O`zbek tilining asosiy imlo qoidalariDownload 74 Kb.
Sana28.08.2021
Hajmi74 Kb.
“O`zbek tilining asosiy imlo qoidalari” (1995) ga asosan qo`shilib yoziluvchi so`zlar qatorini belgilang?

A)yarim orol, bir yoqlama

B)bir oz, yer yong`oq

C)bir zum, liq to`la

D)so`z boshi, muz yorar
Fe’llarning lug`aviy shakllari hisoblanadigan so`zlarni toping.

A)ol, yur, qal B)o`sayotgan, yozish, oqib

C)esa, bo`ldi D)edi, ekan, emish
“Ravshanxon bu bog` devorlariga qarasa tik paxsani ishlagan, devorning tagini g`ishtlagan, juda mahkam qilib tashlagan, devorlarini gachalagan”

Ushbu matn qaysi dostondan olingan va qanday badiiy san’at ifodalangan?

A)“Ravshan”; saj

B)“Kuntug`mish”; tamsil

C)“Ravshan”; qofiya

D)“Yodgor”; radif

Ega tobe (ergash) gapli qo`shma gapni toping?;

A)Qalb salomat bo`lsa? Aql ham? Fikr ham salomat boladi

B)xalqimiz tushundiki, istiqlolni saqlash,uni rivojlantirish oson emas ekan.

C)Hayot qaysi biriga qattiq tegib ketsa, o`shanisi kuchliroq tovush beradi.

D)Unga tomon qancha yursang, u sendan shuncha uzoqlashadi.
O`sha zamon hukmdori bu adibni yozgan asari uchun nima deb taqdirlaydi?

A)hos hojib B)hojibul bujob C)ulug` shoir D)ikkinchi yulduz

So`z yasovchi qo`shimcha shakl yasovchidan so`ng qo`shilgan yasama so`zni belgilang.

A)ag`darma B)yarqiramoq C)ivitma

D)yo`qlama
Qaysi gapda fe’ldan yasalgan sifat qo`llangan?

A)Paxsadevor kovaklarida yiltiroq qurtning chinog`i miltiraydi.

B)Qaynatma sho`rva qilish uchun o`choqqa qozon osdi.

C)Bizning bog`imizda kechki mevalar ham bor.

D)A va B
“Sab’ai sayyor” dostonida Dilorom xorazmlik sozchi-musiqachiga o`z sirini aytganda qanday shart qo`ygandi?

A)Xorazmdan ketishni.

B)bu sirni hech kimga aytmaslikni.

C)Muhammad Xorazmshohga aytmaslikni.

D)otasiga – Xojaga bu gapni aytmaslikni.
Qaysi qatorda izohlovchi to`g`ri ko`rsatilgan?

A)hamshira ayol, erkak o`qituvchi Mavjuda xola

B)usta Qodir, Jalil sovuq, Ona Vatan

C)hamshira ayol, erkak o`qituvchi Mavluda xola

D)barchasi to`g`ri
Qaysi ijodkor matbuotda “Guluyor” imzosi bilan asarlar e’lon qilgan?

А)Abdulla Qahhor B)Hamza С)Zulfiya

D)Cho`lpon
Birikma tarkibidagi tobe so`z turlangan javobni toping.

A)g`alabaga intilish

B)birdaniga yopirilmoq

C)yoppasiga ommalashmoq

D)yolg`ondan gapirmoq
Qaysi qatordagi so`zlar o`zaro ma’nodosh (sinonim) hisoblanmaydi

A)sabil, ordona, zormanda

B)bo`lak, parcha, qisim

C)puxta, pishiq, chidamli

D)bahs, tortishuv, munozara, mubohasa
Noma janriga mansub bo`lmagan asarni belgilang.

A)Temurnoma B)Haqiqatnoma

C)Sadoqatnoma D)Dahnoma
-lar qo`shimchasi hurmat ma’nosini bildirganda qaysi qo`shimcha bilan birgallkda qo`llanadi?

A)shaxs-son qo`shimchasi bilan

B)-lar qo`shimchasi so`zga. to`g`ridan-to`g`ri qo`shiladi.

C)egalik qo`shimchasi bilan

D)zamon shaklini hosil qjluvchilar bilan
Cho`lponning Bokuda yozgan she’ri?

A)”Ko`ngil” B)”Go`zalim”

C)”Yong`in” D)”Qalandar ishqi”
Teatrimiznhig ijodiy kuchlari birikmasidagi tobe so`z hokim so`zga qanday vosita yordamida bog`langan?

A)qaratqich kelishigi yordamida

B)qaratqich kelishigi qo`shimch’asi va ohang yordamida

ohang yordamida

D)qaratqich kelishigi va egalik qo`shimchalari yordamida
Bir gap ikkinchi bir gapdan anglashilgan ish-harakatning sababini ko`rsatgan bog`lovchisiz qo`shma gaplar orasiga qanday tinishi belgisi qo`yiladi?

A)tire B)ko`p nuqta C)ikki nuqta

D)vergul
“O`tgan kunlar” romanida sarlavha sifatida berilgan “Kiryovi kuyovning shundog` bo`lsa”, “Xon qiziga loyiq bir yigit” jumlalari kim aytgan?

A)Hasanali B)O`zbek Oyim

C)Kumush D)Mirzakarim qutidor
”O`z Vatanini sevgan kishi shu Vatanning ravnaqi uchun kurashadi”

Berilgan gapda nechda so`z birikmasi mavjud?

A)6 ta B)4 ta C)5 ta D)7 ta
“Turkiston viloyati” gazetasida bosilib chiqqan "Dar bayoni ta’rif va tavsifi Toshkand" asari kim tomonidan yozilgan?

A)Muqimiy В)Komil Xorazmiy

С)Almaiy D)Furqat
Guldan, oq, beshta, uzib, yozish, o`sayotgan, biz, lov-lov, singari, faqat, aytib berdi.

Ushbu sanab o`tilgan so`zlardan necha so`z ismlar tarkibiga mansub?

A)4 B)7 C)5 D)6
Qaysi qatordagi so`zlarni yasalishida olmosh asos bo`lgan?

A)O`zbilarmon, manman, o`zboshimcha

B) o`zidan ketmoq, o`ziga kelmoq, sensiramoq C)uncha-muncha, man-man, sizlamoq

D) Barchasiga asos bo`lgan.

“Farhod va Shirin” dostonida Farhodning Ahraman dev, temir odam va ajdahoni yengishdagi quroli nima edi?

A)Suqrot bergan qilich B)sabr-toqat C)Ishq D)Shirin sovg`a qilgan xanjar

Sovuqdan o`rtog`imning qulog`i, burni qizarib ketgan edi.

Ushbu gapdagi fonetik yozuv qoidasi asosida yozilgan so`zlar miqdorini aniqlang?

A)3 ta B)5 ta C)1 ta D)4 ta
Qaysi jumlada gap urg`usi o`qituvchimiz so`ziga tushgan?

A)Bizni dam olish kuni o`qituvchimiz muzeyga olib boradi.

B)Bizni o`qituvchimiz dam olish kuni muzeygaolib boradi.

C)Dam olish kuni o`qituvchimiz bizni muzeyga olib boradi.

D)Muzeyga bizni dam olish kuni o`qituvchimiz olib boradi.
“Shohnoma” dostoni qaysi usulda qofiyalangan?

A)barmoq usulida B)murabba usulida

C)masnaviy usulida D)g`azal usulida
Ravishdoshlar qanday holatda gapda hol bo`lib kela oladi?

A)bir mustaqil ma’noli fe’lni ko`makchi fe’l bilan bog`lab kelganda

B)harakat tarzi shakllari tarkibida bo`lganda

C)harakat tarzi shakllari tarkibida yoki mustaqil fe’lni ko`makchi fe’l bilan bog`lab kelganda

D)bir mustaqil ma’noli fe’lni ikkinchi mustaqil fe’l bilan bog`lab kelganda
Ayiruv bog`lovchilardan qaysi biri yolg`iz va takror qo`llanishi mumkin?

A)dam, ham B)ba’zan, na

C)yo (yoki) D)goh, ham
“Qutadg`u bilig” asarining Namangan nusxasi Eshon Lolaresh degan kishining qo`lida ekanligini kim qachon ma’lumot bergan?

A)Valizoda 1914-yilda

B)Valizoda 1915-yilda

C)Jaubert Amedee 1914-yilda

D)Purqshtall 1915-yilda
Quyidagi qo`shimchalarning qaysilari ravish tarkibida yaxlitlanib qolishi mumkin?

1-ga 2- dan 3- da 4- i(-si) 5- lar

A) 1,2,3,4 B) 1,2,3,4,5 C)1,2,3 D)1,2,4,5
Said Ahmadning “Qoplon” hikoyasidagi kuchli satira ostiga olingan salbiy qahramon nomini aniqlang

A)Ergash B)Qurbonboy

C)Tillayev D)To`lanboy
Qaysi qatorda ismlarning lug`aviy shakllari berilgan?

A)– ga, - lar, - dan, - ning

B)–cha, -man, -loq, -dir

C)- cha,- lar,- jon,- choq

D)–gina, -xon, -ni, -imiz
“Ayog`imga tushar har lahzagisu” g`azali qaysi vaznda yozilgan?

A)hazaji musaddasi mahzuf

B)ramali musaddasi mahzuf

C)mutaqoribi musaddasi mahzuf

D)hazaji musammani mahzuf
Kimki bo`lsa dilozor, undan el-u yurt bezor. Ushbu to`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap qanday vosita orqali bog`langan?

A) – ki yuklamasi B) –sa C) nisbiy so`zlar D)ohang

“Mening o`g`rigina bolam” hikoyasida-Roziya buvi: "tuyaning ko`ziday non anqoga sharig`", -deydi. Buning ma’nosi nima?

A)o`g`rilarning ko`payib ketganiga ishora

B)muttaham; imonsiz odamlar ko`payib ketgan

C)ti’rikchilik og`ir bo`lib qolgan

D)nonlar uvol bo`layapti
Yo`q//yo`q// Bu og`ir ishni bo`ynimga ololmayman//

Belgilar o`rniga qanday tinish belgilar qo`yiladi?

A)chiziqcha, undov, undov

B)chiziqcha, ko`p nuqta, undov

C)vergul, undov, undov

D)vergul, nuqta, undov

37

So`z nutq tarkibidan ajratilganda uning qaysi ma’nosi anglashiladi?

A)qo`shimcha ma’nosi

B)grammatik ma’nosi

C)asosiy ma’nosi


D)yasama ma’nosi
38

Qaysi qatordagi so`zda ikkita so`z yasovchi qo`shimcha mavjud?

A)kesatiq B) bog`lam C) aylanmoq

D) achitma


39

«Universitetning birinchi bosqich talabasi ekanida uning “Laylo” she’ri millat yoshlarining eng sevimli qo`shig`i sifatida kuylanardi».

Bu ma’lumot qaysi ijodkorga tegishli?

A)Rauf Parfi B)Abdulla Oripov

C)Nazar Eshonqul D)Bahrom Ro`zimuhammad


40

Quyidagi bo`g`lovchi birliklardan qaysi biri qo`shma gap qismlarini bog`lash bilan birga, ular o`rtasida qiyoslash va zidlash munosabati mavjudligini ifodalaydi?

A)ammo, lekin, biroq B)u, -yu, -da, yuklamaC)bo`lsa, esa so`zlari D)ayruv bog`lovchilariDownload 74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat