O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta ta’lim Vazirligi Farg’ona Politexnika InstitutiDownload 219.22 Kb.
bet4/7
Sana14.07.2021
Hajmi219.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
4.Bank boshqaruvi. Bank marketing

BANK AKSIYALARI VA AKSIYADORLARNING HUQUQLARI”

Bank aktsiyalari ro'yxatdan o'tgan qimmatli qog'ozlar bo'lib, ularning turlari bo'yicha ular oddiy va imtiyozli aktsiyalardan iborat. Bank ulushi bo'linmaydi.

Bank aktsiyadorlari quyidagi huquqlarga ega:  • bank aksiyadorlari reestriga kiritilishi;

  • depozitariydagi depo hisobvarag'idan o'zingiz haqingizda ko'chirma oling;

  • dividend shaklida bank foydasining bir qismini olish;

  • bank tugatilgandan so'ng uning ulushiga muvofiq mol-mulkning bir qismini olish aksiyadorlarning umumiy yig'ilishlarida ovoz berish orqali bank boshqaruvida ishtirok etish;

  • Belgilangan tartibda bankning moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari to'g'risida to'liq va ishonchli ma'lumotlarni olish;

  • olingan dividendni erkin tasarruf etish;

  • qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organida va sudda o'z huquqlarini himoya qilish;

  • belgilangan tartibda etkazilgan zararni qoplashni talab qilish; uyushmalarga va boshqa nodavlat tashkilotlarga birlashadilar ularning manfaatlarini himoya qilish va himoya qilish uchun notijorat tashkilotlar;

qimmatli qog'ozlarni sotib olishda yo'qotishlarga olib keladigan xavflarni sug'urta qilish

qimmatli qog'ozlar, shu jumladan, bu holda foydani yo'qotish ehtimoli bilan bog'liq.

Aksiyadorlar qonun hujjatlariga va ushbu Ustavga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishlari mumkin.

Aksiyadorning o'z huquqlarini amalga oshirishi boshqa aksiyadorlarning huquqlarini va ularning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzmasligi kerak.

Muayyan turdagi aktsiya o'z egasiga bir xil turdagi aktsiyalar egalarining huquqlariga teng miqdorda huquqlar beradi.

Oddiy aktsiyalar ovoz beruvchi aktsiyalar bo'lib, ular egasiga dividendlar olish va bankni boshqarish huquqini beradi.

Oddiy aktsiyalarga ega bo'lgan aksiyadorlar ushbu yig'ilish vakolatiga kiritilgan barcha masalalar bo'yicha O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi Qonuniga muvofiq va ushbu Nizomga muvofiq barcha masalalar bo'yicha ovoz berish huquqi bilan ishtirok etadigan aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida qatnashishlari mumkin. va bank mol-mulkining bir qismi bankni tugatishda uning ulushiga mutanosib ravishda.

O'z egasiga ustuvor dividendlar olish huquqini beradigan aktsiyalar va bank tugatilganda aktsiyalarga qo'yilgan mablag'lar imtiyozli aktsiyalar hisoblanadi. Imtiyozli aktsiyalar o'z egalariga huquqni taqdim etadi bank foyda oladimi yoki yo'qligidan qat'iy nazar ma'lum dividendlarni olish.

Imtiyozli aksiyalarga ega bo'lgan aksiyadorlar, agar "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida va ushbu Ustavda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ovoz berish huquqiga ega emaslar.

Imtiyozli aktsiyalarga ega bo'lgan aksiyadorlar aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishida bankni qayta tashkil etish va tugatish bilan bog'liq masalalarni hal qilishda ovoz berish huquqi bilan qatnashadilar. Imtiyozli aktsiyalarga ega bo'lgan aksiyadorlar ovoz berish huquqiga ega bo'ladilarm imtiyozli aktsiyalarga egalik qiladigan aktsiyadorlarning huquqlarini cheklovchi bank ustaviga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bilan bog'liq masalalarni, shu jumladan imtiyozli aktsiyalar bo'yicha to'lanadigan navbatdagi dividend miqdorini belgilash yoki oshirish bilan bog'liq masalalarni va imtiyozli aktsiyalarning tugatish qiymatini belgilash yoki oshirish bilan masalalarini aksiyalar, yoki imtiyozlar berish bilan bog'liq masalalarni hal qilishda dividendlar to'lash va imtiyozli aksiyalar egalariga bunday aktsiyalarni tugatish qiymati.

Bank joylashtirilgan imtiyozli aksiyalarining nominal qiymati bank ustav kapitalining 20 foizidan oshmasligi kerak.

Bankning imtiyozli aktsiyalari bo'yicha dividendlar aktsiya nominal qiymatining 25 foizi miqdorida belgilanadi.

Bank qonunchilik hujjatlari talablarini inobatga olgan holda, chiqariladigan aktsiyalariga ularning ommaviy joylashtirilishi orqali ochiq obuna o'tkazishga haqlidir.

Bank chiqariladigan aktsiyalariga yopiq obunani yopiq obunani o'tkazish imkoniyati to'g'risidagi qonun hujjatlaridagi cheklovlar bundan mustasno, qonun hujjatlarining talablarini inobatga olgan holda ularni xususiy joylashtirish yo'li bilan yopiq tarzda o'tkazishga haqli.

Bank aksiyadorlarining reestri bank tomonidan yuritiladi.

Bank qonun hujjatlariga va ushbu Ustavga muvofiq korporativ obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarni chiqarish va joylashtirish huquqiga ega.

Bank tomonidan korporativ obligatsiyalar, shu jumladan aktsiyalarga konvertatsiya qilinadigan korporativ obligatsiyalar chiqarilishi Bank Kengashining qaroriga binoan amalga oshiriladi.

Aksiyadorlar bank majburiyatlari bo'yicha javobgar emaslar, lekin o'z aktsiyalari qiymati doirasida uning faoliyati bilan bog'liq zararlarni qoplash xavfini o'z zimmalariga oladilar.

Aksiyalar qiymatini to'liq to'lamagan aksiyadorlar o'zlarining aksiyalari qiymatining to'lanmagan qismi doirasida bank majburiyatlari bo'yicha birgalikda va alohida javobgar bo'ladilar.

Bank o'z aktsiyadorlarining majburiyatlari bo'yicha javobgar emas.

BANKLARNING MOLLIYASI VA TO'LIK AKTIVLARI”

Bank bank ustav kapitalining o'n besh foizi miqdorida zaxira fondini shakllantiradi.

Bankning zaxira jamg'armasi belgilangan hajmga yetguniga qadar unga sof foydaning kamida besh foizi miqdorida yillik majburiy badallarni ushlab qolish yo'li bilan shakllantiriladi.

Bankning zaxira fondi bankning zararlarini qoplash, bankning korporativ obligatsiyalarini muomaladan chiqarishga, imtiyozli aktsiyalar bo'yicha dividendlarni to'lashga va bankdan boshqa mablag'lar bo'lmagan taqdirda bank aktsiyalarini sotib olishga mo'ljallangan.

Bankning zaxira fondidan boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin emas.

Bank qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa mablag'lar yaratish huquqiga ega.

Bankning sof aktiv qiymati buxgalteriya ma'lumotlari asosida bankning jami aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi farq sifatida o'rnatiladi.

Jamg'arma mablag'lari qonun hujjatlariga va aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan nizomlarga muvofiq foydalaniladi.


DIVIDENTLARNI TO’LASH”

Dividend - bu bankning sof foydasining aksiyadorlar o'rtasida taqsimlangan qismidir.

Dividend naqd yoki boshqa qonuniy to'lov vositasida yoki aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga binoan bank qimmatli qog'ozlarida to'lanishi mumkin.

Bankning imtiyozli aktsiyalari bo'yicha dividendlar to'lashga yo'l qo'yilmaydi.

Bank, agar "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi qonunida boshqa qoidalar belgilanmagan bo'lsa, birinchi chorak, olti oy, to'qqiz oylik moliyaviy yil va moliyaviy yil natijalari bo'yicha chiqarilgan aktsiyalar bo'yicha dividendlar to'lash to'g'risida qaror qabul qilishga haqlidir. Nizom.

Bankning birinchi chorak, moliyaviy yilning olti oyi va to'qqiz oyi natijalariga ko'ra dividendlar to'lash to'g'risidagi qarori tegishli davr tugaganidan keyin uch oy ichida qabul qilinishi mumkin.

Har bir aktsiya turi bo'yicha dividend to'lash to'g'risidagi qaror, dividend miqdori, uni to'lash shakli va tartibi to'g'risida Bank Kengashining tavsiyasi va moliyaviy hisobotning ishonchliligi to'g'risida auditorlik xulosasi mavjud bo'lgan taqdirda, moliyaviy hisobot ma'lumotlari asosida aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qaror qabul qilinadi. Dividendlar miqdori bank Kengashi tomonidan tavsiya etilgan miqdordan oshmasligi kerak. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi aktsiyalarning ayrim turlari bo'yicha dividendlar to'lamaslik va dividendlar miqdori ushbu Ustavda belgilangan imtiyozli aktsiyalar bo'yicha to'liq bo'lmagan miqdor bilan dividendlar to'lash to'g'risida qaror qabul qilishga haqlidir. Dividendlarni to'lash to'g'risidagi qarorda dividendlarni to'lash boshlangan va tugagan sanalar ko'rsatilishi kerak.

Dividendlar bank ixtiyorida qolgan bankning sof foydasidan va (yoki) o'tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan qonun hujjatlariga muvofiq to'lanadi.

Uch yil davomida uning egasi, huquqiy vorisi yoki egasiga merosxo'r tomonidan talab qilinmagan dividend aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga binoan bank ixtiyorida qoladi.

Bank aksiyalar bo'yicha dividendlarni to'lash va to'lash to'g'risida qaror qabul qilishga haqli emasdividendlarni to'lashda bankda bankrotlik belgilari mavjud bo'lsa yoki dividendlarni to'lash natijasida bankda bunday belgilar paydo bo'lsa, dividendlarni to'lash;

agar bankning sof aktivlari qiymati uning ustav kapitali va zaxira fondi miqdoridan kam bo'lsa.

Ushbu bandda ko'rsatilgan holatlar tugatilgandan so'ng, bank aktsiyador tomonidan hisoblangan dividendlarni to'lashi shart.

Bank dividendlar miqdorini ulardan olinadigan soliqlarni hisobga olmagan holda e'lon qiladi. Bank dividendlar miqdori to'g'risidagi ma'lumotlarni qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytida va bankning rasmiy veb-saytida qonun hujjatlarida belgilangan muddatlarda e'lon qiladi.
BANK ORGANLARI”

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi, Bank Kengashi va Bank Kengashi Bank Boshqaruvining organlari hisoblanadi.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi bankning yuqori boshqaruv organi hisoblanadi.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini bank Kengashining raisi boshqaradi, agar u uzrli sabablarga ko'ra qatnashmasa, yig'ilishni bank kengashi a'zolaridan biri olib boradi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi moliya yili tugaganidan keyin olti oydan kechiktirmay o'tkaziladi. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishida Bank Kengashi va Taftish komissiyasini saylash, bank tomonidan tayyorlangan hisobot va boshqa hujjatlar "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi Qonunining 59-moddasi birinchi qismining o'n ikkinchi va o'n uchinchi qismlariga muvofiq ravishda ko'rib chiqiladi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishidan tashqari o'tkaziladigan umumiy yig'ilishlar navbatdan tashqari yig'ilishlar hisoblanadi.

​​Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish sanasi va tartibi, yig'ilish to'g'risida aktsiyadorlarni xabardor qilish tartibi, aksiyadorlarga umumiy yig'ilishga tayyorgarlik ko'rish uchun berilgan materiallar (ma'lumotlar) ro'yxati bank Kengashi tomonidan belgilanadi.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish tartibi aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan nizom bilan tartibga solinadi.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolatlariga quyidagilar kiradi:

a) bank ustaviga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish yoki bank ustavini yangi tahrirda tasdiqlash;

b) bankni qayta tashkil etish;

v) bankni tugatish, tugatuvchini tayinlash (tugatish komissiyasi) va oraliq va yakuniy tugatish balansini tasdiqlash;

d) Bank Kengashi va minoritar aksiyadorlar qo'mitasining miqdoriy tarkibini belgilash, ularning a'zolarini saylash va a'zolarning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish;

e) e'lon qilingan aktsiyalarning maksimal hajmini belgilash;

f) bank ustav kapitalining ko'payishi;

g) bank ustav kapitalini kamaytirish;

g) ularning aktsiyalarini sotib olish;

h) bankning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash;

i) bank taftish komissiyasi a'zolarini saylash va ularning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish hamda taftish komissiyasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash;

j) bankning yillik hisobotini tasdiqlash;

k) bank foydasi va zararini taqsimlash;

l) Bank Kengashi va Taftish komissiyasining vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha Bank Kengashining hisobotlarini va Taftish komissiyasining xulosalarini tinglash, shu jumladan bank boshqaruvi bilan bog'liq qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya qilish;

m) "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi Qonunning 35-moddasida nazarda tutilgan ustunlik huquqini qo'llamaslik to'g'risida qaror qabul qilish;

n) aksiyadorlar umumiy yig'ilishining reglamentini tasdiqlash; o) aktsiyalarning bo'linishi va konsolidatsiyasi;

p) bitim tuzish to'g'risidagi qaror qabul qilingan kunga bankning sof aktivlari qiymatining ellik foizidan ko'prog'iga teng bo'lgan yoki sotib olish qiymati bo'lgan mol-mulkka oid bitimni bank tomonidan tuzilishi to'g'risida qaror qabul qilish;

v) yirik bitimni tuzish masalasida bank Kengashida birdamlikka erishilmagan taqdirda, bank tomonidan yirik bitimni tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;

r) Bank Kengashining ikki yoki undan ortiq a'zosi affillangan shaxs bo'lgan hollarda bank tomonidan bitim tuzilishi to'g'risida qaror qabul qilish;

s) qonun hujjatlariga muvofiq boshqa masalalarni hal qilish.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolatiga kiritilgan masalalar Bank Boshqaruvi tomonidan hal qilish uchun berilishi mumkin emas.

Ushbu Ustavga muvofiq aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolatiga kiritilgan masalalar bank Kengashiga qaror qabul qilish uchun berilishi mumkin emas.

Aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishida ovozga qo'yilgan masalalar bo'yicha quyidagi shaxslar ovoz berish huquqiga ega:

bankning oddiy aktsiyalariga ega bo'lgan aktsiyadorlar;

"Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi qonunda nazarda tutilgan hollarda bankning imtiyozli aktsiyalarining egalari bo'lgan aktsiyadorlar.

Ovoz berishga qo'yilgan masala bo'yicha aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishining qarori, agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, yig'ilishda ishtirok etayotgan bankning ovoz beruvchi aktsiyalariga egalik qiluvchi aksiyadorlarning ko'pchilik ovozlari bilan qabul qilinadi.

"B", "c", "d", "d", "k", kichik bandlarida ko'rsatilgan masalalar bo'yicha qaror

Ushbu Ustavning "P" va "p" aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan ovoz beruvchi aktsiyalarga egalik qilgan aktsiyadorlar umumiy sonining to'rtdan uchining ko'pchilik ovozi tomonidan qabul qilinadi; aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish tartibi to'g'risida qaror qabul qilish tartibi aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishining qarori bilan tasdiqlangan Nizomda belgilanadi.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi kun tartibiga kiritilmagan masalalar bo'yicha qaror qabul qilishga va kun tartibiga o'zgartirish kiritishga haqli emas.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilingan qarorlar va ovoz berish natijalari amaldagi qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda va muddatlarda, lekin ushbu qarorlar qabul qilingan kundan boshlab o'ttiz kundan kechiktirmay aksiyadorlar e'tiboriga etkaziladi.

Bank Kengashi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi Qonun va ushbu Ustav bilan aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolatiga kiritilgan masalalarni hal qilishdan tashqari, bank faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining qarori bilan bank Kengash a'zolariga o'z vazifalarini bajarganlik uchun haq to'lashi va (yoki) bank Kengashi a'zosining o'z vazifalarini bajarishi bilan bog'liq xarajatlarini qoplashi mumkin. Bunday ish haqi va to'lovlarning miqdori aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining qarorida belgilanadi.


Download 219.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat