O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi andijon davlat tillar pedagogika instituti filologiya fakulteti


Baholash ko’rsatkichlari va mezonlariDownload 2.48 Mb.
bet28/36
Sana25.01.2017
Hajmi2.48 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36

4-ilova

Baholash ko’rsatkichlari va mezonlari

Baholash kursatkichlari va mezonlari (ballarda)


Munozara ishtirokchilari

1

2

3

4

Ma’ruzaning mazmuni (2,5):

- mavzuga mos kelishi (1,5);

- mantiqiylik, aniqlik (0,5);

- xulosalarni qisqaligi (0,5);

Infromatsion texnologiyalardan foydalanganligi

(ko’rgazmalilik) – (0,9).

Reglament (0,6)

Jami (4,0)

Ma’ruzaning tavsifi (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlari aniqlash (1,2)

- ma’ruzaning zaif tomonlari aniqlash (1,2)

Reglament (0,6)

Jami (3,0)

Savollar:

- har biri uchun (0,3)

Qo’shimcha

- har biri uchun (0,3)

- mohiyati bo’yicha (0,3)

Jami (3,0)


Amaliy mashg‘ulotini o‘qitish texnologiyasi

Vaqti – 2 soat

Talabalar soni: 25-30 nafar

O‘quv mashg‘uloti shakli

Bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish bo’yicha

seminar


Amaliy

mashg‘ulotining rejasi1. Atoiy hayoti va ijodiy merosi.

2. Atoiy she'riyatining harakter xususiyatlari, g`oyaviy-falsafiy mazmun mohiyati,

3. Atoiy she'riyatida badiiy mahorat.

4. Shoir she'riyatining ma'rifiy ahamiyati.O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Atoiy hayoti va ijodiy merosi,Atoiy she'riyatining xarakter xususiyatlari, g`oyaviy-falsafiy mazmun mohiyati,Atoiy she'riyatida badiiy mahorat , shoir she'riyatining ma'rifiy ahamiyati haqida chuqurroq bilim berish va chuqurlashtirish.

Pedagogik vazifalar:

- ma’ruzada olingan bilimlarni mustaxkamlash va ular asosida dokladlar tayyorlash ko’nikmalarini hosil qilish;

- darslik bilan ishlash

ko’nikmalarini hosil qilish;

- mavzu yuzasidan tushunchalarni tahlil

qilish va o’z fikrini ifodalash ko’nikmalarini rivojlantirish.O’quv faoliyatining natijalari:

Talaba:


 • mavzudagi asosiy tushunchalar yuzasidan

fikr yurita oladi;

 • -Atoiy hayoti va ijodiy merosi.

 • Atoiy she'riyatining xarakter xususiyatlari, g`oyaviy-falsafiy mazmun mohiyati,

 • Atoiy she'riyatida badiiy mahorat.

 • -Shoir she'riyatining ma'rifiy ahamiyati haqida fikr yurita oladi;
O‘qitish uslubi va texnikasi

Hamkorlikda o’qitish, munozara, taqdimot, blits-so’rov,

“Davra suhbati”, insert.O‘qitish vositalari

O’quv qo’llanmalar, proektor, markerlar, skotch, A32

bichimdagi qog‘oz varaqlari.O‘qitish shakli

Individual, frontal, guruhlar juftliklarda ishlash.

O‘qitish sharoitlari

Texnik ta’minlangan,guruhlarda ishlash uchun mo‘ljallangan auditoriya

Amaliy mashg‘ulotining texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

Faoliyat mazmuni

o‘qituvchi

Talaba

1-bosqich. Kirish

(5 min.)1.1. O’quv mashg‘ulotining mavzusi maqsadi,rejalashtirilgan natijasi va uni o’tkazish rejasini aytadi.

1.2. Mashg‘ulot munozara tarzida o’tishini

ma’lum qiladi.


1.1. Diqqat bilan

tinglaydilar va yozib oladilar.
2 – bosqich.

Asosiy


(45 min.)

2.1. Mavzu bo’yicha asosiy tushunchalarga tarif berishni taklif qiladi va shu asosida blits-so’rov o’tkazadi.

2.2. Ish guruhlarda /juftliklarda o’quv vazifani bajarilgandan so’ng “Davra suhbati” sifatida davom ettirilishini e’lon qiladi. “Davra suhbati” qoidalari bilan tanishtiradi ( 1-ilova).

Guruhlarda ishlash qoidalarini eslatadi.

2.1. Iqtisodiy

tushunchalarga tarif

beradilar.

2.2. Esse yozadilar va o’qib beradilar.

2.3. Tinglaydilar,

savollar beradilar.


3-bosqich.

Guruhlarda juftliklarda ishlash

(20 min.)


3.1. Talabalarni gurhlarga juftliklarga

ajratadi. Davra suhbatida muhokama qilish uchun savollar va vazifalarni tarqatma va guruhlar/juftliklarga taqsimlaydi (2-ilova).

Vazifani bajarishda qo’shimcha materiallardan foydalanish mumkin emasligini tushuntiradi. Natijalarni baholash varaqlarini tarqatadi.

3.2. Guruhlarda ish boshlaganligini e’lon qiladi, maslahatlar beradi.3.1. O’quv vazifasi,

yo’riqnoma va natijalar

kartochkasi bilan

tanishadilar;

3.2. Vazifani

bajaradilar, taqdimot

varaqlarini

rasmiylashtiradilar.4-bosqich.

Yakuniy


(5 min.)

4.1. Ishga yakun yasaydi, umuiy xuloslar

qiladi, talabalarni baholaydi.

4.2. Mustaqil ish uchun vazifa beradi.


4.1. Tinglaydilar, vazifani

yozib oladilar.1-ilova

Guruh bilan ishlash qoidalari

Har bir guruh a’zosi:

- o’z sheriklarining fikrlarini xurmat qilishlari lozim;

- berilgan topshiriqlar bo’yicha faol, hamkorlikda va mas’uliyat bilan ishlashlari lozim;

- o’zlariga yordam kerak bo’lganda so’rashlari mumkin;

- yordam so’raganlarga ko’mak berishlari lozim;

- guruhni baholash jarayonida ishtirok etishlari lozim;

- “Biz bir kemadamiz, birga cho’kamiz yoki birga qutilamiz” qoidasini yaxshi bilishlari lozim.
2-ilova

Guruhlar uchun vazifalar

1. Guruh.

Atoiy hayoti va ijodi haqida ma`lumot beruvchi manbaalar.2. Guruh.

Atoiy ijodining o`rganilish tarixi.3. Guruh.

Shoir Atoiyning taxallusi masalasi.

Atoiyning lirik merosi.


Baholash ko’rsatkichlari (ballda)

Guruh

Mavzuning yechimi

Tushuntirish (aniqlik, mantik)

Guruh faolligi (qo’shimchalar, savollar)

Jami ballar

Baho

(1,2)

(1,2)

(0,6)

(3,0)
1
2
3
4
3-ilova


Insert usuli”

Insert - samarali o’qish va fikrlash uchun belgilashning interfaol tizimi hisoblanib, mustaqil o’qib-o’rganishda yordam beradi. Bunda ma’ruza mavzulari, kitob va boshqa materiallar oldindan talabaga vazifa qilib beriladi. Uni o’qib chiqib, «V; +; -; ?» belgilari orqali o’z fikrini ifodalaydi.
Matnni belgilash tizimi

(v) - men bilgan narsani tasdiqlaydi.

(+) – yangi ma’lumot.

(-) – men bilgan narsaga zid.(?) – meni o’ylantirdi. Bu borada menga qo’shimcha ma’lumot zarur.
Insert jadvali

Tushunchalar

v

+

-

?

Atoiy hayoti va ijodi haqida ma`lumot beruvchi manbaalar.

Atoiy ijodining o`rganilish tarixi.

Shoir Atoiyning taxallusi masalasi.

Atoiyning lirik merosi.

Shoir Atoiy lirikasining mavzulari, timsollar tizimi.

Atoiy lirikasining g`oyaviy yo`nalishlari badiiy hususiyatlari.

Shoir Atoiy lirikasida haqiqiy va majoziy ishq talqini.

O`zbek adabiyotining g`oyaviy-badiiy takomilida Atoiy ijodining o`rni.

Atoiy hayoti va ijodi haqida ma`lumot beruvchi manbaalar.

Atoiy ijodining o`rganilish tarixi.

Shoir Atoiyning taxallusi masalasi.

Atoiyning lirik merosi.

Shoir Atoiy lirikasining mavzulari, timsollar tizimi.Amaliy mashg‘ulotni o‘qitish texnologiyasi

Vaqti – 2 soat

Talabalar soni: 25-30 nafar

O‘quv mashg‘uloti shakli

Munozara usulidagi seminar mashg‘ulot


O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Lutfiy hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar va ularning tasnifi muamolari mavzusi yuzasidan ma’ruza darslarida olingan bilimlarni mustaxkamlash va chuqurlashtirish.

Pedagogik vazifalar:

- ma’ruzada olingan bilimlarni mustaxkamlash va ular asosida dokladlar tayyorlash ko’nikmalarini hosil qilish;

- darslik bilan ishlash

ko’nikmalarini hosil qilish;

- mavzu yuzasidan tushunchalarni tahlil

qilish va o’z fikrini ifodalash

ko’nikmalarini rivojlantirish.


O’quv faoliyatining natijalari:

Talaba:


 • Lutfiy hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar.

 • Ijodiy merosi.

 • Shoir she'riyatining janr ko`rinishlari hamda g`oyaviy-falsafiy xususiyatlari.

 • Lutfiy she'riyatida badiiy mahorat.

 • Lutfiy merosining ma'rifiy ahamiyati.

 • misollar yordamida tushuntirib beradi.

O‘qitish uslubi va texnikasi

Munozara, suhbat, aqliy hujum, munozara, namoyish

qilish.


O‘qitish vositalari

Ma’ruza matni, o‘quv qo‘llanmasi, badiiy asarlardan namunalar, konspektlar, proektor, doska.

O‘qitish shakli

Jamoa va guruhlarda ishlash.

O‘qitish sharoitlari

Guruhlarda ishlash uchun mo‘ljallangan auditoriya

Seminar mashg‘ulotning texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

Faoliyat mazmuni

o‘qituvchi

Talaba

1-bosqich. Kirish

(10 min.)1.1. Mavzu, reja va maqsad ma’lum qilinadi.


1.1. Eshitadi va yozadilar.


2 – bosqich.

Asosiy


(60 min.)

2.1. Mavzu yuzasidan savollar beradi (1-ilova).

2.2. Bilimlarni faollashtirish maqsadida asosiy tushunchalar borasida blits- so’rov o’tkazadi (2-ilova).

2.1. Topshiriqni yozma ravishda bajaradilar. Buning uchun 10-15 daqiqa vaqt beriladi .So’ng berilgan mashqlarni navbatma-navbat doskada bajaradilar.O’tirgan talabalar ularning xato, kamchiliklarini tugrilaydilar.

2.2. Javob beradilar. Javoblarni to‘ldiradi.
3-bosqich.

Yakuniy


(10 min.)

3.1.Mashg‘ulotni yakunlaydi, talabalarni baholaydi va faol ishtirokchilarni ragbatlantiradi.

3.2. Navbatdagi mavzuga doir nazariy savollarni beradi hamda ularni qisqacha sharxlaydi. Mustaqil ishlash uchun badiiy asarlardan olingan mavzuga doir misollar yordamida kartotekalar tayyorlash va mazkur msollarni daftarda yozma ravishda tahlil qilishni topshiradi.3.1. Eshitadilar.

3.2. Topshiriqni oladilar.


1-ilova1 – mashq. Tahlil qiling.

Burq'ani ko`tar, tengri uchun, el seni ko`rsun,

Bu husnu malohat yana qaysi kun uchundir.

Keldim eshikka, orzum yuzingdur, ko`rguz chiqib,

Kelginki, Lutfiy xojati uchmoq emas, diydor erur.
2-mashq. O’qing va tahlil qiling.

Ey ko`ngul, bu yo`lda ne g`amdur senga,

Kim, xayoli yor bayramdur senga, ;

Sevdun o`z hadingdin ortiq yorni,

Gar seni kuydursalar kamdur senga?

Garchi qurutmas ko`zumning yoshini,

Haq uzun qilsun ul oyning yoshini,

Yig`lama ko`p, bu vujudning ishq o`ti,

Ne qurug`in kuygusi ne yoshini.
3-mashq. O’qing va tahlil qiling.

Jafou ishva fan ilmi ichra,

Ko`zung shogirdidur davroni aflok.


Blits-so’rov uchun savollar

 1. Lutfiy turkiy adabiyotining yirik namoyandasi.

 2. Lutfiy hayoti va ijodi haqida ma`lumot beruvchi manbaalar.

 3. Lutfiy ijodining o`rganilish tarixi.

 4. Lutfiy va Navoiy.

 5. Lutfiy lirikasining mavzulari.Timsollar tizimi.

 6. Lutfiy lirikasining g`oyaviy yo`nalishlari badiiy hususiyatlari.

 7. Lutfiyning lirik qaxramoni.

 8. Lutfiy lirikasida mashuqa, zoxid, raqib obrazlari talqini.

 9. Lutfiy va xalq og`zaki ijodi.

 10. Lutfiy va Bobur ijodiy munosabatlari.5-mavzu.Xiva adabiy muhiti

Amaliy mashg‘ulotini o‘qitish texnologiyasi

Vaqti – 2 soat

Talabalar soni: 25-30 nafar

O‘quv mashg‘uloti shakli

Bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish bo’yicha

seminar


Amaliy

mashg‘ulotining rejasi 1. Tarixiy sharoit va madaniy hayot.

 2. Tarixiy asarlar va tazkiralar.

 3. Badiiy adabiyot.

 4. Xalq kitoblari.

 5. Tasavvuf va diniy yo‘nalishdagi adabiyotlar.

Xalq og‘zaki ijodi va tarjimachilik

O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Tarixiy sharoit va madaniy hayot.Tarixiy asarlar va tazkiralar.Badiiy adabiyot.Xalq kitoblari.Tasavvuf va diniy yo‘nalishdagi adabiyotlar.

Xalq og‘zaki ijodi va tarjimachilikPedagogik vazifalar:

- ma’ruzada olingan bilimlarni mustaxkamlash va ular asosida dokladlar tayyorlash ko’nikmalarini hosil qilish;

- darslik bilan ishlash

ko’nikmalarini hosil qilish;

- mavzu yuzasidan tushunchalarni tahlil

qilish va o’z fikrini ifodalash ko’nikmalarini rivojlantirish.O’quv faoliyatining natijalari:

Talaba:


 • mavzudagi asosiy tushunchalar yuzasidan

fikr yurita oladi;

 • Tarixiy sharoit va madaniy hayot.

 • Tarixiy asarlar va tazkiralar.

 • Badiiy adabiyot.

 • Xalq kitoblari.

 • Tasavvuf va diniy yo‘nalishdagi adabiyotlar.

 • Xalq og‘zaki ijodi va tarjimachilik

O‘qitish uslubi va texnikasi

Hamkorlikda o’qitish, munozara, taqdimot, blits-so’rov,

“Davra suhbati”, insert.O‘qitish vositalari

O’quv qo’llanmalar, proektor, markerlar, skotch, A32

bichimdagi qog‘oz varaqlari.O‘qitish shakli

Individual, frontal, guruhlar juftliklarda ishlash.

O‘qitish sharoitlari

Texnik ta’minlangan,guruhlarda ishlash uchun mo‘ljallangan auditoriya


Download 2.48 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik