O zbek iston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxs*js ta’lim vazirligi


bet25/291
Sana27.09.2021
Hajmi
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   291
M ehn at  faoliyati.  In s o n i y a t   o kz in in g   m e h n a t i   tufayli 
o n g li  m a v ju d o tg a   a y l a n g a n ,   j a m i y a t d a   m o ‘l - k o ‘lch ilik n i 
y a r a t g a n ,   t a b i a t d a   e sa   a y r i m   o ' z g a r t i r i s h l a r n i   a m a l g a  
o s h i r g a n ,   b o r l i q   t o ‘g ‘risid ag i  m a ’l u m o t l a r n i   e g a ll a s h g a  
e rish g a n .  M e h n a t   fa o liy a tin in g   ta rk ib id a   m e h n a t   v a   ish- 
h a r a k a t   y o tadi.  U l a r n i n g   h a r   q a ysisining  m u a y y a n   u lushi 
natijasi  o ‘laroq,  faoliyat  m a h s u li  v u ju d g a  k e la d i,   u  m o d d i y  
yoki  m a ’naviy  k o l rin is h d a   boMishi  m u m k i n .
A jd o d la rim iz   y a r a t g a n   k a s b - k o r   k o kn i k m a l a r i n i   a v lo d - 
larga o'rgatish  m e h n a t   faoliyati  y o rd a m id a  a m a l g a  oshiriladi. 
K asbiy  m a la k a la rn i  rivojlantirish,  ta k o m i l l a s h ti r i s h ,   m a h -  
su lo t  y a r a tish   va  u n d a n   m a q s a d g a   m u v o f i q   f o y d a la n i s h  
m e h n a t  faoliyati  orqali  ro ky o b g a c h iqadi.  M e h n a t   faoliyatida 
k o ‘n i k m a l a r   b a r q a r o r l a s h a d i ,   n az ariy   fikr,  g lo y a ,   m u l o h a -  
za vujudga  keladi.  Faoliyat bilan o n g  birligi y agona ligi  sababli 
shaxs  tark ib   to p a d i,  h a m   a x l o q a n ,   h a m   a q l a n   riv o jlan ad i. 
M e h n a t   faoliyati  in d iv id u a l  xususiyat  kasb  e t s a - d a ,   lekin 
u n in g   m o h iy a ti  ijtim oiydir.  I n s o n   shaxsiy  e h t iy o j in i   q o n -  
dirish  u c h u n   m e h n a t   q ila d i,  u  yoki  b u   m a h s u l o t   ishlab 
c h i q a r a d i ,   o q i b a t d a   o d a m   j a m i y a t n i n g   i jtim o iy   fa ro v o n lig i 
u c h u n   o kz  shaxsiy  u lu s h in i  q o kshadi.
M e h n a t   faoliyati  y a s h a s h ,  e h tiyojni  q o n d i r i s h ,   kelajak 
u c h u n   m o ‘l - k o klchilik  v u ju d g a   keltirish,  y a r a t i l g a n   ( m e ' -  
m o rc h ilik ,  s a n ’at,  m a d a n i y a t   asa r)la rin i  s a q l a s h ,   as ra s h , 
m e r o s   q ilib   q o l d i r i s h   f u n k s i y a l a r i n i   b a j a r a d i .   S h u n i n g  
u c h u n   m e h n a t   fa o liy a ti  o ‘n  m i n g l a b   k a s b - k o r   p r o f e s -
www.ziyouz.com kutubxonasi


s i o g ra m m a s ig a  asoslangan  h o id a  turli  shaklda tashkil  qilinadi 
va  m u a y y a n   reja,  m a q s a d n i   ro 'y o b g a   c h iq a rish   u c h u n   liar 
xil  v a z iy a t la r d a   a m a lg a  oshiriladi.
M e h n a t   m a is h iy   va  ish lab   c h iq a r ish   tu rlariga  ajra tilg an  
h o ld a   i m k o n iy a tg a ,  layoqatga,  qobiliyatga,  salohiyatga  q arab 
t a q s i m la n a d i .   S h u n in g   u c h u n   m e h n a t   faoliyatining  s o d d a  
k o ‘r i n i s h l a r i   ilk  b o l a li k d a n   a m a lg a   osh irilad i.  M a s a la n , 
d a s t y o r l i k ,   k o ‘m a k la s h is h   h o la tla ri  s h u l a r   j u m la s id a n d ir . 
K e y i n c h a l i k   m e h n a t   fa o liy a ti  y a x lit  ta sh k il  q i l in a d i  va 
m u a y y a n   m a q s a d   a m a lg a   o sh irila d i,  u n in g   natijasi  m o d d i y  
k o ‘rin is h g a  ega b o l a d i .
M e h n a t   t u r l a r i   m a i s h i y .   is h l a b   c h i q a r i s h   s o h a l a r i  
m o h i y a t i d a n   kelib  c h i q q a n   h o ld a   p a y d o   b o l a d i   va  ijtim oiy 
t a la b ,  e h t i y o j n i   q o n d ir i s h   u c h u n   x iz m a t  qiladi.  M e h n a t  
f a o liy a ti  sh a x sn i  ( m a o s h ,   m a q t o v )   hilan   ra g 'b a t l a n t i r a d i  
v a   k a s b i y   s h a k l l a n i s h i n i n g   y a n g i   q i r r a l a r i n i   r o ' y o b g a  
c h iq a r i s h g a  z a m in   hozirlaydi.  N a tijad a qobiliyatii,  salohiyatli 
m u t a x a s s i s ,   m a h o r a t l i   n o v a t o r   k asb   egasi  b o s q i c h l a r ig a  
e r is h i s h g a   shaxsni  sa f a rb a r  etad i.  M e h n a t   faoliyati  kishida 
h u z u r l a n i s h   h issini  s h a k l l a n t i r a d i ,   b u t u n   i m k o n i y a t i n i  
ishga  tu s h i r i s h g a   m o d d iy ,  m a ’n aviy  negiz  yaratadi.
f
Tekshirish  uchun  savollar
1.  S i z   f a o l i y a t   d e g a n d a   n i m a n i   t u s h u n a s i z ?
2.  F a o l i y a t   q a n d a y   t u z i l i s h g a  e g a ?
3.  F a o l i y a t n i n g   q a n d a y  t u r l a r i   m a v j u d ?
4 .  S i z   k o ‘n i k n i a   d e g a n d a   n i m a n i   t a s a v v u r  q il a s i z ?
5.  M a l a k a g a  t a ' r i f b e r i n g .
www.ziyouz.com kutubxonasiDownload

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   291
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat