Nursux nuriDownload 1.4 Mb.
bet29/39
Sana27.09.2021
Hajmi1.4 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39
5-6 botanika 2016

1. Gk(5) Gt (5) Ch5 U1 gul formulasiga mos keluvchi navlarni belgilang.

A) nimrang, samarqand-3, chillaki

B) lola, zarg’aldoq, qozi dastor

C) samarqand, obidov, nimrang

D) gultish, daroyi, charos


2. Gk(3)+(5) Gt5 Ch Ugul formulasiga mos keluvchi navlarni belgilang.

A) toshkent-2, samarqand-3, omad

B) lola, sanzor, toshkent-3

C) samarqand, obidov, nimrang

D) gultish, daroyi, charos
3. Andiz o’simligida qo’sh urug’lanishdan keying jarayonlarni ketma-ketlikda belgilang.

A) zigota – murtak – nish – maysa

B) urug’ – qubba – meva - chang

C) yosh hujayra – murtak – maysa - nish

D) murtak – nish – urug’pallabarg – maysa

4. Tirik va o’lik hujayralarga ega to’qima turini belgilang.

A) mexanik va asosiy B) qoplovchi va mexanik

C) o’tkazuvchi va jamg’aruvchi

D) po’kak va o’tkazuvchi

5. Quyidagi berilganlardan tikanli o’simliklarni aniqlang?

1) burchoq 2) zirk 3) no’xat 4) do’lana 5) yovvoyi sabzi 6) oq akatsiya 7) na’matak 8) malina

A) 1,3,5 B) 2,7,8,4,6 C) 3,4,7,8 D) 2,4,6,5


6. Qaysi oila vakillarida ikki yillik o’simliklar mavjud emas?

A) sho’radoshlar, dukkakdoshlar

B) karamdoshlar, soyabonguldoshlar

C) ra’nodoshlar, tokdoshlar

D) dukkakdoshlar, soyabonguldoshlar
7. . Ra’nodoshlar oilasiga xos gul formulalarini aniqlang?
1) Gk(5) Gt5 ChU1-5; 2) Gk5 Gt5 ChU1;

3) Gk(5) Gt (5) Ch5 U1; 4) Gk(5) Gt5 ChU1;

5) Gk(5) Gt5 ChU(5); 6) Gk(3)+(5) Gt5 Ch U

A) 1,4,5 B) 1,3,5 C) 1,2,5,6 D) 2,3,6


8. Zubturumga xos xususiyatlatni ko’rsating 1) erta bahorda gullab, urug’ tugib bo’ladi 2) iliq kuz oylarida ham gullashda davom etadi 3) mevasi shamol yordamida taraladi 4) mevasi tuklar hosibiga uchadi 5) mevasi suv o’tkazmaydigan qobiqqa ega 6) to’pgulda gulpoya sholanmaydi 7) to’pgulda gulpoya sholanadi 8) gullari gulpoyada bandsiz 9) gullari gulpoyada uzun band bilan birlashgan

A) 1,3,4,7,8 B) 2,5,6,8 C) 1,3,4,7,9 D) 5,8,7


9. Yo’sinlar bo’limiga xos belgilarni juftlang

1) arxegoniy va anteridiyga ega 2) jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 3) jinsiy vs jinssiz bo’g’in gallanadi 4) spermatozoidi 2 xivchinli 5) spermatozoidi ko’p xivchinli 6) sporalari boshoqda hosil bo’ladi 7) sporalari ko’sakda yetiladi 8) spora sorusda rivojlanadi 9) tropik va subtropik mintaqalarda daraxtsimon vakillari uchraydi 10) erkak va urg’ochi o’simta farqlanadi 11) bahorgi va yozgi poya hosil qiladi 12) yuraksimon o’simtaga ega 13) ildiz va o’tkazuvchi sistemasi yo’q 14) ildizpoyali ko’p yillik o’t

A) 1,2,3,4,7,13 B) 1,3,5,6,10,11,14

C) 1,3,5,8,9,12,14 D)2,4,6,10,12,13


10. Qirqbo’g’imlarga xos belgilarni ko’rsating 1) arxegoniy va anteridiyga ega 2) jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 3) jinsiy vs jinssiz bo’g’in gallanadi 4) sperma tozoidi 2 xivchinli 5) spermatozoidi ko’p xivchinli 6) sporalari boshoqda hosil bo’ladi 7) sporalari ko’sakda yetiladi 8) spora sorusda rivojlanadi 9) tropik va subtrop ik mintaqalarda daraxtsimon vakillari uchraydi 10) erkak va urg’ochi o’simta farqlanadi 11) bahorgi va yozgi poya hosil qiladi 12) yuraksimon o’simtaga ega 13) ildiz va o’tkazuvchi sistemasi yo’q 14) ildizpoyali ko’p yil

A) 1,2,3,4,7,13 B) 1,3,5,6,10,11,14

C) 1,3,5,8,9,12,14 D) 2,4,6,10,12,13
11.. Qirqquloqlarga xos belgilarni ko’rsating 1) arxegoniy va anteridiyga ega 2) jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 3) jinsiy vs jinssiz bo’g’in gallanadi 4) sperma tozoidi 2 xivchinli 5) spermatozoidi ko’p xivchinli

6) sporalari boshoqda hosil bo’ladi 7) sporalari ko’sakda yetiladi 8) spora sorusda rivojlanadi 9) tropik va subtropik mintaqalarda daraxtsimon vakillari uchraydi 10) erkak va urg’ochi o’simta farqlanadi 11) bahorgi va yozgi poya hosil qiiadi 12) yuraksimon o’simtaga ega 13) ildiz va o’tkazuvchi sistemasi yo’q 14) ildizpoyali ko’p yil

A) 1,2,3,4,7,13 B) 1,3,5,6,10,11,14

C) 1,3,5,8,9,12,14 D) 2,4,6,10,12,13


12. Ochiq urug’lilarga xos belgilami ko’rsating 1) chang hujayrasi mavjud 2) tuxum hujayra arxegoniyda yetiladi 3) tuxum hujayra murtak xaltada yetiladi 4) urug’i qubbada yetiladi 5) urug’i meva ichida yetiladi 6) qo’sh urug’lanish kuzatiladi 7) gul hosil qiladi 8) bennitit turkumini o’z ichiga oladi 9) 250 000 turi mavjud 10) 660-700 turi

A) 1,3,4,6,9 B) 2,5,7,8,10 C) 1,3,5,6,7,9 D) 1,2,4,8,10


13. Yopiq urug’lilarga xos belgilami ko’rsating 1) chang hujayrasi mavjud 2) tuxum hujayra arxegoniyda yetiladi 3) tuxum hujayra murtak xaltada yetiladi 4) urug’i qubbada yetiladi 5) urug’i meva ichida yetiladi 6) qo’sh urug’lanish kuzatiladi 7) gul hosil qiladi 8) bennitit turkumini o’z ichiga oladi 9) 250 000 turi mavjud 10) 660-700 turi

A) 1,3,4,6,9 B) 2,5,7,8,10 C) 1,3,5,6,7,9 D) 1,2,4,8,10


14. Angishvonagul (1) va qo’ng’iroqgul (2) tuzilishini aniqlang a-to’g’ri gul b- qiyshiq gul

A) 1-a;2-a B) 1-b,2-b C) 1-b,2-a D) 1-a,2-b


15. Spiralsimon meva qaysi o’simlikka xos?

A) zirako’t B) bangidevona C) burchoq D) beda


16. Magnoliyasimonlar sinfiga xos belgilami ko’rsating

1) O’zbekistonda 3700 turi mavjud 2) O’zbekistonda 800 turi mavjud 3) bargi patsimon tomirlangan 4) bargi yoysimon tomirlangan 5) poyasi kambiyli 6) poyasi kambiysiz 7) murtagi noaniq 8) murtagi aniq

A) 1,3,5,7 B) 2,4,6,7 C) 1,3,5,8 D) 2,4,6,8
17. LolasimonIar sinfiga xos belgilami ko’rsating

1) O’zbekistonda 3700 turi mavjud 2) O’zbekistonda 800 turi mavjud 3) bargi patsimon tomirlangan 4) bargi yoysimon tomirlangan 5) poyasi kambiyli 6) poyasi kambiysiz 7) murtagi noaniq 8) murtagi aniq

A) 1,3,5,7 B) 2,4,6,7 C) 1,3,5,8 D) 2,4,6,8
18. Kuksoniyaga xos belgilar

1) suvdan quruqqa chiqqan o’simlik 2) quruqlikdan suvda yashashga o’tgan 3) bo’yi 50-70 sm 4) tanasi ildiz va bargga bo’lingan 5) shoxlagan poya va sporangiyga ega 6) Buyuk Britaniyadan topilgan 7) Shotlandiyadan topilgan 8) Kanadadan topilgan 9) poyasi yo’g’onligi 5-10 sm 10) poyasi yog’onligi 1-1,5

A) 2,3,4,7,8,10 B) 1,3,5,8,9 C) 1,3,5,6,9 D) 1,3,4,7,9
19. Psilofitga xos belgilar

1) suvdan quruqqa chiqqan o’simlik 2) quruqlikdan suvda yashashga o’tgan 3) bo’yi 50-70 sm 4) tanasi ildiz va bargga bo’lingan 5) shoxlagan poya va sporangiyga ega 6) Buyuk Britaniyadan topilgan 7) Shotlandiyadan topilgan 8) Kanadadan topilgan 9) poyasi yo’g’onligi5-10 sm 10) poyasi yog’onligi 1-1,5

A) 2,3,4,7,8,10 B) 1,3,5,8,9 C) 1,3,5,6,9 D) 1,3,4,7,9
20. Riniyaga xos belgilar

1) suvdan quruqqa chiqqan o’simlik 2) quruqlikdan suvda yashashga o’tgan 3) bo’yi 50-70 sm 4) tanasi ildiz va bargga bo’lingan 5) shoxlagan poya va sporangiyga ega 6) Buyuk Britaniyadan topilgan 7) Shotlandiyadan topilgan 8) Kanadadan topilgan 9) poyasi yo’g’onligi 5-10 sm 10) poyasi yog’onligi 1-1,5 m

A) 2,3,4,7,8,10 B) 1,3,5,8,9 C) 1,3,5,7,9 D) 1,3,4,7,9
21. Yo’sinlarning boshqa yuksak o’simliklardan farqini toping

1) rizoidlarning bo’lmasligi 2) ildiz bo’lmasligi 3) hayotida jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 4) arxegoniy va anteridiy mavjud 5) jinsiy va jinssiz bo’g’in gallanadi 6) zigota hosil qiladi

A) 4,5,6 B) 2,3 C) 1,5 D) 3,4,6
22. Yo’sinlarning sporali o'simliklarga o’xshash xususiyatini belgilang 1) rizoidlarning bo’lmasligi 2) ildiz bo’lmasligi 3) hayotida jinsiy bo’g’in ustunlik qiladi 4) arxegoniy va anteridiy mavjud 5) jinsiy va jinssiz bo’g’in gallanadi 6) zigota hosil qiladi

A) 4,5,6 B) 2,3 C) 1,5 D) 3,4,6


23. Bug’doydoshlar bargida “tilcha” qanday vazifani bajaradi?

A) suv bug’latish B) bargni ushlab turish

C) barg qiniga suv kirishidan asrash

D) barg tubida suvni ushlab turish


24. Qo’ng’irbosh qanday o’simlik? 1) bug’doydoshlar oilasi vakili 2) burchoqdoshlar oilasi vakili 3) oziq-ovqat sifatida doni ishlatiladi 4) yem xashak o’simlik 5) arpa turkumiga kiradi 6) qo’ng’irbosh turkumi vakili 7) 26 turi mavjud 8) 24 turi mavjud 9) qo’shoyoq uyasidan topilgan 10) yumronqoziq 60 % ini yeb qo’yadi A) 1,3,5,7,10 B) 2,4,6,7,9 C) 1,4,6,7,9 D) 2,3,5,8,10

Download 1.4 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat