Ona tili 8-sinf 201 201 1-nazorat ishi mavzu: Nazorat shakliDownload 96.22 Kb.
bet2/4
Sana15.01.2017
Hajmi96.22 Kb.
1   2   3   4

4-NAZORAT ISHI
Mavzu:

Nazorat shakli: Diktant
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:

5-NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Ijodiy bayon

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

6-NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi
1-variant

 1. Teng bog‘lanish nimani hosil qiladi?

 1. So‘z qo‘shilmasini;

 2. So‘z birikmasini;

 3. Gapni;

 4. Moslashuvli birikmani.

 1. Tobe bog‘lanish nimani hosil qiladi?

 1. So‘z birikmasi;

 2. So‘zni;

 3. Gapni;

 4. So‘z qo‘shilmasini.

 1. So‘z birikmasi berilgan qatorni toping.

 1. Qiziqarli mashg‘ulot;

 2. Kecha oydindir;

 3. Asar o‘qishli;

 4. Sovuq qattiq.

 1. Gap berilgan qatorni toping.

 1. Gul chiroyli, qovun shirin;

 2. Shirin qovun, ko‘chat o‘tkazish;

 3. Maqolani o‘qimoq, asar o‘qishli;

 4. G‘azal yodlash, sovuq qattiq.

 1. Gapning maqsadiga ko‘ra turlari berilgan qatorni berilgan.

 1. Undov gap, darak gap;

 2. Buyruq gap, his- hayajon gap;

 3. Darak , buyruq, istak, so‘roq gaplar;

 4. So‘roq gap, istak gap, undov gap.

 1. Gaplar tuzilishiga ko‘ra nechta turga bo‘linadi?

 1. 2ta: so‘roq, darak;

 2. 3ta:sodda, istak, undov;

 3. 2ta: sodda, qo‘shma;

 4. 1ta: undov.

 1. Sodda gap berilgan qatorni toping.

 1. Bilimli o‘zar, bilimsiz to‘zar;

 2. Qimirlagan qir oshar;

 3. Mard bir o‘lar, nomard yuz o‘lar;

 4. U meni ko‘rdi va yugurib keldi.

 1. Undov gap so‘roq gapdan hosil bo‘lgan bo‘lsa, qanday tinish belgi qo‘yiladi?

 1. So‘roq belgisi;

 2. Undov belgisi;

 3. Oldin so‘roq keyin undov belgisi;

 4. Oldin undov belgisi keyin so‘roq belgisi.

 1. Odam borki , odamlarning naqshidir.

Gapning tuzilishiga ko‘ra turini aniqlang.

 1. Sodda yoyiq gap;

 2. Sodda yig‘iq gap;

 3. Sodda gap;

 4. Qo‘shma gap.

 1. Sodda yig‘iq gap berilgan qatorni toping.

 1. Biz kecha muzeyga bordik;

 2. Mayin esgan shamol ko‘nglimizni chog‘ qildi;

 3. Dars boshlandi;

 4. Kamoladarvozadan shoshilib kirib keldi.

 1. Gap bo‘laklari berilgan qatorni aniqlang.

 1. Fe’l, aniqlovchi, ega;

 2. Ravish, kesim, hol;

 3. Kesim, aniqlovchi to‘ldiruvchi, sifat;

 4. Kesim, ega, to‘ldiruvchi, aniqlovchi, hol.

 1. It hurar- karvon o‘tar.

Ushbu gapda kesim qaysi so‘z turkumi bilan ifodalangan?

 1. Sifat;

 2. Ot;

 3. Sifatdosh;

 4. Fe’l.

 1. Qaysi gapda kesim ravish bilan ifodalangan?

 1. Maqsadim- shu;

 2. Yaxshi ro‘zg‘or- jannat, yomon ro‘zg‘or do‘zax;

 3. Usti yaltiroq, ichiqaltiroq;

 4. Sizdan umidim ko‘p.

 1. Fe’l kesim qaysi so‘z turkumlari bilan ifodalanadi?

 1. Sof fe’llar, ravishdosh, sifatdosh;

 2. Ot, ravish, so‘z , fe’l;

 3. Fe’l, olmosh, harakat nomi;

 4. Fe’l, son, olmosh.

 1. Birniki – mingga, mingniki – tumanga.

Ushbu gapda kesim qaysi so‘z turkum bilan ifodalangan?

 1. Fe’l bilan;

 2. Son bilan;

 3. Olmosh bilan;

 4. Ravish bilan.

 1. Kesim tuzilishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

 1. 5ta;

 2. 4ta;

 3. 2ta;

 4. 3ta.

 1. Sodda kesim ishtirok etgan gapni aniqlang.

 1. Alisher Navoiy- she’riyat quyoshi;

 2. Ayozli kunlar boshlanib ketdi;

 3. Akam talaba bo‘ldi;

 4. Uyimiz doimo ozoda bo‘ladi.

 1. Hukmni ifodalovchi, gapning asosiy belgilarini ko‘rsatuvchi eng muhim bo‘lak… deyiladi.

 1. Ega;

 2. Aniqlovchi;

 3. Hol;

 4. Kesim.

 1. .. ________ ….. .

Chizmaga mos gapni toping.

 1. San’at muzeyini tomosha qildik;

 2. Dam olish kuni biz sayohatga chiqdik;

 3. Akam kecha Toshkentdan keldi;

 4. Kitobni katta qiziqish bilano‘qidim.

 1. O‘zim har joydaman, ko‘nglim sandadir.

Ushbu gapdagi kesimni toping va qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanganligi aniqlang.

 1. Sandadir, olmosh bilan;

 2. Joydaman, ot bilan;

 3. O‘zim, o‘zlik olmoshi bilan;

 4. Ko‘nglim, ot bilan.

2-variant

 1. Keltirilgan misollarning qaysi biri teng bog‘lanishli birikma hisoblanadi?

a) Oppoq paxtazor;

b) Jamoa xo‘jaligi a’zolari va hasharchilar;

c) Karimning kitobi;

d) Keng dalalar.2. Javoblarning qaysi birida so‘z birikmasi berilgan?

a) qalam bilan; c) dala tomon;

b) keng paxtazor; d) vatan uchun.

3. Boshqaruv yo‘li bilan hosil bo‘lgan so‘z birikmasini ko‘rsating

a) Opasi bilan ko‘rishmoq; c) yashil o‘rmon;

b) navbatchining vazifasi; d) shahar ko‘chalari.

4. Moslashuv yo‘li bilan bog‘langan so‘z birikmasi berilgan qatorni aniqlang

a) kuchli shamol; c) maktab bog‘i;

b) kitobni o‘qish; d) oltin soat.

5. –mi,-chi,-a,-yayuklamalari yordami bilan qanday gap tuziladi?

a) buyruq gap; c) so‘roq gap;

b) darak gap; d) darak, buyruq gap.

6. Moslashuv yo‘li bilan hosil bo‘lgan so‘z birikmasini toping

a) Obod mahalla; c) Taqdir to‘g‘risida gapirmoq;

b) Uning niyati; d) a va c javob.

7. So‘z qo‘shilmasidagi teng bog‘lanishni aniqlang

a) baland uy; c) maktabga bormoq;

b) olma va o‘rik; d) a va b javoblar.

8. Otli birikmani aniqlang

a) adabini yemoq; c) anorning ikkitasi;

b) havo bulut; d) b va c javoblar.

9. Sodda yig‘iq gap berilgan qatorni toping

a) Biz kecha muzeyga bordik;

b) Mayin shamol ko‘nglimizni chog‘ qildi;

c) Dars boshlandi;

d) Kamola darvozadan shoshilib kirib keldi.

10. Quyidagi maqol qanday gap bo‘laklaridan tuzilgan?

Yurgan daryo, o‘tirgan bo‘yra.

a) aniqlovchi, ega, aniqlovchi, ega;

b) hol, kesim,hol,kesim;

c) kesim ,aniqlovchi, kesim, aniqlovchi;

d) aniqlovchi, kesim, aniqlovchi, kesim.

11. Qaysi qatordagi boshqaruv aloqasida gramatik vosita qatnashmagan?

a) Kutubxonaga bormoq;

b) Anhor tomon yurmoq;

c) Achchiq piyoz;

d) Intizom uchun kurashmoq.

12. Qaysi qatorda gap berilgan?

a) Qop-qora ko‘zlar; c) Bug‘doy o‘rmoq;

b) Atrof ko‘m-ko‘k; d) O‘yinga taklif qilmoq.

13. Buyruq, maslahat, nasihat tariqasida bo‘lgan gapni aniqlang

a) Sochingni chambarak qil;

b) Yaxshisi, boshingga tashvish tushganda bardam bo‘l;

c) Shoshma, avval qorningni to‘ydirib ol;

d) Olimjon, chiq bu yoqqa.

14. Tobe bog‘lanishda kelishiklar vositasida qanday birikmalar hosil qilinadi?

a) boshqaruv;

b) bitishuv, moslashuv;

c) moslashuv, boshqaruv;

d) bitishuv.

15. Yuklama ishtiroki bilan hosil bo‘lgan so‘roq gapni aniqlang.

a) –Ha, ota?

b) –Uning kimi bor?

c) –Siz baxtli emasmisiz?

d) –Oting nima?

16. Otli birikma qo‘llangan qatorni aniqlang.

a) Havo bulut;

b) Shaxsiy ibrat;

c) Mahkam ushlab;

d) a va b javob.

17. Tobe so‘z hokim so‘zga ko‘makchi yordamida birikkan qatorni toping

a) Havoning sofligi; c) Qulog‘iga shivirlamoq;

b) She’r yozmoq; d) Qo‘li bilan g‘ijimlamoq.

18. Gaplar tuzilishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

a) 2ta: so‘roq, darak; c) 2ta: sodda, qo‘shma;

b) 3ta: sodda , istak, undov; d) 1ta: undov.

19. Fe’l kesim qaysi so‘z turkumlari bilan ifodalanadi?

a) sof fe’llar, ravishdosh, sifatdosh; c) olmosh,son,fe’l;

b) ot,ravish, son,fe’l; d) fe’l , olmosh, harakat nomi.

20. Hukmni ifodalovchi gapning asosiy belgilarini ko‘rsatuvchi eng muhim bo‘lak……deyiladi

a) ega; c) hol;b) aniqlovchi; d) kesim.


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

7-NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Diktant
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:


Download 96.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat