O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligi buxoro muhandislik texnologiya institutiDownload 394,25 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.09.2019
Hajmi394,25 Kb.
#22287
Bog'liq
Issiqlik texnologik jarayonlar va qurilmalarr
Глава 6, 36, Глава 6, Глава 6, Глава 6, boshqarish sistemalarining elementlari va qurilmalari (1), Шахснинг психологик характеристикаси, Глава 6, yarim otkazgichli asboblar, Глава 6, Оптика, Оптика, ichki yonuv dvigatellari va gaz turbinasi ishlarini organish, 1375683

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA 

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 

Buxoro muhandislik texnologiya instituti 

 

 

“Elektroenergetika” kafedrasi 

 

 

“Issiqlik texnologik jarayonlari va 

qurilmalari” fanidan 

 

KURS LOYIHASI 

 

 

 

Buxoro – 2019 

Tuzuvchi:                                  

 

«Elektroenergetika» kafedrasi   

 

  

 

o’qituvchi-stajori. F. F. Muzaffarov,  o’qituvchi-stajori. M. O. G’afurov                                

 

       Taqrizchi:          

                       

    «Elektroenergetika» kafedrasi 

 

  

 

                     dotsenti, t.f.n. Z. Toyirov 

 

  

 

               Ushbu uslubiy ko`rsatma 2019 “____” dekabrda «Elektroenergetika» kafedrasida                  muhokama qilindi va Buxoro muhandislik-texnologiya 

instituti uslubiy kengashi muhokamasiga tavsiya etilgan (bayonnoma №____). 

 

 

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti uslubiy kengashining 2019 “____” dekabrdagi              yig’ilishida ko`rib chiqilgan va tavsiya qilingan (bayonnoma 

№____). 


 

Kirish. 

Ushbu qo`llanma 5312100 – Energoaudit va sanoat korxonalarining 

energetik tekshiruvi ta’lim yo`nalishi talabalariga “Issiqlik texnologik jarayonlari 

va qurilmalari” fanidan “Porshenli kompressorlarni hisoblash” mavzusidagi kurs 

loyihasidagi hisob-kitob va grafik ishlarni bajarish uchun taqdim etildi. Mavzuni 

tanlash fanning namunaviy o`quv dasturiga muvofiq. 

Texnikada gazsimon modda (gaz va bug') larni siqib quvurga yoki idishga  

haydash  uchun  ishlatiladigan  mashinalarni  kompressorlar deb  aytiladi.                  

Ko'pincha porshenli yoki  markazdan qochma asosda ishlaydigan kompressorlar 

ishlatiladi. I.YO.D.laridagi gazning issiqlik ta’sirida  mexanik  ish  olinsa,  

kompressorlarda  gazni  siqish  uchun mexanik ish sarflanadi. Shu xususiyatiga 

ko`ra kompressorlar juda ko`p sanoat korxonlaridagi ishlab chiqarishning 

birlamchi texnik mashinasi hisoblanadi. Porshenli kompressorlar siqish pog`onasi 

(bosqichi) soniga qarab  bir, ikki va ko`p bosqichli, ishlash prinsipi bo`yicha esa, 

oddiy (bir tomonlama) va ikki harakatli kompressorlarga bo`linadi. Kompressor 

yuritmasining tuzulishi xuddi porshenli nasosning tuzulishiga o`xshash. 

Kompressor yuritmasining gazni biror oraliq yoki oxirgi bosimgacha siquvchi 

qismiga siqish bosqichi deyiladi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasm .  Ikki bosqichli ikki silindrli porshenli kompressorning sxemasining  

oddiy tuzulishi:1-birinchi bosqich silindrli (past bosim); 2-ikkinchi bosqich 

silindrli(yuqori bosim); 3-oraliq havo sovutgichi; 4-krank mili; 5-shatunlar;          

6-shtoklar; 7-porshenlar; 8-maxovik 

 

 Rasm-2. Kompressorning birinchi bosqichida siqish jarayoni PV diagrammasi 

Porshenli silind rda o`ngga va chapga kirvoship – shatun mexanizmi 

yordamida ilgarilma – qaytma harakat qiladi. Kompressorlarda porshen silindir 

devoriga zich qilib o`rnatiladi va uni ikki qismiga bo`lib turadi.  Porshen chapdan 

o`ngga ilgarilma harakat qilganda,  so`rish klapini ochiladi va silindr gazga to`ladi. 

Porshen orqaga qaytganida esa, silindrdagi gazning siqilishi natijasida bosim ortadi 

va haydash quvurga uzatiladi. Ma’lumki, gaz siqilganda uning temperaturasi 

ortadi. Oddiy porshenli kompressorlarda porshenning bir marta to`liq, borib 

kelishida bir marta so`rish va uzatish bo`ladi. Ikki tomonlama porshenli 

kompressorlarda ikkita so`rish va ikkita uzatish bo`ladi.  

Mazkur kurs loyihasini bajarish davomida talabalar hisoblash ishlarini bajarish 

bilan bir qatorda, kompressorning ish sikllari bilan bevosita tanishishadi. 

 

 


Porshenli kompressorini hisoblash uchun topshiriq. 

Porshenli kompressorni hisoblash uchun dastlabki ma'lumotlar 1-jadvalda 

keltirilgan. Ikki pog`onali ikki silindrli porshenli kompressorni tarkibiy tuzulishi. 

(1 – rasm.)  

 

Bu yerda 0-1- birinchi bosqich so‘rish chizig‘i;           1-2-birinchi bosqichdagi politrop siqish jarayoni;   

          2-a- birinchi bosqichdagi birinchi sovutgichga xaydash chizig‘i 

 

a-3- ikkinchi bosqichga so‘rish chizig‘i;  

 

3-4-ikkinchi bosqichdagi politrop siqish jarayoni;  

4-v-ikkinchi bosqichdan ikkinchi sovutgichga xaydash chizig‘i; 

v-5-uchinchi bosqichga so‘rish chizig‘i; 

5-6-uchinchi bosqichda politrop siqish jarayoni; 

6-s-uchinchi bosqichdan rezervuarga xaydash chizig‘i. 

2-3 va 4-5 chiziqlar gazning o‘zgarmas bosimda sovishidagi hajmini kamayishini bildiradi. Ishchi jism  -gaz barcha sovitgichlarda boshlang‘ich temperatura 

T1gacha sovutiladi, shuning uchun gazning 1,3 va 5- nuqtalardagi temperaturalari 

bir xil bo‘lib 1-7 izotermada turadi. 

Havo  T = 27 ° C bilan p= 1bar abs bosimi bilan siqiladi. yorlig'ini 

bosing. Har ikki bosqichda ham bosim oshishi darajasi bir xil hisoblash uchun 1 – 

jadvalda ma’lumotlar berilgan.  

𝑝

2

𝑝1

=  


𝑝

3

𝑝2

 

Birinchi bosqich va ikkinchi bosqichdagi silindrlarning devorlari bir zichlikdagi suv bilan sovutiladi, shuning uchun siqishni jarayonlar har ikki bosqich 

ham bir xil ko'rsatkichga ega bo'lgan politrop jarayonda sodir bo'ladi. Oraliq 

sovutgichdagi birinchi bosqichdan keyin havo t

1

 boshlang'ich haroratga doimiy bosim p

2

 gacha  soviydi. Assimilyatsiya parametrlarida kompressorning ishlashi (p

1

, t1

) Vj ga teng. Valning aylanish tezligi P

kv

 ham 1-jadvalda keltirilgan  Ish jism (havo) uchun olinishi kerak. 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs loyihani bajarish davomida quyidagilar aniqlanishi kerak. 

1. Birinchi bosqichidan keyin havo bosimi p

2

 

2. Vazifa shartiga ko`ra har bir bosqichda siqishni oxirida harorat t2

,va  t


3

 (t


2

=t

33. Birinchi bosqichdan keyin siqilgan havo hajmi iste'mol V

2

 va ikkinchi bosqichdan keyin V

3

 m3

/s 


4. Kompressorning siqilgan havo og'irligi G bilan ishlash kg/s 

5. Har bir bosqichda ichki energiya ΔU va entalpiyaning o`zgarishi. 

6. Har biri qadamda bosim ostida havodan suv bilan chiqadigan issiqlik miqdori q, 

kJ/kg, va shuningdek, oraliq sovutgichda q, kJ/kg, shunga ko'ra, silindrlarga 

sovutish suvining iste'moli G

w

, kg/s, oraliq sovutgich G’, kg/s, issitilgan suv temperaturasi t

w

 = 100 C kirishda, tw

 = 200 C chiqishda. 

7. PV koordinatalarida siqish jarayonining grafik nuqtalarida qurish birinchi 

bosqich uchun olingan politropik va izotermik grafik bilan texnik ishning tasviri 

qurish. 

8. T-koordinatalarida siqish jarayonining grafik nuqtalarida qurish birinchi 

bosqichda politropik, shuningdek, yordamchi izobarik grafikalari, ular orasida 

siqish jarayoni mavjudligini inobatga olib maydoni belgilang, q, Δh, l 

9. Politropik siqishning texnik ishi l, , kJ/kg 

10. Izotermik siqishning bajargan ishini aniqlaymiz  (N

iz

, kvt) va va haqiqiy quvvat (N

i

, kvt) agar izotermik bo'lsa, kompressor tomonidan iste'mol qilinadi. Bu yerda FIK              

𝜼 = 𝟎. 𝟕 

11. Oraliq havo sovutish yuzasi oqimga qarshi K = 20 Vt/ (m

2

*K) havodan suvgacha issiqlik uzatish koeffitsientini qabul qilingan. 

Kompressor birinchi va ikkinchi pog`onadandan keyin havo parametrlarini 

aniqlash. Kompressorning ommaviy ishlash 

Birinchi bosqichdan keyin havo bosimi aniqlanadi  

𝑝

2

𝑝1

=  


𝑝

3

𝑝2

 

Bu yerda: 𝑝

2

=   √𝑝1

𝑝

3 ga teng. Bosim yo'qotilishi taxminan teng qilinadi. 

Siqishni oxiridagi harorat quyidagicha hisoblanadi. Politropik jarayonning 

qonunlariga asosan: 

𝑇

2  =   𝑇

(𝑝

2

𝑝1

)

𝑛−1𝑛

 

Bu yerda:                𝑇

1

=   𝑡1

+ 273,15  

n – politropik ko`rsatkichi. 

Politropik ko`rsatkichi n tenglik asosida siqishni jarayonlari uchun har ikki 

bosqichda biz ko'rsatadigan ko'rsatmalar bo'yicha har ikki bosqichdagi chiqishdagi 

havo harorati bir xil, ya'ni.       

T

2

  = T3

 . 


Dastlabki bosqichdan keyin siqilgan havo miqdori oqim tezligi quyidagicha 

hisoblanadi. Bunda bosim p

2

  va harorat T2

 

𝑉2

=   𝑉


1

 (

𝑝1

𝑝

2)

n

 Ikkinchi bosqichdan so'ng bosim p

3

 va harorat T3

 


𝑉

3

=   𝑉2

 (

𝑝2

𝑝

3)

n

 Kompressorning massa mahsuldorligi G, kg /s  dan hisoblanadi. Hisoblashni 

osonlashtirish uchun  Klapeyron tenglamasidan foydalaniladi. 

𝐺 =  

𝑝

1𝑉

1

𝑅𝑇1

 

Bu yerda:  p1

 - kirish bosimi kPa; 

V

1

 – Kompressor uchun ish parametrlari, m / hsj;  R – havo gaz doimiyligi, J / kg-K), 

Dastlabki siqishni jarayonida ichki energiyani o'zgartirish 

∆𝑈 =   𝑐

𝑣

(𝑇2

− 𝑇


1

Qachonki: Cv

 – izoxorik havoning issiqlik sig`imi, kJ/(kgK). 

Xuddi shu jarayondagi entalpiya  o'zgarishi:  

∆ℎ =   𝑐


𝑝

(𝑇

2− 𝑇

1Chunki:  T

2

 – T1

 = T


3

 - T


1

  keyin formulalar T va T

1

  hisoblash  Δ U va Δh qiymatlari har ikki bosqich uchun bir xil bo'ladi.  

Issiqlik miqdorini birinchi pog`onada politropik siqish jarayonini hisoblash.: 

𝑞 =   𝑐

𝑛

(𝑇2

− 𝑇


1

) =   𝑐


𝑛

𝑛 − 𝑘


𝑛 − 1

(𝑇

2− 𝑇

1Bu yerda: 

𝑐 = 𝑐


𝑣

𝑛−𝑘


𝑛−1

 kJ/(kg K) -berilgan ko`rsatkich politropiya jarayoni uchun.   

Yuqorida keltirilgan sabablarga ko'ra, issiqlik miqdori q birinchi va ikkinchi 


pog`onalar uchun bir xil bo'ladi.  

Issiqlik miqdori q  sovutish suvlari bilan silindir ning sovutish kanallaridan 

chiqariladi. 

Markaziy bo`g`in bosimi uchun sovutish suvning  oqim tezligi G va issiqlik balansi 

tenglamalari hisoblanadi. 

𝐺

𝑤1𝑐

𝑤

(𝑡𝑤

′′

− 𝑡𝑤

) = 𝑞𝐺 Bu yerda:  (

𝑡

𝑤′′

− 𝑡


𝑤

) - sovutish suvlarining kirish va chiqish haroratlari farqi. C

w

 – 4.19 kJ/kg K sinfli issiqlik quvvati  Tenglama quyidagicha:     

 

𝐺𝑤1

=

𝑞𝐺𝑐

𝑤

(𝑡𝑤

′′

− 𝑡𝑤

) 

Markaziy bo`g`in bosimi  uchun suv iste'moli bir xil bo'ladi, ya'ni: 

𝐺

𝑤2

= 𝐺𝑤1

 

Ajratilgan issiqlik oraliq sovutishda havo bosimi  p2

=const  


𝑞

= 𝑐𝑝

(𝑇

2− 𝑇

1quyida bayon qilinganidek. Dastlab ma'lum hajmlarni hisoblash (p

1

, T 1

 da) va 


yakuniy (p

2

 , T2

 da ) ifodalar bilan ifodalanadi: 

𝑣

1

=𝑉

1

𝐺    va       

𝑣

2=

𝑉

2𝐺

 

   

Parametrlar bo'yicha kompressor tanlash. 

Tanlovlarda 1-band grafigacha chiziladi, P

2

 , V


2

 , oraliq punktlari qurish a, b, va 

hokazo nuqta.parametrlarini hisoblash.  

𝑝

𝑎= √𝑝

1

𝑝2

;    


𝑣

𝑎

= √𝑣1

𝑣

2 

𝑝

𝑏= √𝑝

𝑎

𝑝2

      


𝑣

𝑏

= √𝑣𝑎

𝑣

2 

Quyidagi nisbatlarda hisoblanadi: 

𝑝

𝑎

𝑣𝑎

𝑛

= √𝑝1

𝑝

2√𝑣

1

𝑣2

=   √𝑝


1

𝑣

1𝑛

𝑝

2𝑣

2

𝑛;      𝑝

1

𝑣1

𝑛

= 𝑝2

𝑣

2𝑛

 

Izotermik jarayonning 1-2 chizig'ini qurish (2-rasm) bir xil boshlang'ich nuqtadan ishlab chiqarilgan, oxirgi holati (2-band) va izotermikning oraliq nuqtalari a’,u’ va  

boshqalar. Izotermik jarayon tenglamasidan hisoblanishi mumkin: 

𝑣

2

=𝑝

1

𝑣1

𝑝

2;   𝑣

𝑎

=𝑝

1

𝑣1

𝑝

𝑎;   𝑣

𝑏

=𝑝

1

𝑣1

𝑝

𝑏Qurilgan pv diagrammasidan texnik ish nimaga sarflanganini ko'rish mumkin 

Bu holatda izotermik siqilish politropik siqilishdan kamroq bo'ladi 

 

  

 

  

 

  

 


Politropik va izotermik texnik ish siqishni. Kompressor quvvati. 

 Politropik siqishni texnik ishi  birinchi bosqich past bosimli silindirda quyidagi 

formula bo'yicha hisoblab chiqiladi. 

𝑙

1−2= 𝑅


𝑛

𝑛−1


(𝑇

1

− 𝑇)10−3

Termodinamikaning birinchi qonuni bo'yicha ushbu ish hajmining katta qismi sarflandi.  

||𝑞


1−2

| + |∆ℎ


1−2

| = |𝑙


1−2Bu yerda: q

1-2


 – silindr bilan birga sovutish suv o`rtasidagi issiqlik miqdori;  

 

∆ℎ1−2

 – PBSdan keyingi havo bilan jaryonlar entalpiyasi. 

Ikkinchi bosqichda siqishni jarayonining energiya balansi (PBS)ga o'xshaydi. 

 

Barcha K uchun izotermik siqilishning texnik ishi , ya'ni. p1

 dan p


 3

 tengdir:  

𝑙

1−2


= 𝑅


𝑛

𝑛 − 1


(𝑇

1

− 𝑇)10−3

 

Ish Niz

 sovutilgan K uchun nazariy deb qabul qilingan shuning uchun nazariy 

kuch K tengdir. 

𝑁

𝑖𝑧=

|𝑙

𝑖𝑧|𝐺

3600 

Haqiqiy quvvat sarfi:  

𝑁

𝑒

=𝑁

𝑖𝑧

𝜂𝑖𝑧

 

Bu yerda ᶯ - izotermik FIK K, ushbu  oraliqda qabul qilinsin. 0.6-0.8.  

Kompressor uchun elektr motor hisoblash quyidagi formula bilan topiladi. 

𝑁 =

𝑁

𝑒𝐾

𝑧

𝜂𝑚

 

Kz

 – zaxira koeffisienti  K

z

 (1.1 – 1.3)  N

m

 – 0.90-0.95 - mexanik samaradorlik, shuningdek, kompressor qismida mavjud bo'lgan, yo'qotishlarni hisobga olgan holda tanlanadi. 

5.  Havo sovutish orqali  oraliq sovutish sirni aniqlash. 

 Sovutish yuzasi F, m

2

 orqali issiqlik uzatish tenglama hisoblanadi. 𝐹 =  

𝑄

𝐾∆𝑡𝑜`𝑟

 

Bu yerda:  Q – issiqlik oqimi, sovutish suvi havo sovutgichiga uzatiladi, Vt; 

K – issiqlik uzatish koeffisienti, bu holda qabul qilingan k = 20 Vt/m

2

K ga teng; Δ t

o`r


  - sovutish suvi va havo sovutgichi o'rtasida o'rtacha harorat  

bosimi 0C (K). 

𝑡

𝑜`𝑟


=  

∆ 𝑡


𝐵

− ∆𝑡


𝑀

𝑙𝑛

∆ 𝑡𝐵

∆𝑡

𝑀 

Qachonki:  

𝑡

𝐵

=   𝑡𝑣

− 𝑡𝑤

   va 𝑡

𝑀

=   𝑡𝑉

′′

− 𝑡𝑤

′′

   qiymati formula bilan hisoblanadi.  O'z navbatida, issiqlik oqimi Q formulasi bilan hisoblab chiqiladi 

𝑄 =  

𝐺

3600𝑞

  

Bu yerda; G – massa mahsuldorligi K, kg / s; 

 q – oraliq qizdirgich ichidagi havodan olinadigan issiqlik, j / kg.  

 

 Xulosa.  

“Issiqlik texnologik jarayonlari va qurilmalari” fanidan “Porshenli 

kompressorlarni hisoblash” mavzusidagi kurs loyihasidagi hisob-kitob va grafik 

ishlarni bajarish natijasida kompressorlar haqidagi nazariy tushunchalar 

mustahkamlanadi. Sanoat korxonalaridagi ishlab chiqarish jarayonida 

ishlatiladigan kompressorlarni ish prinsipi, so`rish va siqish jarayonini qay tartibda 

amalga oshirilishi va hisoblanishi bo`yicha malaka va ko`nikma shakllantiriladi. 

Bugungi bajarilagan kur loyihasida issiqlik kompressorlari loyihalandi.  

Kimyo, oziq – ovqat, energetika sohalarida  ko`p miqdorda gaz va gaz 

aralashmalarini qayta ishlashga to`g`ri keladi. Ko`pgina kimyoviy jarayonlarning 

atmosfera bosimidan farqli bosim bosim ostida olib borilishi, jarayon tezligini 

oshiradi, qurilma o`lchamlari kichik bo`lishiga va hokazolarga olib keladi. 

Gazlarning siqish yordamida ularni quvurlarda va qurilmalarda harakati 

ta’minlanadi va vakuum hosil qiladi. Bundan tashqari, havo va gazlarni siqish, 

ularni aralashtirish, suyuqliklarni purkash uchun ishlatiladi. Kimyo sanoatida 

qo`llaniladigan bosim miqdori 10

-3

 da 10 


8

 N/m


2

  (10 


-8

 dan 10


3

 atm) gacha bo`ladi.  

Bajarilagan kurs loyihasi doirasida ko`p bosqichli kompressorning siqish va 

so`rish jarayonlarini bo`yicha PV – diagramma va kompressorning tuzulish 

sxemasi qo`shimcha qilindi. 

 

  

 

  

 

  

 

Foydanilgan adabiyotlar. 

1. S. Kleein., G.Nellis. Thermodynamics. Cambridge, 2012  

2. Alimova M.M., Mavjudova Sh.S., Isaxodjayev X.S., Raximjonov R.T., 

Umarjonova F.Sh.  «Issiqlik texnikasining nazariy asoslari» fanidan amaliy 

mashg`ulotlarni bajarish bo`yicha uslubiy qo’llanma, 1-qism.-T.: Toshkent, 

ToshDTU, 2006.  

3. Umarjonova F. Sh., Isaxodjaev X. S., Mavjudova Sh. S., Alimova L., O., 

Axmatova S. R.  “Issiqlik texnikasi” fanidan amaliy mashg`ulotlarni bajarish 

bo`yicha uslubiy qo’llanma. – Toshkent, ToshDTU. 2014-94 b. 

4. Zohidov R.A., Alimova M.M., Mavjudova Sh.S.,  Issiqlik texnikasining nazariy 

asoslari. O´quv qo´llanma.-Toshkent: O´zbekiston faylasuflari milliy jamiyati 

nashiriyoti, 2010.  

5. Zohidov R.A., Avezov R.R., Vardiyashvili A.B., Alimova M.M. «Issiqlik  

texnikasining nazariy asoslari», o’quv qo’l., 1 qism.-T.: TDTU, 2005. 

6. Zohidov R.A., Alimova M.M., Mavjudova Sh.S. Texnik termodinamika va 

issiqlik  uzatilishi fanidan masalalar to’plami. –Toshkent.: TDTU, 2006. 

7. В.М.Черкасский, Р.М.Романова. “Насосы, компрессоры и вентиляторы”. 

М.: Колос. 1984 Download 394,25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti