Nursux nuri


-57-58-lola,piyoz,bug’doydoshlar IIDownload 1.4 Mb.
bet25/39
Sana27.09.2021
Hajmi1.4 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
56-57-58-lola,piyoz,bug’doydoshlar II

1.Qaysi oila vakillarida to’pguli yoshligida

qobiq bilan o’ralgan bo’ladi?

A)piyozdosh B)shuvoqdosh

C)qovoqdosh D)uzumdosh
2.Bir pallali o’simliklar sinfini tashkil qiladigan oilalar berilgan qatorni toping?

1)piyozdosh 2)ziradosh 3)bug’doydosh 4)karamdosh

5)loladosh 6)tuzumdosh

A)1, 3, 6 B)2, 4, 5 C)1, 3, 5 D)2, 5, 6


3.O’zbekiston hududida nechtaga yaqin bir urug’pallalilarga doir tur uchraydi?

A)4000 B)240000 C)3700 D)800


4.Ko’sak va rezavor mevalar qaysi oilalar u-n xarakterli?

1)burchoqdosh 2)loladosh 3)qoqio’tdosh 4)karamdosh

5)ituzumdosh

A)1, 2 B)2, 3 C)3, 4 D2, 5


5.Bug’doydoshlarning gulidagi changchilar va urug’chilar nima bilan o’ralgan?

A)o’simtasimon tilcha b-n B)ustki boshoq qipig’i b-n

C)2 ta gul qipig’i b-n D)ostki boshoq qipig’i b-n
6.Tabiiy holda iste’mol qilinadigan piyoz turlarini aniqlang?

1)pskom piyoz 2)suvorov piyozi 3)oshanin piyozi 4)nor piyoz 5)matur 6)anzur 7)qum piyoz 8)qo’shbarg

A)1, 2, 4, 7, 8 B)1, 3, 5, 6, 7

C)1, 2, 3, 7, 8 D)2, 3, 4, 5, 6


7.Bug’doydoshlarning bargi qanday qismlardan tashkil topgan?

A)barg bandi va yaprog’i B)barg qini va yaprog’i

C)barg yaprog’idan D)tilcha va qindan
8.Makkajo’xori, bug’doy, arpaning tuzilishidagi umumiy belgilarni belgilang?

A)poyasi somon, ildizi popuk, mevasi yong’oq

B)poyasi qisqargan, ildizi popuk, mevasi dukkak

C)poyasi somon, ildizi popuk, mevasi don

D)poyasi somon, ildizi o’q, mevasi don
9.Jo’xori turkumiga oid o’simlikni aniqlang?

A)javdar B)g’umay C)qo’ng’irbosh D)tariq


10.Qizil lolani mevasi nechta chanoqqa bo’lib ochiladi?

A) 3 ta B) 4ta C)5 ta D)2 ta

11.Bo’yi 50-150 sm keladigan xarduma o’simligi ikkinchi nomini aniqlang?

A)piyozli arpa B)jo’xori

C)g’umay D)qo’ng’irbosh
12.Quyidagi o’simliklarni poya xillari bilan juftlab yozing?

1)oyim qavoq a)tik

2)terakbarg liftok b)o’rmalab

3)kartoshka c)yotib o’suvchi

4)tak-tak d)ilashuvchi

A)1-b, 2-c, 3-a, 4-a B)1-c, 2-a, 3-b, 4-d

C)1-a, 2-c, 3-b, 4-d D)1-d, 2-b, 3-d, 4-a
13.Loladoshlar oilasining barglari ko’pincha qanday shakllarda bo’ladi?

a)qalami nashtarsimon b)bigizsimon

c)tasmasimon d) ellipsimon

e)qayishsimon f)tuxumsimon

A)a, c, d B)b, e, f C)a, b, e D)c, d, f
14.Bosh piyoz ...da gullab, mevasi....da pishadi?

A)may-iyun, iyul B)aprel-may, iyun

C)iyun-iyul, avgustda D)may-iyun, sentabr
15.Ilgari piyoz va shirach turkumlari qaysi oilaga mansub bo’lgan?

A)piyozdosh B)shirach C)loladosh D)qoqio’tdosh


16.Piyozlarning nechta turi “Qizil kitob”ga kiritilgan?

A)15 ta B)5 ta C) 8 ta D)10 ta


17.Qaysi o’simliklarning gulbandi gulqo’rg’onidan bir necha marta uzun bo’ladi?

1)olg’i 2)xolmon

3)matur 4)qo’shbarg

5)nor piyoz 6)cho’chqaquloq piyoz

A)1, 3 ,4, 5 B)3, 4, 5, 6

C)1, 2, 3, 5 D)1, 4, 5, 6


18. Bug’doyning boshoqcha o’qidan (1) va gul banddan chiqqan (2) gul qipig’ini bir-biridan farqini aniqlang?

a)etli b)kattaroq

c)ostki d)kichikroq

e)nozik va mayin f)ustki

A)1-a, d, f, 2-b, c, e B)1-b, c, e, 2-a, d, f

C)1-a, b, c, 2-d, e, f D)1-d, e, f, 2-a, b, c


19.Xushmanzara piyoz turlarini aniqlang?

a)pskom piyozi b)oshanin

c)qum piyoz d)Suvorov

e)nor piyoz f)qo’shbarg piyoz

A)a, d, f B)d, e, f C)b, c, e D)a, b, c

20.Boychechak qaysi belgisi bilan lolaga o’xshaydi?

1)gul tuzilishi 2)bargi

3)meva shakli 4)meva tuzilishi

5)gul rangi 6)piyozboshi

A)1, 2 B)3, 4 C)1, 4 D)5, 6


21.Lolalar bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?

a)gul rangi

b)gulining katta-kichikligi c)meva tuzilishi d)bargi shakli e)meva shakli j)gul tuzilishi h)piyozboshi shakli

A)a, b, c, d, e B)b, d, e, a

C)a, b, d, e, h D)a, c, e, h
22.Gullari ikki jinsli. Gulqo’rg’oni oddiy , tog’ri gultojsimon. Gultojbarglari 6 ta, qo’shilmagan, ikki doirada joylashgan. Changchilari 6 ta , urug’chi 1ta. Bu ta’rif qaysi oila vakili uchun berilgan?

A) ziradoshlar B)tokdoshlar

C)piyozdoshlar D)loladoshlar
23.Bug’doydoshlarning tabiiy holda o’sadigan vakillarini aniqlang?

1)tak-tak 2)g’umay 3)qo’ng’irbosh 4)olg’i

5)ajriq 6)xolmon 7)qamish 8)tariq

A)1, 3, 5, 6, 7 B)2, 3, 4, 6, 8

C)1, 2, 3, 5, 7 D)1, 4, 6, 7, 8

24.Bug’doydoshlar oilasiga mansub uzun va sershoh ko’p yillik o’t?

A)olg’i B)xolmon

C)chayir ajriq D)qo’ng’irbosh


25.Yer yuzida ob-havoni oldindan aytib beradigan o’simliklar soni qancha?

A)300 B)400 C)100 D)200


26.Dorivorlik xususiyatiga ko’ra sarimsoq piyoz qaysi piyoz bilan yonma-yon turadi?

A)matur B)bosh piyoz

C)anzur D)Suvorov
27.Bug’doy o’simligi bargining tilchasi qanday tuzilgan?

A)kichik, nozik va mayin

B)etli va kattaroq

C)kichkina, yupqa, pardasimon o’simta

D)patsimon shohlangan
28.Bug’doydoshlar oilasida qanday to’pgul xillari uchraydi?

a)qalqonsimon b)murakkab boshoq

c)sulton d)ro’vak

e)oddiy boshoq f)so’ta

A)a, b, c, B)b, d, e, f C)a, c, e, f D)b, c, d, f
29.Qaysi o’simlikning piyozboshi yumaloq yoki tuxumsimon shaklda bo’ladi?

A)lola va boshpiyoz B)boychechak va norpiyoz

C)xolmon va olg’i D)qo’ng’irbosh va norpiyoz
30.Bo’yi 10-15 sm, ingichka poya va bargli tubida piyozchasi bor, ko’p yillik o’t?

A)tak-tak B)olg’i

C)boychechak D)moychechak
31.Quyidagi o’simliklarning O’zbekistonda nechtadan turi uchraydi?

1)lola a)30

2)boychechak b)23

3)qo’ng’irbosh c)26

A)1-c, 2-b, 3-a B)1-b, 2-a, 3-c

C)1-a, 2-c, 3-b D)1-a, 2-b, 3-c


32.Bug’doydoshlar oilasining barglari ko’pincha qanday shakllarda bo’ladi?

a)qalami nashtarsimon b)bigizsimon

c)tasmasimon d)ellipsimon

e)qayishsimon f)tuxumsimon

A)a, c, d B)b, e, f C)a, b, c D)c, d, f
33.Changchilari ko’pchiligida 3 ta , ba’zan 2 ta yoki 6 ta .Urug’chisi bitta, tumshuqchasi 2-3 ta bo’lib, patsimon shoxlangan o’simlik?

A)qo’ng’irbosh B)kovrak C)olg’i D)xolmon


34.Barg tilchasi xos xususiyatni aniqlang?

A)zararkuanadalardan himoya qiladi

B)bargning mustahkamligini ta’minlaydi

C)yoqimli hid taratadi

D)yomg’ir paytida barg qining ichiga suv kirishidan saqlaydi

35.Bosh piyozining to’pguli qanday tuzilgan?

A)sharsimon, gullari zich joylashgan

B)yumaloq, gullari zich joylashgan

C)topguli hosil qilmaydi

D)qalqonsimon, gullari siyrak joylashgan


36.Loladoshlar (1), piyozdoshlar (2) va bug’doydoshlar (3) oilalarining nechtadan turi O’zbekiston “Qizil Kitobi”ga kiritilgan?

a)2 b)23

c)10 d)30

e)8 f)15


A)1-b, 2-e, 3-f B)1-e, 2-b, 3-c

C)1-d, 2-a, 3-e D)1-b, 2-c, 3-a


37.Piyozdoshlar qayerlarda uchramaydi?

A)Avstraliyada B)Arktikada

C)Yevropada D)Osiyoda
38.Qizil lola qanday yo’l bilan ko’payadi?

A)urug’idan B)piyozboshidan

C)urug’idan yoki piyozidan D)ildizpoyasidan
39.Qo’ng’irbosh qayerlarda keng tarqalgan?

a)to’qaylarda

b)cho’l c)tog’ yonbag’irlarida d)yaylovlarda

e)adirlarda f)tog’ yonbag’irlarida

A)a, c, d B)d, e,

C)c, e, d D)b, d, e

40.Bosh piyoz hayotiy shakliga ko’ra qanday o’simlik hisoblanadi?

A)bir yillik B)ko’p yillik

C)ikki yillik D)yarim buta
41.Loladoshlar oilasi hayotiy shakliga ko’ra qanday o’simliklardan tashkil topgan?

a)daraxt b)qisman buta

c)yarim buta d)ko’p yillik o’t

e)ikki yillik o’t f)bir yillik

A)a, d, e B)b, d C)c, e, f D)b, c, e
42.Loladoshlarning qaysi vakillari madaniylashtirilmoqda?

A)qizil lola B)boychechak C)moychechak D)olg’i

43.Bosh piyozni gulpoyasini uzunligi necha sm yetadi?

A)150 sm B)50 sm C)100 sm D)75 sm


44.Quyidagi o’simliklardan qaysi biri O’zbekistonda tabiiy pichanzorlarni hosil qiladi?

A)g’umay B)qamish C)ajriq D)tak-tak


45.Og3+3 Ch3+3 U1 quyidagi gul formulaga ega bo’lgan o’simliklarning belgilang?

1)xolmon 2)olg’i 3)mador 4)nor piyoz 5)xarduma 6)qo’shbarg piyoz 7)g’umay 8)sarimsoq

9)lola

A)1, 2, 5, 6 B)4, 7, 8, 9 C)1, 3, 6, 7 D)3, 4, 6, 8
Download 1.4 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat