"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati " fanidan yakuniy nazorat savollariDownload 91 Kb.
Sana23.01.2020
Hajmi91 Kb.
Andijon davlat universiteti Tarix fakul’teti “Fuqarolik jamiyati nazariyasi” kafedrasi “O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati” fanidan yakuniy nazorat savollari.

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati " fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 1

1. Fuqarolik jamiyati tizimida mahalla va o‘zini-o‘zi boshqarish organlarining o‘rni.

2. Fuqarolik jamiyati - taraqqiyotning yuqori bosqichi.

5. Fuqarolik jamiyati fanining tushunchalari, qonuniyatlari va boshqa ijtimoiy-gumanitar fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 2

1. Siyosiy modernizatsiya mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini shakllantirishning yetakchi manbai sifatida.

2. Fuqaroviy ong va uning namoyon bo‘lish omillari

3. Ijtimoiy sheriklikning tarixi va tadriji.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 3

1. Jinoiy jazolarni liberallashtirish - qonun ustuvorligining muhim sharti.

2. Fuqarolik jamiyatining shakllanishida xususiy mulk, o‘rta qatlamning o‘rni.

3. Xalqaro saylov standartlari va O‘zbekiston qonunchiligi.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 4

1. Fuqarolik jamiyatini barpo etishda milliy mafkuraning o‘rni.

2. Erkin saylovlar fuqarolik jamiyatining asosiy belgisi.

3. Xarakatlar Strategiyasi uchinchi ustuvor yo‘nalishi
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov
"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 5

1. Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari.

2. Chuqur o‘ylangan faol amaliy tashqi siyosat

3. Fuqarolik jamiyati haqidagi zamonaviy konsepsiyalar.

Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 6

1. Jamoatchilik nazoratining sub’ektlari

2. Fuqarolik jamiyati fanining predmeti va ob’ekti.

3. Iqtisodiyotni liberallashtirish deganda nimani tushunasiz

Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 7

1. Yangi davrda fuqarolik jamiyati nazariyasi rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari

2. O‘zbekistonda ko‘ppartiyaviylikning rivojlanishi

3. Nodavlat notijorat tashkilotlar va ularning fuqarolik jamiyatidagi o‘rni.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 8

1. Korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy asoslari

4. O‘zbekistonda saylov prinsiplari

5. Fuqarolik jamiyati - taraqqiyotning yuqori bosqichi.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 9

1. Rivojlangan Sharq mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy hayotini modernizatsiyalashda fuqarolik jamiyati instutlarining o‘rni.

2. O‘zbekistonda ko‘ppartiyaviylikning rivojlanishi.

3. Fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari faoliyatining konstitutsiyaviy negizlari.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 10

1. Vatan ravnaqi va xalq farovonligi buyicha amalga oshirilayotgan islohotlarning erkin fuqarolik jamitini shakllantirishdagi ahamiyati.

2. Mahalliy hokimiyat va fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining o‘zaro munosabatlari.

3. Fuqarolik jamiyatining shakllanishida xususiy mulk, o‘rta qatlamning o‘rni.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 11

1. O‘zbekistonda yoshlarga oida davlat siyosatining strategik yo‘nalashilari

2. Fuqaroviylik, mazmun-mohiyati va asosiy xususiyatlari.

3. Insoniyat tarixida axborot ehtiyoji.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda fuqarolik madaniyati va mas’uliyatining o‘rni

2. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish - fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va mamlakatni modernizatsiya qilish omili.

3. Jamoatchilik nazoratining mohiyati.


Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 13

1. Jamoatchilik nazoratining mohiyati.

2. Millat va millatlararo munosabatlarga doir tushunchalar.

3. Fuqarolarning davlat va jamiyat boshqaruviga ishtiroki.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 14

1. Rivojlangan G‘arb davlatlarida fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi.

2. Qonun ustuvorligi inson huquq va erkinliklari kafolati.

3. Ijtimoiy sheriklik-etuklik mezoni.

Kafedra mudiri: G‘.Haydarov
"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 15

1. Nodavlat notijort tashkilotlar faoliyati

2. Ma’naviy tahdidlarning oldini olishda daxldorlik hissi fuqarolik jamiyati a’zolarining muhim fazilati.

3. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda fuqarolik madaniyati va mas’uliyatining o‘rni.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 16

1. Yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning ijtimoiy-ma’naviy va axloqiy jihatlari

2. Jamoatchilik nazoratining sub’ektlari

3. Vatan ravnaqi va xalq farovonligi buyicha amalga oshirilayotgan islohotlarning erkin fuqarolik jamitini shakllantirishdagi ahamiyati.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 17

1. Fuqarolik jamiyati boshqaruv mexanizmlari takomillashuvida zamonaviy axborot texnologiyalarining roli.

2. Jamoatchilik nazorati tizimi.

3. Fuqaroviylik, mazmun-mohiyati va asosiy xususiyatlari.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 18

1. Ijtimoiy innovatsiya iborasining mazmun-mohiyati.

2. Demokratik institutlar rivoji fuqarolik jamiyati talabi.

3. G‘arb mamlakatlarida davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasida hamkorlik siyosati.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 19

1. O‘zbekiston saylov qonunchiligining rivojlanishi.

2. Qonun ustuvorligi tushunchasi va uning mohiyati.

3. Insoniyat tarixida axborot ehtiyoji. OAV faoliyati
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 20

1. Ijtimoiy innovatsiya iborasining mazmun-mohiyati.

2. Siyosiy modernizatsiya mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini shakllantirishning yetakchi manbai sifatida.

3. Fuqaroviy ong va uning namoyon bo‘lish omillari.

Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 21

1.Fuqarolik jamiyati rivojlanishiga axborot-kommunikatsion texnologiyalarning ta’siri.

2. Fuqaroviy ong va uning namoyon bo‘lish omillari.

3. Rivojlangan G‘arb davlatlarida fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 22

1. Diniy bag‘rikenglik, vijdon erkinligi va diniy qadriyatlarning fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi o‘rni.

2. O‘zbekistonda siyosiy partiyalar tadrijiy rivoji va huquqiy asoslari.

3. Yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning ijtimoiy-ma’naviy va axloqiy jihatlari.

Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 23

1. Millat va millatlararo munosabatlarga doir tushunchalar.

2. G‘arb mamlakatlarida davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasida hamkorlik siyosati.

3. Fuqaroviylik, mazmun-mohiyati va asosiy xususiyatlari.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 24

1. Sud-huquq sohasini islox qilish Jinoiy jazolarni liberallashtirish - qonun ustuvorligining muhim sharti.

2. Fuqarolik jamiyati fanining tushunchalari, qonuniyatlari va boshqa ijtimoiy-gumanitar fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi.

3. Harakatlar Strategiyasi-fuqarolik jamiyati qurishning muhim bosqichi
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 25

1. Jamoatchilik nazoratining shakllari.

2. O‘zbekiston saylov qonunchiligining rivojlanishi.

3. Fuqarolik jamiyati tizimida mahalla va o‘zini o‘zi boshqarish organlarining o‘rni.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 26

1. O‘zbekistonda ko‘ppartiyaviylikning rivojlanishi

2. Fuqarolik jamiyati bilan yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq farovonligi tushunchalarining o‘zaro bog‘liqligi.

3. Qonun ustuvorligi tamoyilining O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati qurilishidagi ahamiyati.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 27

1. Xalqaro saylov standartlari va O‘zbekiston qonunchiligi.

2. Mustaqillik davrida millatlararo totuvlikning ta’minlanishi.

3. Fuqarolik jamiyatining shakllanishida xususiy mulk, o‘rta qatlamning o‘rni.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov


"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 28

1. Modernizatsiya tushunchasining mohiyati, nazariy - umummetodologik asoslari va fuqarolik jamiyati rivojidagi ahamiyati.

2. Jamoat birlashmalari fuqarolik jamiyatiningmuhim sharti.

3. Nodavlat notijorat tashkilotlar va ularning fuqarolik jamiyatidagi o‘rni.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov
"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 29

1. Qonun ustuvorligi inson huquq va erkinliklari kafolati

2. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatining konstitutsiyaviy negizlari.

3. Millat va millatlararo munosabatlarga doir tushunchalar.

Kafedra mudiri: G‘.Haydarov

"O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fanidan yakuniy nazorat savollari

Variant № 30

1. Jamoatchilik nazorati tizimi

2. Vatan ravnaqi va xalq farovonligi buyicha amalga oshirilayotgan islohotlarning erkin fuqarolik jamitini shakllantirishdagi ahamiyati.3. O‘zbekistonda siyosiy partiyalar tadrijiy rivoji va huquqiy asoslari.
Kafedra mudiri: G‘.Haydarov
Download 91 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим