О`zbekistоn resрublikаsi хаlq tа`limi vаzirligi resрublikа tа`lim mаrkаziDownload 91.01 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi91.01 Kb.

О`ZBEKISTОN RESРUBLIKАSI

ХАLQ TА`LIMI VАZIRLIGI

RESРUBLIKА TА`LIM MАRKАZI

GEOMETRIYA

FANIDAN UZVIYLASHTIRILGAN O‘QUV DASTURI

ASOSIDA NAZORAT ISHLARINI O‘TKAZISH BO‘YICHA

METODIK TAVSIYALAR

9 - sinf

c:\windows\temp\msoclip1\01\clip_image002.jpgc:\windows\temp\msoclip1\01\clip_image002.jpg12
9 – sinf geometriya fanidan mavzuiy-taqvimiy rejalashtirish

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)

Darslar

tartibi

Bo’lim va mavzular

Soat

Dars turi, dars uslubi

Uyga vazifa
I четверть

18


7-8 sinflarda o‘tilganlarni takrorlash

41

Uchburchaklar

12

Uchburchaklar (davomi)

13

To‘rtburchaklar

14

To‘rtburchaklar (davomi)

1


I bob O‘xshash geometrik shaklar

175

Ko‘pburchaklarning o‘xshashligi

16

O‘xshash uchburchaklar va ularning xossalari

17

Uchburchaklar o‘xshashligining birinchi alomati

18

Uchburchaklar o‘xshashligining ikkiinchi alomati

19

Uchburchaklar o‘xshashligining uchinchi alomati

110

1 - nazorat ishi

111

Masalalar yechish

112

To‘g‘ri burchakli uchburchaklar-ning o‘xshashlik alomatlari

113

O‘xshashlik alomatlarining isbot-lashga doir masalalarga tadbiqlari

114

Geometrik shakllarning o‘xshashligi

115

O‘xshash ko‘pburchaklarning xossalari

116

Masalalar yechish

117

2 - nazorat ishi

118

Masalalar yechish

II chorak

1419

Gomotetiya va o‘xshashlik

120

O‘xshash ko‘pburchaklarni yasash

121

Masalalar yechish

1


II bob Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

1822

O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi

123

Ba‘zi burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensini hisoblash

124

0o dan 180o gacha bo‘lgan burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi

125

3 - nazorat ishi

126

Asosiy trigonometrik ayniyatlar

127

Uchburchak yuzini ikki tomoni va ular orasidagi burchak sinusi yordamida hisoblash

128

Sinuslar teoremasi

129

Kosinuslar teoremasi

130

Sinuslar va kosinuslar teoremalarining ba‘zi tatbiqlari

131

4 - nazorat ishi

132

Masalalar yechish

1


III chorak

3033

Ikki vector orasidagi burchak va uni hisoblash

134

Uchburchaklarni yechish

135

Uchburchaklarni yechish

136

Masalalar yechish

136

Uchburchaklarni yechish usullari-ning amaliyotda qo‘llanishi

137

Uchburchaklarni yechish usullari-ning amaliyotda qo‘llanishi

138

5 - nazorat ishi

139

Masalalar yechish

1


III bob Aylana uzunligi va doira yuzi

1340

Aylanaga ichki chizilgan ko‘pburchaklar

141

Aylanaga tashqi chizilgan ko‘pburchaklar

142

Muntazam ko‘pburchaklar

143

Muntazam ko‘pburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar

144

Muntazam ko‘pburchakning tomoni bilan tashqi va ichki chizilgan aylana-lar radiuslari orasidagi bog‘lanish

145

6 - nazorat ishi

147

Aylana uzunligi

148

Aylana yoyi uzunligi. Burchakning radian o‘lchovi

149

Doira yuzi

150

Doira bo‘laklari yuzi

151

7 - nazorat ishi

152

Masalalar yechish

1


IV chorak

16


IV bob Uchburchak va aylanadagi metrik munosabatlar

853

Kesmalar proyeksiyasi va proporsionallik

154

Proporsional kesmalararning xossalari

155

To‘g‘ri burchakli uchburchakdagi proporsional kesmalar

156

Berilgan ikkita kesmalarga o‘rta proportsional kesmani yasash

157

Aylanadagi proportsional kesmalar

158

Masalalar yechish

159

8 - nazorat ishi

160

Masalalar yechish

1


V bob Planimetriya kursini takrorlash

861

Koordinatalar usuli

162

Koordinatalar usuli va vektorlar

163

Aylana va doira

164

Takrorlash

165

Takrorlash

166

Takrorlash

167

9 - nazorat ishi

168

Yakuniy dars

1

50

7 - nazorat ishi

151

Proporsional kesmalar va ularning xossalari

152

To‘g‘ri burchakli uchburchakdagi proporsional kesmalar

1


IV chorak

1653

Masalalar yechish

154

Berilgan ikkita kesmalarga o‘rta pro-portsional kesmani yasash

155

Aylanadagi proportsional kesmalar

156

Masalalar yechish

157

8 - nazorat ishi


58

Masalalar yechish

159-66

Takrorlash

867

9 - nazorat ishi

168

Yakuniy dars

1
I CHORAK

Geometriya 9 - sinf

1 - nazorat ishi

I variant

1. Uchbuchakning tomonlari mos ravishda 17 dm,18 dm, va 25 dm. Unga o'xshash va perimetri 15 dm bo‘lgan uchburchakning tomonlarini toping.

2. Balandligi 9,2 m bo‘lgan uyni kuzatuvchining ko‘zidan 72 sm masofada turgan diametri 2,4 sm bo‘lgan tanga bilan to‘sish mumkin bo‘lsa, kuzatuvchidan uygacha bo‘lgan masofani anilang.

3. В треугольниках и и . , , . Найти длины этих сторон.

4. Agar kuzatuvchi ko’zidan 70 sm masofada diametri 1,5 sm bo’lgan tanga bilan balandligi 15 m bo’lgan uyni to’sib turgan bo’lsa, u uydan qanday masofada turganligini aniqlang.

II variant

1. Uchburchaknin tomonlari mos ravishda 22,5 dm, 30 dm, va 45 dm. Unga o‘xshash va perimetri 39 dm bo‘lgan uchburchakning tomonlarini toping.

2. Balandligi 15,4 m bo‘lgan mayokni kuzatvchining ko‘zidan 72 sm masofada turgan diametri 2,2 sm bo‘lgan tanga bilan to‘sish mumkin bo‘lsa, kuzatuvchi mayoqdan qanday masofada turganligini aniqlang.

3. В треугольниках и и . , , . И сторона больше стороны на 0,3 см. Найти длины этих сторон.

4. Kuzatuvchi ko’zidan 72 sm uzoqlikda, diametri 2,4 sm bo’lgan tanga bilan balandligi 9,2 m bo’lgan uyni to’sish mumkin. Uydan kuzatuvchigacha bo’lgan masofani toping.

2 - nazorat ishi
I variant

1. Длина тени фабричной трубы равна 37,6 м, а длина тени столба высотой 3,8 м равна 3,04 м. Определить высоту трубы.

2. O‘xshash ko‘pburchaklarning mos tomonlarining nisbati 3 : 2 kabi nisbatda. Ko‘pburchaklarning perimetrlarining yigindisi 145 sm. Bu ko‘pburchaklarning perimetrlarini toping.

3. Докажите, что четырехугольник есть ромб, если его вершинами являются середины сторон прямоугольника.

4.

Chizmada daryoning kengligini ikkita va o’xshash uchburchak sifatida ko’rib aniqlash ko’rsatilgan. bo’lsa, ni toping.II variant

1. От заводской трубы падает тень длиной 21 м, а от жерди длиной 1,8 м, вбитой в землю вертикально падает тень длиной 120 см. Опреде-лить высоту трубы.

2. O‘xshash ko‘pburchaklarning mos tomonlarining nisbati 3 : 4 kabi nisbatda. Ko‘pburchaklarning perimetrlarining yigindisi 147 sm. Bu ko‘pburchaklarning perimetrlarini toping.

3. Докажите, что четырехугольник есть ромб, если его вершинами являются середины сторон прямоугольника.

4. Daryoning qarama-qarshi tomonlarida joylashgan va nuqtalar orasidagi masofani toping. Bunda

(1-rasm)1-rasm


II CHORAK

3 – nazorat ishi

I variant

1. A,B va O nuqtalar berilgan.O markazli va gomotetiya koeffisienti bo‘lgan gomotetiyada A va B nuqtalar o‘tadigan nuqtalarni yasang.

2. Вычислите синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы .

3. Metall trubalar asosidan 12,5 m balandlikda va gorizont bilan li burchak hosil qiladigan qilib sim kanat bilan tortib qo’yilgan. Kanatning uzunligi qanday bo’lishi kerak?

4.Uyning kengligi 8,0 , ikki qiyali tomning bitta qiyaligi eni 8,0 m ga teng. Tom o’zagi uy shipiga qanday burchak ostida qo’yilgan?

II variant

1. C, D va O nuqtalar berilgan. O markazli va gomotetiya koeffisienti bo‘lgan gomotetiyada C va D nuqtalar o‘tadigan nuqtalarni yasang.

2. Вычислите синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы .

3.Uzunligi 20 m bo’lgan narvon uy devoir chetiga li burchak ostida tiralgan. Devor balandligini toping.

4. Agar poyezd 10 km tog’ ga yurib, 75 m balandlikka ko’tarilgan bo’lsa, temiryo’lning ko’tarilish burchagini toping.

4 - nazorat ishi

I variant

1. sinα = ekanligi ma'lum. tgα ni toping.

2. Uchburchakning yuzi . Agar AB = 10 sm, bo‘lsa, AC tomonini toping.

3.Kattaligi bo’yicha teng bo’lgan ikkita kuch bir nuqtadan bir-biriga li burchak ostida qo’yilgan. Ularning teng ta’sir etuvchisi kattaligi 120 kg bo’lsa, kuchlarning kattaligini toping.

4. O’lchab bo’lmaydigan ikki va nuqtalar orasidagi masofani topish uchun, uchinchi nuqtani shunday tanlanadiki, bu nuqtadan va nuqtalar ko’rinib turadi. burchakni, va masofalarni o’lchab, masofani topadilar. Agar bo’lsa, masofani toping.

II variant

1. cosα = ekanligi ma'lum. tgα ni toping.

2. Uchburchakning yuzi . Agar AС = 15 sm, , bo‘lsa AВ tomonini toping.

3.Bir nuqtaga ikkita va kuchlar, bir-biriga li burchak ostida ta’sir qiladigan qilib qo’yilgan, bunda , . Teng ta’sir qiluvchi kuchning kattaligini toping.

4.Gorizontal tirgakga ikkita turli ipda P og’irlikdagi yuk osib qo’yilgan. Iplarning taranglik kuchini aniqlang (1-rasm).III CHORAK

5 - nazorat ishi

I variant

1. Vektorlarni skalyar ko‘paymasi va ular orasidagi burchakni toping:va .

2. Используя теорему синусов решите треугольник , если

3. Используя теорему косинусов решите треугольник , если .

4. Углы при основании треугольника равны и . Найти площадь треугольника, если большая из боковых сторон равна 6 м.II variant

1. Vektorlarni skalyar ko‘paymasi va ular orasidagi burchakni toping:va .

2. Используя теорему синусов решите треугольник , если3. Используя теорему косинусов решите треугольник , если.

4. Углы при основании треугольника равны и . Найти площадь треугольника, если меньшая из боковых сторон равна 4 м.

1. To‘griburchakli uchburchakning katetlari 20 sm va 15 sm ga teng. Unga tashqi chizilgan aylananing radiusini toping.

2. Kvadratning perimetri sm ga teng. Unga tashqi chizilgan aylananing radiusini toping.

3. Tomonlari 35, 29, 8 bo‘lgan uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini

toping.


4. Muntazam uchburchakka sm radiusli aylana tashqi chizilgan. Ushbu uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini toping.

6 - nazorat ishi

I variant

1.Вычислить периметры правильных вписанных в круг радиуса 5 см восьмиугольника.

2.Вычислить периметры правильных описанных около круга радиуса 5 см восемьнадцатиугольника.

3.Пол беседки имеет форму правильного двенадцатиугольника, сторона которого равна 10 дм. Найти площадь пола беседки.

4.Поперечное сечение деревянного бруска является квадратом со стороной 6 см. Найдите наибольший диаметр круглого стержня, который можно выточить из этого бруска.
II variant

1.Вычислить периметры правильных вписанных в круг радиуса 5 см двенадцатиугольника.

2.Вычислить периметры правильных описанных около круга радиуса 5 см десятиугольника.

3.Водонапорная башня в основании имеет форму правильного шестиугольника, сторона которого равна 3,7 м. Определить площадь дна башни.

4.Определить наименьший диаметр бревна, из которого можно было бы выпилить брус с сечением в форме квадрата со стороной 3,7 дм.

7 - nazorat ishi

I variant

1. Katetlari 9 va 12 bo‘lgan to‘gri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylananing uzunlini toping.

2. Gradus o‘lchovi va radiusi 6 sm bo‘lgan aylana yoyining uzunligini toping.

3. Temir yo‘l polotnosining egilish radiusi 4 km, egilish yoyining uzunligi –

392,5 m. Egilish yoyining gradus o‘lchovini toping.

4.Длина окружности цирковой арены равна 157 м. Найти диаметр и площадь арены.


II variant

1. Katetlari 24 va 7 bo‘lgan to‘gri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylananing uzunlini toping.

2. Gradus o‘lchovi va radiusi 6 sm bo‘lgan aylana yoyining uzunligini toping.

3. Temir yo’l polotnosining egilish radiusi 5 km, egilish yoyining uzunligi –

400 m. Egilish yoyining gradus o‘lchovini toping.

4.Длина окружности цирковой арены равна 41м. Найти диаметр и площадь арены.


IV CHORAK

Yozma ish № 8

I variant

1.Sirkul va chizgich yordamida uzunliklari 1sm va 2 sm bo‘lgan kesmalar o‘rtasida o‘rta proporsional bo‘lgan kesmani yachang.


2. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 100 см, один из катетов 80 см. Найдите проекцию второго катета.

3.Bir nuqtadan aylanaga kesuvchi va urinma o’tkazilgan, bunda kesuvchi tashqi kesmasi 3 dm va ichki kesmasi 9 dm li kesmalarga bo’lingan. Urinmaning uzunligini toping.

4.Aylananing bir nuqtasidan 32 sm li diametr va 14 sm li vatar o’tkazilgan. Vatarning diametrdagi proyeksiyasini toping.

II variant

1.Sirkul va chizgich yordamida uzunliklari 3sm va 4 sm bo‘lgan kesmalar o‘rtasida o‘rta proporsional bo‘lgan kesmani yasang.

2. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 20 см, один из катетов 16 см. Найдите проекцию второго катета.

3. Bir nuqtadan aylanaga kesuvchi va urinma o’tkazilgan, bunda kesuvchi tashqi kesmasi 3 dm va ichki kesmasi 9 dm li kesmalarga bo’lingan. Urinmaning uzunligini toping.

4.Aylana radiusi 8 sm ga, vatar esa 12 sm ga teng. Vatarning uchidan diametr o’tkazilgan. vatarning diametrdagi proyeksiyasini aniqlang.

Yozma ish № 9

Test

I variant

1. Daraxt soyasining uzunligi 39 m. Yerga tik qadalgan, balandligi 2,1 m bo’lgan xoda soyasi 4,2 m. Daraxt balandligini aniqlan.

1) 19,5 m 2) 1,95 m 3) 195 m 4) 20 m

2. Beshburchakning katta tomoni 14 dm, uning perimetri– 46 dm ga teng. Unga o’xshash, katta tomoni 21 dm bo’lgan beshburchakning perimetrini toping.

1) 56 dm 2) 59 dm 3) 69 dm 4) 96 dm

3. Uchburchakning ikki tomoni 2 sm va 4 sm, ular orasidagi burchagi 30о gat eng. Uchburchakning yuzini toping.

1)3 2)6 3)4 4)2

4. Uzunligi 250 dm bo’lgan narvon uy devori chetiga li burchak ostida tiralgan. Devor balandligini toping.

1) 126 dm 2) 125 dm 3) 129dm 4) 120dm

5. Uchburchakning ikki tomoni sm va 4 sm, ular orasidagi burchagi 30о ga teng. Uchburchakning uchinchi tomonini toping.

1) 6 sm 2) sm 3) sm 4) 5 sm

6. Shkiv aylanasining uzunligi 125,6 mm. Shkivning diametrini toping.

1) 39,95 mm 2) 39,98 mm 3) 399 mm 4) 399,8 mm

7. Radiusi 10,5 m bo’lgan doira shaklidagi klumba maydoni yuzini toping.

1)346,2 m 2 2)336,2 m 2 3)345,2 m 2 4)342,2 m 2.

II variant

1. Minoradan tekis yerga 24 m soya tushdi. Yerga tik qo’yilgan, uzunligi 12,5dm bo’lgan xodadan shu vaqtda 8,1 dm soya tushdi. Minora balandligini aniqlang.

1) 375 dm 2) 3,75 dm 3)37,5 dm 4)27,5 dm

2.O’xshash ko’pburchaklarning perimetrlari nisbati 2:3 kabi. Agar ikkinchi ko’pburchakning kichik tomoni 36 mm bo’lsa, birinchi ko’pburchakning kichik tomoni uzunligini aniqlang.

1) 56 mm 2) 59 mm 3) 69 mm 4) 96 mm

3. Uchburchakning ikki tomoni 3 sm va 4 sm, ular orasidagi burchagi 30о gat eng. Uchburchakning yuzini toping.

1) 3 2) 6 3) 4 4) 2

4.Uzunligi 20 m bo’lgan narvon uy devorining tepasiga li burchak ostida tiralgan. Narvonning asosi devordan qanday masofada joylashgan.

1) 16 m 2) 15 m 3) 12 m 4) 10 m

5. Uchburchakning ikki tomoni 5 sm va 8 sm, ular orasidagi burchagi 60о ga teng. Uchburchakning uchinchi tomonini toping.

1) 2 sm 2) sm 3) sm 4) 4 sm

6. Aylanasining uzunligi 785 mm bo’lgan shaybaning radiusini toping.

1) 126 mm 2) 125 mm 3) 124 mm 4) 127 mm

7. Sirk arenasining aylanasi uzunligi 263 m. Arenaning yuzini toping.1)5539 m 2 2)5639 m 2 3)5559 m 2 4)5549 m 2.


Katalog: attachments -> article -> 2402
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 91.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti