O’zbekiston Respublikasi Aloqa, Axborotlashtirish va Telekommunikatsiya Texnologiyalari Davlat Qo`mitasi


/r3-1=1941.54/5=242.75 P3-2(Δt)=T3-2/Download 81.75 Kb.
bet2/2
Sana21.01.2017
Hajmi81.75 Kb.
1   2
/r3-1=1941.54/5=242.75
P3-2(Δt)=T3-2/r3-2=650.4/10=65.04
P3-3(Δt)=T3-3/r3-3=155/4=55.75
P3-4(Δt)=T3-4/r3-4=244.05/5=51.56
P3-6(Δt)=T3-6/r3-6=214.92/4=55.75
P3-7(Δt)=T3-7/r3-7=70.74/4=17.65
P3-8(Δt)=T3-8/r3-8=59.64=44.52
P3-9(Δt)=T3-9/r3-9=55.62=15.54

P3-10(Δt)=T3-10/r3-10=55.1/1=55.1

P3-11(Δt)=T3-11/r3-11=54/2=27
P3-12(Δt)=T3-12/r3-12=61.02=61.02
P3-13(Δt)=T3-13/r3-13=48.51/2=17.56
P3-14(Δt)=T3-14/r3-14=36.98/5=41.25
P3-15(Δt)=T3-15/r3-15=44.52/5=14.94
P3-17(Δt)=T3-17/r3-17=45.2/1=45.2
P3-18(Δt)=T3-18/r3-18=20.52/2=10.26
P3-19(Δt)=T3-19/r3-19=167.4/=55.7
P3-20(Δt)=T3-20/r3-20=159/1=159


Endi (1-formula) bo’yicha topilgan junatmalar sonidan foydalangan xolda
(junatmalar turlarining umumiy soni m ni 5ga teng deb olamiz) Maskvadan xar bir markazga yunalgan xabarlar o’lchamini aniqlashimiz mumkin:S3-1=2*(p8-1(Δt)+m)+9=2* (242.75+5)+9=504,46 bayt
S3-2=2*(65.04+5)+9=155.05 bayt
S3-3=2*(55.75+5)+9=56.5 bayt
S3-4=2*(51.56+5)+9=151.72bayt
S3-5=2*(55.56+5)+9=126.46bayt
S3-6=2*(17.65+5)+9=5456bayt
S3-7=2*(44.52+5)+9=105.64
S3-8=2*(15.54+5)+9=56.05
S3-9=2*(55.1+5)+9=59.2
S3-10=2*(27+5)+9=75
S3-11=2*(61.02+5)+9=141.04
S3-12=2*(14.94+5)+9=45.55
S3-13=2*(45.2+5)+9=105.4
S3-14=2*(307.34+5)+9=633.68
S3-15=2*(10.26+5)+9=59.52
S3-17=2*(55.7+5)+9=156.4
S3-18=2*(159+5)+9=44498.6
S3-19=2*(5420.8+5)+9=597
S3-20=2*(83490+5)+9=166999

(2) formula bo’yicha topilgan xabar o’lchamlarini summalash orqali, biz xar bir marshrut bo’yicha OAO ning sutkalik kattaligini topamiz:

Markazlarda qabul qilingan va ularning boshqaruv tizimlarda ishlov berilgan OAO tarkibidagi axborot ularga saralash uchun junatilgan yuklanishga aniq baho berish imkonini beradi. Bu yaqin vaqt uchun uning holatini prognoz qilish imkonini beradi. Bunda yaqindagi prognoz juda aniq, chunki keluvchi marshrutlarning yuklanishlarini ta'riflovchi barcha habarlar kelishi va EHM da ishlov berilishi kerak. Uzoqroq prognozlar qisqa marshrutlar to’g’risidagi axborotni xisobga olmaydi, chunki ular hali chiquvchi markazlardan junatilmagan va ular to’g’risidagi habar boshqaruv tizimiga kelib tushmagan.

Keluvchi yuklanish to’g’risidagi axborot dastlab saralanishi mumkin (oluvchining qisman indeksi mavjud) vao’zining ishlov berish markazida har bir yunalishning istiqbolli yuklanganligi aniqlangan bo’lishi kerak. Bu esa rahbarga markazni boshqarishni optimallashtirishga imkon beruvchi aynan o’sha tezkor axborot.

Tabiiyki, bu axborotni yetkazish uchun ba'zi bir sarf - harajatlarni bajarish kerak.Uzoq vaqt yo’lda bo’lgan (bir necha kechayu kunduz) marshrutlar to’g’risidagi habarlar minimal tarif to’lovlari amal qiladigan yuklanish tushishi (tungi vaqt) da aloqa kanallari orqali uzatilishi mumkinligini xisobga olib ularni baxolashga urinib ko’ramiz.Bu ushbu habarlarni eltib berish uchun vaqtning qat'iy limiti yuqligi bilan bog’liq.qisqa marshrutlar uchun bu limit mavjud bo’lishi va qat'iylashishi kerak.

Bundan kelib chiqib, OAO ning iqtisodiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiqligini baholash mumkin bo’lgan OAO eltib berish uchun P platonning yuqori chegarasini baxolaymiz.

OAO ni eltib berish tehnik vositalariga 50 Bod (h = 6 bayt/sek) axborotni uzatish tezligiga ega AT - 50 telegraf tarmog’ini, MU - 200 (h = 25 bayt/sek) ma'lumotlarni uzatish tarmog’ini va 1600,2400 bit/sek (h = 200 va 300 bayt/sek) tezligiga ega modemlardan foydalanib, halqaro telegraf tarmog’i orqali EHM o’rtasidagi ma'lumotlarni ishonchli uzatishga imkon beruvchi halqaro telegraf tarmog’i.

S markazdan bir kechayu kunduzlik OAO ni uzatish uchun Ps platasini baholash uchun (u chiquvchi yuklanish punktida undiriladi) kechayu kunduz ichida har bir yunalish bo’yicha to’lov aniqlanadi, bu to’lov keyin qo’shiladi:


Ps = Psi = Psi (k),
bu yerda n - S dan chiquvchi yunalishlar soni;

Ptsi (k) - Stsi (t) habarni uzatish uchun tulov;

k pochta tarkibi - Stsi (tk) habari bilan ta'riflanadigan marshrutning tartib raqami.

Stsi (tk) habarini uzatish uchun Ptsi (k) tulovi kanalni band etish vaqtiga va demak, habarning o'lchamlariga proportsional bo'ladi va tariflarning qabul qilingan tizimiga bog’liq bo’ladi va tariflarning qabul qilingan tizimiga bog’liq bo’ladi. Albatta, markazlar bir - biridan qancha uzoq joylashgan bo’lsa, ular o’rtasida axborotni uzatish uchun kanalning taqdim etilishi uchun tarif shunchalik katta bo’ladi. Bizning mamlakatimizda mavjud bo’lgan aloqa hizmatlarini taqdim etish uchun tarif to’lovlarining murakkab tizimini soddalashtirish uchun tarif to’lovlarining murakkab tizimini soddalashtirish uchun davomiyligi h = OR bo’lgan vaqt birligi davomida aloqa kanalidan foydalanuvchi h qiymatining liniyaviy bog’liqligini appraksimatsiya qiluvchi soddalashtirilgan formuladan foydalanamiz:

Bu erda - butun qiymatgacha ortig’i bilan yahlitlangan yuzlab kilometrlarda habarni uzatish uchun kanalning uzunligi;

O - fizik ma'nosi - 100 km masofada habarni uzatish uchun bir sekunda davomida kanaldan foydalanish bahosi.

AT - 50 tarmog’i uchun: Ot = 0,1 ni; MU - 200: Omu = 0,5 MTS kanallari bo’yicha habarlarni uzatish uchun:

Omts = 1 ni tanlaymiz. Bu koeffitsientlarning aniq kattaliklari katta amaliy ahamiyatga ega emas, chunki hozirgi paytda tarmoqlarning o’sishi kuzatiladi, bu tendentsiya saqlanib qoladi.

S markazdan A ga OAO ni bir kechayu - kunduzlik o’tkazish utshun MU - 200 tarmoq kanallarini taqdim etish uchun PSA platasini aniqlash (5) formuladan foydalanamiz. S va A o’rtasidagi masofa 635 km (RTSA = 7) bo’lsa, u holda PSA QOMU RTSA t, bu erda t - kanalni band etish va=ti.

Bu vaqt o’lchamlari bo’yicha OAO (RSA ) ga proportsional ekanligi va kanal bo’yicha h uzatish tezligiga teskari poportsional ekanligini hisobga olib, ohirgi formula quyidagi ko’rinishda bo’ladi:


PSA = OP RTSA PTSA /h x, (6)
Bu erda h - qisqa habarlarni uzatishda (h = 1,2 + 2,4) birikmani o’rnatish uchun undiriladigan kanalni band etishining real vaqtidan yuqori to’lovning oshishini hisobga oluvchi koeffitsient.

(6) ga oldingi bo’limda olingan ma'lumotlarni qo’yib, natijaviy summani topamiz:


PSA = 0,5 * 7* 50*103 (bayt)/25(bayt/sek) * 1,3 =91 so’m

Nazariy qism

3.Topshiriq.

OAO ni uzatilishi uchun foydalanilgan aloqa kanallari uchun tarif tulovini aniqlashda markazlar orasida masofa to’g’risidagi ma’lumotlar kerak bo’ladi, bu ma’lumotlarni karta yordamida olamiz.Xisoblash uchun quydagi axborotlardan foydalanamiz. Biz xabarni AT-50 tarmog’i orqali uzatganimiz uchun Bat=0.1, hat=6 deb olamiz. Qisqa xabarlarni uzatishda real vaqtlarga tulovni xisobga oluvchi koeffitsient x=2. Asosiy markaz va qolgan markazlar orasidagi masofa quydagicha:
5-jadval

Markazning joylashgan joyi

Masofa

Km

Butun xolatda, R

Moskva

790

5

Kiyv

611

7

Minsk

165

2

Tashkent

5515

56

Alma-ata

5570

59

Tbilisi

1644

17

Baqu

2415

25

Kishinyov

557

9

Riga

510

4

Bishkek

5762

55

Dushanbe

5690

57

Yerevan

5100

22

Ashxabad

2100

51

Tallin

561

9

Novosibirsk

5579

56

Yekaterinburg

2205

25

S-Petrburg

625

7

N-Novgorod

562

6

Chita

5455

55

Endi masofalarni ma’lum xar bir markazga OAO ni uzatish uchun tulovni (7) formula bo’yicha xisoblashimiz mumkin:


π3-1= σ*R3-2*(P3-2/h)*xπ3-2=0.1*7*()*2=1579.9 so’m
π3-3=0.1*2*(2940.3/6)*2=196.02so’m
π3-4=0.1*56*(53240/6)*2=99381.so’m
π3-5=0.1*59*(4694.8/6)*2=9233.1 so’m

π3-6=0.1*17*(1548.8/6)*2=877.6 so’m


π3-7=0.1*25*(1960.2/6)*2=1633.5 so’m
π3-8=0.1*9*(1645.6/6)*2=493.6so’m
π3-9=0.1*4*(1270.5/6)*2=169.4 so’m
π3-10=0.1*55*(774.4/6)*2=1419.7 so’m
π3-11=0.1*57*(1766.6/6)*2=3356.54so’m
π3-12=0.1*22*(1331/6)*2=9760 so’m
π3-13=0.1*51*(1633.5/6)*2=2776.95so’m
π3-14=0.1*9*(1536.7/6)*2=4610.1 so’m
π3-15=0.1*56*(45980/6)*2=8582933so’m
π3-16=0.1*25*(4150.3/6)*2=3458.5 so’m
π3-17=0.1*7*(222398/6)*2=25297.5 so’m
π3-18=0.1*6*(5420.8/6)*2=108416so’m
π3-19=0.1*55*(83480/6)*2=153046.66

so’m
π3-20=0.1*21*(342.96/6)*2=201.07

so’m


Endi (6) formula bo’yicha barcha markazlarga OAO ni uzatish uchun tulovni aniqlaymiz:Π3-1+π3₋2+π₁₋3+π₁₋4+π₁₋5+π₁₋6+π₁₋7+π₁₋8+π₁₋9+π₁₋10+π₁₋11+π₁₋12+π₁₋₁3+

π₁₋14+π₁₋15+π₁₋16+π₁₋17+π₁₋18+π₁₋₁9+π₁₋20


1579.9+196.02+99381+9233.5+877.6+1633.5+493.6+169.4+1419.7+33565+9760+2776.9+4610.1+8582933+34585.5+25297.5+108416+153046.6=

9044677.32Xar bir yunalish bo’yicha OAO parametrlari va uni uzatish uchun ketadigan iqtisodiy xarajatlar.

6-jadvalMarkaz

T (sutkada/jun)

R (bayt)

S (bayt)

P sum

Moskva

6771.1

21128.8

112854

1579.9

Kiyv

14834.6

14341.4

754.56

169

Minsk

2940.3

8558.4

1195.1

99381

Tashkent

532400

4169

2139.6

9233

Alma-ata

4694.8

3967

833.8

877.6

Tbilisi

1548.8

3212.3

793.3

1633.5

Baqu

1960.2

8323

803

493.6

Kishinyov

1645.6

1289.5

1664.6

169.4

Riga

1270.5

657.5

1289.5

1419.7

Bishkek

774.4

1215.6

328.7

3356.5

Dushanbe

1766.6

6750

607.8

9760

Yerevan

133100

16734

1350

2777

Ashxabad

1633.5

2300

3289

4610.1

Tallin

45980

1190

59,52

3458.5

Novosibirsk

167,4

55,7

156,4

447,56

yekaterinburg

4150.3

159

595

25297

S-Petrburg

22239.8

88997

44498

22297

N-Novgorod

5420.8

10860

10860

108416

Chita

83490

16699

16699

153046


Minsk (3) - Novosibrsk(15) yunalish bo’yicha

AT-50 telegraf tarmog’i vositasida.
π3-15AT=σ*R3-15*(P3-15/h)*X=0.1*2*(546/6)*2=25.06 so’m

MU-200 telegraf tarmog’I vositasida.π3-15MU=σ*R3-15*(P3-15/h)*X=0.5*2*(546/25)=27.65 so’m

SHTT telegraf tarmog’i vositasida.

π3-15SHTT=σ*R3-15*(P3-15/h)*X=1*2*(546/200)=6.92 so’m

Xulosa

Xulosa qilip shuni aytish mumkinki Minsk pochtasining bundan keyingi taraqqiyotini informatsion tehnologiyasi resurslaridan foydalanmay tasavvur etish qiyin. Axborot uzatishning elektron tehnologiyasiga o'tishdagi muhim vazifa himoya ya'ni informatsion havfsizlikni ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Tabiiyki ushbu faktor tarmoqlararo uzatuvchi axborotning harakteri va mazmuni darajasi bilan aniqlanadi. Shunday informatsiyalar misoliga bugungi kundagi pochta aloqasi hizmati doirasidagi pulli o'tkazmalarni himoyalash kiradi. Pochta kassa terminallariga qo'yiladigan asosiy talablardan biri yopiq axborotlarni saqlay olish va ularning himoyasini ta'minlash bo'lib hisoblanadi.

Bundan tashqari ushbu masalalar qator davlat me'yoriy xujjatlari bilan boshqarib boriladi. Axborotni ximoya qilishning asosiy usullari bu shifrlash, elektron raqamli imzodan foydalanish bo'lib xisoblanadi. Ushbu usullarni axborotni kreptografik ximoya tizimi deb ataladi. U yoki bu axborotni ximoya qilish talabi darajasiga qarab sanab o'tilgan usullar bir vaqtda yoki ayrim-ayrim sanab o'tilgan usullardan foydalaniladi. Axborot himoyasining kreptografik tizimi asosida kalitlar tizimidan foydalanish yotadi.

Axborotni shifrlash (yoki shifrlamaslik) bu ochiq axborotni yopiq axborotga ma'lum shifr (alogoritm) bo'yicha faqat uzatuvchi va qabul qilib oluvchiga ma'lum bo'lgan kalitlar yordamida o'zgartirish (fayllar darajasida) jarayonidir. Axborotni ximoyalash tashqaridagi shaxslarni axborot resurslariga (masalan pochta kassa terminaliga, shaxsiy kompyuterga) kira olmasligini ta'minlaydi.

Uzatilayotgan axborot himoyasini ta'minlash qator ishlanmalari mavjuddir. Ularning umumiy ishlash printsipi quyidagicha:

Yopiq elektron pochta tizimidan foydalanuvchilarning abonentlik punktlari axborotni himoyalash bilan jihozlangan bo'lib dastlabki axborotni himoyalashni ta'minlaydi.Telekommunikatsiya tizimi yopiq axborotlarni uzatish uchun ishonchli elektron pochta vositalari bilan ta'minlaydi. Umumiy holda yopiq axborot tizimi telekommunikatsiyaning funktsional tizimlariga egadir: habarlarni uzatish; axborotni kriptografik himoyasi; axborotni tayyorlash va qayta ishlash.


Foydalanilgan adabiyot:  1. O’zbekiston Respublikasi “pochta aloqasi to’g’risidagi” qonuni 2009-yil.

  2. “ 2010-yilgacha pochta aloqasi tarmogini modernizatsiya qilish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida yangi xizmat turlarini joriy qilish va rivojlantirish Dasturi”

  3. «Telekommunikatsiyalar va pochta aloqasi soxasida boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g’risida»gi 2000-yil 27-noyabrdagi 458-son farmoni;

  4. Xalqaro pochta junatmalarning tartibi to’g’risidagi yo’riqnoma.

  5. Pochta qoidalari. Toshkent 2004.

  6. Pochta aloqasi xizmatini ko’rsatish qoidalari Toshkent 2003.

Foydalanilgan saytlar:

1. www.Google.uz

2. www.Pochta.uz

Katalog: uploads -> books -> 696768
696768 -> Oliy matematika
696768 -> Referat mavzu: Turkistonda mustabid sovet hokimiyatining o’rnatilishi va unga qarshi qurolli harakat Topshirdi: Azatova G
696768 -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi o’zbekiston milliy universiteti
696768 -> Turkistonda ikki hokimiyatchilik va sho’rolar hukmronligining o’rnatilishi”
696768 -> Nasimxon rahmonov o‘zbek mumtoz adaBIyoti tarixi
696768 -> Mirzo ulug‘bek nomli o‘zbekiston milliy universiteti o’zbek filologiyasi fakulteti kurs ishi mavzu
696768 -> Mundarija kirish
696768 -> O’. Toshbekov tuproqshunoslik asoslari fanidan o’quv-uslubiy majmua
696768 -> Elektronika va sxemotexnika
696768 -> Zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Download 81.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik