O’zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I. A. Karimov vaDownload 214.03 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana04.10.2020
Hajmi214.03 Kb.
  1   2   3   4


 

O’zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov va 

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev asarlari, ma’ruza va 

nutqlari bo’yicha testl-sinov savollari 

 

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi...  

2.  “O‘zbekiston  demokratik  islohotlarni  chuqurlashtirish  va  fuqarolik 

jamiyatni  rivojlantirish”  konsepsiyasi  bo‘yicha  O‘zbekiston  Respublikasi  Bosh 

vaziri nomzodi  kim tomonidan taklif etiladi? 

 

3.  “O‘zbekiston  demokratik  islohotlarni  chuqurlashtirish  va  fuqarolik jamiyatni  rivojlantirish”  konsepsiyasiga  ko‘ra,  O‘zbekiston  Respublikasi 

Konstitutsiyasidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlari doirasidan 

chiqarilgan normani ko‘rsating? 

 

4.  “O‘zbekiston  demokratik  islohotlarni  chuqurlashtirish  va  fuqarolik jamiyatni rivojlantirish” konsepsiyasida ilgari surilgan taklifga ko‘ra, O‘zbekiston 

Respublikasi  Bosh  vazirining  hisobotlarini  eshitish  va  muhokama  qilish  kimning 

vakolatiga kiradi? 

 

5.  “O‘zbekiston  demokratik  islohotlarni  chuqurlashtirish  va  fuqarolik jamiyatni  rivojlantirish”  konsepsiyasida  taklif  etilayotgan  o‘zgartirishga  ko‘ra, 

viloyatlar  hokimlarini  hamda  Toshkent  shahar  hokimini  tayinlash  hamda 

lavozimidan ozod etish tartibi qanday? 

 

6.  “O‘zbekiston  demokratik  islohotlarni  chuqurlashtirish  va  fuqarolik jamiyatni  rivojlantirish”  konsepsiyasida  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  o‘z 

vazifalarini  bajara  olmaydigan  holatlarda  uning  vazifa  va  vakolatlari  vaqtincha 

kimning zimmasiga yuklanadi? 

 

7.  “O‘zbekiston  Respublikasining  tashqi  siyosiy  faoliyati  konsepsiyasi” qachon qabul qilingan? 

 

8.  “Fuqarolik  va  siyosiy  huquqlar  to‘g‘risidagi  pakt”ning  qaysi  moddasida saylov prinsiplariga oid qoidalar mustahkamlangan? 

 

9.  1989  yil  17  avgustda  qabul  qilingan  “Qishloqda  yashovchi  har  bir  oilani tomorqa bilan ta’minlash, ularga yakka tartibda uy-joy qurish uchun barcha shart-

sharoitlarni  yaratib  berish  haqida”gi  qarorda  qishloqda  yashovchi  har  bir  kishiga 

qancha er ajratib berish ko‘zda tutilgan edi? 

 

10. 1991 yil 20 avgustda O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning xalqqa murojaatida qayd etilgan to‘g‘ri fikrini ko‘rsating? 

11. 1991 yil 31 avgustda qanday tarixiy hujjat qabul qilingan? 
 

12.  1996  yil  26  martdagi  umumxalq  referendumiga  binoan  O‘zbekiston 

Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning Prezidentlik vakolati...? 

 

13. 2008 yil 25 dekabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to‘g‘risida”gi  Qonuniga  muvofiq  O‘zbekiston  ekologik  harakatidan  Oliy  Majlis 

Qonunchilik palatasiga deputatlar qay yo‘sinda saylanadi? 

 

14.  2010  yilning  11-14  iyun  kunlari  sodir  bo‘lgan  qanday  fojiali  voqealar Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyatning izdan chiqishi xavfini tug‘dirdi? 

 

15.  2012  yil  10  sentyabrdagi  O‘RQ  –  330-sonli  “O‘zbekiston Respublikasiining  tashqi  siyosiy  faoliyati  konsepsiyasi”da  belgilab  berilgan 

mintaqaviy va xalqaro siyosati –...?  

 

16. O‘zbekiston davlat boshqaruvi shakliga ko’ra qanday davlat hisoblanadi?  

17. O‘zbekistonda olib borilgan islohotlarning bosqichlari Islom Karimovning 

qaysi asarlarida atroflicha yoritilgan?  

1.  O‘zbekiston  –  bozor  munosabatlariga  o‘tishning  o‘ziga  xos  yo‘li;  2. 

O‘zbekiston  iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirish  yo‘lida;  3.O‘zbekiston 

Respublikasi  Oliy  Majlisi,  Vazirlar  Mahkamasi  va  Prezident  Devonining 

O‘zbekiston  mustaqilligining  16  yilligiga  bag‘ishlangan  qo‘shma  majlisidagi 

ma’ruzasi;  4.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‘zbekiston  sharoitida  uni 

bartaraf etishning yo‘llari va choralari; 5. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni 

yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. 

 

18.  “Qishloqda  yashovchi  har  bir  oilani  tomorqa  bilan  ta’minlash,  ularga yakka  tartibda  uy-joy  qurish  uchun  barcha  shart-sharoitlarni  yaratib  berish 

haqida”gi qaror qachon qabul qilingan? 

 

19.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  quyidagi   qaysi asari 1992 yilda nashr etilgan? 

 

20. Afg‘on muammosini harbiy yo‘l bilan emas, tinch yo‘l bilan hal  qilishga qaratilgan  “6+3”  muloqot  guruhiga  Afg‘onistonga  qo‘shni  bo‘lgan  qaysi  6  ta 

davlat kiritilgan? 

 

21.  Sobiq  Ittifoq  hududlarida  milliy  nizolarning  kuchayish  sabablarini ko‘rsating? 

 

22. Kimlar xususiy mulk huquqining sub’ekti bo‘la olmaydi?  

23. Qonunchilik palatasining birinchi majlisini kim ochadi? 

 24.  Quyidagi  qaysi  javobda  respublikadagi  og‘ir  ahvolning  vujudga  kelish 

sabablari noto‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

25. Mustaqil O‘zbekiston davlatining bosh strategik masadlarini aniqlang?  1. Bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin, demokratik jamiyat barpo etish;    

2. Fuqarolarga munosib hayot sharoiti yaratib berish;  

3. Aholida  milliy  va  umumbashariy  qadriyatlarga  asoslangan  siyosiy 

madaniyatni shakllantirish;  

4. Davlatning  islohotchilik  vazifalari  demokratik  talablar  asosida  xalq 

manfaatlariga mos holda amalga oshirish;  

5. Dunyoga egalik qilishga intilish. 

 

26.  Mustaqillikka  erishish  arafasida  respublikada  irrigatsiya  va  melioratsiya holatini yaxshilash zarur bo‘lgan juda sho‘rxok va o‘rtacha sho‘rxok erlar maydoni 

necha gektarni tashkil etgan? 

 

27.  Republikada  nodavlat  notijorat  tashkilotlariga  oid  qanday  uyushma mavjud? 

 

28. Saylov huquqiga oid xalqaro prinsiplar aks etgan dastlabki xalqaro hujjat:  

29. Saylovga oid xalqaro standartlar bu - ... 

 

30.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.Karimov  "Xalq  ishonchi oliy ma’suliyat", qonun ustivorligining hayotbaxsh manbai", "Yuksak ma’naviyat 

jamiyat taraqqiyotining asosi" kabi asarlari uning   qaysi kitobidan   o‘rin olgan? 

 

31.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  Islom  Karimov  afg‘on muammosi  va  uni  keltirib  chiqargan  tub  sabablar  hamda  ularning  oqibatlari 

to‘g‘risida qaysi asarida chuqur konseptual xulosalarni bayon qilgan edi? 

 

32. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning 1990 yil 5  iyunda  O‘zbekiston  Kompartiyasining  XXII  s’ezdida  “O‘tmishdan  saboq 

chiqarib, kelajakka ishonch bilan” degan mavzuda so‘zlagan ma’ruzasida qanday 

vazifalar qayd etildi? 

 

33. O‘zbekiston  Respublikasida demokratiya...?  

34.  O‘zbekiston  demokratik  islohotlarni  chuqurlashtirish  va  fuqarolik 

jamiyatni  rivojlantirish”  konsepsiyasida  ifoda  etilgan  taklifga  ko‘ra,  O‘zbekiston 

Respublikasi  Prezidenti  Vazirlar  Mahkamasining  majlislarida  raislik  qilishga 

haqlimi? 

 

35.  O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  qaysi  bob  va  moddasi saylov tizimiga bag‘ishlangan? 


 

36. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasinini tuzish vakolati 

kimga berilgan? 

 

37.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.Karimovning  "Istiqlol yo‘llari va muammolari" mavzusidagi nutqi qaysi anjumanda so‘zlangan? 

 

38.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.Karimovning  «Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida» asari...? 

 

39.  O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  asosiy  mantiqiy  yo‘nalishi bu -  

 

40. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimovning O‘zbekiston Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  1999  yilning  birinchi  yarmidagi  iqtisodiy 

islohotlar  yakuniga  bag‘ishlangan  yig‘ilishida  so‘zlagan  nutqi  qanday  nomlanadi 

("Xalq so‘zi" gazetasi, 1999 y. 20 iyul)? 

 

41. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov Afg‘oniston muammosini tinch yo‘l bilan hal qilish uchun BMT rahbarligida qaysi mamlakat 

yoki tashkilotlarni “6+3” muloqot guruhiga kiritishni taklif etdi? 

 

42.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  Islom  Karimov  tomonidan 2010 yil 12 noyabr kuni  qaysi sohalarni yanada chuqurlashtirishning eng muhim 

ustuvor  vazifalari  sifatida  belgilab  berildi?  1.Davlat  hokimiyati  va  boshqaruvini 

demokratlashtirish; 2. Sud-huquq tizimini isloh etish; 3.Axborot sohasi erkinligini 

ta’minlash;  4.O‘zbekistonda  saylov  huquqi  erkinligini  ta’minlash  va  saylov 

qonunchiligini  rivojlantirish;  5.Fuqarolik  jamiyati  institutlarini  shakllantirish  va 

rivojlantirish;  6.Demokratik  bozor  islohotlarini  va  iqtisodiyotni  liberallashtirishni 

yanada chuqurlashtirish; 7.OAV faoliyatini yanada libirallashtirish. 

 

43.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  Islom  Karimov  tomonidan nizolarni bartaraf etishning qaysi yo‘li ko‘rsatilgan? 

 

44.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  tomonidan  fuqarolik jamiyati  institutlarining  yanada  rivojlanishiga  erishish,  amalga  oshirilayotgan 

islohotlarimizning ochiq-oshkoraligi va samaradorligini ta’minlash hamda ularning 

rolini kuchaytirish maqsadida qanday Qonun qabul qilish taklifi kiritildi? 

 

45. O‘zbekiston xududida ma’muriy tuzilishni qaysi organ tasdiqlaydi?  

46. O‘zbekiston Ekologik harakatidan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 

Qonunchilik palatasiga nechta deputat saylanadi? 

 47.  O‘zbekistonda  olib  borilgan  islohotlar  birinchi  bosqichining  yakunlari 

O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  Islom  Karimovning  qaysi  asarida 

atroflicha yoritilgan? 

 

48.  O‘zbekistonda  olib  borilgan  islohotlar  ikkinchi  bosqichining  ustivor vazifalari Islom Karimovning qaysi asarida atroflicha yoritilgan? 

 

49.  O‘zbekistonda  olib  borilgan  islohotlarning  huquqiy  asoslari  qaysi hujjatlarda aks etadi? 

1.Qonunlarda. 

2.Farmonlarda. 

3.Farmoyishlarda 

4. 

Qarorlarda. 5.Buyruqlarda. 6.Dasturlarda. 7.Bayonnomalarda. 8. SHartnomalarda 

 

50.  O‘zbekistonda  olib  borilgan  siyosiy  islohotlarni  qanday  bosqichlarga ajratish mumkin?  

 

51. O‘tgan asrning 80-yillari oxirida O‘zbekiston qishloqlarida eri yo‘q oilalar soni qanchani tashkil etgan? 

 

52. O‘tgan asrning 80-yillari oxirida O‘zbekistonda yuzaga kelgan o‘ta jiddiy muammolar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

53. O‘zbekiston respublikasida Prezidentlik boshqaruvi qachon ta’sis etilgan?  

54.  Hozirgi  kunda  mamlakatimizda  qancha  nodavlat  notijorat  tashkilotlari 

faoliyat ko‘rsatmoqda? 

 

55. O‘zbekiston Respublikasi Prokuraturasi ...  

56.  Orol  inqirozining  atrof-muhit  va  bu  erda  yashayotgan  millionlab  aholi 

hayotiga halokatli ta’sirini kamaytirishning eng muhim vazifasi… 

 

57.  1992  yilning  8  dekabrigacha  Mustaqil  O‘zbekiston  Respublikasining vaqtinchalik Konstitutsiyasi vazifasini bajargan hujjatni aniqlang?  

 

58. O‘zbekiston Respublikasida Vitse-Prezident lavozimi qachon tugatildi? 59.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovga  “Kadrlar 

tayyorlash Milliy Dasturi”ning tashabbuskori sifatida qaysi Akademiyaning fahriy 

a’zosi diplomi berilgan? 

 

60. Bugungi kunda O‘zbekiston ...?  

61. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan jahon moliyaviy-iqtisodiy 

inqirozi davrida O‘zbekistonda qanday kreditlar uchun sharoitlar yaratish kerakligi 

ta’kidlangan edi? 

 62.  O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  qaysi  moddalari  Oliy 

Majlisga bag‘ishlangan? 

 

63.  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  YUqori  palatasi  qanday ataladi? 

 

64.  I.Karimov  tomonidan  mamlakat  barqarorligining  asosiy  shartlari  deb qanday shartlar nazarda tutilgan? 

 

65.  I.Karimov  tomonidan  korrupsiya  va  jinoyatchilikka  qarshi  kurashning  asosiy strategik yo‘nalishlari qilib nimalar olingan? 

 

66. I.Karimov  fikricha:  «Odam  o‘zining  chinakam  mulkdor  deb  his  qilmas  ekan» bunday paytda u ... (to‘g‘ri javobni toping) 

 

67.  «Siyosiy  partiyalar  mavjudligining  eng  asosiy  va  birdan  bir  prinsipi»  qilib nimalar belgilab berilgan? 

 

68. Respublikamiz iqtisodiy mustaqilligini ta’minlashning muhim tayanchi nima?  

69.  O‘zbekiston  jahon  hamjamiyati  bilan  hamkorlik  qilganida  nimalarga  amal 

qiladi? 

 

70. O‘zbekiston o‘zining tashqi aloqalarini qanday asosda tashkil etmoqda?  

71. Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlari. 

 

72. O‘zbekistonda kuchli ijtimoiy siyosatning tub mohiyati nimalarda ko‘rinadi?  

73.  O‘zbekiston  tashqi  siyosiy  va  tashqi  iqtisodiy  aloqalarni  shakllantirishda 

qanday tamoyillarga amal qilmoqda? 

 

74.  O‘zbekiston  bozor  munosabatlariga  o‘tishining  dastlabki  bosqichlarida qanday yo‘l tutdi? 

 

75. Biz qanday jamiyat barpo etmoqdamiz?  

76. Qachon Namangan shahrida bir guruh qo‘poruvchi kuchlar viloyat ijroiya 

qo‘mitasi binosini egallab olib, O‘zbekistonni islom davlatiga aylantirishni da’vo 

qilib chiqishdi va respublika rahbari bilan uchrashuv talab qilishdi? 

         

77. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qachon qabul qilingan? 

 

78. O‘zbekistonda bozor munosabatlariga o‘tish yo‘linining asosiy tamoyili “O’zbek modeli” Prezident Islom Karimovning qaysi asarida bayon etilgan edi? 


 

79.  Mustaqil  O‘zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasi  qachon  qabul 

qilingan? 

 

80.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  “... jamiyat  taraqqiyotining  asosi,  uni  muqarrar  halokatdan  qutqarib  qoladigan 

yagona kuch - ma’rifatdir”, -  degan fikrlari qaysi asarda o‘z ifodasini topgan? 

 

81.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  “... ma’naviyat,  ma’rifatni  targ‘ib  qilish  har  bir  ziyolining  vijdon  ishidir. 

Ma’rifatchi  fidoyi  bo‘lmog‘i  kerak”,  -    degan  fikrlari  qaysi  asarda  o‘z 

ifodasini topgan? 

 

82.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  “O‘zbek tom ma’noda bunyodkordir. Unga birovning eri kerak emas. Mabodo qo‘liga 

qurol  olguday  bo‘lsa,  faqat  o‘zini  himoya  qilish  uchungina  oladi”,  -    degan 

fikrlari qaysi asarda o‘z ifodasini topgan? 

 

83. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning “O‘zbek xalqining iligi to‘q, baquvvat...”, -  degan fikrlari qaysi asarda o‘z ifodasini 

topgan? 


 

84. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning “Fan davlatga, 

xalqqa,  jamiyat  taraqqiyotiga  xizmat  qilishi  lozimligini  unutishga  aslo  haqqimiz 

yo‘q”, -  degan fikrlari qaysi asarda o‘z ifodasini topgan? 

 

85. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 14 asarlar jildi qanday nomlanadi? 

 

86. “Biz tanlagan yo‘l – demokratik va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo‘li” deb  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  nechanchi 

asarlar jildi nomlangan? 

 

87. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning “Tarixiy xotira va  inson  omili  –  buyuk  kelajagamizning  garovidir”  risolasi  nechanchi  yilda  chop 

etilgan? 

 

88. 


O‘zbekiston 

Respublikasi 

Birinchi 

Prezidenti 

I.A.Karimovning 

“O‘zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo‘li” nomli risolasida  o‘tish davri 

va milliy davlatchilik asoslarini shakllantirish bilan bog‘liq bosqichlarni aniqlang. 

 

89.  O`zbekiston      Respublikasi  Birinchi    Prezidenti    I.A.Karimov       O`zbekistonning        milliy      siyosatni      amalga      oshirishda      qanday      qoidalarga   

amal   qilish  kerakligini aytgan? 

   90. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti  I.Karimovning 1995 yil 28 

avgustida  Bishkekda  turkiy  tilli  davlatlarning  boshliqlari  uchrashuvida  so‘zlagan 

nutqi uning qaysi kitobidan o‘rin olgan? 

 

91. O‘zbekiston 

Respublikasi 

Birinchi 

Prezidenti 

I.Karimovning 

respublikamiz tarixchi olimlari va jurnalistlari bilan   o‘tkazilgan suhbati   qachon 

bo‘lib   o‘tgan? 

 

92.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning    qaysi asari 1992 yilda nashr etilgan? 

 

93. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimov tanlangan asarlar to‘plamining 3 jildi qanday nomlanadi? 

 

94.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  tarixda "Ma’mun  akademiyasi"  nomi  bilan  mashhur  bo‘lgan  "Xorazm  Fanlar 

Akademiyasini qayta tiklash" haqidagi farmoni qachon qabul qilingan? 

 

95. Islom Karimovning “Istiqol va ma’naviyat” kitobi qaysi yili chop etilgan?  

96.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  "Yuksak 

ma’naviyat – yengilmas kuch" asarida ma’naviyatga berilgan ta’rifni belgilang 

 

97. O‘zbekiston Respublikasining asosiy qonuni qaysi?    

   


98.  O‘zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  "Yuksak 

ma’naviyat - yengilmas kuch" asarida Alisher Navoiyga berilgan ta’rifni belgilang. 

 

99. O‘zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga 2009 yilgi saylovda  nechta deputat saylangan 

 

100.    Taraqqiyotning  “O‘zbek  modeli”  qaysi  xususiyatlari  bilan  milliy modellardan farq qiladi? 

 

101.  O‘zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tarkibini to‘g‘ri tanlang. 

 

102.  O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  12-moddasining  mazmuni  qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

 

103.  Hozirgi kunda O‘zbekistonda nechta siyosiy partiyalar faoliyat ko‘rsatmoqda? 

 104.  «O‘zbek  modeli»ning  asosiy  tamoyillaridan  biri  qaysi  qatorda  to‘g‘ri 

ko‘rsatilgan? 

 

105.    Birinchi  Prezident  I.Karimovning  qaysi  asarida  jamiyat  siyosiy  rivojining, iqtisodiy  taraqqiyotining,  ma'naviy  poklanishining  asosiy  yo'1-yo'riqlari  yangicha 

mushohada va yondashuv bilan ko'rsatib berilgan? 

106.  O'zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  LA.Karimovning  qaysi  asari 

2000-yil nashr qilingan? 

107.  O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov asarlarining 4-jildi 

qanday nomlanadi? 

108.  O'zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  qaysi  asari 

1998-yilda nashr qilingan? 

 

109.  O'zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  qaysi  asari O’zbekiston davlat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan nashr qilingan? 

 

110.  O'zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  “O’zbekiston mustaqillikka  erishish  ostonasida”  kitobida  nechanchi  yillar  oralig’idagi  voqealar 

o’z ifodasini topgan? 

 111. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning “O’zbekiston 

mustaqillikka erishish ostonasida” kitobi nechta tarixiy hujjatdan iborat? 

 

112.  O'zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  qaysi  asari 2015 yilda nashr qilingan? 

 

113.  I.Karimovning  asosiy  ma’naviy  qarashlarini  o‘z  ichiga  qamrab  olgan “Barkamol avlod orzusi” monografiyasi necha faslni – bo‘limlarni qamrab olgan? 

 

114.  Birinchi  Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  ma’naviyat  –  engilmas kuch” kitobi necha bobdan iborat? 

 

115. Birinchi Prezident I.Karimov “Mustaqil O’zbekistonni rivojlantirishning ma’naviy-axloqiy  negizlari”  deb  atalgan  bobida  milliy  istiqlol  mafkurasining 

quyidagi  asosiy  tamoillarini:  umuinsoniy  qadriyatlarga  sodiqlik,  xalqimizning 

ma’naviy  merosini  saqlash  va  rivojlantirish;  inson  o’z  imkoniyatlarini  erkin 

namoyish qilishi, vatanparvarlik tamoillarini asos qilib oldi. Ana shu milliy istiqlol 

mafkurasining asosiy tamoillari I.Karimovning qaysi asarida berilgan? 

       116.  Birinchi  Prezident  I.Karimov  “Ma’naviyat  –  insoniyat,  xalqning, 

jamiyatning,  davlatning  kuch-qudratidir”deganida  asosan  nimalarni  nazarda 

tutgan? 

 

117.  Birinchi  Prezident  I.Karimovning  qaysi  asarida  buyuk  davlatchilik shovinizmi bayon etilgan? 

 

118.  I.Karimov  fuqarolik  jamiyatining  eng  muhim  belgilari  deb  nimalarni e’tiborga olish to‘g‘risida ta’kidlagan? 

 

119. I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarining “Inson qalbiga yo‘l” qismi nechanchi bobda berilgan? 

 

120. Prezident I.Karimov ta’kidlaganidek “G‘oyaga qarshi faqat g‘oya, fikrga qarshi  faqat  fikr,  jaholatga  qarshi…  bilan  kurash  olib  bormog‘imiz  lozim”. 

Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. 

 

121.  “Ta’limni  tarbiyadan,  tarbiyani  esa  ta’limdan  ajratib  bo‘lmaydi  –  bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi” so‘zlari kimga tegishli? 

 

122.  Birinchi  Prezident  I.Karimovning  O‘zbekiston  mustaqillikka  erishish ostonasida” asari qaysi buyuk sana arafasida chop etilgan? 

 

123.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Jismoniy  va  yuridik shaxslarning 

murojaatlari 

bilan 

ishlash 


tizimini 

tubdan 


takomillashtirishga  doir  chora-tadbirlar  to‘g‘risida”gi  Farmoni  qabul 

qilingan sanani ko‘rsating. 

 

124.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  qaysi  Farmoniga  binoan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni ishlar boshqarmasining Fuqarolar 

qabulxonasi  negizida  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Xalq 

qabulxonasi tuzildi? 

 

125.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Xalq  qabulxonalari  va  Virtual qabulxonaning asosiy vazifalari ko‘rsatilgan javobni belgilang. 

 

126.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Xalq  qabulxonasi  xodimlari qaysi davlat organining xodimlari hisoblanadi? 

 

127.  Homiladorlik  va  tug‘ish  nafaqasi  miqdori  haqiqatda  ishlangan  vaqtga bog‘liq  holda  tabaqalashtirilishi  to‘g‘risidagi  qoida  quyidagi  qaysi  hujjatda 

o‘z ifodasini topgan? 

 

128.  “Korrupsiyaga  qarshi  kurashish  to‘g‘risida”gi O‘zbekiston  Respublikasi Qonuni qaysi sanadan boshlab kuchga kirdi? 


 

129.  “Ichki  ishlar  organlari  to‘g‘risida”gi  O‘zbekiston  Respublikasi 

Qonuni qaysi sanada e’lon qilindi? 

 

130.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Sud-huquq  tizimini  yanada isloh  qilish,  fuqarolarning  huquq  va  erkinliklarini  ishonchli  himoya  qilish 

kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni qachon e’lon 

qilindi? 

 

131.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Sud-huquq  tizimini  yanada isloh  qilish,  fuqarolarning  huquq  va  erkinliklarini  ishonchli  himoya  qilish 

kafolatlarini  kuchaytirish  chora-tadbirlari  to‘g‘risida”gi  Farmonga  binoan 

qaysi o‘zgartishlar kiritildi? 


Download 214.03 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat