O‘rta maxsus, kasb–hunar ta’limi markazi «maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachisi» kasbi bo’yichaDownload 7.03 Mb.
bet35/35
Sana24.01.2017
Hajmi7.03 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

3-hafta. Qush va hayvonlar rasmini chizish. Tasviriy san’atda qush va hayvonlarning ta’svirini chizish. Qush va hayvonlarni, ularning yashash sharoitlariga ko’ra mavqеi, nisbatlarini, shakl qurilishlari bo’yicha tasvir etish. Qush va hayvonlarni bosqichlar asosida tasvirlash. Qush va hayvonlarni o’ziga qarab, xayolan yoki eslab qalam va rang tasvirda ifoda etish. Qushlarning shakli, tuzilishi, rangini o’rganish. Hayvonlarning tuzilishi, shaklini o’rganish.

4-hafta. Mavzu asosida rasm chizish. Mavzu asosida rasm ishlashning qoidalari. Mavzu asosida rasm ishlash bosqichlari: kuzatish, xomaki rasmlar, eskizlar. Tabiatni va jamiyatni kuzatish asosida mavzu kompazitsiyalar tuzish.

5-6 hafta. Loy bilan ishlash tеxnikasi haqida tushuncha. Loydan xar xil mavzuga oid bo’lgan loy ishlarini bajarish

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni ijodkorligini rivojlantirishda saxnalashtirish

2-kurs, 4-semestr, 60 soat, 10 hafta

1-hafta. “Bolajon” Tayanch dasturi bilan tanishish va dasturdagi “Nutq, o’qish va savodga o’rgatish” bo’limini o’rganish.

“Bolajon” tayanch dasturi asosida bolalarni nutqini rivojlantirish bo’yicha ishlarni rejalashtirish. Rejalashtirishga qo’yilgan talablar, bolalar nutqini rivojlantirish bo’yicha mashg’ulotlarni rejalashtirish va hisobga olish. “Bolajon tayanch dastiri bilan tanishish. Nutq o’qish va savodga o’rgatish bo’limini yoritish Bolalar bog'chasida davlat talablari dasturini o’rganish Nutq o'stirish va savodga o’rgatish bo’limlarini tahlil qilish .2-hafta. Guruhlardagi kitob burchaklarini tashkillashtirish, asar tanlash va hikoya qilish. Guruhida kitob burchagi tashkil ctish.Kitob burchagi uchun yorug' va qulay joy tanlash. Kichik guruhda kitob burchagi kitob tokchasida yoki stol ustida tashkil etishi. Kitob burchagiga bolalar hayotidan, ertaklardan olingan rasmlardan osib qo'yish. Katta va maktabga tayyorlov guruhlarida esa shoir va yozuvchilarning, masalan, Zulflya, Q. Muhammadiy, E. Vohidov, P. Mo'min, A. Oripovva h. k. laming portretlarini osibqo'yish. Har birguruh uchun „Dastur" asosida kitobliar tanlash.Qo'shimcha adabiyotlar ham tarbiyachi tomonidan tanlanib, kitobjavonida saqlash.

3-hafta. O’quvchilarni ijodiy faoliyatlarini ertak tuzush orqali rivojlantirish. O’quvchilarni boglianishli nutqini rivojlantirish muloqotga o'rgatishda, o'z his-tuyg'ularidan foydalanish va uni bog'langan holda bayon etishga odatlantirish . O'z fikrlarinianiq, ravshan va tushunarli tarzda bayon etish malakasini shakllantirish. Tarbiyachi boshlagan ertak yoki hikoyaning oxirini o'ylab toppish va oxiriga yetkazish.

O'rtog'larining hikoyasini takrorlash.4-hafta. O’quvchilarni to’g’ri talaffuzga o’rgatish va ifodali o’qish ustida ishlash. Tarbiyachining nutqi aniq bo'lshi, jumlalarni, so'zlarni va har bir tovushni aniq talaffuz Etish. Talaffuz etishni o'rganibgina qolmasdan, balki tinglagan ertak va hikoyalarining mazmunini aniq, qiziqarli tarzda qayta hikoya qila olishga, tevarak-atrofni kuzatish natijasida olgan taassurotlarini to’gri so'zlab berishga o’rgatish. Sof, aniq-ravshan nutqqa ega bo'lishi, ya'ni diksiyasi yaxsh ibo'lishi. Nutqida adabiy talafruzdan (so'zlardan) foydalanishi, ya'ni orfoepik normalarga rioyaqilishi.

5-hafta. O’qilganasaruchunpersanajlaryasashvaqoyibkorsatish (soya teatri). Persanajlarga bo’lgan qiziqishlarini oshirish va o’zlariyasash

Bolalar bog'chasi tarbiyachisining oldida har bir badiiy asarni san'at asari sifatida bolalar ongiga yetkazish, uning mazmunini ochib berish, badiiy asarda qatnashuvchi personajlarga nisbatan qiziqishlarini oshirish .

Bolalar uchun yozilgan asarlarda qahramonlarning xaraktcridagi xususiyatlardan biri ajratib ko'rsatish,ovozi ntanatsiyasiga rioya qilish.

6-hafta. Badiiy asarlarni sahnalashtirish, turli usullar orqali qo`yib ko`rsatish. Badiy asarlarlarni sahnalashtirish turlari va uni qoyib korsatish usullari bilan tanishish .

Bolalar bog'chasida badiiy asarlarni sahnalashtirish. O'yinchoq larteatri. Soya teatrini namoyish ctish.

Bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda bolalar bog'chasining tarbiyachisi oldida turgan vazifalarni aniq bilish ,

Uning mazmunini ochib berish, badiiy asarda qatnashuvchi personajlarga nisbatan mehr uyg’otish.7-hafta. Maktabgacha ta'lim muassasasida va oilada korsatish uchun turli DVD disklarni tanlash va qoyib ko’rsatish

Maktabgacha ta'lim muassasasida va oiladagi bolalarga DVD disk, i ko’rsatish va eshittirish haqida tushuncha berish. DVD disk kerakli jihozlar tayorlash. Dastur asosida bolalar yoshiga mos ko’rsatuvlarni ko’rsatish va eshittirish. MTM va oilada eshittirish orqali bolalarda badiy asarlarga nisbatan qiziqishlarini tarbiyalash.8-hafta. O’quvchilar bilan birgalikda qo’l teatrini saxnalashtirish va qo’yib ko’rsatish (Bo’g’rsoq ertagi )

Bilim malakalarini rivojlantirish. O’quvchilqrni ovoz intanatsiyalarini sozlash .9-hafta. O’quvchilar nutqini o’stirish bo’yicha sahnalashtirish o’yinlarni o’tkazish. O’quvchilarni eslab qolish qobilyatlarini tekshirish.

Harbir guruhga dasrut asosida sahnalashtirish usullarini o’rganish Katta gurugda o’tkaziladigan sahnalashtirish usullar bilan tanishish va senariylar yozishni o’rganish.10-hafta. Tayyorlangan sahna kotinishlarini Maktabgacha ta'lim muassasasida namoyish etish “Ur to’qmoq” “Sholg’om”, “Bo’g’rsoq” ertaklarini sahnalashtiris.

O’quvchilarni olgan bilimlarini Maktabgacha ta'lim muassasalarida qo’llash va baholash.Diplom oldi amaliyotida bajariladugan ishlar mazmuni 6-soat, 13 hafta

Korreksion amaliyot:

 1. Nutq nuqsoniga ega bolalar bog’chasida bolalarning shaxsiy hujjatlari va nutq kartalari bilan tanishish, mashg’ulotlar jadvali va korreksion-logopedik mashg’ulotlarni dasturini o’rganish - 12 soat

 2. Rinolaliya nutq nuqsoni bor bolalarda toushlar talaffuzi kamchiligini bartaraf etishda nafas mashqlarini amalga oshirish 12 soat

 3. Rinolaliya nutq nuqsoni bor bolalarda toushlar talaffuzi kamchiligini bartaraf etishda nafas mashqlarini amalga oshirish – 12 soat

 4. Dizartiriya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan olib boriladigan guruxli logopedik korreksion mashg’ulotlarni tashkil etish 12 soat

 5. Dizartiriya nutq niqsoniga ega bolgan bolalar bilan oilb bariadigan yakka mashg’ulotlarni tashkil etish 12 soat

 6. Dizartiriya nuqsoniga ega bo’lgan bolalar bilan olib boriladigan tarbiyachining mashg’ulotlari 12 soat

 7. Ovoz buzilishida logopedik-korreksion ishlarni mashg’ulotlarda amalga oshirish 12 soat

 8. Bolalarda ovoz buzilishlarini bartaraf etishda tarbiyachi olib boriladigan ishlar 12 soat

 9. Alalik bolalar bilan olib boriladigan guruxli logopedik-korreksion ishlarni tashkil etish 12 soat

 10. Motor alalik bolalar bilan olib boriladigan guruxli logopedik-korreksion ishlarni tashkil etish 12 soat

 11. Sensor alalik bolalar bilan olib boriladigan logopedik-korreksion ishlar 12 soat

 12. Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan korreksion – logopedik ishlar 12 soat

MTM da amliyot:

 1. Istiqbol reja asosida mashg’ulot ishlanmalar tuzish. 6 soat

 2. Bolalarni madaniy gigenik ko’nikmalarni shakillantirish. 6 soat

 3. Mustaqil ravishda kun tartibni o’tkazish. 6 soat

 4. Guruhlarda ertalabki gimnastikani o’tkazish. Bolalarning (individual) yakka ishlash daftarini yuritish. 6 soat

 5. Bolalar bilan kunning II- yarmida syujetli o’yinchoq yasash ularni bezash va o’yinda qo’lash 6 soat

 6. Bolalar bilan kunning II- yarmida syujetli o’yinchoq yasash ularni bezash va o’yinda qo’lash 6 soat

 7. Bolalar bilan kunning II- yarmida syujetli o’yinchoq yasash ularni bezash va o’yinda qo’lash 6 soat

 8. Tasviriy san’at faoliyatidan ochiq mashg’ulot o’tkazish. 6 soat

 9. Bolalar shaxsini tarbiyalashda o’zbek xalq ertaklari ahloqiy hadis va rivoyatdan foydalanish 6 soat

 10. Bolalar bilan Amir Temur hayoti va ijodini o’rganish va mujassam mashg’ulot o’tkazish 6 soat

 11. Bolalar bilan Amir Temur hayoti va ijodini o’rganish va mujassam mashg’ulot o’tkazish 6 soat

 12. Musiqadan ochiq mashg’ilot o’tkazish va tahlil qilish 6 soat

 13. Bolalar bog’chasida ertalabki badan tarbiya mashqlarini musiqa bilan o’tkazish 6 soat

 14. Tabiat burchagida mehnat qilish 6 soat

 15. Nutq o’stirish uslubiyotidan na’munali ochiq mashg’ilot tashkil etish va o’tkazish 6 soat

 16. Jismoniy tarbiya uslubiyotidan mashg’ulot tashkil qilish, o’tkazish va tahlil qilish. 6 soat

 17. Elementar matematika mashg’ulotlarini tashkil qilish o’tkazish va tahlil qilish. 6 soat

 18. Tabiat bilan tanishtirish ochiq mashg’ulot o’tkazish. 6 soat

 19. Obodnoma mashg’ulotlarida qatnashish. 6 soat

 20. Rejim jarayonni mustaqil o’tkazish; bolalarda madaniy-gigienik ko’nikmalarni shakllantirishni davom etirish. Tasviriy san’at faoliyatidan mashg’ulot o’tkazish 6 soat

 21. Bolalarda kattalar mehnatiga qiziqish va hurmat qilish hissini shakillantirish; turli guruhlarda kattalr mehnati bilan tanishtiradigan ochiq mashg’ulotlar o’tkazish 6 soat

 22. Tabiat burchagida mehnat qilish 6 soat

 23. Bolalarda kattalar mehnatiga qiziqish va hurmat qilish hissini shakillantirish; turli guruhlarda kattalr mehnati bilan tanishtiradigan ochiq mashg’ulotlar o’tkazish 6 soat

 24. Tabiat bilan tanishtirish ochiq mashg’ulot o’tkazish. 6 soat

 25. Elementar matematika mashg’ulotlarini tashkil qilish o’tkazish va tahlil qilish. 6 soat

 26. Men yashayotgan o’lka mavzusida suhbat o’tkazish.Ona vatan xaqida sherlarni yodlatish 6 soat

 27. Men yashayotgan o’lka mavzusida suhbat o’tkazish.Ona vatan xaqida sherlarni yodlatish 6 soat

 28. Biriktirilgan guruhda mustaqil bolalarni ertalabki soatini o’tkazish.Bolaning kundalik hayoti davomida o’tkaziladigan ta’limiy rivojlantiruvchi o’yinlar didaktik o’yinlarning mazmunini o’rganish. 6 soat

 29. Baxor fasli haqida so’zlab berish. Bahor faslidagi tabiat o’zgarishlarni kuzatib borish.6 soat

 30. Rejim jarayonni mustaqil o’tkazish; bolalarda madaniy-gigienik ko’nikmalarni shakllantirishni davom etirish. Tasviriy san’at faoliyatidan mashg’ulot o’tkazish 6 soat

 31. O’zbekiston mening vatanim mavzusidagi mashg’ulotlar o’tkazish.6 soat

 32. Bolalar organizimini chiniqtirishni shart-sharoitlarini o’rganish.Bolalar madaniy gigeyenik malaka va ko’nikmalarni hosil qilish 6 soat

 33. Bolalarda kattalar mehnatiga qiziqish va hurmat hissini shakillantirish. 6 soat

 34. Guruhlarda ertalabki gimnastikani o’tkazish. Bolalarning (individual) yakka ishlash daftarini yuritish. 6 soat

 35. Biriktirilgan guruhda mustaqil bolalarni ertalabki soatini o’tkazish.Bolaning kundalik hayoti davomida o’tkaziladigan ta’limiy rivojlantiruvchi o’yinlar didaktik o’yinlarning mazmunini o’rganish. 6 soat

 36. Kuning birinchi yarmida sayr o’tkazish. 6 soat

 37. Sayrda bolalarni tabiat bilan tanishtirish. Kuning ikkinchi yarmida bolalar bilan yakka ishlash mashg’ulotlarini o’tkazish. 6 soat

 38. Sayrda bolalarni tabiat bilan tanishtirish. Kuning ikkinchi yarmida bolalar bilan yakka ishlash mashg’ulotlarini o’tkazish. 6 soat

 39. Baxor fasli haqida so’zlab berish. Bahor faslidagi tabiat o’zgarishlarni kuzatib borish.6 soat

 40. O’zbekiston mening vatanim mavzusidagi mashg’ulotlar o’tkazish.6 soat

 41. Sayrda bolalarni tabiat bilan tanishtirish. Kuning ikkinchi yarmida bolalar bilan yakka ishlash mashg’ulotlarini o’tkazish. 6 soat

 42. Bog’cha ichastkalarida bolalar bialn birgalikda ishlash. Bolaning kundalik hayoti davomida – o’yin, mehnat, maishiy faoliyat va sayr vaqtlarida nutqni o’stirish. 6 soat

 43. Bolalarda kattalar mehnatiga qiziqish va hurmat qilish hissini shakillantirish; turli guruhlarda kattalr mehnati bilan tanishtiradigan ochiq mashg’ulotlar o’tkazish 6 soat

 44. Bolalar organizimini chiniqtirishni shart-sharoitlarini o’rganish.Bolalar madaniy gigeyenik malaka va ko’nikmalarni hosil qilish 6 soat

 45. Bog’cha ichastkalarida bolalar bialn birgalikda ishlash. Bolaning kundalik hayoti davomida – o’yin, mehnat, maishiy faoliyat va sayr vaqtlarida nutqni o’stirish. 6 soat

 46. Nutq o’stirish uslubiyotidan na’munali ochiq mashg’ilot tashkil etish va o’tkazish 6 soat.

 47. Guruhda mashhur sarkarda bag’ishlangan vatanimiz himoyachilari haqida bolalarga to’liq tushuncha berish. 6 soat

 48. Guruhda mashhur sarkarda bag’ishlangan vatanimiz himoyachilari haqida bolalarga to’liq tushuncha berish. 6 soat

 49. Bolalar shaxsini tarbiyalashda o’zbek xalq ertaklari ahloqiy hadis va rivoyatdan foydalanish 6 soat

 50. Bog’cha ichastkalarida bolalar bialn birgalikda ishlash. Bolaning kundalik hayoti davomida – o’yin, mehnat, maishiy faoliyat va sayr vaqtlarida nutqni o’stirish. 6 soat

 51. Bolalar shaxsini tarbiyalashda o’zbek xalq ertaklari ahloqiy hadis va rivoyatdan foydalanish 6 soat

 52. Jismoniy tarbiya uslubiyotidan mashg’ulot tashkil qilish, o’tkazish va tahlil qilish. 6 soat

 53. Biriktirilgan guruhda mustaqil bolalarni ertalabki soatini o’tkazish.Bolaning kundalik hayoti davomida o’tkaziladigan ta’limiy rivojlantiruvchi o’yinlar didaktik o’yinlarning mazmunini o’rganish. 6 soat

 54. Amaliyotni yakunlash va ish hujjatlarini ko’rib chiqish. 6 soat


Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

 1. I.A. Karimov. O’zbekiston buyuk kelajak sari. Toshkent. O’zbekiston-1998.

 2. I.A. Karimov. Barkamol avlod-O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent-Sharq.1997.

 3. O’zbekiston Resbublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun. “Ma’rifat” gazetasi .-1997

 4. O’zbekiston Resbublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” T 1997.

 5. “Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo’yilgan Davlat talablari” O’zRXTB. MMXQTMORO’MM.2012

 6. “Bolajon” tayanch dasturi. Toshkent. O’zRXTB. MMXQTMORO’MM 2010

 7. Maktabgacha ta’limning davlat standarti. Standart.O’z.PFITI, T.,1995.

 8. O.Xasanboyeva “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi”. Toshkent. “ILM ZIYO” qo’llanma-2006

 9. Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachilarini o’qitish uchun semenar mo’dullari.Toshkent 2010 yil.
Download 7.03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik