O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi andijon davlat tillar pedagogika instituti filologiya fakulteti


Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasiDownload 2.48 Mb.
bet19/36
Sana25.01.2017
Hajmi2.48 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

Faoliyat mazmuni

o‘qituvchining

Talabaning

1-bosqich. Kirish

(5 min.)
1.1. Darsning avvalida talabalarga ma’ruzalar

matni va o’quv topshiriqlarni tarqatadi (1-ilova).

1.1. Mashg‘ulot mavzusini eslatadi va kutilayotgan natijani va darsni olib borish tartibini ma’lum qiladi.


1.1. Eshitadilar, ma’ruza matnini oladilar.


2-bosqich.

Bilimlarni

faollashtirish

(10 min.)2.1. Juftliklarga ajralishlariga topshiriq beradi. Ma’ruza matni va uz nuqtai nazaridan «Boburnomaning» yaratilish va o`rganilish tarixi.«Boburnoma» asarining tarjimalari va nashrlari haqida.«Boburnoma» asarida joylar tasviri.

«Boburnoma» asarida tarixiy shaxslar tasviri bo‘yicha juftliklarda muhokama o‘tkazish va savollarga javob berishni taklif qiladi. Blits-so‘rov o‘tkazadi.2.1. Topshiriqlarni

bajaradi, muammolarni

juftlikda muhokama

qiladi, savollarga javob

beradi.


3-bosqich. Asosiy

(55 min).3.1. Ma’ruza matnidan kelib chiqqan holda quyidagi savollarni o’ylab ko‘rishni tavsiya etadi.

1. Shoirning taxalusi haqida gapiring.

2. Boburning hayot yo`li haqida nimalar bilasiz?

3. Boburning ijodi haqida gapiring.

4. Bobur haqidagi badiiy asarlar haqida ma'lumot bering.

5. Bobur lirikasi manbalari xususida ma'lumot bering.

6. «Boburnoma» asarining yaratilish tarixi qanday?

7. Asarning o`rganilish tarixi haqida nimalar bilasiz?

8. «Boburnoma»da joylar tasviri haqida ma'lumot bering.

9. «Boburnoma»da tarixiy shaxslar tasviri qanday?

10. «Boburnoma» va zamonomiz haqida gapiring.


3.1.Ma’ruza matniga e’tiborini karatadi.

O’ylaydi, javob beradi.

3.2. Misollar keltiradilar.

3.3. «Insert»jadvalini tuldiradilar.4-bosqich. Yakuniy

(10 min.)3.1. Mavzuga yakun yasaydi. O‘quv jarayonida faol ishtirok etgan talabalarni ragbatlantiradi.
3.2. Mustaqil ishlash va nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun qo’shimcha adabiyotlar beradi.

3.1. Eshitadi,

3.2. Topshiriqni yozib oladi.1-ilova

Blits-so‘rov uchun savollar

1. Shoirning taxalusi haqida gapiring.

2. Boburning hayot yo`li haqida nimalar bilasiz?

3. Boburning ijodi haqida gapiring.

4. Bobur haqidagi badiiy asarlar haqida ma'lumot bering.

5. Bobur lirikasi manbalari xususida ma'lumot bering.

6. «Boburnoma» asarining yaratilish tarixi qanday?

7. Asarning o`rganilish tarixi haqida nimalar bilasiz?

8. «Boburnoma»da joylar tasviri haqida ma'lumot bering.

9. «Boburnoma»da tarixiy shaxslar tasviri qanday?

10. «Boburnoma» va zamonomiz haqida gapiring.2-ilova

Insert usuli”Insert - samarali o’qish va fikrlash uchun belgilashning interfaol tizimi hisoblanib, mustaqil o’qib-o’rganishda yordam beradi. Bunda ma’ruza mavzulari, kitob va boshqa materiallar oldindan talabaga vazifa qilib beriladi. Uni o’qib chiqib, «V; +; -; ?» belgilari orqali o’z fikrini ifodalaydi.

Matnni belgilash tizimi

(v) - men bilgan narsani tasdiqlaydi.

(+) – yangi ma’lumot.

(-) – men bilgan narsaga zid.(?) – meni o’ylantirdi. Bu borada menga qo’shimcha ma’lumot zarur.

Insert jadvali

Tushunchalar

v

+

-

?
 1. Subhon
 1. Ro`zi mahshar
 1. Oshiq
 1. Ma'shuq
 1. G`arqob
 1. Subhon
 1. Ro`zi mahshar
7- mavzu.

XVI-XVII asr adabiyotining o`ziga xos xusussiyatlari7.1 Ma’ruza mashg‘ulotini o‘qitish texnologiyasi

Vaqti – 2 soat

Talabalar soni: 30-60 nafar

O‘quv mashg‘ulotining shakli

Ma’ruza - konferensiya.

Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi

1. Mashrab hayoti bilan aloqador ma'lumotlar.

2. Mashrab shaxsi haqida

3. Mashrab dunyoqarashidagi ziddiyatlar va ularga munosabatlar.

4. Lirikasining g`oyaviy motivlari.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi

Mashrab hayoti bilan aloqador ma'lumotlar.

Mashrab shaxsi haqidaMashrab dunyoqarashidagi ziddiyatlar va ularga munosabatlar Lirikasining g`oyaviy motivlari

haqida chuqurroq bilim berish.


Pedagogik vazifalar:

Mashrab hayoti bilan aloqador ma'lumotlar.

Mashrab shaxsi haqidaMashrab dunyoqarashidagi ziddiyatlar va ularga munosabatlar Lirikasining g`oyaviy motivlari

haqida chuqurroq bilim berish.O‘quv faoliyatining natijalari:

Talaba:


 • Mashrab hayoti va ijodini o`rganish.Asarlarini nashr etish tarjima qilish tarixidan.

 • Mashrab shahsiyati va adabiy merosi.

 • Devonai Mashrab qissasining mundarijasi haqida fikr yuritadi.
O‘qitish uslubi va texnikasi

Ma’ruza - konferensiya, muammoli ma’ruza, aqliy hujum, munozara, taqdimot


O‘qitish vositalari

Ma’ruzalar matni, proektor, tarqatma materiallar, grafik organayzerlar, doska.

O‘qitish shakli

Frontal, individual, guruh bilan ishlash.

O‘qitish shart-sharoiti

Jihozlangan auditoriya

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

Faoliyat mazmuni

o‘qituvchining

Talabaning

1-bosqich. Kirish

(10 min.)
1.1. Mavzu, uning maqsadi va o’quv mashg‘ulotidan

ko’zlangan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot ma’ruza konferensiya-munozara tarzida o’tishini e’lon qiladi:

1) mazkur mashg‘ulotda hal etiladigan ma’ruza mavzularini taklif etadi (1-ilova).

2) ularning o’quv fanini o’zlashtirishdagi

ahamiyatini, shuningdek, bo’lajak mutaxasislikni egallashdagi muhimligini

tushuntiradi.

3) ma’ruzaga tayyorgarlik ko’rish uchun

adabiyotlar, jurnallarga yo’naltiradi.

4) barcha talabalarga ma’ruza matni bo’yicha

ma’ruzachilarga savol tayyorlashlari aytiladi

(2-ilova).

5) baholash mezonlari bilan tanishtiradi (3-ilova).

6) tayyorlangan referatlar bilan tanishtiradi.

Zarur holatlarda savollar tuzadi.1.1. Ma’ruzaga tayyorgarlik

ko’radilar.

Ma’ruzachilar prezentatsiya

tayyorlashlari va referat

bo’yicha reja tuzishlari

mumkin.


Baholash mezonlari bilan

tanishadi.

Ma’ruza qilishga

tayyorgarlik ko’radi.

2-bosqich. Asosiy

(60min).


2.1. Ma’ruza va axborotlar yuzasidan

chiqishlarni tashkil etadi:

-mavzu mazmunining yoritilishida

mantiqiylikka e’tibor beradi;

-bayon qilinayotgan materialni muhokama qilish

zarurati tug‘ilganda, ma’ruzachini to’xtatib,

kollektiv munozaraga imkon yaratadi.

2.2. Ma’ruzaning kollektiv tarzdagi

muhokamasini tashkil etadi. Boshlovchi bilan birga:

-savollar beradi;

-asosiy ko’rsatmalarni aniqlashtiradi;

-dokladga yangiliklar, statistik materialga

e’tibor qaratishni so’raydi.


2.1. Ishtirokchilar

ma’ruzalarini o’qib eshittiradilar yoki og‘zaki

bayon qiladilar.

2.2. Ishtirokchilar

kollektiv tarzda

mashg‘ulotni muhokama

qiladilar.

2.3. Ekspertlar har bir

mavzu bo’yicha munozara

natijalarini baholaydi.

2.4. Eng yaxshi doklad rag‘bat

sifatida universitet

konferensiyasiga tavsiya etiladi.


3-bosqich. Yakuniy

(10 min.)3.1. Barcha ishtirokchilarning faoliyatini

umumlashtirib, mashg‘ulotni yakunlaydi.

3.2. Ma’ruza – konferensiyadagi dokladchi,

taqrizchi va opponentlarning faolligini

baholaydi.

3.3. Olingan bilim va ilmiy izlanish

ko’nikmalarining kelajakdagi faoliyatda

ahamiyatini ta’kidlaydi.

3.4. Konferensiyada ishtirok etmagan

talabalarga «Qo’shma gaplarni tasniflash muammolari» mavzusida esse

yozishni topshiradi.


3.1. Ekspertlar:

1) ma’ruzachi, taqrizchi,

opponetlarning

tayyorgarligini

belgilaydi;

2) baholash natijalarini

e’lon qiladi.

3.2. Eshitadilar, aniqlik

kiritadilar, yozadilar.

Topshiriqni oladilar.1-ilova.

Ma’ruza mashg‘uloti dokladlari mavzulari.

 1. Mashrab shahsiyati va adabiy merosi.

 2. Devonai Mashrab qissasining mundarijasi.

2-ilova
Xulosani shakllantirish uchun savollar

 1. Mashrab hayoti va ijodini o`rganish.Asarlarini nashr etish tarjima qilish tarixidan.

 2. Mashrab shahsiyati va adabiy merosi.

 3. Devonai Mashrab qissasining mundarijasi.

 4. Mashrab she'rlarini o`qing, ulardagi ziddiyatlarni, ularning sabablarini aniqlang.

 1. Mashrab izdoshlari haqida gapiring.

 2. Mashrabning badiiy mahorati haqida nimalar bilasiz?

 3. Mashrabning falsafiy qarashlari haqida tushunchangiz.

3-ilova

Baholash ko’rsatkichlari va mezonlari

Baholash kursatkichlari va mezonlari (ballarda)

Ma’ruzaning mazmuni (2,5)
- mavzuga mos kelishi (1,5)

- mantikiylik, aniqlik ( 0,5)

- xulosalarning kiskaligi (0,5)

Informatsion texnologiyalardan foydalanganligi (kurgazmalilik) – (0,9)

Reglament (0,6)

Jami (4,0)
Taqrizchilar (FISh)

Ma’ruzaning tavsifi (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlarini aniqlash(1,2)

- ma’ruzaning zaif tomonlarini aniqlash (1,2)

Reglament (0,6)

Jami (3,0)
Opponentlar, ishtirokchilar (FISh)

Savollar:

- har biri uchun (0,3)

Qo’shimcha

- har biri uchun (0,3)

- mohiyati bo’yicha (0,3)

Jami (3,0)


Download 2.48 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik