O’. Toshbekov tuproqshunoslik asoslari fanidan o’quv-uslubiy majmuaDownload 10.13 Mb.
bet24/24
Sana22.01.2017
Hajmi10.13 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

11-variant.

1. Tuproq kolloidlari

2. Tuproqning strukturasi va uni yaxshilash yo’llari.

3. Tuproq gumisi tarkibi.

4. Tuproq poyda qiluvchi jinslarning minerologik tarkibi.

5. Tuproqdagi mexanik elementlar va Kachinskiy klassifikatsiyasi.


12-variant.

1. tuprqshunoslik fanining vazifalari va tarixi.

2. Tuproq paydo bo’lish jarayonining umumiy sxemasi

3. Tuproq paydo bo’lish energetikasi.

4. Tuproqning kimyoviy tarkibi.

5. Tuproq paydo bo’lishida bakteriyalarning axamiyati.13-variant.

1. Tuproq paydo qiluvchi ona jinslar.

2. Tuproq propilining tuzilishi.

3. Tuproqdagi birlamchi minerallar

4. Tuproqning organic tarkibi.

5. Tuproq buferligi va uning ahamiyati.


14-variant.

1. Tog’ jinslari va minerallarning nurashi.

2. Tuproq va tuproq ona jinsining mexanik tarkibi.

3. Tuproq unumdorligida gumisning axamiyati.

4. Tuproq kolloidlari, tarkibi, xossalari.

5. tuproqning suv o’tkazuvchanligini aniqlash


15-variant.

1. Tuproq poyda qiluvchi yotqiziqlar.

2. Tuproqda hayot kechiruvchi jonvorlar va ularning tuproq poydo bo’lishidagi axamiyati.

3. Tuproqning morfologik belgilari.

4. Tuproqda uchraydigan kimyoviy elementlarning tarkibi va tarqalishi.

5. Tuproqning singdirish qobiliyati


16-variant.

1. O’zbekistonda tuproqshunoslik fanining rivojlanishiga xissa qo’shgan olimlar.

2. Tuproqdagi ikkilamchi minerallar va ularning axamiyati.

3. Yashil o’simliklar tuproq organic qismining hosil bo’lishidagi asosiy manba.

4. Tuproqdagi mikroelementlar va ularning axamiyati.

5. Tuproqning kislotaliligi va ishqoriyligi.17-variant.

1. Tuproqning morfologik belgilarini o’rganish usullari.

2. Gumus organic modda tarkibining o’zgaruvchan qismi.

3. Birlamchi va ikkilamchi minerallarning tuproq paydo bo’lish jarayonidagi ro’li.

4. Ph- ko’rsatgich to’g’risida tushuncha.

5. Tuproqning xajm massasini aniqlash usullari.18-variant.

1. Tuproq unumdorligi.

2. Tuproq minerologik, mexanik va kimyoviy tarkibining tuproq unumdorligiga ta’siri.

3. Tuproq kolloidlarining tuzilishi va xususiyatlari.

4. Tuproqdagi singdirilgan kationlar tarkibi.

5. Tuproqni analizga tayyorlash.19-variant.

1. Tirik jonzotlarning tuproq poyda bo’lishidagi ro’li

2. Tuproq unumdorligining namoyon bo’lishida kolloidlarning axamiyati.

3. Typroq buferligini oshirish yo’llari.

4. Tuproqning morfologik belgilari.

5. Tuproqdagi gigroskopik namlikni aniqlash usullari.20-variant.

1. Tuproq unumdorligi turlari.

2. Tuproqning singdirish sig’imi va ularning tuproq xossalariga ta’siri.

3. Typroq buferligini oshirish yo’llari.

4. Tuproq strukturasining xosil bo’lishi va yo’qatilish sabablari.

5. Tuproqning solishtirma massasini aniqlash usullari.


21-variant.

1. Tuproq unumdorligi turlari.

2. Tuproq paydo bo’lish jarayonining umumiy sxemasi

3. Tuproq kolloidlari

4. Tuproq strukturasining xosil bo’lishi va yo’qatilish sabablari.

5. tuproqning suv o’tkazuvchanligini aniqlash


22-variant.

1. O’zbekistonda tuproqshunoslik fanining rivojlanishiga xissa qo’shgan olimlar.

2. Tuproqdagi ikkilamchi minerallar va ularning axamiyati.

3. Tuproqning morfologik belgilari.

4. Tuproqda uchraydigan kimyoviy elementlarning tarkibi va tarqalishi.

5. Tuproqning singdirish qobiliyati


23-variant.

1. Tog’ jinslari va minerallarning nurashi.

2. Tuproq va tuproq ona jinsining mexanik tarkibi.

3. Tuproq unumdorligida gumisning axamiyati.

4. Tuproqdagi singdirilgan kationlar tarkibi.

5. Tuproqni analizga tayyorlash.24-variant.

1. Tuproqning morfologik belgilarini o’rganish usullari.

2. Gumus organic modda tarkibining o’zgaruvchan qismi.

3. Typroq buferligini oshirish yo’llari.

4. Tuproqning morfologik belgilari.

5. Tuproqdagi gigroskopik namlikni aniqlash usullari.25-variant.

1. Tuproqning morfologik belgilarini o’rganish usullari.

2. Tuproq minerologik, mexanik va kimyoviy tarkibining tuproq unumdorligiga ta’siri.

3. Birlamchi va ikkilamchi minerallarning tuproq paydo bo’lish jarayonidagi ro’li.

4. Ph- ko’rsatgich to’g’risida tushuncha.

5. Tuproqning xajm massasini aniqlash usullari.


26-variant.

1. O’zbekistonda tuproqshunoslik fanining rivojlanishiga xissa qo’shgan olimlar.

2. Tuproqdagi ikkilamchi minerallar va ularning axamiyati

3. Yashil o’simliklar tuproq organic qismining hosil bo’lishidagi asosiy manba.

4. Tuproqdagi mikroelementlar va ularning axamiyati.

5.Tuproqning morfologik belgilarini o’rganish usullari.27-variant.

1. Tuproq kolloidlarining tuzilishi va xususiyatlari.

2. Tuproqdagi singdirilgan kationlar tarkibi.

3. Tuproqni analizga tayyorlash.

4. Tuproq kolloidlari, tarkibi, xossalari.

5. Tuproq unumdorligini oshirish yo’llariKALIT SO’ZLAR (ГЛОССАРИЙ)

Agroximxaritogramma – ma'lum maydon tuprog’ining azot, fosfor va kaliy bilan ta'minlanganlik darajasini ko’rsatuvchi xarita.

Allyuial yotsiziq - daryo suvlari tasirida keltirilgan maxsulotlar

Bonitirovka – tuproqni sifat jixatidan baholash.

Kеsma – tuproq morfologik bеlgisini o’rganish uchun qazilgan chuqur.

Gеnеtik qatlam – tuproq kеsmasida morfologik bеlgilarining o’zgarishiga qarab ajratiladigan qatlamlar.

Tuproq monitoringi – tuproq holatini kuzatib borish, ro’y bеrayotgan o’zga-rishlarni o’z vaqtida aniqlash, salbiy jarayonlarni oldini olish va qarshi kurashish.

Tuproq konturi – tuproq xaritasida ajratilgan tuproq qoplami ayirmasi.

Masshtab – daladagi maydonning qaritada kichraytirilishi.

Mexanik tarkib- har xil o’lchamdagi zarrachalarning bir biriga bo’lgan nisbatiti

Mexanik elementlar- har xil o’lchamdagi katta kichik zarrachalar

Tuproq morfologiyasi – tuproq tashqi bеlgilarining yiqindisi.

Toksonomik birliklar – tip, tipcha, tur, xil.

Tuproq namunasi – daladan laboratoriya taqlillari uchun oz miqdorda olingan tuproq massasi.

Tuproq eroziyasi – tuproqning yеmirilishi.

Dеflyatsiya – tuproqning shamol ta'sirida yеmirilishi.

Prollivuial yotsiziq- kuchli sel oqimi tasirida keltirilgan maxsulotlar

Plato – umumiy tеkislikka nisbatan ma'lum balandlikda (150-200m) joylashgan tеkislik.FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1.Бобохўжаев И., Узоқов П. Тупроqшунослик. Т., 1995. 1. Бобохўжаев И., Узоқов П. Тупроqнинг таркиби, хоссалари ва анализи. Т., 1990.

 2. Ковда В.А., Розанов Б.Г. Почвоведение. М., 1998.

 3. Ковда В.А. Основы учения о почве. М., 1973.

 4. Турсунов Л.Т. Тупроқ физикаси. Тошкент, 1988.

 5. ЎзР Олий Мажлиси Сенати Қонунчилик палатаси Аграр, сув хўжалиги масалалари ва экология қўмиталари: «Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини қонунчилик йўли билан таъминлаш», Илмий амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент, 2006 й.

 6. Турсунов Х. Тупроқ минералогияси. «ўзбекистон», Тошкент 2000.

 7. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Москва, 1970.

 8. Сайфуддинова Б. Тупроқ кимёсидан амалий машғулотлар. Тошкент, 1992.

 9. Тожиев У. ва б. Ўзбекистон тупроқлари. Тошкент, 2004.

 10. Қўзиев Р.Қ. Воҳа тупроқлари уларнинг тадрижий ривожланиши. Тошкент, 1992.

 11. Гафурова Л.А., Абдуллаев С., Намозов Х. Мелиоратив тупроqшунослик. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», Тошкент, 2003.

 12. Турапов И., Намозов Х. Тупроқ хариталари, агрокимёвий харитограммаларни тузиш ва фойдаланиш. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси». Тошкент, 2006.

 13. Талипов Г.А., Гуломов Х.Г., Махсудов Ж.М., Акрамов И. Ўзбекистон Республикаси ер кадастри», Т., 1994.

 14. Умаров М.У. Почвы Узбекистана, «Фан». Т., 1995.

 15. Добровольский В.В. Расчеты глобальных геохимических циклов химических элементов. М., 1984.

 16. Internet saitlari :

http://www.soilconf.ru

http://www.soilscience.ruhttp://fadr.msu.ru/elearning/gvd/node_13.html

http://fadr.msu.ru/elearning/Amakeev/node_4.html
Katalog: uploads -> books -> 696768
696768 -> Oliy matematika
696768 -> Referat mavzu: Turkistonda mustabid sovet hokimiyatining o’rnatilishi va unga qarshi qurolli harakat Topshirdi: Azatova G
696768 -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi o’zbekiston milliy universiteti
696768 -> Turkistonda ikki hokimiyatchilik va sho’rolar hukmronligining o’rnatilishi”
696768 -> Nasimxon rahmonov o‘zbek mumtoz adaBIyoti tarixi
696768 -> Mirzo ulug‘bek nomli o‘zbekiston milliy universiteti o’zbek filologiyasi fakulteti kurs ishi mavzu
696768 -> O’zbekiston Respublikasi Aloqa, Axborotlashtirish va Telekommunikatsiya Texnologiyalari Davlat Qo`mitasi
696768 -> Mundarija kirish
696768 -> Elektronika va sxemotexnika
696768 -> Zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Download 10.13 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik