Ona tili 8-sinf 201 201 1-nazorat ishi mavzu: Nazorat shakliDownload 96.22 Kb.
bet3/4
Sana15.01.2017
Hajmi96.22 Kb.
1   2   3   4

8-NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Ijodiy bayon

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:
9-NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi

1-variant

1. Tire noto‘g‘ri qo‘yilgan gapni toping.

 1. Ukam- o‘quvchi;

 2. Bu gul- qizil;

 3. Taniganim- shular;

 4. Vazifamiz- o‘qish.

2. Dadam qo‘li ochiq odam edilar.

Ushbu gapda kesimning tuzilishiga ko‘ra turini aniqlang.

 1. Ot kesim;

 2. Sodda kesim;

 3. Fe’l kesim;

 4. Murakkab kesim.

3. Ega ko‘rsatish olmoshi bilan ifodalangan gap berilgan qatorni toping.

 1. Bu – siz uchun katta sinovdir;

 2. Urush- quyon ovi emas;

 3. Bizning maktab katta;

 4. Mening opam ham talaba.

4. Qalb salomat bo‘lsa, aql ham, fikr ham salomat bo‘ladi.

Ushbu gapda berilgan nomustaqil kesimni toping.

 1. Salomat bo‘lsa;

 2. Bo‘ladi;

 3. Salomat bo‘ladi;

 4. Bo‘lsa.

5. Ega modal so‘z bilan ifodalangan gap berilgan qatorni toping.

 1. Bor so‘ylaydi, yo‘q o‘ylaydi;

 2. O‘qish jafoli, keti vafoli;

 3. Bilgan bilganin ishlar, bilmagan barmog‘in tishlar;

 4. Yugurish sportning bir turidir.

6. Aqlli o‘zini ayblar, aqlsiz – do‘stini.

Usbbu gapda ega qaysi so‘z turkumi bilan ifodalangan?

 1. Ot bilan;

 2. Sifat bilan;

 3. Olmosh bilan;

 4. Ravish bilan.

7. Gap kesimining qo‘shimchalaridan anglashilib turgan shaxs- son ma’nosini aniqlashtiruvchi bo‘lak…deyiladi.

 1. Kesim;

 2. Aniqlovchi;

 3. Hol;

 4. Ega.

8. Egasi yashiringan gaplarning turlari ko‘rsatilgan qatorni toping.

 1. Egasi ma’lum, egasi umumlashgan;

 2. Egasi umumlashgan, atov;

 3. Shaxsi noma’lum, atov;

 4. Egasi ma’lum, so‘z – gaplar.

9. Egasi umumlashgan gap berilgan qatorni toping.

 1. Uy ham qurilgan;

 2. Bugun Samarqandga jo‘naladi;

 3. Musobaqada yutamiz;

 4. Hurmat qilsang, hurmat ko‘rasan.

10. Shaxsi noma’lum gap berilgan qatorni toping.

 1. Topshiriqni bajarish shart;

 2. Yaxshilikni minnat uchun qilmaydilar;

 3. Yaqin kunlarda yakuniy test sinovlaridan o‘tamiz;

 4. So‘zimning ustidan chiqaman.

11. Atov gap berilgan qatorni toping.

 1. Oh – o! Savollaringiz tugamaydi-ku;

 2. Assalomu alaykum, hormang, ota!

 3. Qo‘shiq. San’atining bu turini sevmagan kim bor?

 4. Eshik ochiq bo‘lsa ham, so‘rab kir.

12. Faqat ega va kesimdan iborat bo‘lgan gap…deyiladi.

 1. Qo‘shimcha gap;

 2. Sodda gap;

 3. Atov gap;

 4. Sodda yoyiq gap.

13. Sodda yoyiq gap berilmagan qatorni toping.

 1. Bu yerda chekilmaydi;

 2. Men o‘qidim;

 3. O‘zbekistonda nishonlanadi;

 4. Uquvi yo‘q har qadamda qoqiladi.

14. Gapning kesimi va egasiga tobelanib, ularga ergashib keladigan bo‘laklar…. deyiladi.

 1. Bosh bo‘laklar;

 2. Ega;

 3. Kesim;

 4. Ikkinchi darajali bo‘laklar.

15. Holning ma’noviy turlari nechta?

 1. 3ta: payt, o‘rin, istak;

 2. 6ta: payt, o‘rin, ravish, daraja miqdor, sabab, maqsad;

 3. 4ta: o‘rin, ravish, sabab, maqsad;

 4. 5ta: ravish, sabab, buyruq, maqsad, payt.

16. Dilshod maktubni xolasiga berib, ko‘chaga chiqib ketdi.

Tagiga chizilgan so‘zning gapdagi vazifasini aniqlang.

 1. Aniqlovchi;

 2. Hol;

 3. Kesim;

 4. To‘ldiruvchi.

17. Bilmagandan bilgan yaxshi, to‘g‘ri ishni qilgan yaxshi .

Ushbu maqolda to‘ldiruvchi qaysi so‘z turkumlari bilan ifodalangan?

 1. Ot, sifat;

 2. Sifatdosh, son;

 3. Sifatdosh, ot;

 4. Sifat, ot.

18. Sifatlovchi aniqlovchi ishtirok etgan gapni toping.

 1. Yaxshi o‘g‘il otga mindirar, yomon o‘g‘il otdan indirar;

 2. Yaxshidan bog‘ qoladi;

 3. Yaxshining yaxshiligi tegar har yerda;

 4. Dutor torlari jarangi Zumradning tovushiga qo‘shilib ketdi.

19. Izohlovchi qatnashgan gapni toping.

 1. Sobir amaki foydali nasihatlar qiladilar;

 2. Qorong‘u dala jimjit;

 3. Uning ziyrak, qo‘ng‘ir, ko‘zlarida horg‘inlik bor edi;

 4. Zarur ishlarimizni bitirdik.

20. Qaratqich aniqlovchi son bilan ifodalangan gap berilgan qatorni toping.

 1. So‘raganning bir yuzi qora;

 2. Bir kattaning gapiga kir, bir kichikning;

 3. O‘qishning foydasi ko‘p;

 4. O‘nning yarmi- besh.

2-variant

1. Ot kesim ifodalangan qatorni aniqlang

a) Ikki kara ikki - to‘rt;

b) Sizdan umidim ko‘p;

c) Oltita bolani bag‘riga olgan Mahkam taqachi shu;

d) Barcha javoblar to‘g‘ri.

2. Fe’l kesim ishtirok etgan qatorni aniqlang

a) Hojam, tariq ekyapman;

b) Mingbuloq o‘ti yaxshi, suv serob, lekin qarovsiz;

c) Usti yaltiroq, ichi qaltiroq;

d) Maqsadim shu.

3. Qaysi qatordagi ega olmosh bilan ifodalangan?

a) Yugurish sportning bir turudir;

b) Qo‘shni xonadan qizlarning kulgusi eshitildi;

c) Aqlli o‘zini ayblar, aqlsiz - do‘stini;

d) Sen o‘zingni maqtama,seni birov maqtasin.

4. Maktab. Yoshligimning oltin davri shu yerda o‘tdi.

Yuqoridagi gap qaysi qatorga mansub?

a) Ega ishtirok etmagan gap;

b) Shaxsi noma’lum gap;

c) Atov gap;

d) Egasi yashiringan gap.

5. Biz kecha muzeyga bordik.

Gapda qaysi gap bo‘laklari qatnashgan?

a) ega, hol, hol,kesim;

b) to‘ldiruvchi,ega, hol, kesim;

c) ega, to‘ldiruvchi, hol, kesim;

d) hol, ega, to‘ldiruvchi, kesim.

6. Gaplar ifoda maqsadiga ko‘ra necha turga bo‘linadi

a) 5 turga; c) 3 turga;

b) 4 turga; d) 2 turga.

7. Gapni yuzaga keltirib, fikrni ifodalovchi gapning asosiy belgilarini ko‘rsatuvchi muhim bo‘lak….

a) ega; b) kesim ; c) to‘ldiruvchi; d) aniqlovchi.8. Qaysi qatordagi gapda vositasiz to‘ldiruvchi ishtirok etgan?

a) So‘rashdan uyalma, bilmaslikdan uyal;

b) Qarilari kutadi mehmon, pazandasi yopadi shirmon;

c) Chaqmoqning yalt-yultidan bola qo‘rqdi;

d) Qishloqqa aftobusda ketadigan bo‘ldik.

9. Zalda chekilmasin!

Ushbu gap grammatik asosiga ko‘ra qanday gap?

a) shaxsi noma’lum gap;

b) shaxsi topilmas gap;

c) shaxsi umumlashgan gap;

d) atov gap.

10. O‘n yil! O‘n yildan beri kasal ekanmi?!

Mazkur his hayajon gap qanday gapdan hosil bo‘lgan?

a) istak gapdan; c) buyruq gapdan;

b) so‘roq gapdan; d) darak gapdan.

11. Qaysi gap bo‘lagi nima qildi?, nima qilyapti?, nima qiladi?, nechanchi?,qanday?, kim?, nima? kabi so‘roqlarga javob bo‘ladi?

a) kesim; b) ega; c) aniqlovchi; d) hol.12. Kesimi sifat bilan ifodalangan gapni aniqlang

a) Teshaboy ashaddiy dushman-u,siz xizmat qilayotgan depo xo‘jayini do‘stmi?

b) Usti- yaltiroq, ichi- qaltiroq;

c) Birniki-mingga, mingniki-tumanga;

d) O‘zim har joydaman, ko‘nglim sandadur.

13. Kesimi ravish so‘z turkumi bilan ifodalangan gapni aniqlang

a) Yaxshi ro‘zg‘or-jannat, yomon ro‘zg‘or-do‘zax;

b) Ikki marta ikki –to‘rt;

c) Maqsadim – shu;

d) Sizdan umidim ko‘p.

14. Oltita bolani bagriga olgan Mahkam taqachi – shu.

Mazkur gap kesimi …..

a) sodda ot kesim;

b) murakkab ot kesim;

c) sof kesim;

d) murakkab fe’l kesim.

15. Egasi yashiringan gapni aniqlang

a) Biz g‘alabaga erishdik; c) G‘alabaga erishildi;

b) G‘alabaga erishdi; d) b va c.

16. Egali gapni aniqlang

a) Biz g‘alabaga erishdik; c) G‘alabaga erishildi;

b) G‘alabaga erishding; d) b va c.

17. Egasi mavjud gaplar….

a) shaxsli gap;

b) shaxssiz gap;

c) shaxsi yashiringan gap;

d) shaxsi ma’lum gap.

18. O‘qigan o‘qdan o‘zar, o‘qimagan turtkidan shoshar.

Mazkur gapda eganing ifodalanishi to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang

a) sifatdosh; b) taqlid so‘z; c) ot; d) harakat nomi.19. Hurmat qilsang, hurmat ko‘rasan.

Mazkur gap …..

a) egali gap; b) egasi noma’lum gap;

c) egasi umumlashgan gap; d) egasi ma’lum gap.20. Hamon yodimdadur! Gul chog‘i erdi.

Mazkur gap turini aniqlang

a) shaxssiz gap; c) atov gap;b) so‘z gap; d) shaxsi noma’lum gap.


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

10- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Diktant
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:

11- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Ijodiy bayon

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Download 96.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat