Nursux nuriDownload 1.4 Mb.
bet27/39
Sana27.09.2021
Hajmi1.4 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39
5-6-Sinf DTM 2014

1.Qaysi javobda chuchmomadoshlarga xos xususiyatlar to'g‘ri ko'rsatilgan?

1) chang hujayrasi mavjud; 2) tuxum hujayra arxegoniyda vetiladi; 3) tuxum hujayra murtak xaltada yetiladi; 4) urug‘i qubbada yetiladi; 5) urug‘i meva ichida yetiladi; 6) qo'sh urug'lanish kuzatiladi; 7) gul hosil qiladi; 8) bennettit o‘sirnligi bilan bir bo'limga kiradi

A.1, 3, 5, 6 В) 1, 2, 4, 8 C) 2, 5, 7, 8 D) 1, 3, 4, 6


2.Xolmon uchun xos ma’lumotlarni aniqlang.

1) lolasimonlar sinfiga kiradi; 2) loladoshlar oilasi vakili;boshoqdoshlar oilasi vakili; 4) poyasi kambiysiz, yo'g'onlashmavdi: 5) jumagul deb ham ataladi; 6) ikkinchi nomi javdar; 7) arpa turkumiga kiradi: 8) bargi yoysimon tomirlangan; 9) oilasining gul formulasi Оg3+3 Ch3+3 U3. 10) oilasining gul formulasi

Og3+3 Ch3+3 U(3)

A) 1, 2, 7, 9 В) 1, 2, 5, 10 C) 3, 7, 9, 10 D) 4, 5, 6, 8


3.Qaysi javobda ro‘vak to'pgulli o'simliklar to'g'ri ko'rsatilgan? 1) shuvoq; 2) sholg‘om; 3) terakbargli liftok; 4) rediska:5)sholi; 6) partenotsissus: 7) qashqarbeda: 8) qamish

A) 1, 2, 5, 6 В) 1, 6. 7, 8 C) 3, 5, 6, 8 D) 1, 4. 5, 6


4.Qirqquloq va yo'sinlarga xos bo'lgan umumiy belgilarni aniqlang.

1) o'sishida yorug'likning ahamiyati vo‘q: 2) sporadan jinsiy bo'g'in boshlanadi; 3) sporalari sporangiyda yetiladi; biogen migratsivaning birinchi turida ishtirok ctadi.

A) 1, 3 B) 1, 4 C) 2, 4 D) 2, 3
5.Qaysi javobda shakli o'zgargan barg (a) va shakli o'zgargan novda (b) lar to'g'ri juftlab ko'rsatilgan?

1) tokning gajaklari: 2) atirgulning tikani; 3) do'lananing tikani: 4) kaktus tikani: 5) zirkning tikani; 6) qulupnayning gajaklari; 7) no'xatning gajaklari; 8) piyozning seret bargi

A)a - 4, 5. 7; b - 1, 3, 6 B) a -4, 5, 8; b - 2, 3, 7

B) a - 2, 4, 7; b - 3, 5, 6 D) a - 3, 4, 5; b - 1, 2, 6


6.Qaysi javobda oqquray o’simligiga xos ma’lumotlar to'g'ri ko'rsatilgan?

1) gullari 5 ta tojibargdan iborat; 2) gullari to'g'ri;

3) mevasi ko'sak; 4) barglari qarama-qarshi joylashgan: 5) mevasi dukkak; 6) gullari qiyshiq: 7) yonbargchali;

8) changchilarining 1 tasi erkin

A) 3, 4, 5 В) 1, 4, 5, 6 С) I, 6, 7, 8 D) 2, 3, 8
7.Qaysi javobda tugmachagul o'simligiga xos belgilar to'g’ri ko'rsatilgan?

1) poyasi tik o'suvchi; 2) barg bandi uzun: 3) kosachasi ikki qavatli: 4) gullari to'g'ri. ikki jinsli: 5) gullari to'g'ri, ay rim jinsli; 6) gulxayri turkumiga mansub; 7) poyasi sershox, yonboshlab o'sadi: 8) changchilari qo'shilib o‘sgan; 9) mevasi soxta, rezavor: 10) changchilari 5 ta.

A) 2, 3. 4, 8 В) 1, 2, 7, 9 С) 1, 3, 7. 10 D) 2, 5, 6, 8
8.Qaysi javobda qarag'aytoifa bo'limiga mansub o'simliklar to'g'ri ko'rsatilgan?

1) gingko biloba; 2) qarag'ay; 3) sharq sauri; 4) kuksoniya; 5)lipa; 6) psilofit; 7) kordait;

8) sekvoyadendron; zuhrasoch; 10) virgin archasi

A) 1, 3, 7, 8 B) 2, 3, 9, 10 C) 2, 3, 6, 10 D) 3, 4, 5, 8


9.Temirtikanga xos bo'lgan xususiyatlarni aniqlang.

1) povasi yoyilib o'sadi; 2) mevasida qanotsimon o'simtalari bor: 3) poyasi birorta tayanchsiz tik tura olmaydi: 4)sanchuvchi mevaga ega: 5) mevasi shamol yordamida tarqaladi: 6) mevasi hayvonlar yordamida tarqaladi

A) 3, 4, 6 B) 1, 2, 3, 5 C) 1, 2, 5 D) 2, 3, 6
10.Qirqbo'g'imning qaysi a'zolari halqa hosil qilib o'rnashgan?

1) shoxlari: 2) barglari; 3) sporofillari; 4) sporangiylari;

arxegoniylari; 6) anteridivlari; 7) soruslari

A) 1, 2, 3 B) 1, 5, 6 C) 3, 4, 6 D) 2, 4, 7


11.O'simliklardagi qanday o‘zgarishlar ularning tuzilish darajasini yuksalishiga sababchi bo'ladi?

1) qirqquloqlarda sporangiyning mavjudligi; 2) yo‘sinlarda xlorofillning mavjudligi: 3) ochiq urug‘lilarda o:tkazuvchi to'qimaning mavjudligi; 4) ochiq urug'lilarda urug:ning mavjudligi; 5) yopiq uruglilarda gul va mevaning mavjudligi: 6) gulli o'simliklar ksilemasida o:tkazuvchi naylarning mavjudligi.

A) 4, 5, 6 B) 2, -1, 5 C) 3, 4, 6 D) 1, 3, 4
12.Qaysi javobda olma o'simligiga xos bo'lmagan ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilgan?

1) urug'chi changchiga nisbatan qisqa; 2) bargi oddiy. yonbargchasiz; 3) to'pguldagi gulbandlari turlicha uzuniikda: 4) to'pguldagi gulbandlari bir xil uzuniikda: 5) mevasi chin hoi meva: 6) O'zbekistonda 2 ta yovvoyi turi mavjud: 7) meva hosil boiishida urug'chidan tashqari gulning boshqa qismlari ham ishtirok etadi: 8) vegetativ ko'payishi ildiz bachki. payvandlash va urug'i orqali arnalga oshiriladi

A)1, 2, 6, 7 B) 3, 4, 7, 8 C) 2, 5, 8 D) 3, 5, 6
13.Qaysi javobda changchi iplarining hammasi qo'shilgan o‘simliklar to'g'ri ko'rsatilgan?

1) oqquray; 2) afsonak; 3) oshqovoq: 4) kanop;

5) gulxayri: 6)itqovun; 7) qozonyuvg'ich; 8) soya;

9) tugmachagul

A) 3, 6, 7 B) 1, 2, 8 C) 1, 4, 5 D) 4, 5, 9
14.Qaysi javobda karamga tegishli ma’lumotlar to‘g:ri ko'rsatilgan?

1) to'pguli oddiy shingil; 2) to!pguli ro'vak; 3) tarkibida. askorbin kislota ko‘p: 4) vat an i O'rta Yer dengizi; 5) vatani Janubiy Amerika; 6) kosachasi to‘rtta, qo‘shilgan: 7) mevasi qo‘zoq; 8) mevasi ko'sak

A) 1, 3. 4, 7 В) 1, 4, 6. 8 C) 2, 5, 6, 8 D) 2, 4, 5, 7
15.Qaysi javobda manzarali daraxt (a), buta (b), shakli o'zgargan yer osti novdali o'simliklar (c) to'g'ri juftlab ko'rsatilgan?

1) sharq sauri; 2) gladiolus: 3) shirach; 4) giatsint;

5)farzitsiya: 6) chinor; 7) kashtan; 8) albitsiya; 9) buldenej; 10)budleya: 11) nargis; 12) sarsabil; 13) sarv: 14) karnaygul: 15) terak.

A)a- 1, 6, 7, 8; b - 5, 9, 10; с - 2, 4, 11B)a- I, 9, 10, 15; b - 3. 7, 6, 10; с - 2, 4, 11

C)a- 1, 7, 8, 12, 13, 14; b - 3, 5, 10, 15; с - 2, 4, 11

D)a- 1, 5, 6, 7, 15; b - 8, 9, 13; с - 2, 4. 11


16.Qaysi javobda magnoliyatoifalarga mansub bo'lmasada chang donalari hosil qiluvchi o'simliklar to'g'ri berilgan

A)zuhrasoch, qirqquloq. rafleziya

B)funariya, pixta, archa

C) gingko biloba, saur, pixta

D)archa, plaun, suv qirqquiog'i
17.Qaysi javobda zirk o'simligiga xos bodmagan belgilar to'g'ri ko'rsatilgan?

tikani bargning o'zgarishidan kelib chiqqan; 2) zang zamburug'ining oraliq xo'jayini; 3) hayotiy shakli buta: 4)hayotiy shakli daraxt; 5) qorakuya zamburug'ining oraliq xo'jayini; 6) tikani do'lana tikani bilan gomolog

A)2, 4, 6 В) 1, 3, 5 С) 4, 5, 6 D) 1, 2, 3
18.Xolmon uchun xos ma’lumotlarni aniqlang.

lolasimonlar sinfiga kiradi; 2) loladoshlar oilasi vakili; 3)boshoqdoshlar oilasi vakili; 4) poyasi kambiysiz. yo‘g‘onlashmaydi: 5) jumagul deb ham ataladi; 6) ikkinchi nomi javdar; 7) arpa turkumiga kiradi; 8) bargi yoysimon tomirlangan; 9) oilasining gul formulasi Og3+3 Ch3+3 U3

10) oilasining gul formulasi Оg3+3Сh3+3 U(3)

A)1, 2, 5, 10 B) 4, 5, 6, 8 С) 1, 2, 7, 9 D) 3, 7, 9, 10


19.Barg yaprog'i uning qinidan ajralgan joyida tilcha bo'ladigan o'simlik turkumini belgilang.

A) qo‘ng’irbosh B) g‘umay

C) piyozli arpa D)bugxloydosh

20.Qaysi javobda barglari novdada qarama-qarshi joylashgan, guilari qiyshiq o'simliklar to:g:ri ko'rsatilgan?

1) kiyiko’t: 2) beda: 3) loviya: 4) marmarak; 5) isirg'ao't; 6)nastarin: 7) rayhon: 8) afsonak

A) 2, 3, 5. 8 B) 1. 5. 7 C) 1, 6, 7 D) 2, 4, 6, 8

Download 1.4 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat