O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi muqimiy nomidagi qo’qon davlat pedagogika institutiDownload 355.84 Kb.
bet93/93
Sana15.11.2020
Hajmi355.84 Kb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   93
Yozadi, savolga javob beradi.


Savollarga javob beradilar, erkin bahs-munozara yuritadilar.

Guruhlarda ishlaydilar.


4-bosqich. Yakuniy (10 min.)

4.1. Mavzuga hulosa yasaydi. O’quv jarayonida faol ishtirok etgan talabalarni rag’batlantiradi.

4.2. Musatqil ishlash va bilimlarni mustahkamlash uchun savollar beradi.

4.1. Eshitadilar.

4.2. Topshriqlarni yozib oladilar.

1-Ilova
Insert usulidan foydalanib ishlash qoidasi

1. Seminar matnini o’qib, matnning chetiga quyidagi belgilarni qo’yib chiqing:

B – bilaman

+ - men uchun yangi ma’lumot


 1. - men bilgan ma’lumotni inkor qiladi

? – noaniq (aniqlashtirish talab qiladigan) qo’shimcha ma’lumot.

2. Olingan natijalarni jadval shaklida rasmiylashtiring.


Mavzu savollari

B

-

+

?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.2-Ilova


Globallashuv jarayonida milliy g’oyaga munosabat?

Qanday?
Qanday
Qanday?

Qanday?
Qanday? Qanday?

Qanday?

Qanday? Qanday?

Qanday?

8 - Mavzu

Jamiyat barqarorligini ta’minlashning

ijtimoiy-g’oyaviy asoslari
  1. Seminar mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.
Vaqti - 2 soat

Talabalar soni: 25-50 nafar.

O'quv mashg'lotining shakli

Vizual seminar

Seminar mashg'ulotining rejasi

 1. Jamiyat barqarorligini ta’minlashda iqtisodiy-siyosiy,

ijtimoiy - ma’naviy omillarning mushtarakligi.

 1. Milliy g’oyaning etnosiyosat va etnomadaniyat rivojiga

ta’siri.

 1. O’zbekistonda yashayotgan etnik birliklar tafakkurida

milliy g’oyaga sadoqatni shakllantirishning ob’ektiv va sub’ektiv

omillari. 1. Mamlakatda millatlararo (totuvlik), hamkorlik, va

dinlararo bag’rikenglik, (tolerantlik) - ijtimoiy barqarorlikni

ta’minlash sharti, uning siyosiy va qonuniy-huquqiy asoslarini

mustahkamlashda davlatning bosh islohotchilik roli.


 1. O’quv mashg’ulotining maqsadi: Talabalarda “Mafkuraviy munosabatlar” tushunchasi, uning mazmun –mohiyati va namoyon bo’lish xususiyatlari to’g’risidagi tushuncha va tasavurlarni hosil qilish

Pedagogik vazivalar

O’quv faoliyatinig natijalari

- seminar olingan bilimlarni mustaxkamlash va ular asosida dokladlar tayyorlash ko’nikmalari xosil qilish;

- bilimlarni tizimlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish va tahlil qilish

-Darslik va qo’shimcha adabiyotlar bilan ishlash, ko’nikmalarni hosil qilish


Talaba:

 • “Bozor munosabatlariga o’tishning inson tafakkuriga ta’siri;

 • Tafakkurga jamiyat, maktab, oila va tarbiyani amalga oshiruvchi boshqa omillar ta’sirining o’zaro nisbati.

 • Davlat boshqaruvini demokratlashtirish va jamiyat hayotini modernizatsiyalashning g’oyaviy asoslari o’rganadilar

O’qitish uslubi va texnikasi

Seminar, muammoli holatlarni yechish, aqliy hujum, klaster

O’qitish vositalari

Proyektor, animatsiyali ma’lumotlar

O’qitish shakli

Individual, frontal, juftlikda ishlash

O’qitish sharoitlari

Proyektor va kompyuter bilan ta’minlangan auditoriya  1. Seminar mashg'ulotining texnologik kartasi.
Bosqichlar

vaqti


Faoliyat mazmuni

O’qituvchi

Talaba

1-bosqich. Kirish (5 min.)

1.1. Mavzu maqsad va rejalashtirilgan o’quv natijalarini e’lon qiladi.

1.2. Rejani ekranga chiqaradi.1.1. Eshitadilar, yozib oladilar.

1.2. E’tibor beradilar.

2-bosqich. Bilimlarni faollashtirish. (10 min.)

2.1. Asosiy tushunchalarni namoyish qiladi.

2.2. O’quv faoliyatini baholash mezonlarini ma’lum qiladi.2.1. Aniqlik kiritadilar, savollar beradilar.

3-bosqich. Asosiy (55 min.)

2.1. Mavzu rejasining birinchi punkti rejasi bo’yicha seminar qiladi (3-ilova) Seminar bo’yicha «Qanday?” usulidan foydalangan holda talabalarga quyidagi savol bilan murojaat qiladi: Milliy g’oya va mafkurasining bosh maqsad va vazifalari qanday? (4-ilova)

2.2.Mavzu rejasining ikkinchi punkti rejasi bo’yicha seminar qiladi (5-ilova) va “Tarmoqlash ” texnologiyasi bo’yicha talabalarga savol bilan murojaat qilinadi.(6-ilova)

2.3. Milliy g’oya: asosiy tushuncha va tamoyillar fanining boshqa fanlar bilan aloqadorligini «Kichik guruhlarda ishlash» orqali amalga oshirilishini e’lon qiladi. “FSMU” texnikasidan foydalangan holda guruhlarga topshiriqlar beradi (7-ilova). Guruhlarda ishlashga yordam beradi Qo’shimcha ma’lumotlardan foydalanishga imkon yaratadi. Diqqatlarini kutiladigan natijaga jalb qiladi. Har bir guruh topshiriqlarini - qog’ozlarga tushirib, taqdimotini o’tkazishga yordam beradi, bilimlarini umumlashtiradi, xulosalarga alohida e’tibor beradi. Topshiriqlarning bajarilishini qay darajada to’g’ri ekanligini diqqat bilan tinglaydi Fikrlarini tinglab, umumlashtiradi.


Yozadi, savolga javob beradi.


Savollarga javob beradilar, erkin bahs-munozara yuritadilar.

Guruhlarda ishlaydilar.


4-bosqich. Yakuniy (10 min.)

4.1. Mavzuga hulosa yasaydi. O’quv jarayonida faol ishtirok etgan talabalarni rag’batlantiradi.

4.2. Musatqil ishlash va bilimlarni mustahkamlash uchun savollar beradi.4.1. Eshitadilar.
4.2. Topshriqlarni yozib oladilar.
9 - Mavzu

Tafakkur o’zgarishi va ma’naviy yangilanishda milliy

g’oyaning roli
  1. Seminar mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.
Vaqti - 2 soat

Talabalar soni: 25-50 nafar.

O'quv mashg'lotining shakli

Vizual seminar

Seminar mashg'ulotining rejasi

 1. Bozor munosabatlariga o’tishning inson tafakkuriga ta’siri.

 2. Tafakkurga jamiyat, maktab, oila va tarbiyani amalga oshiruvchi boshqa omillar ta’sirining o’zaro nisbati.

 3. Taraqqiyotning milliy modellari va ularning mazmuni. “O’zbek

modeli”-evolyutsion taraqqiyot g’oyasining gumanistik xarakteri.

 1. Milliy g’oya qonun ustivorligiga asoslangan demokratik davlat va

erkin fuqarolik jamiyati barpo etishning asosiy omili.

 1. Davlat boshqaruvini demokratlashtirish va jamiyat hayotini modernizatsiyalashning g’oyaviy asoslari.
 1. O’quv mashg’ulotining maqsadi: Talabalarda “Mafkuraviy munosabatlar” tushunchasi, uning mazmun –mohiyati va namoyon bo’lish xususiyatlari to’g’risidagi tushuncha va tasavurlarni hosil qilish

Pedagogik vazivalar

O’quv faoliyatinig natijalari

- seminar olingan bilimlarni mustaxkamlash va ular asosida dokladlar tayyorlash ko’nikmalari xosil qilish;

- bilimlarni tizimlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish va tahlil qilish

-Darslik va qo’shimcha adabiyotlar bilan ishlash, ko’nikmalarni hosil qilish


Talaba:

 • “Bozor munosabatlariga o’tishning inson tafakkuriga ta’siri;

 • Tafakkurga jamiyat, maktab, oila va tarbiyani amalga oshiruvchi boshqa omillar ta’sirining o’zaro nisbati.

 • Davlat boshqaruvini demokratlashtirish va jamiyat hayotini modernizatsiyalashning g’oyaviy asoslari o’rganadilar

O’qitish uslubi va texnikasi

Seminar, muammoli holatlarni yechish, aqliy hujum, klaster

O’qitish vositalari

Proyektor, animatsiyali ma’lumotlar

O’qitish shakli

Individual, frontal, juftlikda ishlash

O’qitish sharoitlari

Proyektor va kompyuter bilan ta’minlangan auditoriya  1. Seminar mashg'ulotining texnologik kartasi.
Bosqichlar

vaqti


Faoliyat mazmuni

O’qituvchi

Talaba

1-bosqich. Kirish (5 min.)

1.1. Mavzu maqsad va rejalashtirilgan o’quv natijalarini e’lon qiladi.

1.2. Rejani ekranga chiqaradi.1.1. Eshitadilar, yozib oladilar.

1.2. E’tibor beradilar.

2-bosqich. Bilimlarni faollashtirish. (10 min.)

2.1. Asosiy tushunchalarni namoyish qiladi.

2.2. O’quv faoliyatini baholash mezonlarini ma’lum qiladi.2.1. Aniqlik kiritadilar, savollar beradilar.

3-bosqich. Asosiy (55 min.)

2.1. Mavzu rejasining birinchi punkti rejasi bo’yicha seminar qiladi (3-ilova) Seminar bo’yicha «Qanday?” usulidan foydalangan holda talabalarga quyidagi savol bilan murojaat qiladi: Milliy g’oya va mafkurasining bosh maqsad va vazifalari qanday? (4-ilova)

2.2.Mavzu rejasining ikkinchi punkti rejasi bo’yicha seminar qiladi (5-ilova) va “Tarmoqlash ” texnologiyasi bo’yicha talabalarga savol bilan murojaat qilinadi.(6-ilova)

2.3. Milliy g’oya: asosiy tushuncha va tamoyillar fanining boshqa fanlar bilan aloqadorligini «Kichik guruhlarda ishlash» orqali amalga oshirilishini e’lon qiladi. “FSMU” texnikasidan foydalangan holda guruhlarga topshiriqlar beradi (7-ilova). Guruhlarda ishlashga yordam beradi Qo’shimcha ma’lumotlardan foydalanishga imkon yaratadi. Diqqatlarini kutiladigan natijaga jalb qiladi. Har bir guruh topshiriqlarini - qog’ozlarga tushirib, taqdimotini o’tkazishga yordam beradi, bilimlarini umumlashtiradi, xulosalarga alohida e’tibor beradi. Topshiriqlarning bajarilishini qay darajada to’g’ri ekanligini diqqat bilan tinglaydi Fikrlarini tinglab, umumlashtiradi.


Yozadi, savolga javob beradi.


Savollarga javob beradilar, erkin bahs-munozara yuritadilar.

Guruhlarda ishlaydilar.


4-bosqich. Yakuniy (10 min.)

4.1. Mavzuga hulosa yasaydi. O’quv jarayonida faol ishtirok etgan talabalarni rag’batlantiradi.

4.2. Musatqil ishlash va bilimlarni mustahkamlash uchun savollar beradi.4.1. Eshitadilar.
4.2. Topshriqlarni yozib oladilar.

1-ilova


Jonlantirish uchun savollar:


 1. Taraqqiyotning milliy modellari va ularning mazmuni. “O’zbek

modeli”-evolyutsion taraqqiyot g’oyasining gumanistik xarakteri.

 1. Milliy g’oya qonun ustivorligiga asoslangan demokratik davlat va

erkin fuqarolik jamiyati barpo etishning asosiy omili.

 1. Davlat boshqaruvini demokratlashtirish va jamiyat hayotini modernizatsiyalashning g’oyaviy asoslari.2-Ilova


Baholash mezoni va ko’rsatkichlari


Guruhlar

Savolning to’liq va aniq yoritilishi

0-5 ball

Misollar bilan muammoga yechim topishi 0-5 ball

Guruh a’zolarining faolligi

0-5 ball

Jami ball
15 – 13 ball – «a’lo».

12 – 10 ball – «yaxshi».

9 – 6 ball – «qoniqarli».

3-Ilova
Bozor munosabatlariga o’tishning inson tafakkuriga ta’siri?

Qanday?
Qanday
Qanday?

Qanday?
Qanday? Qanday?

Qanday?

Qanday? Qanday?4-Ilova


11 Каримов И. А. Жамиятимиз мафкураси халқни – халқ, миллатни – миллат қилишга хизмат этсин. – Т.: «Ўзбекистон», 1998. – Б. 15.

11 Каримов И. А. Миллий истиқлол мафкураси – халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. – Т.: «Ўзбекистон», 2000. – Б. 3 -31.

11 Каримов И. А. Жамиятимиз мафкураси халқни – халқ, миллатни – миллат қилишга хизмат этсин. – Т.: «Ўзбекистон», 1998. – Б. 11.

11 Каримов И. А. Миллий истиқлол мафкураси – халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. – Т.: «Ўзбекистон», 2000. – Б. 26 -27.

22 Ўша жойда. – Б. 22.

11 Каримов И. А. Миллий истиқлол мафкураси – халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. – Т.: «Ўзбекистон», 2000. – Б. 12.

11 Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. А. Маҳкам таржимаси. Т., «Шарқ», 2001, 90,. 111-бетлар.

22 Ўша жойда.

11 Жўраев У., Сайджонов Й. Дунё динлари тарихи. -Т.: «Шарқ», 1998; 77-бет.


11 Имом Бухорий. «Ал – Адаб, Ал- Муфрад, Т.: «Ўзбекистон» 1990, 46-90-93-116 бетлар; Аҳлоқ- одобга оид ҳадис намуналари. Т.: 1990, 32-68-90 бетлар.

22 Қаранг: Абу Наср Форобий «Фозил одамлар шаҳри». –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993, 188 б.

11 Қадимги ҳикматлар. -Т.:Адабиёт ва санъат, 1987-94 бет.

22 Амир Темур «Темур тузуклари», -Т.: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти,1996,70-бет


1 Каримов И.А. Ўзбекистонда демократик ўзгаришларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришнинг асосий йўналишлари. Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Т.11. Т.: Ўзбекистон, 2003. – 17-18.

2 Каримов И.А. Ўз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. Т.7. Т.: Ўзбекистон, 1999. –Б. 297.

11 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт - пировард мақсадимиз. Т.8. –Т.: «Ўзбекистон», 2000. 464-465-б.


11 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт - пировард мақсадимиз. Т.8. –Т.: «Ўзбекистон», 2000. 465-б.

11 «Халқ сўзи» 2004 йил 30 апрель.

11 Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Т.1. –Т.: «Ўзбекистон», 1996. 203-б.

11 Бжезинский З. Коммунизм талвасаси. //Жаҳон адабиёти. 1997 й. №6 ,161 бет.

3 Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: маънавият, 2008. – 58 б.

4 Маълум бўлишича, террорчилик фаолияти билан шуғулланаётган трансмиллий уюшган жиноий гуруҳларнинг сони тахминан 500 тага етиб, улар томонидан бир йилда содир этиладиган террористик ҳуружларнинг сони 1500 ташкил қилмоқда. Криминолог-олимлар башорат қилишларича, ушбу рақамлар йилига 300 % ошиб боради. Батафсил қаранг: Трунов В.Г. Актуальные проблемы борьбы с терроризмом.// Государство и право.-Москва, 2001.-.№3.-С.51.

5 Ислом Каримов «Миллий истиҳлол мафкураси –халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир». Тошкент «Ўзбекистон», 2000 йил-11-бет.


6 Ислом Каримов. «Эгали юрт эркини бермас», «Халқ сўзи» , 2000 йил 31 август

7 Ислом Каримов. «Миллий истиқлол мафкураси – халқ эътқоди ва буюк келажакка ишончдир», Тошкент, «Ўзбекистон», 2000 йил, 11-бет.

8 Мак Гахн. Хиванинг истило қилиниши. -Т.: 2000. -Б. 58.

9 Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.:”Маънавият”, 2008. –Б. 9.

10 Каримов И. А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.:Ўзбекистон, 1999. -Б.422.

11 Каримов И. А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.:Ўзбекистон, 1999. -Б.441

12 Каримов И. А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.:Ўзбекистон, 1999. -Б.444

13 Ўша асар, 442-бет.

14 Ўша асар, 442-бет.

15 Ўша асар, 442-бет.

16 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. -Т. , 2008. –Б.8.

17 Каримов И. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. Т. 7. –Т.:Ўзбекистон, 1999, -Б. 135.

18 Каримов И. А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.:Ўзбекистон, 1999. -Б.471.

11 Қаранг: А.Орипов. Туркистоннинг болалари шеъри.

11 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. Т.8. -Т.: «Ўзбекистон», 2000, 494-495 б.

22 Ўша жойда.

Download 355.84 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   93
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Alisher navoiy
Toshkent davlat
tashkil etish
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
maxsus ta'lim
tibbiyot akademiyasi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
universiteti fizika
fizika matematika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
Samarqand davlat
tabiiy fanlar