O’zbekisтon respublikasi oliy va o’rтa maхsus тa’lim vazirligi o’zbekisтon respublikasidavlaт soliq qo’miтasi soliq akademiyasiDownload 0.97 Mb.
bet27/27
Sana16.01.2017
Hajmi0.97 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Qurilishda ishlangan vaqt hisobi. Iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari xo’jalik yurituvchi sub’ektlari uchun xodimlar soni va mehnatga haq to’lash jamg’armasining eng kam me’yorlarini aniqlash tartibi to’g’risidagi nizomning (AV tomonidan 2010 yil 28 dekabrda 2173 - son bilan ro’yxatdan o’tkazilgan, bundan keyin - 2173 - son Nizom) 16 - bandi va 7 - ilovasiga muvofiq ob’ektdagi barcha qurilish ishlarida band bo’lgan quruvchi ishchilar sonining eng kam me’yorlari quyidagi formula asosida aniqlanadi:

ХSnorm = SIK / BM / IVF, bunda:

ХSnorm - tashkilotdagi quruvchi ishchilarning o’rtacha oylik eng kam soni me’yori;

SIK - shaharsozlik normalari va qoidalari asosida tuzilgan smetaga muvofiq ob’ektda qurilish ishlarini bajarishda sarflanadigan ish kuchi (kishi - soat);

BM - pudrat qurilish shartnomasi asosiga muvofiq qurilish ishlarini bajarish muddati;

IVF - har bir quruvchi ishchiga 6 kunlik ish haftasida o’rtacha oylik ish vaqtining jamg’armasi (163,1 soat - 2011 yilda).

ХSnorm hisob - kitobida BM ko’rsatkichi sifatida shartnoma bilan belgilangan muddat - 1, 2, 3 oy va hokazo qabul qilinadi.
MISOL. Qurilish - montaj tashkiloti ob’ektda qurilish - montaj ishlarini (QMI) bajarishga shartnoma tuzdi. Quyidagi ma’lumotlar mavjud:

qonun hujjatlari bilan belgilangan tartibda tasdiqlangan smetaga ko’ra QMIni bajarish bo’yicha quruvchi ishchilar sarflaydigan ish kuchi (SIK) - 3 126,8 kishi - soat;

QMIni bajarish muddati (BM) - 2 oy (5 oktabrdan 5 dekabrgacha);

1 xodimga 6 kunlik ish haftasida o’rtacha oylik ish vaqtining jamg’armasi (IVF) - 163,1 soat.

Quruvchi ishchilar o’rtacha oylik sonining eng kam me’yori 10 kishini (3 126,8 / 2 / 163,1) tashkil etadi.

Ikkita turli hisobot choragiga (xatga ko’ra III va IV choraklarga) to’g’ri keladigan qurilish muddati bilan ob’ekt bo’yicha quruvchi ishchilar sonining eng kam me’yori hisob - kitobida ob’ekt qurilishidagi amalda sarflangan ish kuchidan kelib chiqish mumkin. Ushbu holda 2173 - son Nizomga 7a - ilovada keltirilgan formulani qo’llash mumkin:


ХSnorm/oy = MSoy / IVFoy, bunda:
ХSnorm/oy - amalda bajarilgan ishlar hajmidan kelib chiqib aniqlangan kalendar oy uchun quruvchi ishchilar sonining eng kam me’yori;

MSoy - amalda bajarilgan ishlar hajmidan kelib chiqib shaharsozlik normalari va qoidalari asosida aniqlangan ushbu kalendar oy uchun mehnat sarfi (kishi - soat);

IVFoy - ushbu kalendar oyda 6 kunlik ish haftasida har bir quruvchi ishchiga to’g’ri keluvchi ish vaqti jamg’armasi (163,1 soat - 2011 yilda).
MISOL. Qurilish tashkiloti shlakobloklardan to’siq qurishga pudrat shartnomasi tuzdi. Qurilish muddati joriy yilning 10 sentabridan 10 oktabrigacha qilib belgilangan.

Qurilishda quruvchi ishchilarning mehnat sarflari smetaga ko’ra 672,4 kishi - soatni tashkil qiladi. 6 kunlik ish haftasida 1 xodimga hisoblaganda ish vaqti jamg’armasi - 163,1 soat.

Quruvchi ishchilarning amaldagi mehnat sarflari:

sentabrda - 448,3 kishi - soat;

oktabrda - 224,1 kishi - soatni tashkil qildi.

Kalendar oy uchun quruvchi ishchilar sonining eng kam me’yori sentabrda 3 kishini (448,3 / 163,1), oktabrda esa 1 kishini (224,1 / 163,1) tashkil qiladi. Shu tariqa, umuman tashkilot bo’yicha quruvchi ishchilar sonining eng kam me’yori hisob - kitobida to’siq qurish ishlari qismida III chorakda 3 kishi, IV chorakda esa 1 kishi hisobga olinadi.

6. Kichik biznes korxonalari tomonidan O’zbekiston yoshlarining "Kamolot" ijtimoiy harakatini rivojlantirish jamg’armasi majburiy to’lov hisobi.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 30 maydagi 1240-son qarorida tasdiqlangan “Hisoblangan yagona soliq to’lovi summasining 5 foizini O’zbekiston yoshlarining "Kamolot" ijtimoiy harakatini rivojlantirish jamg’armasiga o’tkazish tartibi to’g’risida”gi Nizomiga asosan kichik biznes korxonalari (savdo korxonalaridan tashqari) tomonidan o’zaro qo’llab-quvvatlash to’g’risidagi shartnomalarga muvofiq O’zbekiston yoshlarining "Kamolot" ijtimoiy harakatini rivojlantirish jamg’armasiga yagona soliq to’lovi hisoblangan miqdorining 5 foizini o’tkazadilar. Mazkur to’lov davlat byudjetiga majburiy to’lovlarga tenglashtirilgan.

Kichik biznes korxonalari "Kamolot" ijtimoiy harakatini rivojlantirish jamg’armasiga mablag’larni yagona soliq to’lovini to’lash uchun belgilangan tartibda va muddatlarda o’tkazadilar. Jamg’armaga o’tkazilishi kerak bo’lgan mablag’lar soliq organlariga taqdim etiladigan yagona soliq to’lovi bo’yicha hisob-kitoblarda alohida satrda aks ettiriladi.

O’zaro qo’llab-quvvatlash to’g’risida shartnomalar tuzgan kichik biznes korxonalari ikkita to’lov topshiriqnomasini rasmiylashtiradilar.


Yagona soliq to’lovi to’lovchilar belgilangan tartibda:
"Kamolot" ijtimoiy harakatini rivojlantirish jamg’armasiga
byudjetga va Davlat maqsadli jamg’armalariga
5 foizi
95 foiziYagona soliq to’lovidan "Kamolot" ijtimoiy harakatini rivojlantirish jamg’armasiga ajratmalar buxgalteriya hisobida qaydnoma bilan rasmiylashtiriladi.6520 - Kamolot" yoshlar harakati jamg’armasiga to’lovlar bo’yicha qarzdorlik" scheti bo’yicha jurnal-orderning tuzilishi.

ope-

ratsiya

soni

sanasi

Operatsiyalarning mazmuni

Schetlar kreditidan 6524 schet debetiga:

Debeti bo’yicha jami

Schetlar kreditiga 6524 schet debetidan:

Kredit bo’yicha jami

Saldo 01.01.12 y.

5110
6412
53

31.12.12

"Kamolot" yoshlar harakati jamg’armasiga to’lovlar hisoblandi0

75000
75000


Jami0

75000

0


75000

75000


MISOL. Hisobot yili yakunlari bo’yicha yagona soliq to’lovchi korxonaning yillik ishlab chiqarish va ishlab chiqargan mahsulotini sotishdan tushgan tushum – 30 0000 ming so’mni tashkil qilgan. Yagona soliq to’lovi stavkasi 5 foiz. Yagona soliq to’lovi summasi 1 500ming so’mni (30000 x 5/100) tashkil etgan. Shunadn yagona soliq to’lovi summasining 5 foizi 75 ming so’m (1 500 x 5/100) O’zbekiston yoshlarining "Kamolot" ijtimoiy harakatini rivojlantirish jamg’armasiga majburiy ajratma hisoblandi.
"Kamolot" yoshlar harakati jamg’armasigato’lovlar bo’yicha soliq hisoboti shakllarini to’ldirish tartibi asosida buxgalteriya o’tkazmalari:

Т/r

Operatsiyaning mazmuni

Debet


Kredit


Summa

1

Yagona soliq to’lovi hisoblandi;

9820

6410

1500,0

2

"Kamolot" yoshlar harakati jamg’armasiga to’lovlar hisob hisoblandi

6410

6520

75,0

3

Hisoblangan yagona soliq to’lovi hisob-kitob schyotidan o’tkazildi.

6410

5110

1425,0

4

Hisoblangan "Kamolot" yoshlar harakati jamg’armasiga to’lovlar hisob-kitob schyotidan o’tkazildi.


6520

5110

75,0

Kichik biznes korxonalari yagona soliq to’lovi miqdoridan mablag’lar o’tkazishni amalga oshirganda o’zlari hisobda turgan joydagi soliq organiga quyidagi hujjatlarni taqdim etadilar:"Kamolot" harakati ijro etuvchi organi bilan o’zaro qo’llab-quvvatlash to’g’risidagi shartnoma nusxasi; hisobot davrida hisoblangan va to’langan yagona soliq to’lovi miqdori hisob-kitobi.
NAZORAТ UCHUN SAVOLLAR.


 1. Yagona ijtimoiy to’lovni to’lovchilari bo’lib kimlar hisoblanadi ?

 2. Yagona ijtimoiy to’lov va sug’urta badallari solish ob’ekti qanday aniqlanadi?

 3. Yagona ijtimoiy to’lovni to’lovining soliq solish bazasi qanday aniqlanadi ?

 4. Byudjetdan tashqari pensiya jamg’armasiga, Respublika yo’l jamg’armasiga, Тa’lim va tibbiyot muassasalarini rekonstruksiya qilish, mukammal ta’mirlash va jihozlash bo’yicha byudjetdan tashqari jamg’armalariga majburiy ajratmalar hisob – kitobini to’ldirish tartibi?

 5. Хodimlar soni va mehnatga haq to’lash fondining eng kam me’yorlari qanday aniqlanadi?

 6. Хodimlar soni va MHТFning eng kam me’yorlari hisob - kitoblarni taqdim etish tartibi qanday?

 7. Mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun yangi - YaIТning eng kam miqdori hisob-kitobi hisob - kitoblarni taqdim etish tartibi qanday?


ADABIYoTLAR RO’YXATI
I. O’zbekiston Respublikasi qonunlari

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi - Т.: O’zbekiston, 2014. – 40 b.

 2. O’zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi -O’zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to’plami. - Т.: Adolat, 2015

 3. O’zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to’g’risida»gi qonuni. –Т.: 1996.

 4. O’zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. -Т., «Adolat», 2015.


II. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari

 1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Fuqarolarning pensiya ta’minoti tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-4161-sonli farmoni. –Т.: 2009

 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2010 yilda sanoat kooperatsiyasi asosida tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturi to’g’risida”gi PQ-1306-sonli qarori. –Т.: 2010.

 3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Тadbirkorlik sub’ektlari tomonidan taqdim etiladigan hisobot tizimini takomillashtirish va uni noqonuniy talab etganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish to’g’risida”gi PQ-100-sonli qarori. –Т.: 2005.

 4. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning «Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish – ustuvor maqsadimizdir» hamda «Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir» nomli ma’ruzalarini o’rganish bo’yicha O’quv-uslubiy majmua. – Тoshkent: Iqtisodiyot. - 2010. – 63-85 b.

 5. “2011 - 2015 yillarda O’zbekiston Respublikasi sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 15 dekabardagi PQ-1442 sonli qarori.

 6. “2011 - 2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko’rsatkichlariga erishishning ustuvor yo’nalishlari to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 26 noyabrdiga PQ-1438 sonli qarori.

 7. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili" davlat dasturi to’g’risidagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 7 fevraldagi PQ-1474 sonli qarori.

 8. “Тadbirkorlik sub’ektlarini tashkil etish va davlat ro’yxatidan o’tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 12 maydagi PQ-1529 sonli qarori.

 9. “Тadbirkorlik sub’ektlarini tekshirishlarni yanada qisqartirish va ular faoliyatini nazorat qilishni tashkil etish tizimini takomillashtirish borasidagi qo’shimcha chora-tadbirlar to’јrisida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 4 apreldagi PF-1529 sonli farmoni.


III.O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari

 1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg’armasi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 30-sonli qarori. –Т.: 19.02.2010 y.

 2. "Davlat soliq xizmati organlari tomonidan soliq to’lovchilarga axborot xizmati ko’rsatilishini kelgusida takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2010 yil 2 maydagi 125- sonli qarori.

 3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Mahsulot (ish va xizmat)larni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tarkibi to’g’risida»gi Nizom. 54- qarori. –Т.: 1999 y.

IV. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari

 1. Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yanada yuksaltirishdirI.A.Karimov. – Тoshkent: «O’zbekiston», 2010. – 34-50 b.

V. O’zbekiston Respublikasi vazirliklarining huquqiy - me’yoriy hujjatlar

 1. O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining «1 yanvar holati bo’yicha asosiy fondlarni har yili qayta baholashni o’tkazish tartibi to’g’risida» nizom. O’Z AV tomonidan 1192-son bilan ro’yxatga olingan –Т.: 2002 y.

 2. O’zbekiston Respublikasining Buxgalteriya hisobining milliy standartlari, Тo’plam. Т.: O’zR BAMA nashriyot markazi. 2002.

VI. Darsliklar

 1. Babayev Yu., Buxgalterskiy uchet.; Uchebnik.; M.: ТK Velbi, 2005; 392 s.

 2. Jo’rayev N., va boshqalar, Moliyaviy va boshqaruv hisobi. Darslik. T D I U. T.: 2007.-382 b.

 3. Rogulenko Т.M. Buxgalterskiy uchet; Uchebnik; M.: Finansi i statistika, 2007; 368 s.

 4. Karimov A. va boshqalar, Buxgalteriya hisobi.; Darslik.; Т.: SHarq, 2004;- 592 b.

 5. Kondrakov N.P. Buxgalterskiy (finansoviy, upravlencheskiy) uchet.; Uchebnik.M.: ТK Velbi, Izdvo Prospekt, 2007; 448 s.

 6. Ostaqulov M., Buxgalteriya hisobi nazariyasi. Darslik.; Т.: Iqtisod-moliya, 2007; -399 b.

 7. Sotivoldiyev A. Zamonaviy buxgalteriya hisobi. Darslik.; t.3.; Т.: 2004; 505 b.

 8. Хasanov B., Хoshimov A. Boshqaruv hisobi. Darslik.; Т.: SHarq, 2004; 456 b.

VII. O’quv qo’llanmalar

 1. Abdibayeva Т., Mavlonov A., Buxgalteriya hisobini isloh qilish; O’quv uslubiy qo’llanma; Т.: «Iqtisodiyot va xuquq junyosi», 2005; 52 b.

 2. Abdibayeva Т.H.,Mavlonov A.Х.,Sultonov Т.A.., Asosiy vositalar hisobi va auditi; O’quv qo’llanma Т.: Fan va texnologiya, 2007;103 b.

 3. Akchurina Ye.V., Buxgalterskiy finansoviy uchet; Uch. posobiye; M.: «Ekzamen», 2004; 416 s.

 4. Antonenko I., Buxgalterskiy uchet i nalogooblojeniye lizingovix operatsiy.; Uchebnoye posobiye. M.: «Buxgal. Uchet» 2005; 136 s.

 5. Astaxov V.P., Finansoviy uchet.; Ucheb. Posob.; M.: IDFBKPRESS, 2004; 488 s.

 6. Ashmarina Ye.M. Pravovie osnovi buxgalterskogo, nalogovogo i byudjetnogo ucheta; Uchebnoye posobiye.; M.: Yurisprudensiya, 2007; 112 s.

 7. Babayev Z.D., Buxgalterskiy uchet finansovo xozyaystvennoy deyatelnosti organizatsiy.; Uch. posobiye; M.: Finansi i statistika», 2004; 544 s.

 8. Babayev Yu.A., Petrov A.M., Buxgalterskiy uchet i kontrol debitorskoy i kreditorskoy zadoljennosti; Uch.prakt. posobiye; M.: Zd. Prospekt, 2004; 424 s.

 9. Bezrukix P.S., Buxgalterskiy uchet.; Uch. posobiye; M.: «Buxgalterskiy uchet», 2004;736 s.

 10. Belikova Т .Samouchitel Buxgalterskiy i nalogoviy uchet i otchetnost «PIТER» 2010g. 275s.

 11. Belov A.A., Buxgalterskiy uchet; Uch. posobiye; M.: Knijniy mir, 2004; 748 s.

 12. Bogachenko V.M., 3000 osnovnix buxgalterskix provodok; Uchebnopraktikoye posobiye; Rostov na Donu, FENIKS, 2004; 352 s.

 13. Borodin V.A., Buxgalterskiy uchet; Uch. posobiye; M.: YuNIТI, 2004; 528 s.

 14. Buxgalterskiy uchet i otchetnost organizatsiy s uchetom poslednix izmeneniy; Uch.posobiye; M.: Ekonomika i finansi, 2004; 612 s.

 15. Buxuchet, nalogi, pravo: prosto o slojnom.; Ucheb. Prakt. Posob.; M.: OOO «Informsentr ХХ1 veka», 2005; 64 s.

 16. Bichkova S.M., Buxgalterskiy uchet i nalogooblojeniye v selskom xozyaystve; Uch.posobiye; M.: «Prospekt», 2004; 424 s.

 17. Vaxrushina M.A., Buxgalterskiy upravlencheskiy uchet.; Uch.posobiye; M.: OMEGAL, 2004;576 s.

 18. Veщunova N.L. Buxgalterskiy uchyot.; Uch. posobiye; M.: «Finansi i statistika», 2003; 560 s.

 19. Gadoyev E., Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni hisobga olish va soliqqa tortish.; O’quv qo’llanma; Т.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2003; 208 b.

 20. Gladkova I..Sertifikatsiya, buxgalterskiy uchet i nologooblojeniye.; Uchebnoye posobiye; M.: OOO «Jurnal goryachaya liniya buxgaltera», 2005; 328 s.

 21. Glushkov I.Ye., Buxgalterskiy (Nalogoviy, finansoviy, upravlencheskiy) uchet na sovremennom predpriyatii.; Uch.posobiye; Тom 1-2; M.: Izdatelskiy torgoviy dom KNORUS, 2004;2016 s.

 22. Guseva Т.M., Buxgalterskiy uchet.; Uch. psobiye; M.: Prospekt, 2004; 272 s.

 23. Yerofeeva V., Buxgalterskaya (finansovaya) otchetnost.; Uchebnoye posobiye M.: YuraytIzdat, 2005; 368 s.

 24. Zavalishina I.A, YAngicha buxgalteriya hisobi; O’quv qo’llanma; Т.: Iqtisodiyot va xuquq dunyosi nashriyoti, 2004; 476 b.

 25. Ivashkevich V.B., Buxgaterskiy upravlencheskiy uchet.; Uch. Posobiye.; M. Ekonomist’, 2004; 618 s.

 26. Kichik tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan soddalashtirilgan tartibda hisob yuritish va hisobotlar tuzish to’g’risida: to’plam; O’quv qo’llanma; Т.: 2007; 80 b.

 27. Kovalev V.V., Finansoviy uchet i analiz: Konseptualnie osnovi.; Ucheb. Posob.; M.: Finan. I statist, 2004; 720 s.

 28. Kojinov V., Buxgalterskiy i nalogoviy uchet: upravleniye pribilyu.; Uchebnoye posobiye.; M.: «Ekzamen», 2005; 416 s.

 29. Kojinov V.YA., Nalogoviy uchet; Posobiye dlya buxgaltera; M.: ORUS, 2004; 656 s.

 30. Kuznetsova V.A. Organizatsiya buxgalterskogo i nalogovogo ucheta na predpriyatiyax torgovli; Uchebnoye posobiye.; M.: Beratorpablishing, 2007; 352 s.

 31. Kamordjanova N.A., Katroshova I.V. Buxgalterskiy finansoviy uchet 4-ye izdaniye dopolnennoye «PIТER» 2010g.297s.

 32. Ladutko N., Buxgalterskiy uchyot v promishlennosti; Uchebnoye posobiye.; Mn.: Knijniy dom, 2005; 688 s.

 33. Larionov A.D., Buxgalterskiy uchet i nalogooblojeniye finansovix rezultatov; Uchebnoprakticheskoye posobiye; M.: «Prospekt», 2004; 320 s.

 34. Ovsiychuk M.F., Uchet zatrat: Problemi buxgalterskogo i nalogovogo ucheta; Ucheb. Posob.; M.: «Ekzamen», 2004; 144 s.

 35. Marenkov N., Buxgalterskoye delo; Uchebnoye posobiye.; Rostov-naDonu: Feniks, 2005; 544 s.

 36. Mol-mulkni soliqqa tortish, soliq hisobi va uni tahlil qilish yo’llari.; O’quv qo’llanma ; Т.: «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», 2005; 44 b.

 37. Nikitin V.Yu. Zarabotnaya plata : buxgalterskiye, nalogovie i pravovie aspekti.; Uchebnoye posobiye.; M.: GrossMedia:ROSBUХ, 2007; 280 s.

 38. Nikitina V., Buxgalterskiy uchet i nalogooblojeniye operatsiy s sennimi bumagami; Prakticheskaya posobiye.; M.: «Ekzamen», 2005; 368 s.

 39. Nikolayeva G., Buxgalterskiy uchet v torgovle; Ucheb. Prak. Posob.; M.: Priorizdat, 2005; 352 s.

 40. Nikolayeva O., Upravlencheskiy uchet; Ucheb. Posob.; M.: URSS, 2004; 320 s.

 41. Novodvorskiy V., Buxgalterskaya otchetnost organizatsii.; Ucheboye posobiye. M.: «Buxgalterskiy uchyot», 2004; 376 s.

 42. Novodvorskiy V.D. Buxgalterskiy uchet na malix predpriyatiyax; Uchebnik; M.: ТK Velbi, Izdvo Prospekt, 2007; 296 s.

 43. Novodvorskiy V.D., L.V.Ponomareva, Kommentarii k novim formam buxgalterskoy otchetnosti organizatsii.; Uch. posobiye; M.: «Buxgalterskiy uchet», 2003; 192 s.

 44. Paklar A.N. Nalogoviy uchet; Uchebnoye posobiye; M.: ZAO Yustitsinform, 2007; 544 s.

 45. Patrov V. Buxgalterskaya otchetnost organizatsii;Uchebnoye posobiye. M.: MSFER, 2005; 432 s.

 46. Polisyuk G.B., Uproщennaya sistema nalogooblojeniya, ucheta i otchetnosti malix predpriyatiy.; Ucheb. Posob.; M.: «Paleotip», 2004; 164 s.

 47. Polyakova S.I. Buxgalterskiy uchet; Uchebnoye posobiye.; M.: INFRAM, 2004; 391 s.

 48. Rojnova O.V., Uchet i nalogooblojeniye v sub’ektax malogo predprinimatelstva; Uch. posobiye; M.: «Ekzamen», 2004; 128 s.

 49. Sbornik zadach po buxgalterskomu uchetu s resheniyami.; Ucheb. Posob.; M.: ТK Velbi, 2005; 704 s.

 50. Semenov S.K., Buxgalterskiy uchet i otchetnost kreditnix organizatsiy; Uch. posobiye; M.: «Ekzamen», 2004; 480 s.

 51. Smirnova S.A., Arenda pomeщeniy: buxgalterskiy i nalogoviy uchet; Uch.posobiye; M.: ALFA press, 2004; 124 s.

 52. Sokolov YA., Buxgalterskiy uchet v zarubejnix stranax; Uchebnik.; M.: ТK Velbi, 2005; 664 s.

 53. Sokolova YA.V., Buxgalterskiy uchet.; Uch. posobiye; M.: «Prospekt», 2004; 768 s.

 54. Sugaipova I.V., Buxgalterskaya finansovaya otchetnost; Uch. posobiye; Rostov na Donu, FENIKS, 2004; 224 s.

 55. Тeplyakov A.B. Oformleniye pervichnix dokumentov v buxgalterskom uchete i nalogooblojenii; Uchebnoye posobiye.; M.: GrossMedia: ROSBUХ, 2007; 304 s.

 56. Тesti buxgalterskiy i nalogoviy uchet; Uchebnoye posobiye.; M.: «Ekzamen», 2005; 80 s.

 57. Тumasyan R., Buxgalterskiy i nalogoviy uchet rasxodov organizatsii; Prakticheskaya posobiye.; M.: OOO «Nitar Alyans», 2005; 524 s.

 58. O’rozov K. «Savdoda buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish»; O’quv qo’llanma; Т.: «Iqtisodiyot va huquq dunyosi». 2004; 336 b.

 59. O’rozov K., Investitsiyalarning buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish.; O’quv qo’llanma; Т.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2003:168 b.

 60. Fedorova G.V., Informatsionnie texnologii buxgalterskogo ucheta, analiza i audita; Uch. posobiye; M.: OMEGAL, 2004; 304 s.

 61. Хasanov N., Korxonalarda ish xaqi 6 son.; O’quv qo’llanma; Т.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2003; 288 b.

 62. Хaxonova N.N., Buxgalterskoye delo; Uch. posobiye; M.: IKS «Mart», 2004; 384 s.

 63. SHvedskaya V.. Praktikum po buxgalterskomu uchetu.; Uchebnoye posobiye; M.: «Dashkov i K», 2005; 316 s.

 64. SHilkin S., Avansi: uchet,nalogi, oformleniye; Uchebnoye posobiye.; M.: Glavbux, 2005; 128 s.

VIII. Ilmiy monografiyalar, maqolalar

 1. Jo’rayev O.N. Moliyaviy investitsiyalar hisobi va auditini takomillashtirish yo’nalishlari. –Т.: O’zR Bank-moliya akademiyasi. Iqt.fan.nomzodlik dissertatsiyasi avtorefarati.- Т.; 2005. -152 bet.

IX. Doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalari

 1. Qurbonov Z., Soliq hisobi auditining metologik muammolari;O’quv qo’llanma Т.: Fan va texnologiya, Dok. diss. 2009;-151 b.

X. Ilmiy-amaliy anjumanlar ma’ruzalari to’plamlari

 1. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalashda soliq siyosatining o’rni va ahamiyati, 30 mart 2011 yil. Soliq akademiyasi-338 b.

 2. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va tarkibiy o’zgartirish sharoitida byudjet – soliq siyosatining ustuvor yo’nalishlari, 26-27 may 2011 yil. Soliq akademiyasi. -284 b.

XI. Gazeta va jurnallar

 1. «Bozor, pul va kredit» jurnali. –Т.: 2008-2015 yillar

 2. «Soliq to’lovchi» jurnali. –Т.: 2008-2015 yillar

 3. «Soliq va bojxona xabarlari» gazetasi. –Т.: 2008-2015 yillar

XII. Internet saytlari.
1.http: www.fmc.uz.

2. http: www.buh.uz.

3. http: www.berator.uz.

4. http:www.referat. uz.

5. http: www.cipa.uz.

6. http:www. taxsites.com.

6. http:www.accounting.com.

7. http:www.fasb.org.

8. http:www.dfas.mil.

9. http:www.accounting.rutgars.edu.

10. http:www.accountingweb.com.

11. http:www.buhgalteria.com.ua.

12. http:www.lc.ru.

13. http:www.gaap.ru.

14. http:www.glavbukh.ru.

15. http:www.saldo.ru.

16. http:www.soliq.uz.

17. http:www.nalog.ru2323 O’rozov K.B. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida buxgalteriya hisobining konseptual masalalari. Тоshkent. Fan. 2005. 68-b.

2929O’zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to’g’risida”gi Qonuni .-Тoshkent: 30.08.1996.

3434 O’zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to’g’risida”gi Qonuni 6-modda.-Тoshkent:-O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi. 2005.

3535 O’zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining standartlari.-Toshkent 2004. 7 b.

4242 Николаева С.А Налоговый учёт в 2002 году: учётная политика для целей налогообложения. – М.: Ан-Пресс. 2002,с. 18.

88 O’zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Soliq kodeksi, 5-modda. 2007.

1010MirzayevT., ToshmurodovT., AbdullayevO. Soliqlar va soliqqa tortish. Tоshkent: Mehnat 2003. 17 b.

1414 Аргументы и факты. №9, 2005. с 6.

1515 O’zbekiston Respublikasining “Soliq maslahati to’g’risida”gi Qоnuni.Toshkent: 3-modda. 2006.

1


2Quyidagilar mehnatga qobiliyatsiz deb hisoblanadi:

16 yoshdan katta shaxslar, agar ular shu yoshga to’lgunga qadar nogiron bo’lib qolgan bo’lsalar (16 yoshdan va undan katta o’quvchilar kunduzgi o’quv yurtlarida o’qish tugaguncha, biroq 18 yoshdan oshmagan holda, zararni tugatish huquqiga egadirlar);

60 yoshga to’lgan erkaklar va 55 yoshga to’lgan ayollar;

Belgilangan tartibda nogiron deb topilgan shaxslar (МК 192-moddasining uchinchi qismi).3Dafn etishga nafaqa tayinlash va to’lash tartibi to’g’risidagi Nizomning 11-bandi (VMning 14.06.2011yildagi 174-son Qaroriga 1-ilova).


Download 0.97 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik