O‘rta maxsus, kasb–hunar ta’limi markazi «maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachisi» kasbi bo’yicha


“Qoniqarsiz” - 55%dan past “Qoniqarli” - 55%-69%Download 7.03 Mb.
bet11/35
Sana24.01.2017
Hajmi7.03 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

“Qoniqarsiz” - 55%dan past

“Qoniqarli” - 55%-69%

“Yaxshi” - 70%-84%

“A`lo” - 85%-100%

Baholash mezonlari

Mezonlar

2

3

4

5

1

Mazmun

2

Guruh faolligi

3

Dizayn

4

Taqdimot

Asosiy qismga ko’rsatma.


«Nutq o’stirish nazariyasi va metodikasi» fani bo’yicha tuzilgan, dasturdagi o’tiladigan mavzular ketma-ketlikda keltirilgan. Dasturning asosiy qismida maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni nutqini rivojlantirishda ona tilining ahamiyati, bolalar nutqini o’stirishning o’ziga xos xususiyatlari, maqsad va vazifalari yoritilgan. Shuningdek, ilk yoshdan boshlab bolalar nutqini o’z vaqtida va to’g’ri rivojlantirish maqsadida, tarbiyachi hamda oila tarbiyachisi nutqiga qo’yilgan pedagogik talablar haqida tushuncha berilgan. Nazariy mashg’ulotlarda, dasturda ko’rsatilgan nutq o’stirishning vazifalari haqida o’quvchilarga har tomonlama batafsil, kengroq bilim beriladi.Amaliy mashg’ulotlarda esa o’quvchilarga mavzular bo’yicha mashg’ulot ishlanmasi tuzishni o’rgatish. “Bolajon” tayanch dasturi asosida MTM guruhlari va oilada bolalar uchun mashg’ulotlarini tuzish.Ularni kunlik, xaftalik, oylik va yillik rejalarini tuzish hamda hisobga olish yo’llarini ko’rsatish. Tuzilgan mashg’ulotlarni MTM va oilada o’tkazish va tahlil qilish.
Fanning mazmuni bo’yicha tahliliy rejalar taqsimotiFanning bo’limlari va mavzular nomi

Umumiy yuklama, soat

Hammasi

Darslar turi bo’yicha soatlar taqsimoti

(Auditoriya yuklamalari)

Mustaqil ish

Jami


Nazariy (ma’ruza)

Amaliy

Labaratoriya ishi

Seminar

Kurs ishi loyihasi

I. Maktabgacha ta’lim tizimida va oilada ona tili

4

4

2

2

1

Maktabgacha ta’lim muassasalarida va oilada bolalar nutqini rivojlantirish bo’yicha nutq o’stirish vazifasi, mazmuni va metod usullari.

2

2

2
2

“Bolajon” tayanch dasturida”Nutq, o’qish va savodga tayyorlash” bo’limini taxlili.

2

2
2

II. MTMdagi tarbiyachi va oila tarbiyachining nutqi – bolalar nutqini rivojlantirishning asosiy manbai

2

2

2
3

Tarbiyachi va oila tarbiyachi nutqiga qo’yiladigan pedagogik talablar hamda tarbiyachi o’z nutqini takomillashtirish ustida ishlashning zarurligi.

2

2

2III. MTM va oilada ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish uslubiyoti.

8

6

4

2


2

4

Bir yoshdagi bo’lgan bolalar nutqini o’stirish davr va bosqichlari.

2

2

25

Ikki yoshgacha bo’lgan bolalar nutqini rivojlantirishning o’ziga xos xususiyatlari va mashg’ulotlar o’tkazish uslubiyoti.

2

2

2


6

Ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantishda ta’limiy o’yin va mashg’ulotlar, ularga qo’yiladigan talablar.

4

22


2

IV. MTM va oilada bolalarni tevarak – atrof bilan tanishtirish va lug’at ustida ishlash uslubiyoti.

14

8

6

2


6

7

Bolalarni tevarak – atrof bilan tanishtirish va lug’atini boyitishning ahamiyati, MTM va oilada lug’at ishining vazifalari hamda mazmuni.

4

2

2

2

8

Tevarak – atrof bilan tanishtirish va lug’at ustida ishlash bo’yicha mashg’ulot turlari.

2

2

29.

Bolalar lug’atini boyitishda didaktik yoki ta’limiy o’yinlarni o’tkazish.

2

2
2
10.

Turli yosh guruhlarda topishmoqlarni o’tkazish metodikasi.

6

2

2

4

V. MTM va oilada nutqni grammatik jihatdan shakllantirishning uslubiyati.

6

4

4

2

11.

Nutqni grammatik jihatdan shakllantirishning vazifalari va mazmuni.

4

2

2

2


12.

Bolalar nutqida uchraydigan morfologik va sintaktik xatolar hamda ularning sabablari.

2

2

2


VI. MTM va oilada bolalar nutqining tovush madaniyatini tarbiyalash uslubiyoti.

8

6

4

2


2

13.


Nutqning tovush madaniyati to’g’risida tushuncha berish. Nutqning tovush madaniyatiga doir ishlarning vazifalari.

2

2

2
14.

Bir yarim yoshdan uch yoshgacha bo’lgan bolalarda nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, mashg’ulotlarni tashkil etish va o’tkazish uslubiyoti.

2

2

215.

MTM va oilada maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish uslubiyati.

4

2
2


2

VII. MTM va oilada bolalarni bog’lanishli nutqqa o’rgatish uslubiyati.

8

6

6

2

16.

Bog’lanishli nutq va uni maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda rivojlantirish xususiyatlari.

2

2

2

17.

Maxsus mashg’ulotlarda diologik nutqqa o’rgatish uslubiyotlari va usullari.

4

2

2

2


18.

Suhbat turlari, mazmuni, usullari va mavzulari.

2

2

2
VIII. MTM va oilada bolalarni hikoya qilishga (monolog nutqqa) o’rgatish.

20

14

12

2


6

19.

Bolalarni monolog nutqga o’rgatish bo’yicha ish mazmuni va vazifalari.

4

2

2
2

20.

Hikoya qilib berish turlari va bolalarni hikoya qilib berishga o’rgatishda foydalaniladigan usullar.

2

2

221.

Badiiy asarlarni qayta hikoya qilish va qayta hikoya qilishga o’rgatish usullari.

2

2

2


22.

Bolalarni rasmga qarab hikoya qilishga o’rgatish.

4

2

2

2

23.

O’yinchoq va predmetlarga qarab hikoya qilishga o’rgatish.

2

2

2


24.

Bolalarni o’z tajribalaridan (xotiradan) hikoya qilib berishga o’rgatish.

2

2

225.

Bolalarni hikoya qilishga o’rgatish mashg’ulot ishlanmasi tuzish va o’tkazish.

4

2
2


2

IX. MTM va oilada bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish.

18

10

6

4


8

26.

Bolalarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda badiiy adabiyotning ahamiyati va bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda MTM va oila tarbiyachisi oldida turgan vazifalari.

4

2

2

2

27.

Turli yosh guruhlarda badiiy adabiyot bilan tanishtirish uslubiyoti va o’qilgan asarni mustahkamlash usullari.

2

2

2
28.

Bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda axborot texnalogiyasidan foydalanish.

6

2
2


4

29.

Mashg’ulotdan tashqari vaqtda badiiy adabiyotdan foydalanish va badiiy viktorinalar o’tkazish.

4

2

2

2

30.

Badiiy asarlarni sahnalashtirish turlari va uni qo’yib ko’rsatish usullari.

2

2
2
X. MTM va oilada bolalarni boshlang’ich savodga tayyorlash.

14

8

6

2


6

31.

MTM va oilada bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash to’g’risida tushuncha. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni MTM va oilada yozish va o’qishga tayyorlashda analitik va sintetik tovush metodi.

4

2

2

2

32.

Bolalarning psixologik xususiyatlari va savodini o’zlashtirishga tayyorlash. O`qish va yozishga o’rgatishda bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish.

2

2

2
33.

Daftar chiziqlari , qiya chiziqli daftarga harif va son elementlarini mashq qilish.

2

2
2

34.

Tovush, bo’g’in, so’z va Gap termini bilan tanishtirish.

6

2

2
4

XI. MTM va oilada bolalar nutqini rivojlantirish ishlarini rejalashtirish va hisobga olish.

4

4

2

2

35.

MTM va oilada shaxsini shakllantirishda bolalar nutqini o’stirish uchun qulay shart-sharoit yaratish.

2

2

2
36.

Nutq o’stirish mashg’ulotlarini rejalashtirish va hisobga olish.

2

22
XII. Logopediyaning nazariy va metodologik asoslari.

12

8

8

4

37.


Logopediyaning maqsad va vazifalari. Nutqning buzilish sabablari.

2

2

2
38.

Nutqning anatomik-fiziologik mexanizmlari. Nutq apparatining tuzilishi.

4

2

2

2

39.

Nutq kamchiliklarining turlari va ularni bartaraf etish.

4

2

2

2

40.

Bolalarda tovushlar talaffuzini tekshirish.Nutq kamchiligiga ega bo’lgan bolalar uchun maxsus muasssasalar tizimi.

2

2

2
J A M I :

118

80

62

18


38


I. Maktabgacha ta’lim tizimida va oilada ona tili

1. Maktabgacha ta’lim muassasalarida va oilada bolalar nutqini rivojlantirish bo’yicha nutq o’stirish vazifasi, mazmuni va metod usullari.

(nazariy)

Maktabgacha ta’lim muassasalari va oilada bolalar nutqini rivojlantirish bo’yicha ish vazifalari: Bolalarni tevarak-atrof bilan tanishtirish va lug’at ustida ishlash, grammatik to’g’ri nutqni shakllantirish, nutq tovush madaniyatini tarbiyalash, bog’lanishli nutq so’zlashuv (dialogik) va hikoya qilish (monologik) nutqini o`stirish, badiiy adabiyot bilan tanishtirish.2. “Bolajon” tayanch dasturida”Nutq, o’qish va savodga tayyorlash”

bo’limini tahlili. (amaliy)

MTMda nutqni rivojlantirish dasturi, uning ilmiy asoslari, tuzilishi va mazmuni. Bolalarni rivojlantirishda maktabgacha ta’lim muassasalari oldiga qo’yilgan talablar. “Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo`yilgan Davlat talablari”, “Bolajon” tayanch dasturi talablari bilan tanishuv. Dastur vazifalarini amalga oshirish yo’llari. “Davlat talablari” va ”Bolajon ” tayanch dasturi bilan ishlash.II. MTM dagi tarbiyachi va tarbiyachining nutqi – bolalar nutqining rivojlantirishning asosiy manbai

3. Tarbiyachi va oila tarbiyachi nutqiga qo’yiladigan pedagogik talablar hamda tarbiyachi o’z nutqini takomillashtirish ustida ishlashning zarurligi.

(nazariy)

Tarbiyachi nutqi bolalar nutqini to`gri rivojlantirish uchun namuna sifatidagi ahamiyati va bilimlar manbai, tarbiya vositasi ekanligi. Tarbiyachi nutqiga qoyilgan pedagogik talablar:

Nutqning mazmundorligi va uni bolalarga tushunarli bo’lishi, ifodaliligi, aniqliligi, lug’atining boyligi, ravshan va tog’ri talaffuz, takomillashtirish ustida ishlashning zarurligi. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da tarbiyachiga qo’yilgan talablar.

III. MTM va oilada ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish uslubiyoti.

4. Bir yoshgacha bo’lgan bolalar nutqini o’stirish davr va

Bosqichlari (nazariy). Tug’ilgandan keyin ikki yoshgacha bo’lgan bolalarning rivojlanishida nutqning ahamiyati. Ilk yoshdagi bolalarning kelgusidagi aqlli va nutq o’sishining asosi ekanligi. Bolalar nutqini rivojlantirishda kattalarning bir maqsadga qaratilgan rahbarligining zarurligi. Bola hayotining birinchi yili. Bir yoshgacha bo’lgan bolalarning nutq o`sishining tayyorgarlik bosqichi, chiniqtirish davri, guvrash davri, til chiqarish davri.5. Ikki yoshgacha bo’lgan bolalar nutqini rivojlantirishning o’ziga xos xususiyatlari va mashg’ulotlar o’tkazish uslubiyati (nazariy)

Ikki yoshgacha bo’lgan bolalar nutqini rivojlantirishning o’ziga xos xususiyatlari. Bolalarning kattalar bilan hamda o’z tengdoshlari bilan nutq sini sekin-astalik bilan murakkablashib borishi, funksiyasining shakllanishi va faol nutqning rivojlanishi. Kattalar nutqiga taqlid qilish orqali gaplarni to’g’ri qura olish malakasini shakllanishi, bolalar tomonidan nutqning grammatik elementlarni egallab borishi.

Ikki yoshgacha bo’lgan bolalarda nutqni rivojlantirish bo’yicha mashg’ulotlarni o’tkazish uslubiyatlarni murakkablashib borishi, yakkama-yakka va guruh bo’lib mashg’ulot o’tkazishning bir-birga mosligi. Mashg’ulotlarda turli xildagi usullardan foydalanishi: narsalarni nomi bilan aytib ko’rsatish, tarbiyachi nutq namunasi, so`zlarni va qisqa gaplarni ko`p marta takrorlash, ko’rsatish talab etish, tushuntirishlar berish topshiriqlar berish, insentrovkalardan foydalanish, aytilgan so’zlarga diqqatni yo’naltirish.

6. Ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantishda ta’limiy o’yin va mashg’ulotlar,

ularga qo’yiladigan talablar (amaliy)

Ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda ta’limiy o’yin va mashg’ulotlar, ularga qo’yiladigan talablar. Ilk yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan ishlarni rejalashtirish va uni tahlil qilish. Ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish bo’yicha mashg’ulot ishlanmasini tuzish. Tuzilgan mashg’ulot , o’yin, mashqlarni MTM va oilada o’tkazish.Mustaqil ish. Ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish uchun ta’limiy o’yin va mashg’ulotlar ishlanmasini tuzish.

IV. MTM va oilada bolalarni tevarak-atrof bilan tanishtirish va lug’at ustida ishlash uslubiyoti

7. Bolalarni tevarak-atrof bilan tanishtirish va lug’atini boyitishning

ahamiyati. MTM va oilada lug’at ishining vazifalari hamda mazmuni.

(nazariy)

Tevarak - atrof bilan tanishtirishning ahamiyati, bolalar tomonidan lug’atni o’zlashtirish xususiyatlari. MTM va oilada lug’at ishining vazifalari va mazmuni.Mustaqil ish. Referat, shirma tayyorlash.

8. Tevarak - atrof bilan tanishtirish va lug’at ustida ishlash bo’yicha mashg’ulot turlari.

(nazariy)

Bolalarni tevarak-atrof bilan tanishtirish va lug’atni rivojlantirish bo’yicha mashg’ulot turlari: Narsa buyumlarni kuzatish, sayohat yoki ekskursiya, narsa buyumlarni ko’rib chiqish va taqqoslash, suratlarni ko’rib chiqish va u haqida suhbat, ta’limiy o`yinlar, topishmoqlar topish va o’ylashga o’rgatish mashg’ulotlarida lug’at ishi. Bolalarni har xil faoliyat turlarida lug’at ishi. Turli yosh guruhlarda kuzatish mashg’ulotlarining mazmuni va o’tkazish metodi.9. Bolalar lug’atini boyitishda didaktik yoki ta’limiy o’yinlarni o’tkazish (amaliy)

Turli yosh guruhlarda ta’limiy o’yinlar va ularning ahamiyati. Lug’atni boyitish uchun yordam beradigan ta’limiy o’yinlarning turlari, ko’rgazmali materiallar bilan o’ynaladigan ta’limiy o’yinlar, ularning mazmuni, turlari, yosh guruhlarda bu mashg’ulotlarni o’tkazish uslubi.

Turli yosh guruhlar uchun dasturdan bolalar lug’atini boyitishda didaktik yoki ta’limiy o’yinlarni tanlash va o’tkazish. O’yinchoq hamda rasmlar bilan ta’limiy o’yinlarni MTM va oilada o’tkazish, tahlil qilish. MTM va oilada katta yoshdagi bolalar bilan leksik (so’z) o’yinlarini mashq qildirish.

10. Turli yosh guruhlarda topishmoqlarni o’tkazish metodikasi (nazariy)

Turli yosh guruhlarda topishmoqlarni topish va o’rgatish mashg’ulotlarida lug’at ishi, mashg’ulotlarni o’tkazish metodi. Bolalarni topqirlikka, sezgirlikka, narsalarni belgi xususiyatlarini bir-biriga taqqoslashga o’rgatish, aqliy tarbiya berish.Mustaqil ish Referat, kitobchani tayyorlash.
V. MTM va oilada nutqni grammatik jihatdan shakllantirishning uslubiyati.

11. Nutqni grammatik jihatdan shakllantirish vazifalari va mazmuni

(nazariy)

Grammatik termin haqida tushuncha, nutqning grammatik jihatdan shakllantirish vazifalari va mazmuni bo’yicha o’quvchilarga bilim berish.Mustaqil ish. Didaktik o’yinlar va kartochka tayyorlash.

12. Bolalar nutqida uchraydigan morfologik va sintaktik xatolar hamda

ularning sabablari (nazariy)

Bolalar nutqida uchraydigan morfologik va sintaktik xatolar va ularning sabablarini aniqlash. Bolalar nutqidagi grammatik xatolarni ogohlantirish, to’g’irlash yo’llari. Grammatik to’g’ri nutqni shakllantirish mashg’ulotlarini o’tkazish usullari. Morfologiya bo’yicha o’yin va mashqlar.


VI. MTM va oilada bolalar nutqining tovush madaniyatini tarbiyalash uslubiyati.

13. Nutqning tovush madaniyati to’g’risida tushuncha berish. Nutqning tovush madaniyatiga doir ishlarning vazifalari (nazariy)

Nutqning tovush madaniyati to’g’risida tushuncha berish. Bolalarni tevarak-atrofdagilar bilan qilishda, shaxsni har tomonlama rivojlantirishda va maktabga tayyorlashda nutqning, tovush madaniyatining ahamiyati. Bola tomonidan nutqning tovush tomonini o’zlashtirish xususiyatlari.

Turli yosh guruhlarda nutq tovush madaniyatini tarbiyalash bo’yicha ishlarining vazifalari va mazmuni: nutq eshitish artikulyar apparatni rivojlantirish, nafas olish va chiqarish ustida ishlash, ovoz ustida, tovushlarni to’g’ri talaffuz etish ustida ishlash, ravon gapirish (diksiya), orfoepiya, nutq tempi ustida ishlash, intonatsion-manodorlik (ifodalilik) ustida ishlash.

14. Bir yarim yoshdan uch yoshgacha bo’lgan bolalarda nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish uslubiyoti.

(nazariy)

Bola tovush talaffuzini tarbiyalash bo’yicha o’yin, mashq, mashg’ulotlar o’tkazish uslubiyoti.15. MTM va oilada maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish uslubiyati.

(amaliy)

MTM va oilada “Bolajon” tayanch dasturi asosida mashg’ulotlarni tashkil etish va o’tkazish.Mustaqil ish: Didaktik o’yinlar tayyorlash.
VII. MTM va oilada bolalarni bog’lanishli nutqqa o’rgatish uslubiyati.

16. Bog’lanishli nutq va uni maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda rivojlantirish xususiyatlari (nazariy)

Bog’lanishli nutq va uni maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda rivojlantirish xususiyatlari. Bolalar bilan so’zlashish diologik nutqni shakllantirishning asosiy metodi sifatida qo’llaniladi. Bolalarni dialogik nutqqa o’rgatish bo’yicha ishlarning mazmuni va vazifalari.17. Maxsus mashg’ulotlarda diologik nutqga o’rgatish uslubiyotlari va usullari

(nazariy)

Maxsus mashg’ulotlarda diologik nutqqa o’rgatish uslubiyoti. Suhbat mashg’ulotining ahamiyati. Mashg’ulot 1) suhbatlar: 2) ta’limiy o’yinlar: 3) suratlarni ko’rib chiqish va u haqida suhbat.Mustaqil ish. So’zlashuv nutqiga o’rgatish bo’yicha referat tayyorlash., Krossvordlar tuzish.

18. Suhbat turlari, mazmuni,usullari va mavzulari. (nazariy)

Suhbat turlari va uning mazmuni. Suhbat qismlari. Suhbatga tarbiyachining tayyorlanishi va o’tkazishi. Ta’limiy o’yinlar va ularni bolalarning so’zlashuv nutqini o’stirishdagi ahamiyati.

Suhbatda asosiy o’rgatish usuli orqali savollar berish. Ta’limiy o’yinlar va ularning bolalar so’zlashuv nutqini o’stirishdagi ahamiyati. Suratlar bilan o’tkaziladigan mashg’ulotlardan bolalarni so’zlashuv nutqiga (diologik) o’rgatish.
VIII. MTM va oilada bolalarni hikoya qilishga ( monolog nutqqa) o’rgatish.

19. Bolalarni monologik nutqga o’rgatish bo’yicha ish mazmuni va vazifalari

(nazariy)

Bolalarga monologik nutq haqida tushuncha berish. Bolalarni monologik nutqga o’rgatish bo’yicha ish mazmuni va vazifalari.Mustaqil ish. Monologik nutq haqida referat yozish, klaster tuzish.

20. Hikoya qilib berish turlari va bolalarni hikoya qilib berishga o’rgatishda

foydalaniladigan usullar (nazariy)

Hikoya qilishga o’rgatish mashg’ulot turlari. Bolalarni hikoya qilib berishga o’rgatishda foydalaniladigan usullar haqida tushuncha berish.21. Badiiy asarlarni qayta hikoya qilish va qayta hikoya qilishga o’rgatish usullari. (nazariy)

Bolalarni qisqa hikoyalarni, xalq ertaklarini qayta hikoya qilishga o’rgatish. Bolalar tomonidan badiiy asarlarni qayta hikoya qilib berishning ahamiyati. Qayta hikoya qilish uchun asar tanlashga qo’yilgan talablar. Bolalarga asarning ma’nosini tushunib hikoya qilishga, asarni to’liq bayon etish, izchillik, ketma-ketlik bilan hikoya qilib berishga o’rgatish. Qayta hikoya qilishga o’rgatishda foydalaniladigan usullar.22. Bolalarni rasmlarga qarab hikoya qilishga o’rgatish (nazariy)

Bolalarni rasmlarga qarab hikoya qilishga o’rgatish. Bolalarni hikoya qilishga o’rgatishda rasmlarning ahamiyati. Rasmlarning turlari va serialari, rasmlar tanlashga qo’yilgan talablar. Rasmlarga qarab hikoya tuzish mashg’ulotini turlari. Turli yosh guruhlarda rasmga qarab hikoya tuzishga o’rgatishning vazifalari va uslubiyoti.Mustaqil ish. Hikoya qilishga oid suratlar yig’ib albom tayyorlash.

23. O’yinchoq va predmedlarga qarab hikoya qilishga o’rgatish (nazariy)

O’yinchoq va predmetlarga qarab hikoya qilishni o’rgatish. O’yinchoqlarga qarab tasviriy hikoya tuzish. O’yinchoqlarni tanlash, turli yosh guruhlarda bolalarni o’yinchoqlarga qarab hikoya tuzishga o’rgatish mashg’ulotlarining uslubiyoti. Savollar berish, namuna va baholash usulining o’yinchoqlarga qarab hikoya tuzishga o’rgatishdagi roli.24. Bolalarni o’z tajribalaridan (xotiradan) hikoya qilib berishga o’rgatish

(nazariy)

Bolalarni o’z tajribalaridan hikoya qilib berishga o’rgatish. Hikoya qilishni bu turining ahamiyati. Bolalar hikoyasiga qo’yilgan talablar. Hikoya qilishning muvoffaqiyatli o’tkazishdagi sharoitlar. Turli yosh guruh bolalarining o’z shaxsiy tajribasidan hikoya qilishga o’rgatish metodikasi. Bolalarga xat yozishni o’rgatish.25. Bolalarni hikoya qilishga o’rgatish mashg’ulot ishlanmasini tuzish va o’tkazish (amaliy)

Bolalarni ijodiy hikoya qilishga o’rgatish. Bolalarni hikoyalarni o’ylab topishga o’rgatishning o’ziga xos xususiyatlari. Fikrlash darajasining yuqoriligiga va nutqga tayyorgarligi, boy tajriba, hayotiy taasurotlarning xilma-xilligi. Bolalarni ijodiy hikoya qilishga o’rgatish mashg’ulotining turlari. Bolalar hikoyasiga qo’yilgan talablar.Mustaqil ish: Ijodiy hikoya qilishga o’rgatish bo’yicha referat yozish.
IX. MTM va oilada bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish.

26. Bolalarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda adabiyotning ahamiyati va bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda MTM va oila tarbiyachisi oldida turgan vazifalari (nazariy)

Bolalarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda badiiy adabiyotning ahamiyati. Bolalarni adabiyot bilan tanishtirishda oila va MTMning oldida turgan vazifalari.Mustaqil ish. MTM va oilada bolalarga asar tanlab o’qib berish hamda mustahkamlash usullaridan foydalanish krossvord tuzish.

27. Turli yosh guruhlarda badiiy adabiyot bilan tanishtirish uslubiyoti va o’qilgan asarni mustahkamlash usullari (nazariy)

Turli yosh guruhlarda badiiy asarlarni tanishtirish vazifalari guruhdan-guruhga o’tgan sari murakkablashib boradi. “Bolajon” tayanch dasturiga binoan ularga ertak, hikoya, she’rlar, kichik-kichik folklyor asarlari, hazillar, ertaklar, ashulalar, tez aytishlar, maqol va matallar o’qib beriladi. Badiiy asarlarni mustahkamlashda: takroriy o’qib berish, hikoya qilib berish, sahnalashtirish va boshqa turlardan foydalaniladi.28. Bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda axborot texnalogiyasidan foydalanish. (amaliy)

MTM va oiladagi bolalarga DVD disk , radio teleko’rsatuvlarni ko’rsatish va eshittirish haqida tushuncha berish . DVD disk uchun kerakli jihozlar tayyorlash. Radio,teleko’rsatuvlarni dastur asosida bolalar yoshiga mos ko’rsatuvlarni ko’rsatish va eshittirish lozim. Bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda kompyuter texnalogiyasidan samarali foydalanish.Mustaqil ish. Ertak va hikoyalar asosida kompyuter yordamida prizentatsiyalar (slaydlar) tayyorlash.

29. Mashg’ulotdan tashqari vaqtda badiiy adabiyotdan foydalanish va badiiy viktorinalar o’tkazish (nazariy)

Bolalarni badiiy asarlarga nisbatan qiziqishlarini oshirish maqsadida adabiy viktorinalar tashkil etish. Turli guruhlarda badiiy viktorinalarning mavzusini murakkablashib borishi. Badiiy viktorinalarni tashkil etish va o’tkazish.Mustaqil ish. Badiiy viktorinaning senariysini yozish.

30. Badiiy asarlarni sahnalashtirish turlari va uni qo’yib ko’rsatish usullari

(amaliy)

Badiiy asarlarni mustahkamlash maqsadida, MTM va oilada badiiy asarlarni sahnalashtirish turlari haqida tushuncha. MTM va oilada badiiy asarlarni sahnalashtirishni tashkil etish yo’llari. Sahnalashtirishni qo’yib ko’rsatish uchun kerakli jihozlar.

MTM va oiladagi kichik yoshdagi bolalar uchun biror ertak yoki hikoyani sahnalashtirish orqali qo’yib ko’rsatish.
X. MTM va oilada bolalarni boshlang’ich savodga tayyorlash.

31. MTM va oila bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash to’g’risida tushuncha. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni MTM va oilada yozish va o’qishga tayyorlashda analitik va sintetik tovush metodi (nazariy)

Bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash to’g’risida tushuncha berish. Bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ga va “Ta’lim to’g’risida”gi qonunga asosan maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlash.

Maktab yoshidagi bolalarni yozish va o’qishga o’rgatishda analitik-sintetik tovush metodi.

Mustaqil ish. Analiz -sintez metodiga ko`rgazma tayyorlash.

32. Bolalarni psixologik xususiyatlari va savodni o’zlashtirishga tayyorlash. O`qish va yozishga o`rgatishda bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish (nazariy)

Bolalarning psixologok xususiyatlari, savodni o`zlashtirishga tayyorlashning ahamiyati. Bola nutqini rivojlantirishda uning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda nutq o’stirish ishlarini tashkil etish lozim.33. Daftar chiziqlari , qiya chiziqli daftarga harif va son elementlarini mashq qilish (amaliy)

Daftar muqovasi chiziqlari varaqlari bilan tanishtirish. Qiya chiziqli daftarga harf elementlarini kichik – katta ko’rinishda yozishni mashq qilish. Katak daftarda kvadrat , to’g’ri to’rtburchak , doira , uchburchak va oval shakllarini yozishni mashq qilish. Son elementlarini o’n raqami ichida ketma –ket yozishni davom ettirish.34. Tovush, bo’g’in, so’z va Gap termini bilan tanishtirish.

(nazariy)

Alifbo bo’yicha tovushlar bilan tanishtirish. Ikki uch bo’g’inli so’zlarni bo’laklarga ajratish. Ochiq bo’g’inli so’zlarni bo’g’inlarga ajratishni mashq qildirish.So’z va uning ahamiyati, har bir narsaning nomini so’z bilan atalishini o’rgatish. Fikrlarni so’z bilan ifodalashni tushuntirish. Ikki uch bo’g’inli so’zlarni bo’g’inlarga ajratishni o’rgatish.

Gap tuzishga o’rgatish.Tarbiyachining rasim yuzasidan qisqa hikoya tuzib berishi.Bolalarga oddiy rasm bo’yicha gap tuzishni mashq qildirish.

Mustaqil ish. Bolalarrni savodga orgatish uchun kompyuter o’yinlari va mashqlar tayyorlash.
XI. MTM va oilada bolalar nutqini rivojlantirish ishlarini rejalashtirish va hisobga olish.

35. MTM va oilada bola shaxsini shakllantirishda nutqini o’stirish uchun qulay shart-sharoit yaratish (nazariy)

MTM va oilada shaxsini shakllantirishda bolalar nutqini o’stirish uchun qulay shart-sharoit yaratish. Nutq o’stirish mashg’ulotlarini olib borish uchun kerakli hujjatlar, ko’rsatmali qurollar: suratlar, kuzatish mashg’ulotlarini o’tkazish uchun narsa buyumlar, o’yinchoq predmedlar, badiiy asarlar, didaktik o`yinlar bo’lishi kerak.36. Nutq o’stirish mashg’ulotlarini rejalashtirish va hisobga olish (amaliy)

Davlat talablari standarti va “Bolajon”tayanch dasturi asosida bolalar nutqini rivojlantirish bo’yicha ishlarni rejalashtirish va uning turlari. Rejalashtirishga qo’yilgan talablar, bolalar nutqini rivojlantirish bo’yicha mashg’ulotlarni rejalashtirish va hisobga olishning muhimligi.XII. Logopediyaning nazariy va metodologik asoslari.

37. Logopediyaning maqsad va vazifalari. Nutqning buzilish sabablari (nazariy)

Logopediya fani, uning ahamiyati, maqsadi, vazifalari.Logopediya boshqa fanlar bilan aloqasi,logopediyaning metodologik asoslari.Fan sifatida logopediyaning tamoyillari va metodlari.

Nutq buzilishining turlari, nutq buzilishining tasnifi.Og’zaki nutqining buzilishi va uning turlari. Yozma nutqning buzilishi va uning turlari.

38. Nutqning anatomik- fiziologik mexanizmlari.Nutq apparatining tuzilishi (nazariy)

1. Pereferik nutq apparati va uning bo’limlari. Nafas bo’limi.

2. Ovoz bo’limi.

3. Artikulyatsion bo’lim.Mustaqil ish. Periferik nutq apparati, nafas, ovoz va artikulyatsion bo’limlariga oid mashqlarni amaliy daftarga yozib organish, nutq apparati tuzilishini chizish.

39. Nutq kamchiliklarining turlari va ularni bartaraf etish (nazariy)

Sigmatizm va uning turlari. Rototsizmlar va lambdatsizmlar va ularni to’g’irlash yo’llari.

Til orqa va chuqur til orqa tovushlari talaffuz etishdagi kamchiliklar.

Mustaqil ish. Tovushlarini artikulyatsiya profilini chizish. Tovushlarni mustahkamlash uchun rasimlar, she’r, o’yin, tez aytish, topishmoqlarni mashq qildirish.

40. Bolalarda tovushlar talaffuzini tekshirish. Nutq kamchiligiga ega bo’lgan bolalar uchun maxsus muasssasalar tizimi (nazariy)

Tekshirishning asosiy bosqichlari: tug’riqqacha bo’lgan davr. Tug’riq vaqtidagi davr. Tug’riqdan keyingi davr.Artikulyatsiya apparatini tekshirish. Tovushlar talaffuzini tekshirish. So’zning bo’g’im tuzilishini tekshirish. Fonematik idrokni tekshirish.

Xalq ta’lim tizimida logopedik muassasalarning tarmoqlari.

1. Nutq nuqsoniga ega bo’lgan bolalarga mo’ljallangan maktabgacha ta’lim muassasalari.

2. Tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo’lgan bolalarga mo’ljallangan maktabgacha ta’lim muassasalari.

3. Aqli zaif bolalarga mo’ljallangan maktabgacha ta’lim muassasalari.

4. Ko’rinishda nuqsonlari bo’lgan bolalarga mo’ljallangan maktabgacha ta’lim muassasalari.

Nutq nuqsoniga ega bo’lgan bolalar bilan mashg’ulotlar tashkil etish va ularni, o’tkazish, sog’liqni saqlash tizimida logopedik yordam. Bolalar poliklinikasining logopedik kabineti. Nutq kamchiligiga ega bo’lgan bolalar uchun ihtisoslashtirilgan muassasalar. Mahsus muassasalariga bolalarni saralash va uning ahamiyati. Nutq kamchiligiga ega bolgan bolalar bog’chalariga saralash. Nutq kamchiligiga ega bo’lgan bolalar guruhlariga maktabgacha yoshdagi bolalarni qabul qilish yollanmasi.Kurs ishlari loihalarini bajarish bo’yicha ko’rsatmalar:

Kurs ishi mavzulari ta’lim sohasidagi dolzarb masalalar bo’yicha tanlanib u fan uyushma yig’ilishlarida ko’rib chiqilib tasdiqlanadi. Kurs ishi mazmuni MTM lardagi ilg’or pedagogik texnalogiyalar, madbuotdagi yangiliklar, o’quvchilarning o’quv yurtida o’qish davrida olgan nazariy bilimlari va amaliy ko’nikmalarga mos bo’lishi kerak. Kurs ishi mavzusi o’quvchilarga o’quv yili boshida berilib ularga rahbar tayyorlanadi va ular bilan kurs ishi mavzularini yoritish bo’yicha suhbatlar tashkil etiladi. Ushbu suhbat chog’ida o’quvchilarga kurs ishining maqsadi, mohiyati uning bajarilishining namunaviy rejasi, zarur bo’lgan materiallarini topish usullari tushintirib beriladi. Kurs ishini baholashda mavzuning dolzarbligi, ta’lim sohasidagi ahamiyati uning sifati va bezatilishi o’quvchining amaliyotdagi kuzatuv ishlari, mustaqil fikri qo’shimcha adabiyotlardan kengroq foydalanganligi inobatga olinadi.

Kurs ishiga rahbarlik qilishda quyidagilar e’tiboriga olinadi. Kurs ishi mavzularini tanlash va har bir bitiruvchi uchun individual topshiriqlar berish. Kurs ishi mavzusini yoritishda kerak bo’lgan savollar va ketma-ketligi uning hojmi va mazmuni bo’yicha masalalar beriladi. O’quvchilarga zarur adabiyotlar va uslubiy qo’llanmalar tanlash va kurs ishini sifatli bajarishni nazorat qilib boradi.

Kurs ishining tahminiy mavzular na’munasi:

1. Tevarak – atrof bilan tanishtirish va lug’at ustida ishlash bo’yicha mashg’ulot turlari.

2. Turli yosh guruhlarda topishmoqlarni o’tkazish metodikasi.

3. Hikoya qilib berish turlari va bolalarni hikoya qilib berishga o’rgatishda foydalaniladigan usullar.

4. Bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda axborot texnalogiyasidan foydalanish.

5. Mashg’ulotdan tashqari vaqtda badiiy adabiyotdan foydalanish va badiiy viktorinalar o’tkazish.Fan dasturining informasion-uslubiy ta`minoti

O`qitishda axborot texnologiyalari va texnik vositalardan foydalanish samaradorligini oshiruvchi: kompyuter va uning lokal tarmoqlari, multimediali vositalar: Dell tipidagi proektor, DVD-diskovod, Web-kamera, video-ko’z (glazok) kabi didaktik vositalardan kehg foydalanish zarur. O`quvchilarning “Maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarning matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi” fanini puxta o’zlashtirishini ta`minlash maqsadida o’qitishning ilg’or va zamonaviy usullaridan, yangi informatsion va pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Fanni o’zlashtirishda darslik, o’quv va uslubiy qo’llanmalar, ma`ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallardan foydalaniladi. Ma`ruza, amaliy darslariga mos ravishdagi ilg’or pedagogik texnologiyalar tatbiq etiladi.Foydalanilgan asosiy darslik, o`quv qo`llanmalar hamda qo`shimcha

adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni .1997 y.

2. O`zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” T.1997

3. “Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo`yilgan Davlat talablari” O`zRXTB. MMXQTMORO`MM 2012

4. “Bolajon” tayanch dasturi. Toshkent. O`zRXTB. MMXQTMORO`MM. 2010 yil.

5. Q. S. Shodiyeva. “Nutq o’stirish uslubiyoti”.Qo’llanma. 2002yil.

6. Q.S.Shodieva. “O‘rta guruh bolalar nutqini o’stirish” .Qo’llanma. 1993 yil.

7. Q.S.Shodieva. “Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni to’g’ri talaffuzini tarbiyalash”. Qo’llanma. 1995 yil.

8. R.Shomaxmudova. L. Mo`minova “Bolalar nutqidagi nuqsonlar va ularni bartaraf etish”.Qo`llanma 1993 yil.

9. L. Mo`minova ,,Bolalarni logopedik tekshirish va o`qitish”.Qo`llanma 1992 yil.

10. J.V. Xusanova ,,To`g`ri gapiraylik” Qo`llanma 1995yil.

11. Q.S.Shodieva ,,Kichkintoylarni o`qish va yozishga o`rgatish”. Qo`llanma 2002 yil.

12. “Maktabgacha ta`lim”. Oynoma.

13. “Marifat”. Ro`znomasi.

14. Л.Н.Ефименкова «Формирование речи у дошкольников» М.Просвещение, 1999

15. А.К.Бондаренко «Словесные игры в детском саду» , М., Просвещение, 2004

16. Ф.А.Сохина, Т.В.Тарунтаева «Подготовка детей к школе в детском саду», М., Педагогика, 2007

17. П.С.Пустовалов, М.П.Сенкевич «Пособие по развитию речи», М.. Просвещение, 2005

18. Л.А.Апеева «Методические рекомендации и поурочные разработки по обучению, чтению и развитие речи детей дошкольного возраста», Т., Укитувчи, 2000

19. Журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование», «Круг

20. А.Жукова “Энциклопедия развития и обучения для дошкольников”. Санкт – Петербург, Москва. НЕВА». Энциклопедия- 2005.

Ushbu fanni o`qitishda turli axborot kommunikasiya resurslaridan, hamda boshqa o`quv ,ilmiy va uslubiy ma`lumotlar manbalaridan keng foydalaniladi.

Ta`lim muassasasi internetga “ZIYO-Net” tamog`i orqali ulangan.

Kollejning VEB sayti www.toshped.zn.uz.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

O‘RTA MAXSUS, KASB –HUNAR TA’LIMI MARKAZIRo’yxatga olindi

№ KMD 3141701-2.10

2012 yil 15 аvgust

Vazirlikning 2012 yil

15 avgustdagi 332-1-sonli

buyrug’i bilan tasdiqlangan


MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNING MATEMATIK TUSHUNCHALARINI RIVOJLANTIRISH NAZARIYASI VA

METODIKASI FANIDAN O’QUV DASTURI

Fan dasturi oily va o‘rta maxsus . kasb-hunar ta’limi tayyorlov yo’nalishlari bo’yicha Muvofiqlashtiruvchi kengashning 2012 yil 24 iyuldagi 3-son majlis bayoni bilan ma’qullangan.


Fan dasturi Toshkent pedagogika kollejida ishlab chiqildi bilim sohasi bo’yicha sho’ba kelishuvidan o’tkazildi (16.07.2012 y. № 1 sonli).


Tuzuvchi:

Karimova Dilbar TashpulatovnaToshkent pedagogika kolleji o`qituvchisi, kasb-hunar ta`limi a`lochisi

Taqrizchilar:

Xojimurodova Barno NugmanovnaNizomiy nomli TDPU “Maktabgacha va oilaviy ta’lim” kafedrasi “Bolalarni matematik tushunchalarini rivojlantirish nazariyasi
Vohobova Feruza NarimonovnaYakasaroy tumani “Lider bolalar maktabi” direktori, psixologiya fanlari nomzodi
Rustamova Mavluda ErkinovnaMMXQTMORO`MM monitoring va marketing bo`limi boshlig`i


Toshkent -2012

Kirish

Maktabgacha ta’lim muassasalari uchun tarbiyachilar tayyorlashda “Maktabgacha ta`lim yoshdagi bolalarning matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi” fanining o’qitilishi muhim o’rin tutadi. Ta’lim O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablari asosida tashkil etiladi. Fan tehnikani tez suratlarda takominlashuvi hozirgi pedagoglar oldiga ulkan vazifalarni qo’yadi. Bolalarda fikrlash doiralarini kengaytirish, analiz-sintez, taqqoslash, umumlashtirish shu bilan bir qatorda kuzatuvchanlikni, nutqini va bilimga qiziqishlarini rivojlantirish lozim, bunda bo`lajak tarbiyachilar MTM tarbiyalanuvchilariga “Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo`yilgan Davlat talablari” va “Bolajon” tayanch dasturi, “Bola shaxsiga yo`naltirilgan ta`lim” asosida bilim berib boradilar. Ushbu dasturlar kollej o`quvchilarini maktabgacha yoshdagi bolalarning ilk matematik tushunchalarini rivojlantirish asoslari bilan tanishtirishni ko’zlaydi. Unda MTM-larda bolalarga kichik yoshdan son-sanoq, kattalik, geometrik shakl , tevarak-atrofda mo`ljal olish va vaqtni chamalash haqidagi asosiy matematik tushunchalarni berish metodlari haqidagi masalalar qamrab olingan.Fanning maqsad va vazifalari

Fanning maqsadi: O’quvchilarga maktabgacha ta’lim muassasalarida matematika mashg’ulotlarini tashkil etish, unda tarbiyalanuvchilarga miqdor, son-sanoq, kattalik, geometrik shakl, tevarak-atrofda mo`ljal olish va vaqtni chamalash kabi tushunchalarni o’rgatishga oid ishlarni rejalashtirish va o’tkazish usullari haqida tushuncha berish, bolalarning aqliy faolligini rivojlantirishda turli mantiqiy o’yinlardan foydalanish, mustaqillik, aqliy malaka va ko’nikmalarni egallab olishlari va maktabda muvaffaqiyatli o’qishlari uchun zamin yaratish fanning asosiy maqsadidir.

Fanning vazifasi: Maktabgacha ta`lim muassasalari yoshidagi bolalarga ta`lim berish jarayonini takomillashtirish, bo`lajak tarbiyachining ilmiy va uslubiy ta`minlanganligini, uning kasbiy tayyorgarligini oshirish;

O`quvchilarda maktabgacha ta`lim muassalarida ilk matematikaga o’rgatishning nazariy asoslari, bolalar matematik rivojlanishining psixologik xususiyatlari, maktabgacha ta`lim muassasasi ishining mazmuni va metodlari haqida bilim berishdan iborat.Fan bo’yicha o’quvchilarning bilimi, ko’nikma va malakalariga qo’yiladigan talablar

Bilimlar: Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning matematik tushunchalarini rivojlantirishning o’ziga xos xususiyatlari; “Bolajon” tayanch dasturi talablari asosida maktabgacha ta’lim muassasalarining turli yosh guruhlarida ushbu fan bo’yicha bilim berish metod va usullarini o’rgatish. O’quv mashg’ulotlarini turli shakllarda ma’ruza, suhbat, amaliy ish, seminar, bahs-munozara, ilg’or pedagogik, innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanib o’tkazish.

Ko’nikmalar: Quyidagi ko’nikma va malakalar rivojlantiriladi: bolalar bilan ishlashni rejalashtirish; adabiyotlardan foydalanish; mujassamlashgan, noan’anaviy va integratsiyalashgan mashg’ulot ishlanmalarini tuzish; matematikaga o’rgatishda turli metodlardan foydalanish; mavzuga mos ko’rgazmali qurollar tayyorlash; mashg’ulot davomida bolalarni qiziqtirish va faollashtirish; mashg’ulotni yakunlashda bolalar ishini tahlil qilish va rag’batlantirish; fanni amaliyot bilan bog’lash; bolajonlarga mashg’ulotda va mashg’ulotdan tashqarida yakkama-yakka yondosha olish; bolalarning mustaqil shug’ullanishga va topshiriqlarni oxirigacha sifatli bajarish, o’z ustida ishlash, izlanish, mustaqil mutolaa qilish, ijod qilish ko’nikma va malakalarini rivojlantirishdir.

Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi, uslubiy jihatdan uzviyligi va ketma-ketligi.

Ilk matematik tushunchalarni rivojlantirish metodikasi fani mutaxasislik fani xisoblanib u to`rt semestrda o’qitiladi. Dasturni amalga oshirish umumkasbiy “Maktabgacha ta`lim pedagogikasi”, maxsus fanlardan (“ Nutq o’stirish nazariyasi va metodikasi”, “Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi”, “Tasviriy faoliyat”, “Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi”, “Musiqa”, “Bolalar adabiyoti”, “Komp`yuter saboqlari”) fanlariga bog`lab olib boriladi, shuningdek “Matematika asoslari” fanlaridan o`quvchilar yetarli bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishlari talab etiladi.Ta`lim oluvchilarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish va amaliy ko`nikmalarini rivojlantirish uchun o`quv materiallari turli usullarda taqdim etiladi. Ta`lim jarayonida o`qitishning an`anaviy va interfaol usullaridan foydalanganda ular izchil va ketma-ketlikda qo`llanishi lozim, bunda ta`lim metodlari va texnologiyalari mavzuning didaktik vazifasi hamda o`quv materialining mazmunidan kelib chiqgan holda tanlanadi.Fanni o`qitishda foydalaniladigan zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar.

Fanni o`qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarni qo`llashda fanni o`zlashtirish uchun omil bo`ladigan zamonaviy axborot texnologiyalarning ahamiyati va o`rni benihoyadir. Oquv jarayonini sifatli tashkil etish maqsadida axborot texnologiyalaridan foydalanish o`quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va kasbiy ko`nikmalarini rivojlantirishda ham muhim omil bo`lib hisoblanadi.

Ta`lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib yondoshish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun dars oqilona tashkil etilishi, pedagog tomonidan ta`lim oluvchilarning qiziqishi o`rganilib, ta`lim jarayonida faolligi muttasil ta`minlanishi, o`quv materialini kichik-kichik bo`laklarga bo`lib, ularning mazmunini ochib berishda har bir uslubdan o`z o`rnida foydalanish, ta`lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Ana shunday faol ta`lim uslublaridan biri “Case study” hisoblanadi. Yana fanni o`qitishda “Hamkorlikda o`qitish”, “Tarmoqlar”, “Sinkveen”, “BBB”, “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlar bilan ishlash”, “Romashka metodi”, “Baliq skeleti”, “O`rgimchak to`ri” “Baxs munozara”, “Davra suhbati” kabi texnologiyalardan ,shuningdek, audio-, video-, kompyuter texnikasidan foydalaniladi.

Baholash-ta`lim jarayoninig ma`lum bosqichida o`quv maqsadlarga erishganlik darajasini oldindan belgilangan mezonlar asosida o`lchash, natijalarni aniqlash va tahlil qilishdan iborat jarayondir.Ta`lim jarayonida ta`lim oluvchilarning nazariy bilimlari va aqliy layoqatini baholashda og`zaki va yozma baholash topshiriq shakllaridan foydalaniladi.

Test usuli, reyting tizimi, o`quvchining bilim va ko`nikmalarini egallash jarayonini nazorat qilishdan esa pedagogik jarayon natijalarini xolisona baholashda foydalaniladi.

Baholash “5” balli tizim asosida amalga oshiriladi.

“Qoniqarsiz” - 55%dan past

“Qoniqarli” - 55%-69%

“Yaxshi” - 70%-84%“A`lo” - 85%-100%

Baholash mezonlari
Mezonlar

2

3

4

5

1

Mazmun

2

Guruh faolligi

3

Dizayn

4

Taqdimot


Download 7.03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik