O`zbеkiston rеspublikasi xalq ta'limi vazirligi


O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA`LIMI VAZIRLIGIDownload 9.03 Mb.
bet2/40
Sana22.06.2017
Hajmi9.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA`LIMI VAZIRLIGI


NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI«TASDIQLAYMAN»

Navoiy davlat pеdagogika instituti rеktori ________ prof.X.I.Ibragimov

«___»_________2012 yil
«BOSHLANG`ICH TA’LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR» o`quv fanining
ISHCHI O`QUV FAN DASTURI


Fakultеt:

_________________________________________

Kafеdra:

Umumiy pedagogika

Kurs

IV

Jami auditoriya soatlari:

58


Lеksiya


22

Amaliy mashg`ulot

36

Seminar

-

Laboratoriya mashg`uloti

-

Mustaqil ta'lim (ish)

56

Bilim sohasi:


100000 –Ta'lim


Ta'lim sohasi:

140000 –O`qituvchilar tayyorlash va pеdagogika fani

Ta'lim yo`nalishi

5141600 –Boshlang`ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish bakalavriat ta`lim yo`nalishlari

2012- 2013- o`quv yili

Ta'lim yo`nalishlarining DTS O`zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligining 2008 yil «24» iyundagi 191-buyrug`i bilan TASDIQLANDI hamda 2009 yil «2» fеvralda 1234 - raqami bilan O`zbеkiston standartlashtirish, mеtrologiya va sеrtifikatsiyalashtirish agеntligi («O`zstandart» AGЕNTLIGI) RO`YXATIDAN O`TGAN.

Ushbu ishchi o`quv fan dasturi 2008 yil 23 avgustda O`zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirining 263-buyrug`i bilan tasdiqlangan va № БД-5140000-3.02 raqam bilan qayd qilingan «Pedagogik texnologiyalar» o`quv fani fan dasturi asosida ishlab chiqildi.

Tuzuvchi: dots.D.A.Axatova

Ishchi o`quv fan dasturi Pedagogika kafеdrasining 2012 yil ________________ dagi majlisida muhokama qilingan va _____ -sonli qarori bilan ma'qullangan.

Kafеdra mudiri ____________ dots.D.A.Axatova

(imzo)


Ishchi o`quv fan dasturi __________________________fakultеt o`quv-mеtodik komissiyasining 2012 yil ____ ______________ dagi yig`ilishida qo`llanish uchun tavsiya etilgan.
O`quv-mеtodik komissiya raisi _______ prof.Sh.Abdullayeva

(F.I.Sh)


Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar » o`quv fanidan ma'ruza mashg`ulotlari 4- kurs ( VII) sеmеstr 22 soat).


t/r

O`rganilayotgan mavzu nomi

Ma'ruza

(soati)


Mavzuning maqsadi va vazifalari

Maqsadga erishishi usullari, vositalari va mеtodlari

Adabiyotlar, jadvallar ko`rgazmali qurollarKirish. «Ta’lim to`g`risida» gi O`zbekiston Respublikasi Qonuni. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni amalga oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

2

O’zbekistonda ta`lim-tarbiya islohatlari, Kadrlar tayyorlashning Milliy dasturi va yangi ta`lim modeli. Pedagogik texnologiya tushunchasi, pedagogik tizim loyihasi, yangi pedagogik texnologiyalar. Boshlang`ich ta’limda yangi pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanishning maqsad va vazifalari

Ko`rgazma, slaydlar, Interfaol usullar, “B-B-B jadvali” usuli

I:1, 2, 3,4, 5, 6, 7;

II: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 11, 16, 19, 21, 23

III.1,2,5,7,8;
Pedagogik faoliyatni texnologiyalashtirish-ijtimoiy zarurat.

2

ХХ asrda ilm-fan va texnika taraqqiyoti. Ijtimoiy ehtiyojlarning yangilanishi, ijtimoiy zarurat, ishlab chiqarish jarayoni, ijtimoiy taraqqiyot va uzluksiz ta’lim, ta’lim tizimini texnologiyalashtirish, “ta’lim texnologiyasi” nazariyasining shakllanish bosqichi. Pedagogik texnologiya tushunchasi, pedagogik tizim loyihasi, ta`lim texnologiyasi, yangi pedagogik texnologiyalarni hosil qilish elementlari, pedagogik texnologiyalarni loyihalash va tasnif qilish, ta`limni texnologiyalashtirish.

Lerner I.Ya, Klarin. M, Choshanov M, Farberman B, Saydaxmetov N.S, M.Ochilovlarning pedagogik texnologiyalarga taaluqli karasharlari, YUNESKO tomonidan yangi pedagogik texnologiyaga berilgan ta`rif. Amerikalik olimlar R. Gane, L.Briggs, A. Ramishevskiylarning qarashlari.Ko`rgazma, slaydlar, Interfaol usullar, “Sinkveyn”, “Klaster usullari”

I: 1, 2, 3,4, 5;

II: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 11, 16, 19, 21, 23,26,28III: 5,6,7, 8


Ta’lim jarayoniga texnologik yondoshuv tamoyillari, turlari va ishlab chiqish bosqichlari

2

Ta’lim va tarbiya jarayonining texnologik loyihasi, pedagogika jarayonga nisbatan texnologik yondashuv, Zamonaviy ta’lim-tarbiya jarayonida pedagogic texnologiyalarni qo`llash zarurati. Pedagogik tizim nazariyasi, Pedagogik texnologiyaning tarkibiy unsurlari, ta’lim texnologiyasi va tarbiya texnologiyasining tarkibiy tuzilmasi.

Ta`lim-tarbiyaga yondashuvlar: an`anaviy yondashuv, tizimli yondashuv, texnologik yondashuv, tadqiqiy-ijodiy yondashuv. Aksiomatik yondashuv, uning asosiy goyalari (V.P. Monaxov), muammoli- modelli yondashuv mazmuni (M.A.Choshanov).

Ko`rgazma, slaydlar, Interfaol usullar, “Insert” usuli

I:2, 8,9, 12, 13, 14, 15, 17;

II: 2, 8,9, 12, 13, 14, 15, 17, 21,23,28,30.

III. 3,6,7,8,

10,11
Тa’limni tashkil etishga innovatsion yondashuv. O’qituvchining innovatsion faoliyati

2

Innovatsiya tushunchasi mohiyati, innovatsiya jarayoning bosqichlari., innovatsion jarayonning tuzilmasi, innovatsion jarayonning kechish qonunlari. O’qituvchining innovatsion faoliyati tuzilmasi, yuksak professionalizmga erishish omillari, o’qituvchining ijodiy individualligi, individual qobiliyatlar, o’qituvchiningn innovatsion faoliyatini shakllantirish, innovatsion faoliyat funksiyalari.


Ko`rgazma, slaydlar

I:2, 8,9, 12, 13, 14;

II; 2, 8,9, 12, 13, 14, 15, 17, 21,23,28;

III.6.7.8,10,11
Zamonaviy ta`limda axborot texnologiyasi. Masofali o`qitish texnologiyasi


2

Axborot texnologiyasining maqsad va vazifalari, axborot texnologiyasini tayyorlash manbaalari, hozirgi zamon o’qituvchisining axborot texnologiyasi, yangi axborot texnologiyalarining tiplari, o’qituvchining komp’yuterli yangi pedagogik texnologiyalari. Masofali o`qitish texnologiyasi

Ko`rgazma, slaydlar, Interfaol usullar, “Sinkveyn”, “Klaster usullari”

I: 2, 8, 9,10, 12, 17, 20,21;

II: 1,2, 8,9, 12, 13, 14, 15, 17,19, 21,23,2829;

III.6.7.8
Test texnologiyasi

2

Test texnologiyasining vujudga kelishi, test tarixi, test topshiriqlari va ularning bankini yaratish, testga qo’yiladigan didaktik talablar, test rejasini ishlash.

Ko`rgazma, slaydlar, “Sinkveyn”, “Klaster usullari”

I:1,2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18;

II:1,2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, III: 1,5,7,8,

10,11
Ta`limning interaktiv metodlari
Interaktiv metod haqida tushuncha, interaktiv metodning usullari, interfaol ta`limning ilmiy asoslari, interfaol texnologiya usullari Boshlang`ich ta’limda fanlarni o’tishda foydalaniladigan texnika vositalari majmui. «Klaster», «Sinkveyn», «Insert», «Kubiklar», «Venn diagrammasi» va boshqa talabalar faolligini oshiruvchi usullardan foydalanish. Kichik guruhlarni tashkil etish va ular bilan ishlash.


Ko`rgazma, slaydlar, Interfaol usullar, “B-B-B jadvali” usuli

I:1,2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18;

II:1,2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23;

III: 1,5,7,8,

10,11
Boshlang`ich ta’limda Aqliy hujum, Klaster va Т-chizma usullaridan foydalanish

2

Aqliy hujum metodi ning qoidalari, Boshlang`ich sinf fanlarini o`tishda aqliy hujumdan foydalanish. Klaster va Т-chizma usullarining mohiyatini, Nafosat tarbiyasi mavzusini o’tishda Klaster Т-chizma usullaridan foydalanish, mavzuga oid slaydlar tayyorlash, Odobnoma darslarini o`tkazish, mavzularni o’tishda interfaol usullardan foydalanish,


Ko`rgazma, slaydlar, Interfaol usullar, “Sinkveyn”, “Klaster usullari”

I:1,2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18;

II:1,2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23;

III: 1,5,7,8,

10,11
Boshlang`ich ta’limda o`yinli texnologiyalardan foydalanish


2

Pedagogik texnologiya turlari, o`yinli texnologiyalar, boshlang`ich ta’limda o`yinli texnologiyalardan foydalanish, uning ahamiyati va mohiyati, o`yin texnologiyalari funksiyalari, o`yin strukturasi, pedagogic o`yinlar tasnifi.

Ko`rgazma, slaydlar, Interfaol usullar, “Insert” usuli

I:1,2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18;

II:1,2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23;

III: 1,5,7,8,

10,11
Boshlang`ich ta’limda muammoli o`qitish texnologiyalardan foydalanish

2

muammoli ta’limning nazariy asoslari, muammoli ta’limning maqsad va vazifalari, muammoli ta’lim texnologiyasi vositalari, Boshlang`ich ta’limda muammoli o`qitish texnologiyalardan foydalanish
I:1,2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18;

II:1,2, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23;

III: 1,5,7,8,

10,11
Tarbiya texnologiyalari, Boshlang`ich ta’lim fanlaridan slaydlar va elektron darsliklar yaratish

2

Tarbiyaviy texnologiyalar, ularning turlari. Adabiyotlarning zamonaviy turlari, elektron ma’ruza va darsliklar, ularning ijobiy tomonlari va ta’lim samaradorligini oshirishdagi imkoniyati, maktabgacha pedagogika fanlaridan elektron darsliklar yaratilishi
I:1,2, 9, 11, 12, 16, 17, 18;

II:1,2, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23;

III: 1,5,7,8,

10,11
22

JamiKatalog: uploads -> books -> 26622
26622 -> Toshkentdavlatsharqshunoslikinstituti jahon siyosati va tarixfakulteti jahonsiyosati kafedrasi
26622 -> Tarixi nofeiy
26622 -> Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети “ижтимоий соҳалар менежменти”
26622 -> Sharq filologiyasi va tarix fakulteti markaziy osiyo xalqlari tarixi kafedrasi
26622 -> Toshkent davlat sharqshunoslik instituti jahon siyosati va tarix fakulteti jahon siyosati kafedrasi
26622 -> «O’zbekiston temir yO’llari» datk Тoshkent temir yo’l muhandislar instituti
26622 -> «O’zbekiston temir yO’llari» datk Тoshkent temir yo’l muhandislar instituti
26622 -> O’zbekiston respublikasi
26622 -> «O’zbekiston temir yO’llari» datk Тoshkent temir yo’l muhandislar instituti

Download 9.03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
matematika fakulteti
Ўзбекистон республикаси
pedagogika universiteti
sinflar uchun
bilan ishlash
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
Navoiy davlat
Buxoro davlat
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti