O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti tarix fakul‘tetiDownload 228.5 Kb.
Sana29.01.2020
Hajmi228.5 Kb.
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
TARIX FAKUL‘TETI
“Tasdiqlayman”

Nizomiy nomidagi TDPU

rektori_______________

“____”_________2013 yil

Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari” kafedrasi

MILLIY ISTIQLOL G‘OYASI: ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLAR” FANIDAN 2013-2014 O‘QUV YILI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASIDASTURI

Toshkent-2013


Ushbu dasturda “Milliy istiqlol g‘oyasi, huquq va ma’naviyat asoslari” ta’lim yo‘nalishi uchun “Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” fani bo‘yicha Davlat attestatsiyasi yozma ishlarini baholash mezoni va savolnomalari bayon etilgan.

Tuzuvchilar: f.f.n Sobirova M

f.f.n. Samatov X

Taqrizchilar: f.f.n. Sultonov T

f.f.n Qahhorova M

“Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari” kafedrasining ilmiy-nazariy seminar yig‘ilishining 2013 yil 11 dekabrdagi 4-sonli bayonnomasi asosida ko‘rib chiqilgan va Universitet Kengashining 2013 yil 19 dagi 7- sonli qarori bilan tasdiqlangan.


Milliy g‘oya; ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi ” ta’lim yo‘nalishi bitiruvchi kurs talabalari uchun “Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi sinovlari

D A S T U R I


XXI asrda kechayotgan global integratsiya jarayonlari, dunyoning g‘oyaviy- mafkuraviy qiyofasini o‘zgartirib, yangicha tafakkur uslubini taqozo qilmoqda. Shu bois, O‘zbekistonda ta’limning ijtimoiylashuviga alohida e’tibor berilib, o‘qitilayotgan fanlarning mazmunini zamon talablariga moslashtirilishi bo‘yicha islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu "Ta’lim to‘g‘risidagi” Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish jarayonida o‘z ifodasini topmoqda. Xususan, talaba yoshlarimizni Vatan va millat manfaatlari yo‘lida fidoiylik ko‘rsata oladigan, mustaqilligimizning mohiyatini va qadrini anglaydigan, uni har qanday xavf-xatardan asrashni o‘zining muqaddas burchi deb biladigan, muayyan mutaxassislikni, kasb-hunarni chuqur egallagan, mustaqil, erkin fikrlaydigan, ma’naviy va jismonan barkamol insonni tarbiyalash uchun oliy ta’lim tizimida gumanitar va ijtimoiy fanlarning dasturlarini zamon talablari asosida qayta ko‘rib chiqishni taqozo qilmoqda.

Bu esa yoshlarda tarixiy voqelikka obektiv baho berish va to‘g‘ri xulosa chiqarish malakalarini shaklantirishni talab qiladi. Zero, Prezident Islom Karimov ta’kidlaganidek: “Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo‘lmaydi - bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi ”1dir.

Demak, obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etayotgan xalqimiz taraqqiyotining g‘oyaviy tamoyillarini, mamlakatimiz hayotida ustivor bo‘layotgan yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq farovonligi g‘oyalariga sadoqat tuyg‘ularini shakllantirishga yordam beradigan mavzularni o‘rganish “Milliy g‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanining mazmun-mohiyatini belgilaydi Mazkur fan doirasida «Milliy g‘oya» va «Milliy mafkura» tushunchalari, ularning mazmun-mohiyati, namoyon bo‘lish xususiyatlari, xalqlar va davlatlar taqdiriga ta’siri, hozirgi zamondagi mafkuraviy jarayonlar, yoshlar qalbi va ongida buzg‘unchi va vayronkor g‘oyalarga nisbatan ogohlik va hushyorlik xususiyatlari shakllanishi bilan bog‘liq masalalar o‘rganiladi.

Milliy g‘oyalar va mafkuralar tizimi, ”g‘oyaviylik”, “g‘oyasizlik”, “mafkuraviy faoliyat”, “mafkuraviy jarayonlar”, “mafkuraviy ta’sir”, “mafkuraviy maydon va poligonlar”, “mafkuraviy inqiroz”, “g‘oyaviy bo‘shliq”, “mafkuraviy profilaktika”, “mafkuraviy immunitet” kabi tushuncha va atamalarning mazmun-mohiyatini ochib berish bilan bog‘liq masalalar majmui ham ushbu fanning asosiy mavzulari doirasiga kiradi.

“Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” – mustaqillik yillarida o‘rganish imkoni ochilgan yangi fanlardan biridir. Uning mazmun-mohiyati O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan asoslab berildi va mamlakatimiz ta’lim tizimiga yangi fan sifatida kiritildi. Ushbu fan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2001 yil 18 yanvardagi Farmoyishiga asosan o‘qitib kelinmoqda.

Mazkur fanning maqsadi ezgu g‘oyalardan va sog‘lom mafkuradan mahrum biron bir millat va jamiyatning uzoqqa bora olmasligini, har qanday xalq va davlat o‘z taraqqiyotining g‘oyaviy-mafkuraviy tamoyillarini belgilab olishi zarurligi ijtimoiy jarayonlarning muqarrar qonuniyati ekanligini yoshlarning qalbi va ongiga singdirishdan iboratdir.


Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” fani bo‘yicha o‘tkaziladigan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi yozma ishlarini baholash

mezoni

“Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” fani bo‘yicha o‘tkaziladigan Davlat Attestatsiyasi “Yozma ishlari” ko‘p variantli usulda o‘tkaziladi. Har bir variantda to‘rttadan savol bo‘lib, har bir savolga tegishli javob yoziladi.

Tarix fakul’teti Milliy istiqlol g‘oyasi, huquq va ma’naviyat asoslari” ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilari uchun tuzilgan savollar mazkur yo‘nalishda o‘qitiladigan «Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanidagi mavzularni o‘z ichiga oladi.

Berilgan savollarni to‘g‘ri yoritish, ularga ijodiy yondashish va javobda mantiqiy yaxlitlikka erishish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

“Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan davlat attestatsiyasi bo‘yicha umumiy o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 0 dan 100 balgacha baholanadi. Variantda to‘rttadan savol bo‘lib, har bir to‘g‘ri javob uchun maksimal 25 bal belgilangan.

Quyidagi reyting ballari qo‘yiladi:

-86-100 berilgan savolar mohiyatini mukammal anglab yetsa, milliy g‘oya tushunchasi, uni o‘qitishdan ko‘zlangan maqsad va vazifalar anglab yetsa, milliy g‘oya ta’rifi xamda asosiy negizlarini anglab yetsa, milliy g‘oyaning asosiy negizlari xisoblangan tarixiy, falsafiy va diniy asoslarini tushunsa, glaballashuv jarayonida milliy g‘oyaga talabning ortishi, g‘oyaviy tarbiyani kuchaytirish, g‘oyaviy immunitetni kuchaytirish zarurligini anglab olsa, milliy g‘oyaning bosh maqsadini bilsa, milliy g‘oyaning umumbashariy tamoyillar bilish chambarchas bog‘liqligini anglab olsa, g‘oyaviy ta’sir ko‘rsatish omillari va vositalarini bilishi va shular asosida xulosa va qaror qabul qila olsa; masalaga ijodiy yondashsa; mustaqil mushohada yuritsa; olgan bilimlarini amalda qo‘llay olsa;

-71-85 berilgan savolar mohiyatini anglab yetsa, milliy g‘oya tushunchasi, uni o‘qitishdan ko‘zlangan maqsad va vazifalar anglab yetsa, milliy g‘oya ta’rifi xamda asosiy negizlarini anglab yetsa, milliy g‘oyaning asosiy negizlari xisoblangan tarixiy, falsafiy va diniy asoslarini tushunsa, glaballashuv jarayonida milliy g‘oyaga talabning ortishi, g‘oyaviy tarbiyani kuchaytirish, g‘oyaviy immunitetni kuchaytirish zarurligini anglab olsa, milliy g‘oyaning bosh maqsadini bilsa, milliy g‘oyaning umumbashariy tamoyillar bilish chambarchas bog‘liqligini anglab olsa, shular asosida mustaqil mushohada yurita olish ko‘nikmalariga ega bo‘lsa; olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish va mohiyatini tushunish, bilish, ta’rif berish.

-55-70 berilgan savolar mohiyatini anglab yetsa, milliy g‘oya tushunchasi, uni o‘qitishdan ko‘zlangan maqsad va vazifalar anglab yetsa, milliy g‘oya ta’rifi xamda asosiy negizlarini anglab yetsa, umumiy tushunchaga ega bo‘lsa

-0-54 berilgan savolar mohiyatini anglab yetmasa, milliy g‘oya tushunchasi, uni o‘qitishdan ko‘zlangan maqsad va vazifalar anglab yetmasa, milliy g‘oya ta’rifi xamda asosiy negizlarini anglab yetmasa, umumiy tushunchaga ega bo‘lmasa, aniq tasavvurga ega bo‘lmasa, milliy g‘oyaning asosiy tushunchalarini bilmasa.

Maksimal ball – 100

Bitiruvchilar uchun variantlar tuzilib, har bir variantda 4 ta savol beriladi. Variantdagi har bir savol maksimal ball – 25 ni tashkil etadi.


Umumiy ball

Bitiruvchining bilim darajasi

Xususiy ball

1

22-25

gacha


Qoyilgan savollar mazmunan aniq yoritilib, demokratik islohatlar va jarayonlarning mazmun mohiyatini to’liq ochib berilgan;

O’zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy islohotlar tahlili va ularning amaliy samaralari, natijalari va hayotga tadbiq etilishi boyicha mustaqil, ijodiy fikr mavjudligi;

Javoblarda mantiqiy yaxlitlikka erishilgan va umumiy xulosalar chiqarish qobiliyatiga ega;

Imlo va stilistik xatolarga yo’l qoyilmagan.


6- 8
6-8


4-6


2-3


2

18-21

gacha


Javob to’g’ri yozilgan, unda demokratik yangilanish jarayonlar asosli yoritilgan, ammo bugungi demokratik yangilanishlar amaliyotida noaniqliklar, sanalarda chalkashliklarga yo’l qoyilgan;

Javobda magistraturaga kiruvchining mustaqil mushohada yuritish qobiliyati seziladi;

Ijodiy yondashuv mavjud;

Muammoni tahlil qilish qobiliyati ega;


5-6


4-5

4.5-5


4-5

3

14-17

gacha


Savolga javobda masalaning mohiyatini tushunilgan, ammo mazmun va natijalar yuzaki yoritilgan;

Mushohada bayonida fikr tarqoqligi kuzatiladi;

Javoblarda mantiqiylik tamoili buzilgan;

Tasavvurga ega, lekin tahlil yo’q.4-5
3-4
3,5-4

3-4


4

0-13 gacha

Savol boyicha aniq tasavvurga ega emas;

Umuman javob yozilmagan;

Noto’g’ri javob va ma’lumot berilgan;

O’quv adabiyotidan aynan so’zma-so’z ko’chirilgan


0-13ESLATMA: Davlat Attestatsiya komissiyasi va talabalar o’rtasida baholash ballari boyicha yuzaga kelishi mumkin bo’lgan muammolar Universitet qoshida tashkil qilinadigan komissiya tomonidan ko’rib chiqiladi hamda DAK raisi bilan kelishilgan holda xulosa qilinadi.

2013-2014 o‘quv yilida “Milliy g‘oya; ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi ” ta’lim yo‘nalishi bitiruvchi kurs talabalari uchun “Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” fanidan o‘tkaziladigan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi sinovining asosiy savollari
I Bо‘lim. Jamiyat taraqqiyotining Foyaviy asoslari va Hozirgi zamon

 1. Milliy g‘oya fanining predmeti, maqsad va vazifalari.

 2. Milliy g‘oya fanini shakllanishining ilmiy-amaliy asoslari.

 3. Milliy g‘oyaning asosiy tushunchalari.

 4. Milliy g‘oyaning o‘ziga xos xususiyatlari.

 5. Milliy g‘oyani o‘rganish qonuniyatlari.

 6. Milliy g‘oyani o‘rganish zarurati.

 7. “Insoniyat tarixi – g‘oyalar tarixi” iborasining mazmun va mohiyati.

 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov asarlarida milliy g‘oya masalalarining rivojlantirilishi.

 9. Yangi ming yillikda global tinchlik va barqarorlikka tahdid solayotgan xatarlar. (“Tarixiy xotira va inson omili – buyuk kelajagimizning garovidir” risolasi asosida)

 10. Milliy g‘oya va mafkurani mutloqlashtirishning salbiy oqibatlari.

 11. G‘oyaning mazmun mohiyatiga ko‘ra turlari

 12. Milliy goya’ning dunyoviy, diniy va tarixiy ildizlari .

 13. Milliy g‘oyaning asosiy g‘oyalari, ularning yosh avlod tarbiyasidagi o‘rni.

 14. Millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik g‘oyalarining falsafiy ahamiyati.

 15. Mafkuraning falsafiy, dunyoviy va diniy ildizlari.

 16. G‘oya va mafkuralarning namoyon bo‘lish shakllari.

 17. Milliy g‘oyaning asosiy tamoyillari.

 18. Ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashda ta’lim tizimi oldidagi vazifalar.

 19. Milliy qadriyatlar va uning namoyon bo‘lish shakllari.

 20. Milliy istiqol g‘oyasini o‘rganishning O‘zbekistonda erkin, demokratik va fuqarolik jamiyatini barpo etishdagi ahamiyati.

 21. Milliy g‘oyani yoshlar ongiga singdirishning usul va vositalari

 22. Milliy g‘oyaning ijtimoiy fanlar bilan aloqadorligi.

 23. Jamiyat taraqqiyotining milliy g‘oya va mafkura bilan o‘zaro bog‘liqli.

 24. Jamiyat hayotida g‘oyalar va mafkuraning xilma-xilligi.

 25. Bunyodkor g‘oyalarning jamiyat taraqqiyotga ta’siri.

 26. Vayronkor g‘oyalarning jamiyat va insonlar hayotiga ta’siri.

 27. Fikrga qarshi fikr, g‘oyaga qarshi g‘oya, jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashish zaruriyati.

 28. G‘oyaning ijtimoiy xususiyatlari.

 29. Ma’rifatparvarlik g‘oyalari va ularning namoyondalari.

 30. G‘oya va mafkurani mutloqlashtirishning salbiy oqibatlari.

 31. Qadimgi dunyo mutafakkirlarining bunyodkorlik g‘oyalari.

 32. Diniy ekstremizm, fundamentalizm va vahhobiylik oqimlari va ularning salbiy ta’siri.

 33. O‘rta asr mutafakkirlari asarlarida ilgari surilgan bunyodkorlik g‘oyalari.

 34. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asaridagi ma’naviy tahdidlar va ularning xalqimiz ma’naviyatiga zidligi.

 35. G‘oya tushunchasi va uning ijtimoiy mohiyati.

 36. Inson va jamiyat hayotida muayyan g‘oyalarning alohida o‘rni.

 37. Jamiyat taraqqiyotining ma’lum davrlarda tezlashuvi va sekinlashuvi, ularning ijobiy va salbiy oqibatlari.

 38. Milliy g‘oyani o‘ziga xos bo‘lgan asosiy xususiyatlari.

 39. Milliy mafkuraning asosiy maqsadini amalga oshiruvchi g‘oyalar.

 40. Mustaqillik g‘oyasining ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.

 41. Milliy g‘oyani asosiy maqsad va vazifalari.

 42. Milliy g‘oya va unda o‘z aksini topgan umumbashariy tamoyillar.

 43. Mustaqillik- xalqimizning asriy orzusidir.

 44. Mustaqillik tushunchasi va uning asosiy belgilari.

 45. Mustaqillikni mustahkamlash tushunchasi va uning huquqiy asoslari.

 46. Mustaqillikni mustahkamlashning iqtisodiy omillari.

 47. Mustaqillikni mustahkamlashning ijtimoiy-siyosiy jihatlari.

 48. Turli xalqlar madaniyatini o‘rganish zarurligining milliy g‘oyada aks etishi.

 49. Umumbashariy tamoyillar asosida shakllangan g‘oyaning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati.

 50. Milliy g‘oyaning asosiy maqsad va vazifalari.

 51. Jamiyat a’zolarida buyuk kelajakka ishonch hosil qilishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 52. Yuksak taraqqiyotga erishishning yo‘llari, vositalari va usullarini belgilashda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 53. Kishilarda demokratiya to‘g‘risida tushuncha va tasavvurlarni hosil qilishda ommaviy axborot vositalarining tutgan o‘rni.

 54. Jamiyat a’zolarini g‘oyaviy tarbiyalash masalasi siyosiy ahamiyatga ega ekanligi.

 55. Mustaqil fikrga ega bo‘lish jarayonida milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 56. Milliy g‘oyaning bosh pirovard maqsadi.

 57. Globallashuv sharoitida milliy g‘oyaga ehtiyojning ortishi.

 58. Milliy g‘oya – O‘zbekiston istiqbolini ifoda etuvchi milliy taraqqiyot kontseptsiyasi ekanligi.

 59. Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalari va amal qilish tamoyillari.

 60. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish – milliy istiqlol mafkurasining bosh maqsadi.

 61. Jamiyat barqarorligi, barqaror taraqqiyot – erkin va farovon hayot qurishning muhim qadriyatlaridan biri.

 62. Mamlakatimizda o‘rta mulkdorlar sinfini shakllantirish – fuqarolik jamiyatining tayanchi.

 63. Fuqarolik jamiyati tarkibiy elementlari.

 64. Siyosiy jarayonlarning globallashuvi sharoitida milliy davlatchilik asrash masalalari

 65. Yoshlarda ogohlik va dahldorlik tuyg‘ularini shakllantirishda ta’lim tizimi oldidagi vazifalar.

 66. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining institutlari.

 67. Fuqarolik jamiyatining ma’naviy – axloqiy rivojlanishi

 68. Yoshlar – erkin va farovon hayot bunyodkorlari.

 69. XXI asr boshida mamlakatimizning rivojlanish strategiyasi.

 70. Millat tushunchasi. Millatlararo munosabatlarning jamiyat taraqqiyotiga ta’siri.

 71. Milliy manfaatlar va ularga mos keladigan ichki va tashqi siyosat.

 72. O‘zbekistonda olib borilayotgan milliy tiklanish siyosatidan ko‘zlangan maqsadlar.

 73. XX asr oxirlaridagi o‘zgarishlar ularning milliy munosabatlarga ta’siri.

 74. O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniy markazlar faoliyati, uning taraqqiyotga ta’siri.

 75. Millatchilik tushunchasi uning jamiyat hayotiga tahdidi.

 76. Ijtimoiy g‘oyalarning mohiyati va turlari.

 77. Ko‘ppartiyaviylik va uning jamiyat hayotidagi o’rni.

 78. Fuqarolik jamiyati mohiyati va uning asosiy xususiyatlari.

 79. «Milliy g‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanini o‘rganish - davr taqozosi.

 80. Milliy g‘oya tushunchasi, uning mohiyati va mazmuni.

 81. Mustaqillik – milliy g‘oya fanining bosh mavzusi. Ma’naviy jasorat- millat g‘oyasi va ruhining ifodasi.

 82. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” asarida yurt tinchligi, vatan ravnaqi, xalq farovonligi tushunchalarining mohiyati va namoyon bo‘lishi haqida.

 83. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov “Mafkuraviy maydon” tushunchasining shakllanish va namoyon bo‘lish xususiyatlari to‘g‘risida.

 84. Mafkuraviy immunitetni shakllantirish omillari.

 85. Mamlakatdagi iqtisodiy barqarorlikning mafkuraviy immunitetni shakllantirishdagi o‘rni.

 86. Dunyoda tinchlik o‘rnatishda barqaror demokratik taraqqiyot, erkinlik, ijtimoiy-siyosiy hamkorlik, milliy va diniy totuvlik g‘oyalarining ustuvor ahamiyati.

 87. Jamiyat barqarorligini ta’minlashda iqtisodiy-siyosiy, ijtimoiy - ma’naviy omillarning mushtarakligi.

 88. O‘zbekistonda yashayotgan etnik birliklar tafakkurida milliy g‘oyani

shakllantirishning ob’ektiv va sub’ektiv omillari.

 1. O‘zbekistonning xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuvi va siyosiy

mavqei mustahkamlanishi.

 1. Mustaqillik va huquq, demokratiya va oshkoralik - milliy o‘z-o‘zini anglash, axloqiy yangilanish, milliy ma’naviy tiklanishning asosi.

 2. Dunyoda tinchlik o‘rnatishda barqaror demokratik taraqqiyot, erkinlik, ijtimoiy-siyosiy hamkorlik, milliy va diniy totuvlik g‘oyalarining ustuvor ahamiyati.

 3. O‘zbekistonda yillarning nomlanishi va ulardan ko‘zlangan maqsadlar.

 4. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning 2013 yil 9-may Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ommaviy axborot vositalari uchun bergan intervyusi asosida chop etilgan “О‘zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak” nomli kitobining mazmun va mohiyati.

 5. 2014 yil “Sog’lom bola yili” davlat dasturining mazmuni va mohiyati.

 6. Afg’onistonda davom etayotgan urushning mintaqadagi tinchlik va barqarorlikka tahdidi (I.Karimovning “O’zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak” risolasi asosida).


II. Bо‘lim. О‘zbekiston Mustaqilligi va milliy Foyaning zarurligi

 1. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy mafkuraning o‘rni va roli.

 2. “Kuch bilim va tafakkurda” g‘oyasining falsafiy tahlili.

 3. Jamiyatda mafkuraning mavjud bo‘lishi ijtimoiy hayot qonuni ekanligi.

 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” kitobining ahamiyati.

 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning “O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asarida mafkura masalalarining yoritilishi.

 6. O‘zbekiston va BMT: hamkorlik yo‘lidan (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning 2010 yil 20 sentabrda BMT Bosh Assambleyasining Mingyillik rivojlanish maqsadlariga bag‘ishlangan oliy darajadagi yal’i majlisida so‘zlagan nutqi asosida)

 7. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va milliy mafkura

 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fani to‘g‘risida”gi 2001 yil 18 yanvar Farmoyishi va uning hayotga tatbiq etilishi.

 9. Bugungi kunda milliy mafkurani hayotiy ehtiyoj darajasiga ko‘tarishga undayotgan omillar. (I.A.Karimovning “Fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblar asosida).

 10. Insonning aql zakovati va imon-e’tiqodi bilan boshqa jonzodlardan farqi.

 11. “G‘oya”, “Mafkura” va “Ideologiya” tushunchalari.

 12. G‘oyalarning mazmuni, shakli va ahamiyati.

 13. Muayyan g‘oyani amalga oshirish, maqsadga yetish usullari, vositalari, omillari.

 14. Bunyodkorlik va vayronkorlik g‘oyalari.

 15. G‘oyaning ijtimoiy mohiyati.

 16. G‘oyaning eng muhim xususiyatlari.

 17. Ilmiy g‘oyalar; falsafiy g‘oyalar, diniy g‘oyalar, milliy va umuminsoniy g‘oyalar.

 18. “Mafkura” tushunchasi va uning mohiyati.

 19. Mafkuraning falsafiy ildizlari.

 20. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning jamiyat mafkurasiga bergan ta’rifi.

 21. Mafkuraning dunyoviy ildizlari.

 22. Inson va jamiyat hayotining muayyan fikrlar, g‘oyalar, mafkuralar bilan bog‘liqligi.

 23. “G‘oya” va “Mafkura”ning tarixiy ildizlari.

 24. Mafkura yakkahokimligi tushunchasi va uning mohiyati.

 25. Jamiyatning ma’naviy rivoji, ilm-fan ravnaqi.

 26. G‘oya va mafkurani mutloqlashtirishning g‘ayriinsoniyligi.

 27. Mafkuraviy plyuralizm.

 28. Iqtisodiy jarayonlarning globallashuvi va uning mamlakatimiz manfaatlariga zidligi.

 29. Milliy taraqqiyot, taraqqiyotining “O‘zbek modeli”.

 30. G‘oyaga qarshi g‘oya, fikrga qarshi fikr, jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashish tamoyili.

 31. Bunyodkor g‘oya va mafkuralarni jamiyat hayotiga ijobiy ta’siri.

 32. Mafkuraviy profilaktika jarayonida milliy qadriyatlarning tutgan o‘rni.

 33. Globallashuv jarayoni va mafkuraviy muammolar.

 34. Mafkuraviy poligon tushunchasi.

 35. Mafkuraviy tahdid va uni oldini olishda mafkuraviy tarbiyaning tutgan o‘rni.

 36. Mafkuraviy xavfsizlikni ta’minlashda mafkuraviy tarbiyaning tutgan o‘rni.

 37. O‘zbekiston mustaqilligiga nisbatan mavjud bo‘lgan g‘oyaviy tahdidlar.

 38. Xavfsizlik va barqarorlik uchun asosiy g‘oyaviy tahdidlar.

 39. G‘oyaviy zaiflik va g‘oyaviy savodsizlik, ularning kelib chiqish sabablari.

 40. G‘oyaviy mutaassiblik va g‘oyaviy parokandalik sabablari.

 41. G‘oyaviy qaramlik va uning oldini olishda g‘oyaga qarshi faqat g‘oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi faqat ma’rifat bilan kurashishning mohiyati.

 42. Tinchlik va barqarorlikka tahdid soluvchi asosiy ichki tahdidlar.

 43. Ichki tahdidlarni oldini olish yo‘llari.

 44. Mustaqilligimizga xavf soladigan asosiy tashqi tahdidlar.

 45. Tinchlik va barqarorlikni ta’minlab beruvchi milliy g‘oyaning asosiy tamoyillari.

 46. Milliy g‘oya millat, xalq va jamiyatni birlashtiruvchi kuch ekanligi.

 47. Milliy g‘oya yuksak ishonch va e’tiqod manbai ekanligi.

 48. Milliy g‘oya O‘zbekistonning barcha fuqarolari uchun birday taalluqli ekanligi.

 49. Fuqarolar qalbi va ongiga “O‘zbekiston yagona Vatan” tuyg‘usini singdirishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 50. Milliy g‘oyaning eng asosiy xususiyatlari.

 51. Milliy g‘oya mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlovchi kuch sifatida.

 52. Mamlakatimizning hududiy yaxlitligini saqlab qolishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 53. Jamiyatimizda qonun ustivorligini ta’minlab berishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 54. Jamiyat a’zolarining birligini ta’minlab berishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 55. Milliy mafkurani bosh maqsadini amalga oshirish maqsadida kishilarni safarbar etishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 56. Kishilarni ma’naviy ruhiy jihatdan rag‘batlantirishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 57. Jamiyat hayotini demokratilashtirishga erishish milliy g‘oyaning asosiy maqsadidan biri sifatida.

 58. Mamlakatni modernizatsiya va isloh etishning asosiy ustuvor yo‘nalishlari.

 59. Milliy g‘oyada insonlar ijtimoiy faolligi masalasining yoritilishi.

 60. Milliy g‘oyada milliy rivojlanish va demokratiya tushunchalarining o‘zaro munosabati.

 61. Demokratiya yuksak ma’rifat va madaniylashgan jamiyat shakli ekanligi.

 62. Milliy tarbiya o‘zlikni asrab avaylash va saqlab qolish demokratiyaning xususiyatlarini namoyon etish omili.

 63. G‘oyaviy qaramlikni oldini olishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 64. G‘oyaviy bo‘shliqqa yo‘l qo‘ymaslik milliy g‘oyaning asosiy maqsadlardan biri sifatida.

 65. Ozod Vatan», «Obod Vatan», «Erkin va farovon hayot» tushunchalarining mazmun va mohiyati.

 66. Mamlakatimizda fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning dolzarb fazifalari.

 67. Kuchli ijtimoiy siyosat va aholi ijtimoiy faollligining ortishi.

 68. Markaziy Osiyo mintaqasidagi iqtisodiy hamkorlikni har tomonlama kengaytirishning ahamiyati.

 69. O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga keng miqyosda integratsiyalashuvini ta’minlash zaruriyati.

 70. Milliy g‘oyaning asosiy muhim jihatlari.

 71. Mustaqillik arafasida O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi muammolarning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning “Mustaqillikka erishish ostonasida” asarida yoritib berilishi.

 72. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning “Mustaqillikka erishish ostonasida” asarining tarbiyaviy ahamiyati.

 73. “Mafkuraviy munosabatlar” tushunchasi, uning mazmun –mohiyati va namoyon bo‘lish xususiyatlari.

 74. “Mafkuraviy faoliyat” tushunchasi, uning mazmun-mohiyati va namoyon bo‘lish xususiyatlari.

 75. Bunyodkor g‘oyalarni amalga oshirishga qaratilgan mafkuraviy faoliyat tamoyillari.

 76. Mafkuraviy faoliyatni amalga oshirishning zamonaviy texnologiyalari.

 77. Mafkuraviy faoliyatda milliy g‘oyani aholi ongiga singdirish.

 78. Mafkuraviy immunitet tizimining asosiy unsurlari.

 79. Mamlakatdagi iqtisodiy barqarorlikning mafkuraviy immunitetni shakllantirishdagi o‘rni.

 80. Globallashuv jarayonining ijobiy tomonlari.

 81. Globallashuv jarayonining salbiy tomonlari.

 82. Globalistrlar va aksilglobalistlar.

 83. Mafkuraviy immunitet tushunchasi.

 84. Mafkuraviy profilaktika tushunchasi.

 85. “Mafkuraviy poligon” tushunchasi, uning namoyon bo‘lish xususiyatlari.

 86. Hozirgi dunyoning mafkuraviy manzarasi tushunchasi.

 87. G‘oyaviy tahdidlar va ularga qarshi kurash zaruriyati.

 88. G‘oyaviy bo‘shliq va uni to‘ldirish zarurati.

 89. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning g‘oya va mafkuraga oid asarlari.

 90. Mafkuraviy tarbiya tushunchasi, uning mohiyati.

 91. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning О‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 22 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi tabrik sо‘zi asosida chop etilgan “Mustaqillik –barcha ezgu reja va marralarimizning mustahkam mezonidir” nomli kitobining mazmun va mohiyati.

 92. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning О‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 21 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi Amalga oshirilayotgan islohotlarimizni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati qurish – yorug’ kelajagimizning asosiy omilidir” ma’ruzasining mazmuni va mohiyati.

 93. Sog’lom bolani voyaga yetkazishda mahalla va ijtimoiy tuzilmalar oldidagi vazifalar.

 94. Mustaqillik yillarida ijtimoiy-iqtisodiy sohada erishilgan yutuq va marralar (I.Karimovning “Mustaqillik –barcha ezgu reja va marralarimizning mustahkam mezonidir” risolasi asosida).

 95. Beg’amlik va beparvorlikka yo’l qoymaslik, xushyorlik va uyg’oqlik bilan yashash – hayot talabi (I.Karimovning “Mustaqillik –barcha ezgu reja va marralarimizning mustahkam mezonidir” risolasi asosida).


III. Bо‘lim. jamiyat taraqqiyoti g‘oyalar va mafkuralar tarixi sifatida

1. Milliy dinlar va jahon dinlari. 1. Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”da aks etgan ezgulik va yovuzlik g‘oyalari.

 2. Konfutsiyning falsafiy va axloqiy g‘oyalari.

 3. Budda dinini asoschisi Siddxarta Gautama qarashlari.

 4. “Sharq Aristoteli” nomini olgan qomusiy alloma va uning g‘oyalari.

 5. Ovro‘pada Avitsenna nomi bilan tanilgan buyuk qomusiy alloma.

 6. Vayronkor, yot g‘oya va mafkuralarning jamiyat hayotiga salbiy ta’siri.

 7. “Fashizm”, “Bolg‘shevizm”, “Irqchilik” g‘oyalari va ularning salbiy oqibatlari

 8. Terrorizm, terrorizm harakatlari va ularning jamiyat hayotiga solayotgan tahdidi.

 9. “Diniy aqidaparastlik” g‘oyalari, ularning salbiy oqibatlari

 10. “Diniy ekstremizm” g‘oyalari va ularning salbiy oqibatlari

 11. Milliy g‘oyaga zid salbiy holatlar va ularning zararli oqibatlari

 12. Globallashuv tushunchasi, uning mazmun va mohiyati.

 13. Globallashuv va aksilglobalizm tushunchalarining mazmun va mohiyati.

 14. Globallashuv jarayoni va uning mafkuraviy jarayonlarga ta’siri.

 15. Globallashuv jarayonida milliy g‘oyaga ehtiyojning ortishi.

 16. Globallashuv jarayonida mafkuraviy bo‘shliqqa yo‘l qo‘ymaslik zaruriyati.

 17. Mafkuraviy kurashning umumbashariy tus olishi.

 18. Jamiyatga tahdid soladigan salbiy holatlarning mafkuralashib borishi.

 19. Turli mamlakatlarni mafkuraviy zabt etish g‘oyasi.

 20. G‘oyaviy-mafkuraviy tayziq va tajovuzlarni oldini olish yo‘llari va usullari.

 21. Mafkuraviy immunitet tushunchasi.

 22. Mafkuraviy immunitetning har bir avlod uchun o‘ziga xos xususiyatlari.

 23. Jamiyatda mafkuraviy daxlsizlikni ta’minlab borishi makuraviy immunitetning tutgan o‘rni.

 24. Mafkuraviy immunitet tizimining asosiy elementi.

 25. Milliy g‘oyada diniy bag‘rikenglik masalasining yoritib berilishi.

 26. Ma’rifatparvarlik yuksak ma’naviyat belgisi ekanligini milliy g‘oyada yoritilishi.

 27. O‘zga xalqlarning ilg‘or tajribalariga tayanish zarurligining milliy g‘oyada yoritilishi.

 28. G‘oyaviy zaiflik va savodsizlikka barham berishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 29. G‘oyaviy ziddiyat – jamiyat hayotini demokratiyalashtirish yo‘lidagi to‘siqlardan biri ekanligi.

 30. “Ommaviy madaniyat” va uning salbiy oqibatlari.

 31. Ajdodlarimiz ma’naviy merosida xalqlar do‘stligi masalasining yoritilishi.

 32. Tajovuzkor millatchilikning shovinizm, fashizm, irqchilik singari yovuz g‘oyalar bilan bog‘liqligi.

 33. Sobiq Ittifoq davrida yuzaga kelgan millatlararo ziddiyatlarning sabablari.

 34. Millatchilikni siyosiy tusda paydo bo‘lishi va uning xavfli tomonlari.

 35. Milliy munosabatlarning demokratlashtirishga ta’siri.

 36. Barqarorlik, tinchlik, totuvlik davlatchilikning poydevori sifatida.

 37. Ajdodlarimiz tomonidan yaxshi qo‘shnichilik va o‘zaro hurmat munosabatlariga bo‘lgan e’tibor.

 38. Mintaqaviy mojarolarning millatlararo munosabatlarga ta’siri.

 39. Ko‘p millatli davlatlarda istiqomat qiladigan barcha ijtimoiy etnik guruhlar manfaatlarini e’tiborga olish zarurligi.

 40. “O‘zbekiston yagona Vatan” tamoyilini fuqarolar ongiga singdirish zaruriyati.

 41. O‘zbekistonning yuksalishida va jahonga tanilishida milatlararo munosabatlarning tutgan o‘rni.

 42. Milliy ziddiyatlar ularning kelib chiqish sabablari.

 43. Milliy g‘oyani insonlar ongi va qalbiga singdirishning zaruriyati

 44. Milliy g‘oyani insonlar ongi va qalbiga singdirish uslublari.

 45. Milliy g‘oyani insonlar ongi va qalbiga singishining yo‘nalishlari.

 46. Yoshlarni g‘oyaviy tarbiyalashda ommaviy axborot vositalarining roli.

 47. Aholini g‘oyaviy qurollantirish omillari.

 48. G‘oyaviy tarbiya jarayonida siyosiy partiyalarning tutgan o‘rni.

 49. G‘oyalar shakllanishining gnoseologik ildizlari.

 50. Ijtimoiy g‘oyalarning inson ma’naviy kamolotidagi o‘rni

 51. Insoniyat tarixida g‘oya va mafkuralar namoyon bo‘lishining asosiy bosqichlari.

 52. G‘arb mamlakatlarida ilk g‘oyaviy qarashlar va ularning takomil bosqichlari.

 53. Sharq va Markaziy Osiyoda g‘oyalarning namoyon bo‘lishi, ularning gumanistik mohiyati.

 54. Jadidchilarning ma’rifatparvarlik g‘oyalari

 55. Shahidlar xotirasi maydonidagi “Qatag‘on qurbonlari” muzeyining tashkil etilishidan ko‘zlangan maqsadlar

 56. Yosh avlodni milliy g‘oya ruhida tarbiyalashda jadidchilarning ma’rifatparvarlik g‘oyalarini ahamiyati

 57. Ijtimoiy taraqqiyot va tarixiy jarayonlarning milliy g‘oyalar shakllanishi hamda amal qilishiga ta’siri

 58. Tarixiy xotira g‘oya va mafkuraning rivojlanishidagi ijtimoiy ma’naviy omil ekanligi.

 59. Siyosat va mafkuraning o‘zaro aloqadorligi va farqi.

 60. Siyosatning mafkuralashish va mafkuraning siyosatlashtirish oqibatlari.

 61. “G‘oyaviy manipulyatsiya, uning salbiy oqibatlari.

 62. Suqrotning o‘zlikni anglash to‘g‘risidagi qarashlari.

 63. O‘zlikni anglashning turli talqinlari.

 64. Milliy g‘oyaning asosiy negizlari.

 65. Millat ravnaqini belgilaydigan omillar.

 66. Ma’naviy yuksalishning strategik va taktik vazifalari

 67. Milliy madaniy merosni o‘rganish orqali milliy g‘oyaga bo‘lgan ishonch va e’tiqodni mustahkamlash yo‘llari.

 68. Taraqqiyotning o‘zbek modelining mazmuni.

 69. O‘zbek modelining maqsad va vazifalari.

 70. Milliy g‘oyaning ilmiy ildizlari.

 71. Buyuk ajdodlarimizning jahon ilm fani xazinasiga qо‘shgan ulkan hissasi.

 72. Ibn Sino ilmiy merosida tarbiya masalalari.

 73. Abu Nasr Forobiyning adolatli jamiyat tо‘g‘risi dagi qarashlari va ularning bugungi kundagi ahamiyati

 74. Alisher Navoiy asarlarida ma’naviy barkamol insonni tarbiyalash masalalarining ilgari surilishi

 75. Ma’rifatparvarlik harakati va uning asosiy xususiyatlari.

 76. Jadidchilik va uning g‘oyaviy-siyosiy yо‘li.

 77. Milliy g‘oyaning millat taqdiriga ta’sir etish darajasi.

 78. Milliy totuvlikga va barqarorlikga erishishda bunyodkor g‘oyalarning tutgan o‘rni.

 79. Milliy g‘oya o‘zlikni anglash mezoni sifatida.

 80. Milliy g‘oyada xalqimizning tub maqsadlarining ifodalanishi.

 81. Milliy g‘oya jamiyat a’zolarini birlashtiruvchi g‘oyaviy bayroq ekanligi.

 82. Milliy g‘oyadagi inson qalbi va ongiga ijobiy ta’sir etadigan tushuncha va tuyg‘ular.

 83. Fuqarolarda mafkura yakkaxokimligining salbiy oqibatlari haqida tasavvur xosil qilishda televideniyaning o‘rni.

 84. Mafkuraviy bo‘shliqni oldini olishda profilaktik tadbirlarning tutgan o‘rni.

 85. Mafkuraviy tarbiya jarayonida o‘rta ta’lim maktablarining ahamiyati.

 86. G‘oyaviy tarbiya jarayonida maktab va oila hamkorligining zaruriyati.

 87. G‘oyaviy qaramlik holatiga tushib qolishini oldini olishda ommaviy axborot vositalarining roli.

 88. Jamiyatda sog‘lom ma’naviy muhitni yaratish milliy g‘oyaning asosiy maqsadlardan biri sifatida.

 89. Kishilarni fikr qaramligi va tafakkur qulligidan asrab qolishda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 90. Umuminsoniy va umumbashariy muammolarni hal etishda milliy munosabatlarning o‘rni.

 91. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida milliy munosabatlarning yoritilishi.

 92. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov faoliyatida milliy manfaatlarga qaratilayotgan e’tibor.

 93. Ijtimoiy adolatsizlik, uning milliy manfaatlarga salbiy ta’siri.

IV. BО‘LIM. MILLIY G‘OYA VA MILLIY – MA’NAVIY QADRIYATLAR UYG‘UNLIGI MUSTAHKAM TARAQQIYOT GAROVI EKANLIGI


 1. Milliy –ma’naviy qadriyatlar tushunchasi va mohiyati.

 2. Milliy –ma’naviy qadriyatlar tizimi va uning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati.

 3. Oila institutining ta’lim-tarbiya muassasalari bilan amaliy hamkorligi va uning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati.

 4. Fuqarolar va millatlaro ahillik obod turmushning muhim sharti ekanligi.

 5. 2014 yil – “Obod turmush yili” davlat dasturi va uning jismonan sog‘lom, ma’nan yetuk barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati.

 6. Tarixiy xotira va inson omili –buyuk kelajagimizning garovidir.

 7. O‘tganlar xotirasiga ehtirom, insonning hayotlik davrida qadrlash –xalqimizga xos ezgu fazilat.

 8. Tarixiy xotira va yon- atrofda bo‘layotgan o‘zgarishlarga daxldorlik hissi.

 9. Tarixiy xotira va ma’naviy taraqqiyot.

 10. Inson ma’naviyatini boyitishda mafkuraviy immunitetni tutgan o‘rni.

 11. Mafkuraviy immunitetni shakllantirishda qadriyatlarning tutgan o‘rni.

 12. Mafkuraviy profilaktika tushunchasi va uning mohiyati.

 13. G‘oyaviy bo‘shliqni oldini olishda mafkuraviy profilaktikaning tutgan o‘rni.

 14. Mafkuraviy parokandalikni oldini olish yo‘llari.

 15. Mafkuraviy profilaktikaning asosiy usullari va amalga oshirish yo‘llari.

 16. Mafkuraviy immunitet tizimini shakllantirishda mafkuraviy profilaktikaning tutgan o‘rni.

 17. Mafkuraviy profilaktikani tashkil etishda ta’lim-tarbiya va targ‘ibot-tashviqot ishlarining tutgan o‘rni.

 18. Sog‘lom mafkurani xalq qalbi va ongiga singdirishda oila va mahallaning tutgan o‘rni.

 19. Mustaqillikni mustahkamlashning ma’naviy-ma’rifiy tomonlari.

 20. Milliy istiqlol g‘oyasining bosh vazifasi.

 21. Milliy istiqlol g‘oyasining asosiy g‘oyalari.

 22. Mustaqillikni mustahkamlashda miliy g‘oyaning zarurligi va ahamiyati.

 23. Diniy bag‘rikenglik – milliy g‘oyaning asosiy g‘oyalaridan biri.

 24. Millatlararo totuvlik g‘oyasi, uning mazmun va mohiyati.

 25. Millat tushunchasi va uning belgilari.

 26. Komil insonni tarbiyalash hozirgi davrning dolzarb vazifasidir.

 27. Milliy g‘oyani keng jamoatchilik ongiga va e’tiqodiga singdirishning ob’ektiv (xolisona) shart-sharoitlari.

 28. Milliy g‘oyani keng jamoatchilik ongi va e’tiboriga singdirishning sub’ektiv omillari.

 29. Milliy g‘oyani keng jamoatchilik ongi va e’tiboriga singdirishning ob’ektiv shart-sharoiti bilan sub’ektiv omili o‘rtasidagi dialektik munosabat tushunchasi.

 30. Milliy g‘oyada ishonch va e’tiqod tushunchalari.

 31. Milliy g‘oyani keng jamoatchilik ongiga singdirishning an’anaviy va noan’anaviy usul va vositalari.

 32. Milliylik va umuminsoniylik dialektikasi.

 33. Milliylik va milliy o‘zlik tushunchasi.

 34. Milliylik va milliy o‘zlikni anglashning metodologik asoslari.

 35. Qadriyatlarning barkamol insonni tarbiyalashdagi o‘rni.

 36. Milliy-ma’naviy qadriyatlar.

 37. Milliy ma’naviy qadriyatlar tizimida tarixiy meros va tarixiy qadriyatlarning o‘rni.

 38. Milliy-ma’naviy qadriyatlar tizimida madaniy yodgorliklar, asori-atiqalar, qadimiy qo‘lyozmalarning o‘rni.

 39. Milliy-ma’naviy qadriyatlar tizimida axloqiy fazilatlar va diniy qadriyatlarning o‘rni.

 40. Ta’lim va tarbiyaning milliy xususiyatlari, ylarning ma’naviy qadriyatlar tizimidagi ahamiyati.

 41. Mahalla-noyob milliy qadriyat sifatida.

 42. Insonparvarlik milliy g‘oyaning asosiy tamoyili sifatida.

 43. Turli millat vakillariga hurmat va ular bilan bahamjixat yashash umumbashariy tamoyil sifatida.

 44. Xalqimizda jamoa bo‘lib ishlash ruhining ustunligi milliy xususiyat sifatida.

 45. Shaxs ma’naviyatini shakllantirishda oila imkoniyatlari.

 46. Milliy ma’naviy qadriyatlarni boyitishda milliy g‘oyaning ahamiyati.

 47. Milliy qadriyatlarni inkor etishning milliy g‘oyaga zidligi.

 48. Boqimandlik, loqaydlik – milliy g‘oya ruhiga yot bo‘lgan salbiy xususiyat sifatida.

 49. Milliy ong millat rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichi sifatida.

 50. Millliy ong, milliy tafakkur, milliy o‘zlikni anglash – millat mavjudligining ham ifodasi sifatida.

 51. Milliy g‘oya va ma’naviy qadriyatlar.

 52. Milliy ma’naviy qadriyatlarga eskilik sarqiti sifatida qarashning zararli ekanligi.

 53. Milliy g‘oyada aks etgan qadriyatlar.

 54. Umumbashariy qadriyatlar va tamoyillar tushunchasi.

 55. Milliy ma’naviy qadriyatlarda umuminsoniylikning aks etilshi.

 56. Milliy g‘oyaning maydonga chiqishida millatning o‘tmish va mavjud xolati bilan bevosita bog‘liqligi.

 57. Milliy g‘oyada milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi.

 58. Milliy g‘oyaning xalqaro huquq qoidalariga mos kelishi.

 59. Milliy g‘oyada ifodalangan umumbashariy tamoyillar.

 60. Inson haq-huquqlari va hurfikrlikning milliy g‘oyada ifodalanishi.

 61. Turli millat vakillariga hurmat milliy g‘oyaning asosiy maqsadi ekanligi.

 62. Milliy g‘oyada milliy totuvlik va ahillik bilan yashash zaruriyatining yoritilishi.

 63. Jamiyat a’zolarini g‘oyaviy tarbiyalashda milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 64. Kishilarda g‘oyaviy immunitetni shakllantirish – milliy g‘oyaning asosiy maqsadlardan biri sifatida.

 65. Milliy g‘oya harakat dasturi sifatida.

 66. Milliy mafkuraning mazmun mohiyatidan kelib chiqqan maqsad va vazifalar.

 67. Yuksak fazilatli, komil insonlarni tarbiyalash milliy g‘oyaning tutgan o‘rni.

 68. Milliy g‘oyani kishilarning imon va e’tiqodiga aylantirish zaruriyati.

 69. Milliy mentalitet tushunchasi.

 70. Milliy madaniyat va milliy o‘zlikni anglash uning millat ma’naviy dunyosiga ta’siri.

 71. Milliy o‘zlikni anglash va uning ichki ziddiyatlari.

 72. Mintaqaviy mojarolarning millatlararo munosabatlarga ta’siri.

 73. Millatlararo munosabatlarning tabiiy-iqtisodiy omillari.

 74. Millatlar munosabatlarning ijtimoiy-siyosiy omillari.

 75. Millatlararo munosabtlarning madaniy-ma’naviy omillari.

 76. Millat sha’ni, uni qadrlash va millatlararo munosabatlardagi o‘rni.

 77. Millat sha’nini yuksalishida yetuk komil shaxslarning roli.

 78. Millatlararo munosabatlar sohasidagi ziddiyatlarning bartaraf etish yo‘llari.

 79. Millatlararo munosabatlarning rivojlanishida xalqaro tashkilotlarning o‘rni.

 80. Mustaqillik yillarida milliy munosabatlarga berilayotgan e’tibor.

 81. Milliy madaniy markazlar faoliyati uning taraqqiyotga ta’siri.

 82. G‘oyaviy ziddiyatlarni oldini olishda ommaviy axborot vositalarining roli.

 83. G‘oyaviy tajovuzlarni oldini olishda ommaviy axborot vositalarining roli.

 84. Mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashishida mahallaning roli.

 85. G‘oyaviy savodsizlikka barham berishda ma’naviy va ma’rifiy tadbirlarning o‘rni.

 86. Yoshlarda g‘oyaviy immunitetni shakllantirishda ta’lim va tarbiyaning o‘rni.

 87. Yoshlarni mafkuraviy tarbiyalashda oilaning o‘rni.

 88. Mafkuraviy xavfsizlikni ta’minlashda mahallaning tutgan o‘rni.

 89. Ilm-fan, texnika yutuqlari, ularning mafkuraviy jarayonlarga ta’siri.

 90. G‘oyaviy tahdidlarni oldini olishda ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarning o‘rni.

 91. Mafkuraviy tarbiya ishini samarali tashkil etish imkoniyatlari.

 92. Mafkuraviy muammolarni hal etishda mahallaning tutgan o‘rni.

 93. Globallashuv jarayonida ommaviy axborot vositalarining ma’suliyatini oshirib borish zaruriyati.

 94. Sog’lom bolani voyaga yetkazishda ta’lim-tarbiyaning roli.

 95. Sog’lom va barkamol avlod – kelajagi buyuk O’zbekistonda rivojlangan fuqarolik jamiyatini yaratishning hal qiluvchi kuchi.

ADABIYOTLAR:

RAHBARIYAT ADABIYOTLARI :

 1. Karimov I. A. O‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. Asarlar, 1-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1996.

 2. Karimov I. A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. Asarlar, 2-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1996.

 3. Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. Asarlar, 3-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1996.

 4. Karimov I. A. Bunyodkorlik yo‘lidan. Asarlar, 4-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1996.

 5. Karimov I. A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. Asarlar, 5-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1997.

 6. Karimov I. A. Havfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida. Asarlar, 6-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1998.

 7. Karimov I. A. Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz. Asarlar, 7-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1999.

 8. Karimov I. A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. Asarlar, 8-jild. –T.: «O‘zbekiston», 2000.

 9. Karimov I. A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mashulmiz. Asarlar, 9-jild. –T.: «O‘zbekiston», 2001.

 10. Karimov I. A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. Asarlar, 10-jild. –T.: «O‘zbekiston», 2002.

 11. Karimov I. A. Biz tanlagan yo‘l – demokratik taraqqiyot va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo‘li. Asarlar, 11–jild. –T.:«O‘zbekiston», 2003.

 12. Karimov I. A. Tinchlik va xavfsizligimiz o‘z kuch-qudratimizga, hamjihatligimiz va qathiy irodamizga bog‘liq.. Asarlar, 12–jild. –T.:«O‘zbekiston», 2004.

 13. Karimov I. A. O‘zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo‘lmaydi. Asarlar, 13-jild. –T.:«O‘zbekiston», 2005.

 14. Karimov I. A. Parlament – jamiyat hayotining ko‘zgusi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining birinchi yig‘ilishida so‘zlangan nutq. 2005 yil 27 yanvarg‘. Asarlar, 13-jild. –T.: «O‘zbekiston», 2005.

 15. Karimov I. A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruza. 2005 yil 28 yanvarg‘. Asarlar, 13-jild. –T.: «O‘zbekiston», 2005.

 16. Karimov I. A. Inson, uning huquq va erkinliklari – oliy qadriyat. 14-jild. –T.: «O‘zbekiston», 2006.

 17. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch. –T.:«Ma’naviyat», 2008.

 18. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz vazifamiz- vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. T.: «O‘zbekiston»- 2010.- 18-b

 19. Barkamol avlod orzusi. To‘plam. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. Tuzuvchilar SH.Qurbonov, X.Saidov, R.Axliddinov. –T.:«O‘zME» Davlat ilmiy nashriyoti, 2000.

 20. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 2010 yil 12 noyabrdagi qo‘shma majlisidagi “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasi” mavzusidagi ma’ruzasi. – T., 2010.

 21. Karimov I.A. Mustaqillikka erishish ostonasida. – T., O‘zbekiston, 2011.

 22. Prezident Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. – Xalq so‘zi, 2012 yil 8 dekabr. № 238 (5405).

 23. Karimov I.A. O‘zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak– T., O‘zbekiston, 2013.

 24. Karimov I.A. Mustaqillik – barcha ezgu reja va marralarimizning mustahkam mezonidir. – T., O‘zbekiston, 2013.

 25. Karimov I.A. Amalga oshirilayotgan islohotlarimizni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati qurish – yorug’ kelajagimizning asosiy omilidir. – T., O‘zbekiston, 2013.


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNLARI, O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING VA VAZIRLAR MAHKAMASINING QAROR VA FARMOYISHLARI:

 1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –T.: «O‘zbekiston», 2012.

 2. O‘zbekiston Respublikasining «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida» (Yangi tahrirda) gi Qonuni. –T.: «Adolat», 1998.

 3. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni. 1997 yil 29 avgust. /«Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori». –T.: «Sharq», 1998.

 4. O‘zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida» gi Qonuni.1997 yil 29 avgust. / «Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori». –T.: «Sharq», 1998.

 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ta’lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to‘g‘risida»gi Farmoni. 1997 yil 6 oktabr. / «Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori». –T.: «Sharq», 1998.

 6. O‘zbekiston Respublikasining «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to‘g‘risida» gi Konstitutsiyaviy Qonuni. 2002 yil 12 dekabr. «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi», 2002 yil dekabr №12 (1320)

 7. O‘zbekiston Respublikasining «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to‘g‘risida» gi Konstitutsiyaviy Qonuni. 2002 yil 12 dekabr. / «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi-ning Axborotnomasi», 2002 yil dekabr №12 (1320)

 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Milliy g‘oya targ‘iboti va ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish to‘g‘risida» gi qarori. 2006 yil 25 avgust. /«Xalq so‘zi», 2006 yil 26 avgust.

 9. Bag‘rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi. /«Inson Huquqlari bo‘yicha xalqaro shartnomalar (To‘plam). O‘zbekcha nashrining mashul muharriri prof. A.H.Saidov. –T.: «Adolat», 2004.O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGINING MEYORIY HUJJATLARI:

  1. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablari asosida o‘quv yurtlarida tarbiyaviy ishlarni yanada takomillashtirish to‘g‘risida» gi 1998 yil 9 yanvar 3 - sonli buyruq.

  2. «Diniy ekstremizm va aqidaparastlikning o‘quv yurtlarida tarqalishining oldini olish bo‘yicha amaliy tadbirlarni kuchaytirish vazifalari to‘g‘risida» gi 2000 yil 18 fevral 46 - sonli buyruq.

  3. «Ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni yanada takomillashtirish to‘g‘risida» gi 2000 yil 22 sentabr 255 - sonli buyruq.

  4. «Oliy ta’lim muassasalarida «Ma’naviyat kuni» ni tashkil etish to‘g‘risida» gi 2004 yil 19 yanvar 12 - sonli buyruq.

DARSLIK VA O‘QUV QO‘LLANMALAR:

1. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar (Izohli ko‘rgazmali vositalar to‘plami).O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati “Yangi asr avlodi”.T.:2001.

2. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushunchalar, tamoyillar va atamalar (Qisqa izohli tajribaviy lug‘at). T.: 2002 yil.

3. Ergashev I. va boshqalar.Milliy istiqlol g‘oyasi.O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim bakalavriat bosqichi uchun darslik. “Akademiya” nashriyoti.-T.:2005 yil.

4. Milliy g‘oya: targ‘ibot texnologiyalari va atamalar lug‘ati.”Akademiya nashriyoti”.T.: 2007 yil.

5. Milliy g‘oya va rahbar ma’suliyati. Toshkent, : 2006

6 . G‘oya va mafkura. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil.

7. Diniy ekstremizm va fundamentalizm: tarixi, moxiyati, bugungi xavfi. – T., G‘ofur G‘ulom nomidagi Adabiyot va sanhat nashriyoti, 1999 yil.

8. Taraqqiyotning o‘zbek modeli. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi. 2002 yil.

9. Markaziy Osiyo: g‘oyaviy jarayonlar va mafkuraviy tahdidlar. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil.

10.Bunyodkor g‘oyalar. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil.

11. Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil.

12. O‘zbekistonning mustaqil taraqqiyoti va mafkuraviy jarayonlar. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil.

13. Tarix, mustaqillik, milliy g‘oY.-T., “Akademiya”, 2001 y

Mirhamidov M. O‘zbekiston: demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo‘lida. –T.: «Universitet», 2003.

14. Nabiyev G‘. O‘zbekiston demokratik jamiyat qurish yo‘lida. O‘quv qo‘llanma. –T.: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2005.


QO‘SHIMCHA ADABIYOTLAR:


 1. Qurhoni Karim. Ma’nolarining tarjimasi. Tarjima va izohlar muallifi Abdulaziz Mansur. –T.: «Toshkent Islom universiteti», 2001.

 2. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Hadis. 1-4 jildlar. –T.: Qomuslar Bosh tahririyati, 1997.

 3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq mehrosi nashriyoti, 1993.

 4. Mustaqil O‘zbekiston taraqqiyotining g‘oyaviy asoslari. Mashul muharrir

D.A. Alimova. –T.: «Sharq», 2001.

 1. Mustaqillik: Izohli ilmiy – ommabop lug‘at. –T.: «Sharq», 2006.

 2. Nizomulmulk. Siyosatnoma yoki Siyar-ul-mulk. –T.: «Adolat», 1997.

 3. Milliy istiqlol g‘oyasi va mafkurasi: falsafiy va huquqiy jihatlar. —T, 2001.

 4. Milliy istiqlol g‘oyasi targ‘ibotining ilmiy asoslari. -T., 2002.

 5. O‘zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob. Mustaqil O‘zbekiston tarixi. —

T: «Sharq», 2000.

 1. Qosimov B. Milliy uyg‘onish. —T: «Ma’naviyat», 2003.


ELEKTRON MANBALAR:

 1. ww. tdpu. uz

 2. www. Ziyonet. uz

 3. www. edu. uz

 4. www. ma’naviyat. uz

 5. www. google.uz

 6. http //www. politik.ru1 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat –yengilmas kuch.-T.: Ma’naviyat, 2008. –. B. 62Download 228.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti