Bölüm VI, 35-37, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, Ankara, 2006.

9. Kayıkçı M., B. Öztürk, A. Genç, D. Canatan ve E. Belgin, “Odyolojik ileri tanı”, Yenidoğan İşitme Taraması El Kitabı. Bölüm IX, 49-55, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, Ankara, 2006.

8.    Projeler

1. Yenidoğanlarda Era - Emisyon Cihazı ile Objektif İşitme Tarama Değerlendirilmesi,

Hacettepe Üniversitesi Güdümlü/Alt Yapı Projesi, 02 01 101 011, Araştırmacı, 2002.

2. Belgin, E., Atas A., Kulak Kayıkcı, M.E, Genç, A., Türkyılmaz, D., Öztürk, B. “T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Projesi”

3. Atas, A., Özcebe, E., Genç, A., Kulak Kayıkcı, M.E., “Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Çağı Çocuk Sağlığına Yaklaşmı Pratik Rehber El Kitabı” geliştirilmesi Çalıştayı (03-07 Ekim 2005)

4. Özdek A., Genç A., Erdeve Ö., Konukseven Ö., Bolat H. “Yetişkin ve Çocuklarda Duyma Güçlüğü Taraması” T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Çalıştayı (2011, Ankara)9.    İdari Görevler

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı Bilim Kurulu Üyeliği (Devam ediyor)

2. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı

3. Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Devam ediyor)

4. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Program Başkanlığı (Devam ediyor)

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1-Odyoloji Konuşma ve Ses Bozuklukları Uzmanları Derneği

2- Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

3-Hacettepe Kulak Burun Boğaz Alumni Derneği11.  Ödüller

2003– 2004 Hacettepe Üniversitesi Araştırma Grubu Başarı ÖdülüNeonatal İşitme Taraması Çalışma GrubuDownload 108 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat