Nursux nuri


-sinf O’zingizni sinab ko’rish uchunDownload 0.57 Mb.
bet5/39
Sana27.09.2021
Hajmi0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
5-sinf O’zingizni sinab ko’rish uchun

(e’tibor bilan bajaring)
1.Rayxon usimligi ustki va ostki pustidagi og’izchalar 3,5/1 nisbatda bulib, 4 ta bargdagi og’izchalar 720 ta bulsa, u xolda 3 ta bargidagi ustki pustidagi og’izcha larni xosil qilishda qatnashgan xujayralar soni.?

A)840 V)420 S)340 D)210


2.Kurtaklaridan murakkab barg va tez usadigan qattiq poya xosil qiladigan usimlik?

A)yong’oq V)soxta kashtan S)eman D)chinor


3.Mayda kurtagidan yaxlit barg va qattiq poya xosil qiladigan usimlik?

A) olma B) O'rik S) gilos D) yong’oq


4.Quydagilardan qaysi biri gullari bir jinsli, ikki uyli va ksilema yaxshi rivojlangan?

A) yong’oq B) terak S) gazanda D) makkajuxori


5.Yupqa qobiqli xujayralar (a) va uzun xujayralar (v) usimliklarning qaysi qismida uchraydi?

1-shamshodning ildiz tukchasida 2-tokning usish nuqtasidagi xujayralarda 3-terakning meristema xujayralarida 4-saksovulning ildizi nay xujayralarida

5-qayrog’ochning yog’ochlik xujayralari 6-sebarganing barg og’izchalari xujayralarida 7-nokning ildiz qinchasi xujayralarida makkajuxorining yog’ochlik xujayrasi

A)a-1,2,3; v-1,4,5 B)a-1,3,5,6 v-2,4,5,8

S)a-1,2,3,6,8 v-1,4,5,7 D)a-1,2,3 v-1,4,5,8
5.Sekvoyadendron daraxti 5 yilda xosil qilgan urug’lari 5 kgni tashkil qilsa, shu uruglarni xosil qilishda qatnashgan qubbalar sonining 35 foyizini tashkil yetadigan qubbalar 3 yilda xosil bulsa, 3 yilda xosil bulgan qubbalarni kg da aniqlang?

A)2,33 kg V)1,75kg S)3,75kg D)1,65kg


6.Noto'g’ri fikrni belgilang

A)atirgul qalamchasidan kupaytiriladi

B)tol qalamchalari 45-50 sm uzunlikda kesib olinadi S)o'rmalovchi poyaga yega usimliklarni aksariyati qushimcha ildiz xosil qiladi

D)barcha fikr tug’ri berilgan


7.Poyasi ipsimon tuzilishga ega (a) va bargli poyaga ega (v) bulgan o'simliklar uchun xos belgilarni ajrating?

1-yog’ochligi yumshoq 2-ilik kelgan kuz oylarida xam gullashni davom yettiradigan madaniy usimlik 3-qo'shimcha ildiz xosil qiladi 4-bargini ancha barvakt tukadi 5-uq ildiz tizimiga yega yovoyi usimlik 6-dastlab barg xosil bulish fazasi kuzatiladi 7-bargi qor tegida qishlab qoladi 8-Ipsimon poyali

A)a-2,7 v-1,3,5 B)a-8 v-1,4,5,6

S)a-2,8 v-1,4,5,6 D)a-8 v-1,2,5,6


8. Quydagilardan qaysi biri gullari bir jinsli, bir uyli va ksilema yaxshi rivojlangan?

A) yong’oq B)terak S)gazanda D)makkajuxori

9.Po'stloq pukaklashgan sari qaysi xujayralar kamayib boradi?

1-yumaloq 2-uzak 3-g’ovaksimon 4-burchaksimon 5-plastinkasimon 6-yassi 7-sklereyd

A)1,2,3,4 B)2,3,4,5 S)1,2,6,7 D)2,3,5,7
10.Ildizdagi klechkasi kam bo'lgan xujayraning shakli?

A)yumaloq B) ovalsimon S) uzun D)A va S


11.Sekvoyadendronning 100 metridan tepasi shox –shabba bilan qoplangan. Xar bir metr qismiga 100 tadan qubba bo'lsa jami urug’lar nechchi kg?

A)4,2 B)4,3 S)4,1 D)4,4


12.Urug’idan unib chiqqaniga 18 yil bulgan chinor kundalang kesilganda unda 27 ta yillik xalqa borligi aniqlandi. Savol chinorni yoshini aniqlang?

A)18 B)11 S)27 D)45


13.Qaysi organ shakllanishi va vazifasi bir xil?

A)ildiz V)gul S)poya D)barg


14.Ko'tarilib usuvchi usimliklar?

A)sebarga B)sebarga, qo’ytikan, momaqaldirmoq S)qulupnay g’ozpanja D)bug’doy


15.Terak o'simligi kurtaklari ko'pidan kamiga qarab berilgan javobni aniqlang?

1-uchki kurtak 2-yon kurtak 3-qo'shimcha kurtak 4-barg xosil qiladigan kurtak 5-gul xosil qiladigan kurtak 6-yirik kurtak 7-qobiqli kurtak 8-vegetativ kurtak

A)7,8,2,5,4,1,3 B)7,2,8,4,5,1,3

S)8,7,2,4,5,3,1 D)7,2,8,5,4,3,1


16. Quyidagi qaysi o'simlik shoxlangan va shoxlanmagan ildizga yega?

A)ajriq B)qulupnay S) makkajo'xori D)barchasi


17.Poyadagi tola (a) va undagi (v) naylar qaysi to'qimaga mansubligini aniqlang?

A)xammasi mexanik B)a-xosil qiluvchi v-utkazuvchi S)a-mexanik v-utkazuvchi D)a-utkazuvchi v-mexanik


18.Sekvoyadendronning 612,25 gr urug’ini xosil qilishda ishtirok yetgan qubbalar soniga teng miqdorda suv bug’latadigan o'simlikning ildiz tizimi qanday tuzilgan?

1-ok ildiz 2-qushimcha ildiz 3-popuk ildiz 4-yon ildiz

A)1,2 B)3 S)2 D)1,4
19.Erta baxorda novdalari suvga solinganda 10-15 kunda kurtaglari bo'rtadigan daraxtlar qaysi?

A)tol, terak, jiyda B)tol, terak bodom

S)anjir bodam jiyda D)olma urik
20. Agar asalari va nektar massasi nisbati 1/1 tashkil qilsa, 1 kg asal yig’ish uchun 100 ta asal ari nechta sarik(a) va qizil (v) gulga qunishi kerak?(sarik va qizil gullar ¼ nisbatda)

A)a-250ming v-750ming B)a-750ming v-250ming S)500mingdan D)250mingdan


21.Yong’oq va terak uchun umumiy bo’lgan xususiyatlarni aniqlang

1-murtakdagi boshlang’ich ildizdan asosiy ildiz usib chiqadi 2-gulqurg’g’oni tangachaga aylangan 3-gullari bir jinsli 4-changchili gullari kuchala tupgulda joylashgan 5-shox-shabbasi shakli 6-barglari ancha barvaqt tukadi 7-tana- sining yuqori qismi qurib, pastidan yangidan usib chiqadi 8-ksilema qavati yumshoq 9-floema va ksilema oralig’idagi xujayralar tez bulinadi 10-barglari toq patsimon

A)2,4,5,7,10 B)1,3,6,8,10 S)2,6,7,9 D)1,2,3,9
22.Quyidagilarni moslang

1-qashqarbeda 2-sebarga 3-kelin supurgi 4-bodiyon a-kallakcha v-oddiy shingil s-murakkab shingil d-murakkab soyabon

A) 1-v 2-a 3-s 4-d B) 1-s 2-v 3-a 4-d

S) 1-a 2-s 3-d 4-v D) 1-d 2-a 3-v 4-s


23.Gul tumshuqchasiga 25 ta chang kelib tushdi va natijada 12 ta urug’ xasil buldi, urug’lanishda ishtirok yetmagan xujayralar sonini toping?

A) 13 B) 26 S) 52 D) 104


24.Gul tumshuqchasiga 25 ta chang kelib tushdi va natijada 12 ta urug’ xosil bo'ldi, urug’lanishda ishtirok yetgan xujayralar sonini toping?

A)12 B)24 S)48 D)96


25.SHamol yordamida changlanadigan usimliklar dastlab gullab keyin barg chikaradi, shu fikirga tug’ri kelmaydigan usimlikninng poyasining shakli qanday?

A)yumaloq B)uch qirrali S)qanotchali D)turt qirrali


26.Qaysi javobda manzarali daraxt(a) buta(v)shakli o'zgargan yer osti novdali (s) o'simliklar to'g’ri juftlab ko'rsatilgan?

1-sharq sauri 2-gladiolus 3-shirach 4-gitsint

5-farzittsiya 6-chinor 7-kashtan 8-albittsiya 9-buldenej 10-budleya 11-nargiz 12-sarsabil 13-sarv 14-karnaygul 15-terak

A)a-1,7,8,12,13,14 v-3,5,10,15 s-2,4,11

B)a-1,6,7,8 v-5,9,10 s-2,4,11

S)a-1,5,6,7,15 v-8,9,13 s-2,4,11

D)a-1,9,10,15 v-3,7,6,10 s-2,4,11
27.O’simliklarni qaysi xususiyatlariga ko'ra 2 va 1 urug’ pallalilarga ajratish mumkin yemas?

A)bargning tomirlanishiga kura va yillar davomida yog’onlasha olishiga kura

B)bargining bandli yoki bandsizligiga kura va ildiz tizimining rivojlanishiga kura

S)gulqorg’onning oddiy yoki murakkabligiga kura va ildiz tizimining rivojlanishiga kura

D)bargning bandli yoki bandsizligiga kura va gulqorg’onning oddiy yoki murakkabligiga kura
28.Terak(1) va tol(2) o’simligiga tegishli malumotlarni juftlang

A-yog’ochligi yumshoq v-yog’ochligi qattiq s-kurtaklari nisbatan mayda d-kurtaklari nisbatan yirik ye-xujayra qobig’i klechatkadan iborat f-xujayra qobig’i xitindan iborat g-xayotiy shakli daraxt k-buta

A)1-a,s,g 2-b,s,e,g B)1-a,e,d 2-b,d,f,k

S)1-a,d,e,g 2-a,s,e,g D)1-a,s,e,g 2-a,d,e,g


29.G’o’za bitta ko’sagida 30 ta chigit yetilgan bo’lsa urug’lanish jarayonida qatnashgan barcha spermalar sonini aniqlang?

A)30 B)45 S)120 D)60


30.Binar namenklatura nima?

A)turni turkum bilan qushib atash B)o’simlik turkumi S)botanika bo’limlaridan biri D) tug’ri javob yo’q


31.flora nima?

A)xar bir xududning uziga xos usimligi

V) xar bir davlatning uziga xos usimligi

S)usimlik turi D) usimlik turkimi


32.shakli uzgargan organlarni kursating

A-burchoq gajaklari v-bug’doy guli s-batat tugunagi d-noxat gajagi

A)a,d V)v,s S)s,d D)a,v
33.Rayxon usimligi ustki va ostki pustidagi og’izchalar 3,5/1 nisbatda bulib, 4 ta bargdagi og’izchalar 720 ta bulsa, u xolda 3 ta bargidagi ustki pustidagi og’izchalarni 1 kunda qancha suv bug’latishini xisoblang?(1 ta og’izcha 1ml suv bug’latadi deb xisoblansin)

A)210 V)420 S)840 D)630

34.Murakkab bargini barvaqt to'kadigan o'simlik?

A)albitsiya V)magnoliya S)yong’oq D)terak


35.Bargdagi assimilyatsiya to`qimasiga mansub bo`lgan hujayralarni shaklini aniqlang.

1.ustunchasimon 2.loviyasimon 3.ovalsimon 4.yumaloq 5.tuksimon

A.1,3,4 B.1,2,3,4 C.1,4,5 D.2
36. G`o`za nihollarining ildizi bir kecha-kunduzda …..

A.yon hosil qiluvchi to`qima hisobga 2-3 sm o`sadi

B.o`z vazniga nisbatan 500-600 hissa ko`p suv so`radi

C.yupqa va elastililik hususiyatli hujayralar hisobiga 20-30 mm o`sadi

D.o`zining bo`yiga nisbatan 2-3 marta kattalashadi

37. Qaysi qatorda o`troq bargli o`simlik berilgan?

A.rovoch B.shirach C.do`lana D.chakanda
38. Kuzda urug`idan unib chiqadigan bir yillik o`simliklarni aniqlang.

A.bug`doy,achamiti B.qoqio`t,gulhayri

C.qurttana,qoqio`t D.barchasi
39. Barglarning panjasimon,patsimon,uch bo`lakli va toq va juft patsimon bo`lishligini botanikaning qaysi bo`limi o`rganadi?

A.anatomiya B.morfoligiya

C.sistematika D.sitoembriologiya
40. Poyaning fazoda tik,ilashib,osilib o`sishi qaysi to`qimaga bog`liq?

A.qoplovchi B.asosiy C.mehanik D.hosil qiluvchi


41. To`g`ri fikrlarni aniqlang.

1.bandli barglar tuzilishiga ko`ra oddiy va murakkabga bo`linadi 2.makkajo`xori ildizining 1 mm2 da 700 ta hujayra bo`ladi 3.ildiz hujayralari va barg hujayralari so`rish xususiyatga ega 4.tana va poyani shakllanish darajasi bir xil bo`ladi 5.hamma kurtak ham novda hosil qilmaydi

A.1,2 B.barchasi C.1,2,3 D.2,3
42. Birlamchi qoplovchi to`qima asosan o`simlikning qaysi organida bo`ladi?

1.ildizlarda 2.tanada 3.eski shohlarda 4.yosh novdalarda 5.gulda 6.bargda 7.mevada

A.1,2,3 B.4,6,7 C.4,6 D.5,7
43. Quyidagilardan qaysi biri bargning vazifasiga mansub emas?

A.gaz almashinuvi B.vegetativ ko`payish

C.zapas oziq modda to`plash D.barchasi bargga xos
44. Terak,chinor,tut o`simliklari ……..

A.murakkab bargga ega B.kurtaklari yirik

C.ksilemasi yumshoq D.oldin mayda kurtaklari ochiladi
45. Tut o`simligini naychalari hamda elaksimon naylari qaysi organining har xil(a), qaysi organining esa bir xil(b) qismida bo`ladi?

A.a-ildiz; b-poya B.a-poya ; b-barg

C.a-barg, b-poya D.a-barg ; b-meva
46. Qaysi qatorda oldin barg chiqaradigan buta o`simligi berilgan?

A.terak B.chinor C.na`matak D.barchasi


47. Sekvoya o`simligini 3 ta qubbasida necha gr urug` yetiladi? A.600 B.3,06 C.1,02 D.200
48. Bahorda(I) va yozda(II) o`tkaziladigan payvandlash uchun xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang.

1.yillik novdadan foydalaniladi 2.ildiz tukchalari faoliyat ko`rsatishdan oldin amalga oshiriladi 3.novdalar ma`lum vaqt saqlanadi 4.payvandustdan kesilgan novdada boshlang`ich novdalar 2-3 ta bo`ladi 5.ildiz tukchalari faoliyat ko`rsatayotgan paytda amalga oshiriladi 6.payvantagni faqat po`stlog`i kesiladi 7.payvandustdan kurtak atrofidagi po`stlogi va barg bandi bilan kesiladi 8.o`simlikni hujayralari nafas olayotgan paytda o`tkaziladi

9.payvantagni ksilemasi kesiladi

A.I-1,9,7,8,4,2; II-1,6,5,7,8 B.I-2,1,4,8,9; II-8,1,7,5,6

C.I-3,1,2,6,4,9:II-6,5,7,1,8 D.I-1,9,7,8,4,2;II-6,5,7,1,8
49. .Ildizi(a) bargi(b) meva(c) urug`ida (d) va novda(e) sida oziq modda to`playdigan o`simliklanni aniqlang.

1.karam 2.batat 3.loviya 4.turp 5.qovun 6.nargiz

7.boychechak

A.a-4; b-1; c-5,3; d-3; e-2 B.a-4; b-6,7; c-5; d-3; e-2

C.a-2; b-6,7; c,d-3; e-1 D. a-4; b-6,1; c-3; d-5; e-2,1
50. Lub tolalari rivojlangan o`simlikni aniqlang.

A.zirik B.zig`ir C.terak D.barchasi


51. Ildiz bachkisidan ko`payadigan daraxtlarni aniqlang.

1.na`matak 2.shirinmiya 3.zarang 4.do`lana 5.terak 6.qoraqat 7.olma

A.7,4,3 B.5,4,6 C.6,1,3 D.5,2,3
52. Ba`zan o`simliklarni qaysi vegetativ organida bir xildagi yupqa devorli xloroplastlarga boy bo`lgan parenxima hujayralardan tashkil topgan to`qima bo`ladi?

a.barglarda b.yosh novdalarda c.gulda d.mevada e.havo ildizlarda f.urug`da f.eski shoxlarda

A.e,c,d B.e C.a,b,e D.f,d,e
53. Shaklli o`zgargan barg(a) ildiz(b) va novda(c) ega bo`lgan o`simliklarni juftlang.

1.nargiz 2.bug`doyiq 3.lavlagi 4.batat 5.kaktus 6.lola 7.ajriq 8.turp 9.shirinmiya

A.a-5; b-7,9; c-4,2 B-1,5,6; b-8,3; c-4

C.a-1,6; b-8,3,9,7; c-2 D. a-1,5,6,; s b-4; c-7,9,2


54. Yil fasllariga binoan ma`lum vaqt faoliyatini to`xtab turadigan to`qimlarni aniqlang.

a.hosil qiluvchi b.mexanik c.o`tkazuvchi d.asosiy e.qoplovchi

A. a,e,d B. d,b,a C. c,a,d D .barchasi
55. Majnuntol o`simligini qaysi organida elaksimon naylar asosiy to`qimasini orasida(a) va asosiy to`qimadan keyin(b) joylashgan.

A.a-ildiz; b-novda B.a-barg; b-ildiz

C.a-barg; b-novda D.a-novda; b-barg
56. Terak o`simligini qaysi organidagi epidermasi hech qachon po`kaklashmaydi?

A.poya B.barg C.novda D.B,C


57. Elaksimon nay hujayralariga xos xususiyatlami aniqlang.

1) o'tkazuvchi to'qimaga mansub; 2) tirik hujayra;

3) cho'ziq; 4) o'lik hujayra; 5) barglarda hosil bo'lgan organik moddalar harakatlanadi; 6) yumaloq hujayra;

7) mexanik to'qimaga mansub; 8) hujayra qobig'iga suberin moddasl shimilgan; 9) suv va unda erigan mineral moddalar harakatlanadi;10) yupqa devorli o'lik parenxima hujayralaridan iborat; 11) teshikli to'siqlar bilan bo'lingan; 12) lub tolalari orasida joylashgan.

A) 3,5, 7, 10, 12 B) 1,2, 3,8, 9, 11

С) 2,3,11,12 D) 4, 5, 6, 11Download 0.57 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat