O‘rta maxsus, kasb–hunar ta’limi markazi «maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachisi» kasbi bo’yicha


MTMda va oilada jismoniy tarbiya ish shakllarini tashkil etish. Jismoniy tarbiya mashg’ulotlariining ahamiyati , tuzilishi va mazmuni (Nazariy)Download 7.03 Mb.
bet25/35
Sana24.01.2017
Hajmi7.03 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35

30. MTMda va oilada jismoniy tarbiya ish shakllarini tashkil etish. Jismoniy tarbiya mashg’ulotlariining ahamiyati , tuzilishi va mazmuni (Nazariy)

Jismoniy mashg’ulotlarning ahamiyati va bolalar bog’chasining kundalik rejimida ularning tutgan o’rni. Jismoniy mashg’ulotlar bolalarni jismoniy mashqlarga uyushqoqlik bilan, sistemali suratda o’rgatishning asosiy formasidir. Bola organizmining ish qobiliyati munosabati bilan jismoniy mashg’ulotlarning tuzilish sxemasi.. Jismoniy mashqlarni tanlash va birga qo’shib olib borish. Jismoniy qo’llanmalaridan foydalanish.

Mashg’ulot har bir qismining tuzilishi, mazmuni va ularga doir uslubiy ko’rsatmalar.

Jismoniy mashqlarni bajarishda ehtiyot choralarini ta’minlash va mayib bo’lishlikning oldini olish.Yilning turli fasllarida jismoniy mashg’ulotlarni o’tkazish uslubi. Ilk yoshdagi bolalar bilan va yosh jihatdan aralash gruppalarda jismoniy mashg’ulotlarni o’tkazish uslubi. Tarbiyachining jismoniy mashg’ulotlarini baholash. Bilimlarini o’zlashtirib olishi, jismoniy mashqlarni to’g’ri va tez bajarishi ustidan nazorat qilish. Bolalarning mashg’ulotgacha va mashg’ulotdan keyingi ahvoli va hatti-harakatini kuzatish. Jismoniy mashg’ulotlarini o’tkazishni tahlil qilishga doir savollar.31. Kichik va o‘rta guruhlardan jismoniy tarbiya mashg’ulotini o’tkazish uslubi (Nazariy)

Yilning turli fasllarida jismoniy tarbiya mashg’ulotlarini o’tkazish .kichik va o‘rta guruhlarda va yosh jihatdan aralash guruhlarda jismoniy tarbiya mashg’ulotlarini o’tkazish uslubi. Tarbiyachining jismoniy tarbiya mashg’ulotlarini baholash. Bilimlarni o’zlashtirib olish, jismoniy mashqlarni tez va to’g’ri bajarishi ustidan nazorat qilish.32. Katta va tayyorlov guruhlarda jismoniy tarbiya mashg’ulotini o’tkazish uslubi (Nazariy)

Katta va tayyorlov guruhlarda o’qituvchining topshirig’iga binoan mashg’ulotni qismlarga bo’lgan holda plan - konspektini tuzish, o’tkazish va tahlil qilish.

O’quvchilarga jismoniy tarbiya mashg’ulotini har bir qismini dastur bo’yicha tuza olishga, mashg’ulot plan konspektini tuzish va o’tkazishga o’rgatish.

33. Kichik va o‘rta guruh bolalari uchun jismoniy tarbiya mashg’ulotini plan – konspektini tuzish (Amaliy)

O’quvchilarga jismoniy tarbiya ish formalaridan jismoniy tarbiya mashg’ulotini va kundalik hayotda olib boriladigan jismoniy mashqlarni mustaqil olib borishni talab qilish.

O’quvchilar amaliyotda bajaradigan mashg’ulotlarga ko’rgazmali qurollar tayyorlash.

34. Katta va tayyorlov guruh bolalari uchun jismoniy tarbiya mashg’ulotini plan – konspektini tuzish (Amaliy)

Katta va tayyorlov guruhlarda mashg’ulotning har bir qismini tuzilishi, mazmuni va ularga doir uslubiy ko’rsatmalar berish , farqlashga o’rgatish.

Turli yosh guruhlarda jismoniy tarbiya ish formalaridan jismoniy tarbiya mashg’ulotini va kundalik hayotda olib boriladigan jismoniy mashqlarni mustaqil olib borishni talab qilish.

Mustaqil ish. Amaliyotda jismoniy tarbiya mashg’ulotini mustaqil bajarish va tahlil qilish. O’quvchilarga dastur bo’yicha turli yosh guruhlarga mashg’ulot konspektini berish

35.Sport elementlari bo’lgan o’yinlarni ahamiyati va o’tkazish uslubi (Amaliy)

Sport elementi o’yinlari harakatli o’yin turkumiga kirishi, bolalarni har tomonlama tarbiyalashdagi ahamiyati. Sport elementi o’yinlari tarkibiga asosiy harakat mashqlarini kirishi va bu o’yinni o’ynash orqali fazoda mo’ljal olishga,ko’z bilan chamalash malakalarini rivojlantirish.

Katta va tayyorlov guruhlarda sport elementi o’yinlarini mazmun jihatdan farqlashga o’rgatib amaliyotga v amaliy darslarda o’tkazishga o’rgatish. Bu o’yinlar orqali bolalarni chaqqonlik, epchillik kabi jismoniy sifatlsrni tarbiyalash

Volleybol. Umumiy xususiyati: Bola rivojida o’yin ahamiyati. Sharoit yaratish: joyni tayyorlash, narsalarni, bolalarni tashkillashtirish. O’rgatish uslubi: O’rgatish uslubi: O’rgatish yo’li, mos mashqlarni tanlash, bajarish texnikasi, topshiriqni murakkablashtirish, o’yin qoidalari, xatolarni to’g’rilash va ogohlantirish, o’yin davomiyligi.

Basketbol. Umumuy xususiyati. Bolaning rivojida o’yin mohiyati. Sharoit yaratish: bolalarni uyushtirish, narsa va joylarni tayyorlash. O’qitish uslubi: o’qitish yo’li, mos o’yinlarni tanlash, o’yin qoidalari, murakkab mashqlarni bajarish texnikasi, xatolarni ogohlantirish va to’grilash, o’yin davomiyligi.

Futbol. Umumiy xususiyati. O’rgatish uslubi: bolalarni tashkillashtirish, joyni tayyorlash, o’rgatish yo’li, mos mashqlar, o’yinga oid topshiriqlar, topshiriqni murakkablashtirish, xatolarni to’g’rilash va ogohlantirish, o’yin davomiyligi.

Badmenton:Umumuy xususiyati. O’rgatish uslubi.: bolalarni uyushtirish, o’rgatish yo’li, ikkita teng komandaga bo’lib ,ikkita raketka va valanchik orqali bir-biriga uzatish orqqali o’ynash usullarini o’rgatish.

Stol-tennisi: Umumuy xususiyati . O’rgatish uslubi.:Bu o’yinni stol o‘rtasiga setka tutilgan bo’lib, kichkina raketka orqali va silindr koptok bilan o’ynash usulini o’rgatish.

Mustaqil ish.Internet orqali sport elementi bo’lgan o’yinlarga referat tayyorlash.

36. Sport mashqlarining ahamiyati va o’rgatish uslubi.

Qishki va yozgi sport mashqlarini (Amaliy)

Velosipedda yurish. Velosiped turlari. Velisipedda yurish uchun joy tanlash. Velosipeddan foydalanish qoidalari va unga qarash. Ikki va uch g’ildirakli velosipedlarda yurish xususiyatlari. Velosipedda yurish uslubini o’rgatishYo’l harakati qoidalariga rioya qilish.

Samakatda yurish. samakat turlari, samakatda yurish hususiyati, samakatdan foydalanish qoidalari.Yo’l harakati qoidalarini egallash mashqlari va o’yinlari. Bolalarni yo’lga olib chiqish.

G’ildirakli kon’kilarda yurish. Sharoitni yaratish, joyni tanlash, mos oyoq kiyimlarini tanlash, kon’kilarni saqlash. O’rgatish uslubi. Chapga , o’nga burilishni bir joyda bajarish.

Suzish. suvdagi harakatni o’ziga xosligi. Suzish mohiyati. Suzish usullari va ular texnikasining xususiyati . Joyni tanlash va tayyorlash. Maktabgacha yoshdagi bolalarning cho’milishi uchun basseyn turlari.Cho’milish buyumlariga gigiyenik talablar. Suvda turish qoidalari.Bolalarni tashkillashtirish. O’rgatish uslubi.

Sport mashqlariga bolalarni uyushtirish, tayyorlov mashqlari, o’rgatish usullari, xatolarni oldini olish va tuzatish, jarohatlanish va sovuq olishini oldini olish.

Sport mashqlariga bolalarni uyushtirish, tayyorlov mashqlari, o’rgatish usullari, xatolarni oldini olish va tuzatish, jarohatlanish va issiq olishini oldini olish.

Mustaqil ish. Internet orqali sport mashqlariga referat tayyorlash.

37. MTMda jismoniy sog’lomlashtiruvchi tadbirlar. Ertalabki badantarbiya (Nazariy)

Ertalabki gimnastika.Ertalabki badantarbiya ahamiyati hamda ularning bolalar bag’chasining kundalik rejimidagi o’rni.

Ertalabki badantarbiya tuzilishi. Jismoniy mashqlarni tanlash . jismoniy qo’llanmalari (bayram, tayoqcha, halqacha boshqalar…)dan foydalanish. Komplekslar tuzish . komplekslar o’tkazish davomiyligi va ularni almashtirib turish.

O’quvchilarni ertalabki badan-tarbiyani to’g’ri tashkil qilishini, uning tuzilishi, jismoniy mashqlarni to’g’ri tanlash, jismoniy qo’llanmalardan foydalanish. Komplekslar o’kazish davomiyligi ularni almashtirib turish.

Bolalarni charchash holatini yo’qotish va ularning ishchanlik qobiliyatini oshirish maqsadida rasm , loy va plastilindan buyumlar yasash, sanoq, nutqni o’stirish va boshqa mashg’ulotlar prosessida jismoniy daqiqalarni o’tkazish zarurligi.38. Kichik va o‘rta guruhlarda ertalabki badantarbiyani ahamiyati va o’tkazish uslubi (Amaliy)

Bolalar organizmiga ertalabki badan-tarbiyani ahamiyati. Bolalar bog’chasida ertalabki badan-tarbiyani o’rni va o’tkazish uslubi.

Kichik va o‘rta guruhlarda adabiyotlar va dasturdan foydalanib, ertalabki badantarbiya plan-konspektini tuzish va o’tkazish yo’llarini tahlil qilish.

Bolalar organizmiga ertalabki badan-tarbiyani ahamiyati. Bolalar bog’chasida ertalabki badan-tarbiyani o’rni va o’tkazish uslubi.

Kichik va o‘rta guruhlarda adabiyotlar va dasturdan foydalanib, ertalabki badantarbiya plan-konspektini tuzish va o’tkazish yo’llarini tahlil qilish.

Mustaqil ish. Kichik va o‘rta guruhlarda ertalabki badan tarbiyani dastur asosida plan konspektini tuzish va o’tkazishga o’rgatish. O’quvchilar o’tkazgan ertalabki badan tarbiyani kuzatish va tahlil qilish.

39. Katta va tayyorlov guruhlarda ertalabki badantarbiyani ahamiyati va o’tkazish uslubi (Amaliy)

Bolalar organizmiga ertalabki badan-tarbiyani ta’siri. Bolalar bog’chasi kun tartibida ertalabki badan-tarbiya. Badan-tarbiyaning vazifalari; organizmning ish faoliyati va funksional holatini oshirish.Mustaqil ish. Katta va tayyorlov guruhlarda adabiyotlar va dasturdan foydalanib, ertalabki badantarbiyani plan konspektini tuzish va o’tkazish yo’llarini tahlil qilish. Musiqa jo’rligida mashg’ulot konspektini tuzish uchun harakat tanlash.

40. Jismoniy tarbiya ishlarini rejalashtirish va hisobga olish (Nazariy)

Jismoniy tarbiyaga doir istiqbol reja va oylik rejalarni ma’lum bir davrga mo’ljallangan jismoniy qo’llanmalarini tanlash va taqsimlash. Bolalarni kun mobaynida jismoniy mashqlarni bajarishini kuzatish va bolalarni bog’chaga qatnashini hisobga olish.

Jismoniy tarbiyaga doir istiqbol reja va oylik rejalarni ma’lum bir davrga mo’ljallangan jismoniy qo’llanmalarini tanlash va taqsimlash. Bolalarni kun mobaynida jismoniy mashqlarni bajarishini kuzatish va bolalarni bog’chaga qatnashini hisobga olish.

Asosiy mashg’ulot-Jismoniy tarbiya uslubiyati fani bo’yicha tuzilgan dasturdagi o’tiladigan nazariy mashg’ulotlar dars formasida olib borilib o’qituvchi dasturni asosiy mavzularni bayon qiladi, o’quvchilarni mustaqil ishlari uchun ko’rsatmalar beradi. O’quvchilarni bayon qilayotgan mavzuni to’la idrok qilishlari maqsadida uni tushuntirish bilan birga mashqlarni qilib ko’rsatish, ko’rsatma qurollarni (jadval, sxema, rasm, fotosur’at, slaydlar, videoglaz, kodoskop, magnitofon yozuvlari) shuningdek o’qitishning boshqa texnik vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Prezidentimizning I.A.Karimovning “Sog’lom avlod dasturi”, “O’zbekiston iftixorlari” kitobi bilan tanishtirib, “Ta’lim haqidagi qonun” asosida dars o’tish tavsiya etiladi.

Amaliy mashg’ulotlarda o’quvchilar maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni jismoniy mashqlarga o’rgatish metodikasini o’rganadilar. Bolalar bog’chasida jismoniy tarbiya vazifalarini amalga oshirish uchun zarur bo’lgan bilim va amaliy ko’nikmalar hosil qiladilar. Amaliy mashg’ulotlar o’quv uslubiy xarakterdagi mashg’ulotlar, namunali mashg’ulotlar va o’quv gruppalaridagi o’quv amaliyoti tarzida o’tkaziladi. O’quv uslubiyati mashg’ulotlarida o’quvchilar maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni jismoniy mashqlarga o’rgatishning usul va uslublarini ertalabki badan tarbiya, jismoniy tarbiya mashg’ulotlari, harakatli o’yinlarni o’tkazish yo’llarini o’rganadilar. Hamda jismoniy qo’llanmalar tayyorlash usullari bilan tanishadilar. Bu mashg’ulotlar nazariy qoidalarini bayon qilish bilan birga jismoniy mashqlarga o’rgatishning usullarini amalda ko’rsatish, o’quvchilarni o’qituvchi topshiriqlarini bajarish yo’li bilan o’tiladi.

Namunali mashg’ulotlar bog’chada o’tkazilib pedagogik amaliyotning tarkibiy qismi bo’lib, kursni o’qish bilan parallel olib boriladi. O’quv amaliyoti o’quvchilarni quyidagi malaka va ko’nikmalar hosil qilishga qaratgan bo’lishi kerak.


 • Farmoish va buyruq berish;

 • Mashqlarni ko’rsatish, tushuntirish uchun to’g’ri joy tanlash.

 • Terminalogiyani bilish;

 • Jismoniy mashqlarga o’rgatishda xilma-xil va uslublardan foydalanish;

 • Mashqlarni tushuntirishni, ularni bajarib ko’rsatish bilan birga qo’shib olib boorish;

 • Jismoniy mashqlarni bajarish sifatini baholash, xatolarni aniqlash ularni bartaraf qilish usullarini topish;

 • Ertalabki badan tarbiya, harakatli o’yinlar, jismoniy tarbiya mashg’ulotlarini plan-konspektlarini tuzish, kuzatishlarni yozib borish.

Kurs ishlarini bajarish bo’yicha ko’rsatmalar:

Kurs ishi mavzulari ta’lim sohasidagi dolzarb masalalar bo’yicha tanlanib u fan uyushma yig’lishlarida ko’rib chiqilib tasdiqlanadi. Kurs ishi mazmuni MTMlardagi ilg’or pedagogik texnologiyalar, matbuotdagi yangiliklar, o’quvchilarning o’quv yurtida o’qish davrida olgan nazariy bilimlari va amaliy ko’nikmalariga mos bo’lishi kerak. Kurs ishi mazmuni o’quvchilarga o’quv yili boshida berilib ularga rahbar tayinlanadi va ular bilan kurs ishi mavzularini yoritish bo’yicha maslahatlar tashkil etiladi. Ushbu maslahatlar chog’ida o’quvchilarga kurs ishining maqsadi, mohiyati uning bajarilishining namunaviy rejasi, zarur bo’lgan materiallarni topish usullari bo’yicha ko’rsatmalar beriladi. Kurs ishini baholashda mavzuning dolzarbligi, ta’lim sohasidagi ahamiyati uning sifati va bezatilishi, o’quvchining amaliyotdagi kuzatuv ishlari, mustaqil fikrlari, ijodiy ishlari, qo’shimcha adabiyotlardan kengroq foydalanganligi inobatga olinadi.

Kurs ishiga rahbarlik qilishda quyidagilar e’tiborga olinadi. Kurs ishi mavzularini tanlash va har bir bitiruvchi uchun yakka topshiriqlar berish. Kurs ishi mavzusini yoritishda kerak bo’lgan savollar va materiallarni o’rganish va to’plashda yordam berish. Kurs ishini yozish tartibi va ketma-ketligi uning hajimi va mazmuni bo’yicha maslahatlar beriladi. O’quvchilarga zarur adabiyotlar va uslubiy qo’llanmalar tanlash va kurs ishini sifatli bajarishni nazorat qilib boradi.

Kurs ishlari mavzulari.


 1. Bolalar bog’chasining turli yosh guruhlarida ertalabki badan tarbiyani o’tkazish uslubi.

 2. Bolalar bog’chasidagi ertalabki badan tarbiyada buyumlardan foydalanish.

 3. Bolalar bog’chasida asosiy harakat mashqlari.

 4. O’zbekistonda jismoniy tarbiyani rivojlanish tarihi.

 5. Harakatli o’yinlarning asosiy harakat malakalarini tarkib toptirishga ta’siri.

 6. Harakatli o’yinlarning bolalarda axloqiy - irodaviyligi.

 7. Harakatli o’yinlarda xilma-xil atribut o’yinchoqlar va jismoniy qo’llanmalardan foydalanish.

 8. Turli yosh guruhlarda jismoniy mashg’ulotni o’tkazish uslubi.

 9. Jismoniy mashqlar bilan mustaqil shug’ullanishga rahbarlik qilish.

 10. Jismoniy mashqlarning sport turlariga o’rgatish uslubi

Fan dasturining informasion-uslubiy ta’minoti

O’qitishda axborot texnologiyalari va texnik vositalardan foydalanish samaradorligini oshiruvchi : kompyuter va uning local tarmoqlari, multimediya vositalari: Dell tipidagi proektor, DVD-diskovod, Web-kamera,video-ko’z (glazok) kabi didaktik vositalardan keng foydalanish zarur. O’quvchilarning “Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi ” fanini puxta o’zlashtirishni ta’minlash maqsadida o’qitishning ilg’or va zamonaviy usullardan, yangi information va pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Fanni o’zlashtirishda darslik, o’quv va uslubiy qo’llanmalar, ma’ruza matnlar, tarqatma materiallar, electron materiallardan foydalaniladi. Ma’ruza, amaliy darslariga mos ravishdagi ilg’or pedagogic texnologiyalar tadbiq etiladi.Mustaqil ishga ko’rsatmalar

O’quvchilarning mustaqil ishlari dastur materialini darsliklardan o’quv uslubiy qo’llanmalar va boshqa maxsus adabiyotlardan o’rganishni hamda uy vazifalarni bajarishni nazarda tutadi.

Seminar mashg’ulotlarda yangi yetishib chiqayotgan sportsmenlar hayotini o’rganish haqida izlanib, tahlil qilish, o’rganish haqida qo’llanib, tahlil qilish, mustaqil tarzda ilm-fan bilan shug’ullanib, yangi fikrlarni o‘rtaga tashlashga o’rgatib boriladi.

I. Har bir semester tugaganda mustaqil ish mazmuni beriladi.

II. Fanni o’qitishda quyidagi vositalardan foydalaniladi.

O’quvchilarga har bir mavzuni tushunarli va o’quvchilar ongiga yetib borishiga yordam beruvchi ko’rgazmali vositalardan foydalaniladi.

1. Sxemalar (darsning nazariy qismlarida).

2. Kodoskop.

3. Vidiokasetalar.

4. Audikasetalar.

5. Shirmalar.

6. Kompyuter.

7. Televizor.

8. Magnitafon.III. Quyidagi namoyish qiluvchi va tarqatma materiallar.

1. Kartochkalar.

2. shirma.

3. qo’g’irchoq.

4. tayoqchalar.

5. obruchlar.

6. koptoklar.

7. qum haltachalar.

8. arqonlar.

9. gimnastika skameykasi.Foydalanilgan asosiy darslik va o’quv qo’llanmalar, electron ta’lim resurslari hamda qo’shimcha adabiyotlar ro’yhati

1. I.A.Karimov. “Barkamol avlod orzusi”. Qo’llanma. – T,: 2000.

2. “Sog’lom avlod dasturi”. Qo’llanma . – T,: 2000

3. V.Rasulova, X.Axmedova, Q.Abdullayeva. “Uchinchi ming yillik bolasi”. Dastur. – Toshkent.: 2002.

4. Mahkamjonov. M. K. “Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi”. Ma’ruza matni. Qo’llanma. – Toshkent.: 2002.

5. A.V.Keneman, D.V.Xuxlayeva. “Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash nazariyasi va metodikasi” .Darslik.– T.: O’qituvchi, 1998.

6. A.K.Atoyev “Farzandingiz barkamol bolsa”. Qo’llanma.-Toshkent,: 1990.

7. A.N.Normurodov. “Jismoniy tarbiya”. Qo’llanma. - O’zbekiston, 1998.

8. “3 yoshgacha bolalar uchun gimnastika, massaj va o’yinlar”. Qo’llanma. –Toshkent.: 1998.

9. T.S.Usmonxo’jayev, S.G.Arzumanov, B.A.Qodirov. “Jismoniy tarbiya”. Qo’llanma. 2003.

10. L.I.Pinzullayeva. “5-6 yoshli bolalar uchun jismoniy tarbiya mashg’uloti”. Qo’llanma. - O’qituvchi nashriyoti.: 1992.

11. ”Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo’yilgan Davlat talablari”O’zRXTB.MMXQTMORO’MM 2012

12. “Bolajon” tayanch dasturi. Toshkent. O’z RXTB.MMXQTMORO’MM.2012yil

13. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni T.1997 y

14. O’zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” T. 1997y

15. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori “Malakali pedagog kadrlar tayyorlash hamda o‘rta maxsus, kasb – hunar ta’limi tizimini yanada takomillashtirishga oid chora tadbirlar to’g’risida”, “Kasb – hunar ta’limi” jurnali 2012yil.

Ushbu fanni o’qitishda turli axborot kommunikatsiya resurslaridan, hamda boshqa o’quv, ilmiy va uslubiy ma’lumotlar manbalaridan keng foydalaniladi.

Axborot – resurs markazining VEB sayti Steel0708@mail.ru www.tashped.zn.uz

ARMning electron pochta manzili: saodat 28mail.ru

Ta’lim muassasasi internetga “ZIYO-NET” tarmogí orqali ulangan.

Kollejning VEB sayti www.toshped.zn.uz.

Kollejning electron pochtasi E-mail.toshpedkollej@mail.ru. mavjud.O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

O‘RTA MAXSUS, KASB –HUNAR TA’LIMI MARKAZI


Ro’yxatga olindi

№ KMD 3141701-2.15

2012 yil 15 аvgust

Vazirlikning 2012 yil

15 avgustdagi 332-1-sonli

buyrug’i bilan tasdiqlangan
USTAXONADA AMALIY MASHG’ULOT

FANIDAN O’QIV DASTURI

Fan dasturi oily va o‘rta maxsus . kasb-hunar ta’limi tayyorlov yo’nalishlari bo’yicha Muvofiqlashtiruvchi kengashning 2012 yil 24 iyuldagi 3-son majlis bayoni bilan ma’qullangan.


Fan dasturi Toshkent pedagogika kollejida ishlab chiqildi bilim sohasi bo’yicha sho’ba kelishuvidan o’tkazildi (16.07.2012 y. № 1 sonli).


Tuzuvchi:

Azimova Dono ErgashevnaToshkent pedagogika kolleji o’qituvchisi

Taqrizchilar:

Xasanova Shaxnoza To’xtasinovnaNizomiy nomli Pedagogika Universiteti o’qituvchisi

Yaqubova Sharifa YaqubovnaToshkent shahar Uchtepa tumani 540 MTM mudirasi


Toshkent -2012

KIRISH
“O’quv ustaxonasida amaliy mashg'ulot” dasturining asosiy vazifasi maktabgacha ta'lim muassasalari va oilada bolalarga rahbarlik qilish uchun amaliy bilim va ko`nikmalar berishdan iboratdir. Ushbu dasturning o`qitilishidagi asosiy vazifalaridan biri, O`zbekiston Respublikasining “Ta'lim to`g`risida”gi, Qonun va “Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishga qo`yilgan davlat talablari”, “BOLAJON” tayanch dasturi, "Bola shaxsiga yo`naltirilgan ta`lim” dasturi asosida ishni to`g`ri tashkil qilish mehnat tarbiyasini to`g`ri yo`lga qo`yish, o`quvchilarni maktabgacha yoshdagi bolalar mehnat faoliyatiga rahbarlik qilish uchun tayyorlashdan iboratdir. O’zbekiston Resbuplikasi prizidenti I.A.Karimov bugungi kun o’qtuvchilari o’zlarida yuksak ma’naviy, axloqiy hamda kasbiy sifatlarni namoyish eta olish ishlari lozimligiga alohida urg’u beradi. Ta’limning yangi modulida jamiyatda mustaqil fikrli erkin shaxsni shaklantirishga e’tibor berilar ekan ustaxonada amaliy mashg’ulot faninig maqsad, vazifalari hamda malakali mutaxasislar sifatida o’z qobilyatlarini rivojlantiradi, o’z sohalarida iqtidorli kasb sohibi sifatida faoliyay ko’rsata oluvchi muttaxassislarni tarbiyalashdan va yetishtirishdan iboratdir.

Dastur maktabgacha talim muassalarida ishlovchi sog’lom barkamol avlodni tarbiyalashda, yuksak insoniy fazilatlarga ma’naviy qadriyatlariga oid ko’nikma va malakaga ega bo’lgan kichik muttaxassislarni yetishtirishni ko’zda tutadi.

O`quvchilarda mehnatga nisbatan muhabbatini, tanlangan kasbga qiziqishlarni tarbiyalash, ijodiy izlanishga yo`naltirish, bolalar uchun kerakli o`yinchoqlar, o`yinlar uchun atributlar yasashga xoxishlarini uyg`otishdan iborat. Qog`oz, karton, matolarning xususiyatlari bilan tanishtirish. Mehnat qilish madaniyati malaka va ko`nikmalarini tarbiyalash. Buyumlarni tayyorlash jarayonini rejalashtirish, tayyorlash texnalogiyasini o`rgatish, maxsulotni iqtisod qilish, Buyumlarni eskizini va suratini chizishga o`rgatish, chizmalarni o`qish va ish joylarini tartibli saqlash. Didaktik jixozlarni tayyorlash texnikasi bilan tanishtirish, bog`chadagi pedagogik talabni hisobga olish. O`quvchilarni badiiy didlarini shakllantirish. Vaqtni tejash. Tez maqsadga muvofiq ishlash odatlarini shakllantirishdan iboratdir.

Fanning maqsad va vazifalariDownload 7.03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat