O`zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiDownload 1.44 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/5
Sana14.10.2019
Hajmi1.44 Mb.
1   2   3   4   5

Avtotransformatorlar 

Avtotransformatorda  birlamchi  va  ikkilamchi  chulg`amlar  elektr  jihatdan 

o`zaro bog`langan bo`lib, ikkilamchi chulg`am birlamchi chulg`amning bir qismini 

tashkil etadi. Avtotransformatorlar bir fazali va uch fazali qilib ishlab chiqariladi. 

Bir fazalilari laboratoriya avtotransformatorlari (LATR) tarzida keng qo`llaniladi. 

(12-rasm,  v).  Uch  fazaavtransformatorlarning  quvvati  bir  fazalilarga  qaraganda 

katta bo`lib, chulg`amlari moyli bakka tushirilgan bo`ladi. 

Avtotransformatorlar  kuchlanish  keng  doirada  o`zgartiriladigan  joylarda 

ishlatiladi.  Ular  kuchlanishni  orttirib  yoki  pasaytirib  beradi.  12-rasm,  a  va  b  da 

kuchlanishni  orttiruvchi  va  pasaytiruvchi  avtotransformatorlarning  sxemalari 

berilgan. 

Kuchlanishni  orttirib  beruvchi  avtotransformatorning  (12-rasm,  a)  sxemasidan 

ko`rinadiki,  birlamchi  kuchlanish  U

1

  avtotransformator  chulg`amlarining  bir qismiga  berilib,  ikkilamchi  kuchlanish  U

uning  ikkala  chulg`amidan  olinmoqda. Kuchlanishni  pasaytirib  beruvchi  avtotranformatorda  (12-rasm,  a)  birlamchi 

 

 

33 kuchlanish U

1

 (ikkala) butun chulg`amiga berilib, ikkilamchi kuchlanish Ubutun 


chulg`amning bir qismidan olinmoqda. 

Agar  chulg`amning barcha  o`ramlari  O`

1

+O`


2

  , shoxoblangan o`ramlari  O`

2

 

bo`lsa, holda 


orttiruvchi 

va 


pasaytiruvchi 

avtotransformatorlarning 

transformatsiya 

koeffitsientlari 

tegishlicha 

2

21

W

W

W

k

 

(orttiruvchi) va 

2

12

W

W

W

k

(pasaytiruvchi) tarzda ifodalanadi. 

Ishlatilish sharoitiga qarab avtotransformatorlar transformatsiya koeffitsienti 

o`zgaradigan qilib ham yasaladi (masalan, LATR). 

Avtotransformatorlar  o`zgaruvchan tok dvigatellarini  ishga  tushirishda teatr 

binolarida  yorug`lik  kuchini  o`zgartirishda;  uy-ro`zg`or  va  laboratoriya  ishlarida 

keng qo`llaniladi. 

O`lchash transformatorlari 

O`zgaruvchan  tokning  yuqori  kuchlanishli  zanjirlariga  ulanadigan  o`lchov 

asboblarining  o`lchash  chegaralarini  kengaytirish  maqsadida  kuchlanish  va  tok 

transformatorlaridan 

foydalaniladi. 

Chunki 


bunday 

zanjirlarda 

o`lchash 

chegaralarini qo`shimcha qarshilik shuntlar yordamida kengaytirish mumkin emas, 

negaki o`lchash asboblarining chulg`amlari yuqori kuchlanish ostida bo`lib, undan 

foydalanishda xizmat ko`rsatuvchi shaxs hayoti uchun katta xavf tug`iladi. 

Yuqori  kuchlanishli  tarmoq  va  asbob-uskunalarni himoya  qilish  uchun  turli 

himoya  relelaridan  foydalaniladi.  Ular  ham  tarmoqqa  o`lchash  asboblari  kabi  tok 

va kuchlanish transformatorlari yordamida ulanadi. 

Kuchlanishni o`lchash transformatori. 

Kuchlanish  transformatorining 

zanjirga ulanish sxemasi va uning belgilanishi 13-rasm, a va b da ko`rsatilgan. 

Yuqori  kuchlanishli  birlamchi  chulg`amning  o`ramlari  soni  O`

1

  nisbatan ko`p  bo`lib,  tarmoqqa  parallel  ulanadi,  ya`ni  o`lchanadigan  kuchlanish  bevosita 

ta`sir  ettiriladi.  Ikkilamchi  chulg`amning  o`ramlari  soni  O`

nisbatan  kam  bo`lib, unga vol`tmetr, vattmetr, schyotchik va boshqa asboblarning kuchlanish g`altaklari 

ulanadi.  

 

34  

 

  

 

  

 

 Kuchlanish  transformatorlaridagi  birlamchi  chulg`amning  nominal  kuchlanishi 

U

1nom  yuqori  kuchlanishli  tarmoqning  yoki  qurilmaning  nominal  kuchlanishiga, 

ikkilamchi  chulg`amning  nominal  kuchlanishi  U

1nom 

esa  100  V  ga  teng  qilib olinadi.  Kuchlanish  transformatorlari  bir  fazali  va  uch  fazali  qilib  ishlab 

chiqariladi. 

Bunday 

transformatorlarning transformatsiya 

koeffitsienti: W

W

U

U

k

ном

ном

U

2

12

1O`lchanayotgan 

kuchlanishning 

haqiqiy 

qiymatini 

bilish 

uchun 


vol`tmetrning  ko`rsatishini  transformatsiya  koeffitsienti  k

U

  ga  ko`paytirish  kerak. Kuchlanish  transformatorining  past  kuchlanishli  ikkilamchi  zanjirida  o`ta 

yuklanish  yoki  qisqa  tutashiishdan  saqlanish  maqsadida  himoya  saqlagichlari 

o`rnatiladi.  Ayrim  sabablarga  ko`ra  yuqori  kuchlanishli  chulg`am  izolyatsiyasi 

shikastlansa,  uning  transformatorga  tegib  qolish  havfi  tug`iladi.  Bunday 

falokatning  oldini  olish  uchun  kuchlanish  transformatorining  past  kuchlanishli 

chulg`ami va temir o`zagi erga ulangan bo`ladi. 

 

Kuchlanish transformatori boshqa elektr o`lchov asboblari kabi 0,5; 1,0; 3,0 aniqlik sinfiga ega. 

 

Tokni o`lchash transformatori. Kuchli toklarni kuchsiz tokka aylantirishda 

tok  transformatorlari  ishlatiladi.  Bunday  transformator  birlamchi  chulg`amining 

o`ramlari  soni  ko`p  bo`lmay,  asosiy  elektr  zanjiriga  ketma-ket  ulanadi  va 

o`lchanadigan  tok  u  orqali  o`tadi.  Ikkilamchi  chulg`amining  o`ramlari  soni 

 

                                  13-расм 

 

 

35 nisbatan 

ko`p 


bo`lib, 

unga 


o`lchov 

asboblari 

(ampermetr, 

vattmetr, 

schyotchiklarning tokli g`altaklari) ketma-ket ulanadi. 

 

  

 

  

 

 Tok  transformatorining  zanjirga  ulanish  sxemasi  va  belgilanishi  14-rasm,  a 

va b da ko`rsatilgan. 

Tok  transformatorining  transformatsiya  koeffitsienti  quyidagicha  ifodalanadi: 

1

22

1

WW

I

I

k

ном

ном

I

O`lchanayotgan  tokning  haqiqiy  qiymatini  bilish  uchun  ampermetrning ko`rsatishini  transformatsiya  koeffitsienti  k

ga  ko`paytirish  kerak.  Ikkilamchi chulg`amning  nominal  toki  (I

2nom


)  5  amperga  mo`ljallangan  bo`lib,  unga 

ulanadigan elektr o`lchov asboblari birlamchi chulg`amdan o`tadigan tokka moslab 

darajalanadi.  Ulanadigan  o`lchash  asboblarining  elektr  qarshiligi  unchalik  katta 

bo`lmaydi.  Shuning  uchun  tok  transformatori,  ko`pincha,  qisqa  tutashuv  rejimida 

ishlaydi.  Demak,  tok  transformatorini  ishlatishda  ikkilamchi  chulg`amga 

ulanadigan  nagruzkaning  qarshiligi  nominaldan  oshmasligi  shart.  Birlamchi 

zanjirdan  tok  o`tib  turganida  ikkilamchi  zanjir  aslo  uzilmasligi  va  ochilib 

qolmasligi kerak.  Mabodo  ikkilamchi  zanjir  uzilsa, tok transformatoridagi  magnit 

oqimi  kuchayib  ketib,  ikkilamchi  chulg`am  uchlarida  hayot  uchun  havfli 

kuchlanish  yuzaga  keladi.  Shuning  uchun  tok  transformatorning  ikkilamchi 

chulg`ami elektr o`lchov asboblariga ulangan yoki qisqa tutashgan bo`lishi shart.  

 

Tok transformatorlari 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 10 aniqlik sinflariga ega. Payvandlash transformatori 

 

                                  14-расм 

 

 

36 Payvandlash  transformatori  metalla  buyumlarni,  konstruktsiyalarni  va 

hokazolarni  eritib,  o`zaro  ulash  uchun  xizmat  qiladi.  5.21-rasmda  avyvanlash 

transformatorirning printsipial sxemasi ko`rsatilgan. U transformator 1, drossel` 2, 

yakor`  3,  elektrod  4,  payvandlanadigan  buyum  5,  drossel`  bilan  yakor`  orasidagi 

tirqish  6  dan  iborat.  Payvand  sifatli  bo`lishi  uchun  elektr  yoy  barqaror  yonishi 

kerak.  Buning  uchun  payvandlash  jarayonida  payvandlash  toki  qiymat  jihatdan 

o`zgarishsiz  bo`lishi  lozim.  Payvandlash  toki  drossel`  2  bilan  yakor`  3  orasidagi 

tirqish 6 ni o`zgartirish  orqali  rostlanadi. Tirqish ortganda  drossel`  chulg`amining 

induktiv qarshiligi kamayib, payvandlash toki ko`payadi va aksincha. 

Qisqa  tutashuv  bo`lganda  drossel`  elektr  yoy  va  transformatorning  tokini 

cheklaydi.  

Transformator  salt  ishlaganda 

70

60

20U

V,  nominal  nagruzka  bilan 

ishlaganda esa 30 V ni tashkil etadi.  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       15-расм  

 

37 2.3. O`quvchilarga elektr bilan ishlaydigan uy ruzg`or buyumlarini 

o`rgatish uslublari. 

O`quvchilar  elektr  sxema  zanjirning  nusqasi  bo`lmay,  balki  uning  mohiyati 

va  printsipini  ifodalashga  ishonch  hosil  qilishlari  uchun  doskada  tasvirlangan 

sxema  elementlarining  joylashishini  o`zgartirib  qaytadan  chizish  va  hamma 

sxemalarda aynan bitta zanjir tasvirlanganligini ko`rsatish kerak.  

 

O`zgaruvchang tok kuchlanishini o`zgartirish. 

Ko`pgina elektrik asboblar turli kuchlanishlarga mo`ljallangan bo`ladi. Hatto 

bitta  asbobning  o`zini  ishlatish  uchun  uning  turli  qismlariga  turli  kuchlanishlar 

berish talab qilinadi. Masalan, radiopriyomnikda lampaning shog`lanishi uchun 

o`,  v  kuchayttirgishning  ishlashi  uchun  esa  350v  kuchlanish  talab  qilinadi. 

Shuning  uchun  asbobga  beriladigan  tarmoq  kuchlanishini  orttirish  yaki 

kamayttirish imkonini beruvchi moslama kerak bo`lishi ravshan. O`zgaruvchang 

tok  kuchlanishini  elektromagnit  hodisasidan  foydalanib  o`zgartirish  mumkin 

ekan,  vaholanki  o`zgarmas  tok  kuchlanishini  o`zgartirish  usuli  juda 

murakkabdir. Asoson huddi ana shu sababli amalda o`zgaruvchang tokdan keng 

foydalanadi. 

Transformator P.N.Yabloshkov tomonidan 1876-yilda ixtiro qilingan. 

Transformatorning asosiy turlari: 

1.  Bir  fazali  va  uch  fazali  kuchli  transformatorlar-ular  elektr  energiyani 

olisga uzatishda, iste`molchilarni elektr energiya bilan ta`minlashda ishlatiladi. 

2.  Avtotransformatorlar-iste`molchiga  beriladigan  kuchlanishni  biroz 

o`zgartirish yaki noldan boshlab oshirish uchun ishlatiladi.  

    3.  O`lchov  transformatorlar-  yuqori  kuchlanishni  va  katta  toklarni  oddiy 

o`lchov asboblari bilan o`lshashga imkon beradi. 

         4. Payvandlash transformatorlari. 

Transformator  berk  po`lat  o`zak  va  unga  kiygizilgan  o`ramlar  soni  turlicha 

bo`lgan  ikkita  g`altakdan  iborat.  O`zak  ommaviy  toklarni  kamaytirish 


 

 

38 maqsadida  bir-biridan  izolyatsiyalangan  alohida-alohida  listlardan  yig`iladi. 

Ikkala  g`altakning  sho`lg`amlari  izolyatsiya  bilan  qoplanadi  va  bir-biriga 

ulanmaydi. G`altakning o`zgaruvchang tok tarmog`iga ulanadigan sho`lg`amiga 

birlamchi  iste`molchiga  ulanadigan  g`altakning  sho`lg`amiga  ikkilamchi 

sho`lg`am deyiladi. 

 

Birlamchi  sho`lg`amdan  o`tuvchi  o`zgaruvchang  tok  transformator o`zagida o`zgaruvchang magnit maydon hosil qiladi. U ikkilamchi sho`lg`amda 

induktsiya EYuK uyg`otadi, chunki o`zakdan o`tayotgan magnit oqimi uzluksiz 

o`zgaradi.  O`zak  bo`lmaganda  magnit  kuch  chiziqlari  birlamchi  sho`lg`am 

chekkalarida    har  tomonga  qayrilish  bo`lar  edi  va  ularning  ko`pchiligi 

ikkilanuvchi    sho`lg`amga  borib  etmasdi.  Bu  hodisaga  magnit  oqimining 

soshilishi  deyiladi.  O`zak  berk  bo`lmaganda  ham  magnit  oqimi  soshiladi. 

Magnit oqimining  soshilishi sho`lg`amdagi  induktsiya  e.  yu.  kuchini,  shu  bilan 

birga butun qurilmaning foydali ish koeffitsientini pasaytiradi. 

Agar o`zak berk bo`lsa, u holda birlamchi sho`lg`am togining deyarli barcha 

magnit oqimi o`zak ishidan o`tadi va shulg`amni kesib o`tadi.  

Faqat ferromagnit moddagina o`zak materiali bo`lib xizmat qilishi mumkin. 

Ammo  transformator  o`zagini  tayyorlash  uchun  har  qanday  ferromagnit  ham 

yaroqli  bo`lavermaydi.  O`zakning  materiali  shunday  bo`lishi  kerakki,  uni 

o`zgaruvchang  magnit  maydoni  bilan  uzluksiz  qayta  magnitlash  uchun  iloji 

boricha kam energiya sarf bo`lishi kerak, aks holda transformator qattiq qiziydi. 

Shuning uchun o`zak materiali sifatida maxsus transformator po`lati ishlatiladi.  

Agar  transformatorning  ikkilamchi  sho`lg`am  zanjiri  ochiq  bo`lsa,  u  holda 

birlamchi  sho`lg`amning  berk  zanjirida  tok  juda  kam  bo`ladi.  Buni 

transformatorning  juda  katta  o`zinduktsiyaga  ega  bo`lishi  bilan  tushintiriladi; 

birlamchi  sho`lg`amda  hosil  bo`ladigan  o`zinduktsiya  EYuK  uning  uchlardagi 

kuchlanishga deyarli teng va kuchlanishga qarshi ta`sir qiladi. Bunda birlamchi 

sho`lg`amdan  salt  ishlash  toki  deb  ataluvchi  juda  kuchsiz  tok  o`tadi.  Bu  tok  

 

39 o`zakdagi  o`zinduktsiya  EYuKni  etarli  darajada  hosil  qilishi  uchun  kerak 

bo`ladigan magnit maydonining o`zgarishi saqlab turadi.  

Tabiyki  huddi  shu  magnti  maydoni  ikkilamchi  sho`lg`amning  o`ramlarida 

ham  e  yu  k  ni  induktsiyalaydi.  O`zakning  magnit  maydoni  birlamchi  hamda 

ikkilamchi sho`lg`amlarining har bir o`ramida bir hil eyuk…, demak, tahminan 

sho`lg`amlaridagi  kuchlanishlar  hamshu  sho`lg`amlarining  o`ramlari  soniga 

to`g`ri proportsional` degan xulosa kelib chiqadi. 

Agar  o`ramlar  sonini  2  bilan  belgilasak,  u  holda  ikkilamchi  o`ram  zanjiri 

ochiq  bo`lganda,  yana  transformatorning  salt  ishlashda  qo`yidagi  munosabat 

o`rinlidir. 

                                                      

2

12

1

22

U

U

 

Bunda    U1-

va  U


2-

mos  ravishda  birlamchi  va  ikkilamchi  sho`lg`amlardagi 

kuchlanish.  

Agar  ikkilamchi  sho`lg`am  uramlari  birlamchi  sho`lg`am  uramlari  sonidan 

ortiq  bo`lsa,  bunday  transformatorni  yuksaltiruvchi  transformator  deyiladi, 

chunki  ikkilamchi  sho`lg`amda  kuchlanish  birlamchi  sho`lg`amdagiga 

qaraganda  yuqori.  Agar  ikkilamchi  sho`lg`am  uramlari  birlamchi  sho`lg`am 

uramlari  sonidan  kam  bo`lsa,  bunday  transformatorni  pasaytiruvchi 

transformator deyiladi. 

                                                   n=

2

1

22

 

Ikkilamchi  sho`lg`amni  qisqa tutashtirilganda  undan o`tayotgan tok o`zakda birlamchi sho`lg`amdagi magnit oqimiga qarshi yo`nalishga qo`shimcha magnit 

oqimi hosil qiladi. O`zakda magnit oqimining susayishi birlamchi sho`lg`amdagi 

induktsiya  EYuK  ni  kamaytiradi.  Shuning  uchun  undagi  tokning  qiymati 

o`zaktagi  magnit  oqimi  oldingi  qiymatiga  erishmaguncha  o`sib  boradi.  Ikkala 

sho`lg`am  bir  xil  qo`shimcha  magnit  maydoni  hosil  qilishi,  ,sho`lg`am  hosil 


 

 

40 qilgan  magnit  oqimi  esa  undagi  tok  kuchi  bilan  uramlari  soniga  ko`paytmasi 

bilan aniqlangani uchun taxminan qo`yidagicha bo`ladi.     

                                       I

1

 21

=I

12

2

   Bu  formula  transformator  nagruzka  bilan  ishlaganda  birlamchi  va 

ikkilamchi  sho`lg`amlarning  tok  kuchi  hamda  uram  sonlari  orasidagi 

bog`lanishni  ifodalaydi.  Transformator  nagruzkasi  deganda  ikkilamchi 

sho`lg`amdagi tokning to`la aktiv quvvati tushiniladi. 

 

Bu  formuladan  transformator  sho`lg`amlaridagi  tok  kuchlari ularning  uram  sonlariga  teskari  proportsional  ekanligi  kelib  chiqadi.  Shunday 

qilib,  transformatorda  elektrik  energiyaning  bir  zanjirdan  ikkinchi  zanjirga 

elektromagnit  induktsiya  hodisasi  yordamida  uzatilishi  sodir  bo`ladi. 

Transformatorda  sho`lg`amlardagi  issiqlik  ajratishga  va  o`zakning  qayta 

magnitlanishiga  ketadigan  energiya  sarfi  juda  kam  bo`ladi.  Transformator 

qancha  quvvatli  bo`lsa,  uning  foydali  ish  koeffitsienti  shuncha  yuqori  bo`ladi. 

Quvvatli  transformatorning  f.i.k.  98%  gacha  etadi.  Bu  esa  berilgan  quvvatli 

tokni  transformatsiyalash  uchun  kam  quvvatli  bir  necha  transformator  o`rniga 

shu  quvvatga  mo`ljallangan  bitta  transformatordan  foydalanish  maqsadga 

muvofiq ekanligini bildiradi.  

 Energiyaning  yuqolishini  hisobga  olmay,  taxminan  qo`yidagi  xulosaga 

kelishi,  transformator  sho`lg`amlariga  ulangan  ikkala  zanjirdagi  elektr  tokining 

quvvati birday  va  asosan  ikkilamchi sho`lg`am  zanjiriga   ulangan  asboblarning 

iste`mol quvvati bilan aniqlanadi.  

 Agar  transformatorning  birlamchi  sho`lg`amini  o`zgarmas  tok  zanjariga 

ulansa,  u  holda  transformator  o`zagidagi  magnit  maydoni  o`zgarmas  bo`ladi, 

shuning uchun ikkilamchi sho`lg`amda e.yu.k. induktsiyalanmaydi.  

          Transformatorning foydali ish koeffitsienti 

Transformator  iste`molchiga  o`zatayotgan  P

2

  quvvatining  manbaydan olayotgan    P

1

  quvvatiga  nisbati  transformatorning  foydali  ish  koeffitsienti  n deyiladi.  

 

 

41             n=P

2

/P

1*

100%=P

2

(P

2

+P

5

+P

ch

)

*

100%=P(P

2

+P

c

+P

3

)

*

 100

 Bunda  P

s   

=P  -po`lat  o`zakdagi  quvvat  isrofi  (salt  yurishi  tajribadan 

aniqlanadi.) P

 =P


ch 

– sho`lg`amlarda bo`ladigan quvvat isroflari (qisqa tutashuv 

sho`lg`amlarinan aniqlanadi) 

n=  Scos / Scos

2

+P

s

+

2

 P

ch 

 

     Bunda       

=I

2

  /I

2H   

-  yuknalish  koeffitsienti;  S

H

=U

1H I

1H 


transformator  iste`mol  qiladigan  to`la  quvvati;  cos2

  –  ikkilamchi 

sho`lg`amning quvvat koeffitsienti. 

Sho`lg`amlarda  bo`ladigan  quvvat  isroflari  tok  kvadratiga  proportsional 

bo`lgani uchun P3

=P

ch 

deb yozilgan. Sho`lg`amlardagi quvvat isroflari po`lat 

o`zakdagi  quvvat  isrofmga  teng  bo`lgandagi  yuklanishda  foydali  ish 

koeffitsienti maksimal qiymatga erishadi.  

U holda: 

                         P

s

=

2mP

ch       

yaki    m=P

/R

ch 

Katta  quvvatli  transformatorlarda  foydali  ish  koeffitsienti  *u’-99%  bo`lishi 

mumkin. Kichik quvvatli   transformatorlarda esa (bir necha vatt) FIK 50-50% 

gacha pasayish mumkin. Elektr  energiyani  uzoq  masofalarga  uzatish.  Sanoat  korxonalarini  energiya 

bilan ta`minlash masalasi uzoq masofaga sim orqali juda kam isrof bilan uzatish 

mumkin  bo`lgan  elektrik  energiya  yordamida  hal  qilinadi.  Ko`pgina  elektr 

energiya  stantsiyalari  daryolarga va  arzon  yoqilg`i,  masalan, torf  miqdori  etarli 

bo`lgan  joylarga  quriladi.  Elektrik  energiya  sim  orqali  elektr  stantsiyasiga 

yuzlab va minglab kilometr masofada bo`lgan korxonalarga uzatiladi.  

Elektirk  energiyani  uzoq  masofaga  uzatishning  asosiy  masalasi  elektr 

stantsiyasi  bilan  iste`molchini  biriktiruvchi  simlardagi  tok  quvvatining 

yuqolishini  kamaytirishdir.  Tok  keltiruvchi  simlarda  tok  quvvatining  yuqolishi 

qo`yidagi formula bilan hisoblanadi: P =I

2

 R

2

 


 

 

42 Bundan  ko`rinib  turibdiki,  quvvatning  yuqolishi  ikki  usul  bilan  kamaytirsh 

mumkin:  birinchidan,  simlarning  qarshiligi  R  ni  kamaytirish,  ikkinchidan 

undagi  tok  kuchini  kamaytirish.  Elektr  stantsiyasi  bilan  iste`molchi  orasidagi 

berilgan  masofadagi  o`tkazgich  simlarning  qarshiligi  faqat  simlarning 

ko`ndalang  kesim  yuzini  orttirish  yo`li  bilangina  kamaytiriladi,  bu  esa, 

ravshanki noqulay va uncha uzoq bo`lmagan joylardagina qo`llash mumkin.  

Iste`molchidagi  tokning  berilgan  quvvatini  saqlagan  holda  tok  keltiruvchi 

simlardagi  tok  kuchini  kamaytirish  bilan  bir  vaqtda  simlar  orasidagi 

kuchlanishni  orttirish  natijasidagina  erishish  mumkin,  bu  iste`molchidagi  P  ni 

hisoblab chiqariladigan formula 

P=U I (cos 

Elektrik energiya uzatilayotgan simlar orasidagi kuchlanish qanchalik yuqori 

bo`lsa, tok  uzatish  shunchalik qulay bo`ladi, chunki bunda tok kuchi kamayadi 

va  simlardagi  energiyaning  yuqolishi  tok  kuchining  kvadratiga  proportsional 

ravishda  kamayadi.  Yuqorida  tushintirilganidek,  uzatilayotgan  quvvatni 

o`zgartirmasdan  o`zgaruvchang  tokning  kuchlanishini  transformator  yordamida 

orttirish  mumkin.  Shuning  uchun  hozirgi  zamon  sharoitida  elektrik  energiyani 

uzoq masofaga transformatorsiz uzatish mumkin emas.   

Elektrik  energiyani  uzoq  masofaga  uzatish  sxemasi  ko`rsatilgan.  Elektr 

stantsiyasida  yuksaltiruvchi  transformator  o`rnatiladi.  Yuqori  kuchlanishli 

tokning  energiyasi  iste`molchi  turgan  joyga  uzatiladi.  Iste`molchidan  oldin 

pasaytiruvchi transformator o`rnatiladi, chunki iste`molchi kishi hayotga havfsiz 

bo`lgan  va  alohida  izolyatsiya  usuli  talab  qilmaydigan  normal  kuchlanishli 

elektrik energiyadan foydalanadi.  

1854-yilda  F.A.Pirotskiy  elektrik  energiyani  sim  orqali  uzatish  bo`yicha 

tajriba  o`tkazgan.  U  quvvati  6  o.k  ga  teng  bo`lgan  elektrik  energiyani 

Peterburgga  yaqin  joydagi  bir  kilometr  masofaga  uzatgan.  1882-yilda  frantsuz 

M.Depre elektrik energiyani birinchi marta sanoatda foydalanish uchun uzatgan. Download 1.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat