O’quv yili uchunDownload 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana10.04.2020
Hajmi0.64 Mb.
  1   2   3

Sardor Voxidov  

  

 

  

 

  

 

  

   


                   

              

 

 

 2019-2020- O’QUV YILI UCHUN  

O’qituchi: Voxidov Sardor Sanjarovich( +93 238 68 58)  

Manzil: Samarqanda shaxar Dahbet ko’chasi 11-uy(Mo’ljal: Gelion chorraxasi) 

                

 

 


Sardor Voxidov  

 Mavzu:  Elektroliz 

Elektroliz- moddalarning elektr toki ta’sirida 

parchalanishi.  

Elektrolit eritmasi yoki suyuqlanmasi orqali doimiy tok 

o’tkazilganda sodir bo’ladigan oksidlanish qaytarilish 

jarayonlariga elektroliz deyiladi. 

Elektrolizor yoki elektrolitik vannada bajariladi. 

 

Elektrodlar-  elektrolizda ishlatiladigan elekktrodlar 2 

turga bo’linadi. 

1- Inert elektrodlar(passiv elektrod)- erimaydigan 

anod)- bunday elektrodlar grafit, platina va 

oltindan,iridiy yasaladi.  

2- inert bo’lmagan elektrod(aktiv anod, eriydigan 

anod)  bunday elektrodlar  Cu,Ni,Cr,Zn,Ag,Cd,Fe,Sn 

kabi metallardan yasaladi.  

 Inert elektrodlar yordamida elektroliz oson bajariladi.  

 

I-  Elektroliz 2 ga bo’linadi  1) suvli eritmalar elektrolizi  

Suvli eritmalar elektrolizi ancha murakkab jarayondir  

2) suyuqlanmalar elektrolizi 

3) cho’kmalar va noelektrolitlar elektroliz bo’lmaydi.  Suyuqlanmalar elektrolizi:  

1) Galogenid tuzlar elektrolizi: 

NaCl-> Na+Cl

2

 2) Oksidlar elektroliz:  

2Al


2

O

3-> 4Al+3O

Grafit elektrodlar bo’lsa anoddan CO2

 yoki CO xosil 

bo’ladi.  

3) Korbanatlar elektrolizi: 

Faqat ishqoriy metall korbanatlari suyuqlanmalaridan 

elektroliz qilish mumkin. 

2Na

2

CO3

-> 4Na+2CO

2

+O

2 

4) sulfatlar elektrolizi.  

K

2

SO4

-> K+SO


3

+O

2 

5) nitratlar ekektrolizi.  

KNO

3

-> K+NO2

+O

2 

 ELIKTOLITLAR SUVLI ERITMALARINING ELEKTROLIZI:  

1) beketov qatorini bilish  

Li,K.Ca,Na,Mg,Al,Mn,Zn,Fe,Cd,Ni,Sn,Pb,H,Cu,Hg,Ag,Pt  

2) anionlarning oksidlanish tezliklari:  

F

-, CO

3

2-, PO

4

3-, SO

4

2-, NO

3

-, OH

-

, Cl-

,Br


-

,J

- S

2-

  

Katotda sodir bo’ladigan jarayonlar:  

1) Li-Al oralig’idagi metallar  

 - Katodda faqat H

2

 hosil bo’ladi. 2) Al-H

2

 oralig’idagi metallar  - Katodda Me va H

2

 birgalikda hosil bo’ladi.  3) H dan o’ngda joylashgan metallar: 

 -Katodda Me o’zi ajraladi.  

 

Anoda sodir bo’ladigan jarayonlar:  

1)  Kislorodsiz kislota qoldiqlarida  

Cl

-,Br

-

,J-

 S

2—Anodda o’zi qaytariladi va oddiy modda 

hosil qiladi.  

 

2) kislorodli kislota qoldiqlarida  CO

3

2-, PO

4

3-, SO

4

2-, NO

3

-,-  

Anodda OH

-

 ioni qaytariladi va O2

 hosil bo’ladi.   

Tuzlar elektrolizi:  

1. kuchli asos va kislorodli kislotalardan hosil bo’lan 

tuzlar elektrolizi:  

Faqat suv elektroliz bo’ladi. 

 

Na2

SO

4+2H

2         

Na

2SO

4

+↑2H2

+↑O


 

2. kuchli asos va kislorodsiz kislota qoldig’idan tashkil topgan tuzlar:  

 

2KCl+2H2

          ↑H

2

+↑Cl2

+2KOH 


 

3) vodorodan o’ngda joylashgan metallar va kislorodli 

kislota qoldiqlaridan tashkil topgan tuzlar:  

 

2Cu(NO3

)

2 +2H

2

O          2

Cu+↑O


2

 +4HNO


 

4) vodoroddan o’ngda joylashgan metall va kislorodsiz kislota qoldig’idan tashkil tashkil topgan tuzlar:  

CuCl


2      

      


  

Cu+Cl


 

5) Al-Pb oralig’idagi metallar va kislorodli kislota qoldiqlaridan tashkil topgan tuz:  

Fe(NO


3

)

2 +2H

2

O            

Fe+↑H


2

 +↑O


2

 +2HNO


(masalalarda H

2

 hosil bo’lishi bazida hisoblanmaydi)   

6) Al-Pb oralig’idagi metallar va kislorodsiz kislotal 

qoldiqlaridan tashkil topgan tuzlar elektrolizi:  

 

 

2FeCl2

+2H


2

O           𝐹𝑒+

↑ H2+↑ 2

Cl+Fe(OH)

  Kislotalar elektrolizi:  

1) kislorodsiz 

2) kislorodli  

  

Ishqorlarning suvli eritmalarining elektrolizi:  

 

Tuzlar aralashmasining elektrolizi. 

  

  

Faradeyning qonunlari: (1836-yil) 

1- qonun:  K  A 
Sardor Voxidov  

 Elektroliz davomida elektrolitlarda  ajralib chiqqan 

moddalar yoki elektrotlar erishi natijasida hosil 

bo’lgan moddalar massalari elektrolit eritmasi orqali 

o’tgan elektr tokining miqdoriga to’g’ri proporsianal 

bo’ladi.  

M=k*Q Q=tok miqdori k= elektrokimyoviy ekv. 

Q=i*t i=tok kuchi t=vaqt 

mF=E*i*t E=kimyoviy ekvivalent  F= faraday soni 

96500Kl 

 

2-qonun:   

Agar turli xil eelektrolitlar eritmalari orqali bir xil 

miqdorda elektr toki o’tkazilganda, elektrodlarda 

ajralib chiqqan moddalarning massa miqdori o’sha 

moddalarning kimyoviy ekvivalentlariga to’g’ri 

proporsiyanal bo’ladi. 

   


-CuCl

eritmasiga Cu elektrodlar yordamida elektroliz qilinganda Anod eriydi, anodda Cl

2

 ajralmaydi.  

- Elektroliz vaqtida asosiy jarayondan tashqari boshqa 

qo’shimcha jarayon ham sodir bo’ladi, shuning uchun 

ma’lum miqdor elektr berilganda elektrodlarda ajralib 

chiqadgan moddalarning miqdori faraday qonunlari 

bilan hisoblangan miqdordan kamroq bo’ladi. Shu 

sababli elektroliz unumi yoki tokka nisbatan unum 

degan tushuncha kiritilgan. 

- elektroliz yordamida relyefli buyumlardan nusxa 

olish galvanoplasinka  deb ataladi.(B.S.Yakobi-1837) 

-  elektroliz yordamida metal buyumlar yuzasida 

qoplamalar hosil qilish jarayoni- galvanostegiya deb 

ataladi. 

 

  

Nazariy savollar:  

1. Quyidagilarni to’gri juftlang.  

1) piroliz 2) gidroliz 3) elektroliz 4) alkagoliz  

5) ammanoliz 

a) ammiak ta’sirida  parchalanish 

b) suv  ta’sirida  parchalanish 

c)temperatura  ta’sirida  parchalanish 

d)spirt ta’sirida  parchalanish 

e) elektr toki ta’sirida parchalanish 

A) 1-a 2-b 3-c 4-d 5-e  

B) 1-c;2-b;3-e;4-d;5-a  

C) 1-c;2-e;3-b;4-d;5-a  

D) 1-a;2-b;3-e;4-d;5-d  

2.  Qaysi metallardan yasalgan elektrodlar inert 

xisoblanadi.  

J: Au, Pt, Iridiy ( grafit)  

3.  Qaysi metallardan yasalgan elektrodlar eriydigan 

xisoblanadi.  

J: Cu,Ni,Cr,Zn,Ag,Cd,Fe,Sn kabi metallardan yasaladi. 

4. Elektroning zaryadini toping. 

J: 1,603*10

-19


Kl 

5. Eritrma orqali 1kulon tok o’tganda nechta elektron 

o’tadi? 

Javob: 6,23*10

18

  

6.   Qaysi ionning oksidlovchilik xossasi kuchli?  A) Na

+  


 B) Al

+3

   C) Fe+2

 D) Cu2+

  

7.   Qaysi ionning oksidlovchilik xossasi kuchli?  A) Li

+  


 B) Cd

2+

   C) Au+

 D) H


+

  

8.   Qaysi ionning oksidlovchilik xossasi eng past?  A) K

+  

 B) Au


+3

   C) Fe


+2

 D) Cr


+3

  

9. Qaysi ionning oksidlovchilik xossasi eng pasti?  A) H

+  


 B) Au

+3

   C) Cu+2

 D) Zn2+ 

10. Qaysi ionning qaytaruvchilik xossasi kuchli?  A) OH

-

   B) F


-

   C) NO


3

-

   D) SO4

2-

  11.  Qaysi ionning qaytaruvchilik xossasi kuchli?  

A) OH


-

   B) F


-

   C) Cl-

   D) CO


3

2-

  12.  Aralash holatda metall kationlaridan qaysi biri 

katodgan oldin keladi?  

A) Cu B) Fe C)Ag  D) Na  

13. Elektrolizyorga NaNO

3

, AgNO


3

, va Cu(NO

3

)

2 

eritmalari joylashtirildi va tokka ulandi qaysi metall 

eng ohirgi bo’lib qaytariladi? 

A) Na B) Ag C) Cu D) H  

14.  Elektrolizyorga NaNO

3

, AgNO3

, va Cu(NO

3

)

2 

eritmalari joylashtirildi va tokka ulandi qaysi metall 

eng birinchi bo’lib qaytariladi? 

A) Na B) Ag C) Cu D) H  

15.  CuSO

4

 eritmasi elektroliz qilinganda qaysi ion avval qaytariladi?  

A) Cu


+2

 B) H


+

  C) OH


-

  D) SO


4

2-

  16.  AgNO

3

 eritmasi elektroliz qilinganda qaysi ion avval qaytariladi?  

A) Ag


+

 B) H


+

  C) OH


-

  D) NO


3

-

  17.  Qaysi tuz eritmasi elektroliz qilinsa katodda faqat 

H

2 ajralib chiqadi? 

A) Cu(NO


3

)

2  B) Na

2

SO

4

  C) Mg(NO

3

)

2 D) AgNO

 18.  Qaysi tuz eritmasi elektroliz qilinsa katodda faqat 

metall ajralib chiqadi? A) Cu(NO

3

)

2

  B) Na


2

SO

4  C) Mg(NO

3

)2

 D) KNO


 

19. Qaysi tuzning bir mol miqdori elektrolizi uchun ko’proq tok (F) sarflanadi?  

A) AgNO


3

 B) Fe2

(SO

4

)

3

 C) CuSO


4

  D) FeSO

4

  

20. Qaysi tuzning bir mol miqdori elektrolizi uchun kamroq tok (F) sarflanadi?  

A) AgNO

3

 B) Fe


2

(SO


4

)

3 C) CuSO

4

  D) FeSO4

  

21. Qaysi tuzning bir mol miqdori elektrolizi uchun 2F tok sarflanadi?  

A) AgNO


3

 B) Fe


2

(SO


4

)

3 C) CuSO

4

  D) Na


2

SO

4  

22.   Elektrolizyorda NaCl, Fe(NO

3

)

2, AgNO

3

 va CuSO4

 

eritildi va elektroliz qilindi, shu jarayonda elektrodlarda necha xil mahsulot hosil bo’lishi 

mumkin?  

A) 8  B) 4  C) 6 D) 2  


Sardor Voxidov  

 23. Elektrolizyorda NaCl, Fe(NO

3

)2

, AgNO


3

 va CuSO


4

 

eritildi va elektroliz qilindi, shu jarayonda katodda necha xil mahsulot hosil bo’lishi mumkin?  

A) 8  B) 4  C) 6 D) 2 

24. Elektrolizyorda NaF, Ca(NO

3

)2

, AgNO


3

 va CuCl


2

 

eritildi va elektroliz qilindi, shu jarayonda anodda necha xil mahsulot hosil bo’lishi mumkin?  

A) 8  B) 4  C) 6 D) 2 

 

 

 Mavzu: Elektroliz 

M=k*Q Q=tok miqdori k= elektrokimyoviy ekv. 

Q=i*t i=tok kuchi t=vaqt 

mF=E*i*t E=kimyoviy ekvivalent  F= faraday soni 

96500Kl 

𝑚 =


𝐸 ∙ 𝑖 ∙ 𝑡

𝐹

 1. Cu

+2

 ionining elektrokimyoviy ekvivalenti topisin. Javob: 3.31*10

-4

g/Kl  2.  Fe

3+

ioning elektrokimyoviy ekvivalenti topilsin. Javob: 1,93*10

-4

g//kl  3.  noma’lum metall elektrokimyoviy ekivalenti 

2,694*10


-4

 g/Kl bo’lsa uni aniqlang. 

Javob: Cr

+2

  4.  noma’lum metall elektrokimyoviy ekivalenti 

9.326*10


-5

 g/Kl bo’lsa uni aniqlang. 

Javob: Al 

 

I hosil bo’lgan modda massasini topish.(m)  

5.  CuSO4 eritmasidan inert elektrodlar orqali 3A tok 

15000 sekund davomida o’tkazilganda katodda necha 

gramm modda ajralib chiqishini aniqlang. 

Javob: 14,92g 

6.  CuSO

4

 eritmasidan inert elektrodlar orqali 2.2A tok 19300 sekund davomida o’tkazilganda katodda necha 

gramm modda ajralib chiqishini aniqlang. 

Javob: 14,08g .  

7.  AgNO


3

 

eritmasidan inert elektrodlar orqali 11.2A tok 193minut  davomida o’tkazilganda katodda va 

anodda necha gramm modda ajralib chiqishini 

aniqlang. 

Javob: K-145,15g A-10,75g  

8.  NaCl eritmasi orqali  7,5A tok 5 soat davomida 

o’tkazilgan, katot va anodda ajralgan moddalar 

massalar, reaksiyada sarflangan suv va hosil bo’lgan 

ishqor massalari topilsin. 

Javob: K-1,4g A- 49,7 H

2

O-25,2g NaOH-56g 9. CuSO

4

 eritmasi orqali  5A tok 6.7 soat davomida o’tkazilgan, katot va anodda ajralgan moddalar 

massalar, reaksiyada sarflangan suv va hosil bo’lgan 

kislota massalari topilsin. 

Javob:K-40g(Cu) A- 10g(O

2

) H


2

O-11.25g H

2

SO

4 61.25g 

 

10.KNO400g 30% li eritmasi orqali 8A tok 600min 

davomida o’tkazilganda hosil bo’lgan eritmaning (%) 

topilsin. 

Javob: 32,16% 

11. Na


2

SO

4 

 

500g 20% li eritmasi orqali 6,2A tok 400min davomida o’tkazilganda hosil bo’lgan 

eritmaning (%) topilsin. 

Javob: 20,57% 

12. NaNO


250g 35% li eritmasi orqali 11,2A tok 

425min davomida o’tkazilganda hosil bo’lgan 

eritmaning (%) topilsin. 

Javob:  39,17% 

 

II- noma’lum moddani (E) topish. 

13.  MeNO

3

 eritmasi 4A tok 19300sekund davomida o’tkazilganda katoddan 86,4g Me ajralgan 

bo’lsa,metallni aniqlang. 

Javob: Ag 

14.  MeNO

3

 eritmasi 6,2 A tok 43425sekund davomida o’tkazilganda katoddan 301.32g Me ajralgan 

bo’lsa,metallni aniqlang. 

Javob: Ag 

15.  MeSO

4

 eritmasi 3.2A tok  14475sekund davomida o’tkazilganda katoddan 8,96g Me ajralgan 

bo’lsa,metallni aniqlang. 

Javob: Fe 

16. MeSO


4

 eritmasi 3.2A tok 24125sekund davomida 

o’tkazilganda elektrodlardan 32g modda  ajralgan 

bo’lsa,metallni aniqlang. 

Javob: Cu 

 

III- Tok kuchini (i) aniqlash. 

17. CuSO

4

 eritmasi orqali 18000sekund mobaynida tok o’tkazilganda 18g metall ajralib chiqadi, o’tkazilgan 

tok kuchi(A) topilsin. 

Javob: 3 

18.  CuSO

4

 eritmasi orqali 33775sekund mobaynida tok o’tkazilganda 20g metall ajralib chiqadi, 

o’tkazilgan tok kuchi(A) topilsin. 

Javob: 1.78A 

19. AgNO


3

  eritmasi orqali 241,25minut mobaynida 

tok o’tkazilganda elektrodlarda 83,52g modda  ajralib 

chiqadi, o’tkazilgan tok kuchi(A) topilsin. 

Javob: 4,8A  

 

IV vaqtni topish(t)  

20. CuSO

4

 suvli eritmasidan 5A tokni necha sekund o’tkazilganda n.shda 8,4l gaz ajraladi. 

Javob: 28950 

21.  CuSO

4

 suvli eritmasidan 3,6A tokni necha minut o’tkazilganda n.shda 10l gaz ajraladi. 

Javob: 797,78min Sardor Voxidov  

 22.  AgNO

3

 suvli eritmasidan 17,2A tokni necha soat o’tkazilganda  elektodlarda 40,6g modda ajraladi. 

Javob: 0,585 

 

 

V Tokka nisbatan unumga doir masalalar: 23.  mis tuzi eritmasi 0.50A tok bilan 1 soat elektroliz 

qilinsa, 0,54g mis ajralib chiqadi. Elektroliz unumini 

aniqlang. 

Javob:90% 

24.   kumush  tuzi eritmasi 3A tok bilan 6.7 soat 

elektroliz qilinsa, 64.8g kumush ajralib chiqadi. 

Elektroliz unumini aniqlang. 

Javob:80% 

 

25.  noma’lum metall tuzi eritmasi orqali 3A tok 3soat 12minut 32,88g metall ajralib chiqdi, noma’lum metall 

topilsin(tokka nisbatan unum 85%)  

Javob: Ag  

26.  noma’lum metall tuzi eritmasi orqali 8A tok 2soat 

40minut 50sekundda o’tkazulganda   20.48g metall 

ajralib chiqdi, noma’lum metall topilsin(tokka nisbatan 

unum 80%)  

Javob: Cu  

 

 

V-Elekrolizga doir har xil masalalar:   

27.  200g 5% li CuSO

4

 eritmasi elektroliz qilinganda eritma massasi 4g ga kamaygan bo’lsa , elektrodlarda 

ajralib chiqan moddalar massalari topilsin. 

1) katod;3,6g Cu, 2) katod 1g H

2

 3) anod;0.8g O2

 4) 


anod;0,4g O

2

 5) katoda; 2,2g Cu 6) katod: 3,2g Cu A) 1,3 B) 5,2,3 C) 1,4 D) 3,6 E) 1,2,3 

28.  Nikel (II) xlorid suvli eritmasi nikel anod bilan 

elektroliz qilinganda, qanday modda(lar) xosil bo’ladi? 

1) vodorod 2) kislorod 3) nikel 4) xlor  

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,3 

29.  kaliy, rux, mis, temir va Oltin xloridlar suvli 

aralashmasi  elektroliz qilinganda katodda qaysi metall 

eng oxirida qaytariladi? 

A) kaliy B) rux C) mis D) temir e) oltin 

30. kaliy xlorid,yodid, bromid va ftorid eritmalari 

elektroliz qilinganda qaysi anion anodda oxirgi bo’lib 

qaytariladi? 

A) xlor B) brom C) yod D) ftor 

31. nikel(II) nitrat eritmasini elektroliz qilib , 59g 

metall olindi. Agar eritma hajmi 166ml(p=1400kg/m

3bo’lsa, hosil qilingan va dastlabki  eritmaning massa 

ulushini (%) toping  

Javob: 54,2% ; 59,53%  

32. 30% li NaCl eritmasi elektroliz qilingandan hosil 

bo’lgan eritma konsentratsiyasi(%) topilsin. 

Javob: 25,2%  

33. 35,1% li NaCl eritmasi elektroliz qilingandan hosil 

bo’lgan eritma konsentratsiyasi(%) topilsin. 

Javob: 30.73%  

34.  KCl eritmasi elektroliz qilinganda hosil bo’lgan 

eritma 35% li bo’lsa, dastlabki eritma konsentratsiyasi 

topilsin. 

Javob: 37,9% 

35.   KCl eritmasi elektroliz qilinganda hosil bo’lgan 

eritma 35% li bo’lsa, dastlabki eritma konsentratsiyasi 

topilsin. 

Javob: 37,9% 

 

36. Mis(II) sulfatning 1000g 8% li eritmasi elektroliz qilinganda anoda 28l (n.sh) gaz ajralgan bo’lsa. 

elektrolizdan so’ng hosil bo’lgan eritma massa 

ulushi(%) topilsin. Va eritmadan o’tgan tok miqdori (F) 

topilsin. 

A) 4,8 B) 6,12 C)24,5 D) 5,3; 5F  

37. AgNO


3

 ning 500g 17% li eritmasi elektroliz 

qilinganda 36,4l gaz (n.sh) ajralgan bo’lsa hosil bo’lgan 

eritma konsentratsiyasi(%)  va eritmadan o’tgan toki 

miqdori topilsin. 

Javob: 7,43%, 2,5F 

38. 110 ml suvda 15g NaNO

eritilib olingan eritma elektroliz qilinib olingan eritma 20% li bo’lsa. elektroliz 

natijasida olingan kislorod hajmi (n.sh) topilsin. 

A) 40.4 B)44.4 C) 50 D) 31  

39.  116 ml suvda 20g NaNO

eritilib olingan eritma elektroliz qilinib olingan eritma 20% li bo’lsa. elektroliz 

natijasida olingan kislorod hajmi (n.sh) topilsin. 

A) 44.8 B)33.6 C) 22,4 D) 32  

 

 40. (v-2012) rux xloridning suvli eritmasi elektroliz 

qilinganda anodda hajmi 26,88l (n.sh) bo’lgan xlor, 

katodda esa massasi 62,4g Zn bo’lgan rux ajralib 

chiqadi. Bunda ruxning chiqish unumini xisoblang. 

A) 80 B) 78 C) 62,4 D) 89% 

41 Qanday hajmli (ml) 1M CuSO

4

 eritmasi elektroliz qilinganda 28l (n.sh) kislorod va 44,8l (n.sh) vodorod 

ajralsa, dastlabki eritma hajmini toping. 

Javob: 500 

42. Qanday hajmli (ml) 2M CuSO

4

 eritmasi elektroliz qilinganda 28l (n.sh) kislorod va 28l (n.sh) vodorod 

ajralsa, dastlabki eritma hajmini toping. 

Javob: 625ml 

43.   Qanday hajmli (ml) 2.5M AgNO

3

 eritmasi elektroliz qilinganda 22.4l (n.sh) kislorod va 35.84l 

(n.sh) vodorod ajralsa, dastlabki eritma hajmini 

toping. 

Javob: 320ml 

44.           400ml   CuSO

4

 eritmasi elektroliz qilinganda  22.4l (n.sh) kislorod va 31.36l (n.sh) vodorod hosil 

bo’lgan bo’lsa dastlabki eritma konsentratsiyasi 

(mol/l) topilsin.  


Sardor Voxidov  

 A) 2  B) 2.5 C) 1  D) 1.5   

45.    625ml   CuSO

4

 eritmasi elektroliz qilinganda  28l (n.sh) kislorod va 28l (n.sh) vodorod hosil bo’lgan 

bo’lsa dastlabki eritma konsentratsiyasi (mol/l) 

topilsin.  


Download 0.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti